gızlı dusman ..seslı

Download Report

Transcript gızlı dusman ..seslı

Slide 1

SESLİDİR

Bazı gerçekleri görmek
istemeyiz..
GİZLİ DÜŞMAN
Gördüğümüz gerçekler ise
bizlerin başına gelmiyorsa
umursamayız...


Slide 2

Ama, bir gün o gördüklerimizi
bizlerde yaşayabiliriz…
Çünkü;

“O gün Rab Abramla ahd edip dedi:Mısır ırmağından
büyük ırmağa,FIRAT ırmağına kadar senin zürriyetine
verdim.”
TEVRAT
Tekvin Bölümü 18.Ayet (13.Sayfa)


Slide 3

Bir gün mutlaka kendilerine
Allah tarafından verildiğini kabul
ettikleri bu toprakları geri almak
için gelecekler…


Slide 4

Filistin’e geldikleri gibi..
Lübnan’a geldikleri gibi..
Sırada Suriye’nin olduğu gibi..
Lütfen 1 dakika düşünün;Neden
İsrail orta doğuya geldiği günden
beri o topraklardan savaş,göz
yaşı,acı…eksik olmuyor.neden
diğer ülkeler gibi komşuları ile rahat
geçinmiyorlar..?


Slide 5

1 dakika düşünürken boş
durmayın ve başımıza gelmeden
gelebilecek olanları seyredin..


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10

..Rabbin miras olarak sana
vermekte olduğu bu kavmların
şehirlerinden nefes alan kimseyi
sağ bırakmayacaksın..Rabbin sana
emrettiği gibi tamamen yok
edeceksin.
TEVRAT
Tesniye Bölümü Ayet 10-17 (Sayfa 197)


Slide 11


Slide 12


Slide 13


Slide 14


Slide 15

..Onları kasaplık koyunlar gibi
ayır ve öldürme günü için onları
hazırla.
TEVRAT
Yeremya Bölümü Ayet 3 (Sayfa 736)


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22

..onların her şeylerini tamamen yok
et,ve onları esirgeme;erkekten
kadına,çocuktan emzikte
olana,öküzden koyuna,deveden
eşeğe kadar hepsini öldür.
TEVRAT
I.Samuel Bölümü Ayet 3 (Sayfa 286)


Slide 23


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28

Bu millet iki peygamberi
öldürdü(Hazreti Yahya ve
Zekeriya)Hazreti İsa ile Peygamber
efendimize yapmadıklarını
bırakmadılar.
Yüz binlerce insanı ise hiç gözlerini
kırpmadan öldürebileceklerini daha
iyi anladınız umarım ama
Yahudiliğin yasa kabul ettiği
TALMUD’dan birkaç derleme
yapalım..


Slide 29

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle
bakılır.Yahudilerden gerisi sadece birer
hayvandır.”
“Yahudi olmayanın kanını akıtmak
Allaha kurban sunmaktır.”
“Yahudi olmayan bir insana ,ancak ona
dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak
için selam verilir.”


Slide 30

İsrail’in tarım imkanları
sınırlıdır(dağlık ve kurak),askeriye
dışında gelişmiş bir sanayisi
yoktur,turizm ise savaşlardan
dolayı çok azalmıştır.Peki bu ülke
bu kadar parayı nereden buluyor ?
1- A.B.D.’nin hibe yardımları
2- SİZLERDEN…?


Slide 31

EVET SİZ !
İsrail 1948 yılında Orta Doğu’ya
yerleşmeden önce bir çok ülkede
milyonlarca yahudi olarak yaşıyorlardı ve bu
ülkelerin önemli sanayi kollarında şirketleri
vardı(ülkemizde de olduğu gibiAlarko,Vakko,Profilo..)işte bu şirketlerin
bağışları israil’in en önemli gelir
kaynaklarından birisidir.Ve sizler, israil
şirketinin ürünlerini aldığınız sürece FIRAT’a
biraz daha yaklaşacaklar…


Slide 32


Slide 33

Gördüğünüz her ürün için bizim
alternatif ürünlerimiz varken neden
bu ürünleri alalım...Ne olur duyarlı
olun,ülkemizdeki büyük şirketlerin
nasıl devletimize
yardımları,bağışları oluyorsa tabi ki
bu şirketlerinde yardım ve bağışları
olacaktır.Tekbir farkla,bizim
vadedilmiş topraklarımız YOK!


Slide 34

LÜTFEN !
NE OLUR !

ALLAH AŞKINA !
Bu sefer duyarlı olun,çocuklarımız için,vatanımız
için,kardeş ülkelerimiz için,aziz şehitlerimiz için..
Ben bu ürünü almasam ne olacak demeyin,inanın çok şey
olacak.Eğer inanırsanız ve bu mesajı aklınıza gelen
herkese yollarsanız…


Slide 35

Son söz ..
• Yahudi devletinin fikir babası Theodor Herzl
(1.Siyonist Kongresi 1897)
“Kuzey sınırlarımız Kapadokyadaki dağlara kadar
dayanıyor.Güneyde Süveyş kanalına.”
• İsrailli Devlet Bakını Ben Gurion (İsrail devletinin
ilanı sırasındaki açıklamadan 1948)
“Filistin’in bugünkü haritası İngiliz Manda yönetimi
tarafından çizilmiştir.Yahudi halkının ,gençlerimiz
ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir
başka haritası daha vardır;
NİL’DEN FIRAT’A KADAR !”


Slide 36

YORUMCUM google grubuna katılın her gün binlerce
kişiyle maillerinizi paylaşın.YORUMCUM grubuna
katılmanız için yapmanız gereken sadece aşağıdaki
adrese bir mail göndermek…
[email protected]
Maillerinizi paylaşmak için ise ;
[email protected] adresine maillerinizi gönderin