Powerpoint m. plancher fra afholdte brugermøder

Download Report

Transcript Powerpoint m. plancher fra afholdte brugermøder

BOSS Brugermøder 2012
Ialt 54
1
E- og i-bøger
Fokuspunkt for BOSS
 Meget kontakt med de store forlag siden
sidste brugermøde
 Bruger-undersøgelse i foråret
 Resultater forelagt diverse forlag
 … og nu også her

Ialt 54
2
E- og i-bøger

Link til resultat af brugerundersøgelse
Ialt 54
3
Hvad administrerer BOSS

BOSS registrerer alle udlån af fysiske bøger til den
enkelte elev

På baggrund af disse, og med kendskab til
elev/holdstrukturen regner BOSS ud hvilke hold, der
har hvilke bøger
◦ Forlag tænker i licenser/personer
◦ Lærere/skoler tænker både i personer og hold

Kommer en ny elev ind, ved BOSS hvad de skal have

Går en elev ud eller stopper med et fag, ved BOSS
hvad der skal afleveres
Ialt 54
4
E-bøger - udfordring

Skolerne køber ikke e-bøger fra ét forlag,
men fra en bred vifte af forlag

Ny elev kommer ind:
◦ Administrator kan finde og udlevere de fysiske
bøger let og samlet
◦ Administrator skal ind på x forlags hjemmesider,
for at se om der er relevante bøger.
Ofte uden ”held”
◦ Eleven skal registrere de relevante e-bøger
Ialt 54
5
E-bøger - udfordring

Udgået elev
◦ Administrator kan ikke se, hvilke e-bøger
eleven har, uden igen at checke mange
hjemmesider
◦ Administrator kan ikke se, om – hvis muligt –
eleven har afmeldt sin licens

Administrator mangler samlet overblik
over udlån hos flere forlag på en gang
Ialt 54
6
E-bøger, før, nu og i fremtiden

Før og nu: Har meget været ildsjæle
◦ Ildsjæle sørger selv for administrationen

Fremtiden: Alle anvender dem
◦ Nogle nok uden lidenskab
◦ Har absolut ikke lyst til at administrere
licenser
◦ Flyttes til central administration
◦ Øger behov for hurtigt overblik
Ialt 54
7
E-bøger - løsningsmulighed

Forlaget stiller webservice til rådighed
◦ Kald fra skolens BOSS giver en oversigt, over
hvilke udlån der er til hver elev

Forlaget definerer formatet – aftagerne
(f.eks. BOSS) må så lave ”driver” til hvert
enkelt forlag
Ialt 54
8
E-bøger – løsningens effekt

Efterhånden som eleverne aktiverer licens,
modsvares det automatisk af et udlån i BOSS
◦ Læreren kan se, hvilke elever der har aktiveret
◦ Administrator kan sikre, at alle elever får de licenser
de skal have, og se om der skal købes ekstra
◦ Administrator kan se, at en ny elev på hold skal have
en licens (menupunkt Ny elev)
◦ E-bøger optræder som materialer for lærere og elever
på samme vis som fysiske bøger
Ialt 54
9
E-bøger – en oplagt udvidelse

Webservicen giver BOSS oplysninger om
nye udgivelser
◦ Disse titler oprettes så automatisk i BOSS
 Uanset om man har købt licenser eller ej
◦ Når lærerne i BOSS (på Web) ser hvad skolen
har til rådighed, eksponeres de nye titler
automatisk
Ialt 54
10
E- og i-bøger - status

De største spillere på markedet
◦ Systime
◦ Gymportalen
 L&R, Columbus, LMFK, Frydendal, Nyt Teknisk,
Nucleus samt Haase&Søn
◦ Gyldendal

BOSS har indgået aftale om udvikling med
Ialt 54
11
E- og i-bøger - hvordan ser det ud
E-bøger ses under Tabeller med en særlig
ikon
 Udlån af e-bøger fremstår med blå skrift
 Skaber ikke mening at aflevere en blå bog

◦ … men derimod at afmelde den hos forlag

BOSS holder øje med, om der er
e-bogsudlån, der kan frigives
◦ Typisk hvis en elev er gået ud
Ialt 54
12
E- og i-bøger - hvordan ser det ud

Knappen kun synlig når relevant
◦ Oversigt over titler~elever, som kan frigøres
◦ Automatisk afmeldingsmail til forlag (hvor
relevant)
◦ Oversigt over hvor der er ledige e-bøger
E-bøger med på titellister, men ikke på
afleveringslister
 E-bøger ikke med på regninger

Ialt 54
13
Genvejs-ikoner
I menusystemet har alle valgbare punkter
fået en ikon.
 Ny værktøjslinie i BOSS-hovedbillede

◦ I denne kan placeres de ikoner fra menusystemet man benytter mest
◦ Sættes via genvejsknappen til venstre – starter
brugerbegrænsningsprogrammet
◦ Marker hvilke knapper der skal på
◦ Respekterer brugerbegrænsningen generelt
◦ Alle knapper viser ”hint” med forklaring
Ialt 54
14
”Ny elev” – et smertensbarn

Meget anvendt funktion
◦ Finder og udleverer på en gang alle bøger, som
en elev der er startet sent skal have

Har haft en fejl i flere år
◦ Aldrig ved en nystartet BOSS
◦ Når man har lavet ”noget”, så kan funktionen
pludselig ikke anvendes
◦ Vi har søgt og søgt at finde dette ”noget”
◦ Opgivet!!!
Ialt 54
15
”Ny elev” – genfødt
Helt omskrevet og forbedret
 Nu fremfindes og vises alle titler inden
udlån

◦ Angivelse af hvis der ikke er nok
◦ Mulighed for at vælge nogle fra
◦ Særlig angivelse af e-bøger

Ved accept udleveres og kvittering udskrives
◦ Særligt afsnit med e-bøger
Ialt 54
16
Elevopdatering

Generelt
◦ ”skydere” som fortæller hvor langt man er

Ludus
◦ c/o-adresser medtaget
◦ … også for gl. elever
◦ Unilogin – hvis det findes

Lectio
◦ Mulighed ved udtræk af ekstra fil

Easy
◦ Endnu uafklaret

TEA-Tabulex
◦ Stamklasse medtaget
Ialt 54
17
Elevopdatering

Inlogic – UMS (User Management System)
Ialt 54
18
Elevopdatering - UMS
Udveksler automatisk data om elever
mellem de forskellige platforme en skole
arbejder på
 Anvendes af en lang række skoler – også
blandt BOSS-brugere
 BOSS bliver koblet på
 Samme funktionalitet som tidligere
 Men fuld-automatisk i begge ender
 Gratis hos BOSS – men betaling til UMS

Ialt 54
19
Elevopdatering - UMS

Konsekvens
◦ ”Udtræk” fra administrativt system sker
automatisk
◦ BOSS-programmet autobossbackup.exe som
kan køre uafhængigt af BOSS laver
opdateringen til BOSS
◦ Ved næste opstart af BOSS får man resultatskiltet, og kan tage stilling til sletning og
hjemkaldelse
Ialt 54
20
Integration til andre systemer

Ludus Web
◦ Udvidet med advarsel om oprettelse af
incassosag

Elevplan
◦ Integration svarende til LudusWeb besluttet
hos Uni-C
 Planlagt til juni 2013
◦ Hjemkaldelser og mangl. Kvitteringslister vises
på forside
◦ Link til WebBOSS
Ialt 54
21
Integration til andre systemer

Lectio
◦ Link-muligheden fra Lectio til WebBOSS er
blevet meget populær

ReIndex
◦ Bibliotekssystem
◦ Overtaget mange Integra og Book-It
biblioteker
◦ Er tidsmæssigt presset!
Ialt 54
22
Integration til andre systemer

ReIndex – følgende er aftalt
◦ BOSS kan – f.eks. v. udskrivning af regninger –
slå op i ReIndex og medtage udlån herfra
◦ Bøger fra biblioteket kan afleveres ved BOSS.
BOSS sørger for aflevering i ReIndex
 Ikke den modsatte vej!
◦ Mjølner afleveringsautomat
 Her skabes forbindelsen direkte til ReIndex
Ialt 54
23
Sortering af lister

Spørgsmål:
◦ ”Hvorfor kommer en nyoprettet bog ikke ind
på den rigtige plads”

Svar
◦ ”Hvad er den rigtige plads”
 Nogle bøger sorteres efter titel, andre efter emne
og andre igen forfatter
 Man kan altid skrive lister ud sorteret efter hvad
man ønsker
 Man bør finde bogen ved at søge den – f.eks.
stregkoden
Ialt 54
24
Sortering af lister

Ny mulighed i Tabeller
◦ Klik i overskriftfeltet, så sorteres efter den
valgte overskrift
◦ Gælder alle kolonner
◦ Søgning i to kriterier
 Vælg den første
 Hold Ctrl nede og vælg den anden

Virker faktisk allerede i jeres BOSS 5.0
Ialt 54
25
Registrering af computere, Ipad o.l.
Bliver mere og mere almindeligt
 Typisk får hver enkelt enhed sin egen
”titel” – f.eks. ”Lenovo X121 nr 17”
 Kræver oprettelse en ad gangen, men man
kan jo copy-paste
 Med måske 200 computere er det en lang
proces
 … MEN

Ialt 54
26
Registrering af computere, Ipad o.l.

Knap tilføjet, som kan ”multioprette”
◦
◦
◦
◦

Indtaster faget
Indtaster grund-delen
Indtaster startnummeret og antal
BOSS opretter så en af hver med nummer på
Registrering af stregkode
◦ Nu mulighed for at anvende serienr-stregkode
i ISBN-feltet (ikke EAN)
◦ Undgår ekstra-mærkning
Ialt 54
27
RFID/Chip/Tag eller stregkode

Stregkoder kender vi alle
◦ I BOSS titel-baseret udlån (EAN-koden)

RFID har vi vist før
◦ Elektronisk stregkode
◦ Mulighed for eksemplar-registrering i stedet
for titel-registrering af udlån
◦ Stor hastighed ved ud- og aflevering
 Scanner håndterer fint 10 bøger på en gang
Ialt 54
28
Hvad skal man vælge?

Myter:
◦ ”Hvis ikke man har eksemplar-baseret
registrering, kan man ikke sende regninger”
◦ ”Eksemplar-baseret registrering sikrer mod
fejl og problemer”
◦ ”BOSS er ikke så avanceret et system, så
derfor valgte man titel-baseret”

Alle (især den sidste ) er usande!
Ialt 54
29
Fordele og ulemper ved begge!

Eksemplar-baseret fordele
◦ Finder man en bog på gangen, kan man se
ejeren
◦ En elev kan bare aflevere en bog – så ved vi
hvis den var, også selvom den først registreres
senere
◦ Hvis man mister sin bog, kan man ikke bare
stjæle en anden
Ialt 54
30
Fordele og ulemper ved begge!

Eksemplar-baseret : Ulemper
◦ Hver enkelt elev er reelt nødt til at hente sin
egen bog på bogdepotet (lærer kan ikke tage
med ud)
◦ Alle eksemplarer ser ens ud – elever kan
nemt få forbyttet
 Sussanne afleverer Peters bog, og kan så håbe at
Peter afleverer hendes! Ellers hænger hun på den
◦ Man skal mærke hvert eneste eksemplar (kan
ikke anvende EAN-koden)
Ialt 54
31
Fordele og ulemper ved begge!

Titel-baseret: Fordele og ulemper
◦ Se ovenfor – bare med modsat fortegn

Morale:
◦ Ingen af løsningerne giver det hele
◦ Man skal nøje overveje og vælge modellen, hvor
fordele overgår ulemper
◦ BOSS kan begge dele – og man kan blande
udlånsformen
◦ I BOSS: Har du skiftet til eksemplar-baseret, kan
du stadig vende tilbage
◦ Ikke et ultimativt valg
Ialt 54
32
RFID – nye muligheder (måske)

Forbedret læse-system
◦ Specielt ved kombinerede materialer

BOSS sikrer mod utilsigtet genlæsning
◦ I test-situationer besværligt
 Derfor : Nyt menupunkt, der nulstiller (under Koder)

”Hvem har dette eksemplar”
◦ Kun relevant v. eksemplarbaseret registrering
◦ Under Koder – genvej Ctrl-F12

”Måske nye” – for de er allerede med i 5.0
Ialt 54
33
Anvendelse af mobiltelefoner

Har man valgt chip og eksemplarregistrering:
◦ Eleven kan ikke umiddelbart se, hvis bog han
eller hun står med
◦ Trykker nu QR-kode på RFID
◦ Eleven læser med en
vilkårlig mobiltelefon
QR-koden, og får straks
at vide hvem eksemplaret
er udlånt til
Ialt 54
34
Prøv!
Ialt 54
35
Anvendelse af mobiltelefoner
Hvor står bogen?
 Placering er et felt i BOSS

◦ Kan udskrives på stregkodelabel
◦ Nogen skoler påsætter labels – udelukkende
for at man kan se hvor bogen står

Fra smartphone-browser kaldes webboss
◦ F.eks. Web-boss.dk/test/web_boss.exe/mobil
 NB: Første del af URL skiftes ud med egen placering af webboss
◦ Starter automatisk Zxing-scanner (gratis app)
◦ Scan og få oplysning om bog og placering
Ialt 54
36
Mjølner - afleveringsautomat
Nu solgt over 20 stk
 BOSS arbejder tæt sammen med Tagvision

◦ Mjølner, RFID og QR-koder

Automat-log forbedret
◦ Nogle kunne overses
 Men de blev afleveret korrekt
 Fejl i BOSS ikke i Mjølner
◦ Reagerer nu på afleverede bøger, der er sendt
til SKAT
Ialt 54
37
Regninger

Hvor mange fik ved BOSS 5.0 ændret
deres regningstekster, så der kom
BOSSkode i?
◦ Gjorde dem søgbare når man skulle finde
udskrevne regninger

Nu en del af kontrolsystemet
◦ Fanebladet Word – bare klik på knappen
◦ Klares automatisk
Ialt 54
38
Regninger og ”incasso”

Nyt punkt under Parametre/Skole
◦ Skolens navn, CVR, adresse, tlf o.lign

Menupunktet ”Regninger/Find Allerede
udskrevne regninger”
◦ Fremfinder for den aktuelle elev tidligere
regninger (som indeholder BOSSkode!!!) og
laver et samlet dokument i mappen SKAT
med de 3 regninger
Ialt 54
39
Regninger og ”incasso”

Nyhed:
◦ Indeholder nu også færdig-udfyldt skema til
oprettelse af sag hos Statens
Inddrivelsescenter

Spørgsmål
◦
◦
◦
◦
Journal-nummer ???
Oprindelig gæld
Restgæld
Omkostninger
Ialt 54
40
Regninger og Incasso

Før:
◦ Total-aflevering ↔ Incasso ↔ Note m. titler

Nu
◦ Total-aflevering fører til
◦ Note om at sagen er overgivet
◦ Alle udlånsoplysninger gemmes i Incassotabel
◦ SKAT-ikon fremkommer ved brugeren
 Ved klik vises sagerne
Ialt 54
41
Kvitteringer

Almindelig aflevering

Hvad var anderledes???
Ialt 54
42
Kvitteringer

Kvittering kan nu også blive sendt til email
◦ Vedhæftet PDF-fil
◦ Valgfrit – sættes i parametre

Er det ikke let at producere ”sin egen”
kvittering
◦ Sikkerheds-stregkode i bunden af kvitteringen
◦ Scannes under koder – og sammenlignes med
oplysninger på bon
Ialt 54
43
Spørgsmål !!
Dette åbner nye muligheder:
 Aflevering via WebBOSS

◦ Enhver lærer m. password kan aflevere en bog
fra en elev
 Fra computer, ipad, telefon, ....
 Kun muligt hvis eleven har email

Er det interessant?
Ialt 54
44
Års-hjul

”Huskeseddel”
◦ Popper kun op på bestemte tider af året
 Aktuelle ting
 Er der kun i 10-20 sek
◦ Afhængig af skoletype
◦ Man kan selv tilføje personlige ting
◦ Eksempler
 ”Husk at hjemkalde bøger for nv og ap før jul”
 ”Nu er det tid til adresseopdatering på udgåede
kursister”
Ialt 54
45
Studiekort – en samlet løsning
Find eleven i BOSS hovedbillede
 Tag billede

◦ Webcam-knap
◦ Digitalkamera-knap

Udskriv studiekort
◦ Designprogram indbygget
◦ Evt. intelligent udløbs-vælger

Studiekort er også reklame
◦ Tænk kvalitet
Ialt 54
46
Studiekort – en samlet løsning

Digital-kamera = spejlrefleks
◦ Kamera skal kunne optage direkte til
computer
◦ Nikon-kamera
 Program købes separat
◦ Canon-kamera
 Program medfølger

Det er blitz’en, der gør forskellen!
Ialt 54
47
Billeder af bogforsider
Under Tabeller
 I WebBOSS
 Aktive bøger kan vi finde
 ”Gamle” kræver noget hjælp
 Stadig uafklaret med nogle forlag om de
accepterer det

◦ Men ingen har sagt nej
Ialt 54
48
WebBOSS

Er WebBOSS gratis?
◦ Vits igennem mange år – men svaret er JA
BOSS tilbyder nu at ”hoste” WebBOSS
 Det betyder

◦ WebBOSS installeres, opsættes og
vedligeholdes af BOSS Informatik
◦ Forbindelsen mellem BOSS og WebBOSS
opsættes også af BOSS Informatik

Især velegnet for skoler uden egen
webserver
Ialt 54
49
WebBOSS - hotel
Er det gratis at bo på hotel? Nej?
 BOSS køber serverne hos stor server-farm
 Pris:

◦ 2.700,- ex. moms pr år og pr base
◦ Send mail til [email protected]

Men husk – har du WebBOSS på egen
server er det stadig gratis
Ialt 54
50
Installation på 64-bit maskiner
Fremover to-delt
 Installation af BDE

◦ Databasedelen af BOSS
◦ CarsyBDE – delvis brasiliansk
◦ Konfiguration – mere automatisk
 BOSS-program

Installation af BOSS
◦ Installationspakke fra BOSS
Ialt 54
51
BOSS-hjælpesystem – efter XP
Windows Help er ikke en fast del af
windows i versioner efter XP
 Kan hentes (gratis) til alle via f.eks.

http://www.microsoft.com/en-us/download/search.aspx?q=winhlp32

Kunne sagtens være en del af BOSSpakken
◦ Men desværre ikke lovligt
Ialt 54
52
Andre ændringer

Sommerferiebestilling
◦ Bestilling til fremtidige hold
◦ WebBOSS – lærere kan se hvad de har bestilt
◦ Forbedret og mindre kritisk v.
uoverensstemmelse mellem forventede og
endelige lærer/hold

Årsslut
◦ Fuldt styr på hvem der har hjemkaldt – og
hvornår
◦ Hvis man ikke vil hjemkalde, godkendes blot
Ialt 54
53
Andre ændringer

Forbedret import-mulighed af billeder
◦ Også på fuldt navn/stamklasse

Nu mulighed for eksport af billeder
◦ Kan derefter indlægges i f.eks. LudusWeb og
(måske) Lectio

Simpel mail til elev via højreklik på
hovedbilledet
Ialt 54
54
Hvornår er BOSS 5.1 klar

Afhænger lidt af samarbejdspartnere
◦ Gymportalen
◦ InLogic-UMS

Men senest som en nytårs-gave
Ialt 54
55