Extra sheets speler 21 eeuw: Toon Gerbrands

download report

Transcript Extra sheets speler 21 eeuw: Toon Gerbrands

DE SPELER VAN DE
•
•
•
•
•
•
•
e
21
EEUW
langer, sneller, sterker
hoger niveau van vaardigheden
respecteert slechts de beste coaches
minder stabiele gezinssituatie
meer lifestyle problemen
gevoeliger voor conflicten
motivatie minder sterk en variabeler
DE SPELER VAN DE
e
21
EEUW
• vindt het moeilijker om conflicten te
accepteren
• onafhankelijker
• minder volgzaam
• is heel erg met zichzelf bezig
• loyaliteit: zaken eruit pikken
DE SPELER VAN DE
•
•
•
•
•
e
21
EEUW
vaardig in multi-tasking
kunnen omgaan met chaos
accepteren irrationaliteiten
zijn breed georiënteerd (vs. focus!)
goed in relatiebeheer
• downside: keuzestress, hang naar roem,
faalangst
Y-GENERATIE (< 35)
•
•
•
•
•
•
•
•
“lifestyle” werk (wees jezelf en feel good)
kortlopende projecten
herkenbare bijdrage
inhoud van het werk + sociale contacten
afwisseling
imago werkgever
> 40 uur = niet zo slim
vroeger: > 40 uur = betrokken
Y-GENERATIE (<35)
• veel zelfvertrouwen (games geven
positieve feedback): level 1 => level 2
• games stimuleren arrogantie
• hoog tempo, hoge productiviteit en
risicobereid
• competitie en hang naar heroïsme
• gericht op prestatie (prestatiebeloning)
• samenwerken (sociaal) en leren
(uitdaging, variatie, talent ontwikkelen)
Y-GENERATIE (<35)
• netwerken is de norm (hyves, facebook,
twitter)
• 24 x 7: communiceren en netwerken
• verhalen en belevenissen zijn belangrijk
• wel veel delen, maar geen offers brengen
(iedereen heeft zelf alles)
• niet links of rechts, maar issue-driven
Y-GENERATIE (<35)
• war for talent breekt uit
• trouw aan persoonlijke ambities (minder
trouw aan bedrijf)
• geen hiërarchie in de organisatie, maar
een horizontale organisatie
• geen autoritaire baas, inspiratie is het
sleutelwoord, vriendschap met de baas
• antipathie voor: hard werken, doen wat
de baas zegt, zelf je mond houden
Y-GENERATIE (<35)
mentaliteit:
gaat om wie je bent, eigenzinnig, uniek wil
zijn (tattoo)
leiden:
authentiek leiderschap
communiceren:
snel, doelgericht, via wereldwijd netwerk
Y-GENERATIE (<35)
besluitvorming:
snel, op goede gevoel, soms geen antwoord
veranderen:
voortdurend proces, moet voldoening geven
leren:
ontwikkelen terwijl je werkt
(via ideeën en inspiratie)
Y-GENERATIE (<35)
samenwerken:
zinvolle contacten
multicultureel
conflicthantering:
leven en laten leven
soms geen oplossing
OPRECHTE INTERESSE?






hoeveel uur spelen uw spelers games
gaan ze wel eens een hele nacht door
wat zijn de top 5 games van dit moment
welke 5 muzieknummers zijn populair
koptelefoons op: wanneer en waarom
wat zijn hun dromen
MACHT VERSCHUIFT
van:
autoriteit
naar:
de meerderheid
naar:
onafhankelijke personen
naar:
authentieke personen
GRENZELOZE GENERATIE
• authenticiteit is belangrijk
• snel thuis voelen en direct mee willen
doen
• meerdere dingen tegelijk doen
• de neiging grenzen te zoeken en er
overheen te gaan
• autoriteit zegt ze niks
• deze generatie versterkt de authentieke
en innovatieve kant van bedrijven
POSITIEVE DUIDIGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
authentiek, snel, slim
eerlijk, open, direct
mediasmart, multitaskers
grenzeloos actief, drukke agenda’s
maatschappelijk betrokken
sociale netwerkers, werken moet leuk zijn
erkennen meerdere waarheden
behoefte aan persoonlijke aandacht / coach
MINDER POSITIEF
•
•
•
•
•
•
•
meer individualistisch
spanningzoekers, minder taboes
minder geduld en geen matiging
meer gericht op uiterlijkheden en kicks
meer gericht op geld en status
bestaande hiërarchieën zijn onbelangrijk
minder kritisch
KWETSBARE KANTEN
te druk met alles: agendaproblemen en
keuzestress
ze lijken zelfstandig en zelfredzaam,
maar ze hebben behoefte aan een veilige
omgeving met structuur, waar ze zich
thuis voelen en zichzelf kunnen zijn
ze lijken grenzeloos, maar willen graag
dat anderen duidelijk en eerlijk zijn en
de grenzen aangeven
GENERATIE MANAGEN
stem direct en persoonlijk zaken goed
met ze af
zorg dat ze kunnen leren en werken in
teams met slimme creatieve mensen
zorg voor een sterke teamleider
geef ze positieve feedback
geef ze een helder en realistisch beeld van
de werkomgeving
GENERATIE MANAGEN (2)
leer de persoonlijke doelstellingen goed
kennen en verbind deze concreet met de
organisatiedoelstellingen
los mogelijke spanningen met de leden van
deze generatie snel op
werk met ambitieuze doelstellingen
technologisch geavanceerde werkomgeving
langetermijn beleid & kortetermijn
resultaten
TENDENZEN
opleiden en werken komen dichter bij
elkaar te liggen
de waardering voor leren en ontwikkelen
neemt toe
de waardering voor “ervaring hebben”
neemt af
verschillen in etnische achtergrond
worden groter
TENDENZEN
cultuurstrijd van de 21e eeuw:
generatieverschillen
nieuwe eisen: er moet meer ruimte
komen om de accu op te laden (reizen)
werknemers willen veel proberen, sneller
switchen en meer ervaringen opdoen
(diversiteit)
de passies van werknemers worden
belangrijker (sluit hier op aan)
WERKNEMER van de TOEKOMST
belangrijk is:
• kansen krijgen
• wil zich prettig voelen
• wil behulpzaam zijn (foundations)
niet belangrijk is:
spaarzaam zijn
macht uitoefenen
gewoon zijn
WERK in de TOEKOMST
kortlopende projecten
herkenbare bijdrage
afwisseling
positief imago van de werkgever
geef een project en reken af op resultaat
uitdagingen gericht op leren (variatie,
reizen)
talentontwikkelingsprogramma
snelle feedback gebaseerd op vertrouwen
DE MANAGER van de TOEKOMST
de werknemer van de 21e eeuw werkt
samen met de manager van de 21e eeuw
structuur en richting blijven nodig
gemeenschappelijke waarden zijn
belangrijker dan planning en controle
werknemers willen een geloofwaardige
missie en visie van de organisatie
DE MANAGER van de TOEKOMST
korte lijnen in de organisatie
snelle feedback
geef ruimte (voor ondernemerschap)
langdurige relatie:
ruimte geven om de capaciteit en de
ambitie van de werknemer in te zetten
DE BELANGRIJKSTE
INNOVATIE:
HET MANAGEN VAN DE
SPELER VAN DE 21e EEUW
&
DE Y-GENERATIE (<35)
10 TIPS
1: start met een geloofwaardige missie van
de organisatie
2: creëer gemeenschappelijke waarden
(= belangrijker dan controle en planning)
3: stel de structuur en de richting vast
10 TIPS
4: zoek een authentieke vakman met
binding als manager / coach
5: zorg voor een herkenbare bijdrage van
de spelers / werknemers
6: kies voor kortlopende projecten, met
voldoende afwisseling, veel risico en
competitie met een prestatiebeloning
10 TIPS
7: geef ruimte voor eigen inbreng en ruimte om
de accu op te laden (andere passies)
8: aanpak: korte lijnen, snelle feedback en
mogelijkheden voor sociale contacten
9: de omgeving moet inspirerend zijn en gericht
op te leren en te ontwikkelen
10: het imago van de organisatie moet positief
zijn
DEZE TIPS KOMEN OVEREEN MET
DE WERELD VAN DE TOPSPORT
DE TOPSPORT KAN HELPEN MET HET
MANAGEN VAN DE
SPELER VAN DE 21e EEUW
(de nieuwe generatie)
MANAGEN VAN DEZE GENERATIE
begrijp, accepteer en omarm de
generatieverschillen
een talentmagneet word je door:
de motieven en ambities te begrijpen
overleven en meegroeien door:
aan te passen, zaken te veranderen,
anders te gaan denken
• veel zelfvertrouwen (games geven
positieve feedback): level 1 => level 2
• wel veel delen, maar geen offers brengen
(iedereen heeft zelf alles)
• niet links of rechts, maar issue-driven
• gaat om wie je bent, eigenzinnig, uniek
wil zijn (tattoo)
• conflicthantering: leven en laten leven,
soms geen oplossing
• autoriteit zegt ze niks
• minder kritisch
• ze lijken grenzeloos, maar willen graag
dat anderen duidelijk en eerlijk zijn en
de grenzen aangeven
• geef ze een helder en realistisch beeld van
de werkomgeving
• kies voor kortlopende projecten, met
voldoende afwisseling, veel risico en
competitie met een prestatiebeloning
• niet belangrijk is: sparen, macht, gewoon
zijn
SOCIAL MEDIA
Onderzoek: social media op de Olympische
Spelen in Londen:
- sporters: 3 - 4 uur per dag
- coaches: 0 - 15 minuten per dag
hoezo een generatieverschil