Pementoran

download report

Transcript Pementoran

PENJAMINAN KUALITI PBS PEMENTORAN

PEMENTORAN ADALAH PROSES MEMBANTU, MEMUDAH CARA DAN MEMBIMBING GURU UNTUK MELAKSANAKAN PBS MENGIKUT PRINSIP DAN PROSEDUR PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN DALAM KALANGAN GURU YANG DIBIMBING

MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KELAYAKAN GURU YANG DIBIMBING

MEMBANTU GURU MENYELESAIKAN MASALAH PELAKSANAAN PBS

MEMBINA RANGKAIAN KERJA DAN HUBUNGAN PROFESIONAL ANTARA MENTOR DAN GURU YANG DIBIMBING

PEMENTORAN INFORMAL

PENGETUA/ GURU BESAR GURU PENOLONG KANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN GURU CEMERLANG KETUA PANITIA JURULATIH UTAMA PENTAKSIRAN GURU YANG DILANTIK OLEH PENGETUA/GURU BESAR

PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN PEGAWAI JABATAN PELAJARAN NEGERI PEGAWAI PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI PEGAWAI DARI BAHAGIAN LAIN KPM PETUGAS YANG DILANTIK DAN DIBERI TAULIAH OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

PEMENTORAN FORMAL TARIKH, MASA DAN TEMPAT DITETAPKAN OLEH JK PBS OBJEKTIF DITETAPKAN OLEH JK PBS

PEMENTORAN INFORMAL TARIKH, MASA DAN TEMPAT DITETAPKAN OLEH MENTOR DAN GURU YANG DIBIMBING APABILA ADA KEPERLUAN OBJEKTIF DITETAPKAN OLEH MENTOR

Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi SPPBS Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan P dan P Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran Mendapatkan maklumbalas untuk penambahbaikan pengajaran Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran

JK PBS menetapkan objektif Pementoran JK PBS menetapkan tarikh, masa dan tempat, mengeluarkan surat panggilan dan menyediakan bahan sokongan untuk program Pementoran PEMENTORAN FORMAL JK PBS melantik guru Mentor dan menetapkan guru yang dibimbing Penilaian taklimat dijalankan bagi memastikan guru yang dibimbing memahami perkara yang disampaikan oleh mentor

PEMENTORAN INFORMAL