Izbrana likovna dela na regijskem natečaju “Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah” 1.

download report

Transcript Izbrana likovna dela na regijskem natečaju “Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah” 1.

Slide 1

Izbrana likovna dela na regijskem natečaju
“Naravne in druge nesreče –
Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”
1. starostna skupina – predšolski otroci


Slide 2

Avtor: Dino Trep,
Naslov dela: Rad pomagam…
Vrtec Oton Župančič, OE Mehurčki


Slide 3

Avtor: Hana Kocet
Naslov dela: Reševanje ponesrečencev
Vrtec Studenci


Slide 4

Avtor: Kaja Dukarič
Naslov dela: Gasilski avto
Vrtec Ivana Glinška Maribor


Slide 5

Avtor: Tiano York Merhar
Naslov dela: Vsak avto je lahko rešilko
Vrtec Oton Župančič


Slide 6

Avtor: Lana Kampuš
Naslov dela: Na pomoč, hiša gori…
Vrtec Oton Župančič, OE Mehurčki


Slide 7

Izbrana likovna dela na regijskem natečaju
“Naravne in druge nesreče –
Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”
2. starostna skupina –
učenci 1. triletja osnovne šole (devetletka),
učenci osnovnih šol s prilagojenim programom


Slide 8

Avtor: Javorka Blažka Belec
Naslov dela: Poplave
OŠ Franc Rozman Stane


Slide 9

Avtor: Lucija Rezman
Naslov dela: Požar v hiši
OŠ Prežihov Voranc Maribor


Slide 10

Avtor: Tinkara Nemec
Naslov dela: Potres
OŠ Pohorskega bataljona Slovenska Bistrica


Slide 11

Avtor: Nik Jovanovič
Naslov dela: Plaz kamnov
OŠ Prežihov Voranc Maribor


Slide 12

Avtor: Ines Kovačič
Naslov dela: Požar gozda
OŠ Anice Černejeve Makole


Slide 13

Izbrana likovna dela na regijskem natečaju
“Naravne in druge nesreče –
Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”
3. starostna skupina –
učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka),
učenci osnovnih šol s prilagojenim programom


Slide 14

Avtor: Julija Koletnik
Naslov dela: Kdo in kako nam pomaga…
OŠ Franc Rozman Stane


Slide 15

Avtor: Nik Ključevšek
Naslov dela: Vulkan
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec


Slide 16

Avtor: Tia Jernej
Naslov dela: Kdo in kako nam pomaga ..
OŠ Franc Rozman Stane


Slide 17

Avtor: Maša Galun
Naslov dela: Prometna nesreča
OŠ Prežihovega Voranca


Slide 18

Avtor: Eva Rogl Mežnar
Naslov dela: Požar
OŠ Prežihovega Voranca


Slide 19

Izbrana likovna dela na regijskem natečaju
“Naravne in druge nesreče –
Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah”
4. starostna skupina –
učenci 3. triletja osnovne šole (devetletka),
učenci osnovnih šol s prilagojenim programom


Slide 20

Avtor: Barbara Anžel
Naslov dela: Gasilci
OŠ Sveta Trojica


Slide 21

Avtor: Eva Fekonja
Naslov dela: Gorska reševalna služba
OŠ Sveta Trojica


Slide 22

Avtor: Urban Kukovec
Naslov dela: Gasilci
OŠ Sveta Trojica


Slide 23

Avtor: David Daks
Naslov dela: Gasilci
OŠ Sveta Trojica


Slide 24

Avtor: Nina Tojnko
Naslov dela: Visoko v gorah
OŠ Prežihovega Voranca