Voor RBT naar minister

Download Report

Transcript Voor RBT naar minister

Nooit meer uw
plafond verven!
Met het plafond-onder-plafond systeem
Vakbedrijf BJW Moergestel
013-504 49 32
www.bjw.portas.nl
‹ www.nieuwsblad-landvanaltena.nl
Donderdag 25 september 2014
BAKKERIJ IN
ANDEL 150 JAAR
WIE WINT DE
NIEUWSBLADCUP?
Inwoners van Andel getrakteerd op dorpsontbijt door
jarige bakkerij Schouten
De dertien voetbalclubs in de
regio strijden weer om de cup
met de grote oren
» 12
KLIK & WIN ACTIE
The Spanish
Collection van
Julio Iglesias
» 16
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Pleidooi voor betere ontsluiting
Voor RBT
naar minister
KLIK & WIN ACTIE
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
De drie aandeelhouders van het Regionale
Bedrijventerrein (RBT) reizen naar Den Haag om
duidelijkheid te krijgen over de aanwijzing van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie tot Unesco Werelderfgoed.
Die aanwijzing lijkt vooral gevolgen te hebben voor de
tweede fase van het bedrijventerrein bij Werkendam.
Maandagmiddag
hadden
Aalburg, Werkendam en
Woudrichem een aandeelhoudersvergadering van het
RBT om te overleggen over
de aanleg, die is opgedeeld
in twee fasen. Voor de eerste fase is het bestemmingsplan nu in de eindfase, maar
voor de tweede fase lijkt het
schootsveld van fort Bakkers-
SCHOOTSVELD FORT
BAKKERSKIL CRUCIAAL
VOOR AANLEG VAN
TWEEDE FASE
kil roet in het eten te gooien.
Hoewel in de ambtelijke reactie staat dat de provincie
ook bezwaar maakt tegen de
eerste fase vanwege onvoldoende weging van cultuurhistorische waarde, is hier op
bestuurlijk niveau wel overeenstemming over. Raadslid
Hermen Vreugendhill (CU)
verzocht wethouder Wim de
Jong tijdens de bespreking
van de bezwaren tegen wijziging van het bestemmingsplan voor het RBT, nog wel
dit zwart op wit aan te tonen.
Tegen de bestemmingsplan
wijziging werd tevens ingesproken door agrariërs in de
Oostwaard, die stelden dat
bij het nieuwe terrein onvoldoende rekening wordt
gehouden met waterberging.
Namens het bedrijf Dalm aan
de Grote Waardweg sprak
adviseur Th. Janssen in, hij
pleitte vooral voor een betere
ontsluiting van het terrein
en een snelle reconstructie van de Grote Waardweg.
Ook de overschrijding van
de geluidswaarden werd
door Janssen aangehaald.
De meerkosten voor het RBT
worden half oktober aan de
raad toegelicht.
Grote brand bij De Heus
ANDEL - Bij veevoederbedrijf
De Heus aan de Hoge Maasdijk in Andel brak maandagavond rond 23.00 uur
brand uit in de machinekamer van de fabriek. Vanwege de stevige rookontwikkeling rukte de brandweer
uit met groot materieel en
zette de korpsen uit Wijk en
Aalburg, Waalwijk, Gilze
en Breda in. Ook een hoogwerker werd opgeroepen om
meerdere brandhaarden te
onderzoeken, dat bleek niet
het geval. Even na middernacht kon het sein ‘Brand
Meester’ gegeven worden.
Het nablussen duurde nog
wel enige uren.
Trommelen voor talenten
De gereformeerde kerk in Nieuwendijk koos ‘talenten’ als
thema voor het nieuwe kerkjaar. Daartoe werd zaterdag een
talentenveiling gehouden. Om bezoekers te lokken werd
bij de kerkdeur stevig de trom geroerd. Onder het motto
‘Jouw talent is goud waard’ was van alles te koop, zoals een
maaltijd koken, voorlezen, workshop tas breien, hooiberen
Groen licht
Ballegooijen
Modes
DUSSEN - De meerderheid van
de commissie Grondgebied
stemde maandagavond in
met de uitbreiding van Ballegooijen Modes. Op 10 september lichtte eigenaar Jan
Vos de aangepaste plannen
toe aan raadsleden. Alleen
ChristenUnie blijft kritisch.
Twee omwonenden spraken
maandag in om hun bezwaren nogmaals voor het voetlicht te brengen. SGP raadslid
Arjan Versluis hield hen voor
dat de raad opdracht had gegeven tot een compromis te
komen, wat niet wil zeggen
dat ze 100 % gelijk krijgen.
Buurtpreventieteams bijeen
NIEUWENDIJK - De buurtpre-
ventieteams in Altena kwamen woensdag bij elkaar gekomen op het politiebureau
in Nieuwendijk op uitnodiging van de drie gemeenten
en de politie, om zo ervaringen en tips uit te wisselen.
Wijkagent Job van Breugel
liet aan de hand van filmpjes zien waar de teams op
moeten letten bij verdachte
situaties. Dina van der Aart
schetste de werkwijze van de
Meldkamer en hoe de buurtpreventieteams zo goed mogelijk kunnen samenwerken
met de Meldkamer.
In Altena zijn vijf teams actief in Almkerk, Nieuwen-
A27 extra nachtje dicht tussen Gorinchem en Hank
ALTENA -
Rijkswaterstaat
voert komend weekend
werkzaamheden uit aan de
A27. De weg is vrijdag 26
september vanaf 22.00 uur
tot zaterdag 8.00 uur dicht
tussen knooppunt Gorinchem en afrit 21 in Hank in
de richting van Breda. Vrijdagnacht is een lokale omlei-
Verstopte neus?
ding van kracht tussen Werkendam en Hank. Daarna is
de weg tot maandagmorgen
dicht vanaf knooppunt Gorinchem tot en met afrit 23
te Werkendam in de richting
van Breda. In het weekend
van 13 oktober is de A27
nogmaals dicht, maar dan
in noordelijke richting.
Kom pannenkoeken eten bij
De Heeren van Suylighem!
Kies je neusspray
bewust!
VANDAAG
IN DEZE KRANT
Zie artikel elders in dit blad
BELEEF HET NAJAAR
maken, een wandeling over Oostwaardpad met een drankje
na, een training biljarten voor beginners en een flink aantal
verkochte taarten. De veiling leverde bijna 1800 euro op
voor drie goede doelen. De zondag stond ook in het teken
van talenten. Na de kerkdienst werden workshops gegeven,
gevolgd door een korte presentatie en een high tea.
Voor reserveringen en voorwaarden bel: 0418 - 67 16 44
WWW.DEHEERENVANSUYLIGHEM.NL
dijk, Sleeuwijk, Woudrichem en Wijk en Aalburg.
Een zesde team in Werkendam is in oprichting.
Elk team heeft specifieke
aandachtspunten, die aansluiten bij de situatie in de
buurt. Vaak is dat woninginbraak, maar ook verkeersveiligheid of jeugdoverlast
staan hoog op de agenda. De
meeste teams communiceren bij verdachte situaties
via bellijsten, whatsappgroepen of met een speciale
alarmeringsapp. De drie regio gemeenten geven meer
info over meewerken in een
bestaand team of een buurtpreventieteam opzetten.
Bezwaren tegen
Hier Neffûh bij
scouting
SLEEUWIJK - Hoewel de plan-
nen nog in een pril stadium
zijn, hebben omwonenden nu
reeds bezwaar gemaakt tegen
de mogelijke vestiging van
café Hier Neffûh in het gebouw van de scouting. In mei
kreeg wethouder Machiel de
Gelder de opdracht om een
nieuwe plek te zoeken voor
Hier Neffûh na sloop van
de oude Es. In beeld waren
Dribbel, het onderkomen van
de Scouting en ‘t Honk. Dribbel is inmiddels afgewezen
door de familie Tuitman, dat
thans voor de tijdelijk vestiging in ‘t Honk opteert.
Grietje Post bij DWDD
WERKENDAM - Velen dro-
men wellicht om ooit nog
eens aan te schuiven bij de
stamtafel van De Wereld
Draait Door en te worden
ondervraagd door Matthijs
van Nieuwkerk. Het overkwam de Werkendamse
Grietje Post dinsdagavond,
ze mocht aanschuiven vanwege de plannen van het TV
programma Man Bijt Hond
om een alternatieve bustoer
door Nederland te maken
met bijzondere toeristische
bestemmingen. Haar op-
treden wordt wellicht niet
snel vergeten. Want toen
Van Nieuwkerk wat lacherig
deed over het Friese Moddergat, diende Grietje hem
op haar karakteristieke
wijze stevig van repliek.
Haar vader werd geboren in
Moddergat en Grietje brengt
jaarlijks een bezoek aan het
dorp. Wie de Oudheidkamer
van Grietje Post op Zevenhuizen met eigen ogen wil
zien, is zaterdag welkom.
Vanwege de Biesboschdag is
ze de hele geopend.