Transcript ppsx

Vienaveiksmiai ir
dviveiksmiai tekstiniai
uždaviniai
PA RE N G Ė P RA D I NIŲ K L A S I Ų MO K Y TO J A ME TO D I N INK Ė
RA I MO N D A Z A I CI EN Ė
K L A I P Ė DO S TA U RA L A U K IO P RO G I MN AZ IJA
1.
Voveraitė surinko 66 riešutus,
o ežiukas 49. Kiek mažiau
riešutų surinko ežiukas?
2.
Vieną dieną pelytė parsinešė 15
grūdų, o kitą dieną 9 grūdais
daugiau. Kiek pelytė parsinešė
grūdų per abi dienas?
3.
Rima perskaitė 84 knygos
puslapius, o jos brolis 18
puslapių mažiau. Kiek puslapių
perskaitė Rimos brolis?
4.
Pievoje pražydo 16 ramunių ir
37 rugiagėlės. Kiek gėlių
pražydo pievoje?
5.
Močiutė iškepė 23 bandeles su
uogiene ir 18 bandelių su
obuoliais. Kiek bandelių iškepė
močiutė?
6.
Mama parduotuvėje išleido 62
Lt, o tėtis 25 Lt mažiau. Kiek
litų išleido tėveliai?
7.
Vieną dieną bitutės į avilį
parnešė 12 kibirėlių medaus, o
kitą - 15 kibirėlių daugiau.
Kiek kibirėlių medaus parnešė
bitutės?
8.
Žiūrėti spektaklio susirinko 23
pirmokai, o antrokų 4 mažiau.
Kiek
mokinių
žiūrėjo
spektaklį?
Pasitikrinkite sprendimus
1.
66 – 49 = 17 (rieš.)
Ats.: 17 riešutų mažiau.
2.
1) 15 + 9 = 24 (grūd.)
2) 15 + 24 = 39 (grūd.)
Ats. : 39 grūdus.
3.
84 – 18 = 66 (psl.)
Ats.: 66 puslapius.
4.
16 + 37 = 53 (gėl.)
Ats.: 53 gėlės.
5.
23 + 18 = 41 (band.)
Ats.: 41 bandelę.
6.
1) 62 – 25 = 37 (Lt)
2) 62 + 37 = 99 (Lt)
Ats.: 99 litus.
7.
1) 12 + 15 = 27 (kib.)
2) 12 + 27 = 39 (kib.)
Ats.: 39 kibirėlius.
8.
1) 23 – 4 = 19 (antr.)
2) 23 + 19 = 42 (mok.)
Ats.: 42 mokiniai.
Šaunuoliai!