Ladda ner - Medical Care

Download Report

Transcript Ladda ner - Medical Care

MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga första-hjälpen
produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av
kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför
också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap
om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt
omhändertar skadade i händelse av olycka.
För att kunna ge våra kunder en så säker arbetsmiljö som möjligt så erbjuder vi också vissa
specialprodukter som vi ser kompletterar våra termiska och kemiska första-hjälpen produkter på ett
bra sätt. T.ex. så ökar en defibrillering inom tre minuter överlevnadschanserna till 70 procent. Lokala
ambulanstjänster kan oftast inte vara på plats så snabbt, och där för behöver du egna automatiska
externa defibrillatorer på plats för att rädda liv. En hjärtstartare är minst lika viktig som brandsläckare
för att få en säker arbetsmiljö.
Gemensamt för dessa specialprodukter är att de skall vara bevisat effektiva, och enkla att använda.
Specialprodukter
Prontosan®
Prontosan® är en antiseptisk substans för behandling av svårläkta sår.
Den används för rengöring, sköljning och fuktning av akuta och kroniska
sår samt 1:a och 2:a gradens brännskador. Produkten rengör fibrinfilm
och exsudat rester från såret på ett sätt som skyddar vävnaden och
påskyndar läkningen. Finns som Sårspolvätska i storlekarna 1000ml,
350ml resp. 6x40ml (6-pack), som Sårgel i 30ml, 50gr och 250gr tuber.
Powerheart ® AED G3 Plus (Hjärtstartare)
En hjärtstartare från Cardiac Science som sköter själva defibrilleringen
helt automatiskt vilket ger ett optimalt omhändertagande samtidigt som
det underlättar för vem som helst att våga använda den. Ingen medicinsk
utbildning krävs men vi rekommenderar förkunskaper inom HLR.
Användaren styrs av röst guidning och metronom. Den utför daglig
självkontroll för att säkerställa funktion och har en av marknadens mest
generösa garantitider. Kan kompletteras med Aivia skyddsskåp med
larmfunktion för väggmontering. Elektroder och batteri finns även som
extra tillbehör.
Medical Care Förband
En första-förbandsväska som bl.a. innehåller självhäftande förband,
stödbindor, sax, burn-gel, räddningsfilt, pocketmask och nitrilhandskar.
Produkten är anpassad för att klara ett första omhändertagande vid ett
brett spektra av olika typer av olyckor.
Skyddsmask
Ventilerande kemskyddsglasögon med visir från Bollé. Mkt låg vikt
och god passform. Passar även bra tillsammans med glasögon eller
under arbetshjälm.
MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga första-hjälpen
produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av
kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför
också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap
om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt
omhändertar skadade i händelse av olycka.
För att kunna ge våra kunder en så säker arbetsmiljö som möjligt så erbjuder vi också vissa
specialprodukter som vi ser kompletterar våra termiska och kemiska första-hjälpen produkter på ett
bra sätt. Genom att t.ex. förebygga hypotermi (nedkylning) så förbättras den nödställdes förmåga att
tillgodogöra sig behandling och risken för infektioner minskar. Med aktiv värme ökar också känslan av
välbefinnande vilket minskar oro och stress och förebygger chock.
Gemensamt för dessa specialprodukter är att de skall vara bevisat effektiva, och enkla att använda.
Specialprodukter, forts.
Ready Heat Värmefilt
Värmefilten Ready Heat ger aktiv värme. Filten är en
engångsvärmefilt som avger cirka 40℃ i 6h efter att förpackningen
brutits. Filten kan följa den nödställde i vårdkedjan från olycksplats
till sjukhus och fortsätta användas inne på sjukhuset.
Genom att förebygga hypotermi förbättras den nödställdes förmåga
att tillgodogöra sig behandling och risken för infektioner minskar.
Med aktiv värme ökar också känslan av välbefinnande vilket
minskar oro och stress.
Larm vid ensamarbete eller för boende i glesbygd
Mycket enkelt och prisvärt larm för ensamarbetare i syfte att påkalla
uppmärksamhet i händelse av olycka. Larm kan ske i form av
siren/ljusblixtar, text/ljud meddelande till en central basenhet eller
samtal till valfri telefon. Systemet bygger på samma enkla koncept
som används på servicehem och vårdinrättningar där förmågan att
larma själv kan vara begränsad av olika anledningar och där krav
på enkelhet därför är stora.
Medical Care Sprayburk
Sprayburken innehåller 200ml isoton koksaltlösning 9 mg/ml och är
primärt avsedd för behandling av ögon- och sårskador, t.ex. för att skölja
rent sår och avlägsna smuts i ögon. Behandling kan ske i alla vinklar.
Väggfäste finns som tillbehör.
Anti-Etch
Neutraliserande saneringsvätska speciellt framtagen att användas vid
sanering av syraetsande klotter (klotter som misstänks innehålla
fluorvätesyra eller dess derivat) Endast för sanering av materiel, får ej
användas på människan,
MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga första-hjälpen
produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av
kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför
också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap
om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt
omhändertar skadade i händelse av olycka.
Specialprodukter
Produktlista
ARTIKLAR
Prontosan Sårspolvätska (6x40ml)
Prontosan Spolvätska (350ml)
Prontosan Sårspolvätska (1000ml)
Prontosan Sårgel (30ml)
Prontosan Gel X (tub 50gr)
Prontosan Gel X (tub 250gr).
Powerheart AED G3 Plus
Powerheart Elektroder G3 Plus
Powerheart Batteri G3 Plus
AIVIA100 Skyddsskåp till Powerheart AED
AIVIA 200 Skyddsskåp till Powerheart AED
Medical Care Förband
BESKRIVNING
Antiseptisk substans för rengöring, sköljning och fuktning av
svårläkta sår samt 1:a och 2:a gradens brännskador. 6-pack
Antiseptisk substans för rengöring, sköljning och fuktning av
svårläkta sår samt 1:a och 2:a gradens brännskador.
Antiseptisk substans för rengöring, sköljning och fuktning av
svårläkta sår samt 1:a och 2:a gradens brännskador.
Prontosan Sårgel kompletterar Prontosan Sårspolvätska för en kvarvarande effekt
av rengöring och motverkan av bakterietillväxt i såret mellan förbandsbyten.
Används på samma sätt som Prontosan Sårgel. Prontosan Gel X
har en högre viskositet jämfört med Prontosan Sårgel och har
utökad indikation: 3:e och 4:e gradens brännskador.
Används på samma sätt som Prontosan Sårgel. Prontosan Gel X
har en högre viskositet jämfört med Prontosan Sårgel och har
utökad indikation: 3:e och 4:e gradens brännskador
Helautomatisk hjärtstartare från Cardiac Science (Vitri Medical)
Utbyte/reservdel. Hållbarhet 2år
Utbyte/reservdel. Hållbarhet 4 år
Skydds- och övervakningsskåp för Powerheart AED
Skydds- och övervakningsskåp inkl. larm, kodlås och värme för AED
Första förbandsväska med bl.a. självhäftande förband, stödbindor, sax, burn-gel,
räddningsfilt, och nitrilhandskar
Medical Care Sprayburk
200ml isoton koksaltlösning 9 mg/ml för behandling av ögon- och sårskador.
pH sticka 0-14
Ask med pH teststickor
Ready Heat II Värmefilt
Filten är en engångsvärmefilt som avger aktiv värme, cirka 40° i 6h efter att
förpackningen brutits. Förebygger Hypotermi.
ART.NR
08-2-400413
08-2-400415
13-2-400446
08-2-400515
13-2-400517
13-2-400508
12-4-80
12-2-81
12-4-81
09-0-82
13-0-83
1008
160
10-225002
g12rh2
SKYDDSUTRUSTNING
ARTIKLAR
BESKRIVNING
Kemskyddshandske, Solvex
Kemskyddshandskar för engångsbruk (8h/st).
Nitril Sol-vex för skydd mot bl.a. Fluorvätesyra
ART.NR
531501
Korttidsoverall, Mutex
Kemskyddsoverall för engångsbruk
280807
Skyddsglasögon inkl. visir
Ventilerande kemskyddsglasögon med visir från Bollé. Passar även tillsammans
med glasögon och under hjälm.
ATOM