Sieci komputerowe Opracował: Krzysztof Dominiczak Definicja sieci Sieć komputerowa jest to sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające komputerom komunikowanie się ze sobą i z innymi urządzeniami oraz korzystanie ze.

download report

Transcript Sieci komputerowe Opracował: Krzysztof Dominiczak Definicja sieci Sieć komputerowa jest to sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające komputerom komunikowanie się ze sobą i z innymi urządzeniami oraz korzystanie ze.

Sieci komputerowe
Opracował:
Krzysztof Dominiczak
Definicja sieci
Sieć komputerowa jest to sprzęt i
oprogramowanie, umożliwiające
komputerom komunikowanie się
ze sobą i z innymi urządzeniami
oraz korzystanie ze wspólnych
zasobów.
Podział sieci komputerowych
• LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, najczęściej obejmuje
jedno
przedsiębiorstwo i łączy użytkowników zgromadzonych na
niewielkim obszarze
• MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska, łączy oddzielne
sieci LAN na przestrzeni jednego miasta.
• WAN (Wide Area Network) - sieć rozległa łącząca ze sobą sieci
MAN na terenie państwa, kontynentu, świata
Topologia magistrali
Jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą przewodu
koncentrycznego. Hosty dołączane są do jednej wspólnej magistrali,
za pomocą „odczepów” w przebiegu przewodu.
Topologia Gwiazdy
Jest stosowana przy
łączeniu komputerów za
pomocą kabla
skręcanego. Hosty
podłączane są
najczęściej do
koncentratora. Cechą
odróżniającą od topologii
magistrali jest łączenie
za pomocą jednego
przewodu tylko dwóch
urządzeń sieciowych.
Topologia pierścienia
Jest stosowana przy
łączeniu komputerów ze
sobą za pomocą kabla
światłowodowego.
Najczęściej stosuje się
obwód dublujący.
Typy sieci
Sieci
Równorzędne
Oparte na serwerach
każdy z każdym
(peer-to-peer)
dedykowany serwer
Mieszane
Sieci równorzędne
Wszystkie komputery funkcjonują na takich samych prawach i z
tego względu określa się je mianem komputerów
równoprawnych. O tym , które dane, zgromadzone na
poszczególnych komputerach, zostaną udostępnione w
sieci, decydują ich użytkownicy.
Sieci oparte na serwerach
Jeden lub więcej
komputerów spełnia rolę
serwera i nie wykonuje
innych
zadań. Serwer spełnia
takie zadania jak:
przechowywanie i
udostępnianie
plików, zarządzanie
współdzieleniem
drukarek oraz funkcje
związane z
bezpieczeństwem
danych.
Serwery
Serwery są komputerami, które dostarczają usługi i dane do
komputerów klienckich.
Okablowanie sieciowe
Komputery łączy się w sieci razem za pomocą kabli sieciowych, aby
przesyłać sygnały między komputerami. Trzy główne kategorie
okablowania, używanego w większości sieci, to:
Kabel koncentryczny
Skrętka
Światłowód
Karta sieciowa
Karta sieciowa to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i
odbieranie danych w sieciach LAN. Każdy komputer, który ma
korzystać z sieci, powinien być wyposażony w taką kartę.
Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci
(np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, który
identyfikuje zawierający ją komputer.
Zadania karty:
•Odbiera dane i konwertuje je do postaci
sygnału elektrycznego
•Odbierają sygnał elektryczny i konwertują
go do postaci danych
•Określają, czy dane są adresowane do
określonego komputera
•Sterują przepływem danych przez kabel
sieciowy
Koncentrator (Hub)
Koncentrator jest to urządzenie
pozwalające na rozszerzenie
możliwości sieci poprzez
dostarczenie odpowiednio dużej
liczby portów. Oprócz tego służą
do wzmacniania sygnału, który
do nich dociera. Posiada on
złącza RJ45 lub BNC
umieszczone zwykle na jego
tylnej ściance. Każdy port
wyposażony jest w zestaw diod
kontrolnych.
Zalety:
Wady:


Awaria koncentratora unieruchamia
komunikację ze wszystkimi podłączonymi
do niego urządzeniami
Potrzebne jest oddzielne zasilanie
koncentratora




Pozwala na rozszerzenie zasięgu sieci
Pozwala na dołączenie większej
liczby komputerów
Przerwanie komunikacji pomiędzy
hubem a jedną ze stacji roboczych
nie powoduje zatrzymania ruchu
całej sieci
Jest stosunkowo tani
Przełącznik (Switch)
Przełącznik (switch) stosowany
jest przede wszystkim w topologii
gwiazdy, w cieciach opartych na
skrętce. Zwykle posiadają
kilkanaście portów, które mogą
być wykorzystane do podłączenia
stacji roboczych. Oferuje
dokładnie te same funkcje co
koncentrator z tą różnicą, iż
pozwala podzielić sieć na
segmenty.
Zalety:


Umożliwiają transmisję full-duplex
pomiędzy dowolnymi swoimi portami
Sieci zyskują na dostępności i szybkości.
Access Point
Access Point (ang. punkt
dostępowy) to urządzenie
stosowane w sieciach
bezprzewodowych
stanowiące element
łączący część przewodową
sieci (najczęściej w
standardzie Ethernet) oraz
część bezprzewodową
(standard 802.11).
Zarządza on ruchem w
obrębie sieci
bezprzewodowej.
Rodzaje Sieci Komputerowych




Sieci
Sieci
Sieci
Sieci
BNC – tzw. ”koncentryk”
UTP – tzw. „skrętka”
WLAN – radiowe
PLC – gniazdko energetyczne
Sieć BNC („koncentryk”)
Aby zbudować prostą sieć
BNC należy posiadać:




Kartę sieciową
Kabel
Złącza
Zaciskarkę
Sieci oparte o okablowanie
koncentryczne są jednymi z
pierwszych rodzajów lokalnych
"pajęczyn" zgodnych ze
standardem Ethernet.
Konstruuje się je w oparciu o
topologię magistrali. Jej
podstawy zostały opracowane w
1980 roku, więc jest to
technologia leciwa i
niestosowana już dziś do
profesjonalnych rozwiązań.
Niemniej jednak do małych
blokowych sieci jest w sam raz,
ze względu na kilka nie
zaprzeczalnych zalet.
Sieć UTP („skrętka”)
Aby zbudować prostą sieć UTP
należy posiadać:





Kartę sieciową
Kabel
Koncentrator
Wtyczki
Zaciskarkę
Obecnie siei oparte na
skrętce nie ekranowanej są
najczęściej stosowanym
środkiem transmisji
danych. Używa się jej
zarówno w zastosowaniach
amatorskich jak i w
poważnych
przedsięwzięciach. Swoją
popularność zawdzięczają
modularnej budowie,
niskiej awaryjności.
Sieć WLAN („radiówka”)
Technologia sieci
bezprzewodowych jest dzisiaj
jedną z najszybciej rozwijających
się dziedzin. Łączenie
komputerów za pomocą
urządzeń sieci bezprzewodowej
jest stosunkowo proste i
zwiększa funkcjonalność
komputerów i możliwości ich
przenoszenia.
Standardy sieci WLAN:
Aby zbudować sieć WLAN
należy posiadać:


Radiową kartę sieciową
Access Point




IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
802.11
802.11b
802.11g
802.11n
Sieć PLC („gniazdko energetyczne”)
PLC (Powerline
communication) jest to nowa
technologia, która za pomocą
istniejących przewodów
energetycznych umożliwia
przesyłanie głosu i danych..
Zastosowanie:





Stały szybki dostęp do Internetu
Sterowanie zabezpieczeniami w budynku
Zdalne zarządzanie urządzeniami domowymi
Zdalne sczytywanie liczników energii elektrycznej
Łączenie rozmów wewnętrznych z doskonałą jakością dźwięku
Przykładowa sieć