BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING

Download Report

Transcript BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING

BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING

Verksamhetsberättelse 20120405-20121231 1.

Sammanträden. Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Därutöver ett antal kontakter via mail och telefon. 2.

Aktiviteter. Liksom tidigare år planerades och annonserades strandstädning i maj månad och frukostmöte på Grönet i juli. Vid båda tillfällena uteblev dock byns innevånare och endast 2 personer slöt upp vid dessa aktiviteter. Valborgsmässofirandet var som tidigare ett lyckat arrangemang och Brantevikskören sjöng. Detta gjorde den även på museet Hoppet vid Österlen lyser. Jazz på Södra skolan senare på kvällen stöttades av BSF. Julmarknad på Råkulle gård och Luciafirande på Södra Skolan har också varit uppskattat. Nationaldagsfirandet inleddes med kaffe och nationaldagsbakelse på Södra Skolan innan vi med Simrishamns Musikkår i täten tågade till Norra Hamnen. Där hölls tal av Torgny Sonestam. Även denna sommar genomfördes en sommarfest. Detta år hade den tidigarelagts till första lördagen i augusti. 85 personer kom med picnic och bjöds på kaffe och tårta. Liksom tidigare spelade Hökarns orkester i det vackra vädret. I samband med festen framförde BSF ett varmt tack med blommor och champagne till MarieAnne Maxe och Bruno Niklasson för deras generösa upplåtande av Södra Skolan för aktiviteter i byn. Under sommaren genomfördes Branteviksrundan, en tips- och orienteringstävling i byn. Aktiviteten stöttades av flera näringsidkare med reklamannonser och skänkning av priser. Detta blev mycket uppskattat och lyckosamt och trots ringa kostnad för bladet gick detta med ett visst överskott. 3.

Övrigt. Efter flera års diskussioner med kommunen så genomförde denna äntligen en rensning av bäcken och dessutom har buskage tagits bort från Bäckudden där nu nya växter har planterats. Under hösten genomförde BSF en ytterligare rensning av bäckens kanter och ett antal lökväxter har planterats på den norra sidan. En utredning har gjorts av en arbetsgrupp inom BSF vad gäller återvinning i byn. Trots noggrann genomgång av möjliga placeringar av stationen har ingen lämplig plats kunnat finnas. Trafikgruppen har diskuterat parkeringsproblemen och kommer under våren ha en träff med ansvarig inom kommunen. Under några år har motsättningar funnits i byn mellan grannar och BSF kontaktades med önskemål om att agera i frågan. Vi har dock kommit fram till att det inte ingår i vårt uppdrag att ta ställning i enskilda frågor av denna karaktär och har alltså avböjt att agera. Brantevik 130325 Styrelsen genom Anita Stenberg ordf