ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΕΔΚΝΑ / ΠΟΕ ΟΤΑ Ημερίδα 2 Μαρτίου 2011 ΠΕΣΔΑ Προβλήματα & Ορθολογική Λύση Αλέξανδρος Οικονομόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις 

Download Report

Transcript ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΕΔΚΝΑ / ΠΟΕ ΟΤΑ Ημερίδα 2 Μαρτίου 2011 ΠΕΣΔΑ Προβλήματα & Ορθολογική Λύση Αλέξανδρος Οικονομόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΤΕΔΚΝΑ / ΠΟΕ ΟΤΑ
Ημερίδα 2 Μαρτίου 2011
ΠΕΣΔΑ
Προβλήματα & Ορθολογική Λύση
Αλέξανδρος Οικονομόπουλος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
2
Προηγμένη Μεθοδολογία Εντοπισμού ΟΕΔΑ
Προστασια
Περιβαλλοντος
Αποφυγη
Οχλησεων
Οικονομικη
Διασταση
Αρχικος εντοπισμος θεσεων
με χρηση GIS
23 θέσεις
Προεπιλογη θεσεων μετα
απο επιτοπιες εξετασεις
13 θέσεις
Επιλογη θεσεων που δεν
δημιουργουν οχλησεις
Οικονομικα
στοιχεια
Υποψηφιες
θεσεις
4 θέσεις
Βελτιστος σχεδιασμος
μεταφορας
Ενημερωση
Διαβουλευσεις
Γνωμοδοτηση Υπηρεσιων
3 θέσεις
Κοινωνικη
Αποδοχη
Συναινετικη επιλογη
καταλληλοτερης θεσης
1 θέση
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
3
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
4
Προτεινόμενη Επεξεργασία
ΑΣΑ
Αερόβια ΜΒΕ
Εδαφοβελτιωτικό
Ανακυκλώσιμα
Οργανικά
Αερόβια
Βιοσταθεροποίηση
Διαχωρισμός
Υλικών
Αδρανή
ΧΥΤΥ
Ανακυκλώσιμα
ΑΣΑ
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
5
Προτεινόμενη Επεξεργασία
ΑΣΑ
Αερόβια
Βιοσταθεροποίηση
Εδαφοβελτιωτικό
Οργανικά
Ανακυκλώσιμα
Ρεύμα
Ανακυκλώσιμων
Αερόβια ΜΒΕ
Διαχωρισμός
Υλικών
Αδρανή
ΧΥΤΥ
Ανακυκλώσιμα
ΑΣΑ
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
6
Πλεονεκτήματα
• Συμβατότητα με γράμμα & πνεύμα Οδηγιών ΕΕ
• Χαμηλό κόστος
• Επεξεργασία δίχως αέριες εκπομπές & υγρά
απόβλητα / Μόνο αδρανή σε ΧΥΤΥ
• > 6500 θέσεις εργασίας
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
7
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
8
Προωθούμενες Μονάδες
Ανακυκλώσιμα
ΑΣΑ
?
SRF
950.000 t/y
Βιολογική
Ξήρανση
Αδρανή
Μέταλλα
ΑΣΑ
ΧΥΤΑ
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Υγρά
Απόβλητα
ΑΣΑ
400.000 t/y
Μηχανικός
Διαχ/σμός
Οργανικά
Αναερόβια ΜΒΕ
Βιοσταθ/ση
Υλικό
κάλυψης
ΧΥΤΑ
Αδρανή
Ανακυκλώσιμα
RDF
?
SRF
950.000 t/y
Βιολογική
Ξήρανση
Αδρανή
Μέταλλα
ΑΣΑ
ΧΥΤΑ
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Κλιβανοι
Τσιμεντου
Λεβητες ΔΕΗ
Μοναδες καυσης
SRF
ΑΣΑ
(1000 kg)
(550 kg)
Βιολογικη
Ξηρανση
Αχρηστα
(170 kg)
Μεταλλα
(25 kg)
ΧΥΤΥ
11
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Υγρά
Απόβλητα
ΑΣΑ
400.000 t/y
Μηχανικός
Διαχ/σμός
Ανακυκλώσιμα
RDF
Οργανικά
Αναερόβια ΜΒΕ
Αναερόβια
Βιοσταθ/ση
Υλικό
κάλυψης
ΧΥΤΑ
Αδρανή
Τοξικές
Εκπομπές
Τοξικά
κατάλοιπα
Καύση
ΧΥΤ
Τοξικών
Ενέργεια
SRF
950.000 t/y
550.000 t/y
ΑΣΑ
Βιολογική
Ξήρανση
Αδρανή
Μέταλλα
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΧΥΤΑ
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
13
Απαιτήσεις Οδηγίας 2008/98
Ιεραρχία στη διαχείριση:




Πρόληψη
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση
Άλλου είδους ανάκτηση


Καύση με υψηλή ενεργειακή απόδοση
 Αδυναμία επίτευξης ορίου δίχως τηλεθέρμανση
(R1 Παρ. II)
Διάθεση



Βιολογική ξήρανση και διάθεση SRF σε ΧΥΤΑ
(D8 Παρ. I)
Βιολογική ξήρανση και καύση SRF (δίχως τηλεθέρμανση)
Καύση (δίχως τηλεθέρμανση)
14
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ενεργειακή Απόδοση Μονάδων Καύσης για
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οδηγία 2008/98:
Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
ό 
2,6 * EeExport  E fuel  Eimported
0,97 * ( Ewastes  E fuel )

2,6 * EeExport
0,97 * Ewastes
 0,65
BREF:
EU (2006). Reference Document on the Best Available Techniques
for Waste Incineration.
15
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
BREF Ενότητα 3.5.4.1
16
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
BREF Ενότητα 3.5.4
…………………………
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
17
Λάθος ο παραπάνω υπολογισμός του συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
(Η επεξεργασία των απορριμμάτων δεν ξεκινάει από την καύση του SRF
Περιλαμβάνει και τη βιολογική ξήρανση των ΑΣΑ)
18
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ορθός υπολογισμός του συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
19
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Συμπεράσματα
Η καύση ΑΣΑ και η
παραγωγή & καύση SRF ή RDF
δίχως τηλεθέρμανση
θεωρείται ως διάθεση από την Οδηγία 2008/98
και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη
(Μέγιστος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης
0,42 & 0,38 << 0,65)
Άκυρα τα ΠΕΣΔΑ που οδηγούν σε «Θερμική
Αξιοποίηση»
20
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
21
Κόστος Επεξεργασίας
Δίχως όφελος
από αξία προϊόντων
και επιδοτήσεις
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
22
Οικονομική Ανάλυση Εθνικών Σχεδίων
Απαιτούμενες Επενδύσεις (έως 2020)
1,2 δισ. €
5,6 δισ. €
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
23
Καθαρό Ετήσιο Κόστος
Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Διάθεσης
88 €/t ΑΣΑ
206 €/t ΑΣΑ
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
24
Προβλήματα Σχεδιασμού και Λύσεις
 Ορθολογικός
Σχεδιασμός
Πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 Ορθή χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές λύσεις
 Ορθολογική επιλογή μεθόδου επεξεργασίας
ΠΕΣΔΑ
 Λανθασμένες χωροθετήσεις ΟΕΔΑ
 Ανορθολογικός συνδυασμός μεθόδων
επεξεργασίας





Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
Υπέρμετρο κόστος διαχείρισης
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
25
Σύγκριση με Διεθνή Πρακτική
Μονάδες με Επιλεγμένη Τεχνολογία στην Ελλάδα (2008)
Μονάδα
Δ. Μακεδονίας
Β.Δ. ενότητας Ν. Θεσ/κης
Ημαθίας
Δυτικής Αττικής
Γραμματικού
Κερατέας
Αχαΐας
Ηρακλείου
ΑΣΑ [t/y]
120.000
450.000
55.000
700.000
127.500
127.500
300.000
75.000
ΣΥΝΟΛΟ
Τεχνολογία
Βιολογική ξήρανση
Βιολογική ξήρανση
Βιολογική ξήρανση
Βιολογική ξήρανση
Πιθανή η βιολογική ξήρανση
Πιθανή η βιολογική ξήρανση
Πιθανή η βιολογική ξήρανση
Βιολογική ξήρανση
1.955.000 Βιολογική ξήρανση
(Επιλογή βιολογικής ξήρανσης : ~100% των περιπτώσεων)
Μονάδες καύσης SRF σε Θεσσαλονίκη, Θήβα, Κρήτη
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
26
Υφιστάμενες Μονάδες Βιολογικής Ξήρανσης Διεθνώς (2009)
Χώρα
Συνολική
Παραγωγή
ΑΣΑ 2008
[t/y ΑΣΑ]
Ιταλία
Γερμανία
Βέλγιο
Αγγλία
Ισπανία
Σιγκαπούρη
ΣΥΝΟΛΟ
Υφιστάμενες Μονάδες
Βιολογικής Ξήρανσης
Δυνατότητα
Ποσοστό
Επεξεργασίας
ΑΣΑ
[t/y ΑΣΑ]
[%]
33.519.152
46.539.017
5.248.098
34.834.424
26.961.590
687.397
831.288
106.849
309.863
49.863
855
2,05
1,79
2,04
0,89
0,18
147.102.282
1.986.115
1,19
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
27
Συμπέρασμα
“Ή στραβός είν’ ο γιαλός
ή στραβά αρμενίζουμε”
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
28
Καύση SRF & RDF


Παραγωγή SRF & RDF 1,4 – 2,5 εκατ. τ/έτος
Αιτήσεις για μονάδες καύσης SRF 700 MW


Έγκριση μονάδας καύσης SRF 100 MW στο Βόλο







Καύση SRF 5.000.000 τ/έτος (από ΑΣΑ 20.000.000 κατ.)
Θεώρηση SRF ως «καθαρής ΒΙΟΜΑΖΑΣ»
Εισαγωγή 700.000 τ/έτος SRF από Ιταλία (από ΑΣΑ
3.000.000 κατοίκων)
Καθαρισμός SRF από πλαστικά σε ΝΑΒΙΠΕ Αστακού!!
Καύση δίχως έλεγχο τοξικών αερίων & στερεών (ΜΠΕ)
Παραβίαση Οδηγίας 2008/98
Επιδότηση ως ΑΠΕ από ΔΕΗ
Ασυμβατότητα με διεθνή πρακτική
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
29
Έλεγχος Απαερίων
Εργοστασίου Καύσης Βόλου
(Βάσει ΜΠΕ)
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
30
Α. Οικονομόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
31
Τι Πρέπει να Γίνει

Κατάργηση ΠΕΣΔΑ
– Ασυμβατότητα με Οδηγία 2008/98
– Υπέρμετρο Κόστος
– Περιβαλλοντικά Προβλήματα
– Έλλειψη κοινωνικής αποδοχής
Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση
 Ορθή Χωροθέτηση ΟΕΔΑ / Συναινετικές Λύσεις

– Υφιστάμενες μεγάλες ΟΕΔΑ (Α. Λιοσίων , Χανίων κτλ.)
– Νέες κεντρικές ΟΕΔΑ
• Κρήτης (Ρεθύμνου / Ηρακλείου / Λασιθίου)
• Λιγνιτωρυχείων Μεγαλόπολης & Πτολεμαΐδας
• Αναζήτηση 3-4 νέων θέσεων για Ηπειρωτική Ελλάδα

Δημιουργία ΣΜΑ & Μονάδων Αερόβιας ΜΒΕ
32