Pemberontakan di Zaman Osman ra

Download Report

Transcript Pemberontakan di Zaman Osman ra

Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni
IKATAN MUSLIMIN MALAYSIA
Kepentingan Topik
1.
2.
3.
Mengembalikan para sahabat r.a. ke kedudukannya yang
sebenar dalam jiwa umat Islam
Memahami perubahan-perubahan yang berlaku dalam
generasi awal Islam sebagai kitaran kehidupan yang perlu
diambil iktibar
Meyakini ‘realistik’ dan ‘relevansi’ Islam di dalam manamana marhalah kehidupan manusia
Noktah Utama Pembentangan






Sinopsis ringkas era Abu Bakar r.a. dan Omar r.a.
Kelebihan Saidina Osman r.a. dan pencapaian di zamannya
Punca fitnah pada enam tahun terakhir zaman Osman r.a.
Gerakan kumpulan pemberontak
Sikap dan pendirian Osman r.a. di dalam menghadapi
fitnah
Peristiwa pembunuhan Saidina Osman r.a.
Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a.
•
Lelaki pertama memeluk Islam
•
Mengislamkan sebahagian ‘10 sahabat yang dijamin masuk syurga’
•
Lemah lembut tetapi tegas
•
Sahabat Rasulullah s.a.w. di dalam peristiwa hijrah
•
•
Diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w sebagai khalifah sesudahnya melalui
perlantikan sebagai imam solat di masjid Nabawi
Memerintah selama dua tahun tiga bulan
Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a.
• Gejala Riddah di zaman Saidina Abu Bakar r.a.
• Bermula pada tahun ke-9 H, tetapi zahir pada tahun 10 H
• “…tidak ada kabilah yang murtad beramai-ramai, pasti ada pada setiap kabilah kaedah
sulbah yang tetap tsabat pada ajaran Islam…” (Dr. Mahdi rizqullah Ahmad, ats-Tsabituna
‘ala al-Islam Ayyama Fitnati ar-Riddah)
Langkah2 yang diambil
Kembali sembah berhala
Ikut nabi2 palsu
Tiga
golongan
•Mabit di masjid
•Menghantar surat kpd kaum yg murtad
Enggan bayar zakat
•Hirasah
Sebab2
Terkejut dgn berita kewafatan, krg
pemahaman
Islam, nakkan kuasa, bakhil, rindu pd
jahiliyyah
RIDDAH
•Memaafkan org2 murtad yg bertaubat
•Seru kabilah sekeliling kpd jihad
•Mengerahkan gabenor2 wilayah
•Memerangi kabilah2 yg dekat
•Menghantar tentera yang tersusun
Saidina Omar al-Khattab r.a.

Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk syurga

Satu-satunya sahabat dari kelompok tersebut yang memeluk Islam selepas fasa
kerahsiaan selama tiga tahun

Tegas dan serius. Tidak pernah dilihat ketawa

Tubuh yang tegap dan tinggi

Memiliki kecerdikan, di antara 17 orang yang pandai membaca dan menulis di
kalangan Quraisy

Dicadangkan perlantikannya oleh Saidina Abu Bakar r.a. dan dipersetujui oleh
sahabat-sahabat besar

Memerintah selama sepuluh tahun

Khalifah pertama di dalam Islam yang mati dibunuh (dibunuh oleh Abu Lu’luah alMajusi)
Saidina Omar al-Khattab r.a.
Pembukaan di zaman Saidina Omar r.a.:












Perang Namariq menentang Parsi, 13 H – menang
Perang Jasr menentang Parsi, 13 H – kalah
Perang Buwaib menentang Parsi, 13 H – menang
Perang Qadisiyah menentang Parsi, 14 H – menang
Pembukaan Damsyiq menentang Rom, 14 H - menang
Perang Ajnadin menentang Rom, 15 H (/13 H) – menang
Pembukaan Baitul Maqdis menentang Rom, 15/16 H – menang
Pembukaan Mada’in menentang Parsi, 16 H – menang, pembukaan Parsi
Perang Jalula’ menentang Parsi, 16 H – menang
Perang menentang Parsi, 17 H – menang
Perang Nahawand menentang Parsi, 21 H – menang
Pembukaan Mesir menentang Rom, 20 H – menang
Masjid Amru al-As, Masjid
pertama dibina di Afrika
Saidina Omar al-Khattab r.a.
Antara sumbangan Khalifah Umar r.a untuk memajukan sistem negara:









Dasar pentadbiran
Majlis Syura
Pembahagian wilayah
Jabatan: tentera, polis, percukaian, perbendaharaan negara, kehakiman
Pendidikan Islam
Tahun Hijrah
Pertanian – terusan
Sistem cukai
Baitul Mal
Saidina Osman r.a.

Antara muslimin awal

Seorang yang kaya dan banyak menyumbang kewangannya kepada Islam

Berwatak lembut dan disegani oleh malaikat

Menjadi wakil ummat Islam di dalam peristiwa perjanjian Hudaibiah sehingga
membawa kepada Bai’ah Ridhwan dan perjanjian

Dilantik sebagai Khalifah oleh Majlis Syura yang dilantik oleh Saidina Omar terdiri
dari enam orang sahabat, baki 10 sahabat yang dijamin masuk syurga

Memerintah selama 12 tahun (6 tahun terakhir adalah zaman fitnah)

Khalifah pertama di dalam Islam yang dibunuh oleh orang Islam sendiri
Saidina Osman r.a.
Kelebihan beliau r.a.:



Pengumpulan al-Quran kepada Mushaf Osmani (jasa paling besar)
Pembinaan Armada Islam sehingga membawa kepada pembukaan Pulau Cyprus
Kegemilangan dan kemewahan negara
Fitnah di
Zaman
Osman r.a.
Kenapa ini semua berlaku di zaman
generasi terbaik Islam?
Bagaimana Anda Melukis
Graf Kebangkitan Islam?
… begini….?
… atau begini…?
Ia adalah fasa cabaran untuk lonjakan
Lukisan Dr. Jasim Sultan
Punca Fitnah di Zaman Osman r.a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kemewahan di dalam
masyarakat
Osman r.a. selepas Omar
r.a.
Sahabat keluar dari
Madinah
Asobiah perkauman
Pembukaan Islam terhenti
Wara’ yang disalahfahami
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ketamakan
Konspirasi
Dendam terhadap Osman
r.a.
Penggunaan wasilah yang
meransang permusuhan
Perubahan susunan
masyarakat Islam
Kesan gerakan Saba’iah
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Ramai yang telah meninggal dunia

Tidak terkumpul ramai di satu-satu
tempat
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Jahil, masih baru memeluk Islam

Tidak boleh berbahasa Arab

Asobiah dan semangat benci Arab

Sebahagian masuk Islam kerana takut
atau enggan bayar jizyah

Mudah diperdaya oleh musuh
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Kurang faham agama

Kering terhadap ulama’

Asobiah terhadap qabilah masingmasing

Lurus bendul; mudah diperdaya

Keras hati dan mudah berprasangka
tinggi

Agak primitif dan tidak bertamadun

Bersikap keras dalam amalan agama
tanpa ilmu
(Kebanyakan Khawarij dari kelompok ini)
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Polisi Abu Bakar r.a.: tidak dibenarkan
terlibat dalam peperangan kecuali
dengan izin khas darinya

Polisi Omar r.a.: dibenarkan bagi yang
terpilih dalam platon kurang dari 100
orang

Polisi Osman r.a.: dibenarkan
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Ramai menduduki bandar-bandar baru;
Kufah, Basrah dsb

Berniaga dan menyimpan dendam
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Proses pendidikan masyarakat Islam
baru tidak berlaku dengan baik
disebabkan nisbah yang terlalu jauh di
antara murabbi dan golongan yang
baru memeluk Islam

Kematian sahabat r.a. yang ramai dan
penyertaan tabi’ien dalam medan
perang
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Generasi yang lahir di zaman
pembukaan Islam yang luas

Memiliki cara fikir yang berbeza
dengan generasi awal
Perubahan Susunan Masyarakat Islam

Susunan jenis manusia








Baki generasi sahabat r.a.
Muslimin di negara yang dibuka
Arab Badwi
Golongan yang pernah murtad
Yahudi dan Nasrani
Perubahan budaya
Kelahiran generasi baru
Masyarakat yang mudah digoncang

Jiwa-jiwa mutma’innah mulai kurang
dan majoriti masyarakat adalah jiwajiwa lawwamah (mencampur adukkan
amal soleh dan amal buruk)
- Ibnu Taimiah
Gerakan Saba’iah (Abdullah bin Saba’)



Seorang Yahudi, berpura-pura memeluk Islam
Asal Yaman dan digelar Ibnu Sauda’
Adakah gerakan Saba’iah suatu yang hakiki?




Kritikan terhadap Tarikh Tobari tidak boleh menjadi hujah
Riwayat Ibnu Asakir, Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiah, riwayat Sahih
pembakaran Zanadiqah oleh Saidina Ali, Kitab Ansab Imam
Sam’ani, Imam Jahiz
Kitab-kitab Syiah: Rijal al-Kisyi dan al-Qami
Abdullah bin Saba’ disepakati kewujudannya oleh ulama’
ahlussunnah, ditolak oleh Syiah dan Orientalis.
Tuduhan Terhadap Osman r.a.
Beberapa peristiwa
sebelum perlantikan
1.
a.
Tidak turut serta dalam
beberapa peperangan
Tuduhan Terhadap Osman r.a.
Polisi kewangan
2.
a.
b.
Pemberian
Kes ‘Hima’
Tuduhan Terhadap Osman r.a.
Pengurusan pentadbiran
negara
3.
a.
b.
Perlantikan ahli keluarga
Cara lantikan
Tuduhan Terhadap Osman r.a.
Ijtihad peribadi
4.
a.
b.
c.
Menyempurnakan solat di
Mina
Pengumpulan al-Quran
Perluasan masjid
Tuduhan Terhadap Osman r.a.
Kes-kes peribadi
5.
a.
b.
c.
Ammar
Abu Zar
Ibnu Mas’ud
Gerakan Fitnah







Bermula pada tahun 30 H
Ambil masa selama 5 tahun dan berjaya bunuh Khalifah
pada tahun 35 H
Abdullah bin Saba’ bermula dari Madinah  Syam 
Basrah  Kufah  Mesir
Letak tempoh masa strategi 6 tahun
Berkomunikasi dengan baik sesama mereka
Baca keadaan dan isytiharkan tahun 34 H untuk
pelancaran operasi
Pelancaran operasi bermula dari Kufah
Turki
Iraq
Syria
Lebanon
Iran
Damsyiq
Kufah
Palestine
Fustat
Basrah
Jordan
Kuwait
Mesir
Bahrain
Madinah
Qatar
UAE
Arab Saudi

Mekah
Oman
Yaman
 Gabenor; Muawiyyah bin Abu Sufyan
 Abdullah bin Saba’ tidak berjaya
mempengaruhi penduduk Syam
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
 Gabenor; Abdullah bin Aamir bin Kiriz
Abdullah bin Saba’ menumpang di rumah
Hakim bin Jablah, seorang pencuri yang
sedang menjalani hukuman kerana mencuri
di bumi Farsi
Hakim bin Jablah menjadi kepala
pemberontak di Basrah dan berjaya
mengumpulkan orang lain
Abdullah bin Aamir menghalau Abdullah
bin Saba’ dari Basrah
 Gabenor; Said bin al-Aas
Abdullah bin Saba’ berjaya mengumpulkan
pemuda-pemuda sesat di Kufah dan
dijadikan pengikutnya
Ketua pemberontak Kufah,Yazid bin Qis
Said bin al-Aas menghalaunya dari Kufah
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
 Gabenor; Ibnu Abi Sarh
Mengumpulkan pengikut di sana diketuai
Harb al-Ghafiqi
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
 Kisah majlis Said bin Al-Aas r.a. di Kufah
tahun 33 H
Majlis ilmu
Khilaf antara Said dan Khunais
Jundub al-Azdi, Asytar an-Nakhie,
Ibnu al-Kawa dan So’soah serta tiga
yang lain ambil kesempatan pukul
Khunais
Ayahnya Khunais bantu … juga
dipukul
Kedua-duanya pengsan
Cerita dijaja dalam bentuk yang tidak
betul
Berbelas pemberontak dikeluarkan
dari Kufah ke Syam dengan arahan
Osman r.a.
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Kisah pemberontak dan Muawiyyah bin
Abu Sufyan r.a.
Berlaku dialog dan debat dalam
pelbagai siri
Tidak memberi kesan
Dialog terakhir mereka melompat ke
atas Muawiyyah r.a. dan memegang
janggutnya
Surat Muawiyyah r.a. kepada Osman r.a.
“Dengan nama Allah ….. . Wahai Amirul
Mukminin, kamu telah mengutuskan
kepada aku satu kelompok manusia yang
bertutur dengan lidah syaitan …. Mereka
inginkan perpecahan dan huru hara …..”
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Kisah pemberontak dan Abd Rahman bin
Khalid bin Al-Walid di Hims
“Wahai alat syaitan, kedatangan kamu
tidak dialu-alukan. Syaitan telah kembali
membawa kekalahan sedangkan kamu
semua masih lagi berada di dalam
kebatilan. Allah akan menghukum Abd
Rahman jika dia tidak mampu mendidik
dan menundukkan kamu. Wahai orang
yang aku tidak tahu siapa kamu; samada
Arab atau Ajam, jangan kamu ulangi apa
yang kamu katakan kepada Said dan
Muawiyyah. Aku adalah anak Khalid bin
al-Walid …”
 Dikenakan peraturan yang ketat
 Semua tunduk dan pemberontak di
Kufah juga mula sunyi
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Kisah pemberontak di Basrah merekareka cerita terhadap Asyaj Abdil Qis
Hamran bin Aban mereka-reka cerita
sehingga Asyaj dikeluarkan dari Basrah
ke Syam
Di Syam terbukti dia tidak bersalah
Hamran bin Aban bertemu Hakim
bin Jabalah
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Permulaan pergerakan oleh Yazid bin Qis,
ketua pemberontak Kufah tahun 34 H
Abdullah bin Saba’ isytihar tahun 34
H sebagai tahun permulaan operasi
Abdullah bin Saba’ ketika itu berada
di Mesir
Dimulakan oleh Yazid bin Qis
Kumpul di masjid Kufah dan mulakan
kempen guling Osman
Ditangkap oleh Qo’qo’
Mereka berpura-pura bahawa
mereka hanya mahu memohon agar
Gabenor Kufah, Said bin Al-Aas ditukar
Dilepaskan oleh Qo’qo’
Yazid bin Qis mengumpulkan
pemberontak Kufah yang duduk di Hims
Yazid menulis surat kepada
pemberontak Kufah yang berada di
bawah jagaan Abd Rahman bin Khalid
Mereka lari dari Hims menuju ke
Kufah dan berkumpul di sana
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Kisah Asytar An-Nakhaie mereka-reka
cerita di masjid
Fitnah bahawa Osman r.a. dan Said
r.a. (ketika itu menziarahi Osman r.a. di
Madinah) bahawa mereka akan
kurangkan bahagian mereka dari 200
dirham ke 100 dirham
Hadir sama Qo’qo’, Abu Musa Asyari
dan Abdullah bin Mas’ud
Qo’qo’ bin Amru berpendapat
golongan pemberontak ini perlu
dibunuh
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Pemberontak menghalang Said bin al-Aas
(Gabenor Kufah) dari memasuki Kufah
Yazid bin Qis mengajak orang ramai
untuk menghalang Said bin al-Aas dari
memasuki Kufah
Keluar 1000 orang
Halang dan minta supaya Abu Musa
menjadi Gabenor Kufah
Said: “Kenapa keluar 1000 orang
hanya untuk berkata ini kepadaku?”
Cukup dengan seorang bertemu
Amirul Mukminin.”
Said tidak melawan untuk menjaga
keadaan
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Kisah Abu Musa al-Asyaari dan
pemberontak
Abu Musa larang mereka dari
derhaka kepada Gabenor
Mereka minta Abu Musa jadi imam
Abu Musa letak syarat agar mereka
taat kepada Osman r.a. dan mereka
setuju
Abu Musa menjadi imam
Surat dari Osman r.a. melantik Abu
Musa menjadi Gabenor
Huru hara
Memuncak
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Surat Osman r.a. kepada pemberontak
Kufah dll:
“Aku telah melantik pemimpin untuk
kamu orang yang kamu pilih. Aku
gantikan Said untuk kamu. Demi Allah
aku akan membentangkan cadanganku
dan bersabar terhadap kamu. Aku akan
memenuhi tuntutan dengan segenap
upayaku. Mintalah apa yang kamu sukai
selain maksiat kepada Allah, nescaya aku
akan penuhi ….”
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
 Jawatankuasa penyiasat
Menyiasat keadaan Gabenor-gabenor
setelah mendengar fitnah terhadap
mereka
Muhammad bin Maslamah ke
Kufah
Usamah bin Zaid ke Basrah
Ammar bin Yasir ke Mesir
Abdullah bin Umar ke Syam
Semua pulang membawa berita
bahawa fitnah tersebut tidak benar
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Pengumuman dan pekeliling
“Sesungguhnya aku menuntut tuntutanku
dari para Gabenor pada setiap musim
haji. Aku melantik mereka ke atas
ummah atas amar makruf dan nahi
mungkar. Tiada aduan ke atasku dan ke
atas gabenorku kecuali akan ku penuhi.
Aku dan keluargaku tiada hak terhadap
rakyat, semua hak adalah milik mereka
……. Sesiapa yang mendakwa sekian
sekian, tuntutlah haknya di musim haji
nanti; samada dariku atau dari
gabenorku. Dia juga boleh memilih untuk
menyedekahkan haknya, sesungguhnya
Allah membalas orang yang
bersedekah…”
• Rakyat menangis
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Syura dengan para Gabenor
Memanggil para gabenor dan
melakukan perbincangan mencari
penyelesaian kepada isu yang berlaku
Ramai berpendapat agar Osman r.a.
mengambil tindakan tegas
Pandangan Osman r.a.:
Fitnah ini adalah suatu yang
telah dijanjikan
Ada pintu yang perlu ditutup
“Demi Allah sesungguhnya kitaran
fitnah sedang berputar. Alangkah
beruntungnya Osma jika bukan
dia mati dalam keadaan dia tidak
menggerakkannya..”
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Menyatakan hujah kepada pemberontak
1. Isu menyempurnakan solat di Mina
2. Isu perluasan kandang unta
3. Isu pembakaran mushaf
4. Hakam bin Aas
5. Perlantikan orang muda
6. Pemberian harta kepada ahli
keluarga
7. Pemberian tanah kepada orang
Islam terpilih
Memenuhi sebahagian permohonan
pemberontak
Tukar gabenor
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Pendekatan
Osman r.a.
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Menjaga dhawabit berinteraksi dengan
fitnah:
oMencari bukti dan fakta sebenar
oAdil dan ‘insaf’
oLembut dan tidak gopoh
oMencari titik sepakat dan menjauhi
perselisihan
oKurang bercakap
oMeminta pandangan ulama’
oMengambil panduan hadis-hadis
berkenaan fitnah
STRATEGI PEMBERONTAK:
Mencemar
Madinah
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Tahun 35 H
Objektif: Osman r.a. letak jawatan @
dibunuh
Tuntutan: Tukar Khalifah:
o Mesir minta Ali r.a.
o Basrah minta Talhah r.a.
o Kufah minta Zubair r.a.
Operasi pada musim haji
Pergerakan bermula Syawal  duduk
Madinah pada bulan Zulqaedah ketika
orang ramai bergerak ke Mekah
Mencemar
Madinah
Damsyiq
Kufah
Basrah
Fustat
Madinah

Mekah
Mencemar
Madinah



Dialog dengan Osman r.a. dan Ali r.a. (dua majlis berasingan)
Sebahagian pemberontak berpuas hati dan bergerak pulang
Peristiwa ‘Arahan Palsu Hukuman Bunuh ke Atas Pemberontak Mesir
Dari Osman r.a. Kepada Gabenor Mesir’
1.
2.
3.
4.
5.
Cara pembawa berita menarik perhatian rombongan Mesir agak
meragukan
Rombongan Mesir dan Iraq mampu berkumpul semula dalam masa singkat
Ibnu Abi Sarh, Gabenor Mesir baru meminta izin ke Madinah dan dalam
perjalanan
Asytar al-Nakhie, Hakim bin Jabalah dan beberapa permberontak tidak
meninggalkan Madinah
Telah berlaku sebelum ini beberapa kes pemalsuan surat ke atas Aisyah,
Talhah, Ali dan Zubair r.a.
Mencemar
Madinah




Pulang berkumpul semula di Madinah dan mula mengepung rumah
Osman r.a.
Osman r.a. dihalang keluar ke masjid
Pemberontak menjadi imam di masjid Nabawi (Ghafiqi?)
Nasihat Ibnu Omar r.a.


Dialog Osman r.a. dan So’so’ah bin Sauhan



Jangan letak jawatan agar tidak menjadi sunnah
Al-Hajj: 39 (uzina lillazina …)
Para sahabat r.a. mempertahankan Osman r.a.
Pengepungan berlarutan selama berminggu-minggu
Mencemar
Madinah

Kenapa Osman r.a. melarang sahabat r.a. bertindak balas?
1.
2.
3.
4.
5.


Keyakinannya terhadap janji Rasulullah s.a.w. bahawa beliau akan syahid
Mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. dalam menjaga darah muslimin
Kefahamannya bahawa pemberontak hanya mahukan dirinya sahaja
Mimpinya bertemu Rasulullah s.a.w. mengajaknya berbuka puasa bersama-sama
Mengambil pandangan Ibnu Salam: “Tahan tangan dengan tahan tangan.
Sesungguhnya pihakmu mempunyai hujah.”
Tentera dari wilayah Islam bergerak ke Madinah. Jemaah haji
bersegera bergerak ke Madinah
Pemberontak panik dan terus memutuskan untuk membunuh
“Sesungguhnya Allah memberikan kamu dunia agar kamu mencari
akhirat dengannya.Tidak diberikannya dunia kepadamu untuk kamu
bersandar dengannya. Sesungguhnya dunia akan musnah dan akhirat
akan kekal. Janganlah sesuatu yang akan musnah membutakan dan
melalaikan kamu dari sesuatu yang akan kekal. Utamakanlah yang kekal
melebihi yang akan musnah. Dunia akan terputus. Kesudahan adalah di
sisi Allah. Bertakwalah kepada Allah kerana takwa adalah pelindung dan
penjaga dari kemurkaan dan dendam Allah. Iltizamlah dengan jemaah
kamu dan jangan berpuak-puak.”
Kemudian beliau membacakan ayat 103 surah aali Imran
“Wahai penduduk Madinah, aku tinggalkan kamu di sisi Allah (di bawah
lindunganNya). Aku memohon agar Allah memperbaiki khilafah
sesudahku. Demi Allah, aku tidak akan menerima sesiapa pun ke
rumahku selepas hari ini sehinggalah Allah menetapkan ketentuanNya.
Aku akan biarkan pemberontak di sebalik pintu rumahku. Aku tidak akan
memberikan mereka apa-apa yang akan menginayai kamu di dalam
urusan agama dan urusan dunia sehinggalah Allah menentukan apa yang
disukaiNya.”
Janji Allah

Osman r.a. bermimpi bertemu Nabi s.a.w., Abu Bakar r.a.
dan Omar r.a. pada malam sebelum pembunuhannya
“Bukalah puasa bersama kami esok.”

Osman r.a. berpuasa keesokan harinya
Hari Pembunuhan










Pemberontak menyerbu masuk ke rumah  ditentang oleh Hasan bin Ali,
Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Talhah, Marwan bin al-Hakam, Said bin
al-Aas r.a. beserta dengan anak-anak sahabat yang lain
Osman r.a. menyeru: “Demi Allah, demi Allah, kamu semua tidak berdosa jika
tidak membantuku.”
Hamba-hamba Osman r.a. datang membantu
Osman r.a. menyeru agar tidak dibantu dan menjanjikan bahawa sesiapa
yang tidak membantu akan dimerdekakan
Osman r.a. menyeru haknya sebagai Khalifah untuk ditaati
Al-Akhnas bin Syarif masuk ke rumah mempertahankan Osman r.a.
Osman meminta agar semua orang yang berada di rumahnya tidak
mempertahankannya
Osman r.a. solat dan membaca surah Toha.
Cedera; Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hatib, Marwan
bin al-Hakam.
Terbunuh; al-Mughirah bin al-Akhnas, Nayyar bin Abdullah al-Aslami dan
Ziyad al-Fahri
Hari Pembunuhan









Osman r.a. ditinggalkan berseorangan di rumahnya bersama ahli keluarga
sahaja atas permintaan beliau
Osman r.a. mengambil mushaf dan membacanya
Seorang pemberontak masuk, keluar semula setelah melihat Osman r.a.
membaca al-Quran
Al-Maut al-Aswad dari Banu Sudus masuk dan mencekik Osman r.a.,
melibasnya dengan pedang, ditahan oleh Osman r.a. dengan tangannya
sehingga putus. Siapakah al-Maut al-Aswad?
Osman r.a. syahid selepas itu dalam keadaan mushaf ditangannya. Darah
tangannya terkena mushaf pada surah al-Baqarah, ayat 137
(….fasayakfikahumuLllah…)
Na’ilah, isterinya cuba mempertahankannya, diserang oleh Saudan bin
Hamran dan tercedera
Najih, hamba Osman r.a. membunuh Saudan bin Mahran
Qutairah bin Fulan as-Sukuni membunuh Najid
Subaih, hamba Osman r.a. membunuh Qutairah as-Sukuni
Hari Pembunuhan

Pemberontak merompak rumah Osman r.a. dan Baitul Mal

Kalthum at-Tajini meragut perhiasan Nailah r.a.

Subaih membunuh Kalthum at-Tajini

Subaih dibunuh oleh pemberontak lain

Pemberontak menguasai Madinah dan al-Ghafiqi (ketua pemberontak Mesir)
menjadi imam solat di masjid Nabawi

Berterusan sehinggalah berlaku perlantikan Ali bin Abi Talib r.a. sebagai Khalifah
Saidina Osman r.a. syahid pada awal pagi hari Jumaat,18
Zulhijjah 35 H ketika berusia 82 tahun. Dikebumikan
pada Maghrib hari yang sama dan solat jenazahnya
diimamkan oleh Zubair bin Awwam r.a.
Topik-topik Penyempurna








Pelantikan Ali r.a. sebagai Khalifah
Perbezaan pendekatan Ali r.a. dan beberapa orang sahabat lain tentang qisas
ke atas pembunuh Osman r.a.
Ali r.a. dan Zubair r.a., Talhah r.a. dan Aisyah r.a.  peristiwa Unta
Ali r.a. dan Muawiyah r.a.  peristiwa Siffin  peristiwa Tahkim
Ali r.a. dan Khawarij & Syiah
Pembunuhan Ali r.a.
Perlantikan Hasan r.a. sebagai Khalifah
Perlantikan Muawiyyah r.a. sebagai Khalifah dan Tahun Penyatuan Semula
IKTIBAR
Wallahu a’la
wa a’lam