Så ser Gruvsverige ut i dag

download report

Transcript Så ser Gruvsverige ut i dag

18
Inblick
Så ser
Gruvsverige
ut i dag
Gruvberget, Kiruna
– Järn
(2010)
Kiirunavaara, Kiruna
– Järn
(1860-talet)
Malmberget, Gällivare
- Järn
(1820-tal)
Bilden visar alla gruvor i Sverige som är i gång,
vilken kommun de ligger i, vad som bryts där,
samt inom parentes vilket år – eller århundrade –
gruvan togs i drift.
Ersmarksberget (Blaiken)
Sorsele
– Zink, bly, guld, silver
Under konkurs
Kristineberg, Lycksele
–Bly, guld, koppar,
silver, zink
(1940)
Svärtträsk, Storuman
– Zink, bly, silver
Under konkurs
Svartliden,
Lycksele/Storuman
– Guld, silver
(2004)
44 miljarder
Omsättningen i gruvbranschen var år
2011 drygt 44 miljarder kronor.
Tapuli, Pajala
– Järn
(2012)
Maurliden och
Maurliden Östra,
Norsjö
– Bly, koppar, zink,
guld, silver
(2000 och 2010)
Aitik, Gällivare
- Guld, koppar, silver
(1968)
Björkdal, Skellefteå
– Guld, koppar, silver
(1989)
Kankberget, Skellefteå
– Guld, tellur
(2012)
Gruvbolagen har runt 8 000
anställda. Antalet som har arbeten
kopplade till gruvindustrin beräk­
nas vara ungefär tre gånger så
många. Det innebär att drygt
30 000 personer sysselsätts av
gruvorna i Sverige.
Garpenberg, Hedemora
– Bly, guld, koppar,
silver, zink
(1200-talet)
Gruvan i Kiruna är den största gruvan i
Europa. På andra plats i Europa ligger
gruvan i Malmberget.
LKAB:s båda järnmalmsgruvor syssel­
sätter också mest folk. Tredje störst i
Sverige är Bolidens koppargruva i Aitik
medan Zinkgruvan i Askersund ligger
på fjärde plats.
Den allra minsta är Lovisagruvan i
Lindesberg, där bly, silver och zink
bryts.
I Sverige finns 18 gruvor i drift.
De två lergruvorna i Skåne lyder under
minerallagen. Både Vram och Lunnom
är dagbrott. Brytningen sker med några
års mellanrum. Den senaste brytningen
i Lunnom skedde 2004, och ägaren har
nu slutat ta lera därifrån.
Nya gruvor
Mellan 2009 och 2012 har 9 gruvor
tagits i drift: Blaiken, Salmijärvi, Gruv­
berget, Maurliden östra, Kiruna K nr 2,
Malmberget K nr 4, Dannemora, Tapuli
och Kankbergsgruvan.
Blaiken har tagits ur drift och Salmijärvi,
Kiruna K nr 2 och Malmberget K nr 4 är
utvidgningar av redan befintliga gruvor.
Nya koncessioner
Renström, Skellefteå
– Bly, zink, koppar,
silver, guld
(1948)
30 000 sysselsatta
Kirunagruvan störst
Dannemora, Östhammar
– Järn, bly, guld, koppar, mangan,
silver, zink
(från 1200-talet, återstart 2012)
Lovisagruvan, Lindesberg
– Bly, silver, zink
(1993, 2004)
Det finns 150 bearbetnings­
koncessioner, vilket betyder att det
finns tillstånd att börja bryta malm. Det
behövs bara en miljödom för att sätta
i gång. De senaste fyra åren har 16 av
bearbetningskoncessionerna tillkommit.
En koncession gäller i 25 år.
Sista december förra året fanns 1 114
undersökningstillstånd, som ger rätt att
leta efter malm. 753 av dem beviljades
mellan 2009 och 2012. Huvuddelen av
dem som letar malm är företag, men
det finns mellan 30 och 40 privatper­
soner som har undersökningstillstånd.
Gruvägare
Boliden Mineral AB äger Aitik,
Garpenberg, Kankbergsgruvan,
Kristineberg, Maurliden-gruvorna
och Renström.
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)
äger Gruvberget, Kiirunavaara, och
Malmberget.
Zinkgruvan, Askersund
– Zink, bly, koppar, silver
(1700-talet)
Vram, Bjuv
– Eldfast lera
(1797)
Övriga gruvägare:
Björkdalsgruvan AB
Dannemora Mineral AB
Lovisagruvan AB
Dragon Mining AB (Svartliden)
Zinkgruvan Mining AB
Northland Resources AB (Tapuli)
Höganäs Bjuf AB (Vram)
CC Höganäs Byggkeramik AB (Lunnom)
Huvudinkomst
Lunnom, Bjuv
– Klinkrande lera
(1748)
Järn
Basmetaller (zink, bly, koppar, tenn)
samt silver, mangan
Guld
Lera
Källor: Bergsstaten och SGU – Sveriges geologiska undersökningar
samt regeringsrapporten Sveriges Mineralstrategi
Ingen brytning pågår
Arbetet nr 10 | 15 mars 2013