Fritidsbrev till föräldrar (1)

download report

Transcript Fritidsbrev till föräldrar (1)

FURUPARKSSKOLAN
LULEÅ
!
14 april 2015!
!
Till vårdnadshavare till elever som går i fritidshem på
Furuparksskolan!
!
!
!
Nu är det dags för föräldraenkäten för fritidshem 2015.!
!
Den här enkäten som görs i alla Luleå kommuns skolor är
ett bra tillfälle för dig som vårdnadshavare att få uttrycka
hur du upplever fritidshemmens verksamhet. Som rektor
är det också ett viktigt verktyg för att kunna få grepp om
kvaliteten för att se vad som är bra och vad som kan
utvecklas vidare. Tidigare år har svarsfrekvensen varit låg
och då har det varit svårt att dra några vettiga resultat, så i
år hoppas jag att ni hjälper till att höja svarsfrekvensen
avsevärt.!
!
Föräldraenkät ”Fritidshem 2015” !
• Du hittar enkäten på länken https://
www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2c87748ef990
mellan 13 april - fredag 1 maj 2015!
• Det är viktigt att välja skola samt fritidsavdelning!
• När svaret skickas in via funktionen ”Skicka” så
får du efter sista frågan ett meddelande om att
svaret har registrerats och du kan välja att få dina
svar utskrivna eller skickade till en mailadress.!
!
!
!
Vänliga hälsningar!
Elisabeth Landström, rektor F-3 och fritidshem