Litteratur som finns hos föreningen

Download Report

Transcript Litteratur som finns hos föreningen

Böcker om Borrelia och saminfektioner
Det finns mer än 50 böcker om Borrelia, från USA och Tyskland. Många av dem är hög
kvalitet skrivna av borrelialäkare och andra med gedigen kunskap om området, andra
handlar mest om levnadsöden och svårigheter för borreliadrabbade, och några av böckerna
är mer promotion av olika alternativa behandlingar med varierande trovärdighet.
Alla böcker kan köpas från Amazon, de amerikanska på www.amazon.com och de tyska på
www.amazon.de. Några kan också köpas på internet i Sverige på www.adlibris.com.
Många av dessa böcker finns nu hos Borreliaföreningen. Boken av Singleton finns stort
antal av, för utlåning och försäljning.
Här är en lista på alla böckerna, med korta referat:
Bok
Kommentar
Joseph Burrascano:
Diagnostic hints and
treatment guidelines
for Lyme and other
tick borne illnesses
Detta är inte någon bok, den finns på internet bl.a. på
Borreliaföreningens webbsida.
Kenneth Singleton:
The Lyme Disease
Solution.
Detta är en ny bok som kom ut i början av 2008. Vi anser att den är
bäst av alla borreliaböcker hittills (om Burrascano guideline inte
räknas som ”bok”)!
KS är läkare, blev mystiskt sjuk med allehanda diagnoser i början av
1990-talet, och det tog sju år att få korrekt diagnos (borrelia) och
behandling. Sedan dess är han privatpraktiserande läkare med borrelia
som huvudinriktning, och han är medlem i ILADS.
Se också hans webbsida www.lymedoctor.com.
Huvudsakligt innehåll:
- Översikt av sjukdomen, diagnoser, kontroverser mm., ungefär
samma info som många andra böcker.
Dr Burrascano är en ledande företrädare för ILADS, och hans
guidelines är ”bibeln” för borrelialäkare och borreliasjuka som
ansluter sig till ILADS’ tankar. Den gavs ut första gången före 1990,
senaste upplagan är nr 16 från 2008. Den innehåller
rekommendationer om diagnos, symptomlista, behandling med
antibiotika av olika slag för olika fall, komplement (vitaminer,
mineraler, livsstil etc.), co-infektioner och deras diagnos och
behandling, mm.
Den riktar sig i första hand till läkare, och innehåller en del fackord.
Men är bra skriven och fullt begriplig också för icke-läkare.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
2
Bok
Kommentar
- The core treatment. Är i stort sett ILADS program med antibiotika
och komplement.
- Om immunförsvaret, hur det normalt ska fungera, hur borrelian stör
det, och något om hur det kan förbättras. Mycket bra, vi har inte
funnit något likartat i någon annan bok!
- Om bieffekter (avgiftning, neurologi, ångest, depression,
sömnproblem, hormonstörningar, etc.), vad de beror på och hur man
kan hantera. Bra!
- Kost, motion, positivt tänkande mm.
Boken är mycket välskriven och lättläst. Minimalt av medicinska
facktermer, istället bra förklaringar på vanlig engelska.
Gigi Guthrie: Chronic
lyme disease – ways
to outsmart a smart
disease
Ny bok 2008.
Det är en liten bok, bara 70 sid plus referenser, i litet format.
Mycket bra sammanfattning av olika behandlingar, antibiotika,
alternativmedicin, speciella protokoll, immunförstärkning, och mental
support. Korta förklaringar, fördelar och nackdelar.
Rekommenderas som bästa översikt för den som inte orkar läsa
Singleton.
Petra Hopf-Seidel:
Krank nach
Zeckenstich –
Borreliose erkennen
und wirksam
behandeln
Hopf-Seidel är tysk läkare med mångårig erfarenhet och egen klinik
specialiserad på Borrelia. Hon är således kollega med Klemann och
de andra tyska borrelialäkarna, och är medlem i deras organisation.
Burton Waisbren:
Treatment of chronic
Lyme disease
Waisbren är numera pensionerad läkare, har bl.a. varit
klinikföreståndare och professor i infektion, och under många år haft
egen klinik. Han är medlem i IDSA (men är kritisk till deras
guidelines)
Boken (från 2008) är mest genomgång av diagnosmetoder och
behandlingar av Borrelia och saminfektioner baserat på hennes
erfarenhet, och lite allmänt om sjukdomen, fästingar och politik.
Behandlingar med är mest om olika typer av antibiotika, också något
om alternativmedicin som komplement. Den är saklig med mycket
fakta, men väl skriven och ganska lättläst även för icke-läkare.
Rekommenderas.
Boken (2011) redovisar ett antal case av borreliabehandling ur hans
egen erfarenhet, och hans slutsatser om borreliadiagnos och
behandling.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
3
Bok
Kommentar
Har inte läst boken ordentligt ännu.
Polly Murray:
The widening circle –
a lyme disease pioneer
tells her story
Den första av ”klassikerna”. Polly Murray’s familj och flera grannar i
Old Lyme drabbades under flera år omkring 1970 av en mystisk
sjukdom. Polly var en mycket driftig person, hon lyckades få
medicinsk expertis att börja det detektivarbete som så småningom
ledde fram till kunskap om sjukdomen, och hon deltog aktivt i arbetet
fram till 1996 när hon skrev denna bok.
Boken är mycket intressant och läsvärd som historieskrivning, om
Polly som fighter och om de pionjärer som ledde och deltog i det
medicinska arbetet.
Denise Lang:
Coping with Lyme
disease
Är en av “klassikerna”, första upplagan kom ut 1993, den senaste är
uppdaterad 2004.
Bra översikt över sjukdomen, diagnos, behandlingar (med focus på
antibiotika), politik och kontroversen i USA, mm.
Karen VanderhoofForschner:
Everything you need
to know about Lyme
disease
Är en annan av “klassikerna”, den är uppdaterad 2003.
W Klemann –
B-D Huismans:
Langzeitbehandlung
mit Antiinfektiva bei
persistierender
Borreliose mit
Borrelien-DNANachweis durch PCR
Detta är den vetenskapliga rapporten på en studie som Dr Klemann
gjort bland sina patienter:
Den omfattar 90 patienter, som varit sjuka under 1-40 år. Alla hade
tidigare behandlats med etablissemangets 2-4 veckor antibiotika, men
inte blivit friska. Hudprover och urin analyserades, och DNA från
Borrelia påvisades hos alla, vilket är ett entydigt bevis för att de hade
fortfarande borrelia trots den tidigare behandlingen.
Efter fortsatt Klemann behandling med långtids antibiotika ett halvt år
blev 38 % av patienterna helt återställda, 57 % var bättre men ännu
inte helt återställda och fick fortsatt behandling, och 6 % visade ingen
förbättring alls.
Bryan Rosner: Lyme
disease and Rife
machines
Bryan Rosner var svårt borreliasjuk i många år och provade alla
tänkbara behandlingar med dålig framgång. Men till slut blev han
återställd med Rife machine. Han har sedan skrivit fyra böcker om
borrelia, driver internet discussion groups och konferenser. Han är
skribent till yrket, och böckerna är mycket väl skrivna. Pedagogiska
Bra översikt över sjukdomen, diagnos, behandlingar (med focus på
antibiotika), politik och kontroversen i USA, mm.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
4
Bok
Kommentar
förklaringar och teorier om hur antibiotika och alternativa
behandlingar fungerar, de är tänkvärda, men därmed inte sagt att man
nödvändigtvis ska tro på allt i hans teorier.
Se också hans webb www.lymebook.com
Den första boken (2004) handlar mest om Rife machines, dvs. att
döda bakterier med elektromagnetiska frekvenser. Också en del om
andra alternativa behandlingar. Han är i den första boken ganska
negativ till antibiotika, där han betonar att den kan vara till skada
genom att få borreliabakterien att övergå till cyst-form och bli ännu
mer svårbehandlad.
Bryan Rosner:
The Top 10 Lyme
disease treatments
Detta är Rosner’s andra bok, från 2007. Han har nu en mer balanserad
uppfattning om antibiotika, att den kan vara nödvändig i begränsad
användning, men att alltför mycket eller fel typ av antibiotika kan
förvärra genom att borrelian blir oåtkomlig. Rife machines anser han
är en bra behandling. Men i denna bok finns också flera andra
alternativa behandlingar som han rekommenderar (Marshall protocol,
salt & C, och flera supporting therapies).
Rekommenderar att läsa denna bok, mycket är tänkvärt.
Bryan Rosner:
2008 Lyme disease
annual report
Ny bok från 2008.
Ytterligare kompletterande behandlingar (gluconutrient, mm).
Kommentarer till några andra nyheter som andra fört fram.
Connie Strasheim:
Lyme disease survival
guide
Connie är borreliasjuk sedan flera år, är nu bättre men ännu inte frisk.
Har publicerat denna bok mitten 2008, och har en webbsida.
Samarbetar med Rosner och Schaller.
Boken är review av det senaste på diagnos och behandlingar,
kombinerat med egen erfarenhet. Mest inriktat på alternativa
behandlingar och mindre på antibiotika. Boken är bra och lättläst,
men något ytlig.
Connie Strasheim:
Insight into Lyme
Disease Treatment
Ny bok av Connie 2009.
Tretton kunniga borrelialäkare redovisar sina behandlingar av
borrelia, saminfektioner, avgiftning, immunförstärkning, hormonförbättring mm. Mycket värdefull info och mycket fakta, men ändå
förhållandevis lättläst och begripligt även för icke medicinskt
kunniga.
Drygt hälften av de utvalda läkarna är medlemmar i ILADS och
använder deras antibiotikabehandlingar, men bara som en del av
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
5
Bok
Kommentar
behandlingen, de lägger minst lika stor vikt vid annan alternativ och
kompletterande behandling. Övriga av de deltagande läkarna
undviker syntetiska antibiotika, utan baserar istället sin behandling
enbart på örtmediciner, homeopati och/eller elektromagnetiska
metoder.
(De ledande läkarna i ILADS fokuserar ju mer på kraftig antibiotika
som huvuddel av behandlingen, men ingen med den inriktningen har
kommit till tals i denna bok.)
Bryan Rosner & Tami
Duncan: The Lyme –
Autism connection
Ny bok 2008. Tami Duncan har en son med autism, som visade sig
bero på att hon själv hade borrelia som överfördes till fostret. Efter
borreliabehandling är mor och son nu betydligt bättre. Tami är en av
initiativtagarna till ”Lyme induced autism foundation”.
Ämnet i boken är viktigt, autism hos barn har exploderat till över
200 000 per år i USA och det är troligt att borrelia svarar för en hel
del av det. Boken som sådan är pedagogisk och lättläst som andra
Rosner böcker, men det finns ännu för lite underlag för att fylla en hel
bok, så det är en del omtugg och kringresonemang.
James Schaller: The
diagnosis and
treatment of Babesia.
James Schaller är läkare med egen klinik. Han är medlem i Ilads och
har deras program. Men därutöver en hel del om kompletterande
behandlingar, och har nära samarbete med Rosner. Mycket flitig
skribent har skrivit många böcker och artiklar om flera ämnen. Se
hans Web www.personalconsult.com
Babesia-expert blev han pga. att hans son drabbades av Babesia.
Boken är från 2006. Den är en grundlig genomgång av vad Babesia
är, diagnos, och behandlingsalternativ. Bl a detaljerad beskrivning av
behandlingar hos var och en av de ledande ILADS-läkarna.
Mycket lättläst.
James Schaller:
Bartonella – diagnosis
and treatment
Har inte läst ännu.
Stephen Harrod
Buhner:
Healing LymeNatural healing of
Lyme Borreliosis and
its coinfections
Buhner är djupt engagerad i naturmedicin och urbefolkningens kultur.
Han är uppenbarligen mycket kunnig på borrelia också.
Boken (2005) har dels en genomgång av borrelia med co-infektioner
och dess olika följdeffekter. Därefter rekommendation av
naturmediciner som alternativ eller komplement till antibiotika, med
anvisningar om vad som ska användas för olika tillämpningar. Det
mesta förefaller gediget.
Boken är välskriven och ganska lättläst. Dock med undantag för en
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
6
Bok
Kommentar
hel del (onödiga) fackord som bitvis försvårar att följa hans logik.
Quingcai & Yale
Zhang:
Lyme disease and
modern Chinese
medicin
Dr Zhang är ursprungligen läkare från Kina, och har verkat några
decennier i USA med forskning och klinisk behandling av kroniska
infektioner bl.a. borrelia. Hans grundsyn är att kombinera det bästa av
traditionell kinesisk, modern kinesisk och western medicin.
Boken innehåller en bra översikt av borrelia, men inte så grundlig
som de tidigare böckerna på listan. Och sedan förslag till
naturmediciner att använda, med motivering och effekter. Från 2006.
De rekommenderade preparaten kan köpas på nätet från ett USA
företag som uppenbarligen har samband med Dr Zhang klinik.
Hannelore HelbingSheafe:
Lyme disease –
Alternative medicin
can help
Författaren har lång erfarenhet av forskning och behandling inom
näringslära och alternativmedicin.
Boken är liten och tunn (60 sid). Den ger en översikt över borrelia,
och rekommenderar ett flertal alternativmediciner, vitaminer och
andra preparat för olika aspekter av borrelia. I stort sett samma
rekommendationer som andra författare.
Ronald l Hoffman:
Lyme disease (i serien
Good health guides)
Hoffman är läkare och chef för egen klinik. Han har publicerat ett par
böcker i andra ämnen om hälsa.
Denna bok är liten och tunn, och ganska gammal (1993). Han pekar
på svårigheter med diagnos och behandling. Hans rekommendationer
är mest i linje med ILADS och han hänvisar till Burrascano
guidelines. Men han påpekar också potentiella problem med långvarig
antibiotika och betonar vikten av komplement.
Karen Yerges & Rita
Stanley:
Confronting Lyme
disease – What patient
stories tell us
Boken beskriver 14 st. levnadsöden med kronisk borrelia i USA. Med
de sedvanliga många år av mystisk sjukdom som ingen kan förklara,
feldiagnoser, negativa borreliatest, och okunniga läkare. Och till slut
korrekt borreliadiagnos, och behandling med varierande framgång.
P J Langhoff:
The singing forest – a
journey through Lyme
disease
Lite allmänt om sjukdomen och politiken i USA, samma info som
andra böcker. Men mest berättelse om hennes egen kamp med egen
borrelia, två barn med borrelia, vårdnadstvister med ex make mm.
Boken är välskriven och lättläst, och vart och ett av dessa fall är
givetvis gripande. Men för oss som känner till något om borrelia är
det inte mycket nytt, bara ytterligare exempel på sådant som vi redan
sett alltför många gånger.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
7
Bok
Kommentar
P J Langhoff:
“It’s all in your head”
Patient stories from
the front lines.
Book 1&2
JPL redovisar ett åttiotal patienthistorier. De flesta har ungefär samma
erfarenheter, med många år av mystisk sjukdom som ingen kan
förklara, okunniga läkare, och förnekande av borrelia som möjligt
alternativ. Till slut korrekt diagnos och behandling.
Linda Hanner: Lyme
disease – My search
for a diagnosis
Ett ytterligare levnadsöde med en mystisk sjukdom som ingen kunde
förklara, som så småningom bröt ned henne och ledde till sluten
psykiatrisk vård. Och till slut diagnos och framgångsrik behandling.
Detta fall är ett i raden av likartade fall, det intressanta är att det
hände i början av 1980-talet, men skiljer sig inte mycket från de
flestas erfarenhet idag.
Jonathan Edlow:
Bull’s eye Unraveling
the medical mystery
of Lyme disease
Focus i denna bok är historieskrivning, hur Lyme disease
”upptäcktes” och hur kunskapen om den utvecklades. Den fortsätter
fram till början av 2000-talet. Edlow är läkare och har en befattning i
det offentliga systemet.
Kontroversen mellan IDSA och ILADS och dess historiska bakgrund
beskrivs ganska utförligt, men utan att ta någon ställning. Det är
uppenbart att han undviker att skriva något som man inte ”bör” när
man arbetar i det offentliga systemet.
Alan Barbour:
Lyme disease - The
cause, the cure , the
controversy
Det är en gammal bok, från 1996.
Barbour var tidig forskare bl.a. kollega till Burgdorfer, och är
professor i etablissemanget i USA. Han samarbetar med
läkemedelsbolag och har flera patent på borreliaområdet delvis i
samverkan med Steeregruppen.
Hans bok är huvudsakligen upprepning och försvar av de åsikter som
IDSA (Steere et.al) brukar framföra. Men han kommer egentligen inte
med några fakta och det är inte alls övertygande.
Peter Alex:
The homeopathic
treatment of Lyme
disease;
(Övers av: Heilung
Borreliosekranker mit
Homoopathie)
Peter Alex är tysk homeopat. Denna bok förefaller rikta sig till andra
homeopater (utövare och patienter), som redan känner till de vanliga
homeopatiska preparaten och är frälsta i tron på deras undergörande
verkan mot allehanda kroniska sjukdomar.
Den ger en översikt av Borrelia, något om val av preparat (som är
obegripligt för oss som inte kan homeopati), och beskrivning av ett
flertal fall där kronisk borrelia botats helt efter några dagars
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
8
Bok
Kommentar
behandling med de homeopatiska standardpreparaten.
För oss som ännu inte är frälsta i den homeopatiska tron förefaller det
hela alltför fantastiskt, och det finns inte mycket av fakta eller
förklaringar.
David&Sara Jernigan:
Beating Lyme disease
– Alternative medicin
and good-designed liv
Har inte läst den ännu
Constance Bean:
Beating Lyme
Bean är borreliadrabbad och är medicinsk skribent. Medverkande är
också Lesley Ann Fien, som är borrelialäkare.
Boken innehåller en del om sjukdomen, diagnos, behandlingar och
egen erfarenhet. Det är ganska bra, men likartat många andra böcker.
Men därutöver är den mer ingående på de den vetenskapliga &
politiska kontroversen och hur den utvecklats, är nog den bästa när
det gäller sådan information.
Pamela Weintraub:
Cure unknown –
inside the Lyme
epidemic
Ny bok 2008. Pamela är vetenskaplig skribent och borreliadrabbad.
Halva boken är om hennes egen familj som alla kämpat med borrelia,
och om ett par andra cases, dessa är ytterligare bra exempel, men inte
unika.
Den andra hälften är en ganska grundlig redovisning av bakgrund och
ståndpunkter hos de ledande borreliapersonerna på ”båda sidor”, de
viktigaste forskningsstudierna och hur de hanterats i politiken, bra
info.
Norbert Satz:
FrühsommerMeningoenzephlitis
(FSME)
Har inte läst den ännu, den är avskräckande tjock och på tung tyska.
Norbert Satz: Klinik
der Lyme- Borreliose
Satz är borrelialäkare med mångårig erfarenhet. Horst är också läkare
med lång erfarenhet och har också haft någon högre administrativ
befattning i tysk sjukvård.
H Horst:
Zeckenborreliose
Lyme – Krankheit bei
Mensch und Tier
Båda böckerna redovisar fakta om fästingar, patogenerna, sjukdomen,
diagnos och behandling. I första hand baserat på publicerade
vetenskapliga artiklar, och de har mycket omfattande förteckning av
refererade publikationer, och redovisningen är mycket gedigen på
tyskt sätt.
När det gäller sjukdomen och diagnos är redovisningen allsidig och
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
9
Bok
Kommentar
de visar på ofullständigheter i analyser och behovet av klinisk
diagnos.
Men när det kommer till behandling begränsar de rekommendationen
till maxnivån i IDSA och andra officiella riktlinjer. De refererar
mycket av Steere et.al forskning men inte alls något från ILADS eller
Burrascano et.al.
Horst har också ett avsnitt om Borrelia och co-infektioner hos husdjur
och kreatur, intressant.
Günther Binnewies:
Borreliose A-Z
Binnewies är ordförande i Borreliosebund, är tysk och dessutom
ingenjör. Så som väntat är denna bok främst en samling fakta, om allt
möjligt som rör Borrelia och borreliadrabbade. Dessa fakta är god
kvalitet, och är aktuella (2008).
Tyvärr är boken tung att läsa, som många tyska faktaböcker. Och svår
att hitta i, eftersom den baseras på ledord som ordnats alfabetiskt.
Jutta Zacharias:
Lyme Borreliose –
Medizineshe
Kontroversen –
Fakten, Mythen und
Vewirrungen
Mycket gedigen redovisning av de ledande organisationerna i USA
och Tyskland, deras riktlinjer för diagnos och behandling av borrelia
och co-infektioner, med omfattande referat till forskning och
publicerade rapporter. Aktuell fram till 2009.
Se också hennes webbsida www.zecken-borreliose.de, där finns en
del av bokens innehåll.
Hon tar ingen ställning mellan IDSA resp. ILADS eller motsvarande
tyska organisationer, utan redovisar helt neutralt deras respektive
åsikter och publicerade underlag.
Fischer, Siegmund:
Borreliose Jahrbuch
2006
1/3 av varje Jahrbuch är en kalender, där man kan föra journal på sin
sjukdom. Resterande 2/3 är artiklar om aktuella frågor i borrelia och
behandling.
Denna Jahrbuch har korta notiser om ett stort antal ämnen, om
diagnos, behandlingsprotokoll, politik, etc. Mest referat av vad som
hänt eller publicerats, inte mycket värderingar.
Borreliose Jahrbuch
2007
Två längre artiklar av W Maes, om Herxheimerreaktioner resp. om
immunsystemet. Ganska ingående förklaringar av de medicinska
mekanismerna. Bra.
Kortare notiser/artiklar om många andra ämnen.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
10
Bok
Kommentar
Borreliose Jahrbuch
2008
Huvudtema detta år är en artikel (50sid) av W Maes om
immunsystemet, hur det ska fungera, hur borrelian saboterar det, och
om försök att förstärka det. Ytterligare fördjupning av förra årets
artikel. Mycket bra!
Kortare notiser/artiklar om andra ämnen.
Borreliose Jahrbuch
2009
Ganska magert innehåll detta år: En ganska stor del är om
sjukersättningar, patienträtt och hur man klagar vid felbehandling,
enligt tyska regler. Några patienthistorier. Och många korta notiser
om allt möjligt.
Ute Fischer, Bernhard
Siegmund: Borreliose
– Zeckeinfektion mit
Tarnkappe
Har inte läst den ännu
Ute Fischer, Bernhard
Siegmund:
Leben mit Borreliose
Liten tunn bok som är ganska ytlig i innehållet. Den är mest en
uppräkning och korta presentationer av allt möjligt som kan bidra till
immunförsvaret och/eller underlätta för borreliasjuka. Antibiotika
berörs inte.
Teresa M. Taddonio:
Zeckenbiss und dann?
Borreliose
Handlar mest om problemen med kroniska infektioner med focus på
Borrelian och Riksettsia. Lite om egen sjukdom, några andra
personhistorier, om förnekande och svårigheter att få diagnos och
behandling, och om behandlingsprotokoll hos valda borrelialäkare. Är
ganska bra översikt, men inte mycket nytt för den som kan ämnet
och/eller läst andra borreliaböcker.
Propagerar för den egna föreningen www.vbciev.com, och några
läkare som förefaller anslutna till den. Ingen hänvisning alls till de
dominerande patientföreningarna och borrelialäkarna i Tyskland och
USA, det är lite märkligt(?).
Teresa Taddonio:
Borreliose – Spät
erkannt und trotzdem
heilbar
Ny bok 2007. Delvis samma innehåll som förra boken. Men därutöver
en del om andra infektioner utöver de vanliga co-infektionerna
(Bornavirus, Mikrokocker, parasiter).
Har på gång en anmälan till EUs kommission för mänskliga
rättigheter, om diskriminering av sjuka i kronisk infektion. Efterlyser
ytterligare drabbade med sjukdomshistoria att delta, vill ha 2000
namn innan anmälan lämnas officiellt. Se www.vbciev.com
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
11
Bok
Kommentar
Cecile Jadin:
A disease called
fatigue;
Cecile Jadin är läkare, som bor i Sydafrika och arbetar där och i
Belgien. Hennes arbete och boken handlar om sjukdomar orsakade av
intracellulära organismer, Borrelia är en av dem men hon fokuserar
mest på Rickettsia som hon säger är vanligast förekommande. Hon
baserar sig mycket på sin far som var känd professor på tropiska
infektionssjukdomar.
Behandling baseras mest på kraftig antibiotika med komplement,
ganska likt ILADS.
Den tyska versionen av boken är en översättning gjord av Teresa
Taddonio.
CFS Chronisches
Erschöpfungssyndrom
–eine
Infektionskrankheit
Jochen Süss: Zecken – Har inte läst den ännu
was man über FSME
und Borreliose wissen
muss
Monika Falkenrath:
Volkskrankheit
Borreliose
Monika har varit mer eller mindre sjuk i borrelia i årtionden. Hon
misstror det mesta av offentlig sjukvård, kommersiella
läkemedelsföretag, livsmedelsindustrin, och även fristående
borreliabehandling med antibiotika av ILADS m.fl. Istället har hon
stark tro på vegetarisk kost, naturpreparat, homeopati, och allehanda
alternativa behandlingsmetoder för att stärka kroppens egna
funktioner. Beskriver de olika alternativbehandlingar som hon provat
framgångsrikt.
Wolf-Dieter Storl:
Borreliose natürlich
heilen
Storl har själv haft borrelia och botats med naturmediciner.
Är starkt emot antibiotika men för alternativmedicin och kunskap i
äldre kulturer. Mycket av budskapen är desamma som Buhner och
Storl citerar Buhner, men det framgår inte om de samarbetar.
Det finns en hel del fakta i boken, och en hel del bakgrund för hans
åsikter, så boken är läsvärd och tänkvärd.
Andra källor varnar för Storl och hans behandling, se bl.a. Jahrbuch
2008.
Wolf-Dieter Storl &
M Wood: Healing
Lyme disease
naturally
Engelsk version av samma bok, 2010.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc
12
Bok
Kommentar
Wilfrid Krickau:
Zeckeborreliose –
Vorbeugung,
Diagnose,
Behandlung
Bok från 2005, är ganska aktuell, inte särskilt omfattande (110 sid).
Krickau är läkare med inriktning på borrelia, avgiftningar mm.
W Kühni- W. von
Holst:
Naturheilverfahren bei
Borreliose
Båda författarna är Heilpraktiker inom Steinheilkunde, d.v.s. att bota
allehanda sjukdomar med olika ädelstenar.
Bokens första hälft är diskussion av borrelia och komplexa
infektioner och svårigheterna att diagnosticera/behandla med
modernas sjukvårdsmetoder, det är bra och pedagogiskt, men inget
nytt.
Resten av boken är en meny för behandling med olika ädelstenar,
”extrakt” av ädelstenar, kolloidalt silver, homeopati mm. Ingen
förklaring till varför dessa metoder skulle hjälpa, inga redovisade
resultat.
Debra Murphy:
Making sense of it all
– at war with Lyme
disease
Ny bok 2009. Beskriver en familj där alla drabbas av borrelia, deras
lidanden och deras kamp för att få diagnos och behandling.
Men boken innehåller inte mycket av mer allmänt intresse.
Boken är en bra översikt över fästingar, Borrelia, co-infektioner,
diagnos, antibiotika, komplement för immununderstöd, mm. Det
mesta är ungefär samma info som i andra bra borreliaböcker.
C:\Users\Berra\Downloads\Borrelia_books10 (1).doc