Installation av Kontek Lön vid datorbyte

download report

Transcript Installation av Kontek Lön vid datorbyte

Installation av Kontek Lön vid datorbyte
1 (13)
2014-01-31
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
Denna dokumentation är framtagen för att ni själva eller med hjälp av er IT-avdelning
ska kunna flytta över Kontek Lön till en annan dator. Behöver ni ytterligare hjälp är ni
välkomna att kontakta oss för bokning av en tekniker på Kontek.
Viktigt att tänka på när man byter dator är att flytta över databasen till den nya datorn.
Var databasen ligger beror på vilket operativsystem som finns på datorn och hur förra
installationen gjordes.
Om den gamla datorn är en Windows XP -maskin, gå direkt till avsnittet för Windows XP.
Om den däremot är en Windows Vista, 7- eller 8-maskin – gå direkt till avsnittet för
Windows Vista, 7 och 8.
Se gärna avsnittet för tips, där finner ni information att tänka på efter att ni installerat
Kontek Lön på den nya datorn.
Innehåll
Windows XP ...................................................................................................................................................... 2
Installation av Kontek Lön på Windows XP ..................................................................................... 4
Windows Vista, 7 och 8 ................................................................................................................................. 7
Installation av Kontek Lön på Windows Vista, 7 och 8 ................................................................ 9
Tips .....................................................................................................................................................................12
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
2 (13)
2014-01-31
Windows XP
För att identifiera var databasen ligger finns det två alternativ.
Det första alternativet för att se var databasen finns är att starta Kontek Lön och välja
Arkiv och sedan Systeminformation. Sökvägen till databasen ser ni under
Databaskatalog. Mappen Data på sökvägen ska ni spara ner på ett USB-minne. Ligger
databasen på en server (inte lokalt) så kan ni gå till steget för att installera Kontek Lön
istället (sid 4).
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
3 (13)
2014-01-31
Det andra alternativet för att se var databasen finns är att öppna ini-filen. I ini-filen finns
raden ”DataPlats=” där ser ni sökvägen till databasen.
Kontek.ini finns under följande sökväg:
Notera att mappen Application Data är dold som standard. För att visa dolda filer och
mappar tryck på Verktyg, Mappalternativ och välj fliken Visning. Markera Visa dolda filer
och mappar och tryck på OK.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
4 (13)
2014-01-31
Installation av Kontek Lön på Windows XP
Installationsprogrammet till Kontek Lön hittar ni under nedanstående sökväg:
http://www.kontek.se/Special/Ovrigt/Login/
Spara ner filen lokalt på datorn. Starta därefter installationsprogrammet, Acceptera
licensavtalet och tryck på Fortsätt.
Ska databasen ligga lokalt på datorn med standard inställningarna så välj Installera nu.
Databaskatalogen kommer då bli följande: C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Kontek\Kontek Lön\Data.
När installationen är klar starta Utforskaren och bläddra till sökvägen ovan och ersätt
mappen Data med den Datamapp du har sparat på USB-minnet från den gamla datorn.
Finns databasen på en server välj istället Anpassa
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
5 (13)
2014-01-31
Tryck på nästa.
Tryck på Byt… och välj sökvägen till databasen, därefter tryck på OK. Tryck Nästa och
välj Installera.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
6 (13)
2014-01-31
Behöver ni byta sökvägen i efterhand, öppna ini-filen och ändra sökvägen till databasen.
Sökvägen till ini-filen hittar ni enligt nedanstående bild. DataPlats= och här skriver ni
sökvägen till databasen.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
7 (13)
2014-01-31
Windows Vista, 7 och 8
För att identifiera var databasen ligger finns det två alternativ.
Det första alternativet för att se var databasen finns är att startar Kontek Lön och välja
Arkiv och sedan Systeminformation. Sökvägen till databasen ser ni under
Databaskatalog. Mappen Data på sökvägen ska ni spara ner på ett USB-minne. Ligger
databasen på en server (inte lokalt) så kan ni gå till steget för att installera Kontek Lön
istället (sid 8).
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
8 (13)
2014-01-31
Det andra alternativet för att se var databasen finns är att öppna ini-filen. I ini-filen finns
raden ”DataPlats=” där ser ni sökvägen till databasen.
Kontek.ini finns under följande sökväg:
Notera att mappen ProgramData är dold som standard. För att visa dolda filer och
mappar tryck på Ordna och välj Mapp- och sökalternativ. Välj fliken Visning och markera
Visa dolda filer, mappar och enheter och tryck på OK.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
9 (13)
2014-01-31
Installation av Kontek Lön på Windows Vista, 7 och 8
Installationsprogrammet till Kontek Lön hittar ni under nedanstående sökväg:
http://www.kontek.se/Special/Ovrigt/Login/
Spara ner filen lokalt på datorn. Starta därefter installationsprogrammet, Acceptera
licensavtalet och tryck på Fortsätt.
Ska databasen ligga lokalt på datorn med standard inställningarna så välj Installera nu.
Databaskatalogen kommer då bli följande: C:\ProgramData\Kontek\Kontek Lön\Data.
När installationen är klar starta Utforskaren och bläddra till sökvägen ovan och ersätt
mappen Data med den Datamapp du har sparat på USB-minnet från den gamla datorn.
Finns databasen på en server välj istället Anpassa
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
10 (13)
2014-01-31
Tryck på nästa.
Tryck på Byt… och välj sökvägen till databasen, därefter tryck på OK. Tryck Nästa och
välj Installera.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
11 (13)
2014-01-31
Behöver ni byta sökvägen i efterhand, öppna ini-filen och ändra sökvägen till databasen.
Sökvägen till ini-filen hittar ni enligt nedanstående bild. DataPlats= och här skriver ni
sökvägen till databasen.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
12 (13)
2014-01-31
Tips
Skickar ni lönespecifikationer via en mail-server eller via Outlook så måste denna
inställning göras på den nya datorn. Har ni en Windows 64-bitars maskin och ska
använda er av Outlook för att skicka lönespecifikationer måste ett tillägg installeras.
Gå in i Kontek Lön, välj Arkiv och Inställningar, gå till fliken E-post.
Inställningar för de som skickar lönespecifikationer via Outlook:
-
Markera ”Använd MAPI…”, har ni en 64-bitars maskin, bocka i 64-bitars MAPIklient och välj Spara.
En ny knapp aktiveras ”Installera stöd för SMTP och MAPIx64…”. För att göra
denna inställning måste ni ha administratörsrättigheter. Är ni osäker kontakta er
IT-avdelning.
När väl stödet är installerat ska ni klicka på Testa, fyll i er e-postadress och skicka
iväg ett testmail. När testmailet kommit till er inkorg ska ni bocka i rutan – E-post
fungerar.
Installation av Kontek Lön vid datorbyte
13 (13)
2014-01-31
Inställningar för de som har tilläggsmodul för att skicka lönespecifikationer via E-post
-
Markera ”Använd en SMTP-server” och gör de inställningar som krävs.
En ny knapp aktiveras ”Installera stöd för SMTP och MAPIx64…”. För att göra
denna inställning måste ni ha administratörsrättigheter. Är ni osäker kontakta er
IT-avdelning.
När väl stödet är installerat ska ni klicka på Testa, fyll i er e-postadress och skicka
iväg ett testmail. När testmailet kommit till er inkorg ska ni bocka i rutan – E-post
fungerar.