ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η Νόσος Niemann Pick τύπου C

Download Report

Transcript ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η Νόσος Niemann Pick τύπου C

Υπό την αιγίδα των
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δ/ντής: Νικόλαος Χαλιάσος, Αν. Καθηγητής
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ντής: Αθανάσιος Κυρίτσης, Καθηγητής
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ντής: Βενετσάνος Μαυρέας, Καθηγητής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Η Νόσος Niemann Pick τύπου C.
Από την υποψία στη διάγνωση»
5 Μαρτίου 2016
Ώρα 9.30 - 13.15
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
ACT_ZAV_134/02-16
ΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝ ΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; Π
ΑΛΙΑ;ΑΤΑΞΙΑ;
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡ ΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Κ ΩΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚ
ΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝ ΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; ΠΡΟ
09:30 - 10:00 ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
Προσέλευση - Εγγραφές
;ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
10:00 - 10:20
Εισαγωγή - Χαιρετισμοί
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠ
Προεδρείο:
Νικόλαος Χαλιάσος
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; Π
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Παιδιατρικής,
Τμήμα
Ιατρικής,
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΕΥΤΙΚΗ
ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤ
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠ
Αθανάσιος Κυρίτσης
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΕΚΠΤΩΣΗ;
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
Καθηγητής Νευρολογίας, ΤμήμαΙΑΚΗ
Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών
Υγείας, ΨΥΧΩΣΗ; Π
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΧΩΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑ
ΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩ
10:20 - 11:00
Η Νόσος Niemann Pick τύπου C σε παιδιά και εφήβους
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ
Ιλιάδα Νάκου
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠ
Παιδίατρος, Επιμελήτρια A’ Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακό
Γενικό
Νοσοκομείο
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΚΗ Ιωαννίνων
ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; ΠΡ
ΑΤΑΞΙΑ;
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚ
11:00 - 11:40
Η Νόσος Niemann Pick τύπου C κατά την ενήλικη ζωή
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΩΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙΑΚ
Συγκλητή-Εριέττα Πελίδου
ΕπίκουροςΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Ιατρικής, Σχολή
ΕπιστημώνΨΥΧΩΣΗ;
Υγείας,
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΙΑΚΗΤμήμα
ΕΚΠΤΩΣΗ;
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
Π
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ; ΥΧΩΣΗ; ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ; ΓΝΩΣΙ
ΑΤΑΞΙΑ;
11:40 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
11:55
ΔιάλειμμαΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ; ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ; Π
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
11:55 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
12:35
Ψυχιατρικές
εκδηλώσεις της Νόσου Niemann Pick τύπου C
ΑΤΑΞΙΑ;
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Βενετσάνος
Μαυρέας
ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
12:35 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
13:05
ΣυζήτησηΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
ΑΤΑΞΙΑ;
ΑΤΑΞΙΑ;
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
13:05 - 13:15
Συμπεράσματα
ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΘΥΣΤΕΡΗΣΗ; ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;
ΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ;ΑΤΑΞΙΑ; ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Η επιστημονική εκδήλωση είναι ελεύθερη, απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές και φοιτητές.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΑΤΑΞΙΑ;
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Η επιστημονική εκδήλωση έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για 2 μόρια.
Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A.
Αγησιλάου 6-8 “Blue Land Center”
Άγ. Θωμάς 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6752 500, Fax: 210 6752 532, www.actelion.com