Mokomės apie lietuvių mitologines sakmes pasitelkdami IKT Projekto apžvalga Mokomieji dalykai Klasė Tikslai Trumpas projekto aprašymas Programinė įranga Žymos Lietuvių kalba ir informacinės technologijos 9 (I gimnazijos klasė) 1.

Download Report

Transcript Mokomės apie lietuvių mitologines sakmes pasitelkdami IKT Projekto apžvalga Mokomieji dalykai Klasė Tikslai Trumpas projekto aprašymas Programinė įranga Žymos Lietuvių kalba ir informacinės technologijos 9 (I gimnazijos klasė) 1.

Mokomės apie lietuvių mitologines sakmes pasitelkdami IKT

Projekto apžvalga Mokomieji dalykai

Lietuvių kalba ir informacinės technologijos

Klasė

9 (I gimnazijos klasė)

Tikslai Trumpas projekto aprašymas Programinė įranga Žymos

1.

2.

3.

Pagilinti mokinių žinias apie lietuvių mitines būtybes.

Mokyt i rengti ir pristatyti pranešimą naudojant IKT.

Skatinti savarankiškumą, atsakomybę už mokymąsi, mokyti vertinti ir įsivertinti naudojant virtualią mokymosi aplinką „Moodle“

Autorius

Lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokytojos mokiniams pateikė užduotį – paruošti ir pristatyti pranešimą apie lietuvių mitines būtybes. Klasės mokiniams buvo skirtas kursas virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“, kur jie galėjo nurodytu metu konsultuotis, pateikti pranešimus, vertinti ir įsivertinti.

Mokykla Mokyklos svetainė MS PowerPoint, VMA „Moodle“, Internetas Informacija apie mokyklą Lietuvių mitinės būtybės, pranešimas PowerPoint, VMA „Moodle“

Jūratė Skomantienė, Lina Zajančkauskienė

Vilniaus Gabijos gimnazija http://gabijos.lt

Reorganizuota keturmetė gimnazija, kryptingai bendradarbiaujanti su jai priklausančia pagrindine ir Žemynos pagrindine mokyklomis, siekianti ugdymo perimamumo ir tęstinumo.

Mokykla, kurioje sukurta informacinių technologijų kultūra.

Projekto ištekliai Projekto pagrindimas ir planavimas

• Nuorodos į medžiagą internete, vaizdo siužetus, kitą Jūsų projektą iliustruojančią medžiagą.