Systémy zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky II História a vývoj pasívnych sledovacích prostriedkov a možnosti ich využitia Ing.

Download Report

Transcript Systémy zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky II História a vývoj pasívnych sledovacích prostriedkov a možnosti ich využitia Ing.

Slide 1

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 2

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 3

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 4

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 5

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 6

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 7

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 8

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 9

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 10

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 11

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 12

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??


Slide 13

Systémy zabezpečenia a riadenia
leteckej prevádzky II

História a vývoj pasívnych sledovacích
prostriedkov a možnosti ich využitia
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
www.fabryatc.net
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Neviditeľné lietadlo zostrelené!

 28. marec 1999
 KRTP-86 Tamara
 F-117A Nighthawk
 Isajev S-125 Neva

2

Pasívne sledovacie systémy
 Zdroje pre PSS
 Princíp činnosti

Pozemné rádiolokátory
Palubné rádiolokátory
Identifikačné prostriedky
Rádionavigačné prostriedky
Komunikačné prostriedky
Iné elektronické prostriedky
3

PRP-1 Kopač
 1963
 3xPV3S s anténami
 1xPV3S s planžetom

 8 cieľov
 vákuové elektónky

4

KRTP-81 Ramona
 1981

 13xT-814
 6x anténa 25m
 číslicový počítač
 20 cieľov + typ a režim letu
 elektronické zobrazovacie panely
 vyrobených 30 systémov

5

KRTP-86 Tamara
 1986
 14 počítačov
 72 cieľov
 450 km dosah
 23 kompletov

6

Kolčuga

 r.1993-2000
 130-18 000 MHz

 Dosah až 800 km
 32 cieľov
 3 prijímače
7

 1999

Vera

 2004 Vera M, 2009 Vera NG
 5xT-815 z toho 4 prijímače
 500km dosah
 100-40 000 MHz

8

KRTP-96 Borap
 1996
 2xT815 vzdialených od seba 20-70km
 nevýhodou je cena a zložitosť
 vedenie 200 cieľov
 400 km dosah

9

Multisenzorový sledovací systém MSS
 Sledovanie pohybových plôch letiská
 Presné sledovanie RWY
 Presné priblíženie na pristátie

 Oblasť pokrytia

10

Hlavné prínosy pre ATC
Spolupráca so starými systémami ATC
Možnosť nepretržitej prevádzky
Aktualizácia informácií v reálnom čase
Systém výstrahy hroziacej kolízie na RWY
Cenovo dostupné aj pre malé letiska
Flexibilne prispôsobiteľný každému letisku

11

Výhody PSS pre ATC
PSS sa nedá rušiť, aj rušenie je zdrojom signálu

Spoľahlivá prevádzka aj v zlých meteorologických
podmienkach
Jednoznačná Identifikácia všetkých prostriedkov s
odpovedačom A/C/S
Presné určovanie polohy 3D

12

Máte nejaké otázky ??