Snelheid - Betavakken

Download Report

Transcript Snelheid - Betavakken

rekenen
Na deze les kan je:
Afstanden omrekenen
Tijd omrekenen
Snelheid omrekenen
Werken met formules
Werken met het begrip
wetenschappelijk en significant.
© Ing W.T.N.G. Tomassen
Omrekenen
3.5 Omrekenen en
afronden.
wetenschappelijk
102
103
= 10 × 10
= 100
= 10 × 10 × 10 = 1000
macht positief
komma naar rechts
Wetenschappelijk
10
āˆ’2
10
āˆ’3
1
=
10 × 10
=
1
10 × 10 × 10
=1
100
=1
1000
macht negatief
komma naar links
factor
Voorbeeld
1 š‘˜š‘š = 1 × 103 š‘š
= 1 × 1000 m
= 1000 m
1 š‘šš‘š = 1 × 10āˆ’3 š‘š = 1 × 1/1000 m = 0,001 m
factor
Kennis van factoren
Ken de factoren
(Binas tabel 3)
Tijd
Van min naar uren
× 60
1 h = 60 min
÷ 60
Tijd
Het getal achter de komma is
een gedeelte van één uur.
1,6 h
1,62 h
= 1 h 0,62 x 60 min
= 1 h + 0,6 h
= 1 + 0,6 x 60 min = 1 h 37,2 min
= 1h 36min
= 1h 37 min 0,2 x 60
=1 h 37 min 12 sec
Tijd
Van s naar min en uren
× 60
× 3600
× 60
x 60s s
1 h = 60 min = 60
3600
÷ 60
÷ 3600
÷ 60
Snelheid
Van km/h naar m/s
Pietje rijdt 36 km/h.
Hoeveel m/s rijdt hij dan?
x 1000
36 km/h
=
: 3600
36000
m/h
= 10 m/s
: 3,6
Hoeveel
Hoeveel m/h
m/s is dit?
dit?
Hoeveelste deel van één uur is één seconde
Snelheid
Van m/s naar km/h
Pietje rijdt 10 m/s.
Hoeveel km/h rijdt hij dan?
x 3600
10 m/s
:1000
= 36000
x 3,6
m/h
Hoeveel
is dit?
dit?
Hoeveelkm/h
m/h is
= 36 km/h
Snelheid
Concluderend
Van km/h naar m/s
10 m/s
Van m/s naar km/h
: 3,6
=
x 3,6
36 km/h
Snelheid
: 3,6
OEFENING x 3,6
72 km/h = 20
......m/s
6,9
25 km/h = ......m/s
50 km/h = 13,9
......m/s
120 km/h = 33,3
......m/s
259 km/h
72 m/s = ......
90 km/h
25 m/s = ......
180 km/h
50 m/s = ......
432 km/h
120 m/s = ......
Omrekenen
Alles op en rij
Grootheid
Eenheid
Afgelegde weg
s
Meter
m
Kilometer
km
Snelheid
v
Meter/seconde
m/s
Kilometer/uur
Km/h
Tijd
t
seconde
s
uur
h
Afstand:
mm, cm, dm, m, dam, hm, km
Tijd
1h = 60 min = 3600 s
Snelheid
3,6 km/h = 1 m/s
(tabel 3)
Oplossen
Probleem oplossing
1)
2)
3)
4)
Gegevens verzamelen
De juiste formule
Invullen
Uitkomst
Denk daarbij altijd aan eenheden achter het getal!
Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
Getallen vermenigvuldigt met een macht van 10
6
10
3,6 ×
m = 3.600.000 m
3
3,6 × 10 m = 3.600 m
āˆ’3
3,6 × 10 m = 0,0036 m
āˆ’6
3,6 × 10 m = 0,0000036 m
Wetenschappelijk
OEFENING
72580000
9525600
4589,4586
58
=
=
=
=
7,258 × 107
9,5256 × 106
4,5894586
3
×
10
5,8 × 101
Wetenschappelijk
OEFENING
0,0007258
0,00952
0,0000586
0,58
=
=
=
=
7,258 × 10āˆ’4
9,5256 × 10āˆ’3
5,86 × 10āˆ’5
5,8 × 10āˆ’1
Wetenschappelijk
Significantie
Significantie notatie
Aan cijfer waarin je het getal uitdrukt gevolgt
door een wetenschappelijke notatie.
Significantie
Voorbeeld 1:
1.435.678
1 significant cijfer
2 significante cijfers
3 significante cijfers
4 significante cijfers
1 x 106
1,4 x 106
1,44 x 106
1,436 x 106
Significantie
Schrijf alle getallen met 2
significante cijfers.
72580000 =
9525600 =
4589,4586 =
59,9
=
7,3 × 107
9,5 × 106
4,6 × 103
6,0 × 101
Significantie
Voorbeeld 2
0,00534678
1 significant cijfer
2 significante cijfers
3 significante cijfers
4 significante cijfers
5 x 10-3
5,3 x 10-3
5,35 x 10-3
5,347 x 10-3
Significantie
Schrijf alle getallen met 3
significante cijfers.
0,0007258
=
0,00952
=
0,000058649 =
0,5805
=
7,26 × 10āˆ’4
9,53 × 10āˆ’3
5,86 × 10āˆ’5
5,81 × 10āˆ’1
Significantie
Standaard regel:
Zoek het minst significante getal uit de opgave.
Antwoord in hetzelfde aantal significante cijfers.
Gemiddelde snelheid
s=vā€¢t
t=s/v
v=s/t
1km = 1000m
1h = 60 min = 3600s
3,6 km/h = 1 m/s
Maak opgaven t/m 61
1)
2)
3)
4)
Gegevens verzamelen
De juiste formule
Invullen
Uitkomst
s = .... km
t = ..... h
v = .... km/h