afdruk v4 - Studiegids

download report

Transcript afdruk v4 - Studiegids

Opleidingsprogramma
Academiejaar 2014-2015
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en letterkunde -- Engels (v4)
Onderwijstaal Nederlands
Vanaf academiejaar 2014-2015
1 Algemene opleidingsonderdelen
Nr Cursusnaam
Lesgever (vakgr.)
SP
1
Klaas Willems LW06
5
1
1
45
150
Jurgen Pieters LW07
5
1
1
45
150
2
Algemene taalwetenschap: theorieën en
methodes
Algemene literatuurwetenschap
Ref
MT1 MT2 Semester Contact Studietijd
2 Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen
Op te nemen: 40 tot 70 studiepunten uit 3 modules uit de onderstaande lijst.
2.1 Taal
Op te nemen: 1 module uit de onderstaande lijst.
2.1.1 Vooropleiding: bachelor in de toegepaste taalkunde
Op te nemen: 30 studiepunten te selecteren uit het aanbod taalspecifieke opleidingsonderdelen Engels uit de bachelorprogramma's
taal- en letterkunde: twee talen.
2.1.2 Vooropleiding: andere bachelors
Op te nemen: 30 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst.
1. Vooropleiding: Bachelor in de wijsbegeerte, moraalwetenschappen, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, Oost-europese
talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Afrikaanse talen en culturen.
2. De student neemt in totaal 60 studiepunten op: alle 30 studiepunten van de modulelijst + 30 studiepunten uit de submodule
'keuzemogelijkheid'.
Nr Cursusnaam
Lesgever (vakgr.)
SP
1
Engelse taal- en tekstvaardigheid I [en]
Miriam Taverniers LW06
5
1
40
150
2
Engelse taalkunde I [en]
An Van linden LW06
5
2
45
150
Engelse letterkunde I [en]
Sandro Jung LW07
5
1
45
150
Engelse taal- en tekstvaardigheid II [en]
Philippe Codde LW07
5
2
40
150
Geschiedenis en cultuur van de
Angelsaksische landen [en, nl]
Engelse taal- en tekstvaardigheid III [en]
Debora Van Durme LW07
5
2
45
150
An Van linden LW06
5
1
40
150
3
4
5
6
Ref
MT1 MT2 Semester Contact Studietijd
2.1.2.1 Keuzemogelijkheid
Op te nemen: 30 studiepunten uit 2 modules uit de onderstaande lijst.
2.1.2.1.1 Module 1
Op te nemen: 15 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst.
Nr Cursusnaam
Lesgever (vakgr.)
SP
1
Engelse taalkunde II: fonologie [en]
Ellen Simon LW06
5
2
2
45
150
2
Engelse taalkunde II: analyse van
gesproken interactie [en]
Engelse taalkunde II: syntaxis en semantiek
Stef Slembrouck LW06
5
2
2
45
150
Miriam Taverniers LW06
5
2
1
45
150
Engelse letterkunde II: historisch overzicht:
nieuwere periode [en]
Engelse letterkunde II: historisch overzicht:
oefeningen [en]
Sandro Jung LW07
5
2
1
45
150
Debora Van Durme LW07
5
2
2
45
150
3
4
5
Ref
MT1 MT2 Semester Contact Studietijd
2.1.2.1.2 Module 2
Op te nemen: 15 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst.
2/02/15 0:29
Page 1 of
2
In 'module 2' zijn dus de volgende combinaties mogelijk:
1. 15 studiepunten uit de submodule 'taalspecifieke opleidingsonderdelen'.
2. 10 studiepunten uit de submodule 'taalspecifieke opleidingsonderdelen' + 5 studiepunten uit de niet-gevolgde opleidingsonderdelen
van de hogere 'module 1' .
3. 5 studiepunten uit de submodule 'taalspecifieke opleidingsonderdelen' + 10 studiepunten uit de 2 nog niet opgenomen
opleidingsonderdelen van de hogere 'module 1'.
2.1.2.1.2.1 Taalspecifieke opleidingonderdelen
Op te nemen: hoogstens 15 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst.
Nr Cursusnaam
Lesgever (vakgr.)
SP
1
Engelse taalkunde III: sociolinguïstische
aspecten [en]
Engelse taalkunde III: vertaling [en]
Stef Slembrouck LW06
5
2
45
150
Katrijn Maryns LW06
5
1
45
150
3
Engelse taalkunde III: tekst en genre [en]
Miriam Taverniers LW06
5
1
40
150
4
Engelse letterkunde III: oudere periode A
[en]
Engelse letterkunde III: oudere periode B
[en]
Engelse letterkunde III: Amerikaanse
letterkunde [en]
Engelse letterkunde III: nieuwere periode
[en]
Sandro Jung LW07
5
1
45
150
Marianne Van Remoortel LW07
5
2
45
150
N. N.
5
2
45
150
Éireann Lorsung LW07
5
1
45
150
2
5
6
7
Ref
MT1 MT2 Semester Contact Studietijd
2.1.2.1.2.2 Niet-gevolgde opleidingsonderdelen uit module 1
Op te nemen: hoogstens 10 studiepunten te selecteren uit de nog niet gevolgde opleidingsonderdelen van module 1.
2.2 Onderzoeksproject
Op te nemen: 10 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst, met
• 5 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie *,
• 5 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie k.
Het seminarie wordt gekozen binnen de discipline van de onderzoekstaak (het onderzoeksproject is één discipline-specifiek geheel).
De nieuwe cursus A004218 Seminarie taalkunde vervangt alle bestaande cursussen die uit een seminarie van taalkundige inhoud
bestonden.
Referenties:
* = verplicht opleidingsonderdeel, in dit geval: A004205 Onderzoekstaak
k = cursussen die behoren tot een keuzeruimte waaruit als opleidingsonderdeel het aantal studiepunten moet worden opgenomen dat
in de keuzeregel is gespecificeerd, in dit geval 1 cursus van 5 studiepunten
Nr Cursusnaam
Lesgever (vakgr.)
SP
Ref
1
Seminarie taalkunde
Miriam Taverniers LW06
5
k
2
40
150
Seminarie Engelse letterkunde [en]
Maaheen Ahmed LW07
5
k
2
45
150
Onderzoekstaak
Renata Enghels LW06
5
*
J
40
150
2
3
MT1 MT2 Semester Contact Studietijd
3 Keuzeopleidingsonderdelen
Op te nemen: 10 studiepunten te selecteren uit één van de trajectmodules Taalwetenschap of Literatuurwetenschap in het
bachelorprogramma taal- en letterkunde.
Onderwijstalen
Wanneer een cursus niet (enkel) gedoceerd wordt in de onderwijstaal van het programma, worden de werkelijk gebruikte talen aangeven tussen
haakjes na de cursusnaam, met de volgende betekenis:
bg: Bulgaars
de: Duits
es: Spaans
ja: Japans
pl: Pools
sh: Kroatisch/Servisch zh: Chinees
cs: Tsjechisch el: Grieks
fr: Frans
nl: Nederlands
pt: Portugees
sl: Sloveens
da: Deens
en: Engels
it: Italiaans
no: Noors
ru: Russisch
sv: Zweeds
Semesterinformatie
Semesters worden aangegeven door hun nummer (1 of 2); semester 3 stelt de zomerperiode voor.
Wanneer een semesternummer wordt voorafgegaan wordt door een letter, geeft dit aan dat de cursus aangeboden wordt in meerdere sessies. De
letter stelt dan de betrokken sessie voor.
Wanneer een semesternummer tussen haakjes wordt getoond betekent dit dat de cursus dit academiejaar niet aangeboden wordt in de betrokken
aanbodsessie. De aanbodfrequentie en het eerstvolgende aanbod worden aangegeven door de onderstaande codes:
a: tweejaarlijks
c: jaarlijks, vanaf 2015-2016
f: jaarlijks, vanaf 2016-2017
i: jaarlijks, vanaf 2017-2018
b: driejaarlijks
d: tweejaarlijks, vanaf 2015-2016
g: tweejaarlijks, vanaf 2016-2017
j: tweejaarlijks, vanaf 2017-2018
e: driejaarlijks, vanaf 2015-2016
h: driejaarlijks, vanaf 2016-2017
k: driejaarlijks, vanaf 2017-2018