Att styra mot rätt inköpsbeteende

Download Report

Transcript Att styra mot rätt inköpsbeteende

Att styra mot rätt inköpsbeteende
Ett exempel i praktiken
Jämtlands läns landsting
Lena Book
[email protected]
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Varför ?
Hur ?
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Lagen om offentlig upphandling, LOU
innebär att;
-allt offentlig verksamhet köper skall upphandlas
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Jämtlands läns landsting
Varor och
tjänster
Personal och
lokaler
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Projekt Avtalstrohet 2006
Utbildning
Publika avtal
Uppföljningsmått
Uppföljningsverktyg
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Landstingsplan 2010-2012
Målvärde
Lagefterlevnad Kostnadskontroll
Avtalstrohet 90% 2010
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Bakgrund och förutsättningar för modellbygge
•
Östersunds kommuns uppföljningsmodell
•
SMIL
•
•
•
Avantra
Raindance
ProDiver
Att styra mot rätt inköpsbeteende
–
–
Kategori: (2)
• Tjänster
• Varor
Grupp: (12)
Djur o mark
Fastighet
Fordon
Förbrukning, ej verksamhetsnära
IT o tele
Kultur
Livsmedel
Läkemedel mm
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Resultat
Förbättrad avtalstrohet
Ökat tryck på upphandlingsenheten
Kritiska synpunkter på befintliga avtal
Ökad efterfrågan;
•
utbildningsinsatser
•
stöd i inköpsfrågor
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Ett exempel i praktiken
Jämtlands läns landsting
Lena Book
[email protected]
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende
Att styra mot rätt inköpsbeteende