REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Alatan tangan yang dibekalkan di bengkel Kemahiran Hidup adalah untuk kemudahan.

download report

Transcript REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Alatan tangan yang dibekalkan di bengkel Kemahiran Hidup adalah untuk kemudahan.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan

Alatan tangan yang dibekalkan di bengkel Kemahiran Hidup adalah untuk kemudahan dan kegunaan semasa melakukan aktiviti dan projek.

Alatan tangan ini perlu dijaga dengan baik dan cermat. Oleh itu, murid-murid perlu mengetahui cara-cara yang betul untuk menyenggara dan membaik pulih perkakas dan alatan tangan.

Alatan tangan perlu disenggara dengan baik supaya : i. Sentiasa berada dalam keadaan baik ii. Tersusun dan teratur iii. Mudah diambil untuk digunakan iv. Tahan lebih lama v. Selamat digunakan dan terhindar daripada kemalangan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Kerja-kerja penyenggaraan perkakas dan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara : i. Membersih ii. Meminyak iii. Menyimpan Aras 1 • Mengenal pasti bahan dan agen pembersih - Bahan dan agen pembersih seperti minyak tanah, thinner, minyak pelincir dan sabun

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Aras 1 • Membersih alatan tangan - Perkakas dan alatan tangan mudah dicemari oleh kotoran seperti habuk, kesan minyak, cat dan karat - Sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan perkakas dan alatan tangan - Terdapat dua jenis minyak yang sesuai untuk digunakan iaitu : a. Minyak pelincir : untuk mencegah karat pada alatan tangan b. Minyak gris : untuk melicinkan dan mengelakkan pengaratan pada mesin bergerak Cara-cara untuk menyenggara perkakas dan alatan bergantung kepada jenis kotoran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Aras 1 • Membersih alatan tangan • Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Aras 1 • Membersih alatan tangan • Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan Kerja-kerja penyenggaraan perkakas dan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara : i. Membersih ii. Meminyak Aras 1 • Menyimpan alatan tangan iii. Menyimpan Perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan disimpan di tempat yang khas dan selamat.

Tempat menyimpan alatan perlulah dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan.

Tempat yang paling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan tangan adalah di dalam bekas alatan atau di dalam almari.

Pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semas untuk memastikan perkakas dan alatan tangan berada dalam keadaan baik dan dapat mencegah kehilangan.

Jika terdapat perkakas atau alatan tangan yang hilang, perkara tersebut hendaklah dilaporkan kepada guru dan direkodkan.