Οδηγός Σκρατς

download report

Transcript Οδηγός Σκρατς

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΟΔΗΓΌΣ ΣΤΙΓΜΙΑΊΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΛΑΧΕΊΟΥ
Όνομα Παιγνίου: Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο
Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
Όροι Συμμετοχής
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο του Στιγμιαίου Λαχείου σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Η συμμετοχή στο παίγνιο του Στιγμιαίου Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο
γίνεται με τη νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού, υπό τον όρο της ταυτόχρονης καταβολής
του τιμήματός του.
Η συμμετοχή του παίκτη στο παίγνιο συνεπάγεται την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού
Κρατικών Λαχείων, του Ειδικού Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει
κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης, που είναι
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (www.hellenic-lotteries.gr).
Διάθεση Λαχνών
Οι Λαχνοί πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε. Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών στους παίκτες σε τιμή μεγαλύτερη ή
μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό.
Απαγορεύεται η πώληση των Λαχνών στους παίκτες με πίστωση.
Περιγραφή
Παρακάτω παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στην χρηματική συμμετοχή του παίκτη και
στο μέγιστο δυνατό κέρδος που μπορεί να αποκομίσει:
ΛΑΧΕΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (œ)
ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 50
4.000œ
ΤΥΧΗ ΣΤΟ ΑΨΕ ΞΥΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ
3 ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΦΛΟΥΡΙΑ
10.000œ
ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 100
20.000œ
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ
ΕΦΤΑΤΥΧΗ ΓΑΤΑ
ΑΣΟΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ 24 ΚΑΡΑΤΙΩΝ
100.000œ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΛΑΝΤΙΝ
MONOPOLY
ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
200.000œ
ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΣΑΣ
ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ στη στιγμή
ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (œ)
1œ
2œ
3œ
250.000œ
500.000œ
5œ
3
ÇΆλλος για το 50È
Νέο παιχνίδι με περισσότερες
πιθανότητες για κέρδη 50œ, συγκριτικά
με άλλα παιχνίδια της ίδιας αξίας (1œ)
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει 3 ίδια
ποσά ώστε να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
– Εάν βρει το σύμβολο Ç
50œ άμεσα
È κερδίζει
Κέρδη μέχρι: 4.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 62,14%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 5,00
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
7.920.000
ΤΙΜΗ
1,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
62,14%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
1œ
10,34
765.600
765.600 œ
2œ
14,29
554.400
1.108.800 œ
4œ
75,00
105.600
422.400 œ
5œ
90,91
87.120
435.600 œ
10 œ
250,00
31.680
316.800 œ
15 œ
3.000,00
2.640
39.600 œ
20 œ
3.000,00
2.640
52.800 œ
25 œ
3.000,00
2.640
66.000 œ
50 œ
250,00
31.680
1.584.000 œ
100 œ
24.000,00
330
33.000 œ
200 œ
48.000,00
165
33.000 œ
4.000 œ
495.000,00
5,00
16
1.584.511
64.000 œ
4.921.600 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
4
ÇΤύχη στο Άψε ΞύσεÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει
το τυχερό πέταλο Ç È ώστε να κερδίσει το
αντίστοιχο ποσό
– Ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μέχρι και 6
φορές στο ίδιο λαχείο, οπότε και τα κέρδη
του λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 10.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 61,67%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,75
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
15.120.000
ΤΙΜΗ
1,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
61,67%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
1œ
10,71
1.411.200
1.411.200 œ
2œ
14,29
1.058.400
2.116.800 œ
4œ
42,86
352.800
1.411.200 œ
5œ
100,00
151.200
756.000 œ
10 œ
100,00
151.200
1.512.000 œ
15 œ
344,83
43.848
657.720 œ
30 œ
3.200,00
4.725
141.750 œ
50 œ
4.615,38
3.276
163.800 œ
100 œ
4.615,38
3.276
327.600 œ
200 œ
5.333,33
2.835
567.000 œ
10.000 œ
581.538,46
4,75
26
3.182.786
260.000 œ
9.325.070 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
5
ÇΧρήματα στο ΦτερόÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει
3 ίδια ποσά για να κερδίσει
το αντίστοιχο ποσό
Κέρδη μέχρι: 10.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 61,67%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,87
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
24.000.000
ΤΙΜΗ
1,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
61,67%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
1œ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
30 œ
40 œ
50 œ
100 œ
200 œ
10.000 œ
10,71
15,00
50,00
100,00
100,00
279,07
1.500,00
2.000,00
4.615,38
6.000,00
34.285,71
666.666,67
4,87
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
2.240.000
1.600.000
480.000
240.000
240.000
86.000
16.000
12.000
5.200
4.000
700
36
4.923.936
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
2.240.000 œ
3.200.000 œ
1.920.000 œ
1.200.000 œ
2.400.000 œ
1.720.000 œ
480.000 œ
480.000 œ
260.000 œ
400.000 œ
140.000 œ
360.000 œ
14.800.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
6
Ç3 στη ΣειράÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει
3 ίδιους αριθμούς στη σειρά, οριζόντια,
κάθετα ή διαγώνια, για να κερδίσει
το αναγραφόμενο ποσό
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει μόνο ένα
νικητήριο συνδυασμό που μπορεί να
προκύψει με 8 διαφορετικούς τρόπους
(οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια)
– Το παιχνίδι δεν προσφέρει πολλαπλά
κέρδη
Κέρδη μέχρι: 10.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 62,50%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,72
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
30.000.000
ΤΙΜΗ
1,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
62,50%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
1œ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
25 œ
30 œ
40 œ
100 œ
200 œ
10.000 œ
10,71
13,64
50,00
75,00
150,00
300,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
30.000,00
500.000,00
4,72
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
2.800.000
2.200.000
600.000
400.000
200.000
100.000
20.000
15.000
20.000
6.000
1.000
60
6.362.060
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
2.800.000 œ
4.400.000 œ
2.400.000 œ
2.000.000 œ
2.000.000 œ
2.000.000 œ
500.000 œ
450.000 œ
800.000 œ
600.000 œ
200.000 œ
600.000 œ
18.750.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
7
ÇΤυχερά ΦλουριάÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει
το σύμβολο των νομισμάτων Ç È ώστε
να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
–Ε
άν βρει το σύμβολο πέταλο Ç È
κερδίζει και τα 5 ποσά
– Εάν βρεθεί πάνω από ένα σύμβολο
ÇΝομίσματαÈ τότε τα κέρδη του παίκτη
λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 10.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 62,08%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,88
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
30.000.000
ΤΙΜΗ
1,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
62,08%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
1œ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
30 œ
40 œ
50 œ
100 œ
200 œ
10.000 œ
10,71
15,00
50,00
100,00
100,00
300,00
1.500,00
2.181,82
3.750,00
5.000,00
34.285,71
500.000,00
4,88
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
2.800.000
2.000.000
600.000
300.000
300.000
100.000
20.000
13.750
8.000
6.000
875
60
6.148.685
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
2.800.000 œ
4.000.000 œ
2.400.000 œ
1.500.000 œ
3.000.000 œ
2.000.000 œ
600.000 œ
550.000 œ
400.000 œ
600.000 œ
175.000 œ
600.000 œ
18.625.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
8
ÇΆλλος για το 100È
Νέο παιχνίδι με περισσότερες
πιθανότητες για κέρδη 100œ, συγκριτικά
με άλλα παιχνίδια της ίδιας αξίας (2œ)
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει 3 ίδιους
αριθμούς σε οποιοδήποτε παιχνίδι ώστε
να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό του
εκάστοτε παιχνιδιού
– Εάν βρει το σύμβολο Ç
È
σε οποιοδήποτε παιχνίδι κερδίζει
100œ άμεσα
– Ο παίκτης μπορεί να κερδίσει και στα
8 παιχνίδια. Σε αυτήν την περίπτωση τα
κέρδη του λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 20.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 65,88%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,48
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
6.000.000
ΤΙΜΗ
2,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
65,88%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
25 œ
40 œ
100 œ
200 œ
1.000 œ
5.000 œ
20.000 œ
10,00
13,48
40,00
75,00
162,16
1.500,00
3.000,00
285,71
24.000,00
48.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4,48
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
600.000
445.200
150.000
80.000
37.000
4.000
2.000
21.000
250
125
12
6
1.339.553
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
1.200.000 œ
1.780.000 œ
750.000 œ
800.000 œ
740.000 œ
100.000 œ
80.000 œ
2.100.000 œ
50.000 œ
125.000 œ
60.000 œ
120.000 œ
7.905.800 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
9
ÇΔιπλασιάστε τα κέρδη σαςÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να ταιριάξει
οποιονδήποτε από τους 10 αριθμούς του πεδίου
ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΑΣÈ με οποιονδήποτε από τους 2
αριθμούς του πεδίου ÇΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙÈ για
να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
–Έ
νας ο παίκτης βρει το σύμβολο Ç È κερδίζει
δύο φορές το αναγραφόμενο ποσό
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από
ένα νικητήριο ποσό ή/και να κερδίζει με
διαφορετικούς τρόπους (π.χ. ταίριασμα αριθμών
και εμφάνιση συμβόλου Ç È, οπότε και τα
κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά)
Κέρδη μέχρι: 100.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 65,61%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,38
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
10.800.000
ΤΙΜΗ
2,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
65,61%
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
ΚΕΡΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
2œ
12,50
864.000
1.728.000 œ
3œ
30,00
360.000
1.080.000 œ
4œ
25,00
432.000
1.728.000 œ
5œ
75,00
144.000
720.000 œ
6œ
44,12
244.800
1.468.800 œ
8œ
107,14
100.800
806.400 œ
10 œ
75,00
144.000
1.440.000 œ
12 œ
250,00
43.200
518.400 œ
16 œ
250,00
43.200
691.200 œ
20 œ
250,00
43.200
864.000 œ
25 œ
750,00
14.400
360.000 œ
40 œ
1.000,00
10.800
432.000 œ
50 œ
1.200,00
9.000
450.000 œ
80 œ
1.200,00
9.000
720.000 œ
100 œ
2.400,00
4.500
450.000 œ
200 œ
60.000,00
180
36.000 œ
500 œ
80.000,00
135
67.500 œ
1.000 œ
830.769,23
13
13.000 œ
2.000 œ
900.000,00
12
24.000 œ
25.000 œ
1.542.857,14
7
175.000 œ
100.000 œ
2.700.000,00
4
400.000 œ
4,38
2.467.251
14.172.300 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
10
ÇΕφτάτυχη ΓάταÈ
– Εάν ο παίκτης βρει το σύμβολο Ç È
κερδίζει το αντίστοιχο ποσό της σειράς
– Εάν σε οποιαδήποτε σειρά βρεθεί
το σύμβολο της γάτας Ç È τα κέρδη
της σειράς διπλασιάζονται
– Ο παίκτης μπορει να κερδίσει μέχρι
7 φορές στο ίδιο λαχείο, οπότε και
τα κέρδη του λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 100.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 65,66%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,39
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
18.000.000
ΤΙΜΗ
2,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
65,66%
ΚΕΡΔΗ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
30 œ
50 œ
100 œ
200 œ
1.000 œ
100.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
9,38
15,00
68,18
39,47
100,00
400,00
941,18
1.061,95
7.741,94
40.000,00
3.000.000,00
4,39
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.920.000
1.200.000
264.000
456.000
180.000
45.000
19.125
16.950
2.325
450
6
4.103.856
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
3.840.000 œ
4.800.000 œ
1.320.000 œ
4.560.000 œ
3.600.000 œ
1.350.000 œ
956.250 œ
1.695.000 œ
465.000 œ
450.000 œ
600.000 œ
23.636.250 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
11
ÇΆσος και ΡήγαςÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει
το σύμβολο του Άσου ή του Ρήγα για
να κερδίσει το αναγραφόμενο ποσό
που εμφανίζεται κάτω από το σύμβολο
– Ο παίκτης κερδίζει αθροιστικά για κάθε
Άσο ή Ρήγα που βρίσκει (δυνατότητα
πολλαπλών κερδών)
Κέρδη μέχρι: 100.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 66,00%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,40
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
30.000.000
ΤΙΜΗ
2,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
66,00%
ΚΕΡΔΗ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
30 œ
50 œ
100 œ
500 œ
1.000 œ
100.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
9,38
13,64
75,00
50,00
107,14
500,00
750,00
1.000,00
15.000,00
30.000,00
1.500.000,00
4,40
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
3.200.000
2.200.000
400.000
600.000
280.000
60.000
40.000
30.000
2.000
1.000
20
6.813.020
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
6.400.000 œ
8.800.000 œ
2.000.000 œ
6.000.000 œ
5.600.000 œ
1.800.000 œ
2.000.000 œ
3.000.000 œ
1.000.000 œ
1.000.000 œ
2.000.000 œ
39.600.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
12
ÇΜετρητά 24 ΚαρατίωνÈ
– Εάν ο παίκτης βρει το σύμβολο Ç È
κερδίζει το ποσό που αναγράφεται
κάτω από το σύμβολο
–Έ
νας άλλος τρόπος να κερδίσει είναι να
βρει το σύμβολο Ç È όπου και κερδίζει
2 φορές το αναγραφόμενο ποσό
– Εάν το λαχείο του παίκτη έχει το σύμβολο
È κερδίζει και τα 10 ποσά
Ç
που εμφανίζονται στο λαχείο του
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από
ένα νικητήριο ποσό ή/και να κερδίζει με
διαφορετικούς τρόπους (π.χ. εμφάνιση
Ç Èκαι Ç È), οπότε και τα κέρδη του
παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 100.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 66%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,41
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
30.000.000
ΤΙΜΗ
2,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
66,00%
ΚΕΡΔΗ
2œ
4œ
5œ
10 œ
20 œ
30 œ
50 œ
100 œ
200 œ
1.000 œ
50.000 œ
100.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
9,38
13,64
75,00
50,00
115,38
500,00
625,00
1.000,00
6.000,00
30.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
4,41
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
3.200.000
2.200.000
400.000
600.000
260.000
60.000
48.000
30.000
5.000
1.000
20
10
6.804.030
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
6.400.000 œ
8.800.000 œ
2.000.000 œ
6.000.000 œ
5.200.000 œ
1.800.000 œ
2.400.000 œ
3.000.000 œ
1.000.000 œ
1.000.000 œ
1.000.000 œ
1.000.000 œ
39.600.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
13
ÇΣήμερα ΠληρώνειÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να ταιριάξει οποιονδήποτε
από τους 12 αριθμούς του πεδίου ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΑΣÈ
με οποιονδήποτε από τους 3 αριθμούς του πεδίου
ÇΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙÈ για να κερδίσει το αντίστοιχο
ποσό
– Εάν ο παίκτης βρει το σύμβολο Ç
φορές το αναγραφόμενο ποσό
È κερδίζει πέντε
– Εάν το λαχείο έχει το σύμβολο Ç
È κερδίζει και
τα 12 ποσά που εμφανίζονται στο λαχείο του
στο πεδίο ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΑΣÈ
– Ένα λαχείο μπορεί να έχει πάνω από ένα νικητήριο
ποσό ή/και να κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους
(π.χ. εμφάνιση Ç È και ταίριασμα αριθμών), οπότε
και τα κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 200.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 66,58%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,20
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
6.240.000
ΤΙΜΗ
3,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
66,58%
ΚΕΡΔΗ
3œ
4œ
5œ
10 œ
15 œ
20 œ
25 œ
50 œ
100 œ
200 œ
250 œ
500 œ
1.000 œ
2.500 œ
5.000 œ
25.000 œ
200.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
16,67
20,00
14,29
31,25
100,00
125,00
250,00
400,00
750,00
7.500,00
10.000,00
30.000,00
39.000,00
78.000,00
201.290,32
780.000,00
2.080.000,00
4,20
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
374.400
312.000
436.800
199.680
62.400
49.920
24.960
15.600
8.320
832
624
208
160
80
31
8
3
1.486.026
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
1.123.200 œ
1.248.000 œ
2.184.000 œ
1.996.800 œ
936.000 œ
998.400 œ
624.000 œ
780.000 œ
832.000 œ
166.400 œ
156.000 œ
104.000 œ
160.000 œ
200.000 œ
155.000 œ
200.000 œ
600.000 œ
12.463.800 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
14
ÇΤο Λυχνάρι του ΑλλαντίνÈ
– Παιχνίδι 1: σκοπός του παίκτη είναι να ταιριάξει
οποιονδήποτε από τους 9 αριθμούς του πεδίου
ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΑΣÈ με οποιονδήποτε από τους
2 αριθμούς του πεδίου ÇΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙÈ
για να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
– Παιχνίδι 2: εάν ο παίκτης βρει το δαχτυλίδι Ç È
κερδίζει το αντίστοιχο ποσό
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από ένα νικητήριο
ποσό ή/και να κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους
(π.χ. εμφάνιση Ç È και ταίριασμα αριθμών) οπότε
και τα κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 200.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 66,30%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,21
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
10.080.000
ΤΙΜΗ
3,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
66,30%
ΚΕΡΔΗ
3œ
5œ
6œ
10 œ
15 œ
20 œ
30 œ
40 œ
50 œ
100 œ
300 œ
1.000 œ
3.000 œ
50.000 œ
200.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
10,00
14,29
50,00
55,56
100,00
100,00
307,69
365,85
406,78
857,14
40.000,00
12.000,00
48.000,00
1.680.000,00
3.360.000,00
4,21
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.008.000
705.600
201.600
181.440
100.800
100.800
32.760
27.552
24.780
11.760
252
840
210
6
3
2.396.403
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
3.024.000 œ
3.528.000 œ
1.209.600 œ
1.814.400 œ
1.512.000 œ
2.016.000 œ
982.800 œ
1.102.080 œ
1.239.000 œ
1.176.000 œ
75.600 œ
840.000 œ
630.000 œ
300.000 œ
600.000 œ
20.049.480 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
15
ÇMONOPOLYÈ
– Παιχνίδι 1: για κάθε σειρά, εάν ο αριθμός του παίκτη
είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του αντιπάλου
τότε κερδίζει το αντίστοιχο ποσό. Ο παίκτης μπορεί
να κερδίσει και στις 3 σειρές
– Παιχνίδι 2: εάν ο παίκτης βρει 3 όμοια ποσά,
κερδίζει το αντίστοιχο ποσό
– Παιχνίδι 3: σκοπός του παίκτη είναι να ταιριάξει
το τυχερό σύμβολο με τουλάχιστον ένα από
τα σύμβολά του
– Τα κέρδη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 200.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 65,69%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,21
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
25.200.000
ΤΙΜΗ
3,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
65,69%
ΚΕΡΔΗ
3œ
5œ
6œ
10 œ
15 œ
20 œ
30 œ
40 œ
60 œ
100 œ
500 œ
1.000 œ
3.000 œ
200.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
9,09
16,67
50,00
50,00
100,00
100,00
417,39
500,00
600,00
716,42
9.230,77
12.000,00
48.000,00
2.520.000,00
4,21
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
2.772.000
1.512.000
504.000
504.000
252.000
252.000
60.375
50.400
42.000
35.175
2.730
2.100
525
10
5.989.315
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
8.316.000 œ
7.560.000 œ
3.024.000 œ
5.040.000 œ
3.780.000 œ
5.040.000 œ
1.811.250 œ
2.016.000 œ
2.520.000 œ
3.517.500 œ
1.365.000 œ
2.100.000 œ
1.575.000 œ
2.000.000 œ
49.664.750 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
16
ÇΜαγικά ΚεράσιαÈ
– Υπάρχουν 12 διαφορετικές περιοχές στο λαχείο.
Για κάθε σειρά που ο παίκτης βρίσκει 3 όμοια
σύμβολα, κερδίζει το αντίστοιχο ποσό της σειράς
– Εάν τα τρία όμοια σύμβολα στην ίδια σειρά είναι
κεράσια Ç È τότε ο παίκτης κερδίζει 3 φορές
το ποσό της σειράς
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από ένα νικητήριο
ποσό, δηλαδή να κερδίζουν πάνω από μία σειρές.
Τα κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
– Τ ο άθροισμα των βραβείων για τις κατηγορίες
από 50œ και επάνω, είναι πάνω από 5.000.000œ
Κέρδη μέχρι: 200.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 67,00%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 4,20
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
10.080.000
ΤΙΜΗ
3,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
67,00%
ΚΕΡΔΗ
3œ
5œ
6œ
10 œ
15 œ
20 œ
30 œ
40 œ
50 œ
100 œ
300 œ
1.000 œ
3.000 œ
100.000 œ
200.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
10,00
14,29
50,00
50,00
100,00
100,00
417,39
500,00
500,00
716,42
8.888,89
12.000,00
48.000,00
1.680.000,00
3.360.000,00
4,20
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.008.000
705.600
201.600
201.600
100.800
100.800
24.150
20.160
20.160
14.070
1.134
840
210
6
3
2.399.133
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
3.024.000 œ
3.528.000 œ
1.209.600 œ
2.016.000 œ
1.512.000 œ
2.016.000 œ
724.500 œ
806.400 œ
1.008.000 œ
1.407.000 œ
340.200 œ
840.000 œ
630.000 œ
600.000 œ
600.000 œ
20.261.700 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
17
ÇΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΣΑΣÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να βρει το σύμβολο του
άστρου Ç È ώστε να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό.
Εάν βρει παραπάνω από ένα άστρο τότε τα κέρδη του
λειτουργούν αθροιστικά
– Εάν βρει το σύμβολο της άγκυρας Ç
τα 16 ποσά του λαχείου
È κερδίζει και
Κέρδη μέχρι: 250.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 68,86%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 3,93
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
2.160.000
ΤΙΜΗ
5,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
68,86%
ΚΕΡΔΗ
5œ
10 œ
20 œ
25 œ
30 œ
50 œ
80 œ
100 œ
160 œ
320 œ
1.000 œ
2.000 œ
250.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
8,57
10,00
60,00
109,09
240,00
300,00
800,00
600,00
1.200,00
2.400,00
12.000,00
48.000,00
720.000,00
3,93
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
252.000
216.000
36.000
19.800
9.000
7.200
2.700
3.600
1.800
900
180
45
3
549.228
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
1.260.000 œ
2.160.000 œ
720.000 œ
495.000 œ
270.000 œ
360.000 œ
216.000 œ
360.000 œ
288.000 œ
288.000 œ
180.000 œ
90.000 œ
750.000 œ
7.437.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
18
ÇΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ στη στιγμήÈ
– Υπάρχουν δύο παιχνίδια συμμετοχής
– Σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, εάν οποιοσδήποτε από
τους 5 Συνδυασμούς του παίκτη έχει μεγαλύτερο
άθροισμα από αυτόν του αντιπάλου τότε κερδίζει το
αντίστοιχο ποσό
– Εάν ο παίκτης βρει το σύμβολο Ç È τότε κερδίζει
άμεσα 10œ
– Ο ΑΣΟΣ μετράει πάντα για 11 ενώ οι φιγούρες
(Ρήγας, Ντάμα, Βαλές) για 10
– Οι Συνδυασμοί του κάθε παιχνιδιού αφορούν μόνο
το συγκεκριμένο παιχνίδι
– Ο παίκτης μπορεί να κερδίσει και στους 10
Συνδυασμούς, οπότε και τα κέρδη του λειτουργούν
αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 500.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 68,94%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 3,99
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
9.120.000
ΤΙΜΗ
5,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
68,94%
ΚΕΡΔΗ
5œ
10 œ
20 œ
25 œ
30 œ
50 œ
100 œ
200 œ
500 œ
1.000 œ
10.000 œ
500.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
8,57
10,34
60,00
120,00
342,86
300,00
218,18
827,59
4.615,38
10.000,00
120.000,00
4.560.000,00
3,99
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.064.000
881.600
152.000
76.000
26.600
30.400
41.800
11.020
1.976
912
76
2
2.286.386
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
5.320.000 œ
8.816.000 œ
3.040.000 œ
1.900.000 œ
798.000 œ
1.520.000 œ
4.180.000 œ
2.204.000 œ
988.000 œ
912.000 œ
760.000 œ
1.000.000 œ
31.438.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
19
ÇΦλέβα ΧρυσούÈ
– Σκοπός του παίκτη είναι να ταιριάξει οποιονδήποτε
από τους 15 αριθμούς του πεδίου ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΟΥÈ
με οποιονδήποτε από τους 3 αριθμούς του πεδίου
ÇΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙÈ για να κερδίσει το αντίστοιχο
ποσό
–Έ
νας άλλος τρόπος να κερδίσει είναι να βρει
το σύμβολο Ç È όπου και κερδίζει 2 φορές
το αναγραφόμενο ποσό κάτω από το σχετικό σύμβολο
– Εάν το λαχείο του παίκτη έχει το σύμβολο Ç
κερδίζει και τα 15 ποσά που εμφανίζονται
στο λαχείο του
È
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από ένα νικητήριο
ποσό ή/και να κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους
(π.χ. εμφάνιση Ç Èκαι ταίριασμα αριθμών), οπότε
και τα κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 500.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 68,98%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 3,94
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
15.120.000
ΤΙΜΗ
5,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
68,98%
ΚΕΡΔΗ
5œ
10 œ
15 œ
20 œ
25 œ
30 œ
50 œ
100 œ
150 œ
400 œ
1.000 œ
10.000 œ
500.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
8,57
12,00
60,00
60,00
120,00
300,00
279,07
250,00
2.400,00
2.000,00
12.000,00
120.000,00
3.780.000,00
3,94
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.764.000
1.260.000
252.000
252.000
126.000
50.400
54.180
60.480
6.300
7.560
1.260
126
4
3.834.310
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
8.820.000 œ
12.600.000 œ
3.780.000 œ
5.040.000 œ
3.150.000 œ
1.512.000 œ
2.709.000 œ
6.048.000 œ
945.000 œ
3.024.000 œ
1.260.000 œ
1.260.000 œ
2.000.000 œ
52.148.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
20
ÇΣμαραγδένια ΕφτάριαÈ
– Ο παίκτης ταιριάζει οποιονδήποτε από τους
15 αριθμούς του πεδίου ÇΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΟΥÈ με
οποιονδήποτε από τους 4 αριθμούς του πεδίου
ÇΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙÈ για να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
–Έ
νας άλλος τρόπος να κερδίσει είναι να βρει το
ΜΑΥΡΟ Εφτάρι Ç Èκαι να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό
–Ε
άν βρει το ΠΡΑΣΙΝΟ Εφτάρι Ç È κερδίζει 2 φορές
το αναγραφόμενο ποσό
– Εάν το λαχείο του παίκτη έχει το ΠΡΑΣΙΝΟ Σμαράγδι
Ç È κερδίζει 10 φορές το αντίστοιχο ποσό
–Έ
να λαχείο μπορεί να έχει πάνω από ένα νικητήριο
ποσό ή/και να κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους
(π.χ. ΠΡΑΣΙΝΟ Εφτάρι Ç È και ταίριασμα αριθμών),
οπότε και τα κέρδη του παίκτη λειτουργούν αθροιστικά
Κέρδη μέχρι: 500.000œ
Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών: 68,98%
Συχνότητα Νίκης: 1 προς 3,94
Πίνακας Διανομής Κερδών
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
15.120.000
ΤΙΜΗ
5,00 œ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
68,98%
ΚΕΡΔΗ
5œ
10 œ
20 œ
25 œ
30 œ
50 œ
100 œ
150 œ
500 œ
1.000 œ
2.000 œ
10.000 œ
500.000 œ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
(ΩΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ)
8,57
10,00
60,00
120,00
300,00
279,07
250,00
2.400,00
2.500,00
12.000,00
24.000,00
120.000,00
3.780.000,00
3,94
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
1.764.000
1.512.000
252.000
126.000
50.400
54.180
60.480
6.300
6.048
1.260
630
126
4
3.833.428
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ
8.820.000 œ
15.120.000 œ
5.040.000 œ
3.150.000 œ
1.512.000 œ
2.709.000 œ
6.048.000 œ
945.000 œ
3.024.000 œ
1.260.000 œ
1.260.000 œ
1.260.000 œ
2.000.000 œ
52.148.000 œ
O πίνακας κερδών αναμορφώνεται αναλογικά μετά την κυκλοφορία της κάθε Επανέκδοσης. Για τον εκάστοτε πίνακα διανομής
με τυχόν Επανεκδόσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.scratch.gr
21
Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100œ: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01œ έως 1.000œ: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100œ)
– Κέρδος από 1.000,01œ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100œ)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.
Παραγραφή Κερδών
Οι έγκυροι κερδοφόροι Λαχνοί εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
λήξης της έκδοσης ή επανέκδοσης στην οποία ανήκουν.
Η λήξη της κάθε έκδοσης ή επανέκδοσης, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
www.hellenic-lotteries.gr καθώς και στον ιστότοπο του παιγνίου (www.scratch.gr)
δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.
Καταβολή Κερδών - Βεβαίωση Κερδών
Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με
την επίδειξη και επαλήθευση του σώματος του Λαχνού.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.
Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:
Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100œ ανά Λαχνό δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε
συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01œ έως και 800œ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν
από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο
πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Μικτά κέρδη προ φόρων από 800,01œ έως και 10.000œ ανά Λαχνό, καταβάλλονται αποκλειστικά
από συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής
από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο πώλησης της
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01œ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται αποκλειστικά από
συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από
τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της
εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές
περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου.
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές
εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη
του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής
του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το
ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου
Κερδοφόρου Λαχνού.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από αίτημα του Παίκτη, το
οποίο υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης και περιλαμβάνει το σύνολο
των ονομαστικών εντολών πληρωμής της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης που
προσκομίζει ο αιτών, οι οποίες υπάγονται στα όρια κερδών των παραγράφων: 7.1.1 & 7.1.2 της
υπ' αριθ. 129/2/7-11-2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα
πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της Ε.Ε.Ε.Π.
22
Συγκεκριμένα:
Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις μικτών κερδών, προ φόρων, κάτω του ορίου των 200œ ανά Λαχνό.
Για ποσά από 200œ έως και 800œ ανά Λαχνό, εάν ο Παίκτη επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί της
έκδοσης βεβαίωσης κέρδους. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος εισπράττει υποχρεωτικά το
κέρδος του μόνο από συνεργαζόμενη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης
εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ως σημείο
πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Για ποσά από 800,01œ και άνω, μαζί με την υποχρεωτική έκδοση πληρωμής, εκδίδεται
ταυτόχρονα και αντίτυπο για βεβαίωση κέρδους, το οποίο θα προσκομισθεί στην Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε. από τον Παίκτη, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνοδεύουν την
αίτησή του για την έκδοση βεβαίωσης.
Ακύρωση Λαχνών
Εφόσον η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. προβεί σε ακύρωση Λαχνών, λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων
που επιβάλλουν την ακύρωση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
αναρτά στην ιστοσελίδα της την ακύρωση και τα αναγνωριστικά στοιχεία των ακυρωμένων
Λαχνών και αποσύρει τους άκυρους Λαχνούς που τυχόν έχουν διατεθεί.
Στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Λ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι, Αττική
Site: www.hellenic-lotteries.gr
Σημεία Πώλησης
Όλα τα σημεία πώλησης αναφέρονται στον ιστότοπο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
(www.hellenic-lotteries.gr) καθώς και στον ιστότοπο του παιγνίου (www.scratch.gr).
Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και το παίγνιο του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου ρυθμίζεται και
εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),
με στοιχεία επικοινωνίας:
Ε.Ε.Ε.Π. (Εποπτεύουσα αρχή)
Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 211 1075000
Fax: + 30 211 1075005
Site: www.gamingcommission.gov.gr
Ο Γενικός Κανονισμός των Κρατικών Λαχείων και ο Ειδικός Κανονισμός του Στιγμιαίου
Κρατικού Λαχείου είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
www.hellenic-lotteries.gr, όπως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π.
www.gamingcommission.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, και υποβολή καταγγελιών, μπορείτε να καλέσετε
στο 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 5798500 (από κινητό).
Για ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ μπορείτε
να καλέσετε στην τηλεφωνική Γραμμή 1114 του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
Ο παρών οδηγός διατίθεται δωρεάν στα σημεία πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της.
23