Monitoren van respons op neoadjuvante chemotherapie: Welke beeldvorming helpt het meest om effect van behandeling te evalueren? Claudette Loo; Radioloog NKI-AVL NKI-AVL Mammacarcinoom symposium 23 juni.

Download Report

Transcript Monitoren van respons op neoadjuvante chemotherapie: Welke beeldvorming helpt het meest om effect van behandeling te evalueren? Claudette Loo; Radioloog NKI-AVL NKI-AVL Mammacarcinoom symposium 23 juni.

Monitoren van respons op
neoadjuvante chemotherapie:
Welke beeldvorming helpt het
meest om effect van behandeling
te evalueren?
Claudette Loo; Radioloog NKI-AVL
NKI-AVL Mammacarcinoom symposium 23 juni 2004
NEOADJUVANTE CHEMOTHERAPIE
Zegen of Mode?
The Netherlands Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek Hospital
Potentieel Voordeel Neoadjuvante
Chemotherapie (NAC)
• Tumoromvang reductie
• vaker MST
• Evalueren respons chemotherapie met tumor
in situ
• Behandeling occulte micrometastasen
Evaluatie Respons op NAC
• Tumor eigenschappen
• verandering vascularisatie
• Tumorresidu
• tumor volume/omvang
• RECIST criteria
 progressive disease PD: 20% LD
 stable disease
SD
 partial response
PR: 30% LD
 complete response CR
Therasse et al J Natl Cancer Inst 2000; 92: 205-16
Patroon van afname
Complete Response
Geen tumor
Partial Response
Conc. afname
tumorrest
in originele gebied
Patroon van afname
pre
post
pre
post
Wanneer respons monitoren ?
• Voor start chemotherapie
• baseline
• Tijdens: na 1 of 2 kuren
• aanpassen chemotherapie
• vervroegen chirurgie
• Na beëindigen chemotherapie
• vaststellen tumorresidu/omvang
voorafgaand aan chirurgie
Hoe Respons Monitoren ?
• Lichamelijk onderzoek
• Palpatie
• Radiologisch
• Mammografie
• Echografie
• MRI
Literatuur Conventioneel
• Palpatie en conventionele beeldvorming zijn van
beperkte waarde agv chemotherapie
geïnduceerde fibrose.
• Palpatie kan tumorresidu overschatten door
tussenliggende huid en klierweefsel.
• Mammografie heeft geringe toegevoegde
diagnostische waarde, in geval van
microcalcificaties.
Vinnicombe SJ et al. Radiology 1996; 198:333-340
Huber S et al.Anticancer Res. 2000; 20:553-558
Literatuur Conventioneel
• Vergelijken beoordeling van respons dmv
palpapatie, mammografie en echografie.(n=141).
• Palpatie correleerde best met tumorresidu bij
pathologie.
Palpatie (R=0.68)
Echo (R=0.28)
R=0.62
Mammografie (R=0.38).
Fiorentino C et al. Breast Cancer Res Treat 2001; 69:143-151
Literatuur Conventioneel
• Palpatie gecombineerd met mammografie
en/of echografie verbetert significant de
beoordeling van preoperatieve
tumoromvang.
• Echografie heeft beste correlatie met
omvang van axillaire lymfklieren.
Fiorentino C et al. Breast Cancer Res Treat 2001; 69:143-151
Herrada J et al. Clin Cancer Research 1997; 3(9):1565-9
Mammografie Pre Chemotherapie
R MLO
Pre Chemotherapy
R CC
Pre Chemotherapy
Mammografie Pre en Post
Chemotherapie MLO
R MLO
R CC
R MLO
POST Chemotherapy
Pre Chemotherapy
Post Chemotherapy
Mammografie Post Chemotherapie
R – L MLO
R
Post Chemotherapy
Echgrafie Pre en Post
Chemotherapie
Pre Chemotherapy
Post Chemotherapy
Contrast Enhanced MRI
Axial MIP
Pre Chemotherapy
Post Chemotherapy
Literatuur MRI
• Vergeleken met conventionele technieken is
dynamische MRI de beste techniek bij
evaluatie respons en omvang van (actieve)
tumorrest na NAC.
• MRI is beste techniek voor aantonen
multifocaliteit na NAC, voorafgaand aan
chirurgie.
Gilles R et al Radiology 1994; 191:633-8
Abraham DC et al Cancer 1996; 78:91-100
Drew PJ et al Eur J Surg Onc 2001; 27:617-20
Balu Maestro et al Breast Cancer Res Treat 2002; 72:145-52
Literatuur MRI
• MRI is beter dan echo of mammografie in
meten grootste tumordiameter.
• MRI (R=0.98) hoogste correlatie coëfficiënt
met pathologie,
Echografie (R=0.45)
Mammografie (R=0.46).
• Correlatie met pathologie was hoogst voor
MRI metingen (R=0.89) vergeleken met
palpatie (R=0.60).
Davis et al Breast Canc Res Treat 1996;37:1-9
Patridge SC et al AJR 2003;179:1193-9
Literatuur MRI
• Chemotherapie geïnduceerde fibrose kan
onderscheiden worden van actieve tumorrest (geen
aankleuring).
• Chemotherapie geïnduceerde veranderingen
kunnen leiden tot significante over en onderschatting
van tumoromvang na NAC.
• Correlatie met omvang bij pathologie is best als er
geen respons of complete remissie is.
Wasser K et al Eur Rad 2003;13:80-87 &1213-23
Rieber A et al Eur J Rad 2002; 12:1711-19
NKI / AVL Research LABC
NOODCD Study
150
patients
with
locally
advanced
breast
cancer
Imaging,
Including
MRI
before,
during
and after
treatment
6x
AC
Core
biopsy for
Microarray
analysis
Randomization
before
chemotherapy
treatment
6x
AD
Surgery
and/or
Radiotherapy
or
Tamoxifen
• Single institution randomised study
• Compare efficacy anthracycline containing conventional
chemotherapy with an anthracycline-taxane based regimen
Imaging (MRI) neven Studie
Doel
• Bepalen waarde van dynamische MRI van
de mamma, voor detectie van resttumor na
NAC.
• Vergelijking met palpatie, mammografie en
echografie
Material and Methods
• Periode Jan 2001- Juni 2003
• N= 42 vrouwen; lft range (26-66 jaar)
• Pathologie ( biopsie)
• Ductaal carcinoom: 35 (83%)
• Lobulair carcinoom: 7 (17%)
• Chirurgie
• mastectomie :
• MST:
20 (48%)
22 (52%)
Material and Methods
MRI
• Totaal 3 MRI scans
• Scan 1: baseline voor chemotherapie
• Scan 2: na 2 kuren
• Scan 3: voorafgaand aan chirurgie
Material and Methods
MRI Techniek
• 1.5 Tesla Siemens
• Buikligging, dedicated bilaterale mammaspoel
• Coronaal 3D Turbo Flash “Combined dynamic study”
• 1 serie pre contrast 90 sec / 80 plakken
 Contrast gadolinium 14ml, 2ml/sec
• Fast dynamic
• 45 sec, 7 plakken
• Slow dynamic
• 5 series post contrast 90 sec / 80 plakken
• Axiale reconstructie & subtractie
MRI
• precontrast
MRI
• precontrast
• contrast 90sec
MRI
initial
• precontrast
• contrast 90sec
• subtraction 90 sec-precontrast
MRI
initial
• precontrast
• contrast 90sec
late
• subtraction 90 sec-precontrast
• 450 sec- 90 sec
MRI Partiële Respons
Scan 1
Pre chemo
Scan 2
Initial
Late
Scan 3
Post chemo
MRI Complete Remissie
Scan1
Scan 2
initial
late
Scan 3
Material and Methods
• 5 radiologen
• Pathologische aankleuring
• initial / late
• morfologie
• Kwantitatieve analyse curves
• Radiologisch oordeel
• Non Responder
• Minimal Respons
• Partiële Respons
• Complete Respons
NR
MR
PR
CR
Resultaten Pathologie
(Gouden standaard)
PA
Complete
remissie
Solitaire
cellen
Tumorrest
N
totaal(%)
6
13 (31)
geen
significant
tumorrest
7
29
29 (69)
Significant
tumorrest
Resultaten
Palpatie (n=42)
Palpatie
Pathologie
No significant
tumor
Significante
tumor
NR
-
2
PR
7
21
CR
6
6
• Sensitiviteit 23/29 (79%)
• Specificiteit 6/13 (46%)
Resultaten
Echografie (n=39)
Echografie
Pathologie
No significant
tumor
Significante
tumor
NR
1
7
PR
6
18
CR
5
2
• Sensitiviteit 25/27 (93%)
• Specificiteit 5/12 (42%)
Resultaten
Mammografie (n=36)
Mammografie
Pathologie
No significant
tumor
Significante
tumor
NR
PR
7
6
16
CR
3
2
Niet zichtbaar
1
1
• Sensitiviteit 22/25 (88%)
• Specificiteit 4/11 (36%)
Resultaten
Sensitiviteit
Specificiteit
Palpatie
79%
46%
Echografie
93%
42%
Mammografie
88%
36%
?
?
MRI
Radiologische Oordeel MRI
NR
MR
PR
CR
Radioloog 1
30
20
10
aantal
0
30
Radioloog 2
20
10
0
30
Radioloog 3
20
10
0
30
Radioloog 4
20
10
0
30
Radioloog 5
20
10
0
None
Minimal
Partial
Complete
Resultaat Radiologisch Oordeel
MRI
25,0
Pathology: No significant tumor 13
20,0
N
Pathology: Significant tumor 29
15,0
10,0
5,0
0,0
None
Response
Minimal
Response
Partial
Response
Complete
Response
Fout Positief
Scan 1
Pre chemo
Scan 2
initial
late
Scan 3
Post chemo
Fout Negatief
Scan 1
Pre chemo
Scan 2
initial
late
Scan 3
Post chemo
Resultaat Radiologisch Oordeel
MRI
25,0
No significant tumor 13
20,0
N
Significant tumor 29
15,0
10,0
5,0
0,0
None
Response
Minimal
Response
Partial
Response
Complete
Response
Resultaat Radiologisch Oordeel
MRI
Sensitiviteit
Specificiteit
Radioloog 1
97%
54%
Radioloog 2
90%
46%
Radioloog 3
97%
46%
Radioloog 4
79%
62%
Radioloog 5
97%
46%
Resultaat
Sensitiviteit Specificiteit
Palpatie
79%
46%
Echografie
93%
42%
Mammografie
88%
36%
79-97%
46-62%
MRI
Resultaat Radiologisch Oordeel MRI
(ROC analyse)
True-positive fraction
1
0,9
Opp. onder curve
AZ waarde = Max 1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
radiologist 1
0,3
radiologist 2
0,2
radiologist 3
radiologist 4
0,1
radiologist 5
0
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1
False-positive fraction
Resultaat Radiologisch Oordeel
MRI
Radioloog 1
AZ waarde
Opp. onder de curve
0.77
Radioloog 2
0.72
Radioloog 3
0.79
Radioloog 4
0.75
Radioloog 5
0.81
Conclusies
Palpatie, Mammografie en Echografie zijn van
beperkte waarde bij evaluatie respons na NAC.
MRI is de meest optimale techniek voor
beoordelen pathologische respons en volume
van tumorresidu na NAC.
Het radiologische oordeel van de MRI heeft een
hogere specificiteit dan conventionele
technieken bij een vergelijkbare sensitiviteit.
Voorstel Imaging
Baseline voor start chemo
MRI + Palpatie + Mammografie + Echografie
Twijfel respons, tijdens MRI + Palpatie
(na 2 kuren).
microcalcificaties
Na NAC, overweging
MST chirurgie
MRI + Palpatie
Mammografie
The Netherlands Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek Hospital
Dank aan
Angelique Schlief
Eline Deurloo
Jelle Teerststra
Juliane Hanneman
Kenneth Gilhuijs
Marc vd Vijver
Marja van Vliet
Peter Besnard
Rianne Oosterkamp
Saar Muller
Wim Koops
The Netherlands Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek Hospital
Toekomst
In Research
Waarde van MRI in het voorspellen van de
non-responders, bij aanvang en/of tijdens
neoadjuvante chemotherapie?
Conclusies
MRI voorafgaand of tijdens NAC, heeft geen
waarde bij voorspellen van tumorresidu na NAC.
Kwantitatieve MRI eigenschappen hebben een
hogere voorspellende waarde, voor aantonen
tumorresidu na NAC, dan het radiologisch
oordeel.