Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Download Report

Transcript Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar

Svets- symboler och beteckningar

KFRS - Joab

KSHB – s. 222-226

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

-

Beteckningens uppbyggnad

En hävisningslinje per förband En dubbel referenslinje, parallell med varandra, den ena heldragen och den andra streckad (orienteringslinjen är onödig för symmetriska svetsar och bör utelämnas) Svetssymbol Måttangivelser och övriga uppgifter.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Grundsymboler

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Grundsymboler

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Grundsymboler

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Kombination av grundsymboler (Ex. symmetriska svetsar)

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Tilläggssymboler

Frånvaro av tilläggsymbol betyder att inga krav ställs på svetsytornas form.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Tilläggssymboler – Exempel på användning

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Referenslinjernas betydelse

• • Symbolen placeras mot den heldragna referenslinjen då svetsen (topytan) finns på förbandets pilsida.

streckade referenslinjen (orienteringslinjen) då svetsen (topytan) finns på förbandets andra sida.

Exempel: T-förband med kälsvets

Pilens placering är vald mht tydligheten. Normalt skall den placeras direkt anslutande till förbandet.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Referenslinjernas betydelse

• • Symbolen placeras mot den heldragna referenslinjen då svetsen (topytan) finns på förbandets pilsida.

streckade referenslinjen (orienteringslinjen) då svetsen (topytan) finns på förbandets andra sida.

Exempel: Korsförband med två kälsvetsar.

Pilens placering är vald mht tydligheten. Normalt skall den placeras direkt anslutande till förbandet.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Referenslinjernas betydelse

• • Symbolen placeras mot den heldragna referenslinjen då svetsen (topytan) finns på förbandets pilsida.

streckade referenslinjen (orienteringslinjen) då svetsen (topytan) finns på förbandets andra sida.

Exempel: Symmetriska förband

Pilens placering är vald mht tydligheten. Normalt skall den placeras direkt anslutande till förbandet.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

• •

Hänvisningslinjens placering

Läget i förhållande till svetsen saknar i allmänhet betydelse.

Dock inte för svets i halv V-fog, halv Y-fog och för svets i J-fog. Hänvisningslinjen skall i så fall peka mot det arbetsstycke som är fogberett.

Makes Industry Grow

Måttsättning av svetsar

Det mått som anger svetsens placering i förhållande till plåtens kant skall inte anges i beteckningen utan på ritningen.

• Huvudmått som skall anges Längdmått skrivs till höger om • – Om längmått saknas anger detta att svetsen är fortlöpande över hela arbetsstyckets längd.

Tvärsnittets huvudmått skrivs till vänster om (före) symbolen – – Om mått saknas vid stumsvets anger detta att svetsen ska vara fullständigt genomsvetsad. …

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Måttsättning av svetsar

Tvärsnittets huvudmått forts.

– – För kälsvetsar finns det två sätt at ange tväsnittsmått. Därför skall alltid bokstaven a eller z placeras till vänster om måttet. För att indikera inträngning anges måttet s.

Vid svets i plugg- eller slitsfog med fasade kanter, är det måttet i botten av hållet som skall anges.

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Måttsättning av svetsar - huvudmått

– Bild s 110-111, 114-115,

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Måttsättning av svetsar - huvudmått

– Bild s 110-111, 114-115,

Makes Industry Grow

• • •

Exempel på punktsvetsar

Motståndsvetsade punktsvetsar Smältsvetsade punktsvetsar Pressvetsade punktsvetsar

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553 Kompletterande beteckningar

Information efter laxstjärten anges i följande ordning.

• • De olika uppgifterna skall särskiljas med snedstreck.

Beteckning av svetsmetod – T.ex. Process ISO 4063-111 Beteckning acceptansnivå • • • Beteckning av svetsläge – T.ex. ISO 6947-PA Beteckning av tillsatsmaterial – T.ex. enligt ISO 544, ISO 2560, ISO 3581 Referens till specifik instruktion (t.ex. WPS) i en sluten laxstjärt – T.ex. A1

Makes Industry Grow

Kompletterande beteckningar Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

• • Svets runtom – när svetsen skall läggas runt ett objekt Montagesvetsar

Makes Industry Grow

EN ISO 9692-1:2003 Svetsning och besläktade förfaranden – Rekommendationer för svetsfogar –

Del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, gassvetsning, TIG svetsning och strålsvetsning av stål.

ANNAN BILD

Makes Industry Grow

Övning a5 S=38, runtom Dubbel V-fog, struken, runtom S=15, runtom

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Punktsvetsning

Makes Industry Grow

Övning

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Makes Industry Grow

Rekommendationer för svetsfogar EN ISO 9692-1:2003

a5, svetslängd 100 mm, avstånd mellan svetsar Smältsvetsad sömsvetsning

Makes Industry Grow

Svetsbeteckningar SS-ISO 2553

Svetsklasser enligt SS –EN ISO 5817:2004 (NY UTGÅVA 2007) Svetsklasserna B (hög), C (medel) och D (måttlig) finns. Standarden anger hur stora yttre och inre felaktigheter respektive svetsklass får uppvisa.