ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επεξεργασία θέματος 2015 Πού τοποθετούμε «αυθαίρετα» το αρχικό σημείο χάραξης του λοξού ανακλαστήρα οροφής ? Πάνω στην μπούκα, ακριβώς πάνω στη μετώπη.

Download Report

Transcript ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ επεξεργασία θέματος 2015 Πού τοποθετούμε «αυθαίρετα» το αρχικό σημείο χάραξης του λοξού ανακλαστήρα οροφής ? Πάνω στην μπούκα, ακριβώς πάνω στη μετώπη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

επεξεργασία θέματος 2015

Πού τοποθετούμε «αυθαίρετα» το αρχικό σημείο χάραξης του λοξού ανακλαστήρα οροφής ?

Πάνω στην μπούκα, ακριβώς πάνω στη μετώπη της σκηνής  Από ποιόν θεατή υποθέτουμε ότι αρχίζει η επιρροή του 1 ου ανακλαστήρα ?

Ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας, στο παράδειγμα περίπου στα 6m  Που τοποθετούμε «αυθαίρετα» τον οριζόντιο ανακλαστήρα ?

Περίπου 40cm μετά τον λοξό, στο ίδιο επίπεδο ή 40cm χαμηλότερα 

Πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ένας ανακλαστήρας ?

Θεωρητικά, όσο χρειάζεται – κατασκευαστικά 3 ή 3,5 ή και 4m (όπως θα φανεί, ο λοξός θα είναι περίπου 3m και ο οριζόντιος 2 πετάσματα των 4m περίπου έκαστο) Νίκος Μπάρκας 30 / 5 / 2015

0. Το πλήρες ανάπτυγμα των ανακλαστήρων σε αξονική τομή 1. Ο λοξός ανακλαστήρας επιδρά (εκ κατασκευής) από τον 4 ο μέχρι το τέλος 2. Ο οριζόντιος ανακλαστήρας επιδρά από τον 5 ο μέχρι (εκ κατασκευής) το τέλος 4. Η ψ/οροφή μπορεί να «κλείσει ομαλά» στους θαλάμους με 2 απορροφητικά τμήματα Νίκος Μπάρκας 30 / 5 / 2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ αρχίζουμε την χάραξη του λοξού ανακλαστήρα επιδιώκοντας να επιδρά από τον 4 ο θεατή Ξεκινάμε από την αξονική τομή, συνεχίζουμε στην εγκάρσια, την περιστρέφουμε και περνάμε στην κάτοψη τις προβολές από την αξονική και την εγκάρσια ΠΡΟΣΟΧΗ για διευκόλυνση, στην εγκάρσια δείχνουμε το επίπεδο ακρόασης των θεατών Νίκος Μπάρκας 30 / 5 / 2015

Στη συνέχεια προχωράμε στη χάραξη του οριζόντιου ανακλαστήρα ανακλαστήρα) (εάν επιθυμούσαμε μεγαλύτερο όγκο – σε αίθουσα για μουσική, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε με 2ο λοξό Ο οριζόντιος ανακλαστήρας εκτείνεται τόσο - όσο να επιδρά στον τελευταίο θεατή Ξεκινάμε πάλι από την αξονική τομή, συνεχίζουμε στην εγκάρσια, την περιστρέφουμε και περνάμε στην κάτοψη τις προβολές από την αξονική και την εγκάρσια Νίκος Μπάρκας 30 / 5 / 2015

Κλείνουμε με την εμφάνιση των ανακλαστήρων σε άνοψη Σε επόμενη φάση, σκεπτόμενοι κατασκευαστικά, θα πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο εμφάνισης των ανακλαστήρων οροφής : α) ανεξάρτητοι, αναρτημένοι κάτω από μια (ενιαία ή τμηματική) απορροφητική ψ/οροφή ? ή β) ενσωματωμένοι μέσα στην ψ/οροφή ? (οπότε θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα επιμέρους τμήματα της ψευδοροφής – ανακλαστικά και απορροφητικά) Νίκος Μπάρκας 30 / 5 / 2015