makro_4ea_1415_4

download report

Transcript makro_4ea_1415_4

A neoklasszikus modell
összefoglalása
Neoklasszikus pénzpiac, aggregát
keresleti görbe
A pénzkeresleti függvény:
e de mivel a teljes foglalkoztatás miatt a
• L(Y,i,π),
jövedelemadott a munkapiacról, a kamatláb pedig az
árupiacról a pénzkereslet konstans
P
L
A pénzkereslet
független az
árszínvonaltól
L, M/P
2
Egyensúly a pénzpiacon
e
• L(Y,i,π)=M/P.
Adott L mellett a reál-pénzkínálat (M/P)
az árszínvonal csökkenő függvénye
P
L
Az egyensúlyt az
árszínvonal
változása teremti
meg
M/P
L, M/P
3
A neoklasszikus pénzpiac jellemzése
• A pénzpiac számára az Y jövedelem és az
egyensúlyi kamatláb csak külső tényezőként
jelenik meg.
• A nominális pénzkínálat a jegybank által
meghatározott.
• A reál-pénzkínálat és az árszínvonal
egymással fordított arányosságban áll.
• A pénzkereslet értéke csak külső tényezőktől
függ, tehát a pénzpiacon nagysága állandó.
A pénzpiac változója az árszínvonal
• Pénzpiaci egyensúlytalanság esetén az
árszínvonal alkalmazkodik
• Pl. ha a nominális pénzkínálat csökken, akkor a
reál pénzkínálati függvény balra tolódik el,
hirtelen túlkereslet jön létre, az árszínvonal
csökkenésével újra egyensúlyba kerülünk.
• Az árupiac független a pénzpiactól. M
változására csak P reagál
Előzmények, ill. a lényeg
•
•
•
•
•
•
•
Fischer féle forgalmi egyenlet: MV=PY
V= a pénz forgási sebessége
Cambridge-egyenlet: M=kPY
k pénztartási hajlandóság
V=1/k
Mindkettő üzenete a pénz semlegessége
M nő, csak P változik: a pénz nem hat a
reálrendszerre, i és Y nem változik
• Mindkettő a pénz tranzakciós felfogásán nyugszik
Eredeti alak
n
MV   piqi
i 1
• Jobb oldalon az áruk árösszege
M/P=kY
•
•
•
•
M=1000, P=1, k=0,2, Y=5000
Az egyensúly teljesül: 1000=1000
Most M nő 25%-al .
„Egy reggel mindenki arra ébred, hogy 25%-al
több pénze van.”
• 1250/1 nagyobb, mint 1000
• Elköltik: P nő 1,25-re, az egyensúly helyreáll!
A teljes neoklasszikus modell
• Összerakjuk az eddig megismert piacokat
• Koncentráljunk a tágabb értelemben vett
árupiacra: AS-AD modell
• Az AS már ismert
• Az AD a pénzpiacból vezethető le
• M=kPY → P=M/kY
Az AS-görbe tökéletes munkapiac esetén
II.
W/P
P
Ys
YP
W/P
I.
Y
ND
Ns
Y(N)
III.
N
IV.
A munkapiac mechanizmusa a reálbér mozgása
biztosítja a teljes foglalkoztatást, ezért Y a potenciális
kibocsátás szintjén van és független az árszínvonaltól
N
N
A pénzpiacról levezetett
AD az árszínvonalat
határozza meg, az AS
a jövedelmet
Az árupiaci egyensúly
Y
P
W/P
Ys
P0
YD
Y
W/P
Yp
ND
Y(N)
Ns
N
Neoklasszikus modell



Exogén tényezői: termelési függvény,
munkakínálati
függvény,
pénzkínálat,
háztartások időpreferenciája
Endogén változók: kibocsátás, kamatláb,
reálbér, árszínvonal
Ezen endogén változók egyensúlyi értékei
meghatározzák a foglalkoztatást, a
fogyasztás, beruházás és megtakarítás
értékeit
Melyik piacon milyen tényező
változása biztosítja az egyensúlyt?




Munkapiac: nominálbér
Árupiac: kamatláb
Az árupiaci egyensúly egyben
értékpapír- piaci egyensúlyt tételez fel
Pénzpiac: árszínvonal
tőkeállomány
Termelési
függvény
Munkapiac
i kereslet
technológia
Munkapiaci egyensúly
Max.
foglalkoztatottak,
Munkaerő
kínálat
Egyensúlyi reálbér
W
Árszínvonal
a pénzpiacról
Potenciális
jövedelem
24
Potenc
otenciális
iális jjövedelem
övede lem
pénzkínálat
Termelés
T
ermelési
ifüggvén
y
ffogyasztás
ogyasztás
árszínvonal
Beruházási
B
eruházási kereslet
kereslet
kamatláb
Megtakarítási
Megtakarí ásitffüggvény
üggvény
pénzkeresle
t
Néhány fontos jellemző






A reáltényezők által meghatározott piacok mindegyike
hat a pénzpiacra, de: a pénzpiac nem hat vissza ezekre
a piacokra
Ha bármelyik reáltényező megváltozik, akkor biztosan
megváltozik az árszínvonal, de az árszínvonal változása
nem hat vissza a reáltényezőkre
A gazdaság reálváltozói függetlenek a nominális értéktől
Az árszínvonal mintegy szintetikus végső mutatója a
gazdaságnak
PÉNZ SEMLEGESSÉGE
- gazdaságpolitikai
következmény
Kínálat határozza meg a keresletet (Say – törvény)
1. Egy neoklasszikus gazdaság termelési függvénye: Y  KN , ahol a tőke értéke 195 364.
A megtakarítási függvény S(i) 78i , a beruházási függvény pedig I(i) 1833 63i . A
reálpénzkínálat 1878,5; az aktuális árszínvonal 2, a pénz forgási sebessége 4. A
tartalékráta 20%, készpénzhányad zérus. A pénzpiacra érvényes a Cambridge egyenlet. A
munkakínálati függvény:
1. Határozza meg az egyensúlyi reálbért és foglalkoztatottsági
szintet!
2. Írja fel a fogyasztási függvény egyenletét!
3. Egyensúlyi kamatláb mellett hogyan oszlik meg a potenciális
jövedelem megtakarítás és fogyasztás között?
4. Határozza meg a beruházás kamatláb szerinti
rugalmasságát árupiaci egyensúly mellett(kerekítve)!
Értelmezze a kapott eredményt!
5. Mekkora az M0 pénzaggregátum nagysága?
6. Mekkora kamatláb mellett
fognak ugyanannyit
megtakarítani,
mint amennyit elfogyasztanak a
gazdasági szereplők (kerekítve)?
dY 221
• 1. Y  442 N ,

dN
N
2
221
W 2
N 
 120  ( )
W 2
P
( )
P
D
• W=13 és N=289
• 2.
Y  195364* 289  7514
• C=Y-S=7514-78i
• 3. 1833-63i=78i
• i=13, S=1014=I
• C=7514-1014=6500
dI
i
• 4. ε=
di I
• ε=
13
 63
 0,81
1014
• 5. M0/0,2=m1=1878,5*2
• M0=751,4
• 6. 7514-78i=78i
• i=48,17
• C=S=3757
Egy nemzetgazdaságban a jelenlegi piaci kamatláb értéke 5%. A
befektetők arra számítanak, hogy a következő évben a piaci
kamatláb 6% lesz. A megfontolásra kerülő végtelen lejáratú
értékpapír fix, éves hozama 4000 egység. Érdemes-e a
befektetőknek megvásárolni az értékpapírt? (Válaszát az
árfolyamveszteség-ráta segítségével igazolja!)
i2  i1
 0,16  0,05
i2
Minta zh
•
•
•
•
•
ABCEEA
7. b, Állam: 2000+G+0=3000, G=1000
a, Vállalat:9000+Sv=10000, Sv=1000=Sh
c, Tőkepiac: I=2000+0
GDP: 10000=C+2000+1000, C=7000
8.a
• Ehhez szükséges a tőkeállomány
• Y a fogyasztási függvényből=6000
6000 K *180000
• K=200
200 W D
50
 ,N 
W 2
P
2 N
( )
P
8.b
50
N 
 180000
W 2
( )
P
D
• W/P=0,016666
• Mivel P=3. W=3*0,016666=0,05
8.c
• 550-60i=40i, i=5,5. S=220
• ε=
dS i
di S
• ε=
5,5
40
1
220
8.d
• MV=PY
• 9000*V=3*6000
• V=2
• Egy neoklasszikus modellről ismerjük a
következő adatokat: A termelési függvény:
Y  KN
• K=6400. A munkakínálat konstans N=2500. A
jegybankpénz mennyisége 3080, a kötelező
tartalékráta 20%, a forgalomban lévő
pénzmennyiség 7700, az árszínvonal 15,4.
• Mekkora a pénz forgási sebessége, a reálbér és
a készpénzhányad?
• Hány százalékkal változik a nominálbér, ha az
utóbbi 5% ponttal nő?
•
•
•
•
V=8
W=0,8
mr=0,25
+9,1