kliknite sem (ali na sliko) za povezavo (PPS

download report

Transcript kliknite sem (ali na sliko) za povezavo (PPS

Slide 1

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
PROGRAM LESARSTVO
PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV


Slide 2

bus 4


Slide 3

Izobražujemo inženirje
s širokim praktično aplikativnim in
strokovno teoretičnim znanjem s področja
stroke in z odprtim, razvojno
usmerjenim pogledom v prihodnost.


Slide 4

POSEBNOSTI NAŠE ŠOLE

Na naši šoli razvijamo
korektne in pristne medčloveške odnose
kot osnovo za spodbujevalen
aktivni pristop k poučevanju in učenju na vseh področjih.
Učimo se drug z drugim in drug od drugega.

Program je v celoti strokoven in se v obsegu 40% izvaja s
praktičnim izobraževanjem v podjetjih.


Slide 5

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO
VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (800 ur)
1. letnik 10 tednov
2. letnik 10 tednov
• POVEZAVA S PODJETJI
• MOŽNO OPRAVLJATI V ŠOLI
• TUDI V DOMAČEM OKOLJU

• povezave s podjetji
pri izvajanju teoretičnega dela programa in
vaj naši predavatelji in inštruktorji
prihajajo iz podjetij, kjer so bili ali so še
vedno redno zaposleni na odgovornih
strokovnih delovnih mestih


Slide 6


Slide 7

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO
VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV

• ŠTUDIJ TRAJA 2 LETI

• ZAKLJUČI SE Z DIPLOMO
• INŽENIR/KA LESARSTVA
• INŽENIR/KA OBLIKOVANJA
• 120 KT (kreditnih točk)


Slide 8

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO - PREDMETNIK
2. LETNIK

1. LETNIK
Poslovno sporazumevanje in vodenje
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Osnove računalništva in informatike
Študij dela v lesarstvu
Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja
Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu
Tvoriva v lesarstvu
Sušenje lesa
Tehnologija strojne obdelave lesa
Površinska obdelava in zaščita lesa

Ekonomika podjetja
Podjetništvo
Proizvodni management
Kakovost in zanesljivost proizvodnje
I. Izbirni modul “Primarna predelava in lesna
gradnja”
Energetika v lesarstvu
Tehnologija žagarstva, furnirja in plošč
Lesna gradnja
II. Izbirni modul “Finalna obdelava”
Oblikovanje in konstruiranje pohištva
CNC tehnologija v lesarstvu
Umetniška obdelava lesa in lesnih tvoriv

Prostoizbirni predmet (5 KT)
Diplomsko delo


Slide 9

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV - PREDMETNIK

1. LETNIK
Poslovno sporazumevanje in vodenje
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Računalništvo in informatika
Prostoročno risanje
Osnove likovne teorije
Osnove estetike

Tehnično risanje in opisna geometrija
Predstavitvene tehnike
Dokumentiranje in arhiviranje
Tvoriva v lesarstvu
Pomožni materiali v lesarstvu
Tehnologija ročne obdelave lesa

2. LETNIK
Podjetništvo ekonomika in trženje
Površinska obdelava lesa
Programska orodja in oprema - les
Tehnologija strojne obdelave lesa
Patologija in sanacija izdelkov - les
Restavratorske tehnike – les
Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega
pohištva
I. Izbirni modul “Oblikovanje pohištva - les”
Oblikovanje stavbnega pohištva
Oblikovanje bivalnega pohištva
II. Izbirni modul “Umetniško oblikovanje - les”
Rezbarjenje in plastika v lesu
Intarzija in inkrustracija lesa
Alternativne izrazne tehnike - les

Prostoizbirni predmet (5 KT)
Diplomsko delo


Slide 10

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO
VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM OBLIKOVANJE MATERIALOV
KAKO POTEKA ŠTUDIJSKO LETO?
REDNI ŠTUDIJ
1.letnik
12 TEDNOV ŠTUDIJSKI PROCES
5 TEDNOV PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
12 TEDNOV ŠTUDIJSKI PROCES
5 TEDNOV PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

2.letnik
12 TEDNOV ŠTUDIJSKI PROCES
12 TEDNOV ŠTUDIJSKI PROCES
10 TEDNOV PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE*
MED ŠTUDIJSKIM PROCESOM
SE IZVAJAJO:
PROJEKTI, EKSKURZIJE, DELAVNICE, …
*tudi IZDELAVA DIPLOMSKE NALOGE
IZREDNI ŠTUDIJ
PRILAGOJENO SKUPINI IN POSAMEZNIKU !!!


Slide 11

AKTIVNI PRISTOPI IN METODE POUČEVANJA


Slide 12

PRIPRAVA IN PLANIRANJE PROIZVODNJE V
VIRTUALNI POHIŠTVENI TOVARNI


Slide 13

AKTIVNI PRISTOPI IN METODE POUČEVANJA
PRI POSLOVNEM SPORAZUMEVANJU


Slide 14

TERENSKE VAJE


Slide 15


Slide 16


Slide 17

UČNI PROJEKT
“GOZDNA UČNA POT”


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22

UČNI PROJEKTI
(SE IZVAJAJO V OKVIRU REDNEGA ŠTUDIJSKEGA PROCESA)

UČNI PROJEKT
“POHIŠTVO KOT SKULPTURA”


Slide 23


Slide 24


Slide 25


Slide 26


Slide 27

UČNI PROJEKT
“KO ZAZNAJO MLADI”


Slide 28


Slide 29


Slide 30


Slide 31

UČNI PROJEKT
“UPORABI ME ŠE ENKRAT”


Slide 32


Slide 33


Slide 34


Slide 35


Slide 36


Slide 37


Slide 38

PREDSTAVITEV VIŠJE ŠOLE NA SEJMIH


Slide 39


Slide 40


Slide 41

STROKOVNE EKSKURZIJE


Slide 42


Slide 43


Slide 44


Slide 45


Slide 46


Slide 47

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA STROKOVNIH POSVETOV, PREDAVANJ….

dr. Niko Torelli pri nas…


Slide 48

… DELAVNIC


Slide 49

IZVEDBA DISLOCIRANEGA IZOBRAŽEVANJA PO NAŠEM PROGRAMU
Alples Železniki – 2003-2005


Slide 50


Slide 51

VELIKO DAMO TUDI NA ŠPORT, REKREACIJO,
DRUŽENJE IN SPROSTITEV


Slide 52

DIPLOMSKA DELA


Slide 53

SNOVANJE IN IZDELAVA VEČFUNKCIONALNEGA
BIVALNEGA POHIŠTVA


Slide 54

SNOVANJE IN IZDELAVA ODLAGALNO-POLNILNE ENOTE
ZA MOBILNE TELEFONE


Slide 55

OD ZAMISLI DO IZVEDBE LESENEGA POČIVALNIKA


Slide 56

SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE NADGRADNJE
ZA FORDOV AVTOMOBIL


Slide 57

SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE IGRAČE


Slide 58

LUTKARSTVO IN LES


Slide 59

VZROKI ZA PROPADANJE STARIH LESENIH HIŠ NA KOZJANSKEM IN MOŽNOSTI
ZA NJIHOVO OBNOVO


Slide 60

RAZVOJ MEŠČANSKEGA POHIŠTVA
V SEVEROVZHODNI SLOVENIJ
OD 16. DO ZAČETKA 20. STOLETJA


Slide 61

IZBOLJŠANJE NEKATERIH DEJAVNIKOV DELOVNEGA OKOLJA V DELAVNICI
BRALES BRANKO LESAR S.P.


Slide 62

UMESTITEV KOMPLEKSA
LESENIH ZUNANJIH OTROŠKIH IGRAL V PROSTOR –
S POUDARKOM NA VARNOSTI


Slide 63

MLIN NA MURI-FUNKCIONALNOST, TURIZEM IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE


Slide 64

IZDELAVA ORGEL POZITIVA


Slide 65

IZDELAVA ELEKTRIČNE KITARE


Slide 66

IZDELAVA IN UPORABA PIP ZA KAJENJE TOBAKA


Slide 67

IZDELAVA REFERENČNEGA KOLESLJA


Slide 68

RESTAVRIRANJE LESENE PLASTIKE


Slide 69

OBNAVLJANJE KMEČKE SKRINJE


Slide 70

ORODJA ZA ROČNO OBDELAVO LESA


Slide 71

Zagovori diplomskih nalog


Slide 72


Slide 73

Podelitev diplom


Slide 74


Slide 75

SPLETNA STRAN ŠOLE
http://www.lesarska-sola-maribor.net/


Slide 76

OBVESTILA


Slide 77

OBRAZCI


Slide 78

KOLEDAR IN URNIKI


Slide 79

IZPITI


Slide 80

DIPLOMSKI IZPIT


Slide 81

PRAKTIČNO

IZOBRAŽEVANJE


Slide 82

ZAKONODAJA


Slide 83

ERASMUS MOBILNOST


Slide 84

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica:
Zdenka Berko, prof.
tel:+386 2 421-66-65
[email protected]
GRADIVA V ELEKTRONSKI OBLIKI


Slide 85

SPLETNA

UČILNICA


Slide 86


Slide 87


Slide 88

PREHRANA ŠTUDENTOV NA ŠOLI V OKREPČAVALNICI »NATAŠA«

Najemnica šolske kuhinje, gdč.
Nataša Žnidarič v svoji
okrepčevalnici ponuja okusne
malice, kosila in prigrizke pod
zelo ugodnimi pogoji.
Hrano lahko kupujete tudi s
študentskimi boni.
Študentom in dijakom šole je
namenjena velika jedilnica v
avli, ločena manjša jedilnica
pa delavcem šole.


Slide 89

FOTOKOPIRNICA
Podjetje Alemar s.p
.
S področja grafičnih in biro storitev vam nudi:
- črnobelo in barvno fotokopiranje na laserskih kopirnih strojih,
- barvni in črnobeli digitalni tisk,
- vezavo knjig, seminarskih in raziskovalnih nalog, diplomskih nalog… v usnje,
broširano vezavo, spiralno itd.
- izdelava in prodaja skript, laboratorijskih vaj, dodatnih gradiv itd.,
- računalniško oblikovanje in prepise tekstov, skeniranje gradiv in dokumentacije,
- zlatotisk, plastificiranje,
- lasersko graviranje,

V okviru trgovske dejavnosti, vam nudi prodajo:
- šolskih potrebščin,
- pisarniških potrebščin,
- potrebščin za prakso…


Slide 90


Slide 91


Slide 92


Slide 93


Slide 94

Dodatni pogoji za vpis v program oblikovanje materialov je
uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti.
Kandidat predloži avtorska dela v obliki predstavitve mape (portfolia):
1. Z najmanj desetimi risbami opazovanih motivov ali izdelkov maksimalne velikosti 50 x
70 cm, s katerimi dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih zakonitosti
prostoročnega risanja. Mapa naj vsebuje risbe v poljubnih risarskih tehnikah.
ali
2. Z najmanj tremi izdelki (ali pa fotografije izdelkov s kratkim opisom izdelka) izdelanimi
iz enega ali več materialov s katerimi dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih
tehnik (tehnologij) izdelave ter oblikovanja.
ali
3. Z najmanj eno maketo, s katero dokazuje poznavanje in obvladovanje osnovnih
tehnik oblikovanja (tehnologij), izdelave in materiala.
Predlagani motivi risb ali predstavljeni izdelki ali makete so lahko deli interiera (npr.
pohištvo), eksteriera (npr. različne arhitekture, ulice), različni obrtni, industrijski ali
umetniški izdelki. Kandidat bo izbran na podlagi kvalitete izdelkov, ki jih bo predložil.
Predstavitveno mapo ali izdelke oceni komisija, ki jo imenuje predavateljski zbor šole.

Šola bo
kandidate o načinu in izvedbi
nadarjenosti obvestila do 15.6. 2012.

preizkusa


Slide 95

Ravnateljica višje strokovne šole:
Zdenka Steblovnik Župan, univ. dipl. inž., spec.
tel: +386 2 421-66-53
Referatka za študijske zadeve:
med delavniki od 9.00 do 12.00, petek 15.00 do 17.00
Martina Prapertnik, uni.dipl.oec.
tel: +386 2 421-66-58