Sanktioner mod Iran efter atomaftalen August 2015 Indledende budskaber  Situation er pt. uændret – de sanktioner der var gældende før atomaftalen er fortsat gældende, inklusiv lempelserne.

download report

Transcript Sanktioner mod Iran efter atomaftalen August 2015 Indledende budskaber  Situation er pt. uændret – de sanktioner der var gældende før atomaftalen er fortsat gældende, inklusiv lempelserne.

Slide 1

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 2

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 3

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 4

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 5

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 6

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 7

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 8

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.


Slide 9

Sanktioner mod Iran
efter atomaftalen

August 2015

Indledende budskaberSituation er pt. uændret – de sanktioner der var
gældende før atomaftalen er fortsat gældende,
inklusiv lempelserne indført i januar 2014.Den interne EU-proces for lempelse af sanktionerne
er ikke besluttet endnu. Ændringer af det nuværende
billede kan derfor forekomme.Sanktionslempelserne vedrører kun de af EU’s
sanktioner, der er relateret til nukleare aktiviteter.
Sanktioner vedrørende overtrædelse af
menneskerettighederne vil således ikke blive lempet.

Tidslinje for sanktionslempelser

Adoption Day
– medio
oktober 2015

Transition
Day – medio
oktober
2023

Implementation
Day – 2016

Størstedelen af
EU’s sanktioner
ophæves

Våbenembargo
– medio
oktober 2020

De fleste af de
resterende
sanktioner
ophæves

Hvilke sanktioner forventes lempet ved
Implementation Day?Finansielle sanktioner, herunder pengeoverførsler.Sanktioner indenfor olie-, gas- og den petrokemiske
sektor.Skibsbygning, shipping og transport.Guld og ædelmetaller.Indefrysninger for visse personer og enheder i Iran.

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (I)


Våbenembargo.Forbud mod salg, levering og transport af teknologi og –
produkter relateret til ballistiske missiler.Krav om inspektion af last (i tilfælde af mistanke).Indefrysning for visse personer, entiteter og virksomheder.Tilladelsesordninger til eksport af (præcist omfang skal
afklares):
 Udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter, inkl. nukleare
dual-use produkter (pt. forbud)
 Catch-all.
 Grafit samt rå metaller, fx aluminium og stål (pt. forbud).
 Software til industrielle (nukleare) processer (pt. forbud).

Hvilke sanktioner forventes tilbage? (II)…og sanktioner relateret til overtrædelse af
menneskerettighederne i Iran (forordning 359/2011
med senere ændringer).Dvs. indefrysninger og forbud mod eksport af udstyr
til intern undertrykkelse samt overvågning og
aflytning (herunder software).

KonklusionSituationen er pt. uændret. Derfor fortsat behov for
at være forsigtig i forhold til handel med Iran.Bliver forhåbentlig lettere fremadrettet, men
afhænger af om Iran lever op til sine forpligtelser.Selv efter forventede sanktionslempelser i 2016 vil
der være visse restriktioner i forhold til handel med
Iran, bl.a. indefrysning og visse produkter, som
kræver eksporttilladelse.

KilderAtomaftalen (JCPOA) inkl. annekser der specificerer
processen for sanktionslempelser (link).FN’s sikkerhedsrådsresolution 2231/2015 (link).Liste over gældende EU-sanktioner (link).Erhvervsstyrelsens hjemmeside om Iransanktionerne (link).

KontaktErhvervsstyrelsen, Team Global Handel og sikkerhed.
[email protected] / 3529 1500.www.eksportkontrol.dk, inkl. mulighed for tilmelding
til nyhedsbrev.Infoarrangementer: 1.okt i Silkeborg og 27. okt i
København.