Zorg verlenen : een engagement zonder grenzen

download report

Transcript Zorg verlenen : een engagement zonder grenzen

e
Zorg verlenen :
een engagement
zonder grenzen ?
I.s.m. bachelorstudenten
in de paramedische richtingen
WOENSDAG
13 APRIL
2016
Toegang gratis
Uiterste inschrijvingsdatum :
3 april 2016.
!
V.U. : Prof. P. Cosyns, Eurostation II, lok. 07C040, Victor Hortaplein 40 Bus 10, 1060 Brussel / Grafisch ontwerp : M. Betermiez
X Tweejaarlijkse conferentie
20
jaar
Brussels 44 Center
Kruidtuinlaan
Passage 44
1000 Brussel
Inschrijving verplicht via
www.health.belgium.be/bioeth