Transcript ***** 1

“Культура оформлення
комп`ютерних презентацій”
Навчально-методичний семінар
Підготовчий етап передбачає
•
•
•
•
•
•
•
•
Визначення мети презентації
Зорієнтованість на контингент слухачів
Планування структури
Розробку підсумків
Розробку вступу
Розробку внутрішньої структури
Визначення тривалості презентації
Проведення репетиції
3 категорії мети
Мета 1
• вплинути на будь-кого з метою отримання
очікуваного результату
• навчити будь-кого. Вона простіша, тому що
слухачі заздалегідь мотивовані на отримання
Мета 2 знань
• проінформувати аудиторію. У цьому випадку
нікого ні в чому переконувати не треба –
Мета 3 аудиторія лише чекає інформації
Гармонійність презентації
• виражається в умінні поєднувати всі
елементи оформлення, включаючи
ілюстрації і шрифт.
• все повинно бути підпорядковане
загальній композиції.
Мова презентації повинна бути
лаконічною.
• Це стосується всіх „видів” мови:
текстової,
графічної,
звукової.
Що треба зробити спочатку?
• Зберіть спочатку все, що Ви хотіли б
сказати, намалювати, озвучити.
• Виберіть у цьому матеріалі
найважливіше і відкиньте все інше.
• У найважливішому проведіть
скорочення спочатку на рівні речень,
малюнків, мелодій, а потім ще й на рівні
слів, елементів малюнків, звуків.
• Після цього у Вас залишиться
квінтесенція Вашої презентації.
Сприйняття людиною інформації
Людина запам'ятовує:
•
•
•
•
10% з того, що читає;
20% з того, що чує;
30% з того, що бачить;
50% з того, що одночасно бачить і чує.
Ці цифри – висновки наукових досліджень, при
використанні візуальних демонстраційних засобів
• Імовірність переконати слухачів вища на
43 %.
• Люди будуть готові оцінити Ваш виступ
на 26% більше за те саме, що Ви б
розповідали без презентації.
• Ви зможете розповісти таку саму
інформацію за час, менший на 25-40%.
• Якщо зображення варте тисячі слів, то
це означає, що картинка еквівалентна
восьми хвилинам розмови.
Варто взяти до уваги
• Якщо Ваші
демонстраційні
засоби
виготовлені в
кольорі, Ви
досягнете на 85%
більшої уваги.
І знову кілька правил
• Використовуйте колір.
• Виділяйте ключові моменти на слайді
кольором (принаймні два кольори, але
не більше трьох).
• Прискорення навчання,
запам'ятовування і згадування складає
від 55 до 78%.
• Колір поліпшує розуміння до 73%.
Цікаво пригадати
Геракліт сказав:
"Очі – правильніші свідки, ніж
вуха".
Йому вторить Гомер:
"Свідомість набагато
повільніше збуджується
вухом, ніж оком".
Слід пам`ятати
люди в аудиторії запам'ятовують, як
правило, не більш 10 % змісту
презентації;
 найефективніші презентатори
можуть збільшити ступінь
запам’ятовування не більше 50 %
всього обсягу змісту.

Головне для виступаючого –
• не перевантажувати слухачів
інформацією, а вміти торкатися їхніх
інтересів і виділяти найважливіші
моменти.
Слайди для оцінки тривалості їх експозиції можна, умовно,
розподілити на 4 типи:
• фонові – зображення або текст прямо не
зв'язані з голосовою інформацією,
• ілюстративні – зображення лише підкріплює
голосову інформацію і не вимагає вдумливого
вивчення,
• інформаційно-графічні – зображення несе
основну інформацію і вимагає вдумливого
розгляду,
• інформаційно-текстові – основне
навантаження несе текст.
Правило
• Чим більше інформаційне
навантаження несе слайд, тим більшою
повинна бути тривалість його експозиції
на екрані.
Приблизна тривалість демонстрації кожного типу
слайдів:
• фонові – близько 30 секунд,
• ілюстративні – 0,5–1 хвилина,
• інформаційно-графічні – 1–1,5
хвилини,
• інформаційно-текстові – близько
2 хвилин.
Варто мати на увазі
мінімальний час демонстрації слайда
повинен бути не менше 20 секунд – цей
час необхідний для фокусування зору і
сканування картинки;
•
максимальний час – 2 хвилини, при
його перевищенні слухач після
сприйняття інформації починає
перефокусовувати свою увагу на інші
об'єкти. Це стомлює і зір, і увагу.

Слід також зазначити

використання ілюстративних, а
також, певною мірою, інформаційнографічних слайдів дозволяє у разі
потреби надолужити згаяний час за
рахунок лише голосового позначення
слайдів з їхньою короткою
демонстрацією без коментарів.
Шрифт
Шрифти, які використовуються на
слайдах, повинні легко читатися, бути
доречними і гармонічними.
Ці умови визначаються:
• стилем шрифту,
• товщиною,
• розміром букв,
• довжиною рядка,
• відстанню між словами і між рядками.
Кілька порад
Не слід обирати занадто великий кегль
(розмір шрифту).
Великі заголовки можуть не
привернути уваги читача на тлі
дрібнішого шрифту основного тексту чи
невеликих графічних елементів.
Інтервали – відстані між буквами в
словах, між словами і між рядками в
абзаці.
Існує кілька типів вирівнювання тексту.
 За замовчуванням будь-якою програмою чи
мовою розмітки використовується
вирівнювання по лівому краю з рваним
правим.
 Вирівнювання по правому краю, яке
відрізняється від попереднього лише
"нонконформістським" характером.
 Центрування рядків, як правило,
застосовується для вирівнювання заголовків.
 Вирівнювання по ширині – ідеальний
варіант для вирівнювання великих обсягів
тексту в колонку досить великої ширини
Аналогії
• Кращі у світі доповідачі використовують
аналогії для створення простих у розумінні
образів своїх ключових положень і концепцій.
• Ви можете викласти концепції за короткий
проміжок часу, при кращому розумінні й
запам'ятовуванні на більший термін, якщо
використовуєте аналогії.
• Вони настільки ефективні, що люди
запам'ятовують деякі з них на все життя.
Кольори
При виборі контрастних кольорів дизайнери,
як правило, користуються системою HSV
(англ. Hue-Saturatіon-Value, тон-насиченістьяскравість).
Сполучення кольорів на слайді
• Не можна використовувати кольори, розташовані
занадто близько один до одного на кольоровому колі –
дисонанс між такими кольорами буквально б'є в око (як
ріже вухо дисонанс між нотами, що розрізняються
тільки на півтону).
• З іншого боку, прямо протилежні кольори теж рідко
утворять гармонічні пари – зелений з фіолетовим чи
червоний із блакитним звичайно здаються занадто
різнорідними (відносно непогано сполучаються тільки
синій з жовтим).
• Мабуть, найкраще сполучаються і контрастують один з
одним кольори, розташовані один від іншого
приблизно на відстані чверті кольорового кола.
Мал. 1
Мал.2
Мал. 3
Сполучення кольорів
• Різниця в яскравості чи насиченості двох кольорів помітна
відразу, але все ж таки вона сприймається звичайно лише як
щось додаткове до різниці основних тонів.
• Логічно тому, щоб по одному з цих двох параметрів кольори
різко розрізнялися, підтримуючи контраст тонів, а по другому –
підтримували один одного, не дозволяючи кольоровому
рішенню розпастися (мал. 1).
• Якщо спільність кольорів не така важлива, можна застосувати
протиставлення всіх трьох компонентів кольору (мал. 2) –
збільшення кількості протилежних аспектів не підсилює, а
послаблює контраст, роз'єднуючи елементи.
• І навпаки, якщо Ви хочете підкреслити взаємодію між
кольорами, зв'язавши їх особливо тісним контрастом, можна
використовувати два параметри для об'єднання й один
(найкраще – яскравість) для протиставлення (мал. 3)
Тенденції кольорових рішень
• Розглядаючи тенденції кольорових рішень у
дизайні слайдів, всі їх можна розбити на дві
великі групи: з темним текстом на світлому
фоні і зі світлим текстом на темному фоні.
• Другі значно популярніші від перших (якщо не
враховувати традиційні чорно-білі слайди, які
ще складають все-таки помітну більшість).
• У той же час використання темного фону в
презентаціях має багато застережень.
Контраст між елементами
• Контраст між елементами ділиться на дві
категорії: одновимірний та багатовимірний.
• При одновимірному контрасті розглядається
лише один параметр об’єктів, по якому вони
контрастують, наприклад, розмір.
• Багатовимірний контраст вимагає від
дизайнера набагато більшої уваги до
реалізації. Адже потрібно не втратити зв’язок
між елементами композиції.
Параметри об'єкту
•
•
•
•
Форма
Розмір
Колір
Шрифт
Графічне представлення даних
• Перевага використання графіків та
діаграм.
• Різниця між слайдом, заповненим
цифрами, і графіком може скласти
десять хвилин виступу.
• Гістограми
(горизонтальні або
вертикальні) гарні
для демонстрації
порівнянь значень
однієї чи кількох
величин у невеликій
кількості точок (роки,
країни, галузі).
• Секторні діаграми
зручні для демонстрації
частки окремих
складових до всього
цілого.
• Графіки гарні для
демонстрації змін
або тенденцій однієї
чи кількох величин у
великій кількості
точок. найчастіше у
часі.
Анімація
• У презентаціях існує два типи анімації:
при переході від одного слайду до
іншого і при появі об’єктів на слайді.
Зауваження
• Головним призначенням анімованої
появи чи зникнення об’єктів є
управління наявною на екрані
інформацією.
• У деяких випадках анімація заважає
сприйняттю інформації, в інших –
допомагає.
Зміна слайдів
• При виборі способу зміни слайдів слід брати до уваги
таке:
• спосіб появи слайду можна узгодити з загальною
ідеєю оформлення презентації – якщо слайди
оформлені як листки зошиту чи календаря, то їх зміна
може нагадувати гортання чи відривання сторінок;
• текст повинен з’являтися на екрані своїм початком, а
не закінченням, тобто поява слайду з текстом
відбувається справа, знизу або справа-знизу,
відповідно попередній слайд зникає у протилежному
напрямку.
Правило “7 плюс-мінус 2”
• Свідома увага людини обмежена
сімома плюс-мінус двома одиницями
інформації.
• Це означає, що для сприйняття будьяке повідомлення або його структурна
частина не повинні містити більше
дев'яти блоків або смислових одиниць.
Інакше свідомість буде перевантажена
і, як наслідок, відключена.
Обмеження
• При підготовці окремих слайдів слід
орієнтуватись на таке обмеження: кількість
об'єктів інформації – аргументів, нових
положень або розрахунків не повинна
перевищувати трьох на слайд.
• Звичайно, ці положення розташовуються у
нижній частині аркуша за ступенем
важливості після того, як у верхній частині
були наведені причини, що призвели до
такого висновку, аргументу, розрахунку.
Корисні посилання
http://www.nsu.ru/education/powerpoint/
http://www.unicyb.kiev.ua/Library/Present/i
ndex.htm
http://www.artlebedev.ru