Diagnosethesaurus (behorende bij uitlevering oktober)

download report

Transcript Diagnosethesaurus (behorende bij uitlevering oktober)

Diagnosethesaurus (behorende bij uitlevering oktober)
AGB
Specialisme
Aantal
0301
0302
0303
0304
Oogheelkunde
Keel-, neus-, en oorheelkunde
Heelkunde
Plastische chirurgie
595
606
2.525
296
0305 Orthopedie
0306 Urologie
1.191
Diagnosen gebaseerd op
en opmerkingen
lijst samengesteld in nauw
overleg WV
lijst samengesteld in nauw
overleg WV
483
TOTAAL
1.
2.
3.
(is aantal keer Termen gevalideerd
Afleidingen
Alle afleidingen
JA)
door minimaal 2 geautoriseerd door
naar DBCspecialisten
WV en RIVM
diagnosetyperingen
zijn bereikbaar
Score per kwaliteitscriterium
4.
5.
Landelijke lijst
Termen voldoen
geincorpereerd
aan richtlijnen
6.
Termen
gedefinieerd in
SNOMED CT
7.
Volledigheid
gecontroleerd op
basis van SNOMED
CT hierarchie
8.
Specialisme wordt
in praktijk gebruik
en is op basis van
praktijkervaringen
aangepast
9.
Synoniemen
aanwezig
9
8
5
4
JA
JA
NEE
JA
JA/JA
JA/JA
NEE/JA
NEE/JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
JA
JA
JA
4
JA
NEE/JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
6
JA
NEE/JA
JA
NEE
JA
NEE
NEE
JA
JA
1
1
7
NEE
NEE
JA
NEE/NEE
NEE/NEE
NEE/JA
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
0307 Verloskunde en gyneacologie
0308 Neurochirurgie
0310 Dermatologie en venerologie
976
421
1.774
1100
0313
0316
0318
0320
0322
Mondziekten en kaakchirurgie
Inwendige geneeskunde
Kindergeneeskunde
Gastro-enterologie
Cardiologie
Longziekten
1.042
2.960
4.284
771
571
254
3
5,5
5,5
6
4
5
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA (ICD-10)
NEE/JA
NEE/JA
NEE/JA
NEE/JA
NEE/JA
NVT
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
0324
0326
0327
0328
Reumatologie
Allergologie
Revalidatie
Cardiochirurgie
495
84
1.362
187
6
5
5
1
JA
JA
NEE
NEE
NEE/JA
NEE/JA
NEE/JA
NEE/NEE
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
JA
NEE
JA
JA
JA
JA
6
JA
JA/JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
5
3
NEE
NEE
NEE/JA
NEE/NEE
JA
JA
JA
NEE
JA
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
6
4
JA
JA
JA/JA
NEE/JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
4
NEE
JA (ICD-10)
NVT
NEE
JA
JA
NEE
NEE
JA
5
6
7
JA
JA
JA
NEE/JA
NEE/JA
JA/JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
0329 Consultatieve Psychiatrie
0330 Neurologie
0335 Klinische geriatrie
161
424
758
0363 Nucleaire geneeskunde
35
laatst bijgewerkt: 9 oktober 2014
Let op: alleen
administratieve
uitzonderingen @DBC
Openstaand verzoek om
geheel DSMV op te nemen
1.107
1.793
0361 Radiotherapie
0362 Radiologie
0389 Anaesthesiologie pijnbestrijding
0390 Klinische genetica
1900 Audiologie
vd Schroef
Openstaand verzoek
Bolognia en huidziekten.nl
toevoegen
293
1.574
29
lijst samengesteld in nauw
overleg WV
zeer beperkte set op
verzoek ZKH
bron: Radboud UMC
CINEAS
lijst samengesteld in nauw
overleg WV
De verschillende specialisme-sets in de diagnosethesaurus bevinden zich in verschillende ontwikkelstadia.
Om deze ontwikkelstadia zo goed mogelijk aan te kunnen geven worden per specialisme de volgende indicatoren gescoord:
1. Is validatie uitgevoerd door minimaal 2 verschillende specialisten?
2. Zijn de afleidingen naar dbc-diagnosetyperingen geautoriseerd?
3. Zijn afleidingen naar alle dbc-diagnosetyperingen opgenomen?
4. Is er gebruik gemaakt van een bestaande landelijke lijst van diagnosen?
5. Voldoen alle termen aan de richtlijnen of zijn er veel uitzonderingen opgenomen?
6. Zijn alle termen gedefinieerd in SNOMED CT?
7. Is een volledigheidscontrole uitgevoerd of voor dit specialisme alle diagnosen in de SNOMED CT hiërarchie zijn opgenomen of hier bewust van wordt afgeweken?
8. Wordt de set al in de praktijk gebruikt door minimaal 5 ziekenhuizen?
9. Zijn synoniemen voor gehanteerde termen gevuld?