Καλωσόρισμα και Παρουσίαση του τμήματος από την Πρόεδρο του

Download Report

Transcript Καλωσόρισμα και Παρουσίαση του τμήματος από την Πρόεδρο του

Slide 1

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Καλωσόρισμα
στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αν. Καθηγ. Νάνσυ Πουλούδη
Πρόεδρος
[email protected]
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 2

Το Τμήμα Δ.Ε.Τ.:
• Ιδρύθηκε το 2000 και είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην
ειδίκευσή του στην Ελλάδα
• Συνδυάζει 3 πυλώνες ακαδημαϊκής γνώσης:
- Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογίες
- Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοικητική Επιστήμη
- Διοίκηση

• Τμήμα Κοινό του 4ου (Τεχνολογικών Επιστημών) και του 5ου (Οικονομίας και
Διοίκησης) Επιστημονικού πεδίου - περίπου 180 φοιτητές κάθε χρόνο
• Βάσεις 2014: 17.518
– 2ο Πανελλαδικά στο ευρύτερο αντικείμενο Διοίκησης και Οικονομικών
– 4η Υψηλότερη Βάση Εισαγωγής μεταξύ των Τεχνολογικών Σχολών/Τμημάτων

• Ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου
• Προετοιμάζει υψηλού επιπέδου αποφοίτους για την τοπική και διεθνή
κοινωνία
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 3

Σχολές ΟΠΑ

Επιστημών & Τεχνολογίας
της Πληροφορίας

Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Στατιστικής

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας

Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Διοικητικής Επιστήμης &
Τεχνολογίας
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 4

Tο Δ.Ε.Τ. σε αριθμούς:
21 Μέλη ΔΕΠ (1 σε εκπαιδευτική άδεια)
5 άτομα Διοικητικό Προσωπικό
4 άτομα Εργαστηριακό Προσωπικό
> 800 προπτυχιακοί φοιτητές
> 300 μεταπτυχιακοί φοιτητές/έτος
> 50 Διδακτορικοί φοιτητές
6 Ερευνητικά εργαστήρια:

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 5

Αποστολή του Τμήματος ΔΕΤ:
Η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής
Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις
οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των
ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής
και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη
επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 6

Το Τμήμα Δ.Ε.Τ. απευθύνεται:
Σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν διοικητική επιστήμη δίνοντας
έμφαση σε νέες ειδικεύσεις όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της
εφαρμογής:των ποσοτικών μεθόδων στη λήψη αποφάσεων
των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας
της παραγωγής και των υπηρεσιών
της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
της επιχειρηματικής στρατηγικής
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Σε αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν τα πληροφοριακά συστήματα και
τις τεχνολογίες με την εις βάθος κατανόηση των διοικητικών προκλήσεων
που αναδύονται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις και των
επιδράσεων τους σε οργανωσιακό επίπεδο.
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 7

Ανταγωνιστικοί ως Στελέχη και ως Σύμβουλοι σε ειδικότητες αιχμής:

Επιχειρηματική Αναλυτική
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια
Τεχνολογία Λογισμικού και Βάσεις Δεδομένων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
Logistics και Μεταφορές
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.
Επιχειρηματική Στρατηγική


Slide 8

Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 9

Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πρακτική
Άσκηση

Ποσοτικές Μέθοδοι

Πληροφοριακές
Τεχνολογίες

6Ο, 7o, 8o
Εξάμηνο

Εξειδικευμένες
Γνώσεις σε 5
κατευθύνσεις (12)

Απαραίτητα Εργαλεία /
Τεχνικές (15)

3o, 4o, 5o
Εξάμηνο

Οργανωσιακές
σπουδές

Γνώσεις Υποδομής (10)

1o, 2o
Εξάμηνο
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 10

Μαθήματα Α’ εξαμήνου


Μαθηματικά Ι (Ε. Κρητικός)
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γ. Σπανός)
Εισαγωγή στην Πληροφορική (Γ. Γιαγλής)
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Α. Βρεχόπουλος)
Μικροοικονομική Ανάλυση (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 11

Μαθήματα Β’ εξαμήνου
• Μαθηματικά ΙΙ (Ε. Κρητικός)
• Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I) (Α.
Γιαννακόπουλος)
• Προγραμματισμός I (Γ. Λεκάκος)
• Λογιστική (Ε. Δεμοιράκος)
• Μακροοικονομική Ανάλυση (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)
• Σύγχρονες Τάσεις & Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία (Ε.
Βουδούρη)

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 12

Προπαρασκευαστικά μαθήματα
• Business Game – Eισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
• Μαθηματικά – Excel
• HTML - CSS

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 13

Κατευθύνσεις του Τμήματος


Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών, Logistics, συστήματα ERPΕπιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

Εργαλεία και μέθοδοι για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την υπολογιστική
επίλυση των εφαρμογών διοίκησης και χρηματοοικονομικώνΗλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Τεχνικά και οργανωσιακά θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καινοτομία και
ψηφιακή επιχειρηματικότηταΠληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
Θεωρία και πρακτική εφαρμογή των κύριων πληροφοριακών τεχνολογιών που
εφαρμόζονται στο επιχειρηματικό και οργανωσιακό περιβάλλον, γνώσεις και
δεξιότητες επιχειρηματικής πληροφορικής, επιχειρηματική αναλυτικήΣτρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσία, επιχειρηματική στρατηγική,
υλοποίηση στρατηγικών αλλαγών
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 14

Ποιότητα των Σπουδών του Δ.Ε.Τ.
• Αξιολόγηση του Τμήματος/ Καθηγητών / ΜαθημάτωνΦροντιστήρια, Εργαστήρια και Εργασίες
Ηλεκτρονική Μάθηση (75.000 επισκέπτες/μήνα στο Site)
Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (8ο Εξάμηνο)
3 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (80 θέσεων)
Ο θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή (tutor)
Άμεση Ενημέρωση των Φοιτητών (site, Ενημερωτικό Δελτίο κλπ)
Ανταλλαγή Φοιτητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (40 τον χρόνο)
Διακεκριμένοι Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό
6 Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Συνεχές Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Συνεδρίων κλπ.
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 15

Το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται
από Ελληνικό Πανεπιστήμιο και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου με
στόχο να ωθήσει τη νεανική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
και να τους διδάξει πώς δομείται ένα επιχειρηματικό πλάνο και πώς
υλοποιείται μια επιχειρηματική ιδέα.

2014: 5η συνεχής διοργάνωση

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 16

www.ennovation.gr

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 17

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 18

Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ

http://fsdet.dmst.aueb.gr

• Μάιος 2014: 11η συνεχής διοργάνωση
• Θέμα: «Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα»
• Στόχος: πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ,
υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και
συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 19

Βαθμός Πτυχίου και Διάρκεια Σπουδών
(7,43 σε 4,26 χρόνια)

9,01 – 9,5

8,51 – 9

8,01 – 8,5

7,51 – 8

7,01 – 7,5

6,51 – 7

5,01 – 6,5

5,51 – 6

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 20

Επιτεύγματα των Αποφοίτων μας
• 20 απόφοιτοι κάθε χρόνο συνεχίζουν Μεταπτυχιακά σε
γνωστά Πανεπιστήμια (Harvard, Columbia University, UCLA, Michigan
University, Duke University, Cambridge, LSE, Oxford, Imperial κ.ά.) σε
όλες τις ειδικότητες Διοίκησης και της Πληροφορικής
• Αρκετοί πήραν υποτροφία για Μεταπτυχιακές σπουδές και
συνεχίζουν σε Διδακτορικές Σπουδές (απόφοιτοι σε
πανεπιστημιακές θέσεις στο εξωτερικό)
• Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε 100 περίπου εταιρίες/
οργανισμούς
• Στελεχώνουν οργανισμούς από τις ΗΠΑ ως τη Μαλαισία
(στοιχεία dmst alumni @ LinkedIn)
• Δημιούργησαν τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 21

Πρόγραμμα ERASMUS – συνεργασία με > 30 Παν/μια:

Austria: Universität Wien
Belgium: Hasselt University, HEC Universiteit Antwerpen UFSIA
Cyprus: Cyprus University of Technology, University of Nicosia, University of Cyprus
Denmark: University of Southern Denmark
Finland: Abo Akademi University, University of Jyvaskyla, Lahti University of Applied
Sciences, University of Oulu, University of Vaasa
France: Audencia Nantes Ecole de Management, CCI Dijon Groupe ESC Dijon
Burgundy, Grenoble Ecole de Management, Group Groupe ESC Troyes, Université
d’Auvergne Clermont-Ferrand, Université François Rabelais, Université Robert
Schuman – Ecole de Management, Strasbourg
Germany: Technische Universität Munchen, Universität Mannheim, Universität
Siegen, Universität Ulm, Hamburg Univerisyt of Technology, Universität Marburg
Iceland: Reykjavik University
Italy: Universita degli studi di Pavia
Norway: The Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen),
Norwegian School of Management BI
Sweden: Linnaeus Vaxjo
Switzerland: HTW Chur – University of Applied Sciences
The Netherlands: The Hague University of Applied Sciences
UK: University College London
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 22

Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΣπουδώνΜSc in Βusiness Analytics
ΜΒΑ International (AMBA Accredited)
Executive MBA
MSc in Human Resource Management
ΜSc in Public Policy & Public Management
MA in Heritage Management (συνεργ. με Univ. of Kent)

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 23

Σημαντικές Διακρίσεις των Καθηγητών
• Δημοσίευσαν 282 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 27 βιβλία και
συλλογικούς τόμους, 219 άρθρα σε συνέδρια με κριτές, 74 κεφάλαια σε
βιβλία (2007-2013)
• Διοργάνωσαν σπουδαία διεθνή συνέδρια
• Συνεργάστηκαν με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων (MIT, Princeton
University, Imperial College, University of Cambridge, LSE κ.ά.)
• Κέρδισαν ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
• Τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία για το ερευνητικό έργο τους
• Συμμετείχαν στις επιτροπές έκδοσης (editorial boards) δεκάδων διεθνών
επιστημονικών περιοδικών
• Συμμετείχαν σε πολλές δημόσιες συζητήσεις προωθώντας θέματα της
επιστήμης του Τμήματος ή θέματα για τη βελτίωση της δημόσιας παιδείας
στην Ελλάδα

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 24

Αλλαγή Οπτικής Ταυτότητας

24
Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 25Γραμματεία Τμήματος/ Σχολής
Site Τμήματος www.dmst.aueb.gr
Site ΟΠΑ www.aueb.gr
Φοιτητική Λέσχη
Tutor (ακαδημαϊκά θέματα)

Υποδοχή Α’ετών στο ΟΠΑ:
14 Οκτωβρίου 2014 – 11:00
Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.


Slide 26

Καλώς ήρθατε!
Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α.