20 Skelleftehamn - Bergsbyn - Centrum

download report

Transcript 20 Skelleftehamn - Bergsbyn - Centrum

20
Skelleftehamn - Bergsbyn - Centrum - Sjungande Dalen
Giltig från och med 2015-01-05 och tillsvidare, dock längst 2015-06-14
LÖRDAG & SÖNDAG
Turnummer
Anmärkning
1 & 37
3 & 39
5 & 41
7 & 43
9 & 45
11 & 47
13 & 49
15 & 51
17 & 53
19 & 55
21 & 57
23 & 59
25 & 61
27 & 63
29 & 65
31 & 67
33 & 69
35 & 71
Rp
Rp
-
-
-
-
-
-
-
Rp
F
F
F
F
F
F
F
F
Skelleftehamns Centrum
06.00
07.00
08.00
08.45
09.45
10.45
11.45
12.45
13.45
15.00
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
20.45
21.45
23.00
Ursvikens Centrum
06.08
07.08
08.08
08.53
09.53
10.53
11.53
12.53
13.53
15.08
15.53
16.53
17.53
18.53
19.53
20.53
21.53
23.08
Nybyggargatan
06.13
07.13
08.13
08.58
09.58
10.58
11.58
12.58
13.58
15.13
15.58
16.58
17.58
18.58
19.58
20.58
21.58
23.13
CENTRUM SKE-Å
06.33
07.33
08.33
09.18
10.18
11.18
12.18
13.18
14.18
15.33
16.18
17.18
18.18
19.18
20.18
21.18
22.18
23.33
Klockarhöjden
06.39
07.39
08.39
09.24
10.24
11.24
12.24
13.24
14.24
15.39
16.24
17.24
18.24
19.24
20.24
21.24
22.24
Plastvägen
06.46
07.46
08.46
09.31
10.31
11.31
12.31
13.31
14.31
15.46
16.31
17.31
18.31
19.31
20.31
21.31
22.31
Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.
Rp = Går från Rönnskär, portvakten, tur 1 & 37 kl. 05.55, tur 3 & 39 kl. 06.55, tur 19 & 55 kl. 14.55.
För trafikinskränkningar under året, se sid. 2.
28
20
Skelleftehamn - Bergsbyn - Centrum - Sjungande Dalen
Hållplatserna trafikeras i följande ordning:
rå
n
ta
la
n
ga
ko
ys
sb
Be
rg
ru
ks
by
rg
s
kb
Ka
l
Be
la sn
en
m
m
da
ke
yå
N
Nybyggargatan
Skelleftehamn Centrum
SKELLEFTEÅ
C = Skellefteå Centrum
Folkets hus
Rönnskär, portvakten, tur 1 & 37 kl. 05.55, tur 3 & 39 kl. 06.55, tur 19 & 55 kl. 14.55.
Lördag & Söndag
en
rs
N
ba
or
ck
ra
tu
va
n
du
str
io
ns
by
de
ns
Fu
m
Viktoriaplatsen
de
le
Kanalskolan
SKELLEFTEHAMN
ru
nä
sb
ac
Kl
ke
em
n
en
sn
ä
sv
Sc
ä
ha
ge
rin
n
Ur
sv
äg
sv
ik
en
ss
ko
la
Br
n
öd
ra
he
Ur
m
sv
sg
ik
at
en
Ri
an
ob
sC
ac
e
Am
nt
ke
r
n
um
ira
lsv
Fy
äg
rs
e
ke
n
pp
sv
äg
en
Ky
rk
Ko ogå
nd rd
Ju uk svä
ng tör ge
n
m sg
a
Ö a
sk rja nsv tan
o n .
de
n
Nygatan 86
He
Uppfinnarvägen
N
Morön
Fågelgatan
Brännanskolan
Dirigentvägen
Klockarhöjden
Sjungande Dalens skola
Basvägen
Tenorvägen
Fågelgatan
Brännanskolan
Uppfinnarvägen
Plastvägen
URSVIKEN
Getberget
str
a
Norran
Getberget
Grenvägen
Nygatan 86
Kanalskolan
Viktoriaplatsen
Norran
CENTRUM SKELLEFTEÅ
Balderskolan
Nordlandergatan
Brunnsgatan
Kaplanskolan
Kompositörvägen
Grenvägen
in
Sjungande
Dalens skola
C
Scharinsvägen
Klemensnäsvägen
Furunäsbacken
Nybyggargatan
Bergsbyskolan
Kalkbruksgatan
Bergsbydammen
Nyåkersbacken
Norra tuvan
Hedensbyns industriområde
Östra leden
Morön
Ö
K
Di lock
p
r
a
Br lans Kom igen rhö
u k
po tvä jde
N nns ola
sit ge n
or ga n
ör n
d t
vä
Ba lan an
ge
ld de
n
er rg
sk at
ol an
an
Plastvägen
Ka
Te
n
Ba orv
sv äg
äg en
en
Skelleftehamns Centrum (Rönnskär, se spec.)
Folkets hus
Örjansskolan
Jungmansvägen
Konduktörsgatan
Kyrkogårdsvägen
Fyrskeppsvägen
Amiralsvägen
Riobacken
Ursvikens Centrum
Brödrahemsgatan
Ursviksskolan
29
20
Sjungande Dalen - Centrum - Bergsbyn - Skelleftehamn
Giltig från och med 2015-01-05 och tillsvidare, dock längst 2015-06-14
LÖRDAG & SÖNDAG
Turnummer
Anmärkning
2 & 38
4 & 40
6 & 42
8 & 44
10 & 46
12 & 48
14 & 50
16 & 52
18 & 54
20 & 56
22 & 58
24 & 60
26 & 62
28 & 64
30 & 66
32 & 68
34 & 70
36 & 72
Rp
Rp
-
-
-
-
-
-
-
Rp
-
F
F
F
F
F
F
F
Plastvägen
06.55
07.55
08.55
09.55
10.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
18.55
19.55
20.55
21.55
Klockarhöjden
06.59
07.59
08.59
09.59
10.59
11.59
12.59
13.59
14.59
15.59
16.59
17.59
18.59
19.59
20.59
21.59
CENTRUM SKE-Å
05.20
06.20
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
Nyåkersbacken
05.27
06.27
07.15
08.15
09.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
20.15
21.15
22.15
Ursvikens Centrum
05.32
06.32
07.20
08.20
09.20
10.20
11.20
12.20
13.20
14.20
15.20
16.20
17.20
18.20
19.20
20.20
21.20
22.20
Skelleftehamns Centrum
05.45
06.45
07.41
08.41
09.41
10.41
11.41
12.41
13.41
14.38
15.41
16.41
17.41
18.41
19.41
20.41
21.41
22.41
Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.
Rp = Går till Rönnskär, portvakten.
För trafikinskränkningar under året, se sid. 2.
30
20
Sjungande Dalen - Centrum - Bergsbyn - Skelleftehamn
Hållplatserna trafikeras i följande ordning:
de
n
de
rå
en
n
m
ta
m
an
ol
ks
Be
rg
s
by
sk
ru
kb
Ka
l
Be
rg
s
by
ga
da
ke
yå
N
Nybyggargatan
Skelleftehamn Centrum
SKELLEFTEÅ
C = Skellefteå Centrum
Folkets hus
Rönnskär, tur 2 & 38, tur 20 & 56
Lördag & Söndag
en
rs
N
ba
or
ck
ra
tu
va
n
du
str
io
ns
by
ns
de
He
Fu
m
Viktoriaplatsen
str
a
le
Kanalskolan
la sn
Nygatan 86
SKELLEFTEHAMN
ru
nä
sb
ac
Kl
ke
em
n
en
sn
ä
sv
Sc
ä
ha
ge
rin
n
Ur
sv
äg
sv
ik
en
ss
ko
la
Br
n
öd
ra
he
Ur
m
sv
sg
ik
at
en
Ri
an
ob
sC
ac
e
Am
nt
ke
r
n
um
ira
lsv
Fy
äg
rs
e
ke
n
pp
sv
äg
en
Ky
rk
Ko ogå
nd rd
Ju uk svä
ng tör ge
n
m sg
a
Ö a
sk rja nsv tan
o n .
N
Morön
Fågelgatan
Uppfinnarvägen
Fyrskeppsvägen
Kyrkogårdsvägen
Konduktörsgatan
Jungmansvägen
Örjansskolan
Folkets hus
Skelleftehamns Centrum (Rönnskär, se spec.)
URSVIKEN
Getberget
in
Sjungande
Dalens skola
C
Bergsbydammen
Kalkbruksgatan
Bergsbyskolan
Nybyggargatan
Furunäsbacken
Klemensnäsvägen
Scharinsvägen
Ursviksskolan
Brödrahemsgatan
Ursvikens Centrum
Riobacken
Amiralsvägen
Grenvägen
Ö
Ka
Plastvägen
Balderskolan
CENTRUM SKELLEFTEÅ
Viktoriaplatsen
Kanalskolan
Nygatan 86
Grenvägen
Getberget
Morön
Östra leden
Hedensbyns industriområde
Norra tuvan
Nyåkersbacken
K
Di lock
p
r
a
Br lans Kom igen rhö
u k
po tvä jde
N nns ola
sit ge n
or ga n
ör n
d t
vä
Ba lan an
ge
ld de
n
er rg
sk at
ol an
an
Te
n
Ba orv
sv äg
äg en
en
Plastvägen
Uppfinnarvägen
Fågelgatan
Tenorvägen
Basvägen
Sjungande Dalens skola
Klockarhöjden
Dirigentvägen
Kompositörvägen
Kaplanskolan
Brunnsgatan
Nordlandergatan
31