Geologické zaujímavosti prírody východného Slovenska Námet na geologickú exkurziu • Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom príroda na malom kúsku zeme medzi Tatrami a Dunajom nazhromaždila.

download report

Transcript Geologické zaujímavosti prírody východného Slovenska Námet na geologickú exkurziu • Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom príroda na malom kúsku zeme medzi Tatrami a Dunajom nazhromaždila.

Slide 1

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 2

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 3

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 4

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 5

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 6

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 7

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 8

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 9

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 10

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 11

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 12

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 13

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 14

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 15

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13


Slide 16

Geologické zaujímavosti
prírody východného
Slovenska
Námet na geologickú exkurziu

• Slovensko je prírodným múzeom, v ktorom
príroda na malom kúsku zeme medzi
Tatrami a Dunajom nazhromaždila veľa
krásy a bohatstva. Každý kúsok je iný a
každý inak krásny. Ktorý je najkrajší?
• Zoznámte sa s niektorými na východe
našej vlasti.

Solivar
• Solivar pri Prešove je
najznámejšie ložisko
kamennej soli na
Slovensku.
• Kamenná soľ vznikla v
treťohornom mori, ťažila
sa od 9. storočia.
• Dnes sa získava
odparovaním slanej vody
získanej z podzemia.

Opálové bane v Dubníku
• Sú to najstaršie
a najväčšie opálové
bane na svete.
• Boli otvorené na
ťažbu „drahého
opálu“, ktorý sa tu
vyskytoval vo forme
žiliek a šošoviek
v puklinách andezitov.

Herľanský gejzír
• Je to unikátna studňa,
ktorá sa činnosťou
podobá gejzíru.
• Periodicky chŕli vodu
z hĺbky 350 m do
výšky 30 m.

Sninský kameň
• Tvorí ho zvyšok
andezitového
lávového prúdu.
• Pod ním vzniklo
jazero Morské oko
zahradením zosuvom.

Priehrada Starina
• Nachádza sa vo
flyšovom pásme, kde
sa striedajú vrstvy
pieskovcov a ílovcov.
• V širšom okolí možno
v žilkách pieskovca
nájsť krásne vyvinuté
kryštály krištáľu tzv.
„marmarošské
diamanty“.

Dreveník
• Dreveník je národná
prírodná rezervácia.
• Tvoria ho šikmé
vežičky z travertínu,
ktoré sa zabárajú do
mäkkých podložných
ílovcov.

Slovenský raj
• V Slovenskom raji je
možné obdivovať
nádherné kaňony a
tiesňavy, ktoré
prerezali potoky a
rieka Hornád v
druhohorných
vápencoch.

Slovenský kras
• Je to rozsiahle
územie s typickými
krasovými útvarmi
(závrtmi, jaskyňami,
priepasťami,
škrapmi), ktoré vznikli
nerovnomerným
rozpúšťaním
vápencov.

Prielom Dunajca
• Strmé steny vo
vápencoch Pienin
vytvorila rieka
Dunajec.
• Ich morský pôvod
dokazujú skameneliny
druhohorných
amonitov v
Litmanovej.

Tatry
• Sú naším najvyšším
pohorím.
• Vznikli vyzdvihnutím v
mladších treťohorách.
• Strmé štíty, korytovité
doliny a plesá vznikli
činnosťou ľadovca v
štvrtohorách.

Jaskyne východného Slovenska

Belianska jaskyňa

Jaskyňa Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jaskyne východného Slovenska

Gombasecká jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

• Krása a rozmanitosť nášho regiónu je
obdivuhodná. Rozvinie sa pred našimi
očami v plnej nádhere len vtedy, keď
pochopíme, aké majú miesto „živé
skvosty“ medzi „neživými“ kameňmi,
divokými bralami, nebotyčnými štítmi,
vodnými riavami a pláňami nížin.
Vtedy pochopíme, čo sa skrýva za slovami
Poznaj a chráň.

Ďakujeme za pozornosť
Žiaci 8. ročníka ZŠ Sabinov,
Komenského 13