Perhehoitoliitto ry

Download Report

Transcript Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry

Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen

http://www.youtube.com/watch?v=4XNo vxhdt0o Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä toimii kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi.

Perhehoitoliitto ry ei ole ammattiliitto.

21 jäsenyhdistystä, joissa 4000 jäsentä. Kehittämispäällikkö Lisa Sipilä, p. 040 – 310 1443 Helsingin työpiste Säästöpankinranta 8 C 90, 00530 H:ki Perhehoitoliitto ry 1

Helsingin Sanomat eilen 7.4.2014

Perhehoitoliitto ry 2

Perhehoito

- hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille

Perhehoitoliitto ry 3

Mitä perhehoito on?

4 • • • Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona • voi olla myös osavuorokautista Pitkäkestoista (toistaiseksi) tai määräaikaista Perhehoidon vahvuuksia ovat mahdollisuus perheenjäsenyyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin, pysyvyys, jatkuvuus, koti elinympäristönä “

No, ei tämä ainakaan oo semmosta laitoshoitoo, jotta tämä on niin kuin omassa perheessä oisin vain. Jotta siitä tämä on oikein hyvä ja täällä huolehditaan oikein niin kuin perheenjäsenistä. Paljonhan se riippuu sitten tuosta hoitajasta. Ne ovat ainakin täällä hirveen ystävällisiä ja hyviä ihmisiä ja huolehtivat jokaisesta.”

Perhehoitoliitto ry

Mitä perhehoito on?

5 • • Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan • • • • perhehoidossa 1-4 ikäihmistä (1 perhehoitaja, ei säädettyä koulutusta) 5-7 ikäihmistä (2 perhehoitajaa, toisella säädetty koulutus) omat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat huomioidaan hoidettavien määrässä kunta tai kuntayhtymä arvioi ja hyväksyy soveltuvuuden perhehoitotoimintaan Perhehoitaja – perhehoitoa antava henkilö • • lakisääteinen ennakkovalmennus, koulutus, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet

Kunta tai kuntayhtymä hyväksyy perhehoitajan

Perhehoitoliitto ry

6

Mitä perhehoito on?

• • • • Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin Sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta (tai kuntayhtymä) Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen • Kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua • • Ikäihmiselle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma Kunta perii perhehoidossa olevalta asiakasmaksun Perhehoitoliitto ry

7

Perhehoidon lainsäädäntö

• • • • • • • • • • Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Sosiaalihuoltolaki (710/82), (365/ 92), ja –asetus (419/92) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (923/2011) Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 § :n muuttamisesta (419/1992) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( 812/2000) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) (912/ 1992) Kunnallinen eläkelaki (549/ 2003) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ( 314/ 1992) Hallintolaki (434/2003) Perhehoitoliitto ry

Kenelle perhehoito sopii?

8 • • • • • • Henkilöille, joille SAS –työryhmä arvioi perhehoidon ensisijaiseksi, RAVA ja MMSE Ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta eivät pärjää tai kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä omassa kodissaan(hakemus/anomus) Muistisairauksia sairastaville sairauden alku- tai keskivaiheessa Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan vapaan aika Yöt sujuvat pääsääntöisesti rauhallisesti; henkilö ei tarvitse säännöllisesti apua öisin ja antaa muille yörauhan Perhehoitoliitto ry

• • • • Perhehoito ei sovi kaikille ikäihmisille, ei voida tarjota ns. automaationa!!!

Asiakkaan hoitoisuus tulee huolellisesti arvioida Asiakkaan ja omaisten kanssa tulee käydä etukäteiskeskusteluja Tutustumisjaksoja tulee järjestää tarvittaessa On oltava ns. ”takaportti” mahdollisuus muutokseen jos perhehoito ei sovi asiakkaalle Perhehoitoliitto ry 9

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2013

Esim. kaksi perhekotia, jotka tarjoavat jatkuvaa ja lyhytaikaista perhehoitoa • Määrällisesti asiakkaita 22 / v eri hoitoisuuden tarpeista • Hoitovuorokausia yhteensä 2759 / v • Suoritehinta 55,68 € / vrk • Korvaa 10 –paikkaisen hoivayksikön, huom! seinät • Perhehoidossa olevien ikäihmisten tk-käynnit vähentyneet • Muita tilapäispaikkoja voitu käyttää enemmän kuntoutustarpeisiin www.llky.fi

Tuula Kälviäinen Perhehoitoliitto ry 10

Perhehoitoon sijoitetun ikäihmisen asema

11 • • • • • • • • Perhehoito on avohoitoa; huomioiminen muiden palvelujen myöntämisessä, mm. kotisairaanhoito, fysioterapia… Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja vastaava asetus 1992/912 Voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu Omaishoidon yhteydessä lyhytaikainen perhehoito, josta peritään lakisääteinen maksu (3vrk/kk) Käyttövarat Hoito- ja palvelusuunnitelma Edunvalvonta Ei lakisääteistä tapaturma – eikä vahingonkorvaus vastuuvakuutusta Perhehoitoliitto ry

12

Perhehoidon toimintaohje

• • • • • • Hallinnollinen päätös siitä miten kunta, kuntayhtymä, shp tai muu perhehoidon tuottaja toteuttaa perhehoitoa Sisältää perhehoidon toimintakäytännöt Turvaa jatkuvuutta, yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä, lisää suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta Toimii uuden työntekijän yhtenä perehdytyksen välineenä Turvaa perhehoitajien tiedonsaantia Osa laadunvarmistusta Perhehoitoliitto ry

Perhehoidon toimintaohjeen sisältöä, mm.

13 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoidon tarkoitus ja tavoite Perhehoidon organisaatio ja vastuuhenkilöt Perhehoidon muodot Perhehoidon prosessit Perhehoitoa määrittävät sopimukset ja suunnitelmat Perhehoidon toimeksiantosopimus 8.

9.

Perhehoitajalle maksettavat korvaukset Perhehoitajan vapaapäivät 10. Perhehoitajan asema 11. Perhehoitoon sijoitetun asema Perhehoitoliitto ry

14

Perhehoidon tuki

Perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitsemat palvelut kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja perhehoitajan tuesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa; oma nimetty työntekijä Taloudellinen tuki • • • • hoitopalkkio, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen, käynnistämiskorvaus Ammatillinen tuki mm. ennakkovalmennus ja täydennyskoulutus Emotionaalinen tuki mm. yhteydenpito perhehoitajaan ja vertaistuki Käytännön apu esim. ns. kiertävä perhehoitaja, tai kodinhoitaja tilanteisiin, joihin perhehoitajan sopimus ei ylety Perhehoitoliitto ry

Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja vapaat

Laki määrää minimit; hoitopalkkio 679,71 €/kk ja kulukorvaus 406,58 €/kk

15 Hoitopalkkio ja kulukorvaukset vaihtelevat kunnittain

Hoitopalkkio

• Jatkuva: 850 – 1200 €/ph-as./kk • Lyhytkestoinen: 45 – 80 €/ph-as./vrk ( 50-60 € yleisin )

Kulukorvaus

• Jatkuva: 500 – 700 €/ ph-as./kk • Lyhytkestoinen: 20 – 25 €/ph-as./vrk Käynnistämiskorvaus lain säätämä enimmäismäärä 2887,51 € / asiakas / TAS - Erikseen korvattavat kustannukset - Perhehoitajan vapaa: 2½ – 3½ vrk / kk (lain säätämä min 1 vrk/kk 12 – 36 vrk / vuosi Perhehoitoliitto ry

Esimerkkejä jatkuvan perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista Joensuu Kainuu

(2013) 804 - 1280 €/kk 779 €/kk

Keski-Suomi

(-12): 847 – 1060 €/kk 727 720 €/kk €/kk

Kuusamo

(tulossa) 1000 €/kk

Suupohjan llky Oulu

518 €/kk 570 €/kk 756 + max 200 e/kk 589 €/kk 1100 €/kk 700 €/kk

Raahe Tampere Utsjoki V-Suomi

1000 1119 €/kk €/kk 800 - 1000 €/kk 1045 - 1254 €/kk 500 €/kk 708 €/kk 550 € / kk 571 €/kk 16

Esimerkkejä l yhytaikaisen perhoidon palkkioista ja kulukorvauksista Joensuu Hankasalmi Kainuu

(2013) 47- 60 €/vrk 55 €/vrk 42 €/kk 22 €/vrk 25 €/vrk 26 €/vrk

Kuusamo Lahti

(tulossa) 55 €/vrk (2013) 68 €/vrk

Oiva Oulu

(2013)

P-Savo Suupohjan llky Raahe Saarikka Tampere Utsjoki V-Suomi

69 €/vrk 57 60 51 €/vrk €/vrk 43 €/vrk 60 €/vrk 50 €/vrk €/vrk 20 20 21 28 ?

€/vrk €/vrk €/vrk ?

25 €/vrk €/vrk 25 €/vrk 50 - 60 €/vrk 52 - 65 €/vrk 21 €/vrk Perhehoitoliitto ry 17

Perhehoitajan asema

Oikeudet ja velvollisuudet määritellään toimeksiantosopimuksessa

* Perhehoitajan tuki

(kunta vastaa) Ennakkovalmennus, perhehoidosta vastaavan henkilön ja kotihoidon antama tuki, täydennyskoulutus, työnohjaus, vertaisryhmätoiminta, vapaiden mahdollistaminen, Aslak-kuntoutus jne.

* Perhehoitajan sosiaaliturva

Eläketurva KVTEL (eläkettä karttuu hoitopalkkiosta), sairausturva yleisen sairausturvan mukainen

* Vakuutukset

Kunta/kuntayhtymä ottaa perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 18 Oikeus saada perhehoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Elinikäinen salassapitovelvollisuus Perhehoitoliitto ry

Toimeksiantosopimus

19 Tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ennen perhehoitosijoitusta ja sen allekirjoittavat molemmat perhehoitajat.

• • • • • • • • • • • • Sopijaosapuolet Perhehoidossa oleva henkilö Hoitopalkkion määrä ja suorittaminen Perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Henkilön käyttövarojen maksaminen Erityisten kustannusten korvaaminen Perhehoidon arvioitu kesto Perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet ja harrastukset sekä näiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen Perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus, ja koulutus ja näiden toteuttaminen Toimeksiantosopimuksen irtisanominen Tarvittaessa muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitoliitto ry

Valmennusohjelma

Perhehoitoliitto ry 20

Kouluttajia ympäri Suomen

Perhehoitoliitto • järjestää kouluttajakoulutusta • järjestää kouluttajille täydennyskoulutusta vuosittain • ylläpitää valmennus- ja kouluttajamateriaalia ja vastaa sen saatavuudesta ja toimittamisesta • ylläpitää kouluttajarekisteriä • ylläpitää perhehoitajien rekisteriä • välittää ikäihmisten perhehoitoa koskevaa tietoa • Kouluttajia 10/13: 112 • Valmennukseen osallistunut yhteensä noin 180 henkilöä Perhehoitoliitto ry

Ennakkovalmennuksen tarkoitus ja tavoite:

22 • • •

Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen.

Antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa tehtävästä.

– voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ikäihmisten perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito

– perhehoitajalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa.

Perhehoitoliitto ry

Ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet

Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa 23 Valmius sitoutua perhehoitajan tehtävään Perhehoitoliitto ry

Perhehoitopalvelujen organisointi

24 • • • Käytössä olevia tapoja tuottaa perhehoitopalvelut: Kunta tuottaa palvelut itse Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa – – Isäntäkuntamalli Kuntayhtymä (ehp, shp tai sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä, maakunta –kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymä) Perhehoitopalvelut tai tiettyjä osia, esim. ennakko valmennus, osia sijoituksen aikaisesta tuesta, täydennyskoulutuksen, tuottaa oppilaitos, yksityinen palveluntuottaja tai järjestö Perhehoitoliitto ry

PERHEHOIDON PERUSTAN LUOMINEN

PERHEHOIDON KOKONAISUUS

PERHEHOITOON SIJOITTAMINEN PERHEHOITO Arvot ja asenteet Perhehoitopalvelujen organisointi Toimintasuunnitelma Talousarvio Perhehoidon toimintaohje Tiedottaminen Rekrytointi Valmennus Ikäihmisen tarpeiden arviointi – perhehoitajan valmiudet Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätökset Hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Tutustuminen > Muutto perheeseen PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄT Hoiva ja huolenpito Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen Perhesuhteiden tukeminen ja pysyvyyden turvaaminen Yhteistyö ja ikäihmisen asioista huolehtiminen

H O I T O J A P A L V E L U S U U N N I T E L M A

SIJOITTAJAN TEHTÄVÄT Perhehoidon arviointi ja seuranta

T O I M E K S I A N T O S O P I M U S

Ikäihmisen muiden palveluiden ja tuen järjestäminen Perhehoitajan tarvitseman tuen järjestäminen Perhehoidon valvonta PERHEHOITO PÄÄTTYY Ikäihmisen tilanteen arviointi Perhehoidon päättäminen hallitusti Toimeksiantosuhteen päättyminen Päätös yhteistyöstä jatkossa 25 PERHEHOITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN, TUOTTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN