Adresskalender 1938

download report

Transcript Adresskalender 1938

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN
Kumla
Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring .,34
g!can dinavi~!ca
K 'C fl dita!c tifJ. /'ola1flt.
Avd.-kontor
Eg n a
•
Oppet 10-14. Telefon 50
f o n d e r: 132,000,000
Ekonomiska
husmödr'Gr
som vilja göra förståndiga inköp
för sig och familjen kan med förtroende vända sig till oss.
Vi ha ständigt bemödat oss om
att föra gedigna kvalitetsvaror till
verkligt låga priser.
KULLBERGS EFTA.
Kurnla Tryckeri 1938
Den främsta och mest spridda
tidningen i Kumla med omnejd är
NERIKES=JiDNINGEN
Modernt redigerad, snabb, inneh611srik
B~sta
annonsorgan!
Kontor i KUMlA vid torget (invid' Polisstationen)
Tel. 367
. Oppet: Vardagar kl. 4-.6 em.
Lördagar kl. 2-4 em.
Läs Nerikes-Tidningen varje dag!
KUMLA AORE55OCH
GATUKALENOER
MED KARTA
Trädgårdsägare !
För en· ringa kostnad kan Ni öka trevnaden i Eder trädgård medelst trädgårdshällar å dess gångar. Låt det späda gräset och rör ändamålet lämpade blommor
spira upp mellan hällarnas oregelbundna
figurer! Dessa smala ränder av grönska
och blomprakt komma gångarna att väl
smälta tillsammans med trädgårdens grönska.
Även å kyrkogårdarnas gravplalser göra
dessa trädgårdshällar ett tilltalande intryck.
ÅRGÅNG I
Utgivare:
ÖVERKONSTAPEL SVEN ROSBY
Sätt Eder i förbindelse med
Bröderna Jonassons Kalkbruk
Mossby, KUMLA. Tel. Hällabrottet 8 a och 8 b
80m
runtom i Sverige levererat trädgårdshällar
till beliltna ktipare.
Kumla 1938
Kumla Tryckeri 1938
A. G. Anderssons A.-B.
Personregister och adresser.
S k o Fa b r i k - Kumla
A
Bösta kvaliteer !
Telefon: Linjeväljare
Kontor
l
Chefskontor
26
Lager........................ l
Fabrik
26
I
I
Fabrikörens bostad... 6,26
Disp. Ernst Andersson 46
Disp. Helmer Andersson 41
Disp. Harry Andersson 71
A.-B. AGA Konfektion
KW4UTET
Af!!!!. PASSFORH
I!II/I\~
Telefoner:
Kontor
Direktörens bostad
Disponent
. 14, 104
. 6, 26
.
300
11.-1'1. -(Jutt>tinffirt
Tel. 350
Manne Larsson
Torget, Kumla
Utför reparationer av autodäck och slangar
Nya slitbanor påläggas. Välsor!. lager av:
Fisk, Trelleborgs o. Goodrichs ringar m. fl.
A.-B. Aga Konfektion, Drottningg., tel. 1~, 1O~
A.-H. A. G. Anderssons Skofabrik, Drottningg. Linjevälj. l. 26
A.-H. Elias Englunds Juvel- & Guldsmedsaffär, Inneh. Elias
Englund, Elsass, Hagendalsv., postfack ~2, tel. 301
A.B.F:s Bibliotek, Folkets Hus, Skolvägen
A.-B. Konrad Anderssons Skofabrik, L"lvsunda 2, K,·arngat.,
fack 60, tel. 120
A.-B. Lasse Burens Skofabr. lager, Svea I, Sveav., tel. 42
A.-B. Skofabr. Drott, Dir. Elis Gustavsson, Viavägen, postfack
28, tel. ~20
Adolfsson, ~1artin, Skof.-arb., Erikslund, Villagat., box 166
Ahlstrand, Artur, Rörledn.-entrepr., Ljungbyhov 4, Kvarng., box
202, tel. 317
Alfredsson, Elly, SÖmm.-a, Mariedal, Villag., box ]74
Almgren, Ossian Ferdinand, Skof.-arb., Björkhaga n :1' 2, Hagagat., box 1765
Almroth, Martin, Skof.-arb., Erikslund 3, S. Kungsv., box 1017
Almström, Hilma Josefina, Ä.-fru, Loviseborg, Villag., box 125
And, E., Snickare, Stavgård, Skolgat., box 104
-»- Holger, Skof.-arb., MarieIund, Järnvägsgat., box 212
-»- Leon, Skof.-arb., Rosendal n:r 9, Villagat., box 153
Andersson, A. Henry, Skof.-arb., Sveaborg 2, Höganäsg., box
483
-})- Agnes E., Sömm.-a, Visborg n:r l, Kvarng., box 149
->>-- Albertina, Ä.-fru, Skogstorp, S. Kvarng., box 351
•
->>-- Alfred, Skof.-arb., Anneberg l, Korrmalmsg., box 617
->>-- Alvar, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsgat., box 725
-»- Ah'ar, Skof.-arb., Stjärnö, Vattug., box 452
-»- Amalia, Ä.-fru, Lunda 3. Annebergsg., box 630
-»- Amanda, Ä.-fru, Lilla Vissberga, Kvarn g., box 1~, tel. 38
-»- Anders Gustaf, Fabr., Sofieberg, Järnvägsg., tel., kontor
l, 26, bostad 6
-»- Anna Ingeborg, Nåtlerska, Fredriksberg n :r 3, "Mossballgat., box 611
RAK· & FRISfRSAfONGfN
å Köpmangatan
Rekommenderas I
2
Inneh.:
SVEN ANDERSSON
3
Anderssons Bleck och Plåtslageri, Harry, Nordinslund, Hagag.,
box 575
_»_ Andreas, Gårdsäg., MarieIund, Kvarng., box 136, tel. 270
_»_ Anna Lovisa, Lägenh.-äg., Skuggan, Folkungag.. box 187
_»_ Anna Lovisa, Ä.-fru, Fredriksberg n:r 3, )'Iossbanegal.,
box 611
_»_ Anna Sofia, Ä.-fru, MarieIund 7, Kvarng., box 203
_>>-- Anna Viktoria, Ä.-fru, Skogshall, S. Mos, box 1627
_»_ Ann)" Yiktoria, Läg.hets-äg., Lind, n:r 2, Drottninggal.,
box ISO b
_»_ Arne Herbert, Gasbel.-arb., Vän hem, K,-arng., box 140
_>>-- Artur, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2. Stenevägen, box 300
_»_ Augusta, Ä.-fru, Edsvik, Kvarng., box 145
_»_ Axel, ),Iodellör, Eds"ik, Kvarng., box 145, tel. 175
_»_ Bernhard, Kafeinneh., Retretten, Kyrkog., box 9-1 c
_>>-- Bernt, Radioförsälj., Alsnäs, S. Mos, box 1570
_»_ Bertil. )'Glare, Lillhaga 1, S. ),1 os, Ö. ]., box 1217
_»_ Birger, 1Iurare, Altorp, N. Kungs,'., box 44
Andersson, Conny, Skof.-arb., Hjärsta l, S. 110s, box 1226
_>>-- David Läg.hetsäg., Tillberga n:r l, S. Mos, box 1572
_»_ Edvin G., Skofabriksförm., Bernstorp 4, Stene,-ägen, box
184
_»_ Edvin, Skof.-arb., S. Mos, Idrottsgal., box 1606
_»_ Edvin, Möbelsnick., Rosenluncl, Vattug., box 28.
Anderssons Eftr., A. F., Kafe & Bageri, Skolv. 9, box 207, tel. 111
Andersson, Einar, Agent, Varmbadhuset, Drottningg.
_»_ Ellen Augusta, Lägenhetsäg., Furugård, Folkungag., box
368
_»_ Ellen, Kassörska, Adolfsro n:r l, Kvarng., box 142
_»_ Elin S. e, Lägenhetsäg., Viaborg, N. Via, box 3048
_»_ Elin Sofia, Lägenhetsäg., Eriksberg, Norrmalmsgal., box
625 b.
_»_ Elias B. J.. Skof.-arb., Bengtsro, Steneväg.. box 707
_»_ Elis F. ),{ontör, 1Iarielund 7, Kvarng.. box 203, tel. 249
_»_ Elis, Chaufför, Hyddan, Stene"ägen, box 791
_>>-- Ell)", Konf.-arb :a, Lindegård, S,·ea,·., box 71
_»--'- Emma Kristina, Frök., Vänhem, Kvarng., box 1-10
_»- Emanuel, Köpman, Delch-ik, Köpmang., box 36
_»_ Emelia, )\.-fru, Ulvsunda n :r 2, K,·arngat., fack 60, tel. 120
_>>-- Emil. Maskinist, Hasselbacken, Kungsv., box 450, tel. 79
_»_ Erik A., Skof.-arb., Yårgårda, Stenevägen, box 706
_>>-- Erik ~Iartin, Skof.-arb., Forsheda n:r 1, Idrottsgal., box
683
_»_ Erik An'id Skof.-arb., Björkhaga, S. Mos, box 1706
_>>-- Ernst, Disp.. Skogsborg, ]ärnvägsgal., fack 35, tel. 46
Nyvelius & (:0, Färghandel
BENSIN och alla slags
SMORJOLJOR
4
K U M LA
Tel. 23
Andersson, Gustav, Lillebiläg'., L. Hellby, Hagendalsv., box 22
-»- Ester, 1\åtlerska, Kar!sborg, S. Kvarngal., box 370
->>-- Evert, Cementarb., Kar!sgård, S. Kvarng., box 352
->>-- E"ert, Lagerch., Granly, Sveav., box 920
-»- EvaId. Banarb., Retretten, Kyrkog., box 94 c
-»- Filip, Snick., Annelund, Fridhemsg., box 510
->>-- Folke, Köpman, Pellenäs, Hagendals\·., box 19
->>-- Greta, Sömm.-a, Skogsborg, 1\:a Via, box 3000
->>- GotthanI. Chauff., Lilla Hellby 2, Hagendalsv., box 22
-»- Gunnar Fridolf, Skof.-arb., Björkhaga, S. ),10s, Idrottsgat., box 1686
->>-- Gunnar, Rörlecln.-entrepr., "Trana, S. :Mos, box 1212
-»- Gustav Albert, kof.-arb., Berga n :r 9, Idrottsgal., box 742
-»- Gustav Arvid, Lägenhetsäg., Granberga, N:a Via, box 3002
->>-- Gustav Herman, Skof.-förman, Tallholmen, S. ),10s, box
1276
->>-- Gusta,' Leonard, Fabr., Solö, S. Mos, fack 74
->>-- Gustav Leonard, Skof.-arb., Gustavslund n:r 2, Källg., box
652
-»- Gustav, Handl., Haga 1, Odeng., postfack 77, tel. 3
-»- Gustav, Trädg.-arb., Fredriksdal, Vattug., box 455
-»- Gösta H., Köpman, Ulvsunda 2, Kvar·ngat., fack 60, tel.
120
-»- Gösta Hjalmar, Skof.-arb., Haga 2, S. Mos, box 1704
-»- Hanna Mal"ia, f. d. Stickerska, Gustavsberg n:r 8, Folkungag., box 308
-»- Harry, Disponent, Odinsluncl 1, Köpm.-g., tel. 71
-»- Harry, Modellör, Bro 1, Vattug., box 32, fack 59
-»- Hedvig, Lägenhetsäg., Hyddan n:r 1, Hagagat, box 557
-»- Helclor, Skof.-arb., Lilla Edet, ]ärnvägsgal., box 644
-»- Helmer, Disp., Karlsholm 1, Köping, tel. 41
-»- Helmer, Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box 1626
-»- Henry, Rörmokare, Ekenäs, Kungsv., box 44 b
->>-- Hilma Maria, Ä.-fru, Haga, S. Mos, box 1703
-»- Hjalmar, Skof.-arb., SkogaIund l, . Kungsv., box 500
-»- Hjalmar, Skof.-arb., Alsnäs, S. Mos box 1570
-»- Hjalmar, Åkare, Lervik n:r l, Idrottsgat., box 739
-»- Hulda Augusta, Ä.-fru, Andersro n:r l, Villagat., box 164
-»- Hulda, Fröken, Framnäs, ]ärnvägsgat., box 129
->>-- Hulda, Lägenhetsäg., Norrmalm n:r 7, Fabriksgat., box
626, tel. 592
->>-- Ida, Fastighetsäg., Skolvägen 9, box 217, tel. 404
-»- Ingeborg, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg.
->>-- I var, Skof.-arb., Larslund, Stenev., box 301
Vid köp av Rökvaror
Pappersvaror o. Kem.
tekn. artiklar rekommenderas
Bertil Aronssons
Cigarraffär
Tel. 452
5
Andersson, Joel, Grosshandl., Villingsberg, Torget, fack 30, tel.
345
-»- Johanna, f. d. Kokerska, Almedal n:r 2, Drottninggat., box
116
-»- John F., Skof.-arb., Solbacka n:r 3. S. Mos, box J624
-»- John, Banvakt, Banvaktstug. n:r 309, Järnvägsgat., box 209
-»- John, Skof.-arb., Persberg J, Norrmalmsg., box 6J8
-»- John, Lijon, S. Kvarngat., box 367, tel. J20
-»- Josef & C :0, Skofabrik. Drottningg., box 150, tel. 114
->>-- Josef E., Skof.-arb., Solberga, N:a Via, box 3050
-»- Josef, Fabr., Skolvägen 9, K\·arng., tel. 346
-»- Judit Axelina, Lägenhelsäg., Furugård, Folkungag., box
368
-»- Karin Emclia. Handelsbitr., Furugård, Folkungag., box 368
->>-- Karin, Damskrädderi, Adolfsberg J-2, Köpm.-g., box 60,
tel. 569
-»- Carl A., f. d. Lantbrukare, Larslund, Steneyägen, box 30J
-»- Karl Daniel, Skom., Skogshyddan n:r 2, Mossbang., box
650
-»- Karl F., Fabr., Fylstalund 2, Nygatan, box 737, tel. 291
->>-- Karl G., Skof.-arb., Lo\"isero, Hagagat., box 56J
-»- Kad Ivar, Skof.-arb., Linnelund, K:a Via, box 3030
-»- Karl Johan, Lägenhelsäg., Vårgårda n :r 2, Idrottsgat., box
748
->>-- Karl, Skof.-arb., Härvibe>, Snickareg., box 620 b, tel. 579
-»- Karl, Möbelsnick., Ulriksdal 2, Kyrkog., box 86 b
Andersson, K. O., Cykel rep., Pellenäs, Hagendalsv., box J9,
tel. 70
-»- Karl Oskar L., Skof.-arb., Björkliden n :r 2, Hagagat., box
J764
->>-- Karolina, Hotellbitr., Ekeberga, S. Mos, box J5J4
->>-- Lars Elis, Skof.-arb., Stensbo, Stenevägen, box 783
-»- Lm"isa, Fr., Edsvik, Kyarng., box J45
-»- Maria, Fru, Linnea, S. Mos, box J574
->>-- 1argit, Ä.-fru, Margaretelund. S. Mos, box J700 b
-»- Martin D., Reklamteck., Fylsta gård, Stenev., box 30J b
-»- Martin, Köpman, Villingsberg, Hagendalsv., tel. 343
->>-- Martin, Köpman, Villingsberg. Torget, fack 11, tel. 98
->>-- ~fartin, Lägenhetsäg., Skogsholm, Folkungag., box 317
-»- :;\1artin, Skof.-arb., Lilla Fridhem 2, Stenevägen, box 300
->>-- Nanny V., SÖmm.-a, MarieIund 7, Kyarng., box 203
->>-- Nils Bertil, Fabr., Dalbo, S. Mos, box 1650, tel. 558
-»- Kils, Skof.-arb., Mariedam. Fridhemsg., box 510
-»- Olga, Fr., Kungsholm J, Kyrkog., box 89
->>-- Olga, Ä.-fru, Olm"sborg 1, Steneyägen, box 302
~ ;g€'lff'l€n~ '{)timD'll~€'llizf
Kumla
_»_
_»_
_>>-_»_
_»__
_>>-_>>-_»_
Paul Gabriel, Skof.-arb., Elsasro, Nygatan, box 140 b
Rudolf, Fabrikör, Bro n :r 3, Parkgat., box 108
R., Fabr., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b
Rut L, SÖmm.-a, Gustavsdal, Mossbang., box 652
Selma, Ä.-fru, Karintorp 3, S. Kungsv., box 1013
Sofia, Ä.-fru, GustaYSdal n:r J, Fabriksgat, box 124
Sofia, Fröken, Skuggan, Folkungag., box 187
Sven Gösta, Skof.-arb., Steffanstorp, Idrottsgat., box 736
_»_ Sven Grovarb., Östergården, S. 110s, box 1252
_»- Sycn: Skomak., Eriksberg, Norrmalmsgat., box 625 b
_:to- Vallentin, Målare, Elsasro, Nygatan, box 140 b
_»_ \Vilhelm, Öyerförmyndare, Gärdhem, Vattug., box 31, te!.
278
Anström, Ida T., Lägenhetsäg., Västan borg n:r 1, Mossbang.,
box 609
_»_ Maria Karolina, Lägenhetsäg., Västan borg n:r 1, Mossbang., box 609
Apelkvist, Erika, Ä.-fru, Barrhaga n:r 2, Villag., box 172 b
Apoteket Kronan, Odinslund J, Köpm.-g., fack 38, tel. 339
Arbin, Chades, Skof.-arb., Marielund n :r 8, Järnvägsgat, box 212
_»_ K., Rak- & Frisersalong, Eriksdal 1, Järnvägsg., box 212
Arnsholt, Arnold, Skof.-arb., Solhult, Mossbang., box 653
Arnholm, J. G., Bokhand!., Hagaberg, Sveav., tel. 565
Aronsson, Bertil, Cigarrhancl1., Skolväger: 9, Kvarngatan, te!. 452
Augustsson, Josef Harry, Skof.-arb., Karlsro n:r 1, Idrottsgat.,
box J575
_»_ Karl G., Maskinist, OskarsJund, Vattug., box 459
Autoringar, lnneh. Manne Larsson, Smedstorp, Torget, box 2,
tel. 350
:Axelsson, Ingegerd, Frisörsbitr., Hagaborg, Hagagat, box 552
Axelsson, Karl F., Skof.-arb., Karlsro, S:a Mos, box 1539
->>-- Konrad, Ombudsman, Expedition, Gotthem, Lövstagat.,
box 678, tel. 220
-»- Märta, Bageriidk.-a, Selmas n:r J, Stenev.
->>-- Per Axel, Gårdsäg., Ljungbyho,' n:r 4, K,"arng., box 202,
tel. 25J
o. E. Biörklunds Kol·
& Vedofför
K U M L A
Telefon 377
KALLUFTSPERMANENT
6
Ändersson, Sven, FrisÖrmäst., Segolsdal, Kyrkog., box 87
_»_ Oscar E., Polism., Granly, Sveav., box 920
Tel. 109
Bäst på platsen!
7
B
Doktor SVEA BURELlUS-STRÖM
Hagendalsvägen (intill järnvägen)
Tel. 13
Mottagningstid:
Vardagar kl. 9-10,30 f. m.
Ovriga tider efter överenskommelse.
Ljus- och värmebehandling.
Kvartslampa.
1-----------------·--------1,
BENGTSONS
HERRKONFEKTION
Stort urval av moderna Herrkläder
Välsorterad Herrekipering
Prima varor.
låga priser.
L. N. BRI N K
Telefon 182
Tel. 262
UR- & GULDSMEDSAFFÄR, KUMLA
U R, G L A S Ö G O N
Guld-, Silver- och Nysilvervaror
Reparat. av Ur utföres omsorgsfullt under full garanti
8
Bccker, Axel, Eugen, Sofiero, S. :'10s, box J668
»
,-\xel Rudolf, SkoL-arb., Eriksll,1nd, Idrottsg., box 577
_»_ Knut, Skof-al'b., Nonmalm 7, Fabriksg., box 626
Beckman, Axel, GårdL-handl., Kumla by 6, S., Kungs\'., box JOJ:;
Benjaminsson, David, Bryggeriäg., Retrettcn, Kyrkog., tel. J67,
box 9-l c
Bengtsson, Hcnning, Köpm., Solgånicn, Hagcndalsy., box 5 b,
tel. 355
Bengtssons Herrkonfektion, Inneh. Henning Bcngtsson, Elsass,
Hagendalsv., tel. J82
Bcrg, Ernst Gusta\', SkoL-arb., Gläntan, S. :'los, box J5-l3
Bergdal, Filip, SkoL-arb., Lilla Fridhem 2, Stenev.. box 300
-»- Karl, SkoL-arb., Ljungbyhov 2, Villag., box J39
Bergdal, Rut E., Frök., Charlottcnberg, Villag., box J73
Berggren, Agnes, Ä :fru, Tryggebo, N. Kungsv., box 535
-»- Erik Sixten, Frisörmäst., Björkhaga 3, Kvarng., tcl. 377
Berggren, Sixten, Frisörmäst., Västra Lunda J, Odeng., box 69 b
Bergkvist, Signc E., Nåtl :a, Höganäs, Höganäsg., box 484
Berglund, David, Skoll :e, Kristinelunc!, Joh:s Kyrkog., box 51 b
-»- John EIl1., Chauff., Dalvik, S. Mos, box 17JO
-»- Karl Artur E., Skrädd., Välan, Ic!rottsg., box 668
Bergman, Edit, Kont., Magnolia, Drottningg., box 151
-»- Johan Artur, Chauff., Valtersborg, Drottningg., box 681
-»- Knut, Åkarc, Fylsta gård, Stenev., box 301, tel. 515
-»- Turc, Cementarb., Säby, Annebergsg., box 631
Bergqvist, Augusta, Lägenhetsäg :a, Furuhall 2, KÖpll1.g., box 95,
tel. 8
Bergqvist & C :0, Tohaksaff., Innch. Fru A. Bergenc!ahl, Ac!olfsberg 1-2, Köpmang., box 60 b
Bergstranc!, Gustav E., SkoL-arb., Norrmalm 4, orrmalmstorg.
box 628
Bergstedt, Anna, Ä :fru, Lindesro, Västra g., box 748
Bergsten, Gustav Ejnar, SkoL-arb., Gustavsc!al, Mossbang., box
652
-»-- Lars, F. d. Snick., Erstorp l, S. Kungsv., box 1Q6.1.
Bernhard, Hanna, Nåtl :a, Loviselund, Lövstag., box 684
-»- Karl, Hen, Loviselund, Lövstag., box 684
Bergström, ElIcn, Söll1m :a, Linnea 1, J oh:s Kyrkog., box 66.
tel. 513
->>-- Gustav A., Brevb., Frimont l, Stcnev., box 186
-»--]. Emil, :Målare, Brittenborg, S. Kungsv., box JOlO, tel.
577
l'1iudn;nf~lcott
till födelsedagar, bröllop, begravningar
K U M LA TRYC K ERI -
Tel. 81
9
Bergström, Karl Gottfrid, Linjearb.. Hyg-n., Idrottsg., box 661
-»- Rickard, Lägenhetsäg., Stjärn hov., Västra g .. box 723
Billren, Ida, Fr., Ängg. 7, box 1023
Björk, A., Frök., Kumla Hotell, tel. 37
-»- Bena 1faria, Bag.-idk :a, Ljungbyhov 5, Kvarng.. box 200,
tel. 382
-»- Allan, Bilrep., Granelicl, )J. '-ia, box 3020
-)>- Elov, Snick., Granelid, '. Yia, Box 3020
-)>- Carl]" Gårdsäg., Persbcrg, Stenev., box 190, tcJ. 32~
- » - Xils. Lagerch., Roscnhal1, SveaL, box 76 b
- » - Torgny, Hand.-förest., Korrmalm l, Fabriksg., box 626
Boc!c, Edvin, Apotckare, Odinslund 1, Köpman6-., fack 38, tel. 415
Boer, Artur, Herman, Skof.-arb., Björkcbo, if Via, box 3044
Bokhandel, Ahrnholms, Inneh. J. G. Ahrnholm, Gustavsvik, Köpmang., tel. 265
Bokhandel, Dohlwitz, Inneh,: A. Dohlwitz, Odinslund, torget
tel. 56
Borg, Anton Gustav, Murare, Löv'sta, )J. Via, box 3058
-»- Gustav, Skoarb., Emylund, Ängg., box 1025
-»- Gösta, Bitr., Landsfiskal, Karlsberg 1, S. Kungsv., box ~8,
tel. 102
Borg, Martin, BilJ'cp., Vilhelmsborg, S. Kungs\·., box 1012
Borg, Reinhold, Skof.-arb., Emylund 3, Ängg., box 1025
->>- '-ilhelmina, Ä.-fru, Adolfsberg 8, Kumlaby äg.
Doström, Anna, .i\.-fru, Norra Lövnäs. Köpmang., box 79 b
Eoström, Artur, Yaktm., Hagaskolan, Hagag., box 555 tcl. 458
- » - John, Affärsinnch., Kungsholm 1, Kyrkog., box 89
-»- Knut F., Lokf., Gustavsborg, .l\. Via, box 3016
->>- Signe. Korra Lovnäs, Köpmang., box 79 C
-»- Simon, Kartongarb., Linneeborg l, K. '-ia, box 3009,
tel. 462
-»- Snn Rudolf, Skof.-arb., Kristinelund, Idrottsg., box 701
-»- YilheJmina, Ä.-fru, Marieberg 8, '-if1ag., box 165, tel. 288
Brandström, Anna, Sömm :a, Näsgård, S. Mos, Box 1599
-»- Birgcr, Snick., Strömslund, Västra g., box 702
- » - Ellen, Sömm :'1, Näsgård, S. Mos, box 1599
- » - Henning Gottfrid, Packrnäst., Blomsterbo, S. Mos, box
Björkcgren, Gustav., F. d. Skol 1., trömslund, '-ästra g., box 702
Björkholm, Gustav A., Chauff., Brunnsbcrg, Drottningg. box 123
Björklund, Elis, Stat.-karl, S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210
Björklund, O. E., V cdhandJ., Belli\'Uc, Drottningg.. box 39, tcJ. 109
Björkman, Anna, Ä :fru, Linnea 2, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 165
Björkman, A. V., Fru, '-ästra Lunda l, Oden g., box 98, tel. 384
Björkman, Elsa L, Frök., Högåsa, Kungsv., box 1056
->>- Knut, Chauff., Erikslund l, S. Kungsv., box 49
-»- K. Ivar, '-aktmäst., Dalen l, S. Kungsv., box 1059
Björkmans Konditori, Innch. Fru A. V. Björkman, Lothringcn,
Torget, tel. 184
Ejörkman, Olle, Kassör, Linnea I, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 290
Björn, Anders Vilhelm, Skof.-arb., Björneborg, Mossbang.,
box 1640
Björnkvist, Selma, Ä :fru, Lövnäs l, Kyrkog., Box 82
Blad, Johan Ejnar, Skof.-arb., Nordanskog, Sportg.• box 602
Blom, Ernst Paul, Skof.-arb., Nurmis, Mossbang., Box 1562
-»- John P., Kont., Granly, S\'cav., box 920
-»- Karin, Hand.-bitr., Norrmalm 4, Norrmalmsg., box 628
Blomgren, Erik Torsten, Skof.-arb., Åkerbo, S. Mos,_ box 1540
-»- John, Skof.-arb., Värncrsborg., S. Mos, box b98
Blomhist, Bcrtil, ~Iurare, Vilan, Järl1\'ägsg., box 211 b
-»- David, Trädskötarc, Västannäs 1, Snickareg., box 633,
tel. 391
-»- Ida, Ä.-fru, Östlunda 8, Vattug., box ~.:;7
-»- Josef, ~Iurarc, Vilan 3. Idrottsg., box 1686
-»- Karl E., lIurare, Ängaholm, Vattug., box ~58
-)>- Karl Oskar, Murare, Vilan 3, Idrottsg., box 1686
-»- Ruth, Sömm :a, Roscnhill, Kyrkog., box 81
Blomsteraff., Inneh. Herbcrt Pettersson, Lothringen, Köpmang.,
box 4, tel. 1~
Blyckert, Vilhelm G., Trädg.-mäst., '-ilhelmsro, '-ästra g., box 662
Eyman, Gertrud, A ff.-bitr., Lothringen, Torget, box 6
Byström, Gusta\' Bertil, Skof.-arb., Barrhaga l, Yillag. box 170
-)>- Helge, Skof.-fÖrm., Sorento, Hagag., box 564 b
Bäck, Kristina, Ä.-fru. Gustav'sdal, Mossbang., box 652
Bäckmans Eftr., P. J., Skofabrik, Rydboholm, Hagag., box 565,
tel. 28
.
Bäckman, Frans Oskar, F. d. Agent, Fridhem 1, lIossbang.,
fack 44
-)>- Gunnar, Skof.-arb., Annelund nr 1, S. 110s, box 162~
- » - Hulda, Ä.-fru, Fredcn, Sten ev., box 178
VED
Björkmans Conditori & Cafe
All slags hel- & huggen ved Från
d
Brotorps Vedgar
o
Fritt hemkörd
10
1702
Brink, L. N., Ur-, Optik- och Guldsmedsaffär, Lothringen, Torgct B 6, tel. 262,
Brottarklubbens lokal, Parkuddcn, Kvarng.
Bruse, Karl Axel, F. d. Skof.-arb., Soficro 4, 1Iossbang., box 647
Brusevitz, Eva, Fru, Kvarntorp, Järnvägsg., box 214
Bröderna Sandbergs Mek. Verkstad, Fridhcm 1, S ten ev., tel. 113
Bröderna Thörners Skofabrik, Stcnhammar, Löv'stag, box 659
Burelius-Ström, Svea, D:r, Hagendalsv., tel. 13
Inneh. A. Nilsson
Tel. Fjugesta 18
Levereras till KL/mia
vid Torget
TEL. 184
REKOMMENDERAS!
11
c
Andersson & Borgs
Reparationsverkstad
Reparerar:
Sveavägen
Bilar och Radioapporater
-
Utför: Svets-
ningar och mekaniska arbeten av alla slag völ och billigt
Försäljer: Bilförnödenheter, Cyklar, Radioapparater
EN BIL
Från
Centraia
Bi Istationen
bjuder Eder tillfälle till en efter nutidens fordringar snabb och bekväm
resa.
Vördsamt Gust. Nilsson
KUMLA
Tel. 380
Byggnadsmaterialafför
(OloF Wiren)
1010
Christoffersson, E., Fotoatelje, Barken!und l, Hagendalsv., box
12, tel. 32
D
Tel. 380
Kumla Cementvaru- &
Tel. 232
»Cafe och Bar». Inneh. ~1arit Karlsson, Hyddan 1, Odeng, B. 69 el
Caf" & Matsal, Inneh. Aina Fransson, Lilla Granlunda, Hagendalsv., box 16, tel. 316
Cederblom, Adolf Harry, SkoL-förrn., Ljungtäppan, S. Mos,
Hagagat., box 1758
_»_ Oskar V., SkoL-arb., Oskarsro, Hagagat, box 1762
Cementvaruindustri, Inneh. Olov Viren, KÖpm.g., tel. 232
»Centrala Bilstation», Inneh. Gustav Kilsson, Solgården, Hagendals,-., tel. -180
Centrala 1Iodeaff., Inneh. Fru Ah'a Palm, Smedstorp, Torget,
tel. 2-1-1
Ce,-erin, AlJi, FrisÖrbitr., Kyhem 3, S. 110s, box 1211
Ceder, Carl J., SkoL-arb., Östergården, Drottningg., box 476
Claesson, Carl, Fabr., Solåkel', Stene,'., fack 17, tel. 160
Cristiansson, C. Edvin, SkoL-arb., Brittenborg, S. Kungsv., box
Tel. 232
Tillverkar
maskinstampade muffrör och kulvert enligt
Svenska Kommuoaltekniska Föreningens oormer, samt fördelar, gårds- och gatubrunnar
brunnsringar, cenlenthålsten, nopsasten m. m.
Dahlberg, August, L d. Vaktmäst., Ljungby, Dalag., box 467
- » - David, Skam., Karlsro, S. Mos, box 491
Dalbäck, Filip 1'., Skrädd., Skuggan, Folkungag., box 187
Dahlbäcks Herrskrädderi, Berglunda, Hagendalsv., box 10, tel.
469
Dahlbäcks Skrädderi, OdinsJund, Hagendalsv.
Dalkvist, G. )'l., Kontorist, Järnvägens hus, Järtwägsgat., box 210
Dahlman, Gudrun, Sömmerska, Sofieberg nr -1, Nygat., box 110
Dahlstein, Johan, Folkskoll., Fylsta Skola, VilJag., Box 168, tel.
287
Damfrisering, Inneh. Anna Forsberg- Yretman, Ljungbyhov nr 5,
tel. 192, Kvarng., box 200, tel. -1-10
Damkonfektionen, Inneh. ).Iärta \Yigerell, Smedstorp, Hagendals"., tel. 522
Danielsson, Augusta, Fr.. Granliden, ).lossbang., box 147
-»- Karl Ed"in, Hand.-förest., Almby nr 2, Idrottsg., box
724, tel. 410
Dohlwitz, A., Bokhandl., Skoghem, ~Iagasjnsg., box 97 c, tel. 342
Dolk, Karl har. Ban.-arb., FuruIund, S. Mos, box 1694 b
Försäljer
Medlem av Svenska
Cementvarufabrikanternas Riksförbund
alla slag av byggnadsmaterial: Cement, Taktegel, Papp av alla slag, Ankarboard, Masooite
Torex, Jonit, Eternit, Plywood, Golv- o. Kakelplattor m. m.
Arvid Broström
s p o r t a ff ä r
Tel. 2415
12
Orebro
Kungsgatan 14
Bilsadelmakeri, löder- och sportartiklar, Töltoch markisfabrik, Presenningar, Kylarskydd
och bilklödselöverdrag
13
E
Ku mlofi lialen
av
Orebro läns lantmäns
Centralförening
Spannmål, Fröer, Stråfoder, Foderämnen,
Gödselmedel,
Utsäden,
Betningsmedel m. m.
Tel.
/77, 477
Anna Forsberg-Wretmans
Damfrisering
REKOMMENDERAS!
Telefon.. 192
Bostaden 440
Salong för modern hår kultur
Brudar klädas
BESÖK
Wretmans Cigarraffärer, Kumla
Stenevägen
och Norra
Kungsvägen
• Där (inner Ni ett stort urval av in- o. utländska tobakssorter.
Rökpipor i olika prislägen och märken.
Stor
sortering i pappersvaror och kem. tekn. artiklar.
14
EdenhoJm, Ed\'in, Skof.-arb., Lindesberg, Folkungag., box 315
_»- Einar, Förm., Göta 4, Leksandsg., box 518, tel. -\88
Edin, Elin, F., Ä.-fru, Haga 3--4, Yillag., box 155 b
_»_ Gunnar Bertil, Skof.-arb., Haga 3-4, Villag., box 135
_»_ Gustav Artur, Skof.-arb., Haga 3--4, Villag., box 155 b
_»_ Karl Johan, F. d. Skof.-arb., Rundelsborg l, Nyhemsg.•
box 613
Edström, Sven, GrO\'arb., Xytorp, Fabriksg., box 119
Ehlin, Albin K., Bag., Skogsborg. N. Via, box 3000. tel. 416
Ehlins Bageri & ~1.jölkaff., A. N., Skogsborg, Ko Via, box 3000.
tel. -116
Ehrfeldt, Gustaf, FÖrsäkL-m., Ulvåsa, Svea,'" box 62
Ek, Axel T., Gårdsäg., Eriksberg 10, S. ~;[os, box 1301
_»_ Carl J" F. d. Banv., Alna 1, S. Kungsv., box 1010
_»_ Helmer, Skrädd., Berga 2, Joh. Kyrkog., box 52 b
Ekberg, Karl Hj., SkoL-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1514
_)>- Karl ~I., Skof.-arb., Ekeberga, S. Mos, box 1314
_»_ Per A., Lägenhetsäg" Hemmet n:r l, Hagag., box 558
Ekblad, Axel ~Iartin, SkoL-arb., Lövhaga, S. 110s, box 1701
Ekdahl, Erik F., Ö,'erlärare, Fylsta skola, Villag., box 168, tel. 86
Ekegren, Ester, Lär :a, Fylsta skola, Villag., box 168
Ekholm, Folke Oskar, Skrädd., Kvarng. 9, box 201 c
_»_ Otto, Fastigh.-äg., Adolfsberg 1-2, Köpmang., box 60
Eklind, Erik Bertil V., Skof.-arb., Furubo, S. Mos, box 1652
_»_ Ingeborg, Söm m :a, Oskarshamn 2, Kvarng., box 365
Eklöv. Anna Elisabet, Hand.-bitL, Smultronet, Folkungag.,
box 372
Eklöf, Nils, Radioföl's., Sveaborg, S. Kungsv., box 1002
Eklö,', Oskar, Lägenhetsäg., Forsheda l, Idrottsg., box 683, tel.
5-\1
Ekman, Haglund C :0, Grossh.-firma. tel. 36.
Odinslund, Torget. kontor, tel. 396, lager, tel. 36 ankn.
Haglund, Henning 'vV., bostad, tel. 155
Haglund, Hugo, bostad, tel. 356
Ekmark, Elsa, Aff.-inneh., Sand torp, Hagendalsv" box II, tel.
166
Ekström, K., \-aktmäst., Odinslund, Hagendals\'., box 100 b
_»:- Karl, Lägenhetsäg., Bernstorp, tene,'., box 189
_»_ Karl J .. F. d. Stat.-förm., SofieIund lO, Fabriksg.. box 6-\1,
tel. 498
Elektriska Maskin- & Belysningsbolaget, Inneh. S. Viallentin,
Odinslund, Hagendalsv., fack 76, tel. 202
Engvalls Garn- o. Trikåaffär
Hagendalsvägen
Te I e f o n
34
REKOMMENDERAS!
15
Elmgren, Egon, Kond., Annedal l, Skolv.. box lO5, tel. 154
Elysten, Frans Aron, F. d. Sten h., Kummelnäs, Kvarng., box 141
Enancter, Valdemar, Resehandl., Röseholm, S. Mos, box 1559
Engberg, Henning Valfricl, Skrädd., Manhem, Stenev., box 180
Engdahl, G. Otto, Elektriker, Ekenäs, Kungsv., box 44 b
Engkvist, Albin G., Skrädd.-mäst., Härbovi, Kvarng., box 363
- . ' j > - Johan, Skof.-arb., Nackanäs 1, Idrottsg. box 745
Englund, Elias, Guldsmed, Elsass, Hagendalsv., postfack 42
Engmark, Ernst, Skom., Borås, N. Kungsv., box 485
Engvalls Carn- & Trikåaffär, Inneh. Fru Engvall, Örebro,
Karlsborg, Hagendalsv., box 13, te!. 34
Engvall, Ida K., Ä.-fru, Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58
-»- Karl, Skrädd., Ljungtäppan: Hagag., box 1758
-»- Lydia, Kont., Ljungbyhov 1, Skolv., box 169, te!. 58
-»- Maria, Bankbokh., Ljungbyhov 1, Skolv.. box 169, te!. 58
Emberg, E. M., Järnhand!', Haga 1, Sveav., tel. 335
Emberg, Fredrik, Järnhandl., Haga 1, Sveav., fack 26, tel. 335
Eriksson, Adolf, Fabr., Josefsdal 2-3, Park., box 118, tel.
274, 74
-»- Alma Matilcla, Fru, Fylsta skola, Villag., box 168
-»- Anders Ejnar, Skof.-förm., Furubo, Hagagat., box 1759
-»- August, Lägenhetsäg., Stensätter n:r 3, Annebergsg.,
box 634
-»- August Ivar, Skof.-arb., Granliden, S. Mos, fack 58
-»- August Hjalmar, Skof.-arb., Marieberg n:r 2, Vill agat.,
box 154
-»- Augusta O., Fru, Eriksberg 7, Höganäsg., box 482
-»- Axel, F. d. Skof.-arb., Marieberg, Villagat., box 157
-»- Axel Hjalmar, Skof.-arb., Asplunda, Drottningg. box 680
-»- Bertil, Handelsres., Skolv. 9, box 207, tel. 137
Erikssons Blomsterhandel, Inneh. Ernst Eriksson, Fylsta,
Alunda, Köpmang., box 70, tel. 313Eriksson, Bror Helge, Köpman, Rockford 1, Stenev., box 303,
tel. 137
Erikssons Eftr., Manufakturaff., J B., Slätten 1, Köpmang.,
box 77, tel. 364
Ericsson, Eric, Köpman, Oljekällaren, N. Kungsv., box 486, tel.
398
Eriksson, Erik, Lägen hetsäg., Fredshyddan, N:a Via, box 3008
-»- Erik, F. d. Förste kontorist, Ulvsunda, Kyrkog., box 83,
tel. 330
-»- El'ik G., Trafikbitr., Freden, Stenev., box 178
-»- Erik David, Hanclelsres., Skogshyddan, S. Mos, Idrottsv.,
box 1579
-»- Erik Gustav, F d. Lantbruk., Södra Mos, fack 48
Eriksson, Erik Herbert, Installatör, Grums, Idrottsg., box 733,
tel. 239
-»- Erik Gustav., Väncl.-mak., Marieiund, Idrottsg., box 730,
tel. 490
-»- Erik Gunnar, Skof.-arb., Blomsterhult n:r 2, Iclrottsg.,
box 749
Eriksson, Erna, Sömm :a, Manilla, S. Kungsv., box 1061
_»- Ernst, Trafikbitr., Marieluncl n:r l, Järnvägsg., box 130
_»- Ernst, Chauff., Nyhem 1, Kyrkog., box 85
Eriksson, Ernst Albin, Trädg.m., Eclen, te!. 313, Västra g., box 70,
tel. 253
Eriksson, Ernst, Emanuel, Skof.-arb., Rosenluncl n:r 3, Stene"äg., box 777
-»- Eleonore, Lägenhetsäg., Lövsta, Nygat., box 128
-»- Elsa, Kafeinneh :a, Leksand, Leksandsg., box 527
-»- Elisabeth, Fru, G\Jstavsvik, Ocleng., tel. 496
-»- Elisabet (Charkuteriaff.), Gustavsvik, Odeng., tel. 72
Eriksson & Son, Charkuteriaffär, Filial, Ljungbyhov 2, Villag.,
box 139, te!' 362
Eriksson, Elov Oskar, Skof.-arb., Källtorp, Källg., box 663
-»- Febe, Tel.-nist, Bro l, Vattug., box 32, tel. 340
Eriksson, Frans, Handl., Granlunda, Hagendalsv., box 3
-»- Fritiof, Skof.-arb., Graneluncl, S. Mos, box 493
-»- G., Köpm., Granluncla 2, Hagenclaisv., fack 64, tel. 95
-»- Georg V., Skof.-arb., Rosenluncl n:r 1, N:a Via, Box 3054
-»- Gunnar, byggn.-snick., Folkungag.
-»- Gustaf Adolf, F. d. Skof.-arb., Solvik, Parkgat., box 112
-»- Gustav Fritiof, Grov.-arb., Skogshill, S. Mos, Hagagat.,
box 1752
-»- Gustav Joel, Fabr., Solvik, Parkg., box 112, tel. 544
-»- Harald, skof.-arb., Karlsborg, S. Kvarng., box 370
-»- Henning, Skof.-arb., Hagaborg, Hagag., box 552
-»- Hilda, Stickerska, Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50
-»- Hilma, j.\.-fru, Fridhem. Stenev., box 302
-»- I var, Grov.-arb., Eriksberg, S:a Mos, box 1501
-»- Ivar, Målaremäst., Västerclala, Steneväg., box 787, tel. 281
-»- Johan 1'., Skomakaremäst., Hellby, Mossbangat., box 612
-»- John, 'NIurare, Lillebo n :1' 2, S. Mos, box 1701
-»- John V., Skof.-arb., Amalicnborg, N:a Via, box 3010
-»- John Valfri d, Kommunalarb., Restacl, Hagagat., box 1760
-»- C. A., Träclg.-mäst., Rosen hill, Kyrkog., box 81, tel. 292
-»- Karl, Skof.-arb., Solhem, S. Mos, box 1512
-»- Carl, Köpm., Selmas 11:1' 1, Stenev., tel. 254
-»- Karl Edvin, Skof.-arb., Rosenhill, S. Mos, box 1588
-»- Karl Erik, Läghetsäg., Grums, Iclrottsg., box 733, tel. 239
HER'K ULES MÖBELSNICKERI
Vid behov av Skoreparationer vända vi oss alltid
till en fackman, Därför gå
vi alltid till Skomakeriet vid
Kvarngatan, bill. på platsen.
Prima läder o, gummiklackar
Tillverkar alla slag av möbler
-"älg
16
ortorbete!
Tel. Kumla 386
Vördsamt
HEDBLADS
SKOMAKERI
17
Erikssons Manufaktur & Herrekipering, Skolv. 9, box 207 T
tel. 137
_!>_ Karl Helge, Chauff., Rolanclsborg, N:a Via, box 3041
_>>- Karl O., Hanc!.,bitr., Rosenlunc!, Dalag., box 477
_»_ Karl Olov, Schaktm., Tallmlden, N:a \~ia, box 3013
_»_ Klas, Vågm., Kumla Ångkvarn. Stene\·., box 191
_>>- Klas Hugo, Skof.-arb., Kumla Ångb'arn, Stenev., box 191
_»- Lars, Skof.~arb., Svea 3. Joh:s Kyrkog., box 5-1_!>_ Lars Henry, skof.-arb.. Björklunda, S. ~fos, box 159-1_»_ Lotten, F. d. hush., Hyddan n:r l. Hagag., box 557
Ericsson, ~i[anne, Charkuterihanc!l., box 986, tel. -1--1-5, Lillht:tl1. v
1Ialmg., box 903, tel. -1-96
Eriksson, ~Iaria, Lägenhetsäg., L:a Fridhem n :r 2, Stenev., ho:c
Municipalläkare
Erland Franklin
300
_»_ :vlartin, Chauff., Lilla Yilla Rockeforcl,
tene\·., box 303
_>>- :\1e1issen, Fr.. Fylsta skola, Villag., box 168
_>>- Kils, Järl1\'.~tjänstem., BjörkeIid, K:a \~ia, box 3006
-»- Ing., Kårdhaga, Idrottsg., box 673, tel. 580
_>>- Kils Torsten, Skof.~arb., ~t(ariehill, Yästrag., box 711
_!>_ Paul, :YIöb.~snick., Altorp, N. Kungsv., box -1-4
_>>- Per, Kassör, Furubo, Hagagat., box 1759
_»_ Per, Skrädd., Ljungbyhov n :r 4, K\·arng., box 202
_!>_ Per Erik, F. d. Skom., Fridhem n :r 5, :vIossbang., 'box 65T
_»_ Ragnar, Skof.~arb., Tomtebo.
;Zvarngat., box 354
_»_ Signe Elisabet, Lägenh.-äg., Hjälmsätter, S. Mos, box 1510
Ericssons Speceriaffär, Eric, Oljekällaren, tel. 398, N:a Kungs\·..
box 486, tel. 499
Erikssons Speceriaffär, Frans, Smcc!storp, tel. 55, Hagendalsv.,
box 3
Eriksson, Sven O., Skof.-färm., Lijon,
KYarngat., box 367,
tel. 425
Erlandsson, Erik Erland, Skof.~arb.. Dalby 4, \~ästra g., box 70-1_>>- ]. Valfri d, Fabr., \~ilhelmsborg, S. Kungsv., box 1012. te·Y266
_!>_ Karl, Skof.-förm., Erikslund, K. \~ia, box 3014
Evertsson, Ella, Hand.-bitr., Skoglunda, Järnvägsg.
Ewertsson, ~1artin F., Bokförare, Kvarng. 9, box 201 b, tel. 2 9
Mottagning:
Var d a g a r 9-12
Sön- och helgdagar
I
(endast för olycksfall och brådskande sjukdomsfall)
kl. 10--11 f. m.
1-'--Tandläkare Gunnar Frithioff
Telefon 456, Kumla
Mottagning:
Vardagar kl. 10 -11 fm. och 5 -7 em.
Lörd. endast 10-11 fm. Annan tid efter överenskom.
Elektriska
Maskin- & Belysningsbolaget
Inneh. S. WALLENTlN
Tel. 106 och 202
Håkanssons E/tr. Conditori
Utför alla slag av Installationer och Reparationer
Tele/on 154
lager .~v Atmatur och Lampor, Strykjärn, Kokoch Varmeapparater
18
Allt
inom
branschen!
Tårtor m. m. förmedlas över hela lanclet
Alla slag av Radiomaterial och Apparater
19
F
Franzen, Bengt., Skrädd., Gusta\"sberg n:r 6, Annebergsg., box
Fagerström, AIgot, Skrädd., Karin torp, S. Kungs\· .. box 1013
Fahlin, Karl H., skof.-arb., Falla n:r l, Hagagat., box 563
Fahlen, Hulda, Kafeidkerska, Fagersta 1, Mossbaneg., box 601,
tcl. 273
Fahlens Kafe, Inneh. Hulda Fahlen, Fagersta n:r l, ~fossbang.,
box 601, tel. 273
Falström, Fritz Vidar D., Lägenh.-äg., Lundb)' n:r 2, Järn\"ägsg.,
box 127
-»- Harold, nickare, Vilan, Järm·ägsg., box 211 b
Falin, Ingrid, kokerska, Annedal n:r l, Skoh·äg., box 105
Felix, Anelia, Ä.-fru, Roseniund, \-attug., box 28
Felt, Birger, Renhållningsentrepr., Sandås, Hagag., box 551,
tel. 126
Fernström, Gotthard Valfrid, skof.-förman, Furudal, Folkungag.,
box 309
Filadelfiakyrkan, Fabriksgatan, box 639
Finnström, Johan Edvard, Åkare, Karlsborg, Kvarngatan,
box 370, tel. 179
Finnström, Valborg, Hotellinneh :a, Kumla Hotell, tel. 37
Fjäder, Karl Gusta\" skof.-arb., Marieiund n:r 8, Järnvägsg.,
box 212
Floren, Emanuel Andreas, Skof.-arb., Gustavslund n:r 7, Villag.,
box 156
-»- Sven Olof, Kapten, Skogsgård, ]ännägsg., tel. 300
Fogelkvist, A. R., Verkst.-inneh., Norrbo 1, Viav., box 802
Folkets Hus Bio, Skolv., tel. 379
Forsberg-Vretman, Anna, Damfrisör, Ljungbyhov n:r 5, tel. 192,
Knrng., box 200, tel. 440
Forsell, Natan, Trafikbitr., Gustavsborg n :r l, N:a Via, box 3016
Forssman, Rolf. Musikdir., Klockaregården, tel. 162
Franklin, Erland, ~1unicipalläk., Karlsholm 1, Köpmang., box 905,
tel. 133
.
Fransen, Knut, ~Iål., Slät\"ik, Badhusg., box 524
Fransson, C. A., F. d. Barberare, Alunda l, Köpmang., box 70
-»- Greta, Frök.. Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b
-»- G. O. Evert, Rep., Smebo, ~1almg., box 1036
-»- Joel, Komm.-arb .. Ljungbyho\', Skol\-. 9, box 205
->>- Karl. Skof.-arb., Elsasro, ::\ygatan, Box 140 b
->>- Oskar, Trädg.-mäst., Sand torp 2, Malmg., box 1038
Fransson, Paul, Skof.-arb., Lilla Granlunda, Hagendals\"., box 16,
tel. 316
629 b
FredelI, Allan E. G., Skoarb., Stjärnö, Vattug., box -+.12
_»_ Axel, Skam., Frista l, Hagag., box 534
_»_ .A.xel ~f., Skärare, Frista 1, Hagag., box 534
_»- Herman, Lägenh.-äg., Hellenelund, Drottningg., box 117
Fredlund, Eskil. Tillskär., Lundby n:r 1, Järm·ägsg.. box 131
Fredriksson, John Sigfrid, Pastor, Ingeborg, Idrottsg., box 672,
tel. 593
->>- Karl Erik, Skof.-arb., S. 110s, Iclrottsg., box 1606
Friberg, Lisa, Aff.-innneh., Karlstad, Hagendalsv., box 15, tel. 20
Fribergs Modeaff., Lisa, Friberga, Hagendals\·., box 21, tel. 230
Frieberg, Harald, Bokh., Karlsholm l, Köpm.g., box 906, tel. 205
Frid. Erik Allan, Tillsk., Bernstorp n:r 3, Stene\·., box 184 b
Frithioff, Gunnar, Tandläk., Karlsholm 1, Köpm.g., fack 80, tel.
456
Froden, Selma M., Ä.-fru, Selmelund, Bergsg., box 468
Frodin. August, F. d. Skom., Johanneslund n:r 2, Järnvägsg.,
Box 552
->>- C. H., Fabr., MarieIund, MarieIundsg., box 38 c, tel. 143
Frolin, Ernst]., F. d. Kamrer, Fylstaboda, Stenevägen, box 784
-»- Gustav Martin, Ingenjör, Fylstaboda, Stenevägen, box 784
Frälsningsarmen, Bro, Torget, box 34, tel. 168
Främling, Ida Kristina, F. d. Strykerska, Strömsborg, Villag.,
box 175 c
Fröberg, Axel F., Skof.-arb., Ebeneserkyrkan, Kvarng., box 143
-»- Dina, Ä.-fru, Smeds torp, S. Mos, box 1253
Fägersten, Anders Gustav, F. d. Maskinist, Dalbo, S. Mos,
box 1650
-»- G. Artur, Smed, Skoglunda, Ängg., box 1026
->>- K. A., Skam., Fridhem l, Badhusg., box 507
->>- Karl, Byggn.-arb., L. Hellby 2, Hagendalsv., box 22
-»- Paul, Tillskärare, Fridhem 1, Baclhusg., box 507
G
Garn- & Trikåaffären, Inneh. Hildur Nilsson, Solgården, Hagendalsv., postf. 62, tel. 196
Gartz, J A., F. d. Fabr., Gustavsvik, Köpmang., box 33, tel. 599
Gelin, Ingrid, Sömm :a, Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202
Gevert, John, Skof.-arb., Strömsborg 1, Stenev., box 185
Gevert, Karl Otto, Skof.-arb., Skogshyddan, S. Mos., fack 44
Gillberg & C:o Skofabrik, Parkudden, Kvarng., tel. 222
Gillberg, J G., Verkmäst., Lillebo, S. Mos., box 1219, tel. 125
HARRY ANDERSSONS
Vid behov av Koppar-, Bleck- och Plåtslageri..
BLECK- &
arbeten ring 531, Kumla och infordra offert
Rekommendems!
20
PLÅTSLAGERI
Hagagatan, box 575
KNUT G. JOHANSSON
21
Gissler, Berta, Ä.-fru, Tureberg, Västra g., box 703
Grahn, Adolf, Skofabr.-arb., Nyhcm 3, S. Mos., box 1211
Gran, Alma Aug., Lägenhetsäg., Perstorp 3, Idrottsg., box 746
Gullberg, K. E., F.abr., Dalby 3. Höganäsg., box 50S, tel. 152
Gusta\'sson, A.,. Lagenhetsag., Marieiund 9, MarieIundsg., box 38
-»- Adolf, DIsp., Persberg 1, Stene\·., box 200. tel. 180
->>- Adolf Ejnar, Träd.g.-mäst.:. Paulinclund l, Kyarng. box 204
-»- Agnes ElVIra, Lagenhetsag:a Skoo-Iunda Idrottso- box
665
'
o
I
'Gustavsson, Nils, Skof.-förm., Akerbo, Nyg., box 738
_>>- Valter, Köpman, Hyddan 1, Oden g., box 69 c, tel. 585
_ _ Viliam, Tillsk., Skogsholm, Folkungag., box 317
Gustavssons Vändskofabrik, Inneh. Valter Gusta\'sson, Hyddan 1,
Oden g., box 69 c, tel. 585
.
GU\\'en, Emil, Grovarb., Lövholmen, Hagag., box 530
<Gödecke, Frida, Ä.-fru, Ingenting, J oh:s Kyrkog., box 50
o''
-»- Albert, Fabr., Ingeborg, Idrottsg., box 672, tel. 242
-»- Amanda, Ä.-fru, L. Hcllby 2, Hagendalsv., box 22
-»-»-»-»-
Aug. Bertil, Skof.-arb., Lövsta, S. Mos., box 1691
Bengt, Byggn.-snick.. Annelund 1, S. :Ylas., box 1624
Bernhard, Gårdsäg., Fyl ta gård, Stenev., box 301 b, tel. 275
DavId, SkoL-arb., Erikslund, K. Via, box 3014
- » - E. J., Byggn.-arb., Lugnet, Kyrkog. box 92 b
-»- Emil, Gårdsäg., Ljungbyhov 2, Vi 11;0-. box 139
-»- Erik S., Lägenhetsäg., Oskarshamn f,'KYarng., box 376
->>- Ernst F., SkoL-arb., Lugnet 1, Sportg., box 606
-»- ~skil, Lagerch., Ulvsunda, Kyrkog., box 83, tel. 330
-»- l' reddy, p'astor, Råberga 1, Parkg., box 107, tel. 97
->>- Gerda, Somm :a, Hemmet 1, Hagag., box 558
-»- Gulh, Scrv., Annedal 1, Skalv., box 105
-»- Gustav Edv., Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655
-»- GLIstav Holger, Skof.-arb., Hagalund, Källg., box 655
-»- Gata K., Folkskoll :a, Fylsta skola, Villag., box 168, tel. 228
-»- Hern:an, Inkass :e, Annero, S. Mos., box 1213, tel. 447
-»- Ida, A.-fru, Hyddan 1, Oden g., box 69 c
-)>- Jacob, Skof.-arb., Jakobsberg, Idrottsg., box 725
-»- J enny, Fru, Skogshyddan, Idrottsg., box 1579
->>- Johan A.! F. d. Gruvarb., Fagersta 1, Mossbang., box 601
-»- Johan Hj., F. d. Lantbr., Grannäs 1, Villag., box 183 b
Gustafsson, John, Vaktmäst., J ohanneskyrk., J oh. Kyrkog.. box 67
Gustaysson, Julius, Lägenhetsäg.. Parkudden, Kvarng., box 199
->>- Karl, Lagenhetsag., ÖstILlI1da 8, '-attug., box 456
->>- Knut Axel, Snick., Loviselund, Idrottsg., box 1611 b
-»- Konrad, SkoL-arb., Alavik l. Parkg.. box 113, tel. 284
->>- Manne. SkoL-arb., Linnhaga 2, S. ~los., box 1216
Gustafsson, :Yl: in a, Frök., GranIiden 2, Torsg., box 902
-»- P. G., Gårdsäg., "Cl\"åsa, Sveav., box 62
-»- Richard, Snick., Gustavslund, Kumlaby äg., box 478 b
-»- Rudolf, Lagerch., Tallbacka 1, Fabriksg., box 636
-»- Rune, Cykel rep., Ljungbyhov 1, '-iIIag.
-»- SImon, Ele~tr., Korra LÖ\"lläs, Köpmang., box 79 b, tel. 332
-»- Thure, Skol.-arb., G:a Alderd.-hem., S. Kungs,"-, box 1020
Nyvelius Färghandel, Kumla
lINOLEUMFERNISSA
Bästa in- och utländska fabrikat
22
Te I.
23
H
Hafström, Birger, Tillskär., Egebo, S. Mos, box 1571
_»_ J. Fabian, Skam., Ängsholm, Kumlaby äg., box 476 b
Hag, C. E.,' Verkmäst., Svea, Sveay., Box 59
Haga Skofabrik, Mossbang., tel. 212
Hagaskolan, Hagag., box 555, tel. 458
Hagberg, Helge, Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b
Hagberg, Karl Th., Förm., Akernäs,' Köpmang., box 36 b
Hagenstam, Knut Herman, Målare, Furubo, Mossbang., box 1663
Haggren, Daga, Telefonist, Västanås, Annebergsg.. box 637
Haglund, Agnes, SkoL-arb :a, Ljungmo, N:o Via, box 3040
_»_ Henning W., GrosshancII., Eltebo, Malmg., box 904, fack
16, tel. 396, 36, 155
-»- Hugo, Grossh., Karlsholm, Köpmang., tel. 356
-»- Johan E., Skrädd., Kärret, Bergsg., box 473
_»_ Sven Erik, Skof.-arb., Ljungmo, N:o Via, box 3040
Hagman, Ake, Löjtn., Bro, Torget, box 34, tel. 168
Hagsjö, Gustaf, Folkskoll :e, Adolfsro n:r 1, Idrottsg., box 671,
tel. 390
Hallden, Gustav Rudolf, SkoL-arb., Annelund, Källg., box 662
Halldin, Lars V., L eL Vaktm., GraneIid, Skomakareg., box 669
Hallgren, Anna Greta, Handelsbitr.~ PaulineIund n:r 1, Kvarng.,
box 204
-»- Ernst Anders E., Handelsbitr., Paulineluncln:r 1, Kvarng.,
box 204
Hallin. Herta, Nåtl :a, Sandås, Hagag., box 557
-~ Hulda, Fr., Nyborg, '-attug., box 25
->>- Karl, Skof.-arb., Erikslund. Kumlaby äg., box 488
-»- Oskar H., Skof.-arb., Oskarsberg 1, S. Mos, box 1557
Halling. Sigvard, Kont., Vänersborg, S. Mos, box 1598
HallkYist, Axel Mauritz, SkoL-arb., Bernstorp n:r 3, Stenev.,
box 184 b
->>- Karl, Chauff., Granliclen, Mossbang., box 147
-»- Karl Axel Lägenhetsäg., Mariedal, Villag., box 174
ELIS PERSSON - CYKELVERKSTAD
SÖDRA MOS, KUMLA
TEL. 543
Utför alla förekommande cykelreparationer
Försäljer: Monark o~Svalan velocipeder m. fl. märken
23
Hammar, Nils, Folkskoll., Adolfsro n:r l, Idrottsg., box 671.
tel. 390
Hamm"arberg, Johan Ture, Fabl'., Tureberg n:r l, Hagag., box:
J64, tel. 136
-»- Torsten, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbana. box 567
Hansson, Märta, Skof.-arb :a, Hellby 3, Folkun~;g., 'box 307
Hedblad, Helmer H., Skam., Skalv. 9, Kvarng., box 208 b
Hedm, J oh n, Verkm., Fridhem n:r 3, Stenev., box 181 b
-»- Konrad, Skrädd., Vilan, Idrottsg., box 1685
-»- Sven K., Skof.-arb., Vilan, Idrottsg., box 1685
Hedlund, Lars, Grovarb., Stegeborg, S:a Mos, box 1705
-»- Per, Gårdsäg., MarieIund, Joh:s Kyrkog., box 55
Helander, Nils, Boktryck. Ellby n:r l Järnväasaat box 103,.
tel. 81
'
' b
b"
Helgstedt, L., Förm., Skogshyddan, Höganäsg. box "503
Helling, Erik Hilmer, f. d. Banförm., Bäcklunda N:a Via bo:cc
3042
'
,
-»- Hilma, Lägenhetsäg., Granh1l1t. Kvarng., box 366, tel. 405
-»- Hulda, Frk., Granhult,
Kvarng., box 366, tel. 405
Hellmen, Alva, Skof.-arb :a, Strömsborg n:r l, Stenev., box 185
-»- Lilly, Nåtl :a, Fylsta gård, Stenev., box 301 b
Hellsing, Klas F., Postassist., Ulriksdal, Kyrkog., box 86
Hellsten, Johannes, Förm., Vales n:r J, Stenev., box J92, tel. 129
Hellström, Ernst Edvard, Åkare, Ingelstorp, S:a Mos, box 55-1->>- Gunhild, FrÖk., Åvik, S. Kungsv., box J011
-»- Hugo, Skof.-arb., Åvik, S. Kungsv., box JOJJ
- » - Karl, Chauff., Persborg, Sveav., box 63
-»- Margareta, Bageribitl'., Ljungbyhov n:r 5, Kvarng., box
Herkules, Alvar, Möbelsnick., Davidsberg, Hagag., box 532, tel.
386
Herkules & C:o, Möbelfabrik, Magasinsg., tel. 386
»Herr & Damfrisering», Irjneh. Einar Törnqvist, Karlsholm,.
Köpm.-g., box 911, tel. 352
Hjälm, Anna Sofia: Lägenhetsäg., Sofieberg n:r l, S:a Mos, box
1277
_»_ Edvin, Förm., Lilla Hellby, N. Kungsv., box 18 b
Hofander. Hans. Smed, Skogsborg, N:a Via, box 3000
HoHner, Arne, Konfektionsarb., Fridmo, N:a Via, box 3046
_»- Knut Elov, Skof.-arb., Solelid, S. Mos, box 1508
Holmgren, Signe, Viktoria, Ä.-fru, Metodistkyrkan, Drottningg.,
box 677
Holm, Anna Matilda, ~åtl.-a, Gläntan, Västra g., box 712
_»- Bror, Fiskhancll., Hyddan, Stenev., box 79J, tel. 478
-»- Ernst, Skof.-arb., Lillaboet, S. Mos, box J590
->>- EvaId, Skof.-arb., Signedal, S. Mos, box J225
-»- Karl A., f. d. Järnv.-arb., AlmecIaI l, Kyrkog., box 97
-»- Karl Ivar, Målare, Strömsnäs n:r J, Stenev., box J82
-»- Lars F., f. d. Remmak., Lillaboet, S. Mos, box 1590
Holmer, Karl Oskar, Skof.-arb., Marieholm, S. Mos, box 1666
Holmkvist, Alma, Fru, Hammarsborg 1, Parkg., box 134
Holst, Arne Gottfrid, Försäkl'.-insp., FolkeIund, Stenev., fack 5,
tel. JOS
Hurtig, Britt, Bitl'., Annedal 1, Skalv., box 105
Hultkvist, Paul E., Skof.-arb., Solhälla, Hagag. box 576, tel. 357
Hultman, Holger, Skoarb., Vattug., box 454
Hultman, Karl Ingvar, Skof.-arb., Hagaberg, Iclrottsg., box 1689
Hultman, Per Gustav, Lägenhetsäg., Hagaberg, Idrottsg. box
1689
'
Håkansson, Axel, Handl., HasselbackcH, S. Kungsv., box 450
-»- Bror, Brevbär., Johannelund l, S. Kungsv., box J060
-»- Diverseaffär, A., Fylsta, Nordinslund, Hagag., box 575,
tel. 329
-»- Hilma, Fru, Ny torp, Fabriksg. box 119
Hård, Holger, Skof.-arb., Nyhem n:; 3, Norrmalmsg., box 619
Häger, Caleb, Prost, Prostgården, Kumla, tel. 311
»Herr- & Damfrisering», Inneh. Sixten Berggren, Västra Lunda J, Ocleng., box 69 b
Hermansson, Erik G. E., Skof.-arb., Inzelstorp S:a Mos box
554
~"
-»- Erik Torsten, Chauff., Solsidan, N:a Via, box 3041
Hermen, Fritz, H., Verkst.-inneh., Almedal 2, Drottningg., box:
116, tel. 439
Hill, Anna, Aff.-inneh., Odinslund, Torget
Hills Manuf.-aff., Anna, Lothringen, Torget, box 6 d, tel. 446
Hill, Verner, Målarem., Odinslund 1, Köpm.-g.
Igelström, Oskar, Skof.-arb., Igelsborg, Mossbang., box 569
Isakssons Damskräclderi, Inneh. Frök.-a Isaksson, Vik, Vattug.,
tel. 257
Isaksson, Svea, Sömm.-a, Pettersburg n:r 1, Kvarng., box 209
Israclsson, A. Alvar, Köpman, Ljungby, Dalag., box 467
& Comp.
Nyvelius Färghandel, Kumla
Firma Johansson
Tel. 323
24
Rekommenderar sina tillverkningar aV"
Välsorterat lag"er av såväl Finare som enklare
Vält- och Sandalsydda Skodon
TAPETER
Te I. 23
25
J
Speceriaffär
Rekommenderas
Goda Ka((eblcmdningar
Nederlag (ör Porla Bordsvatten
Varor hemsändas
Tel. 55
Kumla. box 3
Fackmannen
Hantverkaren
är bästa gamnti vid inköp av
GULDSMEDSVAROR
Vänd Eder med (örtroende till
Elias Englunds Guldsmedsaffär, Kumla, Tel,301
Allt inom
Elektriska branschen
utföres
av
Tel. 239
J~ B~
HERBERT ERIKSSON
Erikssons
Eftr~
Manufaktur-, Tapisseri- & Speceriaffär
Köpmangatan, Kumla
Tel. 364
Välsorterot loger ov: Tyger, Sybehör, Ritade
o. sydda Handarbeten, Prima gott Kaffe,
Konserver, God Ost
Rel(ommenderas!
26
Allt till billiga priser!
James, Carl, Fabr., Skalv. 9, Kvarng., box 150, tel. 246
Jansson, Alf, SkoL-arb., Editsborg, S. Mos, box 1256
_~ Allan, Skof.-arb., Charlottenberg, Villag., box 173
_)_ Ah-ar. Skof.-arb., Lindåsen, S. Mos, box 1626
_})- Axel, Husäg., "V rana, S. Mos, box 1212
_»_ Betty :'.Iatilda, Bageriidk.-a, Skalv. 9, box 207, tel. 111
_})_ Celin, Skof.-arb.-a, . Kungs\"., box 1020
- - Ecl\'in Leandel', Rörarb., Gunnibarg, S. :\1os, box 1707 a
_»- Elisabeth, Aff.-inneh., Lilla Hellby l, K. Kungsv., box 18 b,
tel. 338
-»- Elisabeth, Aff.-bitr., RosenIund 15, Vattug., box 28
->>- Emil, SkoL-arb., Fridhem, S. Mos, box 1523
-»- Folke, SkoL-arb., Solliden 2, Kvarng., box 357
->>- Greta :\1., Kätl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728
-»- Gunhild, SÖmm.-a, Bäcklunda, N. Via, box 3042
-})- Gösta, Skam., Cirele l, ]ärnvägsg., box 133
-»- Helmer, Grovarb., Röseholm, S. Mos, box 15.19
-})- Hugo, Skof.-arb., Pettersburg l, Kvarng., box 209
-»- Ida, f. d. Bad.-a, Editsborg, S. Mos, box 1256
-})- Karl Erik, Lägenhetsäg., Karlberg l, ]ärnvägsg., box 148
-,>- Karl Helge, Skof.-arb., Skoglunda, S. Mos, box 1538
-»- Leander, Fabr., Skogsliden, S. Mos, box 1275
-»- Ludvig, Skam., Sofieiund l, N. Kungsv., box 42
Janssons Manufaktur- & Sybehörsaff., Elisabeth, Lilla Hellby 1,
Kungsv., box 18 b, tel. 338
Jansson, Olle, Skof.-arb., Ljllngbyhov, Skak, box 205
->>- Per Gunnar, Skof.-arb., LjungbyhO\' n:r 4, Kvarng., box
202
-»- Per Gösta, Skof.-arb., Visborg l, Kvarng., box 149, tel. 279
-:>- Per L., SkoL-förm., Skoglunda, Kvarng., box 359
-»- Per Rolf, Skof.-arb., Ljungbyhov n:r 4, Kvarng., box 202
->>- Rolf, SkoL-arb., Margaretelund, S. Mos, box 1700 b
->>- Sven G., Skof.-arb., Fylstalund 2, Nyg., box 737
Jakobsson, Ingrid, Bag.-a, Annedal l, Skalv., box 105
J ,'ansson, Felix Gustav A., Skof.-arb., Borgvik, '-ästra g.
j.Jhansson, A. AuglIst, Skoarb., Berglunda, Bergsg., box 469
-»- Ada, Frök., LÖ"näs l, Kyrkog. Box 82
-})- Ada, Ä.-fru, Furuhall 3, Köpm.-g., box 96 b
-»- Agnes, Ä.-fru, Fridmo, N. Via, box 3046
->>- Algat, Skof.-arb., Lilla Vissberga, Kvarng., box 1-14
->>- Anna, Baderska, Varmbadhuset, Drottningg-.
-»- Anna, Frök., Daliaborg, Malmg., box 1048
Alla slags BILREPARATIONER
brr,f~~~t bh~: och Hugo Johanssons Motorverkstad
Kumla
Telefon 88
27
Johansson & C:o, J. \V .. Speceriaffiir, Inneh. Köpm. ).1. Andersson, EJsass, Köpmang., postfack 11, tel. 98, 3-1-t
- » - Anna, Ä.-fru, Brohy n:r l, Idrotlsg., box 7-1-1
-»- Anna Linnea, Ä.-fru, Strömsnäs n:r l. Steney., box 182
-»- .\nna Sofia, Ä.-fru, Hyddan l, Hagag., box 557
-»- Anton "ilhelm, Skof.-arb., Strandsherg, Hagag., box 1753
-»- Arnold, Typograf, Cdde\·alla. Fridhemsg., box 51-1-»-- Augusta, FrÖk., Katrinelund, '-illag.. hox 167
-»- Bror E., Skof.-arb., Suneiund, S. Kvarng., box 361 C
- » - & C :0, Skofabrik, S. ~Ios. fack -1-8, tel. 323
Johansson, Da\-id Em., Skof.-arb., Barrhaga n:r l, '-illag.. box
170
- » - Eeh-ard, Skof.-arb.. Strömsborg, '-illag.. box 175 c
-»- Efraim, Fabr., J ohannesJund 2, j ärtwägsg., box 552
-»- Ejnar R., Typ~graf, Skogshyddan, S. ~Ios, box 15-1-t
-)>- EJin juliana, Frök., EJinsborg, Drottningg.. box 718
-)>- Ellen, FrÖk., Åsa l, Kumlaby äg., box -1-78 d
-)>- Elna, Fr., AnneJund. Kyrkog., box 82 b
-»- Emanuel, Byggn.-snick., Lövstaborg, Lövstag., box 669 b
-»- Emma Kristina, Lägenhetsäg.-a, Linneelund, Idrottsg., box
665 b
-»- Emma M., Ä.-fru, Yårgårda, Stene\·., box 750
-»- Engelbrekt, SkoL-arb., Stenstorp, Kvarng., box 138
-»- 'Erik Gunnar, Murare, Haga, S. Mos, box 1703
-»- Erik Herman, Lägenhetsäg., Bjöl-klunda l, Idrottsg.. tel.
200
-»- Erik O. V., SkoL-arb., Fylstaboda, Stenev., box 78-1- » - Erik Olov, Banarb., Dalvik, S. Mos, box 1710
-»- Ernst, Plåtslag.-mäst., Lincl 2, Drottningg., box ISO b
Johansson, Ernst, Plåtslagareverkstad, Sveavägen, box 51
J ohansson, Eskil, Chauff., Marieiund, S. Mos, box 1251
-»- Ester, Frök., Hagaberg. Svea\·.
-)>- Evald Teodor, Skrädd., BI-oby l, Idrottsg., box 741
-»- Evert, Byggm., Fridhem n:r l, Stenev., box 181, tel. 231
-»- Frans Gunnar, Skof.-arb., Rosalie, Stenev., box 796
-)>- Folke, Chauff., Sveaborg l, S. Kungsv., box 1002, tel. 33+
-»- Gunhild, SkoL-arb :a, Högåsa, Kungs\·., box 1056
-)>- Gotthard, PJåtsJag., DaJhem, Stene\·., box 793
-»- Gustav, Modellör, Bernstorp, Vattug., box 24
-»- Gustav, Åkare, Johannesberg 2, joh:s Kyrkog., box 65,
tel. 116
-»- Gustav Adolf, Lägenhetsäg., AJmby n:r 1, Idrottsg., box
722
-»-- Gustav Adolf, Skof.-arb., Högalid l, S. ~Ios, box 1519
-»- Gustav Valdemar, Lägenhetsäg., Lövsta, X:a Via, box 3058
o
KUMLA LADFABRIK
Inneh.: Karl Widlund
Tel. 91
Smärgling av Sågklingor
Tillverkning av Packlådor
28
Johansson, Hugo, Yerkstadsinneh., Almnäs, Hagendals\·.. hox S,
tel. 88
_»_ Gösta, B. P.-FÖrest., Almnäs J. Hagendals\·., box S, tel. 88
_»-- Hans, ~[urare, GlomsterhuJt 2, Iclrottsg.. box 7-1-9
_»_ Helge, SkoL-arh., Daliahorg, :\.laJmg., box 1037
_»_ Hojger E., Skof.-arh., RosYik, S. ~Ios, hox 1528
J. Skom., Ingenting, Joh:s Kyrkog., box 50
_»_ J ,-\rvid, Remlllak., Xyhem l, Kyrkog.. box 85
_»_ J. "'., Dir., Elsass, Hagendals\·., teJ 501
- t - J. "-., Ljunghyho\', Skoh'. 9, box 205, tel. 68
_»_ J. O. ~Ianfred, SkoL-arh., Tallbacken 1. Dalag., box -1-64,
tel. 375
_»--- j enny, f. d. Hush.-a, Granliden, ).Iossbang., box 1-1-7
_),_ johan E .. SkoL-arb., ~IariehO\', Xorrmalmsg., box 622
Johan Eeh·in. SkoL-arh.. Skogsbo. ~Iossbang.. box HJ.:I5
_»-- John, Groyarb., .:\Jvtomta, Kyarng., hox 377
_»_ John, Gårdsk., ~larieberg 1, Kungs\'., hox 1005
_>)-- John. Skof.-arb., RibhingsdaJ, Yattug., box 23
_»_ Jonas. Yaktmäst., Folkets Hus, Skol\·., fack 88, teJ. 379
_»_ Josef, Barnayanlsm., Yilmeluncl, Fylsta, postfack 28, tel.
226
_,_ josef, Skof.-arh., Strömborg, '-illag., box 175 c
-»- Josef, SkoL-arb., Editsherg, Kyarng.
-»- J osef ~[aurits, Skof.-arh., Björkenluncl, S. :iIf os, box 1716
-»- Karl, ),Iag.-arb., Tomtebo 18, :VIagasinsg., hox 97 g
Johansson, C"r1, Trävaruhandl., OIO\'sborg 1, Stenev., box 193,
tel. 66
-)>- Karl A., ~[urare, Björkcbo, S. ~Ios, hox 1542
_»_ Karl Artur, .MontÖr. Fylstaborg. Folkungag., box 371, tel.
2-1-9
-»- Karl L, \'ägarb .. Sol backa 2, S. ~J os, box 1629
- > - Karl O., Skof.-arb., Rosalie, Stene\'., box 796
-»- KJara, Frök., Skogstorp, Kyarng., box -1-69
-)>- Klas, Gro\·arb., SJät\'ik, Badhusg.. box 52-1-»- Knut, Skoarb., Göta -1-, Leksandsg., box 518
-)>- Kristina, A.-fru, Sandhem, ),Ialmg., box 8,
-»- Kristina LO\'isa, L el. Lär.-a. '-altersluncl, \-ästra g., box
700
->>- Lars, :\rb., Asa 1, Kumlaby äg., box -1-78 d
- $ - Lars Erik, Lägenhetsäg., Åkcrbo, ?\yg., box 738, tel. 368
-)>- ~r ajJis, Sömm.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307
-»- ~rargit, Söml1l.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307
Johanssons ~[atsel"\'ering, Hulda, BarkenJuncl 2, Hagenda!s\-.,
tel. 276
_»--
_»--
Nyvelius Färghandel, Kumla
LINOLJA
F Ä R G E R, P E N S L A R
Te I
23
29
Johanssons Moc!eaffär, Elsa Jenny, Slättenl, Köpmang., box 78,
tel. 197
Johanssons Motorverkstad, Hugo, Almnäs, Hagendalsv., box 5,
tel. 88
Johansson, ~ils, Skof.-arb., Ulriksc!al, Kyrkog., box 86
-»- Kils Erik. Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos, box 1599
-»- Oskar, Lägenhetsäg., Solliclen 2, Kvarng., box 357
-»- Oskar, Skof.-arb., Johanneskyrkan, J oh:s Kyrkog., box 67
-»- Oskar Bernhard, TrafikbitL, Stens torp, Stenn., box 775
-»- Oskar F., Skof.-arb., Granäs l, Villag., box 183 b
->>- P. ]., Lantbr., Östergårclen 3, S. ~\1os, box 1252
-»- Paul S., Fabr., Parken n:r l, Stenev., tel. 581
-»- Petrus A., f. d. Lantbr., Hagaberg, Stcne\·., box 179
Johanssons Plåtslageri, K. G., Mariedal, \'illagatan, box 176,
tel. 53 l
Johansson, Sigurd, FabL, Almedal l, Kyrkog., box 97, tel. 193
->>- Sigurd, Kontorist, RosencIai 9, Villag., box 153
-»- Stina, Sömm.-a, Marieiund, Kvarng., box 136
->>- Sven, Skof.-arb., Annelund l, Joh:s Kyrkog., box 58
-})- Sven Helge A., Trädgårdsarb., Bernstorp n:r 4, Stelle\·.,
box 184
-»-- Sven Valdemar, Livförs.-insp., Gunnebo, Villag., box 378
Johansson, Thorsten, Äkeri & Isaffär, Marieluncl 13, Joh:s Kyrkog., box 53, tel. 484
-})- Uno, Fabe, Sandliden, Leksandsg., box 528, tel. 141
-»- Valdemar, Vaktmäst., S. Mos, box 1218
-»- Verner, Rörmok., Dalby 2, Höganäsg., box 504
---,»- Vilhelm Albert, Lägenhetsäg., Skogsliden, S. Mos, hox
1275, tel. 400
-})- Åke, Chauff., Johannesberg, Joh. Kyrkog., box 65
J onsson, Adolf, Adlersro, Köpm.-g., box 79 c
-})- Almer, Skof.-förm., Bergluncla, Hagendalsv., box 10
->>- Axel Elis, Skof.-arb., Hagalund n:r 30, :-'Iossbang., box
615 b
-})- Bernhard, Verkmäst., Tomtebo l, :-1agasinsg., box 800
-»- C. A., Fabe, Idaholm, Hagag., fack 23, tel. 481
->>- C. A., Skofabrik, A.-B., Hagag., tel. 59, 159
-»- Elna, FrÖk., Sandbacken, :'1almg., box 1050
- » - Erik Maurits, Skof.-arb.. Barrholma, S. :'1os. box 1699
->>- Gotthold, Skof.-arb., :'1anilla, S. Kungsv., box 1061
->>- Henrika, .~.-fru, Karintorp l, Badhusg., box 506
->>- John, Köpm., Rosta 2, ?\'orrl11all11sg., box 624
-»- Karl Jonas, Vändl11ak., Vilhell11sberg 3, :Ylossbang., box 610
-})- Konrad, Skrädd.-at'b., Rosenluncl 15, Vattug., box 28
Ring 56
Pappersvaror och
Kontorsartiklar
A. DOHLWITZ BOKHANDEL
1:JtJ.mlc~nU(llctl~n(ln
(Märta Wigerell)
Klänningar,
Tel. 522
30
Sybehör m. m.
K
uM
LA
Tel. 198
FÖRSTA KLASS
H E R R- och D A M S K R Ä D D E R I
Svenska och Engelska tyger
K. G. Larssons Kontorsmaskiner
Köpmang. 27, Orebro
Tel. 5947
Representant för L. C. Smith skrivmaskiner, Burroughs och OriginalOhdner räknemaskiner
HATT-, MOSS- & PÄLSVARUAFFÄR
Låga priser
Reell behandling
Tricåvaror
Albin Engqvist
RAGNAR LARSSON
Hallsberg-Kumla
Tel. 72
Tel. 321
vid behov av
Aukt. reparatörer
Fullständig verkstadsrörelse
31
Jonsson & Kjeilins Skofahrik, Mossbang., teJ. 186
-»- Leander, Remm .. Kakelfabriken, Hagag., box 566, tel. 282
-»- Lennart, Disp., Skoglunda, Järnvägsg., box 213, tel. 59
-»- Maria, Frök., Eriksberg 9, Leksandsg., box 526
-»- MathiicIa, Ä.-fru, Katrineluncl, Malmg., box 1055
-»- Selma, Ä.-fru, Sandbacken, Malmg., box 1050
-»- Sigricl, Sömm.-a, Bengtsro, Stene\·., box 707
-»- Sofia, Fr., SofieIund 11, Leksanclsg., box 520
-»- Uno, Fabr., Nynäs, Nyg., box III, tel. 261
»Järnvägshotellet», Inneh. Vlilma Ström, Lundby 1, Järnvägsg.,
box 131, teJ. 486
Jönsson, Gerda, Fastighetsäg.-a, }lIaniIla, S. Kungsv., box 1061
K
Kafe & Bageri, Inneh.: Ester Gustavsson, Alavik 1, Parkg., box
113, teJ. 284
Kafe »Gotthem», Inneh.: FrÖk. Märta Axelsson, Selmas 1, Stenev., tel. 491
Kafe »Leksand», Inneh.: Beda Karlsson, Leksand, Leksandsg.,
box 527
Kafe »Nordanskog», Inneh.: H. C. Blad, Nordanskog, . Sportg.,
box 602
Karlsson, Adolf Edvin, Vägarb., Västerhult, Mossbang., box 1631
-'»- Alfred, Snick., Gustavslund, Höganäsg., box 502
- » - Algat, Lägenhetsäg., Frostnäs l, Fabriksg., box 124 b
Carlsson, Alvar, SkoL-arb., Smeds torp 3, 2 tr., S. Mos, box 1255
Karlsson, Anna, Parkudden, S. Mos, box 1206, teJ. 163
-»- Anna Lovisa, Ä.-fru, Lindesberg, S:a Kvarng., box 361 b
-»- Axel, Skam., Graneluncl n:r 5, Snickareg., box 632
-»- Axel Erik, SkoL-arb., Västå, Stenev., box 786
->>- Axel 'IN., Chauff., Daliaborg, ivlalmg., box 1037
- » - B. 'IV., Lär.-a, Klockaregården, tel. 470
-»- Beda, Kafeinneh.-a, Leksand, Leksandsg., box 527
-»- Dagny, Konsumbitr., Fridhem 18, Ängg., box 1022
- » - David A., ~.~Jgasinsarb., Nyluncla, Dalag., box 478
-»- E. Einar, Skof.-arb., Melltorp. l Kungsv., box 43 b
->>- Ebba, SkoL-arb :a, Meiltol'p, N. Kungs\·., box 43 b
-»- Edit Maria. Sömm.-a, Dalbo n:r l, K:a Via, Box 3007
-»- Edla, Fr., Kyrkogatan, box 91
- » - Edvard, Lägenhetsäg., Karlsborg, S. :-1os, box 1269
-»- Edvin, Brandmäst., Brandstationen, Drottningg., box 115
Nyvelius Färghandel, Kumla
Karlsson, Edvin, Gementarb. Dalby 2, Höganäsg., box 504
-»- Edvlll, Skof.-arb., Persberg, Stenev., box 190
->>- Einar. Tillsk~ir., Ålunda l, Köpmang., box 70
_»_ Elin, Frök., Framnäs, Järnvägsg., box 129
->>- Elin D., Lägenhetsäg., Oskarshamn 2, S:a Kvarng." box
365, teJ. 326
_>>- Elin Kristina, Ä.-fru, Vårby 6. Villag., box 161
->>- Elmy, AfL-bitr., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b
-»- Eh'i, SkoL-arb :a. Rosta 2, Kormalmsg., box 624
-»- Emanuel~ SkoL-arb., Karlsgård, Kvarng., box 352
-»- Emma. A.-fru, Johannesluncl, Järnvägsg., box 552
->>- Erik F., Skof.-arb., Österby, Dalag., box 474
->>- Erik Konrad. ChaufL, Lindesborg, Kvarng., box 361 b
-»- Erik L., SkoL-arb., aga, S. ~i[os, box 1595
->>- Erik :-1artin, Skof.-arb., Almby 2, Idrottsg., box 724
->>- Erik Kapaieon, Byggn.-sniek., Björkebo, S. :Mos, box 1709
->>- Erik S., SkoL-arb., Xylunda, Dalag., box 478
->>- Ernst Artur, SkoL-arb., Linneelund, S. Mos, box 1707
-»- Ernst Ferdinand, Skof.-arb., Rosendal 9, Villag., box 153
->>- Ester, Lägenhetsäg.. RosenIund, N. Via, box 305..J->>- Ester }I[aria, Fru, Lillebo 2, S. Mos, box 1701, tel. 361
-»- Ester ~f atiida, örnm.-a, Asplunda, Drottningg., box 680
-»- Folke Lennart, Skof.-arb., Vårby 6, Villag., box 161
-»- Frans, Lägenhetsäg., Rosendal l, Joh:s Kyrkog., box 54 b
-»- Gerda, Ä.~fru, Eriksdal 6, S. Mos, box 1204
-»- Gottfricl, Verkm., Bergsg., fack 14, tel. 304
-»- Greta, SÖl1111l.-a, Karlsro, S. Mos, box 1539
- » - Gullmar, Målare, Marieberg 6, Mossbang, box 613
-»- Gunborg E., Fr., Persberg n:r 1. Stenev., box 200
-»- Gunnar, SkoL-arb., Odinslund, Hagendalsv., box 100 b
->>- Gustav, Banarb., S. J. bostadshus, Järnvägsg., box 210
-»- Gustav, Skof.-arb., Freden, Stenevägen, box 195
->>- Gustav Adolf, Skof.-arb., Lövsta 9, Drottningg., box 679
-»- Gusta\' E., ~1ask.-arb., Solbringen, S. Mos, box 1563, tel.
451
-»-- Gustav E., Snick., Gusta\'slund, Höganäsg., box 502
->>- Gusta\' Erik, snick.. LovisaIund n:r 7, :N1ossbaneg., box 649
-»- Göta, Sömrn.-a, Karlsro, S. Mos, box 1539
-»- Hed\'ig, L d. Lär.-a, Roekford 1, Stene\'., box 303
-»- Heclvi.!S Eleonora, Lägenhetsäg., Hedvigsberg n :r l, Källg.,
box 6;)6
.
->>- Helena, Ä.-fru, Brunnsberg, Drottningg., box 123
->>- Henning, Skam., Fridhem 2, S. Mos, box 1202
-»- Henning, Skof.-arb., Lilla Edet, Järnvägsg., box 644
-»- Henning E., Fanj., Björkebo, Torsg., box 925 b, tel. 561
ELISABET JANSSONS
Tvål. Såpa. Tvättpulver
Tel. 23
32
Obs.!
Vi föra alltid högsta kvalitetssåpa
Manufaktur- & Kortvaruaffär
Tel. 338
Strumpor o. trikåvaror i stor sortering
33
Karlsson, John Samuel, Skof.-arb., Bäcklunda, N:a Via, box 3042:
~1öb.-snick., Björklunda, Hagag., box 562
-»- Hilda, FrÖk., Karlslund, Hagag., box 531
-»- Hildur Tvätterska Roseniund, Daiag., box -177
-»- Hulda: Ä.-fru, Sm~dstorp, 3, S. :Ylos, box J255
-»- Ingeborg, Nåtl.-a, Säbydal, Idrottsg., box 728
-»- Ingrid, Skof.-arb :a, l1elltorp, K Kungsv., box 43 b
-»-- Ivar, Lägenhetsäg., Kristinelund 8, Folkungag., box 306
->>-- J. Engelbrekt, Skof.-arb., Vårgårda, Mossbang., box J6-+L
-»- Johan, f. d. Snick., Karlsborg, . ),10s, box J215, tel. 302
->>-- Johan A., Skrädd., BjörkeIund, Kygatan
_
-»- Johan E., Skof.-förm., CharlottenIund, S:a ),10s, box J2/+
->>-- Johan Fritiof, Skof.-arb., Kygård, )'lossbang., box J639
->>-- Johan Ivar, Mag.-arb., Lindesborg, Kvarng., box 36J b
-»- J ohanna, Ä.-fru, Parkudden, S. l1os, box J206, t~l. J63,
->>-- John, Jämv.-tj.-man, Karlsborg, S. ~los, ~ox .J2b, tel. ..Jg2
-:»- John Herman, Skof.arb., '-ästanberg n:r :J. Kallg., box ~:
Carlsson, John ,Martin, Hand.-bitr., Glintebo, Hagag., box j/:J7
->>-- Johan Ture, Stat.-karl, Dalbo n:r J, -:a Via, box 3001
->>-- Josef, Skof.-arb., Tillberga J, S. Mos, box J572
•
_.»- Karin, Konf.-arb.-a, Johannesberg, S. Kungsv., box JOJ8·
-»- Karin, Sömm.-a, Gustavsberg n :r 6, Annebergsg., box 629 b
-»- Karin, Skof.arb.-a, Hellby 3, Folkungag., box 307
-»- Karl E., Murare, Karlsborg 6, S. Kungsv., box J016
->>-- Karl Erik, Skof.-arb., Norrmalm n:r 2, Nonnalmsg., box:
620
-»- Karl Ejnar, Skof.-arb., Backa 1, Mossbang., box 1683
-»- Karl Georg, Skof.-arb., Ringsta 2, S. Mos, box 1700 a
-»- Karl Gunnar, Bankkass., Ljungbyhov l, Skol v., box J69
-»- Karl Gunnar Lagerbitr., Höganäs, Höganäsg., box 48-1
->>-- Karl Gunnar: Pressare, Smultronet, Folkungag., box 372
-»- Karl Gustav, f. d. Skof.-arb., Skogshem, Kvarng., box 36.1
-»- Karl )., Hancll., Sandliden, Kumlaby äg., box 478 c, tel. :J6
-»- Karl Johan, Kvarnarb., Hallsta, Stenev., box J91
->>-- Carl Johan, Murare, Vilan 2, Lövstag., box 66~
-»- Karl Linus, Sniek., Björkängen, S. Mos, box b92
-»- Karl M., Vägarb., Solberga, N. Via, box 3050
->>-- Karl Oskar, Skof.-arb., Majtuna, S. Mos
_»_ Karl Teodor, Chauff., Almby l, Idrottsg., box 722
-»- Klara Jenny, Ä.-fru, Erikelund, Yillag., box J66
->>-- Klas, Stat.-karl, S. ). bostadshus, Järnvägsg., box 210
-»- Klas Helmer, Skof.-arb., Frostnäs J. Fabriksg., box J2-1 b
-»- Clas Ingemar, Skof.-arb., Gunnebo, Villag., box 378 _
-»- Kristina Josefina, Ä.-fru, Kristinelund, Idrottsg., box /01
-»- Marit, Kafeidk.-a, Hyddan J, Odeng., box 69 d
-»- Herbert,
EKEBY BILSTATION
Innehavare: L. LARSSON
Telefon Nerikes Ekeby 39
34
Rekommenderas
Karlsson, Kils, Skofabr., Skogaholm, Vattug., box 30, tel. 580
-»- ),1argit, Sömm.-a, PettersbUl'g n:r J, K\·arng., box 209
-»- ),1athilda, Sömm.-a, Karlberg J, S. Kungsv., box -18, tel. 102
-»- )'lärtha, Sömm.-elev, Matildelund, Dalag., box 465
Carlsson, Kils, Förs.-insp., Lyckebo, Västrag., box 7J5, tel. -IJ3
Carlsson. Kils, Skof.-arb., ),1arielund 9, ),1arielundsgat., box 38
Karlsson, Nils Aug., Cementarb., Kristineluncl, Idrottsg., box 70J
-»- Oskar, Skof.-arb., Roseniund, Källgat., box 658 b
->>-- Oskar Ejnar, Skof.-arb., BjörkeIid, S. Mos
->>- Ragnhild, Hancl.-bitr., Dalhem, Stenev.. box 793
->>- Romanus, Byggn.-snick., Källtorp J, Dalagat., box 453
-»- Rudolf '-., Skof.-arb., ?\yhem 2, S. Mos, box 1611 b
-»- Signe, Ä.-fru, Ekenäs, S. Kungsv., b 4-1 a
->>- Sigurd, Skof.-fönn., Hjärsta, Idrottsg., box 729
->>- Sofia, Ä.-fru, Fridhem 1, Joh. Kyrkog., box 57
-»- Sten Artur, Skof.-arb., Tunbo, Kvarng. box 375
->>- S\'en Gösta, Skof.-arb.. Linneelund, Idrottsg. box 665 b
-»- Sven Hj., Skof.-arb., N. '-ia, box 3022
->>- Sven T., Skrivbitr., Gunnebo, S. ),,1os, box J597
->>- Sven V .. Lägenhetsäg., Gullbacka, S. Mos, box J268
->>- Tage, Skof.-arb., Steffanstorp, Iclrottsg., box 736
-»- TorvaId, Skof.-arb., Marieberg 6, Mossbang, box 613
-»- Ture, Skof.-arb., Tureberg 2, Mossbang, box 567
->>- Vendla Ingeborg, Lägenhetsäg., Säbydal, Idrottsg., box 728
-»- Viktor, Lägenhetsäg., Foresta, Magasing., box 97 b, tel.
472
-»- Viktor Vernet·, Chauff., Brittenborg, Källgat., box 666
Carlsson, Vilhelm, Fabr., Lövåsen l, Badhusg., box 523
Karlström, Hjalmar B., Grovarb., MarieIund, Kvarng., box J36
-»- Elin Sofia, Fnl, Elinsberg, Drottninggat.. box 121
Kartongfabriken, Nya, Inneh. Fabr. Helmer Olsson o. ). V.
.Erlanclsson, Strömsnäs, Stenev. Postadr.: Kumla. tel. 285
Katrinelunds Handelsträdgård, Sörby, Kumla, tel. 39CJ
Kempes Eftr., Herrekipering. Inneh. Elsa Ekmark, Sand torp,
Hagendalsv., box 11, tel. J66
Kempe, Karl F., Chauff., Kvarng. 9, box 201 b
Kettesen, Rudolf, Handelsres., Skogsholm, Folkungag., box 317
Kilström, Ester, Hand.-bitr., Katrinelund, Villag., Box 167
-»- Karl, 'Taktm., Frista J, Hagendalsv., box 46, tel. 183
Kjellgren, S\'ante, Ing., Rosenhall. S\·eav., box 76 b tel. 369
Kjellin, Erik, Fabr., Stjärnvik l, Löntag., tel. 260'
Klaessons ),1öbelaff. Filial. Förest. E. Danielsson, Odinslund,
Hagendals\'.. box 100, tel. 149
Klang, Henning Gabriel,
kof.-arb., Skogshydclan, Mossbang.,
box 1638
Nyvelius Färghandel, Kumla
SJUKVÅRDS- och
FORBANDSARTIKLAR
Telefon 23
35
Klingberg, Anna, Frök., Vårby, Kungs\·., box 45
-»- Vendela, Fru, Sveaborg l, S. :Mos, box 1209, tel. 131
_»_ Manfred, Skomodelh'erkstad, Svea borg l, S. Mos, box
1209, tel. 131.
Klingvall, Sperling, Skof.-arb., Trion, S. Mos. box 1591
- » - Sven, Skof.-arb., Trion, S. Mos, box 1591
»Konfekthörnan» (Inneh. Frök. l\traj Johansson, Örebro.), Karlsholm l, Köpmang., box 908, tel. 139
Konfektionsindustri (Gustaf Söderberg), Odinsluncl, Köpmang.,
tel. chef. 512, kont. 473
Konditori, Håkanssons Eftr., Anneclal l, Skolv., box JOS, tel. 154
»Konditori & Kafb. Inneh. B. ten berg, Friberga, Hagendalsv.,
box 21 b. tel. 353
Konditori & Kafe. Inneh. I Larsson, Berga l, Hagendals\"., box
20, tel. 52
»Konsumtionsföreningen, örebro».
Affärshuset, Köpmang., box 72: b
Charkuteriavd., tel. 293
Sko-, }''lanuf.- & Bosättn.-affär., tel. 374
Speceriavclelningen, tel. 174;
_»_ Speceri 18, Forshaga l, Fylsta, Drottningg., box 148:
Charkuteriavcl., tel. 406
Mjölkförsäljn., tel. 576
Speceriavdeln., tel. 90;
_»_ Speceri 19, Pellenäs, Hagendalsv., box 19, tel. 49
»Kostympress». Inneh. Kon rad Jonsson, Haga, Odeng.
Kravattindustri. Inneh. Sven Floren, Annebergsg., tel. 258
Kristiansson, Edit, Fabr.-ch., Rosenhall, Svea\'. box 76 b
Kullbergs Eftr. Inneh. A. Thyrman, Villingsberg l, Torget,
fack 31, tel. 60
Kumb, Gotthard, Sten h., Slätvik, Badhusg., box 524
Kumla Bok & Pappershandel. Inneh. A. Dohlwitz, Hagendalsv.,
tel. 56
Kumla Brandstation, Drottninggat., tel. 27
Kumla Bryggeri, Da\'id Benjaminsson, Retretten, Kyrkog., box
94 c, tel. 167
Kumla Cafe & Hembageri. Inneh. Bernh. Andersson, Furuhall
2, Köpmang., box 95
Kumla Cementvarufabrik. Inneh. Olof \\'iren, Köpmang., tel. 232
Kumla Dispensärlokal. Läkare: E. Franklin, mottagning i KUIl1la, tisdagar kl. 14-15, Kyrkog., box 84, tel. 121
Kumla Erkända Sjukkassa, Folkets Hus, Skolv., tel. 29
Kumla Fastighetsbyrå, Rosta 2, Korrmalsmg., box 624
Ring upp M. Ulvhammar
Tel. 480
36
får Ni premierna väsentligt reducerade!
Städernas Allm. Brandstodsbolag, Försäkringsanst.
Gothia, Livförsäkriogsaktiebolaget Thule
Kumla Finbageri. Inneh. Bertil Tholsson, Leksand, Leksandsg.,
box 527, tel. 48
Kumla ~oder_ & Utsädesaktiebolag, :\1agasing., tel. Kamnanrop:
»utsadesbolaget» . Efter kontorstid 503
Kumla Folkbibliotek. Förest. Folkskoll. Ekdahl, Haga l, Svea\·.
Kumla Handelstradg. Inneh. C. A. Eriksson, Rosenhill, Kyrkog.,
box 81, tel. 292
»Kumla Hembageri», Eclitsborg. Kvarng., box 143, tel. 411
Kumla Hotell. Inneh. Valborg Finnström, Gustavs\'ik, tel. 37
Kumla Idrottspark, Idrottsg., tel. 444
Kumla Järn & Redskapshandel. In':leh. Fredrik Emberg, Lothnngen, fack 26, tel. 25 & 32:l
»Kumla Lillebil». Inneh. G. Andersson, Stationsplan, tel. 460
Kumla ~.df~bri~. Inneh. Karl Widlund, ~yhem, Viavägen, tel. 91
Kumla Lastandrmg & Skoblocksfabrik, Tallbo n:r 1, Viavägen,
tel. 521
Kumla Mejeriförening. Postad r. Kumla, S. Kungs\". tel 33
Kumla Mejeriförenings affär, PaulineIund 1 Kvarn:". box 204
tel. 533
'
'" ,
,
-»- Ljungbyhov 2, Villag., box 139
Kumla Modemagasin. Inneh. Fru Gun :Mikaelsson Stockholm.
Förest. fröken Karin Andersson, Solgården, Hagensdalsv.,
box 99 b, tel. 511
Kumla Motor & Mekaniska verkstad. Inneh. A. R. Fogelkvist,
Norrbo 1, Viav., box 802, tel. 351
Kumla Postkontor, Stationshuset, tel. 77
Kumla Skoarbetarefackförening, Hagendalsv., tel. 220
Kumla Skofabrik, Drottninggatan.
Kontor, tel. 54
Lagret, tel. 305 Stängt 13-14
Chefskontor, tel 54
Fabrikör Carl Nilssons bostad, tel. 57
Disp. Ragnwalcl Nilssons bostad, tel. 454
Kassör Herbert vVidens bostad, tel. 485
Verktnäst. Gottfricl Carlsons bostad, tel. 304
Kumla Sparbank, Skoglunda, Järnvägsg., tel. 12
Kumla Stuv- & Mönsteraffär. Inneh. Nils Fredriksson, MarieIund 1, J oh:s Kyrkog., box 55, tel. 463
Kumla Tjänstebyrå. Förestånd. Köpman Anton Persson Linclegård, Sveav., box 71 d, tel. 455
'
Kumla Tryckeri. Inneh. Nils Helander, Ellby 1 Skolv. box 103
tel. 81
'
,
,
Kumla Tvätt- och Strykinrättning, Inneh.: ]. Boström, Haga
Sveav., tel. 288
Kumla Varmbadhus, Drottninggat., tel. 299
Nyvelius Färghandel, Kumla
MUNKEDALS PAPP
PA PP S PIK
Telefon 23
37
Rörledningsentreprenör
Artur Ahlstrand
I
utför Värme-, Vatten- o. Avloppsledningar, VC- och pumpanläggningar. Reparationer av alla slags
rörledningar utföras omsorgsfullt o.
billigt. Kostnads/örsl. på begäran
Box 202
Tel. 317
Ring eller besök
AHRNHOLMS
Ii
Kumla Velocipedverkstad. Inneh. K. O. Andersson, Pellenäs,
Hagendalsv., hox 19, tel. 70
Kumla Åkeri. Inneh. Bröderna 'vVallin, Erikslunc1, box 65 b, tel.
18, 378
Kumla Ångqvarn A.-B., Stenev.-Parkg., tel. 10
Kyarnström, Johan, f. d. åkare, Vårby 1, Kungsv., box 45
J(äck, Gustav, Snick., Gustavslund, Kumlaby äg., box 478 b
KäJlanc1er, Karl, Skof.-arb., Äkerbo, S. Mos, box 1540
KäJlman, Erik, Brädg.-arb., Nyhem 1, S. Mos, box 1220
-»- Märta, Distr.-sjuksk :a, Källbo, Da!ag., box 460 b
KäJlstedt, Sven Oskar]., Snick., Gunniborg, S. Mos, box 1707 a
Källström, Anton, Skof.-arb., Marieberg, Villag., box 157
Kämpe, Henny, Skof.-arb :a, Fristad, Kungsv., box 1003
- » - Sivert, Grovarb., Östergården, S. Mos, box 1205
-»- Thora, Ä :-fru, Östergården, S. Mos, box 1205
Körberg, Ifred, f. d. Skof.-arb., Nyhem, Stenev., box 790
-»- Sven, Skof.-arb., Rosenborg, Stenev., box 780
B O K- & P A P P E R S H A N D E L
L
Vid behov av Böcker, Pappersvaror, Fakturapärmar, Kontors-
Tel. 265
I~
böcker, Musikvaror, Inramningar
I-------------II~
Berga Stenhuggeri A.-B.
Kumla
.Tel. Hällabrottet 1
KALKSTEN ocl1 MARMORARBETEN, KÖKSMARMOR
A.-B. KUMLA KALKGRUVA
Tel. Hällabrottet 1
PRIMA OSLÄCKT KALK
skall det vara med högsta tillåtna
maltstyrka !
Läskedrycker och
Vichyvatten erhålles hemsänt från
KUMLA BRYGGERI
Tel. 167
38
Prova och döm, om inte Kumla-Drickat är fylligt,
närande och hållbart
11
Lager, Gustav A., Skof.-arb., Sofiero 4, Mossbang., box 647
Lagergren, Nils Emanuel, Borstb., Lillebo, 2, S. Mos, box 1701,
tel. 361
Lagerlöv, Amt G., Skoarb., Ekenäs, Vattug., box 451
-»- Torsten Emanuel, Skofabr.-arb., Lövsta, S. Mos
- » - T. L., Skof.-arb., Lövsta, S. Mos
Lagerström, Matilda, Fru, Drottningg., box 148
-»- Nils, Skof.-arb., Gustavsvik, S. Mos, Idrottsg., box 1576
-»- Svante Sigvard, Skof.-arb., Drottningg., box 148
Lange, Johan Herman, Trädg.-mäst., MarieIund, 5, S. Mos, box
1530
Lann, Bernhard, Lägenhetsäg., Solhem, N. Via, box 3004, teJ. 336
Landby, Johan I var, Skof.-arb., Hellby 3, Folkungag., box 307
Landin, Alma, Ä :fru, Bernstorp, Stenev., box 189
-»- Karl Elov M., Skof.-arb., Lövsta 9, Drottningg., box 679
Landelius, Nestor L., Tillskär., Västergård, Stenev., box 789
Landerholm, Frans Oskar, f. el. Skof.-arb., Källeberg, Villag.,
box 171
-»- Karl Artur, Skof.-arb., Björklullda, Hagag., box 1756
Landsberg, Karl Artur E., Gårdsäg., Vilan, Järnyägsg., box 211 b
Landström, Karl O. A., Skof.-arb., Karlsro, Mossbang., box 1630
J~arm, Ivan, Hand.-bitr., Björkhaga, Idrottsg., box 1686
·JoLn Magnussons BoLLinJeri
Tel. 448 - Kumla
Utför allt vad till branscl1en l1örer
Billiga priser!
Välgjort arbete
39
Larsson, A. Gustav, Lägenhetsäg., Edelund, Kvarng., box 356
-»- Agnes Karolina, Lägenhetsäg., Barrhaga 2, Villag., box
172 b
-»- Alexander, Skof.-arb., '-ästennalm, V~istra g., box 682
-»- Alma, Ä :-fru, Latorp, K. Kungsv.. box 43
-»- Alma, Ä.-fru, Anneberg, Hagag., box 643
->>- Almer, Kassör, Berglunda, Hagendalsv., box 10
-»- Anna, Nåtl :a, Tallbacken l, Dalag., box 464
-»- Anna, Ä.-fru, Segolsdal, Kyrkog., box 87
-»- Anna, Ä.-fru, BjörkeIid, N. '-ia, box 3005
->>- Arvid, Grusfogde, RosenIund 13, Hagag., box :J:JJ
-»- Arvid, Skof.-arb., Skogshem, Kvarng., Box 361
->>- Axel, Lantbr., Lindegård, Sveav., box 7l b, tel. 85
-»- Axel Ejnar, Skof.-arb., Bengtsborg, S. ~10s, box 1589
-»- Axel ]., 2\10dellör, K\·arng. 9, box 201 a
->>- Beda, Ä.-fru, Göta l, Sveav., box 76
-»- Charlotta A., Ä. :fru, Amalinborg, Korra Via, box 3010,
tel. 146
-»- David, Skof.-arb., Karlsborg 8, S. Mos, box 1210
-»- Ellen, Skrivbitr., Solhult, Mossbang., box 653
-»- Elin Johanna, Ä.-fru, Talludden, N. Via, box 3013
->>- Elof O., Chauff., Marieberg 2, S. Kungsv., box 1007
->>- Elsa, FrÖk., Hjärsta l, S. Mos, box 1226
-»- Elsa, Lägenhetsäg:a, Johannelund l, S. Kungsv., box 1060,
tel. 31
-»- Elsa, Lär :a, Tallbaeka 2, Fabriksg., box 638, tel. 443
-»- Emanuel, Köpman, Smedstorp l, Torget, box 2, tel. 350
-»- Emil, Fjärdingsm., Marieberg 7, Villag., box 164 tel. 286
-»- Emil, Lägenhetsäg., MarieIund, S. Mos, box 1251, tel 9
-»- Erik, Akeriäg., Bro l, Vattug., box 32, tel. 315
-»- Erik, Skom., Karlsby, Malmg., box 1037
-»- Erik Alvar, Skof.-arb., Blomsterhult, Idrottsg., box 1690
->>- Erik August, Skrädd., Viaborg, N. Via, box 3048
-»- F. Emil, Lägenhetsäg., Östratorp, Bergsg., box 472
-»- Gunnar, Skof.-arb., Nyhem, 2, Nyhemsg., box 616
-»- Gustav A., Skof.-arb., Kristinelund, Hagag., box 559
-»- Gustav Hjalmar, Chauff., Solbaeka 2, S. Mos, box 1629
-»- Gösta, Skof.-arb., Nyhem 2, Nyhemsg., box 616
-»- Hanna Maria, Stryk :a, Mark, Västra g., box 667
-»- Harald, Skof.-arb., Lunda 3, Annebergsg., box 630
-»- Harry, Skof.-arb., Gotthem, Lövstag., box 678
-»- Helga H., f. el. Skof.-arb :a, Manhem, Stenev., box 180
-»- Henning, Åkare, S. Kungsv., box 1004
-~- Henry Samuel, Skof.-arb., Skyberga, Idrottsg., box 735
Larsson & Johanssons Skofabr.. SkogaIund 23, Leksandsg., box
519, fack 13, tel. 256
Larsson. Josef, ~1urare, Olovsborg l, Stene\·., box 302
_»- Hilding, Skof.-arb., Skogshem, S. Mos, box 1502
_»- Hilma Charlotta, Lägenhetsäg., Skogshem, Sportg. box 607
_»-- Hulda, Fr.. Persborg l, Sveav., box 63
_>>- Hulda, Ä.-fru, Sommarro, '-attug., box 27
_>>- L, Fru, Berga l, Hagendalsy., box 20, tel. 52
_>>- Ida Maria, Fr.. Tillberga, "illag., box 177
_»- Ida, Lägenhetsäg :a. Bernstorp 3, Steney., box 184 b
-»- Ingeborg, Lägenhetsäg., Parkudden, Drottningg., box 39 b
-»- Ivar, Fastigh.-äg., Bro l, '-attug., box 32, tel. 280
-»- Johan Algot, ~10dellör, Skogsberg. Folkungag., box 312
->>- K. Axel, Skof.-arb., Skogshall, Dalag, box 462
->>- Karl Albert, Skof.-arb., '-ästanborg, ~Iossbangatan, box
609
-»- Karl Arvid, Skof.-arb., '-ästanås, Annebergsg. box 637
-»- Karl Edvin, Skof.-arb., Björkhaga, S. Mos, box 1706
-»- Karl Ejnar, Skof.-förm., Björkhaga 2, S. Mos, box 1592
->>- Karl Elis, Skof.-arb., SkogaIund, Sportg, box 604
-»- Karl Erik, Lägenhetsäg., Prästg. ägor, Kyrkog. box Ö K
11
-»- Karl Fredrik, Skof.-arb., Björkängen, S. Mos, box 1592 b
-»- Karl Georg, Skof.-arb., Haga, S. Mos, Box 1631
-,,- Karl Gunnar, Lägenhetsäg., Karlsborg, Folkungag., box
312
-»- Karl Herman, Skof.-arb., Gläntan, Västra g., box 712
-»- Karl ]., Skof.-arb., Karlsborg, Drottningg., box 114
-»- Karl, Grovarb., Dalby 2, Höganäsg., box 504
->>- Karl, Handskmak., Grönlid, Nyg., box 109
->>- Karl, Lägenhetsäg., Solhem 1, S. 2\1os, box 1220
->>- Karl, Skof.-arb., Ljungbyhov 1, Skolv., box 169
->>- Carl Pastor, Parkudden, S. Mos, box 1206, tel. 238
-»- Karl, Pastor, Norra Via, box 3001, tel. 238
-»- Kristina, Ä.-fru, Smedstorp, S. 2\1os, box 1254
->>- Lars, Lägenhetsäg., ~1ariedal, Villag., box 176
->>- Lars David, kom., Husby, Idrottsg., box 732
->>- Lars Oskar, Skof.-arb., Hagaskog, S. Mos, box 1736
->>- Lars Uno, Skof.-förm., Västermalm, Västra g., box 682
-»- ~1immie, Distr.-barnmorska, Foresta, Magasing., box 97 b,
tel. 472
-~- Manfred, Skof.-arb., Annelund, Källg., box 662
-»- ~1aria, Ä.-fru, Sofiero, Sveav., box 75, tel. 392
-»- Martin, Skof.-arb., Nyhem 2, Nyhemsg., box 616
-»- ~1artin, Skof.-arb., Skogiunda, Idrottsg., box 665
Rehnbergs Kapp- och Skinnafför
Nyvelius Färghandel, Kumla
-»- Adolf, Skof.-arb., Rosenhall, S. Mos, box 1561
Kumla
40
Tvål, Såpa, Tvättpulver
Tel. 381
Specialaffär i Kappor, Klädningar och Skinn
Tel. 23
Obs.!
Vi föra alltid högsta kvalitetssåpa
41
Larsson,
Ragnar, Hatt-
& Pälsvaruaffär, Lothringen, box 6,
tcl. 321
Larsson, Rubcn, Skof.-arb., SkogshiJl, S. 110s, box 1601
- » - Nils, Skof.-arb., Maricdal, Villag., box 176
-»- Oskar, Bortsb., Katrineholm 1, N. Kungsv. box 515, tel. 294
->>- Oscar. Karlsvik 3, ViJlag., box 162, tcl. 62
-»- Oskar L., Mag.-förm., Strömsborg l, Stenev., box 185,
tel. 477
-»- Oskar :'vI ann e, Skof.-arb., Yårgårda, Stenev., box 706
-»- Pcr, Skof.-arb., Lunda, KUl11laby äg., box 489
-»- Per Alfred, Gårdsäg., Hagaberg, Stenev., box 179 tel. 263
->>- Rune, Kond.-arb., Solhult, Mosbang., box 653
->>- Rut Elin, Fr.. TaJluddcn, N. Via, box 3013, tel. 590
-»- Selma, f. d. Skof.-arb :a, Kristinclund, Hagag., box 559
-»- Signe Viktoria, Konf.-arb :a, GranehiJl, Folkungag., box
374
-»- Svea Viktoria, Sömm :a, Kristinelund, Folkungag., box 306
-»- Tage, Vägarb., EJlby 1, Järnvägsg., box 103 b
-»- Tore, Snick., Skoh'ägen 9, Kvarng.
-»- Uno, Fabr., Lundby, S. Mos, box 1554, tel. 567
- » - Verner, TiJlskär., Vernsta, ViJlag., hox 172
-»- Viktor, Lägenhetsäg., Granliden 1, Torsg., box 902
Leden, Ernst, Skof.-arb., Hemmet l, Hagag., box 558
Lejon, Daniel, Förman, Foresta, Magasing., box 97 b
-»- Nils Charles, Skof.-arb., Skogshall, S. Mos, box 1627
LCllz, Karl. A. H., Modellör, Eliscfred, Västra g., box 703 b,
tel. 403
-»- Solveig Margareta. Hand.-bitr., Eliscfred, Västra g., box.
703 b, tel. 403
Lennartsson, Per Lennart, Skof.-arb., Skogsberg, Folkungag.,
box 312
Liljestrand, Gusta,' Alfred, Skof.-arb" Tomtebo, K,'arng., box
354
Lind, Carl. Byggm., Strömsborg 3, Vattug., box 29 b, tel. 93
Lindbcrg, E, Fritiof, f. d, Posttj,-man, Granliden 3, Malmg.,
box 900, tel, 132
-»- Johan Ivar, Skof.-arb., Linneclund, S. ~10s, box 1707
-»- M. Stina, Skof.-arb :a, Kurmes, Mossbang., box 1562
Lindblom, Artur, Skof.-arb., Korrmalm 5, Fabriksg., box 627
- » - Karl Jakob, Skof.-förm., Karlsro, Idrottsg., box 744
->>- Ruben Ejnar, Vändmak., Tunebcrg 1, Mossbang., box
612 b
Lindbloms Vändskofabr., Hvilsta 1, Fridhemsg., box 508, tel. 69
Linden, August, Byggnd.-snick., Akcrnäs, Köpmang" box 36 b,
tcl. 570
Linder, Nils Georg, Lägcnhctsäg., BjörkeIid, N. Via, box 3005,
tel. 492
_»- Selma, Ä.-fru, Grönlid, Nyg, box 109
_
Lindgren, Erik, Skof.-arb., Granehill, Folkungag., box 3/4
_>>-- Johanncs Artur, Banarb., Johanncsberg I, S. Mos. box
1560
Lindin, Amanda, Ä.-fru, Sol hem ~, S. Mos, hox 1223
_»- Axel, Brc,·bär., Lilla Hcllby, S. Kungs,'., box 18 h
Lindholm & Fägerstcns Smidesverkstad, Torsborg, Kyrkog.,
box 90, tel. 566
Lindholm, P. Axel, Smcd, Smedjan, S. Kungs,'., box 92
Lindkvist, Bertil, Skof.-arb., Frimont 1, Stencv., ~ox 186
_»_ Carl, Lägcnhetsäg., Boliden, S. Mos, box 1;,96
_
Lindqvist, Sigricl, Rikstel.-nist, Sommarro, Vattug., box 2~
Lindmark, Bernharcl, Skof.-arb., '-allhall 1, Vlllag., box 1:>2
_>>- Josefina, Ä.-fru, Gustafsberg 3, Annebergsg., box 629
_»- Karl, Betongarb., Perstorp 3, S. Kungsv., box 1021
,.,.
Lindström Karl David, Skof.-arb., Albano 1, Vtllag., box b;,
_»_ Fra~s Oskar. Skof.-arb., Linclesro, Västra g., box 748 b
Lithell, Oskar, Chal'kuteriaffär, Smeds torp, Hagendalsv;igen,
box 7, tcl. 75, 475
.
Filial: Skolvägcn, tel. 75
Filial ~ Nordinsluncl, Hagagatan, box. 575, tcl. 476
75 växcl
_»_ Samuel, Charkut., Sti,cclstorp, Hagendalsv., box 7, tel.
475 växel
J~jungberg, Albert, Skräclcl.-mäst., Hcmmet 2, Folkungag., box.
310, tel. 101
Ljungqvist, Elsa, Ä.-fru, Karlslund, Hagag., box. 531
Ljunggrcn, I van Holgcr, Cykel rep., Karrct, Idrottsg, box 1613,
tel. 58
Ljungberg, Carl G., Sm cd, Smebo, Malmg., box }036
Lunchkafeet. Inneh. Elsa Enksson, Smeds torp, 10rget, box. 2 c,
tel. 219
Lundahl, Erik, Målare, Lilla Granlunda, Hagenclalsv., box 16,
tel. 751
LundeIl, Karl Ejnar, Skof.-arb., Lundby, S. M os, box l5.'i~
Lunclal, TorvaId, Skof.-arb., Härvibo, SllIckareg., box 620 b
Lundberg, Agnes, Sömm :a, Haga}, Odeng.
..
_
-»- August Julius, Skof.-arb., Vastanborg 4, Kallg., box 6;,4
->>- Augusta Linnea, Nåtl :a, Solhem, Idrottsg., box 747 b
->>- David, Emanuel, Skof.-arb., Solhem, Idrottsg., box. 746
-»- Grcta Lägenhetsäg.-a, Stensta n:r 1, Mossbang., box 600
Lundin, He~ry, Ing., SYea 1, Sveav., box 59 b. tel. 41~
._
Lundeborg, C. K, Skorstensfejarm., Svea, Svea"., box ;,9, tel. 22;,
Nyvelius Färghandel, Kumla
ROBERTSSONS VELOCIPED· & SPORTAFFÄR
VAXDUK
Kumla tel. 269 - Hallsberg tel. 43
för Bord och Hyllor, stor sortering
42
T e I. 2 3
Cyklar,
Sportartiklar, Radio, Reparationer"
43
Gynna
FolketsHus Bio!
Alltid goda program. Förstklassig ljudåtergivning genom
Aga Baltics ljudförstärkare.
Tel. 379
Föreställningar i regel varje
onsdag, Fredag, lördag, söndag
IE r n'-s-t-E-r-i-c-s-s-o-n-sHandelsträdgård & Blomsteraffär
Rikstelefon: Affären 313
Trädgården 253, Kumla
Beställningar av Kransar o. Buketter emoltagas. Plantskolealster m. m.• Medlem av
Blomsterförmedlingen.
Allt till bill. pris!
Rt:lc Rt:lcJJttn
Välso rterad Speceriaffär
Kumla
Bensin
44
Tel. 398, 499
- Fotogen - Smörjoljor
Lundholm. Ebba, Fr., Berglunda, Hagcndalsv., box 8, tel. 206
_»_ Karl Oskar, Hand.-bitr., Brittenborg, Källg., box 666
Lundholms Skomanufaktur, Kvarng., tel. 112. 312
Lundin, Karl, f. d. Skof.-arb.. Kumlaby 6, Kyrkog., hox 92 b
Lundin-l :son, Klas. Kyrkoadj., Sofiero, Svcav., box 75, tel. 510
Lundk\'ist, Bernhard, Skom .. Fylsta gård, Stenev., box 301 b
Lundquist, Filip, Lägenbetsäg., SofieIund 7, Fridhemsg., box 509
Lundk\'ist, Gustav, f. d. Soldat, Agnesro, S. Mos, box 1587
_»_ Hegart, Skof.-arb., Agnesro, S. Mos, box 1587
_>)-- Knut S., Skof.-arb., Solhaga, S. Mos, box 1532
Lundstedt, Hulda A.-fru, Lundhem, S. :-los, box 1529
_»_ Karl. Byggn.-arb .. Lundhcm, S. :-10s, box 1529
Lundström, Karl, Skof.-arb., Kar1sro, S. :-los, box 1630
Lindell, Ida, Ä.-fru, RosenIund, Vattug., box 28
Lönnberg. Erik, Skom.-mäst., Strömsborg 4, Villag., box 176 b
_»_ Erik Göte, HandelfÖrest., Ströms borg 4, Villag., box 176 b
»Lönnhergs Skomakeri». Strömsborg 4, Villag., box 176 b
Lönl1\'ik, Birger, f. d. Polisman, Lothringen, Torget, box 6
Lö\', Anna, Xåtl.-a, Solhcm 3, Idrottsg., box 739 b
Löfvander, Per, Bilmont.. Furuball 1, Kyrkog., box 95 b
Lö\\'enhielm, C. G. \r., Förste stationsskrivare, S. J. Bostadshus,
box 915, tel. 562
Lö\'stedt, Alf Harald, Skof.-arb., Grantorp l, .!\orrmalmsg.. box
622
Löwstedt, Arthur, Kamrer, Tomtebo, :-1agasing., postf. 65, tel.
450
M
:-lagnusson, Georg. Komminister, Komministergården, Kyrkogårdsg., tel. 370
_>)-- Gustav P., Trädskötare, SkogaIund, Sportg., box 608
Magnusson, John Viktor, Bokbind., Fylstaborg, Folkungag., box
371, tel. 448
_»_ :-1., Konditor, Linnea 2, Joh:s Kyrkog., box 66, tel. 76
:-lalm, Alvar, Skrädd., Adolfsberg 1-2, Köpmang., box 60
_>)-- G. Erik, Skof.-arb., Sofie lund, Ängg., box 1023
_>)-- J. Sofia, Ä.-fru, Soficlund 8, Ängg., box 1023
_»_ S\'ca Yiktoria, j.\..-fru, Lö\'backa, Idrottsg., box 1609
Nyvelius Färghandel, Kumla
RULLGARDINER och
PORTIERSTÄNGER
T e I. 2 3
45
Martins Järnhandel, Inneh. Köpm. Carl 1fartin, Haga l, Odeng.,
postf. 50, tel. 67
Martin, Carl. Köpman, Haga l, Odeng., tel. 67
Melins Begravningsbyrå, Furuhall 2, Köpm.-g., box 95, tel. 61
Melin, Edvin, Köpman, Furuhall 2, Köpm.-g., box 95, tel. 61
->>- Folke, kogsmäst., Tallbacka l, Fabriksg.. box 636, tel. 309
->>- Hilma, Ä.-fru, Karlsholm, Köpm.-g., box 35
J\Ietodistkyrkan, Drottningg., box 677
Moberg, Josef Harry, Typograf, Lyckebo, Västra g., box 715
- » - Torsten E., Affärsbitr., Karlsborg, S. ~Ios, box 1269
Mokvist, Kurt, Skof.-arb., Lind 2, Drottningg., box 150 b
Molin, Anna Lovisa, Ä.-fru, Västerby, Idrottsg., box 1684
-»- Birgit A., Hand.-bitr., Fylstalund 2, Nyg., box 737
->>- Ed\·in V., Skof.-arb., Västerby, Idrottsg., box 1684
Moraeus, TorvaId, Kont., Lindegård, Svea\·., box 71
Morell, Karl Johan, Skof.-arb., Stambull, Knrng., box 150
Mossberg, Gusta\' Fritiof, Skof.-arb., Roseniund, Käll '., box
658 b
-»-- Hjalmar E., Skrädd., ~Iossby, K\·arng., box 138
->>- Oskar H., Skrädd., HanneIund J, ~10ssbang., box 6-16
-»- Tore Maurits, Skof.-arb., Kvarng. 9, box 201
-})- Uno Hjalmar, Stenarb., Fridhem, Stenev., box 302
Moström, Hjalmar, Tegelarb., Älvtomta, Kvarng., box 377
Movitz, Josef A., Grovarb., Stegeborg, S. Mos, box 1705
MyruIf, Björn, Kont., Skodsborg, Järnvägsg., tel. 189
MyruIfs Herrekipering, Odinslund, Hagendals\·., fack 19, tel. 487
Myruif, Ulf, Köpm., Skodsborg, Järnväg g., tel. 487
Mård, Axel, Skom., ~1årsta, Ängsg., box 1034
->>- Einar, Skof.-arb., ~Iårsta, Ängsg., box 103-1
->>- Emil Gunnar, Skof.-arb., Linneeberg, S. ~Ios, Idrottsg.,
box 1610
Månsson, Ernst Axel, Skrädd., Dalby -I, Västra g., box 70-1
-»-- Eva, Konf.-arb.-a, Lindegård, Sna\·., box 71
Möller, K. A., Skof.-arb., Dalag., box 464 h
Borttager fläckar o. smuts.
Förlänar glans och puts
åt skodon och lädervaror
i alla färger
Är skon från Stockholm, Paris, Berlin
- dock bäst den vårdas med Putsin
A.- B. Svensk Blacking Industri
ÖREBRO
Skofabrikanter!
Eder affärsvinst blir större om
i utnyttjar
ändringsmöiligheterna på Edra
gamla läster
Vi kunna angående läständringar garantera
Eder ett förstklassigt arb. o. snabbt utförande
Tel. 521
Kumla läständring &Skoblockfabrik
A. Fågelqvists Mek. Verkstad
K u m Ia
Telefon 351
11~€vpfEpP€~' 7fElctll.~"~, Kll.V€~t
B r e v k o r t,
Tel. 81
46
A r b e tsIisto r
KUMlA TRYCKERI
Utför allt mekaniskt arbete och försäljer Värmeplattan TROPIK samt
nya och begagnade VELOCIPEDER
Reparat,ioner utföras. Humana priser
47
Nerikes Allehandas Kumlakontor. Lokalred. Evert Sahlberg,
AdoIfsberg 1-2, Köpmang. postf. 75. tel. 22
Nerikes- Tidningens Kum lakon tor, Lokal red. BerIiI Jansson,
Köpmang-., tel. 367
XiIsson, August, Fiskhandl., Larslund, Stenel'., box 301, tel. 372
-»- Britta, SÖmm.-a, Ljungbydal n:r l, Kvarng, box 198
->>- Elov, SkoL-arb., Peterburg n:r l, Kvarng.. box 209
->>- Emmy, Fabr.-arb :a, Tallholmen, S, :\1os, box 1276
::\ilssons Frisersalong, Fylsta, Skol\'. 9, box 207
Xilsson, Gunnar, Frisör, Skol v., 9, box 207
Nilsson, Gustav, Bilägare, Solgården, Hagendalsv" postadr.,
Kumla, tel. 380
->>- Karl, Kamrer, Ulriksdal, Kyrkog., tel. 426
Nilsson, Carl, Fabr., Elsass, Hagendals\'" tel. 57
XiIsson. Maja. Lägenhetsäg., Hellby n:r 3, Folkungag., box 307
->>- Oskar, SkoL-förm., Xärlunda, l\orrmalmsg" box 625
->>- Ragl1\'ald, Disp., Solgården, Hagendals\·., postaclr.: Kumla,
tel. 45-'!-»- S\'en F., SkoL-arb., Slem'ik, Stenev., box 781
Xolbeck. Axel Helmer, '-erkm., K,·arng., box 201 e, tel. 298
Xord. Gustav, Skof.-arb., Xorrmalm 6. Xorrmalmsg., box 627 b
Xordin, Harry Ö. X., SkoL-arb., X:a Via, box 3022
->>- Johan Gabriel, Byggn.-snick., Xordinslund, Hagag., box 575
X orell, Alrik. Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b
-»- Axel G., Skof.-arb., Skogshall. Dalag.. box -162
-»- Elis, Lagerbitr., Furugård, FolklIngag., box 368
->>- Erik, Skof.-arb., K. Yia, box 3022
Xordström, Hilda, Fru. Saga, S. :\1os, box 1595
Xordström, Xanna, Änkefru, Anneberg, Hagag., box 643
->>- igne, Lägenhetsäg.. Kärret, S. :\1os. box 1613
Norgren, Gustal' Ludvig, Tillsk., Parkudden, Kvarn g" box 199
Norbnder, John S., Folkskoll., Källbo, Dabg., box -160 b
NorIin, Erik Valdemar, Kom.-arb., Eriksdal, S:a Mos, Idrottsg.,
box 1607, tel. ISO
Xorling, Karl Johan. Emmelund l, S. Kungs\'., box 1063
Xorr, Gerhard, Skof.-arb., Lundby 2, Järnvägsg., box 127
Norr, Uno, SkoL-arb., Adolfsberg n:r 14, Stene\'.. box 196
Nya Bilstationen, Inneh.: A, Andersson, Gustavsvik, tel. 30
Nya Färghandeln, (inneh, Hilda Karlsson), Adolfsberg 1-2,
KÖpm,-g., box 61, tel. 267
Nya Kartongfabriken, Selmas, Sten ev., tel. 285
Nya Lil'smedelsaffären, Inneh. Anna Klingberg, Hyddan 1,
Odeng., box 69 c, tel. .117
Xyblad, har, Kamrer, Skogsfrid, S. Kvarng., box 362
X\'kvist, Elsa, Sömm.-a, Rosendal 9, '-illag., box 153
_' - Henning '-., SkoL-arb., Haga 4, lIossbang., box 570
Xylander, E., :\1ontör, Retretten, Kyrkog., box 94
Nylen, A. G., Åkare, Furuhall -I, Köpm.-g., box 96, tel. 178
Xylin, Anton, Skof.-arb., Tunadal, Vattug., box 25
-»- Karl O., Fastighetsäg., Granly, Sveav., box 920
Xyman, Georg, Folkskoll., Lillebo, Leksandsg., box 529, tel. 327
Xl'Stedt, Erik, Gårdsäg., Almedal 1, Kyrkog., box 97, tel. 53
.~»- Johan Bernhard, Yedhandl., Edinslllnd, 'Tillag., box 183,
tel. 210
Nystedts Vedaffär, J. B., Edinslund, Villag., box 183, tel. 210
Kyström, August vV., f. d. Lantbr., Johannesberg, S. Kungsv.,
box 1058
->>- Axel Ivar, Vaktm., Lundholmen, Park., box 137
XYI'elius, David Leandcr, Köpm., LjungbyhOI', Skol\'. 9, box
20.l, tel. 277
Nyvelius Färghandel, (Inneh. D. Nyvelius), Odinslund, Hagendals\'., postfack 52, tel. 500 o. 23
:Kägling, Sofia, Ä.-fru, Yåd)y 1, Kungsv., box 45
Franssons Matservering
Nyvelius Färghandel, Kumla
Hagenclalsvägen
Tel. 316
SERVERAR GOD och VÄLLAGAD MAT
48
o
Oden, Anders, Grov.-arb., Odenslund n:r l, S. Mos. box 1558
Olausson, Olov S" SkoL-arb., Gustavsberg 7, Höganäsg., box 479
Ohlin, Annie, Småskoll.-a. Torsborg, Kyrkog., box 91
->>- C. '\'., Smed, Torsborg l, Kyrkog., box 91
Olin. Erik, Snick., Skoh-ägen 9, Kvarngat.
Ohlin, Torborg, måskoll.-a, Torsborg 1, Kyrkog., box 91
OIOl'sson, Gerhard, Vaktm., Skoglunda, Järnvägsg., box 213
-»- Hugo, Hand.-fÖres!., Parkudden, Drollningg., box 39 b,
tel. 520
- - Xils Oskar. SkoL-arb., Solhaga, S. Mos, box 1532
~»- SI'Cn Olov, Chauff., Tallholma, :\1ossbang., box 16-12
0Is,on, .-\manda Erika, Lägenhetsäg, Granliden, 11ossbang., box
1-17, tel. 130
.
-»- Anna, FrÖk., Daliaborg, lIalmg., box 1048
-»- Anton, Skom., Lyckan, Mossbang., box 674, tel. 2-18
- - Arvid. Bankkamrer, Almnäs, Odeng., tel. 50
-»- Augu!'t, L d. Hcmmansäg.. Österby, Dalag., box 474
-.>- Axel Bertil, Vägarb., '-årgård, :\10ssbang., box 1641
-»- Ejnar ]., f. d. Körsnär, Lundby 2, Järnvägsg, box 127
LINOLEUMFERNISSA
Bästa in_ och utländska fabrikat
Te I.
23
49
E. Melins
Be gra vningsbyrå
Kumla
Telefon 61
Välsorterat lager
Ombesörjer hela
begravningar ävensom transporter
Svepningar.
av Kistor och
Emottager beställnin-
gar å Kransar samt Kistdekomtioner.
Balsamering.
Låga priser
I I I ~ IIIIIIB IIIIIIlI~IIIc IIIIliR
p
Palm, Alva, Fru, Sofieberg, Parkg., box 110
i moderna stilar - Mjuka mottor
låga priser
Tel. 64
Ohlsson, Harry, Plåtslag., Tryggebo, X. Kungsv., box 535
Olsson, Helge K., Skof.-arb., Krylbo, Drottningg., box 680
-»- Emil, Skrädd., Skolv. 9, box 207
- » - Emil Folke, Fabr., FolkeIund, Stenev., box 303 b, tel. 383
-»- Erik, f. el. Hemmansäg., Borås I, X. Kungsv., box 485
-»- Erik Oskar, Löjtnant, Karlsro, S. ~ros, box 1700
-»- G., Grovarb., Oskarslund, '-attug., box ..[59 b
- » - Georg, Schaktmäst.. Göta 3, N. Kungsv., box 517
-»- Gustav L, Skom., VästanIid, Västra g., box 723
-»- Helmer, Fabr., Olovsborg I, Stenev., box 302, tel. ,,[57
-»- Hj., Fotografbitr., Olsbo, ~ragasinsg., box 97 e
- » - Hulda ~L, Ä.-fru, Krylbo, Drottningg., box 680 b
-»- Johan, Skof.-arb., Villa Säter, Sveav.. box 73
-»- Carl Aug., Lägenhetsäg., Lugnet 9, Kvarng., box 356
-»- Karl Gusta,' V., Gårdsäg., Adolfsro, n:r 1, K\·arng., box
1-+2
- » - Kristina, Lägenhetsäg., Kristinelund, Hagag., box 559
Olssons, O. A., Manufaktur. Inneh. Dir. Simon Olsson, HalIsberg. Förest. Goldie Stenberg, Elsass, Hagelldalsv.. postadr. Kumla, tel. 16
Olsson. Olivia, Ä.-fru, ~fatildelund, Dalag., box 465
-»- Oskar, f. d. Hemmansäg., Österby, Dalag., box 474
-»- p. Emil, Skof.-arb., Tallby, Drottningg., box 475
-»- Thorsten, Stenarb., Rosendal, Kyrkog., box 90
Ornell, Josef, Skofabr., Lövhaga, S. Mos, box 1219, tel. 259
Ottosson, Hanna, Missionär, Hjärsta, Idrottsg., box 729, tel. 467
Zarelius Möbelaffär
NYA FÄRGHANDELN, KUMLA
SJUKVÅRDSARTIKLAR
-»- E., Cykel rep., Skolv. 9, Kvarng., tel. 243
-»- G., Pastor, Tomtebo 18, Magasing., box 97 g
Ruben, Stenh.-arb., Retretten, Kyrkog., box 9-t
Palms Velocipedverkstad, Sofieberg 4, Nyg., box 110, tel. 243
Palmborg, Johan, f. d. Skof.-arb., Marieberg, Villag., box 159
Persson, Almer, Mag.-arb., Prästgård., Kyrkog., box 92 c
-»- Anton, Köpman, Lindegård, Svea,·., box 71 d, tel. 455
-»- August, Hr, Perstorp 3, S. Kungsv., box 1021
-»- August E., Skof.-arb., Elinsberg, Drottningg., box 121
-»- Axel Ejnar, Skof.-arb., Hov, Mossbang., box 1664
-»- Axel Valfred, Skof.-arb., Björkliden 2, Hagag.. box 1764
-»- Bernhold, Lägenhetsäg., Björkhult, Skomakareg., box 645
-»- David, Skof.-arb., Linneelund, LÖ,·stag., box 669 b
-»-
TAPETER
FÄRGER
Vid behov av SKODON
FERNISSOR
rekommenderas
Te!. 267
Tel. 267
Elis Schölins Skoaffär, Joh,:s Kyrkog.
50
51
Persson-Dahl, K. Arvid, Skof.-arb., Rosta, Bergsg., box 471
Persson, David S., Skof.-arb., Oskarslund 3, Höganäsg., box 481
-»- E. A., f. d. Skof.-arb., SkogaIund 14, Höganäsg., box 500
-»- E. Axel, Skof.-arb., Skogshill, S. Mos, box 1601
-»- Ebba, A.-fru, Fylstabarg, Folkungag., box 371
-»- Emma, Ä.-fru, Smeds torp 3, S. Mos, box 1253
Persson, Elis Bernh., Cykel rep., Stenberga, S. Mos, box 543
Persson. Elisabet, Fr., Säby, Annebergsg., box 631
-»-- Ellen Sofia, Lägenhetsäg., Fridhem n:r 5, Mossbang.,
box 651
-»- Elvira, Teresia, Sömm.-a, Erikelund, Villag, box 166
-»- Erik, Lägenhetsäg., Lilla Edet, Järnvägsg., box 644
-»- Erik Emanuel, Skof.-arb., Eriksberg, S. Mos, box 1645
-»- Erik Hj., Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683
_»_ Erik Oskar, Lägenhetsäg., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b
-»- Ernst Mauritz, Skof.-arb., Valhall n:r l, Villag., box 152
_»_ Gustav Arvid, Fabr., Borgvik, Västra g., box 734 b, tel 438
-»- Gustav E. H., Handelsbitr., Granberga, N:a Via, box 3002
-»- Gustav Ejnar, Skof.-arb., Odenslund l, S. Mos, box 1558
-»- Gösta, Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683 b
-»- Hanna, Lägenhetsäg., Solelid, N:a Via, box 3052
-»- Hanna, Sömm.-a, Albano l, Villag., box 155
-»- Helmer G., GrO\·arb., Alaborg, Korrmalmsg., box 623
-»- Henrika, Lägenhetsäg.-a, Björkhaga 2, S. Mos, box 1633
-»- Herbert, Fabr., Nygård, Mossbang., box 1639, tel. 567
-»- Hilc1a, k-fru, Haga 28, Svea\·.
-»- Hugo. Skof.-arb.. Ingenting, Villag., box 171 b
-»- Hulda ::vlaria, A.-fru, Manhem, Stenev., box 180
-»- Johan, Lägenhetsäg., Brunnsberg 2, Fabriksg., box 120
-»- ]ohanna A., Fr., Karlsvik 3, Villag., box 162
-»- John, Förman, Solliden, Stene\'., box 785, tel. 516
-»- Josef, Skof.-arb., Vikingshill, Leksandsg., box 525
- » - K. X Holger, Konf.-arb., SkogaIund, Dalag., box 460
-»- Karin, Kåtl.-a, Reträtten, Kyrkog., box 94
_»_ Karl, Lägenhetsäg., Norrmalm, Fabriksg., box 626
-»- Karl A., Skof.-arb., Norrhaga, S. Mos, box 1540 b
_»_ Karl Arnold, Magasins.-arb., Hedvigsberg n:r 1, Källg.,
box 656
_»_ Karl ] osef, G·rovarb., Lindesberg, Folkungag., box 315
-»- Karl O. A., Skof.-arb., Forsheda 2, Idrottsg., box 683
_»_ Klas Ejnar, Skof.-arb., Signec1al, Västra g., box 662
-»- Klas Henry, Skarn., Välan, Idrottsg., box 668
-»- Konrad, Vaktm., Västå, Sten ev., box 786
-»- Lillv, Nåtl.-a, Säbyc1al, Idrottsg., box 728
-»- Maj, Fru, Odinslund, Köpmang., tel. 497
_»_ Nils, Skof.-arb., Tureberg, Västra g., box 703
Persson, Ola, Verkm., Idaholm 1, Hagag., box 536, tel. 493
-»- Oskal', Skof.-arb., Fridhemsg., box 512
-»- Oskar G., Skof.-arb., Helmersdal, S. Mos, box 1593
-»- Otto Ivar, Skof.-arb., Björkhaga 2. S. Mos, box 1633
-»- P. V., Lägenhetsäg., Persberg n:r I, Norrmalmsv., box 618
-»- Per Emil, Sk0!l1.-mäst., Granenäs, Kvarng., box 355
-»- Per Joban, Lägenhetsäg., Gustavsberg, Folkungag., box 308
-»- Per Johan, f. d. Skam., Frimont n:r 1, Stenev., box 186
-»- Tore v., Skof.-arb., Alm, Drottningg., box 721
• -»- Ture H., Cement.-arb., Fylstalund n:r 2, Nyg., box 737
-»- TLira, A-fru, Karlsholm, Köpmang., box 35
Pettersson, Allan, Konf.-arb., Persberg l, Stenev., box 200
-»- Alvar E., Skoarb., Södertörn, Vattug., box 461
-»- Anna, Fr., BarkenIund l, Hagendalsv., box 12
-»- Anders Gustav, Skof.-arb., Gustavsberg 2, Norrmalmsg.,
box 644 b
-»- Aran, Disp., Kumla Ångkvarn, Parkg., tel. 10
-»- Al'tur, Musiker, Signedal, S. Mos, box 1225, tel. 145
-»- August, Sniek., Överås, S. Kungsv., box 1000
-»- Axel E. A., Skof.-arb., Skoglunda, S. Mos, box 1538
-»- Berta, Sömm.-a, Kvarng. 9, box 201, tel. 354
Petterssons Blomsteraffär. Inneh. Herbert Pettersson, LothrJngen, Köpmang., box 4, tel. 144
Pettersson, C. A., Skam., Tunadal, Vattug., box 25
-»- Dagmar, Sömm.-a, Fridhem n:r 5, Mossbang., box 651
-»- Edit M., Nåtl.-a, FuruIid, Folkungag., box 314
-»- Einar, Montör, SkogaIund 14, Höganäsg., box 501
-»- Einar Em., Skof.-arb., Hellby 3, Folkungag., box 307
Pettersson, Elias, Byggm., Stenstorp, Stenev., box 775, tel. 296
Pettersson, Elis, Montör, Solhaga, Hagag. box 562 b
-»- Elin J., A-fru, Furulicl, Folkungag., l;ox 314
-»- Ella, Sömm.-a, Kummelnäs, Kvarng., box 141
-»- Ellen Linnea, Lägenhetsäg.-a, Vilan, Järnvägsg., box 211 b
-»- Enoeh, Köpman,. Adolfsberg n:r 14, Stenev., box 196,
tel. 73
-»- Erik, KreaturshancIl., Östergårclen 3, S. Mos, box 1211,
tel. 466
-»- Erik, Åkeriarb., Barkenluncl, HagenclaIsv., box 12
-»- Erik Hj., Skof.-arb., Lillhem, S. Mos, box 1669
-»- Erik ]., Väskmak., Erikslund, Iclrottsg., box 1577, tel. 479
->>- Ernst G., Skoarb., Gustavsberg 7, Höganäsg'., box 479
-»- Gottfricl, Skof.-förm., Almtorp, Hagag., box 560
-»- Gottfricl v., Tillsk., Solelicl, Nnora Via, box 3052
-»- Gunnar, Skof.-arb., Tunaclal, Vattug., box 25
Nyvelius Färghandel, Kumla
Sundbergs Atelie & Fotomagasin
Välsorterat la.ger av såväl finare som enklare
Tel. 78
TAPETER
T e I. 23
udör och försäljer allt fotografiskt
53'
52
Pettersson, Herbert, Trädgårdsm., Köpmang., Roshill, S. Mos,
box 1535, tel. 138, 14-1Pettersson, Hilding, Byggm., Solsäter, S. Mos, box 1262
-»- Gunnar, Skof.-arb., Oskarshamn n:r 2, Kvarng., box 365
->>--- Gustay., Byggn.-snick., Solliden, Sten ev., box 785
-»- Gustav, Tillskär., Retretten, Kyrkog., box 94
-»- Hanna, Fr., Karlberg 9, S. Mos, box· 1539
-»- Ida, Ä.-fru, Amsterdam, Fridhemsg., box 511
-»- Joel, byggn.-snick., N arra Via, box 3001, tel. 597
->>--- Johan P., Skof.-arb., Marieberg 8, Villag., box 165
-»- Josef, Snick., Granehill, Folkungag., box 374
->>--- Josef Em., Skof.-arb., Vårgård, S. Mos, Mossbang., box
1641
-»- Josefina, Ä.-fru, Däldvik, Köpmang., box 36
->>--- K. Gösta, Kvarnbitr., Hvilsta 1, Fridhernsg., box 508
-»- Karl, Skam., Fylsta gård, Stenev., box 301 b
-»- Karl A., Montör, Södermalm, N. Kungsv., box 1203
-»- Karl A. F., Fabr., Ljungby l, Idrottsg., box 1580
-»- Karl Anton, Skof.-arb., Västå, Drottningg., box 720
-»- Karl August, f. d. Snick., Johanneslund, Kvarng., box 146
->>--- Karl Erik, Murare, Granenäs, Kvarng., box 355
-»- Karl H., Skof.-arb., Alaborg, ~orrmalmsg., box 623
-»- Karl Sven, Skof.-arb., Ljungby 1, Idrottsg., box 1580
-»- Klas, Grovarb., Barkeniund, Hagendalsv., box 12
->>--- Knut E., Grovarb., Metodistkyrkan, Drottningg., box 677
->>--- Lars, Skof.-arb., Vattug., box 454
-»- Lovisa, Ä.-fru, Skoglunda 3, Järnvägsg.
-»- Maria, Ä.-hu, Nylunda, Dalag, box 478
-»- Martin, Skof.-arb., Strömsborg l, Stenev., box 185
-»- Mathilda, Ä.-fru, Eriksdal 6, S. Mos, box 1204
->>--- Nils E., Adjutant, Bro, Torget, box 34, tel. 168
-»- Nils G., Skof.-arb., Stenvik, Stene\·., box 781
->>--- Olof, Chauff., Däldevik l, Köpmang., box 36
-»- Oskar, Fastighetsäg., Nyhem 2, Nyhemsg., box 616
->>--- Paul, Lagerbitr., Björkliden l, Hagag., box 1763
->>--- Per Aug., Snick., Skoglunda, S. Mos, box 1538
->>--- Per Hj., Kvarnarb., Hallsta. Stenev., box 191
-»- Robert, Sotare, Lyckebo, Stenev., box 782
-»- Sam, Köpman, Granliden 2, Malmg., box 901
-»- Seth, Livförs.-insp.. Bellevue, Drottningg., box 39, tel. 584
->>--- Sigurd, Skof.-arb., Fristad, Kungsv., box 1003
Petterssons Speceriaffär, Enoch, Selmas n:r 1, Sten ev., tel. 73
Pettersson, Stina, SÖmm.-a, Kvarng 9, box 201
->>--- Svea, SÖmm.-a, Fridhem n:r S, Mossbang., box 651
-»- Ture L., Kassör, Tureberg, S. Mos, box 1648, tel. 29
Fabriksstuvar
till KAPPOR, DRÄKTER. KLÄNNINGAR m. m.
Bolster 4.- kg., Blätyg 3.50 kg., Handdukar 6,- kg.
STUVAFFÄREN, KUMLA
54
Tel. 463
:»pomona». (Inneh. Fabr. Kihlström, :t\ärikes Täby.) Almnäs,
Hagenda!sy., box 5
pOllncette, OIga ~1., Ä.-fru, Eriksborg,
Kyarng., box 358,
tel. 271
Q
<)yarfort, Anna, Skof.-arb.-a, Björkhaga 2, Hagag., box 1765
->>--- Lars Fr., f. d. Smed, And~rsro 1, Villag., box 164
R
Ragnar, Gösta Folke, Ritare, Backa 1, Mossbarig., box 1683
-»- Karl Helge, Stenarb., Furulid, Folkungag., box 314
Rahlin, P. H., f. d. Skoarb., Nyhem 3, Fridhemsg., box 514 b
Rak- & Frisersalong. Inneh. Sven Andersson, Alunda, Köpmang.
Rehnberg, August, Köpman, Gustavsvik, Köpmang., box 33
Rehnbergs Kapp- & Skinnaffär, Gustavsvik, Köpmang., box 33,
tel. 381
.
Rehnberg, Mariana, Fr., Parkudden, S. Mos, box 1206, tel. 163
Redin, Axel Harry E., Skof.-arb., Karlberg 9, S. Mos, box 1539
Rel1ström, Lena, FolkskoII.-a, Fylsta skola, Villag., box 168,
tel. 333
Rickardt, ]. R., Pastor, Strömsborg 3, Vattug., box 29
Rinaldo, Gösta, Fabr., Folkungag., fack 43, tel. 82
RinaIdos Kartongfabrik. Inneh. Fru Hanna Rinaldo, Viav., fack
43, tel. 82
Ringholm, A. Martin, Agent, Valskog, N. Kungsv., box 40
Risberg, Torsten, Verkm., Hagalund, Hagag., box 35, tel. 156
Rizell, Alma, Fr., Villa Säter, Sveav., box 73
Robertsons Velociped- & Sportaffär. Inneh. C. Robertson, Hallsberg. Postadr. Kumla, Elsass, Köpmang., tel. 269
Ramin, Rudolf, f. d. Järnv.-tj.-m., Sofieberg 1, Nyg., box 122,
tel. 227
Rosby, Sven O. V., Polisöverkonstapel, Granly, Svea\·., box 920,
tel. 181
Rosdahl, Hjalmar, Traf.-bitr., Råberga 1, Parkg., box 107, tel. 97
Rosen, Harry, Skof.-arb., Persberg, Stenev., box 190
-»- Otto N., Fabr., Ljungbyhov, Skalv. 9, box 205, tel. 297, 308
Nyvelius Färghandel, Kumla
'liNOLJA
,F Ä R G E R, P E N S l A R
Tel
23
55
Hagendalsvägen - Kumla
Allmän praktik - Sfukresor
10-1 samt 5-6
Sön- och helgdagar 9-10
Mottagning: Vardagar
Roshill Handelsträdgård. Inneh. H. Pettersson, Roshill, S. Mos.
box 1535, tel. 138
Rosenberg. Harry, Skof.-arb., Almedal, S. ~Ios, box 1250
-»- Elsa. Skof.-arb.-a, Tallbacka I, Fabriksg., box 636
Rosenström, Greta, Konf.-arb.-a, Rosendal 7, S. Kungsv., box -H,
tel. 2-H
-»- HiIcIa, Fru, RosencIaI 7, S. Kungsv., box 41, tel. 2-H
Rosmark, Herman, Snick., Rosenclal, Kyrkog., box 90
Roth, A. \11/., Urmak., Rotebro, Köpmang., box 79
-»- Erik N., Skof.-arb., Rotshill, Folkungag., box 311
Runeclal, Agnes, Husförest.-a, Närlunda, Norrmalmsg., box 625
Runestad, Åke, Tandläk., Odinsluncl 1, Köpmang., tel. 303
Runfors, Davicl, Montör, Karlsborg 1, HagencIaIsv., box 14,
te!. 45
Ryclen, Börje, Lagerbitr., Grönlicl, Nyg., box 109
-»- Per M., Fabr., Ryclboholm, Hagag., box 565, tel. 28
Rycling, Ingemar, ~1ontör, Björkelid, Norra Via. box 3005
Rådmark-Ottosson, Thyra, Folkskoll.-a, Oclinsluncl, Köpmang..
tel. 389
s
Annan tid efter överenskommelse
pr tel. 525
aro utmärkande egenskaper
för S k o d o n köpta
Skocentralen
Platsens st-ärsta sortering!
Tel. 87
Sallman, Neimi, Ä.-fru, Svea 3, Joh:s Ky,-kog., box 54
Salomonsson, Alfred, Skof.-arb., Kakeifabrikcn, Hagag., box 566
Samuelsson, Erik, Plats red. för Örebro Kuriren, Granly, Sveav..
box 920, tel. 11
-»- Gustaf V., Mask. vid varmbadh., Varmbaclh., Drottningg.,
tel. 427
Samzclius Brädgård. Förest. J Persson, Drottning.-Bac1husg.,
box 36 c, tel. 314
-»- Fric1a, Musikl.-a, Skoglunc1a 5, Järnvägsg.
-»- J Erik, Dir., Skoglunda n:r 5, Järnvägsg., tel. 12
-»- Sven E., Kassör, Skoglunda, Järnvägsg, tel. 428
Sandberg, Da\'ic1, Skof.-arb., Valskog, N. Kungsv., box 40
-»- Ejnar, Mek., Fridhem 1, Stenev., box 181, tel. 113
-»~ Ernst, Skof.-arb., Mossebo n:r I, Mossbang., box 648
->>-- Gunnar, Fabr., Friclhem n:r 3, Sten ev., box 181 b, tel. 113
Sanclberg, Martin N., Kont., Skogsfrid, Kvarng., box 362, tel. 264
-»- Oskar G. V., Skrädd., Mark, Västra g., box 667
-»-- P. J.. f. d. Verkst.-inneh., Fridhem 1, Stenev., box181
Sandgren, Harald Bertil, Skof.-arb., Markebo, Västra g., box 670
Sandsten, Clas K., Skof.-arb., Västergård, Stenev., box 789
Sannel, Astrid, Sömm.-a, Åvik, S. Kungsv., box 1011
I<IJ ~\IILA\ llil21f(:IKIIE~II
-
56
då det gäller Edra Trycksaker
57
Santanen, Paavo, Skräddarm., Ljungbydal n :r 1, Kvarng., box 198
Sartz, Ida, Ä.-fru, Hvilsta 1, Fridhemsg, box 508, tel. 47
Schagcrström, Hillevi, Kont., MarieIund, Kvarng., box 136
Schelander, Olga V., Fr., Sofieberg 1, S. Mos, box 1277
Schelin, Gustav Ture, Kassör, SofieIund n:r 1, Järnvägsg., tel.
123
- » - Sven, Komm.-arb., Granliden 2, Malmg., box 901
von Schoultz, Carl, Stat.-insp., Stationshuset, Järnvägsg, fack
15, tel. 17
Sch ula, Bertil, Köpman, Smultronet, Folkungag., box 372, fack 81
- » - M., Skof.-fönn., Ljungbydal n:r 1, Kvarng., box 198
Schölin, Aug Filip, Lägenhetsäg., Lyckebo, S ten ev., box 782
-»- Axel, Skof.-arb., SkogaIund 2, Hagag., box 1750
- » - Elis, Skohandl., Karstorp l, J oh:s Kyrkog., box 56, tel. 442
-»- Frans G., Skof.-arb., Sandhem, Malmg., box 88
- » - Gottfrid, Skof.-arb., Haga, S. Mos, box 1631
Schölin & Karlssons Skofabrik, Parkudden, Kvarng.
Schölins Skoaffär, Karstorp l, Joh:s Kyrkog., box 56, tel. 442
Seen, Karl Uno V., Skof.-arb., Stjärn hov, Västra g., box 723
Sellberg, Tage, Akeriarb., Hemmet n:r l, Hagag., box 558
- » - Ake, Skof.-arb., Hemmct 1, Hagag., box 558
Setterbom, 'H., Doktor, Karlsborg 1, Hagendalsv., box 14, tel. 525
Sjö, Gustav Arvid, f. d. Husar, Hagaskog, Idrottsg., box 1573
Sjöberg, Axel, f. d. Banv., Olsbo, Magasing., box 97 e
- » - Einar, Skof.-arb., Ribbingsdal, Vattug., box 23
- » - Gustaf, Lagerch., Karlbcrg l, S. Kungsv., box 48, tel. 102
- » - Karin Linnea, Fru, Ljungbyhov 2, Villag., box 139
Sjöborg, Amanda, Ä.-fru, Ekenäs, Vattug., box 451
- » - Hilda, Ä.-fru, Linnea, S. Mos, box 1574
- » - Knut J., Skof.-arb., Barrliden, S. Mos, box 1628
- » - Levi l, Skof.-arb., Östlunda 8, Vattug., box 456
-»- Medrid, Konf.-arb., SkogaIund 21, Vattug., box 460
-»- Nils, Skof.-arb., Linnea, S. Mos, box 1574
Sjödin, Emma, Ä.-fru, Sandbacken 2, Malmg., box 1053
- » - Karl, Stenh., Sandbacken 2, Malmg., box 1053
Sjögren, l Ivar, Skof.-arb., Birgitsro, S. Mos, box 1540 b
Sjöholm, Algot, Grovarb., Solelid, S. Mos, box 1508
- » - Karl Alvar, Skof.-arb., Dalby 4, Västra g., box 704
Sjökvist, Gunnar, Metallarb., Asplunda, Drottningg., box 680
Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Postadr. Kumla, Villingsberg
1, Hagendalsv. Öppet kl. 10--14, tel. 50
Kamrer: Arvid Olsson
Kassör: Gunnar Karlsson
Bokhållare: Maria Engvall
Skareen, Julia, Fru, Oskarshamn 2, K,·arng., box 365
Skeppner, Leandcr, Skof.-arb., Fredshyddan, Norra Via, box 3008
Skoarbetarnas Exp. Förest. C. Axelsson, Odinslund, Hagendalsv.,
tel. 220
Skocentralen. Inneh. Fru Maj Persson, Lothringen, Torget, box
6 b, tel. 87
Skodon & Läder. Inneh. Grossh. Joel Andersson, Odinslund l,
Köpmang., postad r. Kumla, tel. 151, 345
Skofabriken »Excelsior». Inneh. Adolf Eriksson, Parkuddcn,
Kvarng., tel. 74, 274
»Skofabriken Mona». Inneh. K. F. Andcrsson & Co, Parkudden,
Kvarng., tel. 567
Skofabriken Wändia, Ståhlberg & Co, postadr. Kumla, S. Mos,
tel. 461
Skofabrik, Vilhelm Carlsson, Lövåsen l, Badhusg, box 523,
tel. 176
Skolagret »Garanti». Inneh. Bcrtil Schula, Parkudden, Kvarng.,
tel. 347
Skomakeri, Emil Persson, Granenäs, Kvarng, box 355
Skomodellverkstad. Inneh. Harry Andersson, Bro l, Vattug.,
fack 59, box 32, tel. 331
kräddcri, A. Ljungbel'gs, Hemmet 2, Folkungag., box 310, tel.
101
Skyllberg, Gustav Adolf, Skof.-arb., Nyhem, N:a Via, box 3056
köld, Johan V., Skof.-arb., Skogshall l, S. Mos, box 1531
- » - Karl, Grovarb., Stcnåsen l, S. Mos, box 1736
- » - Martin, Skof.-arb., Gustavsberg 6, Annebergsg., box 629 b
löjd & Bosättningsaffären. (Innch. Grossh. Frits Johansson,
Örebro.) Berglunda, Hagendalsv., box 10, tel. 40
olbringens Brödaffär, Solbringen, S. Mos, box 1563, tel. 451
Sol hälla Hembageri, Solhälla, Hagag., tel. 357
Solman, Alma M., Nåtl.-a, Grums, Idrottsg., box 733
Sohlman, Bernhard, Skof.-arb., Solberga, Leksandsg., box 522
-»- Karl G., Skof.-förm., Solhem 4, S. Mos, box 1222
-»- Valter, Butiksförest., Solberga, Leksandsg., box 522
Stark, Herman, Grovarb., Rosendal, Kyrkog., box 90
Starkenberg, Frans H., Skof.-arb., Mark bo, Västra g., box 670
Stelin, Herbert, Skof.-arb., Höglunda, S. Kungsv., box 1008
- » - Torsten Chauff., BarkenIund, Hagensv., box 12
Stellin, Elis Hj., Mag.-förm., Marielund, Idrottsg., box 730
-»- Karl Leonard, Skof.-arb., Johanneslund, Kvarng., box 146
-»- Olov l B., Skof.-arb., Skogshyddan n:r 2, Mossebang.,
box 650
-»- Sune, Skof.-arb., Skogshyddan n:r 2, Mossbang., box 650
Nyvelius Färghandel, Kumla
Nyvelius Färghandel, Kumla
BENSIN och alla slags
.SMORJOLJOR
VAXDUK
-»-
58
Johan n., Skofabr.-arb., Axieberg, Västra g., box 716
Tel.
23
för Bord och Hyllor, stor sortering
Tel. 23
59
Sten, Hanna E., Fr., Erikelund, Villag., box 166
- » - Maj, Hand.-bitr., Ljungbyhov n:r 3, Kvarng., box 200
Stenberg, Albin, Skof.-arb., Hultvik, S. :'\{os, box 1623
-»- B., Konditor, Friberga, Hagendals\"., box 216, tel. 3.i3
-»- Goldie, Hand.-bitr., Skoglunda, Järnvägsg.
-»- Sven G. H., Skof.-arb., Kärret, Idrottsg.. box 1613
StenelI, S\'en Isador, Rep., Svensta, S. Mos, box 1691, tel. 32
Sterner, G. H. "Martin, Åkeriarb., )Jylunda. Dalag., box 478
Stjernkvist, Thorsten, Skof.-arb., G"anliden 3, 1Ialmg., box 900
Stjärnoff, Rune, Cykelrep., Ljungbyhov 1, '-illag.
Strandberg, Greta, Folkskoll.-a, Annelund, Kyrkog., box 82 c,
tel. 115
-»- Gustav H., Schaktm., Annelund 1, S. :'Ilas, box 1624
-»- Hugo, Landsfiskal, Kont. Karlsholm, bostad Öllegården,
Vattug., tel. 133, 318
-»- Sigfrid, Arb., Restacl. Hagag., box 1760
Ström, C. G., Skofabr., Reträtten 3, Kyrkog., tel. 83
-»- Einar, Disp., Solgården, Hagendalsv. Postadr. Kumla, tel.
13
-»- Gustav, Mont., Bro l, Vattug., box 32 d
- » - Karl, Lage.rförm., Hagliden, Hagag., box 563 b
-»- Simon, Kamrer, Reträtten, Kyrkog. Postadr. Kumla, tel.
83
Ström, Wilma, Hot.-inneh.-a, Lundby 1, Järnvägsg., box 131,
tel. 486
Strömbe,'g, Birger A., Skof.-arb., Uddebo, Drottningg., box 720
Ströms A.-B., C. G., Skofabrik, Reu'ätten 3, Kyrkog. Postad!'.
Kumla.
Chefskontal', tel. 21
Kontor, tel. ank. 21, 83
Lager, tel. ank. 21
Fabrikör C. G. Ström, bostad, tel. 83
Disp. Einar Ström, bostad, tel. 13
Kamrer Simon Ström, bostad, tel. 83
Ståhlberg, Axel R, Åkare, Josefsberg, Dalag., box 466
Stålberg, Gunnar, Fabr., Edelund, Kvarng., box 356 b
Sund, Nelli, Fr., Östergården, S. Mos, box 1211
-»- Signe Fr., Östergården 3, S. Mos, box 1211
Sundberg, Carl, Verkstadsäg., Elvdalen, Köpmang., box 80, tel.
435
Sundberg, Lisa, Fotogr.-bitr., Hagaberg, Sveav.
Sundberg, Sven, Hovfotograf, Elvdalen, Köpmang., box 80, tel. 78
Sundbom, Gustav, Div.-arb., Ljungbyhov l, Skalv., box 169
Sundin, Karl Ragnar, Åkeriarb., Säbydal, Idrottsg., box 728
J5err= &
nib
'\DeL 352
60
'{C
~amfri5etingen
o t g e t tefommenbetas!
(1;. 1törnqoisf
Sundb'ist, Hans Bertil, Skof.-arb., Solbringen, . 1\10s, box 1563
Sundström, Folke, Skof.-arb., Sol backen, S. Mos. fack 9
_»- Emil A., Lägenhetsäg., CharlottenIund 6, S. Mos. box 1273,
fack 9
_»_ G. Axel, Köpman, Karlsro 2, :I·lossbang., tel. -112
_»- Ragnar, Skof.-arb., :'Ilarieberg 2, Villag., box J54
Sundströms Skofabrik, Charlottenberg, S. :'lias, box J27-1, tel. 117
S"allin Edvin Ad., Lägenhetsäg., Yalterslund, Västra g., box 700
S"enss~n, August E., Skof.-arb., Skogshill, S. "Mos, box J54l
5yensson & Ca, Skofabrik. Ollbo, X. Via, box 3064, tel. 54-1
S,-ensson, Elias, f. d. nick., Stjärn hov J, Idrottsg., box 7-10
_»_ Erik, Tanclläk., Karlsholm l, Köpmang., fack 39, tel. JOO
_»_ Erik. Skof.-arb., Lunda, Kumlaby äg., box -189
-»- F. E., kom., Cirele I, Järn\'agsg., box J33
_»_ Gösta, :'Iråiare, Sofieberg -I, Kyg., box 110
_»_ Hulda, Ä.-fru, :'IIarielund, :'IIarielundsgoo box 38 b
_»_ Ingeborg, Sömm.-a, 1Iariedal, Yillag., box 17-1
_»_ Ivar F., Bokf., Oskarshamn n:r l, K\'arngoo box 376, tel. 124
_»_ Karl Gustav, Skof.-arboo SiggeIid, '-ästra g.. box 709
-»- Carl H., Kakelugnsm., Staygård, Sko!\-., box 10-1
-»- Nils G. E., Lagerbitr., Stjärnhm', Idrottsg., box 740
-»- S. L., Fabr., Ollebo, K '-ia, bex 3064
•
Syenska Bensin- & Petrolcumsaktiebol. »B.P.» Förest. Gösta
Johansson, N. Kungs\'.-Drottning., box 40 b, tel. 437
Svenska Handelsbanken, Karlsholm, Köpmang., tel. kamrer 134,
kassa 434
Sviden, Olle, Grovarb., Ulvsunda, Svea v., box 62
S\yärd, Axel, Skof.-arb., Nyborg, Vattug., box 23
S,-ärd, Bengt Olov, Järn h.-bi tr., Axiberg, Västra g., box 7J6
-»- Gustav T.. Skof.-arb., Björkhaga, Drottl11ngg., box 676,
tel. 360
_»_ Kasper '-ilhelm, Skof.-arb., Solhem n:r 2, S. :'Ilas, box
1667
Syh-egård, Emil, Förman, Göta 3, K. Kungs\'., box 5J7
Syrjämäki, :'IIatti, Tillsk., Elinsborg, Drottningg., box 7J8, facl<:
36
Sånnell, An-id, Stat.-karl, Lilla Fridhem, Änggatan, box 1027
->>- Axel, Skoarb., Fridhem 18, Ängg., box 1022
Sätterlöy, Gerda, Ä.-fru, Erikslund, S. :'Ilas, box J5 J6
ätterlöy, Karl. Linjearb., :'IIossebo J, :'Irossbang., box 6-18
Sä,-, ven, Chark., Suneiund, K\·arng., box 361 c
Söder, Ottilia, Lägenhetsäg.. Lovisero, Hagag., box 56J ..
Söderbergs Konfektionsindustri, Gustaf, Odll1slund l, Kopm.-g.,
postac!r.: Kumla, tel. Chef 512, kont. 473
Söderberg. Rolf, Skof.-arb., :'Iraric1und, Kvarng., box 136
E. Walldorfs Bilstation
TeleFon 24
SJ U KBI L
med
bår
för
- Kumla
transport
av
sjuka
91
Söderlindh, "'., Bankkamrer, Karlsholm l, postfack 20. tel. 135
Söderling, Sofia, Ä.-fru, Eriksberg 9, Leksandsg., box 526
Söderström, Anna, Frök., Alphyddan, S. Kungsv., box 1006
-})- Einar, Skof.-arb., Södermalm, N. KungsI'., box 1203
-})- Carl J .. Lägenhetsäg., Södertörn, Vattug., box .f6l
Södra '-edaff., inneh. Erik A. Andersson, :-Iagasinsg. vid Yxhults järl1\'äg
Carl Johanssons Trävaruaffär
KUMLA
Rikstel. 66
Hyvlat och ohyvlat VIRKE
T
säljes till lägsta priser
Tapisseri och Kortl·aruaff.,.Innch.: Ebba Lundholm, Bcrglunda,
Hagcndalsv., box 8, tel. 206
Telegraf- & Telefonstation, Johannesberg, Joh:s Kyrkog., box 65
Thyrl1lan, A., Aff.-inneh., Villingsberg 1, Torget, fack 31, tel. 60
Tillb'ist, ]. A., Skof.-arb., Retretten, Kyrkog.. box 9.f c
Torgen, Kore, :-Iont., Dalbo 2, KI'arng., box 364
Tholsson, Bertil, Bagare, Leksand, Leksandsg., box 527, tel. .f
Torell, Carl Johan, F. d. järnv.-tjm., Kärr, Mossbang., box 6l-J.
-})- Karl Oskar, Fabr., Kärr, Mossbang., box 615, tel. 468
T,'ygg & 'C :0, Skofabrik, Parkudden, K\'arng., tel. 203
Thrygg, David, Chauff., LöYSta l, Leksandsg., box 52.f b
Trygg, Greta, Lägenhetsäg.-a, Xorrl1lalm 5, Fabriksg., box 627
Thrygg, Matz, Skoarb., Lövsta 1, Leksandsg., box 524 b
-})- Olov, Bokh.-bitr., Lövsta 1, Leksandsg., box 524 b
Trygg, Selma, Ä.-fru, Lövsta 1, Leksandsg., box 524 .
Thrygg, Svea, Aff.-bitr., Lövsta 1, Leksandsg., box 524 b
TI'ctstl'öm & C :0, Skofabrik »Bore», Parkudden, Kvarng.
-})- Olga, Lägenhetsäg.-a, Bernstorp, Vattug., box 24
Törnblad, Elisabet, Sjuksyster, Vales l, Sten ev., box 192
Törnblom, Sigurd, Skof.-arb., Skogaholm, N. Via, box 3060
Thörner, Adolf, Sixtcn, Verkl1l., Stenhal1lmar 2, Källgatan, box
659
-»- Frans Oskar, Skof.-arb.,
tenhaml1lar 2, Källgatan. box
659, tel. 379
-»- Gustav Adolf, Fastighetsäg., Stenhammar 2, Källgatan,.
box 659
Thörner, Gustav Ragnar, Skof.-fabr., StjärnYik 2, Skol1lakareg.,
box 659 b, tel. 371
-)>- Karl L Skof.-arb., EriKslund 1, S. Kungs,'.. box 49
- » - :M. Elisabeth, Ä.-fru, MarieIund 11, Höganäsg., box 480
-»- Teodor Em., Fabr., Stjärnvik 2, Skol1lakareg., box 659 b,
tcl. 371
-»- Vikmar, Skof.-arb., Källeberg, Villagatan, box 171
Nyvelius Färghandel
SJU KVÄRDS. och
FÖRBANDSARTIKLAR
62
Tel. 23
J. W.
Johanson
& C:o
Kumla
Specerier, Konserver, Delikatesser
Sydfrukter, Choklad och Konfektyrer i parti och minut
Roslal Kalle. högsia kvalileer
TeleFoner:
HuvudaFFären 98, 344
Filialen: 68
Nya och begagnade kontorsmaskiner köpas alltid Fördelaktigast hos
G. L. Dawidssons Maskinaffär.
Stortorget 8,
Örebro
Tel. 2521, 2505
Repr. (ör Underwood och Torpedo skrivmaskiner, Sundstrand och Mim räknemaskiner
Reparationsverkstad
Skrivbyrå
Kam/a
Karbad alla söckendagar kl. 1-8 em.
,Badstun: herrar: Måndagar kl. 1-8
em., lisdagar kl. 1-j em., (red.-lärd,
Id. 1-8 em. Damer: tisdagar kl. 5-8
em., tOl'sd. 1-8 em. Barn: onsdagar:
Id. 1-4 em"
Flickor kl, 4-7 em.
Tel. 199
Badhusstyrelsen.
63
Thömk\'ist. Alf, Förman, Furuhall, Köpm,-g., box 96 b
Törnkvist, Ejnar, Frisörmäst., Barrliden, S. ~Ios, box 1628,
tel. 352
Törnvall, Johan Daniel, Sr~ick., Villingsberg, Idrottsg., box 1690
Bröderna Sandberg
KUMLA
TEL. 113
u
Cylinderborrningar, Kugghjulsfräsningar, Svetsningar, Bil- & Motor-
Ulvhammar, Magnus, Banktj.-man, Lillebo, Leksandsg., box 529,
tel. -ISO
Urhbom, Alf G., Skof.-arb" Skogshem, S. Mos, box 1502
reparationer, Ångpannereparationer
SUNDSTRÖMS KIOSKER
v
,-ahle, Alf, Frisör, Västanås n:r 3, Annebergsg., box 640
,Vahle, Anna, Änkefru, Västan ås n:r 3, Annebergsg., box 640
"Vall, Folke E., Handelsförest., Gläntan, ':a Via, box 3064
Frukt, Choklad och Konfektyrer
Walldorf, Ernst, Trafikbilägare Köpmangatan, tel. 24
Största sortering
"'alldod, Per Johan, "ägarb.. Solbacka l, Idrottsg., box 575
"'allin, Emma, Ä.-fru, Granhem, Folkungag" box 313
Wallin, Erik, Åkare, Eriks!und, Skomakareg., box 65 b, tel. 378
,Vallin, Lennart, Chaufför, Vilan 2, Lövstag.; hox 669
Wallin, Oscar, Åkare, Däldvik l, Köpmang., box 36,. tel. 18
,'ahlquist, H. K, Skof.-arb., Friberga l, S, Kungsv., box 21 b
\\'alström, Bror F, Skof.-arb" ),;yhem, N:a ,'ia, box 3056
,Vandlan. Bertil, Lästfabr.-arb., Skogaholm, K:a Yia, box 3060
\ Velin, Gottfrid, Byggm., Almedal, S. ~Ios, box 1250, tel. 494
Weiderman, F. N., Omnibusäg., Sandås, N. Kungsv., box 478,
tel. 365
~ \Veidermans Garage». Sandås, K. Kungsv., box 47S, tel. 365
,Vester, Axel Gösta, Skof.·arb" Johanneslund 2, Järnvägsg., box
552
-»- Hanna, Stick.-a, Johannelund l, S. Kungs\'., box 1060
,-ester, ~Iina, A.-fru, Åsa l, Kumlaby äg., box 478 d
Yesterberg, Erik S., Skof.·arb., Skogshyddan 3, Knrng., box
353
\\'esterberg, Selma, Ä.-fru, Granhammar, S. Mos, box 492
\ Vestergren, Erik, Lägenhetsäg., Kyrkog., box 92 b
->>- ,'alter, Chauff., Kärret. Bergsg., box -1-73
"'estling, Johannes, Skof.-arb., Höganäs, Höganäsg., box 484
t71J ~ lir. z IlElirlir IlE liR IIL iD
F i s k a f f ä r rekommenderas!
Tel. 187
64
'v
Tel. 187
Tel. 412
Humana priser
Velocipeder
repareras bäst och billigast av
K. O. ANDERSSON'
KUMLA
Tel. 70
CI/klar till vinter(örvaring, Rengöring
och justering - Alla slags Reservdelar
ständigt i lager
VRETSTORPS ÅNGSÅG
Sågverk och Hyvleri
Tel. 55
Välsorterat lager av sågade och hyvlade trävaror samt övriga byggnadsutensilier: Papp, Plywood, Isolerings'plattor m. m. Fri lev. på byggnadsplatsen. Billiga priser. Begär oFFert!
65
Wessman, David, Skof.-arb., Ljungbyhov n:r 5, Kvarng., box 200,
tel. 322
-»- Oskar Gideon, Trädsköt., Ljungbyhov n:r 5, Kvarng., box
200
Widell, Carl Viktor, Snickarem., Strömsnäs n:r 1, Stenev., box
182, tel. 245
Widell s Snickerifabrik, Carl, Selmas n:r 1, Stenev.
Widen, Elov H., Skof.--förm., Mosebacke, S. Mos, box 1600
-»- Herbert, Kassör, Karintorp 1, Badhusg., box 506, tel. 485
-»- John A., Skof.-arb., Mosebacke, S. Mos, box 1600
Viden, Nils Algat, Skot-.arb., Väla, Idrottsg., box 747
Widen, Sven B., Skof.-arb., Mosebacke, S. Mos, box 1600
Videst-rand, L. Ingemar B., Skof.-arb., FuruIund, Idrottsg., box
1608
Widholm, Carl, Skam., Göta 1, Sveav., box 76
Vidlund, Anna Lisa, Sömm.-a, Blomsterhult 2, Idrottsg., box 749
Widlund, EdVin, Snick., Lillhaga, S. Mos, box 1217
Vidlund, Erik, Lägenhetsäg., Eriksberg n:r 1, S:a Mos, box 1505
Widlund, Gustav G., Handl., L. Johannesberg 1, S. Kungsv.,
box 1057
Vidlllnd, Gust. Hj., Lagerbitr., Glintebo, Ha~ag., box 17,7
Widlund, H .. Chauff.. Eltebo, Malmg.. box 904
Vidlund, Karl. Fabr., Gustavsdal 1, Fabriksg., box 124, tel. 91
Vidlund. Karl Gottfrid. Boktryck.. Solhem n:r 3, Idrottsg., box
739 b, tel. 240
Villig, Daga, Skof.-arb.a, Ljungbyhov 1, Skalv., box 169
Windahl, August, Vaktrnäst., Hilmedall, Fridhernsg., box 513
Wiren, Olov, Fabr., El te bo, Malmg., box 904, tel. 232
-»- P. O., f. d. Hemmansäg., Lillhem, Malmg., box 903
Wretman, A. W., Tobakshandl., Persberg 1, S,tenev., box 200,
tel. 440
Vretmans Cigarraffär, A. V., L:a Hellby, S:a Kungsv., box 18,
tel. 430
V retman, Oskar I var, Köprn., Persberg n:r 1, Stenev.. box 2DO,
tel. 440
Wäger, Johan A., Katrineberg, Joh:s Kyrkog., box 52
z
._»- Karl Henning. Skof.-arb.. Henningslund, Sportg., box 603
o
-»- Karl Viktor. Lägenhetsäg., Norrmalm 3, Normalmsg., box
621
Widlund, Vilhelm, Skof.-arb., Lövsta, Sveav., box 74
Wiclluncls Speceriaffär, Gustav, L:a Johannesberg, S:<1
box 1057, tel. 80
Vidström, Erik, Mål., Skuggan, Folkungag., box 187
Vigrell, Augusta, Bag.-a, Malmg., box 1054
Wigrell, Einar, Målarem., Tallbacka n:r 2. Fabriksg.,
tel. 233
-»- Martin, Målaremäst., Skoghem, Magasinsg., box
342
Wickström, Sven, Kont., Lindegård, Sveav., box 71
Vilen, Margit, Gymn.-dir., Karlsholm, Köpm.-g., box
237
Kungsv.,
box 638,
97 c, tel.
910, tel.
Vilin, Axel, Lägenhetsäg., Vårgårda, Stenev., box 750
Willerman, Sven, Kont.-ch., Odinslund 1, Köpm.-g., tel. 502
Nyvelius Färghandel, Kumla
Tvål,
A
Aberg, Gottfrid Erik, Lagerch., Östergården 1, S. Mos, box 1602
-»- K Oskar, Skof.-arb., Abylund, Bergsg., box 470
Ake, Erik K, Skof.-arb., Örntorp n:r 1, Norra Via, box 3007
-»- Erik V., f. d. Skof.-arb., Örntorp n:r 1, Norra Via, box
3001
Akerblom, Ida, A-fru, Skogstorp, Kvarng., box 469
- . - Elis V., Köpmangalan, box 4 b, Tel. 482
-»- Karl v., f. d. Förrn., Fridhem 14, Nyg., box 109
Akerfors, Martin, Snick., Nordhaga, Idrottsg., box 673, tel. 564
Akerstedt, Anton H., Skoarb., Tallbacken 1, Dalag., box 463
-»- Greta, Bag.-a, Johannesberg, S. Kungsv., box 1058
-»- Karl Fredrik, f. d. Stenarb., TaIlbackenI, Dalag., box 463
-»- K Uno, Skof.-arb., Tallbacken 1, Dalag., box 463
-»- Mary, Frök., L. Hellby, Hagendalsv., box 22
Orebro ,Da,.blad
TELEFON 417
KUMlA
Såpa, Tvättpulver
Obs.! Vi föra alltid högsta kvalitetss(Jpa
,66
,
Z&relius, Heribert, Möbelhandl., Herbertslund, Köpm.-g., box 35,
tel. 64
Zarelius Möbelhandel, Herbertslund, Köpm.-g., box 35, tel. 64
Zetterlöv. Bertil, Skof.-arb., Solhem 3, S. Mos, box 1221
Zetterlöv, Georg, Fiskh.-bitr., Gransätter, Hagag., box 551
Zetterlöv, Gust., Fiskhandl., postadr.: Kumla, tel. 187
Zetterström, B. E., Målaremäst., Sandås, N. Kungsv., box 478,
tel. 465
Zuaw, J. G., An-end., Prostgården, tel. 432
Daglig morgontidning I
Annonserat
Prenumerera I
67
Ahll~n, Rut, Hand.-bitr., Albano l, Villag., box 155
Ahl, Fredrik, Skof.-arb., Björkebo, Torsg., box 925
Alund, Svea Sofia, Lägenhetsäg.-a, Marieberg 9, Villag., box 159
Ahm, Gerda E., Skof.-arb.-a, Furudal, Folkungag., box 309
Ahman, Aug. H., Skrädd.-mäst., Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202
-»- Evert, Möbelsnick., Oskarshamn 2, Kvarng., box 365
Aman, Gustav, Gårdsk., Retretten, Kyrkog., box 94
Ahman, Signe, Sömm.-a, Ljungbyhov 4, Kvarng., box 202
Arsell, Albert, SkoI.-förm., Framnäs, ]ärnvägsg., box 129
Ahs, Ivan H., Skof.-arb., Falltorp, S. Mos, box 1680
Asberg, Ingrid, Serv., Annedal l, Skolv., box 105
-»- Sven A., Stenarb., Dalbo 2, Kvarng., box 364
,
o
Oberg, Oskar L., Skrädd., Skogstorp, Kvarng., box 469
Ohdin, Astrid, Nåtl.-a, Rosenborg, Stenev., box 780
Ohlin, Agnes M., Fru, Nybo, Kvarng., box 373
-»- Ragnar F., Stationsk., Nybo, Kvarng., box 373
Oman, Gothard, f. d. Lantbr., Skogshill, Hagag., box 1752
örebro Arbetsförmedling, Filial. Förest. Wilhelm Andersson,
Gärdhem l, Vattug., box 31, tel. 278
örebro Dagblad, Lokalred. : Birger Hellberg, Haga 28, Sveav.,
postf. 17, tel. 417
örebro Kuriren, Lokalred. : Erik Samuelsson, Fridhem l, Vattug.,
box 31 b, tel. 11
Örebro läns Centralförenings magasin, förest. Oskar Larsson
Reträtten, Odeng., postadr.: Kumla, tel. 177.
ÖrnelI & C:o Vändsk'ofabrik, Lövhaga l, S. Mos, box 1219, tel.
259
Östberg, Sonja, Sömm.-a, Blomsterhult 2, Idrottsg., box 749
Östlund, David, Köpm., Bro 3, Parkg., box 108 tel. 359
-»- Karl Gerhard, Skof.-arb., Tunbo, Kvarng., box 375
Qstlunds Tobakshandel, David, Folkets Hus, Parkg., tel. 359
Ostra 8ilstationen, Torget, tel. 315
Anm. I personregistret tillägges:
Hellberg, B., Redaktör, Haga 28, Sveav., postfack 17, tel. 417
Nyvelius Färghandel, Kumla
KEMIKALIER
TEKNISKA PREPARAT
68
Telefon 23
Cale Nordanskog invid Idrottsparken
Gott kaffe, goda smörgåsar, läskedrycker
Stor sortering av Fr u k t och Konfektyrer
Kumla Foder· &
UtsädesaktiebQlag
Telegrafadress:
F lJ R A G E
Telefon Namnanrop; Utsädesbolaget
Efter kontorstid:
Direktörens bostad ..... 0...... ... 5 01
Kontorschefens bostad............ 5 02
Spannmålsmagasinet
5 O3
Kontor
5 04.
Spannmålsmagasinet............... 5 O 5
POSTGIROKONTO
2 0781
Partiaffär i Spannmål, Gräsfrö och Stråfoder
Gatuförteckning
Torsten Larsson
Försäkringsbyrå
o mb ud
för
NORDEN Dro"ningg.
Orebro
Postgiro
försäkringsbolagen
~ATIONAL
11
Olycksfallsförsäkringsbolaget
9 O2 3 3
MERCUR
Telefon:
6 3 9 5 och 7 8 95
Försäkring enligt lag den 17 juni 1916 för
olycksfall i arbete
Kumla Meieriförening
försäljer till platsens lägsta priser
Smör, Miölk och Grädde
Tel. 33
Långtidspasteuriserad
Chefen 594
Ren - God - Hållbar
A.--B. O. A. OLSSON
KUMLA
Telefon
16
KAPPOR - KLÄNNINGAR och
MANUFAKTURVAROR m. m.
Annebergsg.
Badhusg.
Bergsg.
Dalag.
Drottningg.
Eriksbergsv.
Fabriksg.
FolklIngag.
Fridhemsg.
Götg.
Hagag.
Hagenclalsv.
Höganäsg.
Idrottsg.
Joh. Kyrkog.
J utag.
Järl1\·ägsg.
Kvarng.
Kyrkog.
KälJg.
Köpmang.
Leksanclsg.
Lövstag.
),1agasinsg.
Malrng.
MarieJunclsg.
Mejerig.
),Iossbang.
N:a Kungsv.
Xorrmalmsg.
Xyg.
:t\yhemsg.
Odeng.
Parkg.
S:a Kungsv.
Skok
Skomakareg.
Snickareg.
Sportg.
Stenev.
Stureg.
Sveav.
Söclerg.
Torsg.
Träclgårclsg.
Tångg.
\Vattllg.
Yiag.
Yillag.
Yästra gatan
Ängg.
Östergårclsv.
mellan Järnvägsg.
och 1Iossbaneg.
»
Drottningg.
» Hagag.
» Xngg.
» S:a KungsI'.
» S:a Kungsv.
» Höganäsg.
» Ängg.
» Stenev.
» Hagag.
» K:a samhällsgr.
» Nygatan
» N:a samhällsgr.
» S :a Samhällsgr. » S ten el-ägen
»
N:a Kungsv.
» Badhusg.
» Kyrkog.
» Drottningg.
» N:a Kungsv.
» Gränsg.
»
S:a Kungsv.
» Ocleng.
» Xngg.
» Badhllsg.
»
Söclerg.
» N:a samhällsgr.
»
S:a Kungsv.
» Ocleng.
» S :a Samhällsgr. » Drottningg.
» Stenev.
» Järnvägsviaclukten
» S :a Samhällsgr. » Drottningg.
» S:a Kungsv.
» Ocleilg.
»
)'10ssbang.
» Västra g.
»
S :a Samhällsgr. » Drottningg.
» K :a Kungsv.
» Baclhusg.
»
Drottningg.
» Källg.
» S :a Sal1lhällsgr. » Kyrkog.
» Xngg.
» Kyrkog.
» N:a Kungsv.
» Träclgårclsg.
» Ängg.
» Jutag.
»
Drottningg.
» N:a samhällsgr.
» Drottningg.
» Järnvägsviadukten
»
Järmägsg.
» Kyhemsg.
»
Järnvägsg.
» Drottningg.
»
)'Iossbang.
»
T:a samhällsgr.
» Kyrkog.
» HagencIaIsv.
» Drottningg.
» Stenev.
»
S :a Sal1lhällsgr. » Drottningg.
» Järnvägsg.
» Stenel'.
» Drottningg.
» Källg.
» N orrmalmsg.
»
Annebergsg.
» Mossbang.
» Iclrottsg.
» Drottningg.
» Järnvägsg.
» Villag-.
» Järnvägsg.
» Oclen'g.
»
S:a Kungsv.
» Viag.
» Villag.
» Malrng.
» Sveav.
» Wattug.
» K:a Kungsv.
» Fridhemsg.
» Leksanclsg.
» Ängg.
» Torget
» SöderO'.
» Stenev.
»
S :a Samhällsgr. » Drottningg.
» Hagag.
»
Söclerg.
» N:a samhällsgr :a.
» Södra
» Norrl1lalmsg.
» N:a samhällsgr.
Tandläkare ÅKE RUNESTAD
Fastighetsförteckning
Torget, Kumla - Tel. 303
Kumla m. p.
Mottagningstid:
Kl. 10-12, 5-7, lärd. ingen kvällsmottagn.
Andra tider efter överenskommelse.
•
Carl F. Marf I ns
J :\IIR ~ IIHIIA ~ liD IlE IIL
Telefon 67
Järn, Spik, Plåt, Gjutgods, Cement,
Lera, Heby Taktegel, Byggnadssmiden,
Kakelplattor,
Koppar,
Aluminium·
och Emaljkärl m. m.
priser
CARL SUNDBERG
Re p a ra t i o n s v e r k s t a d
Automobil- & Motorcykelreparationer
Delar och tillbehör i lager
Bärgningsbil
Tel. 435
l
Fastigh. namn:
Adolfsberg 1-2
Adolfsro
Adlersro
Alaborg
Alavik
Albano
Alm
Almby
Almby
Almedal
Almedal
Almnäs
Almtorp
Alphyddan
Altorp 1
Amsterdam
Andelsmej.
Andersro
Anneberg
Anneberg
Annedal
Annelund
Anneluncl
Annelund
Asplunda
Axieberg
Badhuset
Bankhuset
Barkenlulld
Barkeniund L:a
BalThaga 1
Barrhaga 2
Bellevue
Berga
Berga 2
Berga 8
Berga 9
BergJunda
Berglunda
Bernstorp 1
Bernstorp 2
Bernstorp 3
Bernstorp 4
Björkebo
Gata:
Köpmang.
Ägare:
F. d. hand!. Otto Erland Ekholm
F. d. hemm.-äg. K. Gustav V. Olsson
~ygatan
~\iag.-karl Gustav A. Jonsson
Köpmang.
Skof.-arb. Knut H. Pettersson
~orrt11all11sg.
Skof.-arb. Erik K. Gustavsson
Parkg.
Skof.-arb. Karl D. Lindström
Villag.
Skof.·arb. Johan E. Persson
Drottnillgg.
Lägenhets~lg. Gustav A. Johansson
Idrottsg.
Idrottsg.
Aff.-förest. Kad Danielsson
Kyrkog.
A., E. och S. Nysteclt
Frits Hj. Hellmen
Drottningg.
Bankkamrer Arvid Olsson
Hagendalsv.
SkoL-förm. Gustav G. Pettersson
HagC1:g.
::\åtl.-a Anna Lovisa Söderström
S:a Kungsv.
Snick. Ernst P. Eriksson
S:a Kungsv.
A.-fru Ida K. Pettersson
Fridhemsg.
Kum laortens Mej eri f öreni ng
S:a Kungsv.
Ä.-fru Hulda Aug. Andersson
Villag.
. .~.-ft-u Alma K. Larsson
Annebergsg.
Skof. arb. Alfred Andersson
~ orrmalmsg.
A. F. Anclerssons Sterbh.
Skolv.
Kyrkog.
Ester & Elna Johansson
Joh:s Kyrkog. Tillsk. Sven B. Johansson
Skof.-arb. R. J. Hallden
Källg.
Skof.-arb. Axel Hj. Eriksson
Drottningg.
Västra Gatan Skof.-arb. Johan D. Schöllin
Kllmla mp.
Drottningg.
IIagendalsv.
J. W. Johanson o. Joel Andersson
F. d. snick. Axel Johansson
Hagendalsv.
Köpm. Oskar Lithell
Hagendalsv.
Lars J, Eriksson, Harclemo
Villag.
F. d. hush. Agnes Larsson
Villag.
Vedhand!. Oskar E. Björklund
Drottningg.
A.-fru Ida S. Larsson
Hagendalsv.
Joh:s Kyrkog. Skrädd. Johan H. Ek
Hanna M. Karlsson-Carlbark
Fridhemsg.
Skof.-arb. Gustav A. Andersson
Idrottsg.
Kassör Per Almer E. Larsson
Hagendalsv.
Skof.-arb. Anders A. Johansson
Bergsg.
Skof.-arb:a Olga :M. Tvetström
S:a Kungsv.
Lägenhetsäg. Karl E. Ekström
Stenev.
Lågenhetsäg. Ida K. La 1'S50n
Stenev.
Skof.-förm. Edvin Gab~iel Andersson
Stenev.
Skof.-arb. Per Fredrik Pettersson-Ahl
Torsgatan
70
71
Björkhaga
Björkhaga 2
Björkhaga
Björkhult
Björkliden
Björkliden 2
BjörkeIund
Björklunda 2-4
Björklunda
Blomsterhall
Blomsterhult 2
BorgTik
Borås l
Brandstationen
Bredablick
Brittenborg
Bro 1
Bro 2
Bro 3
Broby
Brunnsberg
Brunnsberg
Charlottenberg
Cirele 1
Dalby 2
Dalby 3
Dalby 4
Dalen 1-6
Daliaborg
Daliaborg 2
Dalvik
Davidsberg
Däldvik
Ebenezer
Eden 1-2
Edenslund
Edet lilla
Edelund
Edinsborg
Editsborg
Edsvik
Eknäs 1
Ekenäs 2
Elinborg
Elinsberg
Elisefred
Ellby 1
Elltorp 2
Elsas 1
Elsasro
EJtebo
Elvdalen
72
Drottningg.
Drottningg.
Kvarngatan
Skomakareg.
Hagagat311
H~gagatan
K\Tarngatan
Idrottsg_
Hagagatan
Idroltsg.
Idroltsg.
J droltsg.
X:a Kungsv.
Skof.-arb. Gustav Teodor Svärd
Skof.·arb. Ossian Ferdinand Almgren
Barberare Erik Sixten Berggren
SkoL-arb. Per Berthold Persson
Lagerbitr. Paul Pettersson
SkoL-arb. Axel Valfri d Persson
Skrädd. Johan Anton Karlsson
Läg.-äg. Erik Herman Johansson
Snick. Karl Herbert Karlsson
SkoL-arb. Karl Gunnar öbrnell
Skof.-arb. Erik Gunnar Eriksson
Skof.-arb. Gustav Arvid Persson
F. d. hemmansäg. Et-ik Olsson
Drottningg.
Kumla m. p.
S:a Kungsv.
Källgatan
,~ attugatan
Smed Per Axel Lindholm
Chauff. Viktor V Gabr. Karlsson
Akeriäg. Ivar Em. Larsson
Frälsningsarmen
Yilhelm Hj. Andersson, Sköllersta
Läg.-äg. Anna Jakobsson
Fabr. A. G. Andersson
F. d. hemmansäg. Johan Persson
Paul Bergdahl, Gökhult, Xysund
Skom. Frans Edvin Svensson
YaUugatan
,.attugatan
Idroltsg.
Drottningg.
Fabriksg.
Villagatan
Jårnvägsg.
Höganäsg.
Höganåsg.
Västra gatan
S:a Kungsv.
),1a101gatan
)1aimgatan
Vattugatan
Hagagatan
Trädgårdsg.
Kvarngatan
Yästra gatan
Kvarngatan
~orrmalmsg.
Fabriksg.
Drottningg.
Kvarngatan
Kvarngatan
S:a Kungsv.
Yattugatan
Drottningg.
Drottningg.
Yästra gatan
]ärnvägsg.
X:a Kungsv.
Hagendalsv.
:\lygatan
Torsgatan
Köpmang.
Liig.-äg. Ester Elvira Andersson
Skofabr. Karl Erik Gullbel-g
SkoL-arb. Erik E. Erlandsson
SkoL-arb. Klas Ivar Björkman
Läg.-iig. Anna H. Lovisa Olsson
Läg.-äg. Axel Vilhelm Karlsson
Skof.-arb. Lars Pettersson
Snick. Erik L. A. Herkules
Begravningsentr. Edvin Em. Andersson
Kumla Ebenezerförs.
Trädgårdsm. Ernst A Et-iksson
Vedh. Johan Bernh. Xystedt
Läg.-äg. Erik Persson
Liig.-äg Anders Gustav Larsson
Installatör Sven Aron Vallentin
SkoL-förm. Josef Johansson
Modellör Erik A. Andersson
Kumla m. p.
Läg_-äg. Amanda Yilhelmina Sjöborg
Läg.-äg. Elin JuIiana Johansson
Läg.-äg. Elin Sofia Lundkvist
:'IIodellör Karl August H. Lenz
Boktr. Xils Helander
Läg.-äg Elin Elisabet Larsson
J. W. Johanson o. Joel Andersson
SkoL-arb. Paul G. Andersson
Fabr. Olov Isak Wiren
Bröderna Carl och Sven Sundberg
Emmeluncl 1
Erikeborg
Erikelund 1
Eriksberg
Eriksberg
Eriksberg
Eriksberg
Eriksberg 10
Eriksdal 1
Erikslund
Erikslund
Erikslund
S:a Kungsv.
Kvarng.
\'illag_
Hagag.
Höganäsg.
Xornnalmsg.
Leksandsg_
IIagag.
Järnvägsg.
:'I[ossbang.
S:a Kungsv.
Idrottsg.
Erstorp
Fagersta 1
Falla 10.2
Fogeh-ik 4
Folkeiund
Folkets Hus
Forshaga
Forsheda 1
ForEheda 2
Framnäs
Freden
Fredriksberg
Fredriksdal
Friberga
Fridhem
Fridhem 1 0_ 8
Fridhen1'
Fridhem 14
Fridhem
Fridhem
Fridhem lilla
Fridhem 2
Fridsta
Frista
Frista
Fristad
Frimont
Frostnäs
Furubo
Fmuhall
Furuhall 2
Furuhall 3
Furuhall 4
Furutiden
Fylstalund 2
Fylsta gård
Fylsta Skola
Gatubrunn
Gläntan
GOlthem
S:a Kungsv.
:'Ilossbang.
Hagag.
Kvarng.
Stenev.
Skolv.
Droltningg.
Jdrottsg.
r droltsg.
Järnvägsg.
Stenev.
Valtug.
Vattug.
Hagcndalsv.
Joh:s Kyrkog.
Stenev.
Fridhemsg.
Xygatan
Stenev.
:.\Iossbang.
Stenev.
Stenev.
H~gendalsv.
Hagag.
S:a Kungsv.
S:a Kungsv.
Stenev.
Fabriksg.
Hagag.
Kyrkog_
Kyrkog.
Kyrkog.
Kyrkog.
Sporlg.
Jdroltsg_
Stenev.
VilJag_
Stenev.
J drottsg_
Lövstag.
Skom. Karl J. Xonlling
A :fru OIga l\fat. POllncette
Läg.-äg. Hanna E. Sten
F. d. remfabr. Erik \Vidlllncl
Liig.-äg. Augusta O. Aclolfsdotter
A: fru Elin Sofia A nclersson
F. d. hush. :'Ilaria Lo,-. Jonsson
Köpman Axel Tobias Ek
Barb. Karl F. A. Arhin
Åkare Erik T. \\'allin
Skof.-arb. Karl J. Persson-Törner
SkoL·arb. Axel R. Becker
Snick. Lars Gust. Bergsten
Kafeidk:a Hulda :'IL Fablen
SkoL-arb. Karl Heldor Fahlin
SkoL-arb. Axel Otto öblin
_\:fru :'Ila ria K. Olsson
Kumla Folkets Hus Förening
Konsumtionsfören. Örebro
Läg.-äg. Oskar Eklöv
Läg.-äg. Erik O. Persson
SkoL-förm. Erik A. ÅrselI
A:fru Hulda Beckman
Läg.-äg. Gustav Andersson
F. el. tJ-iidg.-m5.st. Gustav Anclersson
F d. bag_ Karl Aug. Friberg
Ä:fru Sofia Andersson
F. d. smidesm. P. J. Sandberg
SkoL-arb. K. A. Svensson Fägersten
SkoL-förm. Karl V. Åkerblol11
Verkst.-inneh. P. G. Sandberg
F. d. skom. Per E. Eriksson
j\:fru Hilma Jos. Eriksson
Ä.-fru ::\Iaria Eriksson
Fotogr. Frida M. Welin
koL-arb. Axel E. Fridell
Logen X atanael
;~:fru Henny Vilh. Kämpe
F. d. skom. Per Johan Persson
Byggn.-snick. Gustav A. Karlsson
SkoL-förm_ Anders E. Eriksson
Lägenhetsäg.-a Amanda 111. Larsson
Lägenbetsäg_-a Amanda 111. Larsson
Ä: fru Amanda Gust. Johansson
Åkare Axel G_ Xylen
Skoarb_ Jonas Alb. Larsson
Skofabr. Karl Folke Andersson
Lantbr. Gustav Bernh. Gustavsson
humla Kommun
Se Fylsta gårcl
SkoL-arb. Karl H. Larsson
Ombudsman K. Axelsson
73
Cranelicl
Craneliden 1
Craneliclen 2
Cranelund
Granliden
Gl-anliden
Granlunda 2
Granlunda lilla
Granluncla östra
Gran!y
-.-.Gransäter
Grantorp
Granäs
Grums
Grönlid
Gustavsberg 2
Gustavsberg 5 o. 6
Gustavsberg 7
Gustavsberg 8
Gustavsdal
Custavslund
Custavslund 2
Gustavsvik
Gustavsvik hotell
Gärdhem
Göta 1 0.2
Göta 3
Göta 4
Haga
Haga
Haga 3-4
Hagabet-g
Hagaberg
Hagaborg
Hagalund
Hagalund
Hagalund
Hagalund
Hagaskolan
Hagliden
Hammarsborg
HanneIund 1
Hasselbacken
Hedvigsberg
Helenelund
Hemmet 1
Herbertslund
l-Ienningsluncl
Hilmedal
Hjärsta
Husby
Hvilan
74
Skomakareg.
l\1almg.
Annebergsg.
l\lossbang.
Malmg.
Hagendalsv.
Hagendalsv.
Hagendalsv.
Sveav.
1'\:a Kungs\'.
Xorrmalmsg.
Villag.
Idrottsg.
Xygatan
Xorrmalmsg.
Annebergsg.
Höganäsg.
Folkungag.
l\fossbang.
Höganäsg.
Källg.
Odeng.
Joh:s Kyrkog.
\Vattug.
Sveav.
N:a Kungsv.
Leksandsg.
Grovarb. Lars V. Halldin
Lägenhetsäg. Viktor Larsson
Fröken ] nga Skoog
F. d. skom. Axel Karlsson
Sömm:a Amanda Erika Olsson
F. d. överpostiljon Fritiof Lindberg
Köpman Karl G. Eriksson
Tillsk. Erik Paul Fransson
H and!. Frans Eriksson
Fastighetsäg. Karl Oskar :'\ylin
Fiskhamll. Gustav Zetterlöv
Skof.-arb. Alf H. Lövstedt
F. d. hemm.-äg. Johan Hj. Gllsta\TSson
Skom. Karl Erik Eriksson
SkoL-arb. Kad F. Larsson
Skom. Anders G. Pettersson
J udit C. Feldt, Kungs Starby
SkoL-arb. Ernst G. Pettersson
Lägenhetsäg. Per J. Persson
.i-\:fru Kristina Bäck
Snick. Gustav E. Karlsson
SkoL-a rh. Gust. L. Anclersson
;\:fru "Marie E. Eriksson
Hotellinneh:a Alma J. Björk
Lägenhetsäg. Wilh. F. Andersson
Ä:frll Beda Larsson
F. d. lagerlJitr. Filip Lundkvist
Skof.-förm. Josef E. Edenholm
M:ossbang.
Odeng.
Villag.
Svea\'.
Stenev.
Hagag.
Annebergsg.
Mossbang.
Källg.
Villag.
Hagagatan
Hagagatan
Parkgatan
fossbang.
N:a Kungs\'.
Källgatan
Drottningg.
Hagagatan
Köpmang.
Sportg.
N:a Kungs\'.
Idrottsg.
Idrottsg.
]ärnvägsg.
SkoL-arb:a Hanna :\ ykvist
Bankdir. Anders G. Anclersson
Skof.-arb. Artur Edin
Lägenhetsäg :a Ester K. Johansson
Lägenhetsäg. Per Alfred Larsson
Skof.-arb. Johan H. Eriksson
Verkmäst. Torsten L. Risberg
Skof.-arb. Axel E. Jansson
Skof.-arb. Gustav E. Gusta,·sson
Skof.-arb. Em. A. Floren
Kumla kommun
Skof.-förm. Oskal- Ström
Ä :fru Anna Ch. Holmkvist
Skrädd. Oskar H. Mossberg
Mask. Emil Andersson
:'\ åt!. Hedvig E. Karlsson
Skrädd. Herman Fredell
Skom. Per Aug. Ekberg
:V[öbelh. Heribert Zarelius
Skof.-arb. Karl H. Vidlund
F. skof.-arb. August Jobansson-Vindah!
Hanna Karin Ottosson
Skof.-arb. Lars David Larsson
Ä: fru Ellen L. Pettersson
~Ialmg.
.=H vilsta 1
lIyddan
Hyddan 1
Hyddan 1-6
:Hygn
llällby lilla
Hällby 2
Rällby
Hällby
Härvibo
Höganäs
Högen
Höglunda
Högåsa
Idaholm
Igelsborg
Ingeborg
Ingelstorp
lngenting 1 o. 2
Ingenting
Fridhemsg.
Odengatan
Hagagatan
l\1almgatan
Idrottsg.
S:a Kungsv.
Hagendalsv.
Folkungag.
)fossbang.
='\orrmalmsg.
Höganäsg.
S:a Kungsv.
S:a Kungsv.
S:a Kungsv.
Hagagatan
::'\fossbang.
Idrottsg.
]ärnvägsg.
Joh:s Kyrkog.
Villagatan
Idrottsg.
Jakobsberg
S:a Kungsv.
Johannelund 1
Johannesberg 1, 3 S:a Kungsv.
Joh:s Kyrkog.
Johannesberg 2
Johannesberg L:a S:a Kungsv.
Köpmang.
Johanneskyrkan
Hagagatan
]ohanneslllncl 1
Jobannesluncl
Kvarng.
Dalagatan
Josefsborg
Parkgatan
Josefsdal 2 o. 3
Fabriksgatan
Josefsdal 1
Järnvägshotellet
]ärnvägsg.
Villagatan
Järstalund
Kakelfabriken
Hagagatan
Xarintorp 1
Badhusgatan
:Karlberg
Annebergsg.
Karlsberg
S:a Kungsv.
Karlsberg
Dalagatan
Karlsberg
Drottningg.
Karlsborg
Hagendalsv.
Karlsborg 2
Hagendalsv.
Karlsby
Malmgatan
Karlsdal 1
Malmgatan
Karlsholm
Köpmang.
Karlslund
Hagagtan
Karlsro 2
)fossbang.
Karlsro 3
Idrottsg.
Karlstad 1
Hagendalsv.
Karlsvik 3
Villagatan
Ka rstorp 1 o. 2
J oh:s Kyrkog.
Katrineberg
Hagendalsv.
-Katrineholm
N:a Kungsv.
A:fru Ida Ch. Sartz
Fru Elsa V. Gustavsson
Hedda E. Andersson
Skof.·arb. Bror Crispin
Linje.-arb. Karl G. Bergström
Affärsinneh. Elin E. Jansson
Ä:fru Amande Ch. Gustavsson
Lägenhetsäg. :Maria E. Karlsson
Skof.-arb. Johan T. Eriksson
Skof.-arb. T. Lundahl
Bookar!. Karl G. Karlsson
Verkm. Karl G. Karlsson
Skof.-arb. Johan H. Stelin
Lägenhetsäg. Elsa 1ng. Björkman
Fabr. C. A. Jonsson
Skof.-arb. Oskar G. Igelström
Ester Larsson, ~1:osj ö
Åkaren Ernst E. Hellström
Ä:fru Josefina Gödecke
Skof.-arb. Hugo Persson
Skofabr. Jakob Gustavsson
F. hush. Elsa lVIaria Larsson
F. hemmansäg. August V. Nyström
Åkare Gustav E. Johansson
Hand!. Gustav G. Vid lund
Kumla Friförsamling
SkoL-arb. Johan Henning Eriksson
Snick. Karl Aug. Pettersson
Åkeriarb. Axel H. Ståhlberg
Skofabr. Adolf Eriksson
Ä:fru Sofia Andersson
Lantbr. H. Svedin
Skof.-arb. Karl Karlsson
Ä :fru Albertina Karlsson
Kassör Erik Herbel-t Viden
Skom. Karl Erik Jansson
Laget-chef Gustav V. Sjöberg
Skof.-arb. Karl Aug_ Möller
Skof.-arb. Karl Johan Larsson
Ä:fru Josefina Håkansson
Fru A. Engvall, Örebro
Skom. Lars Aug. Larsson
Ä:fru Augusta Vigrell
Dir. Helmer Andersson
Lägenhetsäg. Hilda Maria Karlsson
Köpm. Gustav A. Sundström
Skof.-förm. Karl J. Lindblom
Fastighetsäg. Karl Aug. Friberg
Lägenhetsäg. Adolfina J. Persson
Skohand!' Sven Erik Schöllin
Snick. Per Johan Persson Norell
Borstb.... Oskar Larsson
75
Katrinelund
Katrinelund
Komministergården
Kooperativa
Kristinelund
Kristineiund
Kristine!und
Kristinelund
Kristinelund
Krylbo
Kumla Hotell
Kummelnäs
Kungsholm
Kvarnparken
K va rngatan 9
Kvarntorp
Källbo
Källeberg
Källtorp
Källtorp 2
Kärr 1
Larslund 1
Latorp I, 2
Leksand
Lervik
Lillebo
Lillhem
Lind
Lindegård
Lindesro
Linnea
Linneelund
Liselund
Ljungby
Ljungbydal
Ljungbybov
Ljungbyhov 2,
Ljungbyhov 4
Ljungbyhov
Lothringen 1
Loviseberg
Loviselul1cl
Loviselund
Lovisero
Lugnet ,l
Lugnet 9
Lunda 1
Lt1I1da 3
Lundhy
_ _ Lunclholmen
Lyckan
Lyckebo
::\falmgatan
Villagatan
Kyrkogatan
Köpmang.
Hagagatan
J oh:s Kyrkog.
Idrottsg.
Folkungag.
Idrottsg.
Drottningg.
J oh:s Kyrkog.
Kyarngatall
Kyrkog.
Kvarllg.
Kvarng.
Järnvägsg.
Dalagatan
Villagatan
Dalagatan
Källgatan
~'!ossbang.
Stenev.
S:a Kuugsv.
1\:a Kl1ngsv.
Idrottsg.
Leksandsg.
~[almgatan
Drottningg.
Köpmang.
Västra gatan
Joh:s Kyrkog.
Idrottsg.
Lövstag.
Dalagatan
Kvarng.
'-illagatan
'-illagatan
Kvarng.
K,·arng.
·Hagendalsv.
'-illagatan
~Iahngatan
:\Iossbang.
Hagagatan
Sportgatan
Kvarng.
Odengatan
Annebergsg.
Järnvägsg.
Parkg.
l\Iossbang.
Västra gatan
Lägenhetsäg. Anna Matilda JQnsson
F. hush. Augusta Johansson
Kumla församling
Konsumtionsf., Örebro
Ä :fru l\Iaria Kristina Olsson
Ä :fru Lovisa V. Berglund
kof.-arb. Sven R. Bosh-öm
SkoL-arb. Knut J. Karlsson
SkoL-arb. Bengt V. Jobansson
Ä:fru Hulda ~faria Olsson
Hotellinneb:a Alma J. Björk
Hulda Larssons dödsbo
Lägenhetsäg. Olga ~I. Larsson
Lägenhetsäg. Gustav E. Gustaysson
Byggm. Elias Pettersson, Fylsta
Lägenhetsäg. Eva Ch. Brusewitz
Distr.-sköt. ~'!ärta M. Källman
F. skoL-arb. Frans Oskar Landerholm
Byggn.·snick. Romanus Karlsson
SkoL-arb. Elof O. Gordon Eriksson
Skofabr. KarlO. L. Torell
F. hemmansäg. Karl Axel Andersson
Ä:ft-u Alma Maria Larsson
Ä: f l'11 Beda Sofia Larsson
Åkare Karl August Andersson
Folkskoll. G. Nyman
Charkuterihandl. Aug. Em. Eriksson
F. hush. Anna Viktoria Andersson
Kassörska Dagny Elisabet Larsson
SkoL-arb. F"ans Oska,' Lindström
Ä:fru Anna Kristina Björkman
Läg.·i.ig. Emma Kristina Johansson
Verkm. Karl Fredrik Bernhardt
F. vaktm. August Dahlberg
Skrädd. Paavo Santanen
Gustav J. Engvalls dödsbo
Kreaturshandl. Emil Gustavsson
Läg.·äg. Per Axelsson
SkoL·arb. Frans David Vessman
Erik Larsson Julsta, Hardemo
ii, :fru Hilma J. Almström
Stenh.-arb. Karl E. VilheImsson
Byggn.-snick. Gustav Erik Karlsson
Ä:fru Lovisa O. Söder
SkoL-arb. Ernst F. Gustavsson
Skom. Karl Aug. Olsson
;\:fru Anna V. Björkman
Lars J. Anderssons dödsbo
Lantbr. H. Svedin
Lundholms Skomanufaktur A.·B.
Skofabr. Anton Olsson
Typograf Josef Harry "Yloherg
Lyckåker
Lövholmen
Lövnäs 1
LÖVlläs norra
Lövsta 1
Lövsta 9
Lövstaborg
Lövåsen 1
)Iarielundsg.
Hagagatan
Kyrkog.
KÖpmang.
Järnvägsg.
Drottningg.
Lövstag.
Badhusg.
l\lagnolia
lIIarg retelund
l\[anhem
Manilla
Drottningg.
Hagagatan
Stenevägen
S:a Kung,,·.
S:a Kungsv.
Hagendalsv.
S:a Kungsv.
Villag.
~farieberg
~[arieberg
2
2
:i\Iarieherg 2
Marieberg 6
Marieberg 7
Marieberg 8
Muieberg 9
l\Iarieberg 10
Mariedal 1
lI'lariedal 3
1'1arieclam
Mariehill
n1ariehov
J\1:arie1und
l\farielund
l\farielund
Marieltmd 1-2
~rarielund 7
1Ifarielund 6
MarieIund 8
lIIarielund 9
lIIarielund 11
lI'!arieIund 13
]\f ark
lIIarkebo
?lIatildelund
Jl[atildelund
Jl[ejeriet
?IIelltorp
lIIetodistkyrkan
Mossbl'
lIIossebo
Mårsta
Nackanäs
Nordanskog
Nordhaga
Nordinslund
Norrmalm
Norrmalm 2
~larieberg
A. Almblads sterbhus
Grovarb. Emil V. Guven
Ä :hu Selma A. Björnkvist
A:fru Anna Kristina Boström
Läg..äg. Kristina E. Eriksson
Skof.·arb. Gustav A. Karlsson
Gustav Y. Johansson. örebro
Skofabr. Frans Yilhelm Karlsson
hont. Edit Alfhild V. Bergman
SkoL·arb. Karl Yalter HoHner
Ä:fru Hulda ~1. Persson
Läg.·äg. Gerda A. Jönsson
Vaktm. Johan Olov L. Johansson
Slaktaren Gusta,' K. Xylen
ChauH. Elof Oskar Larsson
SkoL·arb. August Hj. Eriksson
SkoL·arb. Gullmar Egon Karlsson
~[ossbang.
Fjärdingsm. Emil Larsson
Villagatan
j.\ :fru Vilhell)lina Boström
Villagatan
Läg.-äg. Svea S. Ålund
Villagatan
SkoL·arb. Anton Källström
Villagatan
Läg.-iig. Karl A. Hallkvist
Villagatan
Läg.-äg. Lars Larsson
Villagatan
Snick. Karl J. F. Andersson
Fridhemsg.
SkoL·arb. Nils T. Eriksson
Västra gatan
SkoL·arb. Johan Em. Johansson
Norrmalmsg.
Läg.·äg. Andl-eas Andersson
Kvarng.
Magasinskarl Elis Hj. Stelin
~Tygatan
Trafikbitr. Ernst K. Eriksson
Järnvägsg.
Joh:s Kyrkog. Verkm. Per Hedlund
Kut11la Angkvarn
Kvarng.
X:fru Hulda P. Svensson
~'!arielundsg.
SkoL·arb. Karl G. Fjäder
Järnvägsg.
Läg..
Axel Gustavsson
)Iarielundsg.
Ä :fru Maria E. Törner
Höganäsg.
J oh:s Kyrkog. Akeriäg. G. T. Johansson
Lars J. Örner. Söderala
Västra gatan
SkoL·arb. Frans H. Starkenberg
Yästra gatan
j\ :fru ~latilda Olsson
Dalagatan
)\. :ft-u Tilda Lagerström
Drottningg.
se Andelsmejeriet
S:a Kungsv.
SkoL-arb. Erik Einar Karlsson
S:a Kungsv.
Kumla Metodistförsamling
Drottningg.
Skrädd. Em. ~[ossberg
Kvarng.
SkoL·arb. Ernst A. Sandberg
~lossbang.
Skof.-arb. Axel R. ~lård
;\nggatan
SkoL-arb. Johan Engqvist
Idrottsg.
SkoL·a rb. Johan E. B lad
Sportg.
Typograf Einar Johansson
Idrottsg.
Byggn.·snick. Johan Nordin
Idrottsg.
Läg.-äg. Kad Erik Persson
Fabriksg.
SkoL·arb. Karl Erik Karlsson
K OlTl11all11sg.
äg.
77
76
:\orrmalm 3
Xorrmalm 4
Norrmalm
?\orrmalm
1\orrma1m
_ _Xyborg
:'\yhem
:'\yhem 2
Xyhem 3
Xylunda
Xynäs
Xytorp
Xärlunda
Odinslund
Oljekällaren
Olovsborg
Olovsborg 1
Oskarslund 1
Oskarslund 4
Oskarsro
Parken l
Parkudden
Parkudden 2
Paulinelllncl
Pellenäs
P"'sherg 1
Pel'sberg 2
Persberg
Persborg
Perstorp
Perstorp 3
Pettersburg
Resta
Retretten
Retretten 1·2
Retretten 3
Ribbingsdal
Rockford
Rosenborg
Rosendal l
Rosendal 7
Rosendal 9
Rosenhall
Rosenhill
Roseniund 1
RosenIund 13
Roseniund 14-15
RosenIund
Roseniund
Rosta
Rotebro
Rundelsborg
78
Nonmalmsg.
K orrmalmsg.
Fabriksg.
Korrmalmsg.
Korrmalmsg.
Vattug.
Kyrkog.
Xyhemsg.
Fridhemsg.
Dalagatan
"Xygatan
Fabriksg.
"1\- orrmalmsg.
Hagendalsv.
1\:a Kungsv.
Stenev.
Stenev.
Höganäsg.
Änggatan
Hagagatan
Skom. Karl V. Yidlund
Lars E. Bloms sterbhus
Läg.·äg. Greta Trygg
SkoL·arb. Gustav E. Kord
F. affärsinneh:a Hulda K. Andersson
SkoL·arb. Erik Axel Svärd
Red. E"ert Sahlberg
JordbruksadJ. Karl Oskar Pettersson
Läg.-äg. Anna Rahlen
SkoL-arb. Erik S. Karlsson
Skofabr. Gustav E. Jonsson
Ä:fru Hilma 1\1. Håkansson
SkoL·förm. Oskar Xiisson
J. 'V. Johanson o. Joel Anders on
Köpm. Knut S. Eriksson
TrävaruhancIl. Carl Johansson
Fabrikör Helmer Olsson
Skom. David S. Persson
Mask. Karl G. Augustsson
SkoL·arb. Oskar V. Cederblom
Stenev.
Köpm. Paul S. Johansson
Drottningg.
L~ig.·äg. A nna Ingeborg Larsson
Kvarng.
Lägen hetsäg. J u 1itIS G tIsta VSSOl1
Kvarng.
Kumla Mejeriförening
Hagendalsv.
Rep. KarlO. Andersson
Köpmang.
F. åkaren Karl J. Björk
Köpmang.
F. åkaren Karl J. Björk
Norrmalmsg.
Snick. Per V. Persson
Sveav.
Läg.·äg. Hulda S. Larsson
Hagendalsv.
J. W. Johanson o. Joel Andersson
Idrottsg.
Ä:fru Alma A. Gran
Kvarng.
SkoL-arb. Hugo Jansson
Hagagatan
Agenten Sigfrid V. Strandberg
Kyrkog.
Bryggeriäg. David Benjaminsson
Kyrkog.
Bryggeriäg. David Benjaminsson
Kyrkog.
Skofabr. Carl G. Ström
Vattugatan
Ä :fru Lovisa 1If. Johansson
Stenev.
. Lärarinnan Hedvig E. Carlsson
Kyrkog.
Byggn.-snick. Herman E. Rosmark
J oh:s Kyrkog. F. snick. Frans Karlsson
S:a Kungsv.
Pensionatinneh:a Hilda Rosenström
Drottningg.
Skof.-arb. Ernst F. Karlsson
Sveavägen
Magasinsfönn. Xils Ad. Björk
Kyrkog.
Trädgårdsm. Karl A. Eriksson
S:a Kungsv.
Åkaren Viktor H. Larsson
]ärnvägsg.
Konsumtionsföreningen Örebro
Vattugatan
Ä:fru Ida ~f. Lendell
Dalagatan
Mask. Karl O. Eriksson
Källgatan
SkoL-arb. Gustav F. Mossberg
Norrmalmsg.
Byggm. Gottfrid E. Velin
Köpmang.
Urmakaren Aug. V. Roth
Mossbang.
SkoL·arb. Karl J. Edin
Rydboholm
Råberga
Råsta
Sandbacken
Sandbacken
Sandhem
andtorp
Sandtorp
andtiden
Sandås
Segolsdal 1
Selmas
Se1melund
Siggelid
Signedal
Signesborg
Sigridsdal
Skodsborg
Skogaholm
kogalund 1
kogalund
SkogaIund 14
Skogall1nd 18
Skogall1nd 21
Skoglunda 1,
Skoglunda 3,
Skoglunda 5
Skogll1nda
Skogsby
Skogsgård
kogshall
Skogshem
Skogshyddan
Skogshyddan
Skogshyddan
kogshyddan
Skogstorp
Skolvägen 9
~kolvägen 9
Skolvägen 9
Skuggan
Skyberga
Slätten
Slävik
medbo
Smedstorp
I-Iagagatan
Parkgatan
Bergsgatan
)'1al mg.
~'lall11g.
Kyrkog.
HagendalSv.
)Jalmg.
Leksandsg.
r\":a Kungsv.
Kyrkog.
Stenev.
Bergsg.
?\ygatan
2
6
2
3
Smedstorp
Sofieberg 1
Sofieberg 2
Sofieberg 4
ofielund 1
SofieIund l, 9
V ästra gatan
Västra gatan
Kyrkog.
Järnvägsg.
Vattug.
X:a Kllngsv.
Sportgatan
I-Iöganäsg.
lIfosshang.
Vattug.
Jiirnvägsg.
Järnvägsg.
Järnviigsg.
Idrottsg.
lV1ossbang.
Järnvägsg.
Dalagatan
Sportg.
Höganäsg.
Mossbang.
Kvarng.
Idrottsg.
Kvarng.
Skolvägen
Skolvägen
Skolvägen
Folkungag.
Idrottsg.
Köpmang.
Badhusg.
Änggatan
Hagendalsv.
Hagendalsv.
Järnvägsg.
Nygatan
Nygatan
S:a Kungsv.
Järnvägsg.
Fabr. P. 111. RycIen
Baptistförsamlingen. Kumla
Skom. Karl A. Persson-Dahl
~Ä.:fru Selma R. Jonsson
Stenh. Karl v,r. Sjödin
F. hemmansäg. Frans G. SchöJlin
Handl. Karl E. Kämpe
Grovarb. Frans O. Fransson
Skofabr. Uno T. Johansson
Omnibusäg. Frans K. vVeiderman
Ä : fru Anna J. Larsson
Fabr. Carl '-iktor vVidell
Ä:fru Selma Frodin
Skof.-arb. Karl G. Svensson
Skof.-arb. Klas Persson
Handl. Viktor E. Lundahl
Grovari). Axel F. Gran
Disp. Ernst G. Andersson
Johan H. Olssons dödsbo
SkoL-arb. Oskar Hj. Andersson
SkoL-arb. Karl E. Larsson
SkoL-arb. Erik A. Persson
Trädsköt. Gustav P. Magnusson
Skof.-arb:a Mildrid M. Jansson
Kumla Sparbank
Ä :fru Lovisa Pettersson
Bankkamrer Erik Samzelius
Läg.-äg. Agnes E. Gustavsson
Grovari). Fridolf Eriksson
Kapten Sven Olof Floren
SkoL·arb. Axel G. Norell
Läg.·äg. Hilma Larsson
Hilma Modin, Stockholm
Skofabr. Karl D. Andersson
Skof.·arb. Erik Simon Vesterberg
Skof.-arb. Erik B. Svensson
j\ :fru Albertina Andersson
Handl. David ?\ yveli us
A. F. Anderssons dödsbo
Josef Andersson o. Carl James
Rush. Anna L. Andersson
Skof.-arb. Henry S. Larsson
Snick. Johan Karlsson
Stenh. Aug. G. Kumb
Smed. Karl G. Ljungberg
Köpman Konrad E. Larsson
Köpman Karl Oskar Lithell
Fabr. Anders C. Andersson
F. d. staL·karl Per R. Ramin
MocIehand:a Alva K. Palm
F. skofabr. Ludvig Jansson
Kassör Gustav T. Schöllin
79
Sofieiund 7
Sofieiund 10
Sofieiund Il
Fridhemsg.
Fabriksg.
Leksandsg.
)[ossbang.
Sveavägen
Badhusg.
Hagendalsv.
Parkgatan
Stenev.
"'attug.
Skolv.
Hagagatan
Skolv.
Drottningg.
ldrottsg.
Leksandsg.
KäJlg.
Lägenhetsäg. Filip Lundkvist
Stat.·förm. Karl J. Ekström
Läg.-äg. Sofia Jonsson
SkoL·arb. Gustav A. Lager
Ä:fru ::\Iaria Larsson
Hand.-bitr. Gust. B. Sohlman
Disp. Einar Sfröm
)[ont. Klas E. Pettersson
:\:fru Selma A. Karlsson.
SkoL·arb. Johan V. ~roberg
SkoL·arb. David E. Lundberg
..?\: fru Ellen Larsson
SkoL·arb. Gustav P. E. Hultkvist
Chark.-arb. Gustav Eriksson
\" erkmäst. Karl H. Claesson
}\ :fru Hulda S. Larsson
Byggnadsföreningen Enighet u. p. a.
Förman Helge E. Byström
KakelugnSIll. Carl H. Svensson
Fahr. Josef Andersson
Stefanssons dödsho
F. kass:a Anna Hedlund
SkoL·arb. Gustav A. Thörner
Stensta 1
~rossbang.
Ä :fru Greta S. Lundberg
Stenstorp
:J'fossbang.
OrieTa
Sofiero 1
Solberga
Solgården
Solhaga
Solhem
Solhem
Solhem
Solhult
SolhäJla
olvik
Solåker
Sommarro
Somman'o 2
Sorrento
Stafsgård 1
Stambul
Stefanstorp
Stenhaga
Stenhammar
Stensätter
Stjärnhov
Stjärnhov
Stjärnvik
Stjörnvik 2
Ströl11sborg 1,14
Strömsborg 2
Strömsborg 3
Strömsborg 4
Strömslund
Strömsnäs
Svea
S,·ea 3
Sveaborg
veaborg 2
Sveadal
Säby 1
Säbydal
Säter
Sävsta
Söc1ertörn
TäJlbacka
TaJlbacka, 4,
TaJlbacka 2
TaJlbacken
TaJlebacken 1
TaJlebacken 2
80
Hagagatan
ldrottsg.
ldrottsg.
ldrottsg.
~rossbang.
Hagagatan
Skof.-arb. Helge E. Johansson
SkoL·arb. August Eriksson
Liig.-äg. Rickard Bergström
Snick. Elias Svensson
Skofab!". Erik E. Kjellin
Skofahr. Gustav R. Thörner
'Iag.-fönn. Oskar L. Larsson
SkoL·arb. Erik E. Johansson
Rumla Friförsamling
Vulag.
SkoL·arb. Erik Lönnberg
Västra gatan
Byggl1~·snick. Gustav Brandström
Stenev.
Fabr. Karl V. Johansson \~lidell
Svea\'.
A.·B. Lasse Buren
Joh:5 Kyrkog. SkoL-arb. Lars E. Eriksson
S:a Kungsv.
Åkare Folke E. Jobansson
Höganäsg.
SkoL·förm. Karl J. Eriksson Sandberg
Yästra gatan
Hust;·un Edda T. Persson
Fabriksg.
Skof.·arb. Ture B. Bergman
ldrotlsg.
Läg.·äg. Vendla I. Karlsson
Sveav.
Helena Jörgenssoil, Örebro
Sveav.
SkoL·arb. Vilbelm Widlund
\Yattug.
Läg.-äg. Karl J. Söderström
Fabriksg.
Lagerch. Rudolf Gustavsson
Fabriksg.
Filadel fiaförsamlingen
Fabriksg.
~rålaremäst. Einar Wigrell
Dalag.
F. gruvarb. Karl F. Åkerstedt
)\[ossbang.
SkoL-arb. Erik V. Olsson
Dalagatan
Läg.·äg. "'fan fred Johansson
Annebergsg.
Västra gatan
ldrottsg.
Lövstag.
Skomakareg.
Stenev.
ViJlag.
Wattug.
Tallbo l, 2
Tallby
Tallåsen
Tarov
Tillberga
Tjället
Tomtebo
Torp östra
Torsborg
Torsborg 2
Tryggebo
Tunadal 1
Tuneberg
Tureberg
Tllreberg
Tureberg
L"ddebo
"Cdd,,·aJla
L"lriksdal l, 2
L"lvsl1nda 1
'Clvsunda 2
L"lvåsa l, 2
Sveav.
Drottningg.
Hagagatan
\"illag.
Villag.
Dalagatan
Kvarng.
Bergsg.
Kyrkog.
Kyrkog.
);:a Kungsv.
\\"attug.
\\·ales 1
"alhall 1
\"alskog l,
"altersborg
',Talterslund
\ -armhadhllset
"\-estanborg
Vik l, 2
,.iki ngshill
Stenev.
Villag.
S:a Kungsv.
Drottningg.
Västra gatan
Drottningg.
Källg.
W'attl1g.
Leksandsg.
Lövstag.
Jä rnviigsg.
"ilan
"ilan 1
\"ilhelmsberg
Yilhelmsro
\ -illingsberg
'-ilmelund
\"isborg
'·issberga lilla
Vårby l, 3
\"årby 1
"årgårda 1
"årgårda 2
"äla 1
\"älan
'·änhem
Yärnsta
Yästanberg l, 4
\iästanberg
Västanborg
·'·ästanlid
\ -~istanås
~rossbang.
Västra gatan
I-fagagatan
~fosshang.
Drottningg.
;;::a Kungsv.
Kyrkog.
Kyrkog.
Kvarng.
Sveav.
~'losshang.
Västra gatan
Hagendalsv.
Xygatan
Kvarng.
Kvarng.
S:a Kungsv.
Villag.
Stene,-.
ldrottsg.
ldrottsg.
ldrottsg.
Kvarng.
Villag.
~rossbang.
Källgatan
Källgatan
Drottningg.
Annebergsg.
l'fo<1ellör Karl A. Andersson
SkoL·arb. Per E. Olsson
Avel.-chef Olov V. l\ilsson
Skof.-förm. Per D. Carlsen
Strykerska Ida ~L Larsson
Skrädd. Johan E. If aglund
SkoL-arh. Gustav A. Liljesh-and
Skof.·arb. Fredrik E. Larsson
Smed Karl Y. ~folin
Lindbolm & Fägersten
Ä: fru Agnes E. Berggren
SkoL·arb. Karl G. Pettersson
SkoL·arb. Ruben Lindblom
Ä:fru Albertina Gissler
F. hem.-äg. Johan T. Hammarberg
F. hem.·äg. Johan T. Hammat·berg
SkoL·arb. Birger Strömberg
Typograf Arnold Johansson
Kamrer Karl Xiisson
F. kont. Erik Eriksson
Ä :fru Emilia Andersson
Läg.-äg. Per G. Gustavsson
Skof.-förm. Johannes Hellsten
Fru Agda Kjellin
Aug. Hickanl Petterssons dödsbo
Chauff. Johan Artm Bergman
F. hem.·åg. Edvin A. Svallin
Rumla mp.
SkoL·arb. August Lundhorg
F. d. barnm. Selma V. Isaksson
SkoL-arb. Josef G. Persson
Murare Karl J. Kadsson
Ä :fru Ellen Linnea Pettersson
Kumla Elektriska A.-B.
Triidg.·mäst. Erik V. Bliickner
Grossh. Joel Andersson
Barnavårdsm. Josef Johansson
Ä:fru Agnes E. Andersson
Ä :fru Amanda 1'1. Andersson
F. d. åkaren Johan Kvarnström
Karl Y. Karlssons dödsho
SkoL·arb. Axel B. Yelin
Vaktm. Karl J. Andersson
SkoL·arb. Xils A. \'iden
Skrädd. Karl A. Berglund
Läg.-äg. Emma K. Andersson
Tillsk. Alfred Y. Larsson
L~ig.-åg. )Iaria Amström
SkoL·arb. Johan K. Karlsson
SkoL·arh. Aug. J. Lundborg
SkoL-arh: Gustav 1. Olsson
Trädg.-mäst. Johan D. Blomkvist
81
Konsums Butiker, Kumla:
Köpmangatan : Speceriavdeln. 1 tro tel. 374
»
Fylsta:
Pellenäs:
»
174
Charkuteriavdeln.
»293
S~eceriavdeln.
»
Charkuteriavdeln.
})
Mjölk
»
90
406
576
Speceriavdeln.
»
49
® konsum
Torsten Joha nssons
Åkeri & Isaffär
R e kommenderas!
Tel. 484
Allt till billiga priser
E. JOhanssons
Bleck· & Plåtslageri
rekommenderas! Utför allt vad till yrket
hörer. Reelt arbete. Humana priser.
Obs.! Verkstaden fll111ad till A.-B. Lasse Burens (astighet.
82
Västanås 3
Västanås --t.
Västennalm
Västå
Abylund
Akersbo
Akersnäs
Alunda l, 2
Ångkvarn
Älvdalen 1
Ängaholm 1
Ängbo
Ängsvägen
öllegård
Östa
österby
östlunda 1
östlunda 8
Överås 1
Annebergsg.
Annebergsg.
Drottningg.
Drottningg.
Bergsg.
Nygatan
Köpmang.
Köpmang.
Kyarng.
Köpmang.
Änggatan
Änggatan
Änggatan
1I1arielundsg.
Dalagatan
Dalagatan
\Vattug.
\Vattug.
S:a Kungsv.
.f\ :fru Anna E. \·ahle
Skof.-arb. Karl A. Larsson
Skof.-förm. eno Larsson
Skof.-arb. Karl A. Pettersson
Skof.-arb. Karl O. Aberg
F. d. hem.-äg. Lars E. Jobansson
'-erkm. Karl T. Hagberg
F. d. barh. C. A. Fransson
A.-B. Kumla Ängqvarn
Bröderna Sundbel-g
)furare Karl E. Blomkvist
Gmvarb. Karl G. Olsson
Skof.-arb. Carl ]. Cecler
Landsfiskal Hugo Strandberg
Erik Petterssons sterbh.
Läg.äg. Aug. Oskar Olsson
Sömm:a Ida Blomkvist
Skof.-arb. Karl G. Gustavsson
Snick. Aug. Pettersson
Södra Mos
Fastigh. namn:
Agnesro
Almeborg
Almedal
Alsnäs
Anneberg
Annedal
Annelund
Annero
Backa
Backa
Banvaktsstugan
Barnhemmet
Barrholma
Barrliden
Bengtstorp
Birgitsro
Björkbacken
Björkhaga
Björkebo
Björkhaga
Björkhagen
Björkelid
Björkliden
Björklunda
Björklunda
Björklunda
Ägare:
Skof.-arh. Karl G. Hegart·Lundqvist
Skof.-arb. Adolf E. Karlsson
Lägenhetsäg. Gustav E. Larsson
Skof.-arb. Hjalmar A. Andersson
Skof.-arb. Tu re ~r. Pettersson
Lägenhetsäg. ~fajken Klingberg
Skof.·arb. Oskar E. Biickman
Lägenhetsäg. Gustav H. Gusta"sson
Skof.-arb. Karl E. Karlsson
Skof.-arb. Erik P. Pettersson
S. J. Statens Järnvägar
se Hagaro
Skof.-arb. Erik ~L Jonsson
Skof.-arb. Knut J. Sjöberg
Skof.-arb. Axel E. Larsson
Skof.-arb. Johannes r. Sjögren
Grov.-arh. Ails H. Engstedt
Lägenhetsäg. Karl E. Larsson
)furaren Karl A. Johansson
Skof.-arb. Otto Jvar Persson
Skof.·ai-b. Gunnar Fr. Andersson
Skof.-arb. ::'\ ils E. J obanssoll
f. d. Lärarinnan Amanda L. Axelsson
Skof.-arb. Lars H. Eriksson
Lägenhetsäg. Anders \ .. Berggren
Skof.-arb. Karl A. Lauderholm
83
Björklunda
Björkängen
Björneborg
BloJllsterbo
Blomsterhult
Boliden
eha r10ttenberg
Dalbo
Dalvik
Editsborg
Egebo
Ekherga
Eriksberg
Eriksdal
Eriksdal
Erikslund
Erikslund
Eriksvik
FaJltorp
Fridhem
Fridhem
Furubo
FUl"ulund
FuruIund
Furö
Fågelsång
Cartska Villan
Gläntebo
Granhammar
Granliden
Grnnliclen
Granell1ncl
Gllnnebo
Cunneborg
Gustavsvik
Haga
Haga
Haga
Haga
Hagaberg
Hagalid
Hagalund
Hagaro (Barnhem)
Hagaskog
Hagaskog
Hageberg
Helmersdal
Hj~ilmsäter
Hjiirsta
Holmen
Hov
Hultvik
84
SkoL-arh. J-Icrman F. Vide1l
Snick.-arb. Karl Linus Karlsson
SkoL-arh. Anders V. Björn
SkoL-arb. Henning G. Brandström
SkoL-arh. Erik A. Larsson
Lägenhetsäg. Karl A. Lindkvist
SkoL-förm. Johan Em. Karlsson
SkoL-arh. :'\ils B_ Andersson
Chauff. John Em. Berglund
SkoL-arh. Alf H. Jansson
SkoL-arh_ Birger Hagström
SkoL·arb. Karl ill. Ekherg
SkoL-arb_ Erik Em. Persson
Sniek. Erik Y. :'\orlin
A_-fru Gerda il1. Kadsson
A-fru Gerda P. Zetterlöv
Yäskfabr. Johan E. Pettersson
Fah,·. C. A_ Jonsson
Skof.·arh. Jvan H. Ahs .
SkoL-arb. Karl E. Jansson
":-'i.-ft-u Selma V. Kämpe
SkoL-arb. Erik B. Eklind
Järnvägsarb. Karl J. Johansson
SkoL·arb. Lars L Videstrand
Skof.·arb. Erik A. Andersson
Skof.-arb. KarlO. Andersson-Gevert
Skof.-arh. Bro,- A. H. Sehö1lin
Lagerbitr. Gustav Hj. Vid lund
A.-fru Selma ]\"f. Vesterherg
SkoL-arh. August J. Eriksson
SkoL-förm. Johan A. Uppling
SkoL-arb. Karl F. Erikssou
Kontorsbitr. Sven T. Karlsson
Sniek. Oskar Källstedt
Grov.-arb. Albin Gustavsson
)luraren Erik B. Johansson
SkoL-a rh. Gösta Hj. Andersson
SkoL-arh. Karl G. Larsson
SkoL·förm. Erik A. Lundholm
SkoL-arb. Gustav Hultman
SkoL·arh. Oskar Linder Grahn
A.-fru Anna )1. Erlandsson
Läg.·äg:a Sofia och Elin Andersson
SkoL·arb_ Lars Oskar Larsson
f. d. Husaren Gustav A. Sjö
Läg.·äg:a )Iargareta och )Iärta Johansson
SkoL·arh. Gösta O. L. Persson
August B. Erikssons sterbhus
Elsa Larsson och Klas A. Holmer
SkoL·fabr. KarlO. Sundström
SkoL·arh. Axel E. Pe!"sson
SkoL-arb. Albin Karlsson-Stenberg
HögaJid
Höglttllda
Joha nnesberg
Jägersro
Karlberg
Karlberg
Karlsho!"g
Kat"lsborg
Karlsborg
Karlsborg
],arlslund
Karlsl-o
Karlsro
Karlsro
Karlsro
Karlsro
Kärret
SkoL-arb. Gustav A. Johansson
Cykel rep. Sven H. Ljunggren
Järnv:igsarb. Johannes A. Lindgren
Lägenhetsäg. Karl A. Larsson
Lägenhetsäg:a Emma V. Johansson
SkoL-arh. :'\ore E. Byström
Stat.-karl John E. Karlsson
Lägenhetsäg. Karl E. Fredriksson
SkoL-a rh. Karl D. Larsson
SkoL·arh. Edvard Y_ Ka,-Issou
Lägenhetsiig. Erik R. Jonsson
SkoL·arh_ Karl D. Dahlberg
SkoL·arh. Josef H. Augustsson
SkoL-a!"b. Karl F. Axelsson
SkoL·arh. Karl O. Landstt-öm
Löjtn. Erik O. Olsson
Lägenbetsäg :a Signe '\1. K o!"dström
Lilliho
T_illeho
J_illhaga
Lillhaga
Lil1hem
J.indåsen
l . . illgemo
Linnea
J.inneeborg
Linneelund
Ljunghy
Ljullgtäppan
Loviselund
Lo\'isero
J.lInda
I.unda
J.undhy
Lundhem
Lövbacka
Lödlaga
Verkm. J. G. Gillherg
Karl n. Karlssons sterbhus
Skof.-arh. Gustav )1'. Lal'sson
Sniek. Karl E. Widlund
SkoL·a!"h. E!"ik Hj. Pette!"sson
Skof.·arh, Helmer E. Andersson
SkoL·arb. Erik G. Kadsson
Gustav V. Anderssons sterbhus
SkoL·arh. Emil C. Må!"d
SkoL·arh. Ernst A. Karlsson
SkoL·fah!". Karl A. Pettersson
SkoL·förm. Adolf Cederblom
Byggn.-snick. Knut A. Gustavsson
l\:[ont. Ernst Svedlund
Snick. August Karlsson-Ek
Linjearh. Axel J-I. 'Xiisson
SkoL·arb. Karl LundelI
Ä.·fru Jfulda V. Lunclstedt
:'\ils A. ilfalms sterbh.
Skofahr. Karl J. ÖrnelI
SkoL·arh. Axel il\. Ekblad
Torvarb. Karl E. Bjurström
Skof.-ari), August B. Gustavsson
SkoL·arh. Torsten E. Lagerlöv
j\.-f1-u )[argit L. Andersson
SkoL·arl,. Karl O. Holmer
Yerkmäst. Karl O. Karlsson
koL·a!"b. Johan H. Lange
Lägenhetsäg. Gustav E. Larsson
Lägenhetsäg. Kad E. Karlsson
:'\åtl..förm. Elov H. Viden
Lägenhetsäg:a Elin Branclström
SkoL·arb. Karl A. Persson
SkoL-arh. Ernst P. E. Blom
Lägenhetsäg. Karl F. Larsson
I~övhaga
Lö\"luncla
LÖ\'sta
LÖ\'sta
ilfargat"etelund
~Iariellolm
1Iajtuna
1Iarielund
)Iaridund
1IIoholm
~Iosehaeke
':'\ilsgården
Xorrhaga
':'\ urmes
:'\yho
85
l\ygård
?\yhem
l\ylunda
Odinsluud
Oskarsberg
Olivelund
Parkuelden
Ringsta
Ringsborg
Rosenberg
Rosenhall
Rosenhill
Roshill
Rosvik
Röseholm
Röseholm
Skof.-arb. Herbert Persson
SkoL-arb. Vilhelm R. Karlsson
Lägenhetsäg. Lars A. Larsson
Anl.-arb. Anders Hansson·Oden
Skof.-arb. Oskar H. Hallin
Chauff. Georg V. Gustavsson
Johan O. Karlssons sterbh.
Skof.-arb. Karl G. Karlsson
Skof.-arb. Nils E. Ring
SkoL-arb. August V. Sandberg
Lägenhetsäg. Adolf Larsson
Skof.-arb. Karl E. Eriksson
Trädg.-mäst. Johan H. Pettersson
Skof.·arb. Holge,' E. Johansson
F. d. filaren A. Gustaf Larsson
Skof.-arb. Knut E. Johansson
Skof.-arb. Erik L. Karlsson
Saga
Skof.-arb. Johan A. Pettersson
Signeelal
Skof.-arb. Bror A. Schöllin
SkogaIund
Slakt. Gustav V. Persson
SkogaIund
SkoL-aTh. Hjalmar Gustavsson
SkogaIund
Snick. Per A. Pettersson
Skoglunda
Skof.-arb. August \-. Svärd
Skogsherg
Lägenhetsäg:a Sofia Jonsson
Skogsberg
Skof.-arh. Johan E. Johansson
Skogsbo
Skof.-arl). Johan V. Sköld
Skogshal1
Karl E. Anclerssons sterbh.
Skogshall
Skof.-arb. H. Emanuel Larsson
Skogshem
Paul A. Karlsson, Lerbäck
Skogshill
Skof.·arb. August E. Svensson
Skogshill
SkoL·arb. Henning G. Klang
kogshyddan
Skogshyddan .(Barnb.) Sjuksköterskan lngeborg ~[. Bjurbäck
Typograf Einar R. Johansson
Skog.hyddan
Skof.·förest. Vilhelm A. Johansson
Skogsliden
Ä.·fru Emma J. Persson
Smedstorp
Ä.-fru Kristina 1\f. Larsson
Smedstorp
Skof.-arb. Gustav A. Karlsson
Smedstorp
Oskar Hjelms sterbh.
Sofieberg
Skof.-arb. Axel E. Becker
Sofiero
Skof.-arb. Gustav Ring
Sofiero
Cementarb. Karl E. Lindberg
Solbacka
Anl.-arb. Per J. \~Talldorf
Solbacka
Vägarb. Gustav A. Larsson
Solbacka
Skof.·arb. Emil F. Sundström
Solbacken
Emil O]SSOI1, Äbytorp
Solberga
Rep. Gustav E. Karlsson
Solbringen
Elis S. Kallin, Jönköping
Solelid
Skof.·arb. Karl E. Larsson
Solhag
Skof.·arb. Knut S. Lundkvist
Solhaga
Skof.-arb. Kasper y. Svärd
Solhem
Skof.-arb. Karl E. Eriksson
Solhem
SkoL-aTh. Gunnar E. :\"orrman
Solhem
86
Solhem 1
Solhem 2
Solhem 3
Sol hem 4
Sol1)em 5
Solliden
Solsäter
Solvik
Solö
Stenberga
Stenåsen
Stigeborg
Strandsberg
Sveaborg
Svensta
Södermalm
Tallholma
Tallholmen
Tillberga
Trion
Tl1reberg
Tyska Trädgården
\Tilan
Vilan
Villingsberg
Vrana
Vårgård
Vänersborg
Viisterby
V':istergårelen 2
Viisterhult
.\kersbo
.\savi 1
.,Åsavi 2
Ängagård
östanlid
Lägenhetsiig. Karl A. LarssonKarl E. Lindens sterbh.
SkoL-arb. yusta,: B. Zetterlöf
Skof.-förm. Karl G. Sohlman
Fiskhandl. Gustav Zetterlöf
Skriidd. Anton Segerholm
Snick. Karl A. Pettersson
Lägenhetsäg:a Anna V. Karlsson
Skof.-arb. Gustav L. Andersson
Cykel rep. Elis B. Persson
Gronrb. KarlO. Schöld
Stenarb. Josef A. )IO\-itz
Skof.-arb. Anton \-. Jobansson
:'..-fru Yenella S. Klingberg
Linjearb. Sven Tsedor Stenen
Lägenhctsäg:a Anna M:. Sundkvist
Chauff. Sven O. Olovsson
,
Skof.-förm. Gustav H. Andersson'
Lägenhetsäg. David Andersson
Skof.·arb. Sven H. Klingvall
Skof.-arb. Ture
Pettersson
Se Fågelsång
Skrädct. :Konrad Hedin
~[urare KarlO. Blomkvist
Snick. J. Daniel Törnvall
Skof.-arb. Lars A. Jansson
Skof.-arb. John E. Karlsson
Skof.-arb. Johan V. Blomgren
Skof.·arb. Edvin V. ~10lin
Skof.·arb. Gustav A. Törnqvist
J ordbr.-arb. Adolf E. Karlsson
Skof.-arb. Erik T. Blomgren
Ä.·fru Johanna Pettersson
Agenten Karl K. Enander
F. d. gruvad). Karl G. Karlsson
Erik B. Eriksson, Knista socken
n.
ENOCH PETTERSSON
Kumla
Välsorterade
Speceri- & Diverseaffärer
Telefoner 373 och 73
Filial i Horderna och Kräklinge
87
Kumla Sparbank
Rikstel. 12
Grundad 1848
Rikstel. 12
Reservfond
Insättarnas räkning
675,000 Kronor
6,000,000 Kronor
Expeditionstid : Helgfria dagar kl. 10 - 2 em.
Styrelsen sammanträder den 5, 15 och 25 varje månad
o
AjB
Kumla Angqvarn
Uppköper:
Spannmål, alla slag
Tel. 10
Försäljer:
Mjöl i kända höga kvaliteer
Fodermjöl och Kli
KUNILA HOTELL
REKOMMENDERAS
TREVLIGA RUM
Beställningar mottagas å Supeer & Middagar Tel. 37
Kam/ii ~l/{~{,l/
Sfationsplan
Telefon 460, bostaden 272
Rekommenderas!
Låga priser!
88
GUST. ANDERSSON
Fy/sta
Fy/sta 1.
Fastigh. namn:
Björkhaga
Eriksholm
]osefshorg
Hamra
Jfellby
II ögs,iter
Karlslund
J~assebo
Lyckebo
Marieholm
Melltorp
~felltorp
Olo\"shorg
Skoga
Solhem
Vilhelmsro
ÄRare:
Linjearh. Karl A. Andersson
Skof.-arb. Erik Andersson
SkoL-arb. Josef ]IL Andersson
SkoL-a rh. Karl R. Larsson
SkoL-ario. Adolf Persson
SkoL-förm. Per A. C\ ilsson
Lägenhetsiig. Karl E. Andersson
SkoL-arb. Gunnar Blixt
SkoL-arb. Karl T. Andersson
Lägenhetsäg. Karl E. Eriksson
Skom. Johan Pettersson
J ohan H j. Petterssons sterbb.
SkoL-arb. Frits O. Boström
SkoL-arb. Klas V. Olsson
SkoL-arb. Ernst V. Larsson
1\'Iotorrep. Klas V. Rellqvist
Fy/sta. 2.
Dalbo
Elvtomta
Furudal
Fllrugård
FllTUlid
Fylstahorg
Granehill
(;raneniis
~ranhem
Granhult
Gunnebo
JTemmet
JUirhovi
Karlsborg
KarlsbOl-g
Kal"1sgård
Liljan
J.indesberg
J.. inrlesborg
I\yho
Xyhem
Oskarshamn
Oskarshamn
Rothshill
Skogaholm
Skogsherg
Skogsfrid
Skogshem
Stenh. Sven A. Åsberg
Liigenhetsäg. Hjalmar F. ~1oström
SkoL-förm. Gotthard Fernström
I,ägenhetsäg :a J udit A. Andersson
Stena rh. Karl H. Ragnar
~[ont. Karl A. Johansson
P. O. Larsson, Aby
Skom. Per E. Persson
Ä.-fru Emma \Vallin
Folkskoll :a Rilma Relling
Livförsäkringsinsp. Sven Y. Johansson
Skrädd.-mästaren Alhert Ljungberg
Skrädd. Albert Engqvist
Akaren Johan E. Finnström
SkoL-arb. Karl G. Larsson
SkoL-arb. Johannes E. Karlsson
SkoL-arb. Sven O. Eriksson
August Fredrich Specht, Örebro
Chauff. Erik K Karlsson
Stat.-karl Ragnar F. ölin
SkoL-arb. Karl A. Körberg
Grov.-arb. Erik S. Gustavsson
Frans O. Karlssons sterhhus
SkoL-a rh. Erik C\. Roth
Skof.-arb. :'Martin S. Andersson
~[odellör Johan Algot Larsson
Bokförare )fartin Sandberg
Byggnadsarb. Gunnar Eriksson
89
Skogshem
Skoglunda
Skogstorp
Smultronet
SolIiden
SuneIund
Tuvbo
Yästerbo
'-ästå
SkoL-arh. Gustav A. Larsson
Skof.-förm. Per L. Jansson
Skräddaren Oskar L. Öberg
Erik J. Eriksson: Y reta, Hardemo
Skof.-arb. Oskar A. Johansson
Skof.-arb. Bror E. Johansson
Skof.-arb. Sten A. Karlsson
~{UTaren Konrad A. Persson
Skof.-arb. Axel E. Karlsson
Fy/sta 3.
Bengtsro
Dalhem
Fylstaboda
Hyddan
Lyckebo
::\ybo
Hosenlund
Rosalie
Hosenborg
SolIiden
Stensbo
Stenstorp
Stenvik
Vårgårda
Västerdala
Västergård
SkoL-arb. Bernhard Andersson
Plåtslag. Johan G. Johansson
f. d. Kamrer Ernst J. Frohlin
Fiskhandl. Bror A. Holm
Skof.-arb. August F. SchölIin
SkoL·aTb. Emil L\ yström
Skof.-arb. Ernst E. Eriksson
Skof.-arb. Frans G.' Gustavsson
Lägenhetsäg :a Astrid Edin
Byggn.-snick. Gustav E. Pettersson
Skof.-arb. Lars E. Andersson
Byggm. Gustav E. Pettersson
Skof.-arb. Sven F. Nilsson
Skof.-arb. Alf. E. Andersson
Målaren Erik r. Eriksson
Lägenhetsäg:a :Maria Johansson
öderhall
Söderhall
öderhall
Söclerhall
Söderhall
Y-sa
Ängaholm
Kllmlaby 3.
Gustavslund
Lugnet
Lunda
Fastigh. namn:
Foresta
Furulid
Liselund
)lorrbo
Norrviken
Skogshem
Tomtebo
Tomtebo
Tomtebo
Ägare:
Lägenhetsäg. Karl V. Karlsson
Snick.-arb. Karl T. !'iiisson
Skom. Erik G. Sahlen
Svarvaren Axel Fogelkvist
Fabr. Karl A. Johansson
Målaren E. Martin Vigrell
Yerkmäst. Erik B. Jonsson
)'lag.-arb. Karl A. Johansson
Fabr. C. G. Ström
Kllmlaby 1.
Adolfsberg
Erikslund
Karlsro
Fagerbjörka
Lund
Sand liden
9.0
A-fm Emma V. Borg
Skom. Karl A. Hallin
Lägenhetsäg :a Sonja östberg
Skof.-al-b. Karl J. Linden
Hemmansäg. Johan Pettersson
Gårclf.-handl. Karl J. Karlsson
Skoarb. Gustav F. Gustavsson
Skom. Karl G. Lagedöv
Skof.-arb. Per A. Larsson
Kllmlaby 4.
Utsikten
F. d. hush. Teolinda Olsson
Kumlaby 5.
Bcr:ra
-Gustavsvik
Lillebo
Ringbo
Skof.·arb. Gustav Andersson
Skof.-arb. Gustav B. Johansson
}~ont. Karl V. Eriksson
]5rnv.-arb. Hjalmar L. Ringström
Kllmlaby 6.
.Alna
Brittenborg
Emmylund
Erikslund
Fredriksll1nd
Friclhem
Fridhem lilla
Xarintorp
Kumlaby
Skrädd. Artur J. Viborg
Skof.-arb. Yngve K. Karlsson
Skof.-arb. Kad H. Pettersson
Banarb. Gustav A. Kadberg
Lägenhetsäg.. Karl A. Fredriksson
Lägenhetsäg :a Elin M. Johansson
Skof.-arb. Johan F. Hagström
Karlsborg
Kungsbacka
Lugnet
J__ ugnet
Perstorp
Skoglunda
Sofieiund
Vilhelmsborg
Avik
F. el. banv. Karl J. Ek
Målaren Johan E. Bergström
Skof.-arb. Gustav Borg
Skof.-arb. Martin R Almroth
F. d. sold. Anders F. Kämpe
Karl A. SåneIls sterbh.
Stat.-karl K. A. SånelI
A.·f ru Selma Andersson
• :\furaren Karl E. Karlsson
Skom. Lars Blomstedt
Lägenhetsäg:a Selma A. Kulm
F. byggmäst. Erik Gustavsson
Skom. Lars A. Persson
Smidesmäst. Gustav V. Fägersten
Gustav A. Malms sterbh.
Fabrikör J. V. Erlandsson
Karl A. Petterssons sterbh.
Norra Via
Fastigh. namn:
.Amalienborg
Björkebo
Björkelid
Björkelid
Björkhamra
-Biicklunda
TIallJo
Ägare:
Lägenhetsäg :a Charlotta A. Larsson
Packrnäst. Artur H. Boer
Byggn.-snick. !'iils G. Linder
Skof.-arb. Harry Östen Nordin
Cementarb. Sven Hj. Anclersson
F. el. banv.-förm. Erik Helling
Stat.-kar! Johan T. Karlsson
91
Erikslunc1
Fridshyddan
Fridsmo
Gläntan
Granberga
(;ranelid
Granelunc1
Gustavsherg
Gustavsberg
Haga
Joha1Uleslund
Karlslund
Karlslund
Karlslund
Linneeborg
Linnelund
Lisehel-g
Ljungmo
Lyckebo
Lövsta
SkoL-arb. David Gustavsson
Skof.·arb. Erik A. Eriksson
Ä.-fru Agnes D. Johansson
But.-föreständ. Folke E. Wall
Lägenhetsäg. Gustav A. Andersson
Fastighetsäg. Gustav Andersson
Skof.-arb. Karl S. Axelsson
Ä.-fru Hanna E. Hinaido
Lokeldare Knut F. Bosb-öm
Fr. Selma K. Hallmen
Skof.-arb. Karl A. \\'idell
Snick. Karl Aug. Levin
Snick. Karl Em. Karlsson
Lädfabr. Karl Yidlund
Kartongf.-arb. Simon J. Boström
SkoL-arb. Karl l van Andersson
Fru Ann3 B. Karlsson
Skof.-arb. Sven E. Haglund
Johan Alb. Perssons sterbh.
Grovarh. Gustav A. Johansson
l\farielund
Xyhem
Ollebo
Oskarslund
Rolandsborg
RosenIund
Siggebo
Skogaholm
Skogaholm
Skogsborg
Sofiem
Solbacka
Solberga
Solelid
Solhem
Solhem 2
Solsidan
SöcIeräng
Söderäng 2
Söderäng
Tallbo
Talludden
Törntol-p
Ctsikten
Viaberg
'-iaborg
Yiborg
Yianås
Yidlunda
Yidlunda
Skof.·arb. Adolf Y_ Byström
Skof.·arb. Gustav A. Skyllberg
Fru Anna E. Svensson
Skof.·förm. Erik V. Xiisson
Frn Elly E. Eriksson
Lägenhetsäg:a Ester E. Karlsson
Handl. Karl A. Sigge
Snick. Bertil \Vanland
~1111'aren Bror H. Johansson
Lägenhetsäg. Gustav A. Andersson
.1\.-fru Ida S. Viking
Lästarb. Bengt A. Söderlund
Skof.-arb. J 05ef E. Andersson
Lägenhetsäg :a Hanna r. Persson
Skof.-arb_ Gustav Ah!
Lägenhetsäg. Johan B. Lann
lVlag..arb. Erik T. Hermansson
Snick. Gustav Edborg
Kyrkovaktm. Oskar :\orlin
SkoL-ad). A. Herman Pettersson
'~ilansro
Y~istanliden
92
Lislmak. Karl O. Sjöberg
j:\'·fru Elin]. Larsson
Skof.·arh. Erik Y. -"ke
Lägenhetsäg. Olov \T. Karlsson
Lägenhetsäg :a Elin S. Andersson
Grovarh. Karl A. Hyden
Skof.·arb. Axel Vidlund
Snick.-arb. Pet· T. Larsson
Lägenhetsäg. Per A. Hjelm
Lägenhetsäg:a Anna Vidlund
Ä.-fru Anna S. Xorr
Byggn.-snick. Gustav A. Gustavsson
A/B
KUMLA SKOFABRIK, KUMLA
Telefoner:
54
Kontor
.
Lager
. 305
57
Fabr. Carl Nilssons bost.
Disp. Ragnwald Nilsson 454
Verkm. bostad
304
Tillverkar f'inare och grövre Skodon
Gör Edra Järnaffärer
Kumla Järn- & Redsksapshandel
Fredrik Emberg
Tel. 25 & 325
Apoteket Kronan
vid Torget, Kumla - Rikstel. 339
är öppet Yard. kl. 8 (m. - 7 el11.
Sjukvårds-,
Förbands- o. Tekn.
artiklar efter vanliga handelspriser
Sön- o.helgdagar 9 (111.-6 em.
Vid köp av livsmedel
vänd Eder med förtroende till
KumlaHallsberg
93
Förteckning over postboxa rna
Inom Kumla municipalsamhälle och
angränsande områden
l
2
2b
2e
3
4
4b
5
5b
Se
6
6b
6e
6d
7
8
9
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29b
30
31
31b
32
94
Smedstorp n :r l
-»-»-»-»Lothringen
-»Almnäs n:r l
Elsass n:r l
-»Lothringen
-»-»-»Barkenluncl
Berglunda
-»-»Sands torp 1
BarkenIund 1
Karlsborg
Karlsborg l
Karlstad
Granlunda
Marieberg n:r 2
Lilla Hellby n:r l
Pellenäs
Berga
Friberga n:r l
Lilla Hellby n:r 2
Ribbingsdal
Bernstorp l
Tunadal 1
Vik n:r l
Sommarro
RosenIund 14-15
Strömsborg
-»Skogaholm
Gärdhem
-»Bro
33
34
35
36
36b
36e
37
38
38b
38e
39
39b
40
40b
41
42
43
43b
44
44b
45
46
47
48
49
50
51
51b
52
52b
53
54
54b
Gustavsyik
Bro
Karlsholm
Däldvik
Akernäs
Samzelius Brädgårcl
Lyckåker
Marie!und n:r 9
-»» 5
-»» 5
Bellevue
Parkudden
Valskog
Bensinstationen
Rosenclal l
SofieIund l
Latorp
MelltOl-r
Ekenäs 1
-»-
Vårby
Fristacl
Lugnet n:r 1
Karlberg 1
Eriksluncl l
Ingenting
Söclerberg
Kristine1uncl
Katrineberg
Berga
Marieluncl 13
Svea
Rosenclal l
55 MarieIund
Karstorp
56
Fridhem l
57
Almedal
58
Svea
59
59b Svea l
60 Aclolfsberg
61
-»62 Ulvåsa
63
64
64b
65
Persborg
Haga
-»Johan nesberg
66 Linne'l
67 Johanneskyrkan
6
Gustavsvik
-»69 Hyddan
69b Gustavsvik
6ge Hyddan
69d ->}-70 Alunda
71
Lindegårcl
71b ->}-7le -»lId -»72 Hagaberg
72b ÖK 11
73
Säter
74 Sävsta
74b Tallbo
5 Sofiero
76- Götå l
77
Slätten
77b -»78 ->}-79 Rotebro
79b Norra Lövnäs
7ge -»80 Elvdalen
81
Rosenhill
82 Lövnäs n:r 1
82b Anneluncl
82e -»83
Ulvsuncla
84
Sigriclsclal
Nyhem
85
Ulriksdal
86
86b -»87 Segolsdal
88 Sandhem 2-4
89 Kungsholmen
90 Rosenborg
91
Torsborg
92
Smecljan
Komministergården
93
Reträtten
94
94b -»94e -»-
95
95b
96
96b
97
97e
97d
97e
98
98b
99
99b
100
100b
100e
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
124b
125
126
127
128
129
130
131
131b
131e
132
133
134
136
Furuhall
-»-»-»Almedal
Skoghem
Kumla by ägor
-»Hyddan
Gustavsvik
Perstorp
Solgården
Elsass n:r l
Odinslund
-»ElIby
Stavgård
Annedal
Råby
Bro n:r 3
Grönlid
Sofieberg
Nynäs
Solvik
Alavik
Carlberg
Brandstationen
Almedal
Helenelund
Josefsdal
Ny torp
Brunnsberg
Elinsberg
Sofieberg n:r 2
Brunnsberg
J osefsclal
Frostnäs
Frostnäs l
Banvaktsstugan
Lundby
Lövsta
Framnäs
Marieluncl
Lundby
-»->}--
-»Cerele n:r l
Hammarsborg
MarieIund
95
137
138
139
140
140b
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
150
151
152
153
154
155
155b
156
157
1.')8
159
160
161
162
164
165
166
167
168
169
170
171
171b
172
172b
173
174
175
175e
176
176b
177
178
179
180
181
182
96
Parkgatan
Mossby
Ljungbyhov 2-3
Vänhem
-»Kummelnäs
Adolfsro
Eclitsborg
Lilla Vissberga
Edsvik
J ohannesluncl
Granliden
Forshaga l
Vissborg
Drottninggatan
Lind
~1agnolia
Vallhall
Rosendal
Marieberg 2
Albano
Haga
Gustavslund 7
Marieberg 10
Gärstalund
Marieberg
Tarov
Vårby l
Carl svik
~ifarieberg 7
-»8
Erikslund
Kat"inelund
Fylsta skola
Ljungbyhov 1
Barrhaga
Källeborg
Ingenting 4
Värnsta
Barrhaga
Charlotten berg
Mariedal
Loviseberg 3
Strömsborg
Mariedal 3
-»4
Tillberga
Freden
Hagaberg 1
Manhem
Fridhem 1
Strömsnäs
182b
183
183b
184
184b
185
186
187
188
188b
189
190
191
191b
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202'
203
204
205
206
207
208
208b
208e
208d
208e
209
210
211
212
213
214
300
300b
301
301b
Strömsnäs
Edinsluncl
Grannäs
Bernstorp 4
-»3
Strömsborg
Frimont
Skuggan
Selmas
-»Bernstorp
Persberg
Hallsta
-»\Vales
Olofsborg
Järnvägen
Stenevägen
Adolfsberg
Fåglavik
Ljungbydal
Lästfabriken
Ljungbyhov 5
Kvarngatan
Ljungbyhov 4
MarieIund 7
Paulineluncl
Skolvägen 9
VegaIokalen
Skolvägen 9
-»-
-»-»-»-»Pettersburg
Järnvägen
Vilan
Erikscla11
Skoglunda
Kvarntorp
Lilla Friclhem 2
Roekford
Larslund
Fylsta gård
302 Olofsborg
302b -)>-303
Rockford
303b Olsbo
304
Lilla Fridhem
305
Sveadal
306
Kristinelund 8
307
Hellby n:r 3
Gustavsberg 8
309 FurucIai
310
Hemmet
3]]
Folkungagatan
312
Skogsberg
313
Folkungagatan
314 - » 315
Lindeborg
351
Skogstorp 17
3,,)2
Karlsgård
353
Skogshyddan
354
Tomtebo
355
Granenäs, Fylsta
356
Lugnet 9
356b Eclelund
357 Solliden, Fylsta
358
Kvarngatan
359 - » 360 -»-)>-361
361b - » 361e - » 362 -»363
-»364 -)>-365
-»366 - » 367 - » 368
-»369
Skogstorp, Fylsta
370 Kvarngatan
371
-»373
Nybo
374
Kvarngatan
375
Tuybo
376
Oskarshamn
377
Kvarngatan
378
Gunnebo
450 Haselbaeken
4 -1
Ekenäs 2
452
Dalagatan
453
Källtorp
454
Vattugatan
455
Fredriksdal
456
Östlunda 8
457
Östlunda
45
Ängaholm
459
Oskarslund
459b Vattugatan
460
SkogaIund 21
460b Källbo
308
461
462
463
464
464b
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
476b
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
500
501
502
503
SCU
505
506
S06a
S06b
507
Södertörn
Skogshall
Tallbaeken l
-»-2
Dalagatan
Matildeluncl
Josefsborg
Ljungby
Selmelund
Berglunda
Abylund
Rosta
Östratorp
Kärret
Österby
Tallbv
Öste~gårclen·
-»RosenIund
~ylunda
Gustanberg 7
Marieluncl 11
Oskarslund 3
Eriksberg 7
Sveaborg 2
Höganäs
Borås
Oljekällaren
Garaget
Skogaiund 1
-»14
Gustavslund 1
Skogshyddan 1
Dalby 2
-»- 3
Karintorp
-»-)>--
Fridhem l
Hvilsta 1
509
SofieIund 7
510
Mariedam
511
Amsterdam
512
Berga
513
Hilmedal
514
Uddevalla
S14b Fridhemsgatan
515
Katrineholm
516
Eltorp 2
517
Göta 3
518
-»- 4
519
Skogalunci
508
97
520
521
522
523
524
524b
525
526
527
528
529
530
531
532
53-1535
536
552
553
554
SofieIund
Sten haga
Solberga
Lövåsen
Slävik
Lövsta
Vikingshill
Erikslund
Leksand
Sandliden
Lillebo
Östergårclen
Karlsluncl
Davidsberg
Frista
Tryggebo
IclahQlm
Johanneslund
RosenIund
Ingclstorp
555 Hagaskolan
556
Ylargaretelund
557 Hyclclan l
558
Hemmet l
559 Kristinelund
560 Almtorp
561
Hagagatan
562 Herbertslund
562b Solhaga
563
Falla
563b Hagagatan
56-J. Tureberg
564b -»565
Ryclboholm
566 Kakelfabriken
567
Tureberg
568
Karlsro 8
569 Igelstorp
570 Haga
574 Villa Tallåsen
575
Xorclinsluncl
576
Hagagatan
600 Stensta
601
Fagersta
602 ~orclanskog
603
Skogaluncl c. 73
60-1Skogaluncl c. 78
605
Furnliclen
606
Lugnet
607. Skogshem
608
SkogaIund 18
609 Västan berg l
98
610
611
612
612b
613
614
615
616
617
618
619
620
620b
621
622
623
624
625
625b
626
626b
627
627b
628
629
629b
630
631
632
633
634
636
637
638
639
640
6-1-1
642
643
644
644b
645
6-16
6-17
648
6-1-9
650
650b
651
652
653
654
Vilhelmsberg
Fredriksberg 3
Hällby 2
Tuneebr'g
~1arieberg 6
Kärr
Rundelsbcirg
Nyhem 2
Annelund
Persberg
Nyhcm 3
Xonmalm 2
-»2
-»3
Grantorp
Alaborg
Rosta 2
Närluncla
Norrmalmsgatan
l "orrmalm
-»-»-
5
-»- 5
-»-4
Gustafsberg 5
-»Luncla 3
Säby
Graneiund
Västanås l
Stensätter
Fabriksgatan
Västanås -1Tallbacka
Filaclelfia
Västanås 3
Sofieluncl l
Hagaluncl 1
Anneberg
Lilla Eclet
Gustavsberg 2
Björkhult
Hanncluncl
Sofiero
~1osscbo
Loviseluncl
Skogshydclan
Loviseluncl
Friclhem 5
GustafsclaI
Solhult
Västanberg
655
656
657
658
658b
659
659b
661
662
663
665
665 b
666
667
668
669
669b
670
671
672
674
676
677
678
679
680
680b
681
682
683
683b
684
686'
700
701
702
703
703b
704
705
706
707
709
710
711
712
715
716
719
720
721
722
Hagalund
Hedvigsborg
Gustavslund 2
Västanberg
-»Stenhammar
-»Hygn
Annelund
Källtorp
SkogaIund
Linneluncl
Brittenborg
Mark
Björkhult
Granelicl
Källgatan
Markebo
Aclolfsro
Iclrottsgatan
Lyckan
Björkhaga
Metoclistkyrkan
Gotthem
Lövsta 9
Asp1uncla
Krylbo
Valtersborg
Västermalm
Forshecla 1
-»2
-»Haga Skofabrik
Valterslund
Kristinelund 7
Strömsluncl
Tureberg
Elisefrecl
Dalby -1Signesdal
Västra gatan
->>-
-»Blolllsterhall
Mariehill
'ygatan
Västra gatan
Axieberg
Helensborg
Västå
Drottninggatan
Almby 1
724
725
728
729
730
732
733
734
734b
735
736
737
738
739
739b
740
741
742
743
744
745
746
747
747b
748
748b
749
750
775
777
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
793
795
796
800
801
802
900
901
902
903
Almby 2
Id rottsga tan
Fylsta 3
Hjärsta
Marieiund 36
Husby
Grums
Solhem
Borgvik
Skyberga
Stefanstorp
Fylstaluncl
Akerbo
Lervik
Solhem 4
StjärnhQ\'
Broby
Berga 9
Björkluncla
Karlsro
Nackanäs
Perstorp
Väla
Icl rottsgatan
Vårgårcla
Linclesro
Blolllsterhult
Vårgårcla
Stenstorp
Ernst Eriksson.
Rosenborg
Stenvik
Lyckebn
Stensbo
Fylstabocla
Soliden
Västå
Vätterclala
Nybo
Västergård
Kyhem
Hycldan
Dalhem
Västcrbo
Rosalie
Karl S. Palm
Prästgårcls äg.
Fogelkvists Mek.
Bakom Smecljan
Granliclen 2
Malmgatan
Malmgatan
99
904
Malll1gatan
905
Torget
906 -»907 -»909 -»910 -»911
-»915
S. J. Bostadshus
920
Granly
920a ->>925
Torsgatan
925 b -»1000 Överås
1002
Sveaborg
1003
Fristad
1004 Roscnlund
1005
Marieberg 1
1006 ->>2
1007 -»1008 Höglunda
1010 Brittenberg
1011
Åvik
1012 Vilhelmsborg
1013
Karinstorp
1015
S:a Kungsvägen
1016 Karlsborg 6
1017
Erikslund 3
1018
S:a Kungsvägen
1020
Skolköket
1021
S ~a Kungsvägen
1022 Fridhem
1023
SofieIund
1025
Ell1melund
1026
Skogluncla
1027
Skogen
1030 Freclrikshof
1034
Mårsta
1036
Smedbo
1037
Malmgatan
1038
Sancltorp
1046 Loviseluncl
1048 Daliaborg
1050 Hyddan
1053
Sandbackcn
1054 KarlscIaI
1055---r<ätrinelund
1056 Högåsa
1057
L:a Johannesberg 1
1058
Johannesberg 1
1059 Dalen l
1060 J ohannesluncl 1-6
1061
Manilla
100
1062
1063
1064
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1269
1270
1273
1274
1275
1276
1277
Mcjeriet
Ell1ll1elund
Erstorp l
Tryggebo N.
Fridhell1
Solhem 5
Eriksdal
Östergården 3
Park udden
Annedal
Anneberg
Syeaborg
Karlsborg 8
Oppegårclen
Vrana
Annero
Kungsgv.
-»-»-»-»--»-»-
-»-»-»-»->>-
-»-»-»-
Karlsborg
Lindhaga 2
-»-
->>-
-»-
Valdemarsvik -»Lövhaga 1
-»Solhcm 1
-»-»5
-»-»- 4
-»-»- 2
-»Karlberg
-»Signedal
-»Gärsta
-»MarieIund
-»Östergården 3 -»Smeclstorp
-»-»- 2
-»N:a Kungsvägen
-»-»-
N:a Järnvägsgatan
Bal1\·aktsstugan
N :a Järnvägsgatan
-»-»-»-
Charlottenluncl
N:a Järl1\-ägsgatan
Skogsliden
Tallbackcn
Sofieberg
Norr om Hagaskolan
1501
1502
1503
Eriksberg
Skogshem
Solhag
1505
1508
1510
1512
151~
1516
1519
1523
Erik WidlUnd
Solelid
Hjälmsäter
Solhem 5
Ekeberga
Eriks1und
Högalid
Fridhem 2
S:a Mos
1528
1529
1530
153i
1535
1539
15~0
1542
1-5+
1557
1558
1559
1560
Rosvik
Lundhem
MarieIund 5
Skogshall l
Rosenhill
Karlberg 9
Åkerbo
Karl Johansson
Lundby
Oskarsberg
Odenslund 1
Röseholm
Johanncsberg
Mossen
1562 Nurll1es
]570
Alnäs
1571
Birger Hagström
1572 Tillberg
1573
Hagaskog
1574 Linnea
1575
Karlsro
1576 Albin Gustavsson
1577
Erikslund
1578 Josef Johansson
]587
Agncsro
1588
Rosenhill
1589 Bengtsborg
]590
Ernst Holm
1591 .. Trion l
1592 A. \-. Berggren
1594
Lagerström
1595
Saga
]596
Boliden
15<;7 Verner Karlsson
1598
Blomgren
Li99 Nils Johans on
1600 Viden
1601
Skogshill
Skogshyddan
1603
1605 Hagalid
1606 Frcdriksson
E,-iksdal
1607
1608
Viderstranc1
1609
1610
1611
1611b
1612
1613
1622
1624
1625
1626
1627
1628
1630
1631
1633
1638
1639
1640
1641
1~
1645
1648
1649
1650
1651
1665
1666
1667
1668
1669
1680
1682
1683
1684
1685
1686
1689
1690
1691
1694
1694b
1695
1699
1700
1700a
1701
1701b
1702
1703
1704
1705
1707
Lövbackcn
Linneborg
HaglLlIlda
-»Backa
Kärrct
kogalund
Erik Pettcrsson
Hultvik
Lindåsen
K. E. Andcrsson
Barrliclen
Karlsro
Vesterhult
Björkhaga l
Skogs hyddan
H. Pettcrson
A. V. Björn
VårgårcIa
Karl Larsson
Skogsbo
Tureberg
Nils Andersson
Harry Rcdin
Erik Johansson
Ruben Lindblol11
Maricholm
Kasper S\·ärd
Bäckcr
Pettersson
Ivan Åhs
Lingell10
Einar Karlsson
\r esterby
Vilan
->>-
Hagaberg 1
Villingsberg
Svensta
Furö
-»-
Furuluncl
Barrholma
LÖjtn. Olsson
Gustavsson
Lagergren
Lövhagcn
B10l1lsterbo
Haga 1
Haga 2
Stigaborg
A. Karlsson
101
1708
1709
1710
1716
Gustavsson
Björkebo
Johan Berglund
Björkebacken
Smedstorpsvägen
1722
1723
1730
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1749
Haget
-»Hagaborg
Skogshyddan
Björklunda
Hagaro
Lovisero
Hagaskog
Sofiero
Einar Ring
_ ylunda
Erik Gustavsson
Karlsson
Karin Pettersson
Tunman
Larsson
Gartzvägen
1750
1751
1752
1753
1756
1757
1758
1759
1760
1762
1763
1764
1765
Skogaiund
Erik Gustavsson
Skogshill
Anton Johansson
Björklunda
Hj. Vidlund
Ljustäppan
Förman Eriksson
Eriksson o. Bygden
Cederblom
Hanna Pettersson
Ossian AJmgren
Einar Persson
Norra Via
3000
3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3013
3014
3016
3020
3022
3040
3042
102
Albin Ehlin
Arvid Andersson
B. Lamm
Georg Linder
Nils Eriksson
Åke Karlsson
Erik Eriksson
Simon Boström
Amalia Olsson
Alfred Larssons Db.
David Gustavsson
Natan Forsell
Gustav Jansson
Harry Nordin
Sven Haglund
f. d. banf. Helling
3044 Artur Boer
3046 Agnes Johansson
3048 Erik Larsson
3050 J osef Andersson
3052 Hanna Persson
3054 Georg Eriksson
3056 Gust. Skyllberg
3058 Gust. Jonsson
3060 Bertil Vandlan
3064- S. L. Svensson
3100 Gust. Ahl
3102 I var Larsson
3103 Ragnar Karlsson
3104 Olov Karlsson
3105 Bengt Söderlund
3106 Oskar Sjöberg
3107 K. H. Karlsson
:H08 Hanna Rinaldo
3112 Ringström
3114 S. och M. Kull
3116 Verner Eriksson
3118 Gust. Andersson
312-1- Yilandsro
3125 Karl Sigge
3126 Syen Andersson
3129 Persson
3130 Bernh. Johansson
3132 Sixten Axelsson
3134 Dir. John Hallmen
3136 E. V. Nilsson
3138 Gerh. \~idlund
31-1-2 Allancl Ryden
3144 Axel VidelI
3145 Klas Lundström
3146 P. A. Hjälm
3148 Anna Yidlund
3150 Sofia Viking
3152 Herman Pettersson
3154 Kyrkv. Norlin
3157 Bror Johan sson
3158 C. A. Levin
3170 Artur Viborg
3172 David Finnström
3174 Alex Karlberg
3175 Yngve Karlsson
3176 Kärf
3177 Karl Fredriksson
3178 Harald Pettersson
3179 Emil Karlsson
3180 K. Lagerlöv
3200 K. Sahlens Db.
Jilsson
3201
Herbert Pettersson
Blomsterhandel och
Ha ndelsträdgård
R EKOMMENDE RAS
Telefon 144
Trädgården 138
Trevliga rum samt vällagad
mat till humana priser Får Ni på
9iiTnvå9jluttflllflt
I
Kumla
I ~ Al
~
,
Tel. 486
STOCKHOLM
Aktiekapital och reservfond
Kr. 6,000,000
Ordnar alla slag av
FORSÄKRINGAR
Ombud i Kumla:
Köpman JOE L ANDERSSON
Telefon: Kontoret 151, 464
Bostaden 345
103
:liP.
~A~NlrA~NIIEN
Myndigheter och Styrelser
KVARNGATAN
TELEFON 234
Statsinstitutioner
Förstklassigt HERRSKRÄDDERI
Länsstyrelsen.
Landshövding:
priser
Humana
Bror C. Hasselrot, Ståthållare å Örebro slott.
Katrinelunds Handelsträdgård
Landskansliet.
Landssekreterare: Alb. Nisser, Jur. kanel.
Länsassessor: Erik Rydell, Jur. kanel.
Länsnotarie: Vakant.
e. o. Länsnotarier: Erik 'vVerner, Jur. kand., A. Verner V/aelel!.
Landskanslister: Gunnar Peterson, Eric Karlstam, Erik Elaneler.
e. o. Landskanslist: Erik Sjöstedt.
Kontorsbiträde: Ingrid 'vVessman.
l: ste Expeditionsvakt: J. E. Sjöholm, Slottsvaktmäst.
Sörby, Kumla
Odlar och försäljer i parti och minut:
Krukväxter, Snittblommor och G"önsaker samt under våren alla slags
Blomster- och Köksväxtplctntor.
(invid samhällets
västra gräns)
Innehavare: Bröderna Andersson
Telefon 399
Landskon toret.
Lanclskamrer: Oskar Rundqvist.
Länsassessor: M. Heljestrand, Jur. kand.
Länsbokhållare: Helmer Norell, J ur. kand.
e. o. Länsbokhållare: Kjell Eelström, J ur. kanel.
Landskontorister: K. G. Boström, Bertil Lindquist, Josef Lun-
ISTENE TE6ELBRUK
Prima
dcl!. Rune Tisell.
e. o. Landskontorister: Götc Larsson, Ingvar Tisell.
Kameralbiträde: Ellcn Dahlen.
Kontorsbiträde: Ragnhild EJander.
Expeditionsvakt: Olof Eklöf.
Tegelvaror:
Kommissionärer hos Länsstyrelsen för inlämning
och uttagning av handlingar.
MURTEGEL
TAKTEGEL
·.............................
···
.
~ Rikstelefon ~
··
..
DRÄNERINGSRÖR
l
Poröst MUR- och
REVETERINGSTEGEL
·~1L1Llll~.
K u m Ia
104
l
Gunnar Peterson, Landskanslist.
K. G. BosU'öm, Landskontorist.
Försvarsassistent hos Länsstyrelsen.
Gösta Anjou, Major.
Landsstaten tillhörande tjänstemän.
I
Landsfogde: H. Enhörning, Jur. kand.
Häradsskrivare: Örebro fögderi. ]. Engqvist.
Lmdsfiskaler: Eric Aeller, Örebro elistrikt, Eric Prins, Tysslinge
distrikt, Arthur Mälstad, Glanshammars distrikt.
105
Domänintendent i Örebro län: G. Pettersson, Runnaby, Örebro.
Örebro läns Poliskollegium.
Ordf.: Björn Zetterstrand, Häradshövding.
Ledamöter: Gust. Tisell, Rådman, Axel Vindahl, Grosshandl.,
J. Järlström, Bankkamrer.
Sekr.: A. V. Wadell, Länsnotarie.
Statens vägingenjör: Einar G. Almqvist.
Länsarkitekt i Örebro och Värmlands län: Conny Kyqvist.
Bitr. länsarkitekt: Gösta Borg.
Förlikningsman i arbetstvister.
Mellersta distriktet.
(Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län.)
Gösta StrandelI, Borgmäst.
Skiljedomare i arbetstvister.
Sigurd Beckman, Polismästare.
Fattigvårdsinspektionen.
Sjunde distriktet.
(Örebro. Yästmanlands och Kopparbergs län.)
Fattigvårds_ o. barnavårdskonsulent: Anna Pontuson, Västerås.
Förste Provinsialläkare i Örebro län:
Erof Silhersparre.
Biträdande l:e Provinsialläkare: Ragn. Bäärnhielm, Stadsläkare.
Provinsialläkare i Örebro distr.: J. Gabrielsson.
Länsveterinär: \Vilh. Callmander.
Besiktningsläkare för minderåriga i fabriker:
Elof Silh'ersparre, I:e Provinsialläkare.
Besiktningsman för resande från kolerasmittad ort:
Ragn. Bäärnhielm, Stadsläkare.
Besiktningsmän för automobiler:
Yngve Ligner, Kapten.
Eman. Bartoll.
Västra Marks Sjukhus.
Direktion: Bror C. Hasselrot. Landshö\'ding, ordf., A. Nisser,
Landssckr., E. Silfversparre. l:e Pro\·insialläk., H. Akerberg,
Redaktör, C. O. Karlsson, Godsäg.
Överläkare: Axel \Vählen.
e. o. Andre läkare: Sune H. Crona.
Sekr.: Kjell Edström, e. o. länsbokhäll.
Syssloman: Erik Andersson.
Kassör: Tyra Cars.
Förestånderska: Siri vVimmelman.
106
Justitiestaten
Väster-Närkes Domsaga.
(Hallsbergs tingslag och Edsbergs härads tingslag.)
Häradshövding: G. O. Ramstedt.
Sekr.: Curt Carlon, Hofr.-fiskal.
Notarier å kansliet: Bcrtil Geijer, Sven af Geijerstam, C. W.
Ulmgren, e. o. Hovr.-notarier.
K.ommissionär: Bertha Nilsson.
Skrivbiträde: Naemie Håkansson.
öster-Närkes Domsaga.
(Glanshammars, Örebro. Askers och Sköllcrsta härader.)
Häradshövding: G. Lindquist.
Sekr.: Arvid Ribbing. Hofr.-fiskal.
Notarier å kansliet: Hans Öhman, Hans Fr. Ringden, Stig
\Vernstedt, Olle Hermansson, e. o. Hovr.-notarier.
Ko~missionär: Ellen Ane!!.
Vaktmästare: Sture Johansson.
Straffängelset.
Direktör: K. G. Oden, Kapten.
Predikant: E. Asplund, Komminist.
Läkare: E. Frick.
Överkonstapel: t. f. J. Peterson.
Chefens för Kungl. Justitiedepartem. ombud
tryckfrihetsärend.
A. O. Wennsten, Häradsskriv.
Överkontrollör för brännvins- och malttillverkningen
i Örebro m. fl. län:
() Lindström, Ö\·crstc]öjtnant.
Justerare av mått och vikter:
. Wiman, Kapten.
Skogsstaten
Bergslagsdistriktet :
Överjägmästare: Einar Hammarstrand.
Jägmästare i Örebro revir: John Schenström.
Assistent hos överjägmästaren: K. Montgomcry.
Örebro läns Skogsvårdsstyrelse.
Ordf.: v\'. Risbcrg, Bruksdisponent.
Ledamöter: And. Anderson, Riksgäldsfullmäktige, G. Pettersson,
Domänintendent.
107
Länsjägmästare: Nils Eckerbom.Kamrer: G. Molin.
.
Dikningsasistent: Torsten öqvist, Jägmäst.
Kirurgiska avdeln;-ngen.
Lasarettsläkare: Gösta Bohmanson.
J:e Underläkare: Edv. Äkerberg.
2:e Underläkare: B. Hammarskjöld, Stig Lindgren.
Lantmäteristaten
Medicinska avdelningen.
Överlantmät.: Stellan \J\T ennerberg.
Distriktslantmätare: Arvid Torvaid, Örebro Västra distrikt, Carl
Rosen, Örebro Östra distrikt.
Lasarettsläkare: Haqvin :\falmros.
J:e Underläkare: B. Sjövall.
2: e Underläkare: Ture ]\;i!sson, E. Ekberg, Rolf Lemming.
Röntgenavdelningen.
Kommissionär: Ingrid \J\Testrin.
Lasarettsläkare: Th. Larsen.
Underläkare: S. Löfstedt.
Statens lantbruksingenjör: K. G. Kindblom.
Ögonavdelningen :
Bergsstaten
Västra Bergmästaredistriktet.
(Söderm., Göteborgs o. Bohus, Älvsborgs,
Värml. och Örebro län.)
karaborgs.
Bergmästare: K. ]. ]. Krcepelin, Knutsberg, Kora.
Länsinst.tut
Lasarettsläkare: F. Geffcken.
Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar.
Lasarettsläkare: R. Sellden.
o n e r.
Örebro läns landsting.
Barnbördsavdelningen.
Lasarettsläkare: E. Berger.
Syssloman: J. Thyberg.
Predikant: Hj. Holmberg, Komminister.
Husmoder: Elisabet Sjöberg.
Instruktionssköt:a: Fanny Drake.
Köksföreståndarinna: Ester Bergvall.
Vaktmästare: Gunnar Jansson.
Örebro läns Epidemisjukhus i Örebro.
Ordf.: And. Anderson, Riksgäldsfullmäktige.
F örvaltnin gsutskottet.
Ordf.: And. Anderson, Riksgäldsfullmäktige.
v. Ordf.: Axel Yindahl, Grosshandl.
p. A. Wiklund, Dir.
Ad. Lindgren, Direktör.
Harald Äkerberg, Redaktör.
r. Pettersson, Godsägare.
E. J :son Udden berg, Handl.
Sekreterare: A. Verner Wadell, Länsnotarie.
Kamrer: K. G. Boström, Landskont.
Landstinget underlydande institutioner.
Örebro läns lasarett.
Direktion 1938-1939.
Bror C. Hasselrot, Landshövding, ordf., H. Äkerberg, Redaktör,
Axel \'indahl, Grosshandl., G. E. Hagstrand, f. d. I:e Pro\·.läkare, E. 'vY. Lindberg, Landstingsman, R. Kri.igeJ, Landsfiskal, Hj. Larsson, Lan tbr.
Styresman: Lasarettsläkare G. Bohmanson.
108
Gunnar Pettersson, Domänintendent, Ordf.;
Rich. Andersson, Godsäg., J. Gabrielsson, Provinsialläkare.
Läkare: J. Gabrielsson, Pro\·insialläkare.
Sköterska: Estrid Fresk.
Sekr. o. Kassaförvaltare: Joh. Pehrson, Grosshandl.
Vaktmästare: J. L. Pettersson.
Lokalbestyrelse:
Örebro läns upptagningsanstalt för sinnessjuka.
Direktion: Fattigvårdsstyrelsen.
Läkare: A. O. Winberg, Fältläkare.
Syssloman: Gust. Ahlin.
Översköterska: Anna Gustafsson.
Örebro läns Arbetsförmedlingsanstalt.
Ordf.: Gustaf Lindquist, Häradshövding.
v. Ordf.: Sigurd Beckman, Polisrnäst.
Ledamöter: Carl Axner, Inspektör, O. A. San\'e, Kämndeman,
Gust. Larsson, Lantbrukare, S\'en Johnson, Grosshandl.
Föreståndare: P. A. \Viklund, Dir.
Assistenter: Maria Lindholm, Harry Öhman, Sixten Hedström,
1faria Stenqvist.
109
Örebro lans Rättshjälpsanstalt.
Ordf.: Gustaf Tisell, Rådman.
Föreståndare: Arv. Berggren, e. o. Hovr.-not.
Kassörska: Elin ,Vikström.
Örebro läns K. Hushållningssällskap
Ordf.: Bror C. Hasselrot, Landshönling.
v. Ordf.: Rob. von Horn, Kabinettskammarherre.
Sekreterare: Kils Johan Hultgren, Agronom.
Förvaltningsutskottet:
Ordf.: Hushållningssällskapets ordf.
v. Ordf.: Hushållningssällskapets v. ordf.
Sekreterare: Hushållningssällskapets sekr.
Ledamöter: E. Ribbing, Godsäg., G. Pettersson, Domänintend.,
I Pettersson, Godsäg., E. G. Andersson, Godsäg., K. A. Stopp,
Nämndeman, E. Eliason, Lantbr. H. Hamilton, Kammarherre,
J. Pettersson, Bergsman, Knut Lindström, Dir.
Hushållningssällskapets egnahemsnämnd.
Ordf.: Bror C. Hasselrot, Landshövding.
Sekreterare: Hushållningssällskapets sekr.
Konsulent: Linnart Andersson, Jordbrukskonsulent.
Hushållningssällskapets tjänstemän.
Sekreterare: se ovan.
Jordbrukskonsulenter: Lil1llart Andersson, Folke Haegermark.
Husdjurskonsulent: Martin Friman.
Veterinärer: Carl Ekelund, Sten Nilsson.
Byggnadskonsulent: O. Stylin.
Assistenter: H. Sollen, G. Melander.
Länsträdgårdsmästare: Teof. Leonards.
Fiskerikonsulent: C. A. S\·ensson.
Ritare: B. HaJImen, And. Törnc[\·ist.
Tekn. biträde: Carl Larsson.
Exp.-biträde: Kanny Asker, Karin Eriksson, Kerstin Bergner,
}[agda Lindström.
Vandr.-rättare: Elis Carlsson, Enock Karlsson, Bertil Edlund.
Dikn.-förmän: K. YaJlbom, O. Holm, A. Tell, O. Andersson,
K. Lundvall, A. Andersson, F. Eriksson, J Olsson, Olof Holm,
E. Lunch·all. D. Klingvall, K. Axen.
Riksdagsmän.
Första kammaren.
(Örebro län.)
Harald Åkerberg, Redaktör, Örebro.
Gottfr. Karlsson,
ämndeman, SköJlersta.
Fritiof Ekman, f. d. Statsråd, Sthlm.
Nils Wohlin, GeneraltuJldirektör, Lidingö.
R. von Horn, Kabinettskammarherre, St. Mellösa.
Andra kammaren.
(Örebro län.)
Anders Andersson, Riksgäldsfullm., StäJldalen, Ljusnarsberg.
E. J :son Uddenberg, Handl., Karlskoga.
G. A. Hansson, Skoarb., Örebro.
Gunnar Persson, Lantbr., Halleberg.
Ernst Åqvist, Direktör, Örebro.
I var Pettersson, Godsäg., Rosta.
Axel Joh,ansson, Lantarb., Djursnäs, Läppe.
Lars H. Lindahl, Reparatör, Laxå.
~\YA~
IIBIIIIIL~lll A~llllll()~
-
liK IJ A\\ IL A\
Rekommenderas!
Statsunderstödda Kem. station, Örebro.
Styrelsens ordf.: Bror C. Hasselrot, Landshö\·ding.
Föreståndare: Hugo Sebelius, Fil. el:r.
Assistent: K. Stenman, Ingenjör.
Vaktmästare: Ernst Johansson.
Innehavare:
Statsunderstödda Frökontrollanstalten.
Styrelsens ordf.: Bror C. Hasselrot, Landshövding.
Föreståndare: John Palmer, Agronom, Fil. kand.
Assistent: Mimmi Falander.
110
RIKSTELEFON 30
A. ANDERSSON
111
länets största tidning
Minneslista over Kumla
1T(triftes ~f[tyanb a
är också
framför andra
EN KUMLABORNAS TIDNING
Kungörelser och övriga annonser från Kumla införas
Arbetslöshetskomm. ordf.: John H. Johansson. Tel. 43.
Arbetsförmedling, Örebro läns, avdelningskontor, öppet vard.
9-1. Föreståndare \,\'. Andcrsson. Tel. 278.
Barnavårdsnämndens exp.: tisd., tors<l. och lÖrd. 9--10 fm.,
ordf. Emil Larsson, barnal'årdsman Josef Johansson. Tel. ~21.
Nerikes Allehandas Kumla-kontor
Köpmang. Tel. 22. Oppet: 10-12, 3-5
Förmedlar annonser, nyheter, prenumeration
ELLER GOR
lörd. 1,30-3 em.
Apoteket Kronan: hållcs öppet vard. 8 fm.-7 cm., sön- och
helgd. 9 fm.-6 em.
Baclhusstyrelsens ordf.: P. G. Gustafsson. Tel. 110.
Dagligen s t o r notis-avdelning för Kumla med omnejd
SKRIV, RING
A. B. F:s Bibliotek i Folkcts Hus hålles öppet tisd. 5,30-7,30 cm.,
ETT BESOK!
Barnmorska: ~limmie Larsson. Tcl. 472.
Belysningsstyrelsens ordf.: ).lanfred Johansson. Tel. 375.
Brandchefen. Tel. 175.
Brandstationen. Tel. 27.
Byggn..nämndens ordf. för Kumla m. p. o. Kumla socken Georg
~ymal1. Tel. 327. Byggnadsnämnden för Kumla m. p. sammanträder första måndagen i varje månad.
Bärgningsbil: Carl Sundljergs Motorverkstad. Tel. 43i
Söderbergs Cykelverkstad
Dispensären: mottagning tisd. 2-3.
Djupadalsbadet: Tel. 295.
Tel. 529
Försäljer Radiola o. Aga-Baltic
Rarlioapp., Velocipeder, Odin och
Sleipner samt a1lt inom branschen
Reparerar Spritkök, GrammoFoner m. m.
Humana priser!
Välgjort arbete!
Vid behov av arbetskraft
Örebro Läns Arbetsförmedlings
avdelningskontor i Kumla
Vattugatan
112
D:r H. Setterbom: ,·ard. 10-1 och 5-6, sön- och helgd. 9-10.
Tel. 525.
D: r Svea Burelius-Ström: ,·ard. kl. 9-10,30 fm. övriga tider
efter ö,·crensk.
Elektricitetsverkets kontor. Tcl. 94. V crkst. ledamot: Manfred
Johansson träffas kl. 10-12, 4-6,30, lörd. 10-12, l-J
Fraktgodsexp.: söckcndagar utom lörd.- och helgdagsaftnar
9 fm.-6 cm., lörc:\. och hclgdagsaftnar 9 fm-2 em.
vänd Eder till
Kostnadsfri (ör'medling
D:r E. Franklin: vard. 9--12, sön- och helgel. (endast för
olycksfall och brådskande sjukdomsfall JO-11 fm. Tel. 133.
Tel. 278
(Samma hus som Orebro.Kuriren)
Gatustyrelsens ordf.: Eric Samuelsson. Tel. II.
Gymnastikdir.: 1Iargit \Vilen, massage och sjukgymnastik, träfias säkrast 10--10,30 fm. Tel. 237.
Hälsovårdsnämndens ordf.: Anton OISSOI1. Tel. 248.
Kumla s:n Sten Larsson, Sannahed. Tel. 402 b.
Entreprenör för renh.: B. Feldt. Tel. 126.
113
IIgodsexp.: söckendagar 8 fm.-5,30 em., sön- och helgd. 8-9
fm., 4-5 em.
Kommunalnämndens och fattigvårdstyrelsens ordf.: Karl Xilsson. Tel. 358. Exp.: tisd. och torsd. 10-12, -1-6, lörd. 10-1.
Kommunalfullmäktiges ordf.: Emil Larsson. Tel. kont. -121,
bost. 286.
Kommunalstämmans ordf.: Axel Olsson. Tel. 532.
Kumla erkända sjukkassa: kontor Folkets Hus: expo tisd. lIch
fred. 5-7 cm., lörd. 10-12. Tel. under exp.-tid 29 samt Ö. t. 291.
Kumla Folkbibliotek: hålles öppet månd., onsd. 6-8 cm. samt
lörd. 5-7 em.
Kumla Köttbesiktningsbyrå: hålles önnen tisd. och onsd. 6,307,30 fm. samt fred. och lörd. 7,30-8,30 fm.
Kumla Sparbank: öppen 10-2. Styrelsen sammanträder den 5,
15 och 25 i varje månad.
Kumla Varmbadhus: hålles öppet helgfria dagar 1-8 em.
Tel. 299.
Landsfiskal: Hugo Strandberg. Tel. kont. 153, bos t. 518.
Bitr. Iandsfi 'kal Gösta Borg. Tel. bost. 102.
Municipalfu11m. ordf.: Josef Johansson. Tel. 226.
Municipalnämndens ordf.: ~1anfred Johansson. Tel. 375.
Municipalkassör : \iV. Söderlindh. Tel. 13S.
Nykterhetsnämndens ordf.: Josef Johansson. Tel. 226.
Pastorsexp.: öppen tisd. 9-12 fm., fred. 9-12 fm. och 4-6 em.
Pensionsnämndens ordf.: Art. Jonasson. Tel. 171.
Polisstationen: Tel. 319, exp.-tid. mån d., tisd., och torsd.
9 Im.-ll em. onsd., fred. och sönd. 9 fm.-12 em. samt
lörd. 9 fm.-l på natten. Överkonstapeln Tel. bos!. 181.
Postkontoret: söckendagar 9-10,30 fm., 11,30 fm.-S,30 cm., önoch helgd. 9,30-10,30 fm.
Sjukbil: ErnSt \iValldorf. Tel. 24.
Skandin2viska Kreditaktiebolaget: öppet 10-2. Tel. 50.
Skoarbetarfackföreningen. Tel. 220.
Svenska Handelsbanken: öppet 10-2.
Tand!' Åke Runestad: vard. 9-12 fm., 5-7 em., lörd. ingen
kvällsmottagn.
Tand!' Erik Svensson: vard. utom lörd. 5-7 e111. Annan tid efter
överenskommelse.
Tand!' Karin Melin: varel. 10-12 fm.
Tand!' Gunnar Frithioff: yard. 10-11 fm. annan tid efter ö\'erensk.
Telefonstationen: nummeranrop hela dygnet.
Taxeringsnämndens ordf.: Kumla m. p. Eric \Versell. Örebro.
Kumla s :n. John Johansson, Brånsta.
Vattenledningsstyrelsens ordf.: Carl Andersson. Tel. 579.
Överförmyndare: \iVilhelm Andersson. Tel. 278.
114
Kumla Tiänstebyrå
Tel. 455, Bost. ankn.
Förmedlar platser av olika slag
ävensom köp och försäljning av
fastigheter, lantbruk m. m.
MASKINSKRIVNINGAR
R
I
N
G
Kumla' Åkeri
Rekommenderas (ör
alla slags körningar
Bröderna Wallin I
Tel. 18 & 375
Köp ej något:
förrän Ni gått till
KEMPES EFTR.,
KUMLA
och sett vårt urval av Finare skjortor samt
arbetsskjortor och byxor, Blåkläder o. Trikåer, Strumpor, Slipsar m. m.
Tel. 166
Östra Bilstationen
KUMLA - Rekommenderas
Täckta vagnar (innes all lillgå
y turistvagn (ör
dygnet om.
25 personer.
Obs. ! Billig taxa
Telefon 315
115
Yrkesförteckning over
annonsorerna
Apotcket Kronan
Nya Bilstation
Walldorf, E.
Östra Bilstation
Automobiltillbehör och gummiringar säljas av:
Biograf:
Apotek:
Br. Sandbergs Mek. Verkstad
Hugo Johanssons Motorverkst.
:V[anne Larsson, (Autoringar)
Carl Sundbergs Bilverkstad
Borgs Cykch'erkstad
Badinrättning:
Kumla Varmbadhus
'Bagerier:
Björkmans Konditori
Håkanssons Eftr.
Banker:
Kumla Sparbank
S\'enska Handelsbanken
Skandinaviska Kredit A.-B
Folkets -Hus Biograf
Cemenl:varor:
Färghandiare:
Kuntla CCl11cnlvaru- & 1Jyggnadsma terialaffä r
lya Färg- & KemikalicafEiren
Nyvelius Färghandel
Charkuteriaffär:
F örsäkringsagenturer:
Konsumtionsföreningen
Lithells Charkuteriaffärer
Försäkrings A.-B. Fylgia
(Polisöverkonst. Sven Rosby)
Försäkringsanst. Gothia
(Banktj.-man M. Ulfhalllmar)
Försäkrings A.-B. Hansa
(Grossh. Joel Andersson
Försäkringsbolagen NordenNational
(Torsten Larsons
Försäkringsbyrå, Örebro)
Cigarraffärer:
Aronsson, Bertil
Bergqvist & C;o
Vretman, Ivar
Östlund, David
Cykelreparatörer:
Bleck & Plåtslageri:
Johansson, Ernst
J ohansson, Knut G.
Andersson, Harry
Blomster., Frukt· & Grön.
saksaff.
Ernst EI'ikssons Blomsteraffär
Herb. Petterssons Blomsterl1.
Katrinelunds Handelsträdgård
Bok. & Pappershandlare:
Am holm, ]. G.
Dohlwitz, A.
Bokbindare:
Andersson, K. O.
Borg, Martin
Persson, Elis
Sundberg, Carl
Söderberg, Bengt
Robertssons Vel.-affär
Dam- 8t Herrfriseringar :
Andersson, Sven
Arbin, Carl
Forsberg-Wretman, Anna
Berggren, Sixten
Törnqvist, Einar
Damskrädderi:
Bensinförsäljare:
Kumla Tryckeri, K. Helander
Elektr. Maskin- & Belysn.-bol.
Eriksson, Herbert
Bröderna Sandberg
Eric Eriksson
Kumla Järn- & Redskapshand.
Manne Larsson
Nyvelius & C;o
F. N. vVeiderman
Bosättningsmagasin :
Fiskhandlare:
116
Guldsmeder:
Brink, L. N.
Englund, E.
Gummiverkstad:
A.-B. All toringar
Bengtsson, H.
A.-B. O. A. Olsson
Kämpes Eftr.
Boktryckeri:
Centrala Bilstation
Lille-Bil-Station
Johansson & C;o, J. W.
Kumla Foder- & Utsädes A.-B.
Elektriska Anläggningar:
E. 1felin
Bilstationer:
Grosshandelsfirmor:
Herrekiperingsaffärer:
:Vlagnusson, Hugo
Bilreparationer:
Weidermans Omnibustrafik
Engqvist, Albin
Begravningsbyrå:
Hugo Johanssons Motorverkst.
Bröd. Sandbergs Motorvcrkst.
Carl Sundbergs Motorverkstad
M. Borgs Bil- & Cykelverkstad
Gli1.rage:
Hotell:
ZeUerlöv, Gust.
Järnvägshotellet
KlImia Hotcll
Kumla Bryggeri
Fläsk· & Kötthandlare:
Järnhandlare:
Brädgårdar:
Kon sumtion sförcnin gen
Lithells Charkuteriaff.
Kumla Järn- & Redskapshand.
Martin, Carl F., Järnhandel
Pettersson, Elias
Fotografer:
Kafeer & Konditorier:
Byggnadsmaterialaffärer:
Sundberg, Sven
Fric1a Velins Eftr.
Björkman, Anna
Håkanssons Eftr.
Nordanskog, E. Blad
Sundströms Kiosker
Kon sum tion sföreningen
Bryggerier:
Se Trävaruhandlare
Byggmästare:
Johansson, Carl, Trävaruh.
Kumla Cemcntvarufabrik
Kumla Järn- & Redskapsh.
Stene Tegelbruk
Vretstorps Ängsåg, tel. 55
Berga Stenhuggeri
Fotomagasin:
Sundberg, Sven
Frö. & Utsädeshandlare:
Kumla Foder- & Utsädes A.-B.
Örebro Läns Lantm. Centralf.
Kappaffärer :
A.-B. O. A. Olsson
Rehnberg, Karin
117
Kol-, Koks_ & Vedhandlare:
Björklund, O. E.
Kumla Järn & Redskapshandel
~r artin, Carl F., Järnhandel
Brotorps Vedgård, te1. Fjugesta 18
Konfektionsfabrik:
M ekaniska Verks täder:
Slakteriaffärer :
Trädgårdsmäst;'re:
Bröderna Sandberg
Fogelkl'ist Mek. Verkstad
Sundberg, Carl
Kon sumtion sförcn ingCll
Lithcll, K. O.
Andersson, Enar
Eriksson, E. A.
Eriksson, Ernst
Pettcrsson, Hcrbert
Snickerifabriker:
Modeaffär:
Larsson, Ragnar
AGA konfektion
Kommissionsaffärer:
Kämpe, M.
Kruthandlare:
Kumla Järn- & Redskapshand.
Kullagerförsäljare :
Brödcrna Sandberg
Kumla Järn- & Redskapshand.
jV(artin, Carl F., Järnhandel
Kvarn:
Kumla Ångql'arn A-B.
Lådfabrik:
Möbelaffär:
Zarclius, H.
Pälsvaruaffärer:
Larsson, Ragnar
Rehnberg, Karin
Radioförsäljare :
Borg, Martin
Elektr. Maskin- & Bc!ysll.-bo1.
Kumla Järn- & RedskapsItand.
Reseffekter:
Vidlt.nid, Karl
Kullbcrgs Eftr.
A-B. O. A. Olsson
Läkare:
Sjukgymnast:
Burclius-Ström, Svca
Franklin, Erland
Setterbom, Harry
Wilen, Margit, Gymnastikdir.
Lästfabrik:
Andersson, A. G.
Kumla Skofabrik
Lundho1ms Skomanufaktllr
Ström, C. G.
Johansson & C:o
Kumla Läständring &
Skoblockfabrik
Manufakturaffärer:
Engvalls Garn- & Trikåaff.
Vattenledningsen treprenör:
Speceriaffärer:
Velocipedförsäljare:
Eriksson, Erie
Eriksson, Frans
Johansson & Co, J.
Pettersson, Enoch
Andersson, K. O.
Borg, Martin
Kumla Järn- & Rcdskapshand.
Nordin, Erik
Robertssons V c1.-affär
Södcrberg, Bcngt
Vv.
Tandläkare:
Frithioff, GunIlar
Melin, Karin
Runestad, Åke
Svensson, Erik
Tegelbruk:
Ahlstrand, Arthur
Åkare:
Johansson, Gustav
Johansson, Thorstell
Nylen, Gotthold
Vlalli n, Erik
Wallin, Oskar
-SrJ2J2G
aJ2J20J2S0rerJ2a
Skohandlare:
Massör:
Skrädderi:
\Vilen, Margit, gymnastikdir.
Matservering:
Engkvist, Albin
San tanen, Paavo
Franssons Matservering
Skrivmaskinaffärer:
118
Brink, L. N.
Kumla Foder- & Utsädes A.-B.
Örcbro Läns Lantmäns Centralförening
Stcne Tegelbruk
Hedblad, Helmer
KlImIa Mejeri
Urmakare:
Spannmålshandlare:
Skofabriker:
J ansson, Elisabet
Kon su m tions fören ingcn
Kullbel-gs Eftr.
A-B. O. A Olsson
Rehnberg, Karin
Stuv- & Mönsteraff.
Wigerell, Märta
Mejeri:
Herkules, Alvar
Konsumtionsfören ingcn
Schöllin, Elis
Skocentra1cn
Skomakeri:
Davidsson, G. L., Örebro
Larsson, K. G., Örebro
Carl Arbins
Rak- & Frisersalong
Rekommenderas!
119
Efterfråga alltid
Viktiga regler för g å e n d e,
LUNDHOLMS SKODON
som Du ovillkorligen måste kunna och efterleva för
att utan risk till liv och lem färdas å gator
och vägar
ELEGANTA
SLITSTARKA
Bernhard Nvstedt
KOL- & VEDAFFÄR
V ED, alla slag, såväl hel som sågad
och huggen. Antracit, Koks och
Briketter, största sortering.
KUMLA
Box 183
Tel. 210
Veden lagrad under tak
Elias Pettersson
Byggmästare
Telefon: K U M L A 296
]:;ntreprenör för ul/a slags nllbuggnuder samt ombud (ör
Atvidabergs Ekparkett Utför reparationsarbeten till
bästa och billiga pris
Frida Welins Eflr.
E. Kristofferss on
Kumla - Tel. 32
Rekommenderas!
120
FOTOGRAF
Amatörarbeten
Modernt och välgjort arbete
P-FOTOAVDELNiNG
För övrigt allt inom yrket
1. Gå alltid på vägens högra sida. Härigenom möter Du fordonen i stället iör att ha dem i ryggen och
kan på så sätt lättare se upp.
2. Finnes det gångbana, gå då på dess vänstra sida
och helst ej flera än två i bredd.
3. Stanna ej mit på gångbanan, så Du hindrar andra.
4. Var särskilt försiktig, då Du passerar körbanan,
och gå då alltid tvärs över - aldrig snett - och se
upp åt det håll, varifrån trafiken kommer.
5. Försök aldrig hinna före ett fordon genom att
springa. Du hindrar härigenom ofta att fordonet kan
manövereras så, att olyckan und vikes.
6. Se noga upp, innan Du går ut i körbanan bakom
eller framför ett fordon. Detta kan ofta skymma ett
annat fordon, som kommer i full fart.
7. l gatukors får Du aldrig gå snett över korset,
utan Du får finna Dig i att passera rakt över varje
körbana.
8. Att leka i körbanan kan kosta Dig livet! Många
av Dina jämnåriga ha fått sätta livet till, därför att de
obetänksamt rusat ut i körbanan efter en boll.
9. Att »hänga bak» på fordon är livsfarligt. Det
är icke käckt utan vittnar endast om bristande förstånd .
om faran.
10. Hoppa aldrig av eller på ett fordon, som är i
gång. Stå .ddrig i körbanan, när du inväntar en buss,
om gångbana eller refug finnes.
För cyklister
För att kunna cykla på gator och vägar är det minst
lika viktigt att känna till regler och förordningar angående cykling som att kunna hålla balansen.
121
Gör en noggrann inspektion av cykeln, innan Du
Är Din cykel försedd med användbar ringklocka, lykta (efter mörkrets inbrott) samt s. k.
»kattöga»? Äro muttrarna väl tilldragna och fungera
bromsarna? Att åka med dålig broms är att riskera
livet.
~ätter Dig upp.
När Du sedan ger Dig av, kom då ihåg följande:
Den som cyklar skall hålla längst till vänster på körbanan. Man får icke vingla hit och dit eller åka, där
man tycker banan är jämnast. Där särskild cykelbana
finnes, får endast denna begagnas.
Alt åka två eller flera i bredd är förbjudet, då fordon nalkas. Cyklisterna ta på så ·sätt för stort utrymme på gatan, till hinder för den övriga trafiken, samt
utsätta sig själva för stora risker.
Att helt och hållet släppa styrstången eller pedalerna
är synnerligen farligt och därför strängt förbjudet. Den
som tycker om sådan »cirkusåkning» kan ju ägna sig
däråt på någon gård eller annan avskild plats.
Då Du tänker vika in på en tvärgata eller korsa körbanan gör då i god tid ett tydligt tecken med ena armen. Bär det av åt höger, får man icke gena över
gatukorset, utan man skall taga ut svängen ordentligt
och hela tiden hålla till vänster om gatukorsets mitt.
Avgångst:ider f'ör Kumlabussarna.
Paketinlämning och upplysning om turerna:
i Örebro: Kungsgatan 1, tel. 4709.
i Kumla: Åkerbloms Elektriska affär tel. 482.
i Hallsberg: Ahlin & Lindvall, tel. 41.
i Hardemo: Växeln, Vretstorp, tel. 109.
Extraturer på beställning.
Reservation för vagnfeI.
Från Kumla till Örebro: 7,51, 8,15, 9,05, 10,00, 10,50, 12,22
1,20, 2.30, 4,00, 5,45, 7,30 (8,00 end.lörd.) 9,20, (12,10 lör-, sön- o.
helgdagar).
Från Örebro till Kumla: 7,45,8,40,9,30, 10,15, 11,30, 12,30,2,20
(3,30 e. vard.) 4,15, 5,45, 7,00, 8,30 (lör-, sön- o. helgd. 10,00, 11,15)
Från Kumla till Hardemo : 9,29, (Stene Brunn 11,00) 1,20, 5,04
..
..
(7,50 lörd.) (sön- o. helgd. 10,50).
Från Harclemo till Kumla: 7,32, 10,30, 2,05. (6,01 lord.), (sono. helgd. 7,03.
Från Kumla till Yxhult: 8,31, 12,16, 5,05, (Iörd. 6,31), (sönd.,
lönL o. helgd. 10,50).
Från Yxhult till Kumla: 8,48, 1,00, 5,26, (lörd. 7,10), (lärd., sön-,
o. helgd. 11.05).
..
Från Kumla till Vretstorp : 10,16, (4,16 end. vard.), (son- o.
helgd. 10,47).
Från Vretstorp till Kumla: 7,10, (11,20end. vard.), (6,25 s. o. h.-d.)
Från Kumla till Hallsberg: 8,31, 10,16, 12,16, 3,06, (4,16 end.
vard.), 6,31 (sön- o. helgd. 10,47).
Från Hallsberg till Kumla: 7,53,9,38, (12,02 end. vard.), 12,58,
3,38, 7,08.
Reservation för event. ändringar.
,VIlEIILUtClllllPllEllDllEIR
Delar - Reparationer - Sporta med
grejor från oss - Bensin och Oljor
Batterier, Laddn. »Anlita fackmannen»
Att hänga fast i annat fordon är förbjudet. Det är
ett oskick, som många gånger slutat med svåra olyckor.
Det är likaså förbjudet att åka med passagerare på
cykeln. Även om man är en skicklig cyklist, kan man
då ej ha nödvändigt herravälde över cykeln.
Då det bildas kö i trafiken, skall cyklisten hålla sig
på sin plats i kön. Han får icke försöka »åla sig fram>.
Varje vägfarande skall iakttaga all den omsorg och
varsamhet, som till förekommande av olycksfall betingas
av omständigheterna. Han skall uppträda hänsynsfullt
mot andra vägfarande och mot dem, som bo eller eljest
uppehålla sig vid vägen. Han skall efterkomma polismans anvisningar till trafikens ordnande och stanna när
polisman därtill giver tecken.
122
TEL.. 6166:
NITT EMOT
~~L ~
~J?01
8'r>.':l'IJ/F/"!/~
Tt'L..376 ,
~D.Zf./AW.s
Xl./I1LA
o
Södra Akeriet
(Inneh.: Gotthold Nylen)
Köpmangatan, Kumla
Torvströ ständigt på lager
Tel. 178
REKOMMENDERAS!
123
Innehållsförteckni ng
Sid.
Personregister och adresser
3
Gatuförteckning
69
Fastighetsförteckning
71
Förteckning över postboxarna
94
Myndigheter och styrelser
105
Minneslista över Kumla
113
Yrkesregister över annonsörerna..................
116
Allm. trafikregler för gående och cyklister ...
121
Plankarta över Kumla m. p. fastsatt vid bakpärmen
Anm.: I fastighetsförteckn. tillägges: Adolfsro n:r 1, Idrottsg.
Ägare: Gustaf Hagsjö, folkskollärare
vid all annonsering är
Örebro-Ku ri ren
Kumla-ortens
tidning
framför alla andra är O.-K.,
som alltjämt har den största spridningen i Kumla
Ring Kumla-konlorel, lel. Il!
124
~
I
Karta over Kumla municipalsamhälle.
Upprättad 1922 av Ing. Ferd. Eggert.
äro Edra representanter.
Se till, att de Få
ett värdigt utförande!
Beställ dem å
Tel. 81
KUMlA TRYCKERI
c~ Q~
St
ms
A/g
Kumla
Telefoner:
Kontor. . . . .. . .. . .. . .. . .
Lager
Fabrikörens bostad
Disponentens bostad
21 o. 83
21
83
13
Tillverkar:
finare och grövre skodon