Transcript Priesaga

Parengė specialioji pedagogė Ana Stankutė
kristianaweebly.weebly.com
-ukas
-imas
Priesaga
-elis
-inis
Žodžio dalys
-ykla
Pažymėk
priesagą
Kuris žodis su
priesaga
-iklis
Pažymėk
priesagą
Žodžio dalys
Namukas,
batukas,
ratukas,
suoliukas,
obuoliukas,
šuniukas
 Narvelis,
paukštelis
kuodelis,
kelmelis
vabalėlis,
kirminėlis
Mokykla,
skalbykla
džiovykla,
prausykla
kabykla,
valykla
Valiklis,
skalbiklis,
variklis,
prausiklis,
purškiklis,
dažiklis
nešė
vežė
gėrė
plaukė
valo
rašo
nešimas
vežimas
gėrimas
plaukimas
valymas
rašymas
medis
molis
popierius
metalas
kailis
rašalas
medžiaga
medinis
molinis
popierinis
metalinis
kailinis
rašalinis
medžiaginis
-aitis, -aitė
vežimaitis
ponaitis
obelaitė
mergaitė
-ynas
beržynas
ąžuolynas
pušynas
braškynas
-uotas, -uota
languotas
dryžuotas
taškuota
vaškuota
Parodėlė
išvykimas
pasakojimas
Tai žodžio dalis, kuri eina po šaknies:
namelis, žvejyba, pavadino, sausra.
Žodis gali turėti kelias priesagas:
vadinti, valgytų, gamyklinis,
rašydavus, rašys(i)ant.
 Paukštelis,
lelija, puodukas,
pieštukas, pupa, naminis, paršelis,
cukrinė, durys, stalas, maudynės
Šventėje
dalyvavo
visi
mokiniai.








Šaknis
Galūnė
Priesaga
Priešdėlis
Sangrąžos dalelytė
Intarpas
Sudurtinių žodžių jungiamasis
balsis
Kamienas
(i) minkštumo ženklas paliekamas prie
kamieno.