22. Marec ŠVKarton Športno vzgojni karton Primož Černilec 2 Uvod  Glavni    namen Sodoben pristop Nadgradnja obstoječega sistema Zakonska podlaga ŠVKarton 3 ŠVK danes  Osebni  karton 1 stran ŠVKarton 4 ŠVK danes  Osebni  karton 2 stran ŠVKarton 5 ŠVK danes  Zbirni karton ŠVKarton 6 ŠVK jutri –

Download Report

Transcript 22. Marec ŠVKarton Športno vzgojni karton Primož Černilec 2 Uvod  Glavni    namen Sodoben pristop Nadgradnja obstoječega sistema Zakonska podlaga ŠVKarton 3 ŠVK danes  Osebni  karton 1 stran ŠVKarton 4 ŠVK danes  Osebni  karton 2 stran ŠVKarton 5 ŠVK danes  Zbirni karton ŠVKarton 6 ŠVK jutri –

22. Marec 2012 1 ŠVKarton Športno vzgojni karton Primož Černilec

2

Uvod

 Glavni namen  Sodoben pristop   Nadgradnja obstoječega sistema Zakonska podlaga ŠVKarton

ŠVK danes

 Osebni karton  1 stran 3 ŠVKarton

ŠVK danes

 Osebni karton  2 stran 4 ŠVKarton

ŠVK danes

 Zbirni karton 5 ŠVKarton

6 ŠVK jutri – spletna aplikacija ŠVKarton

7 ŠVKarton Podatki o učencih ŠVK jutri – spletna aplikacija

8 ŠVKarton Urejanje podatkov o učencu ŠVK jutri – spletna aplikacija

9 ŠVKarton Pregled rezultatov za razred ŠVK jutri – spletna aplikacija

10 ŠVKarton ŠVK jutri – spletna aplikacija Pregled in urejanje meritev za učenca

11 ŠVK jutri – spletna aplikacija ŠVKarton Izpis ŠVK

12 ŠVK jutri – spletna aplikacija Izpis zbirnega kartona ŠVKarton

13 ŠVK jutri – mobilna aplikacija ŠVKarton

14 ŠVK jutri – mobilna aplikacija ŠVKarton

15 ŠVK jutri – mobilna aplikacija ŠVKarton Vnos rezultata Manjkajoče meritve In izmerjeni rezultati

16 ŠVKarton

Prednosti

         Boljša učinkovitost zaposlenih Hitrost vnosa podatkov Popoln nadzor nad izmerjenimi podatki Analiza in primerjava rezultatov Enkraten vnos podatkov (prenos na zbirni, FŠ...) Enostavno iskanje in pregled Opcija vpogleda v karton preko spletne aplikacije Možnost nadgradnje aplikacije Varstvo okolja in varovanje narave

ŠVKarton

Hvala za pozornost.

17 ŠVKarton