Eiendomsskatteliste 2013

download report

Transcript Eiendomsskatteliste 2013

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Lyngen kommune Eiendomsskatteliste 2013 Offentlig gjennomsyn 1.3.- 21.3.2013 (Listen kan ikke kopieres.) Skattesats: 5 promille

1

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Fritak etter eiendomsskattelovens § 5 Gnr/Bnr/Fnr/Sn

67/52/0/0 67/63/0/0 67/72/0/0 67/75/0/0 67/78/0/0 67/94/0/0 67/101/0/0 67/112/0/0 67/113/0/0 67/114/0/0 67/115/0/0 68/13/0/0 68/24/0/0 69/53/0/0 70/3/0/0 74/14/0/0 74/32/0/0 79/7/0/0 79/20/0/0 79/24/0/0 79/26/0/0 79/37/0/0 79/43/0/0 83/1/0/0 83/1/4/0 83/11/0/0 83/17/0/0 83/20/0/0 83/37/0/0 83/73/0/0 83/82/0/0 83/91/0/0 83/95/0/0 83/102/0/0 83/103/0/0 83/110/0/0 83/112/0/0 83/114/0/0 83/115/0/0 83/118/0/0 83/122/0/0 83/124/0/0 83/139/0/0 83/141/0/0 83/153/0/0 83/154/0/0 83/155/0/0 83/167/0/0

Navn

LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE FORSAMLINGSHUSET OKSVIK LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE TROMS FYLKESKOMMUNE TROMS FYLKESKOMMUNE TROMS FYLKESKOMMUNE LYNGEN KOMMUNE

Skattetakst

kr 32 000,00 kr 39 990,00 kr 8 290,00 kr 137 830,00 kr 164 670,00 kr 214 660,00 kr 13 680,00 kr 310 270,00 kr 202 450,00 kr 4 920,00 kr 25 600,00 kr 100 000,00 kr 94 570,00 kr 50 960,00 kr 204 008,00 kr 3 602,25 kr 149 448,00 kr 206 400,00 kr 81 788,55 kr 86 040,00 kr 14 800,00 kr 84 680,00 kr 11 670,00 kr 1 415,05 kr 32,00 kr 93 986,63 kr 133 541,23 kr 0,00 kr 9 282,63 kr 1 873 320,00 kr 99 736,00 kr 2 137 060,00 kr 10 000,00 kr 37 010,00 kr 15 200,00 kr 0,00 kr 3 432,00 kr 4 248,00 kr 6 304,00 kr 5 488,00 kr 0,00 kr 72 264,00 kr 7 376,00 kr 6 608,00 kr 68 208,00 kr 65 752,00 kr 45 320,00 kr 8 776,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

2

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

83/173/0/0 83/174/0/0 83/175/0/0 83/187/0/0 84/1/40/0 84/1/53/0 84/1/86/0 84/1/101/0 84/1/145/0 84/1/149/0 84/1/150/0 84/1/169/0 84/1/192/0 84/1/198/0 84/3/0/0 84/10/0/0 84/14/0/0 84/21/0/0 84/91/0/0 84/102/0/0 84/106/0/0 84/107/0/0 85/1/5/0 85/1/8/0 85/1/12/0 85/1/24/0 85/1/28/0 85/2/0/0 85/7/0/0 85/9/0/0 85/9/1/0 85/11/0/0 85/14/0/0 85/22/0/0 85/24/0/0 85/25/0/0 85/26/0/0 85/27/0/0 85/31/0/0 85/33/0/0 85/36/0/0 85/48/0/0 85/51/0/0 86/12/0/0 86/13/0/0 86/14/0/0 88/1/3/0 88/1/4/0

Navn

LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN TROMS FYLKESKOMMUNE LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN

Skattetakst

kr 6 064,00 kr 6 272,00 kr 8 552,00 kr 20 908 808,00 kr 0,00 kr 409 687,35 kr 6 250,00 kr 4 000,00 kr 13 500,00 kr 39 112,00 kr 36 830,00 kr 15 600,00 kr 166 680,00 kr 331 816,00 kr 72 020,00 kr 222 090,00 kr 23 200,00 kr 42 750,00 kr 45 670,00 kr 183 024,00 kr 10 280,00 kr 22 120,00 kr 0,00 kr 6 115,57 kr 9 000,14 kr 0,00 kr 14 159,27 kr 1 391 778,37 kr 153 800,00 kr 145 750,00 kr 17 820,00 kr 2 887 400,00 kr 122 710,00 kr 7 850,00 kr 228 960,00 kr 16 990,00 kr 45 190,00 kr 32 200,00 kr 19 250,00 kr 40 640,00 kr 98 210,00 kr 29 380,00 kr 44 440,00 kr 24 200,00 kr 27 120,00 kr 14 480,00 kr 0,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

3

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

88/31/0/0 88/38/0/0 88/39/0/0 89/9/0/0 90/17/0/0 90/18/0/0 90/19/0/0 90/20/0/0 91/24/0/0 91/42/0/0 91/43/0/0 91/44/0/0 95/39/0/0 98/26/0/0 99/15/0/0 100/13/0/0 104/1/0/0 108/110/0/0 108/160/0/0 109/22/0/0 109/23/0/0 110/9/0/0 110/55/0/0 110/59/0/0 110/64/0/0 110/78/0/0 111/65/0/0 112/77/0/0 112/92/0/0 112/156/0/0 112/156/1/0 112/184/0/0 112/207/0/0 112/218/0/0 112/225/0/0 112/226/0/0 115/23/0/0 118/3/1/0 118/28/0/0 118/31/0/0 123/23/0/0 123/25/0/0 123/26/0/0 123/28/0/0 123/29/0/0 124/52/0/0 124/53/0/0 124/54/0/0

Navn

LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE NORD-LENANGEN MENIGHETSHUS NORD-LENANGEN MENIGHETSHUS LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE SØR-LENANGEN BEDEHUS LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE TROMS FYLKESKOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE LYNGEN KOMMUNE STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN

Skattetakst

kr 14 400,00 kr 232 544,00 kr 237 104,00 kr 258 328,00 kr 90 032,00 kr 185 472,00 kr 254 016,00 kr 249 192,00 kr 800 000,00 kr 193 568,00 kr 249 272,00 kr 166 336,00 kr 85 880,00 kr 8 576,00 kr 32 256,27 kr 40 000,00 kr 548,56 kr 158 880,00 kr 10 472,00 kr 14 402,30 kr 34 400,00 kr 117 588,71 kr 162 460,00 kr 497 568,00 kr 94 360,00 kr 8 712,00 kr 40 000,00 kr 217 022,50 kr 5 182,54 kr 410 800,00 kr 5 440,00 kr 6 160,00 kr 212 000,00 kr 85 056,00 kr 6 520,00 kr 28 416,00 kr 35 464,00 kr 3 602,25 kr 42 000,39 kr 18 361,16 kr 10 400,00 kr 25 088,00 kr 19 936,00 kr 5 248,00 kr 227 320,00 kr 189 024,00 kr 213 136,00 kr 119 016,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

4

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7 Gnr/Bnr/Fnr/Sn

67/45/0/0 67/67/0/0 69/52/0/0 69/55/0/0 72/15/0/0 72/17/0/0 72/20/0/0 74/2/1/0 74/15/1/0 75/34/0/0 78/3/4/0 81/4/1/0 82/14/1/0 83/5/13/0 83/5/26/0 83/158/0/1 83/158/0/2 83/158/0/3 83/158/0/4 84/1/5/0 84/1/32/0 84/1/79/0 84/1/89/0 84/1/166/0 84/1/199/0 84/1/201/0 84/1/203/0 84/1/205/0 84/7/0/0 84/12/0/0 85/1/42/0 85/15/0/0 85/20/0/0 85/32/0/0 95/7/2/0 95/18/0/0 101/5/1/0 101/28/0/0 101/30/0/0 105/9/0/0 108/20/0/0 108/37/0/0 108/141/0/0 109/9/0/0 111/50/0/0 111/51/0/0 112/83/0/0 112/100/0/0

Navn

FURUFLATEN IL FURUSTUA A/L LYNGSDALSHYTTA AL FURUFLATEN BÅTFORENING LYNGEN ARBEIDERIDRETTSLAG POLLEN SANITETSFORENING LYNGEN/KARNES IDRETTSLAG LYNGEN IDRETTSLAG ØRNES VEL LYNGEN RØDE KORS BYGDEUTV FOR OKSVIK SKOLE OKSVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG LYNGEN SANITETSFORENING KARNES SKYTTERLAG LYNGEN/KARNES IDRETTSLAG SKOGLI AINA BEATE HANSEN THOMAS HANSEN JORUNN ISAKSEN KJELL ISAK LOSJE VÅRONN LYNGEN SERVICESENTER AS LYNGEN SKYTTERLAG KARNES IDRETTSLAG LYNGSEIDET BÅTFORENING LYNGEN SERVICESENTER AS LYNGSEIDET HUSFLIDSLAG LYNGEN ARBEIDSSAMVIRKE AS LYNGENFJORD ASVO AS AVFALLSSERVICE AS LYNGEN HAGELAG LYNGEN HAGELAG GIÆVER OLA O KROGSENG LYNGSEIDET SKITREKK BA GIÆVER OLA O KROGSENG ROTTENVIK BYGDELAG ROTTENVIK GRENDEHUS KOPANGEN UNGDOMSLAG KOPPANGEN A.U.L.

KOPPANGEN KLUBBHUS HAVNNES OG VEST-ULØY BYGDE LENANGEN EIENDOM AS LENANGEN EIENDOM AS UNGDOMSLAGET VAGGAS FJORDGLIMT ARB.UNGDOMSL.

LYNGSTUVA SPORTSKLUBB LYNGSTUVA SPORTSKLUBB LENANGSØYRA IDRETTSLAG LENANGSØYRA IDRETTSLAG

Skattetakst

kr 100 000,00 kr 30 000,00 kr 4 032,00 kr 117 280,00 kr 160 437,13 kr 0,00 kr 16 000,00 kr 10 400,00 kr 2 160,34 kr 243 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 602,25 kr 0,00 kr 323 984,00 kr 633 152,89 kr 633 152,89 kr 633 152,89 kr 633 152,89 kr 0,00 kr 205 840,63 kr 162 500,00 kr 204 800,00 kr 776,00 kr 574 940,00 kr 11 810,00 kr 536 560,00 kr 9 112,00 kr 0,00 kr 71 180,00 kr 0,00 kr 185 580,00 kr 239 960,00 kr 12 530,00 kr 3 602,25 kr 43 014,63 kr 8 740,82 kr 0,00 kr 2 400,00 kr 12 867,11 kr 11 976,80 kr 10 400,00 kr 157 576,00 kr 28 704,27 kr 52 000,00 kr 93 600,00 kr 9 935,30 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

5

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/117/0/0 112/208/0/0 113/13/0/0 115/11/0/0 115/20/0/0 116/12/0/0 117/6/1/0 117/18/0/0 118/2/1/0 118/25/0/0 118/28/1/0 123/27/0/0 124/33/0/0

Navn

LENANGSØYRA KIRKEFORENING BYGDETUN SØR-LENANGEN GRENDELAG LENANGSØYRA BEITELAG LENANGSØYRA BEITELAG LENANGSØYRA BEITELAG UNGDOMSLAGET MIDNATTSOL LATTERVIK/JÆGERV. MISJONF TROMS TURLAG JÆGERVATNET IDRETTSLAG JÆGERVATN GRENDEHUS A/L UL TROLLVASSTIND BENSNES RØDE KORS

Skattetakst

kr 23 410,45 kr 1 600,00 kr 6 744,00 kr 167 247,12 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 15 399,02 kr 257 440,23 kr 58 906,66 kr 23 624,00 kr 57 312,00 kr 11 233,10

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00

6

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Eiendomsskatteliste – eiendommer, boliger og næring mv. Gnr/Bnr/Fnr/Sn

67/1/0/0 67/1/2/0 67/1/3/0 67/1/4/0 67/2/0/0 67/3/0/0 67/3/1/0 67/4/0/0 67/5/0/0 67/6/0/0 67/7/0/0 67/7/1/0 67/7/2/0 67/8/0/0 67/9/0/0 67/10/0/0 67/11/0/0 67/12/0/0 67/14/0/0 67/15/0/0 67/16/0/0 67/17/0/0 67/17/1/0 67/18/0/0 67/19/0/0 67/20/0/0 67/21/0/0 67/22/0/0 67/23/0/0 67/24/0/0 67/25/0/0 67/26/0/0 67/27/0/0 67/28/0/0 67/29/0/0 67/31/0/0 67/32/0/0 67/33/0/0 67/35/0/0 67/37/0/0 67/38/0/0 67/40/0/0 67/41/0/0 67/41/1/0 67/42/0/0

Navn

HAMNVIK EINAR JOHANSEN JOAKIM DØDSBO NILSEN NILS MARINIUS HAMNVIK ALFRED HAMNVIK TORE OLSEN HERULF LAURIN OLSEN OLE IVER HAMNVIKØR DORIS JONETTE GRØNÅS SIGVALD N SOLBERG HERMANN TANGEN ELBJØRG PEDERSEN OLE A PEDERSEN LARS P.

JAKOBSEN HALLGEIR JAKOBSEN LYDIA H DØDSBO BORCK EMIL K DUNVOLL HERMOD ELVESLETT HÅKON LEISTAD HELGA JENSINE HAMNVIK OLE JOSTEIN HAMNVIK ERNST PEDER OLAV HAMNVIK OLE JOHANSEN TORLEIF OLSEN LEIF NORMANN ANTONSEN REIDAR OLSEN LEIF NORMANN OLSEN HANS EDVARD DØDSBO TOMREN IVAR RINGBAKKEN SIGRUN SOLBERG BJØRN VIDAR PEDERSEN MARY DØDSBO LARSEN LEIF LANGGÅRD JAN-ERIK JAKOBSEN SVEIN ERIK BEKKSTRAND JORUNN CH ELVESLETT ODDMUND R JOHANSEN ROALD NIKOLAI EINEBAKKEN ANNLAUG MICHELSEN THORLEIV MEYER FLESVIK AMUND OLSEN TORBJØRN SOLBERG SVEIN HUGO GUTTORMSEN MAGNAR Å GUTTORMSEN MAGNAR Å GRØNÅS SIGVALD N

Skattetakst

kr 585 872,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 517 675,20 kr 428 860,21 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 530 800,00 kr 10 000,00 kr 8 954,58 kr 316 080,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 515 991,90 kr 1 600,00 kr 481 360,00 kr 635 503,68 kr 1 351,06 kr 0,00 kr 159 030,00 kr 80 551,10 kr 194 200,00 kr 354 220,67 kr 491 037,90 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 202 000,00 kr 2 922,44 kr 498 443,65 kr 10 000,00 kr 614 986,14 kr 364 786,72 kr 772 270,00 kr 346 000,00 kr 0,00 kr 279 488,00 kr 235 168,59 kr 191 440,00 kr 475 357,25 kr 1 016 515,00 kr 243 000,29 kr 675 000,86 kr 319 678,02 kr 384 662,82 kr 18 180,28

Eiendomsskatt

kr 2 929,36 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 588,38 kr 2 144,30 kr 50,00 kr 0,00 kr 2 654,00 kr 50,00 kr 44,77 kr 1 580,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 579,96 kr 8,00 kr 2 406,80 kr 3 177,52 kr 6,76 kr 0,00 kr 795,15 kr 402,76 kr 971,00 kr 1 771,10 kr 2 455,19 kr 50,00 kr 50,00 kr 1 010,00 kr 14,61 kr 2 492,22 kr 50,00 kr 3 074,93 kr 1 823,93 kr 3 861,35 kr 1 730,00 kr 0,00 kr 1 397,44 kr 1 175,84 kr 957,20 kr 2 376,79 kr 5 082,58 kr 1 215,00 kr 3 375,00 kr 1 598,39 kr 1 923,31 kr 90,90

7

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

67/43/0/0 67/44/0/0 67/46/0/0 67/49/0/0 67/50/0/0 67/51/0/0 67/54/0/0 67/55/0/0 67/56/0/0 67/57/0/0 67/58/0/0 67/59/0/0 67/60/0/0 67/61/0/0 67/62/0/0 67/64/0/0 67/65/0/0 67/66/0/0 67/68/0/0 67/69/0/0 67/70/0/0 67/71/0/0 67/73/0/0 67/74/0/0 67/77/0/0 67/85/0/0 67/86/0/0 67/87/0/0 67/88/0/0 67/89/0/0 67/90/0/0 67/91/0/0 67/92/0/0 67/95/0/0 67/96/0/0 67/97/0/0 67/99/0/0 67/100/0/0 67/102/0/0 67/105/0/0 67/106/0/0 67/107/0/0 67/108/0/0 67/109/0/0 67/110/0/0

Navn

SAMUELSEN EMMA MIKINE DØDSBO GRØNÅS SIGVALD N RINGBAKKEN BÅRD HAMNVIK GUDRUN J BEKKSTRAND ØRJAN JOHANSEN ASMUND P HAMNVIK LAILA HAMNVIK REIDUN HELENE ROGNLI YNGVE DALHEIM JOHAN ARVID EINEBAKKEN TORMOD HAUSNER FRANZ WERNER HAUSNER BORGHILD RANVEI BEKKSTRAND ØYSTEIN H LARSEN KÅRE EDMUND GRØNÅS ANSGAR KRISTIAN DØDSBO GRØNVOLL GUNNAR LARSEN HERDIS SOLBERG BJØRN VIDAR LARSEN EGIL ARNOLD DUNVOLL JARLE EDMUND SJØVEIAN ANN-CAMILLA LARSSON NILS SVANTE HØYLI ODD MAGNE RUSSENES ODIN STENBERG SISSEL ENGVOLL SVEIN HARALD SOLBERG BJØRN VIDAR JAKOBSEN SVERRE FURUFLATEN NÆRKJØP DA SILVA MICHELINE PATICIAH HAMNVIK GEIR LYNGSDALEN SANITETSFORENING PETTERSEN KNUT H GRØNVOLL JOHANNES OLSEN LEIF NORMANN BAKKEJORD ANNFRED STENBERG LEIF ARNE EINEBAKKEN TOM WILLY JOHANSEN TOM FRODE DUNVOLL KNUT EINAR NILSEN JOHNNY LARSEN HERDIS HALVORSEN PEGGY ANITA ELIASSEN GEIR

Skattetakst

kr 0,00 kr 250 440,00 kr 817 120,00 kr 1 034 200,00 kr 527 900,00 kr 486 200,00 kr 604 440,86 kr 720 120,86 kr 415 270,00 kr 34 800,00 kr 843 800,00 kr 763 800,86 kr 765 400,00 kr 817 200,00 kr 743 200,00 kr 20 000,00 kr 904 160,00 kr 628 091,39 kr 461 400,86 kr 568 650,00 kr 9 962,67 kr 480 840,00 kr 368 000,00 kr 7 000,00 kr 294 845,00 kr 1 254 240,00 kr 840 770,00 kr 3 230,00 kr 582 540,00 kr 563 790,00 kr 638 690,00 kr 839 790,00 kr 715 803,00 kr 841 800,00 kr 1 086 810,00 kr 460,00 kr 817 450,00 kr 938 780,00 kr 1 142 810,00 kr 800 390,00 kr 724 460,00 kr 1 407 010,00 kr 4 590,00 kr 1 234 310,00 kr 880 240,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 1 252,20 kr 4 085,60 kr 5 171,00 kr 2 639,50 kr 2 431,00 kr 3 022,20 kr 3 600,60 kr 2 076,35 kr 174,00 kr 4 219,00 kr 3 819,00 kr 3 827,00 kr 4 086,00 kr 3 716,00 kr 100,00 kr 4 520,80 kr 3 140,46 kr 2 307,00 kr 2 843,25 kr 49,81 kr 2 404,20 kr 1 840,00 kr 35,00 kr 1 474,23 kr 6 271,20 kr 4 203,85 kr 16,15 kr 2 912,70 kr 2 818,95 kr 3 193,45 kr 4 198,95 kr 3 579,02 kr 4 209,00 kr 5 434,05 kr 2,30 kr 4 087,25 kr 4 693,90 kr 5 714,05 kr 4 001,95 kr 3 622,30 kr 7 035,05 kr 22,95 kr 6 171,55 kr 4 401,20

8

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

67/111/0/0 67/116/0/0 67/117/0/0 67/119/0/0 67/120/0/0 67/121/0/0 67/124/0/0 67/125/0/0 67/126/0/0 67/127/0/0 67/128/0/0 67/129/0/0 67/130/0/0 67/131/0/0 67/132/0/0 67/133/0/0 68/1/0/0 68/2/0/0 68/3/0/0 68/4/0/0 68/5/0/0 68/6/0/0 68/7/0/0 68/8/0/0 68/9/0/0 68/10/0/0 68/11/0/0 68/12/0/0 68/14/0/0 68/15/0/0 68/16/0/0 68/17/0/0 68/18/0/0 68/19/0/0 68/20/0/0 68/21/0/0 68/22/0/0 68/23/0/0 68/25/0/0 68/26/0/0 68/27/0/0 69/1/0/0 69/2/0/0 69/3/0/0 69/4/0/0

Navn

OLSEN STEIN ARE SLETTLI KETIL PEDERSEN HALDOR SIGFRED DØDSB HAMNVIK TORE JOHANSEN HANS ÅGE LARSEN MARITA MONTERINGSSERVICE AS HOFFMANN STEPHAN HAUSNER LASSE TANGEN ELBJØRG RASMUSSEN BJØRG MAGNH FALBACH RANDI DALHEIM JØRGINE MARIE HAMNVIK JOSTEIN LARSEN EIRIN HAMNVIK OLE FJELD HERDIS ASLAKSEN ODD GRØNNVOLL HELGE RASMUSSEN BJØRG MAGNH GRØNVOLL AGNETHE H EINEBAKKEN ALF JENDAR PEDERSEN OTTAR L RASMUSSEN BJØRG DALHEIM JOHAN ARVID EINEBAKKEN RANDULF A ASLAKSEN ODD PARELIUS DALHEIM JOHAN ARVID HAPLAST INVEST AS SØRENG HELGE M.

STENBERG JAN HARALD BEKKSTRAND BJØRNAR S EINEBAKKEN HERLEIF J GRØNVOLL HELGE SOMMERSETH ERNST FJELD HERDIS WESTGÅRD JO-STEINAR FJELD HERDIS GRØNVOLL GUNNAR LYNGRA ODD HELGE RASMUSSEN BJØRG MAGNH JENSEN FRANZ JOSEF KILLENGREN SIDSEL MARIE LARSSEN ALVIN B DØDSBO ASLAKSEN MARIE

Skattetakst

kr 819 350,00 kr 844 710,00 kr 382 800,00 kr 240 160,00 kr 18 880,00 kr 912 860,00 kr 237 010,00 kr 925 390,00 kr 1 439 290,00 kr 9 440,00 kr 592 890,00 kr 576 190,00 kr 386 420,00 kr 293 570,00 kr 1 361 170,00 kr 3 550,00 kr 10 000,00 kr 215 243,13 kr 379 264,00 kr 103 322,72 kr 687 112,48 kr 226 384,00 kr 332 096,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 521 720,00 kr 601 400,00 kr 515 942,86 kr 2 271 200,00 kr 1 054 730,00 kr 821 580,00 kr 478 580,00 kr 661 870,00 kr 802 920,00 kr 717 470,00 kr 890 000,00 kr 1 050 280,00 kr 12 320,00 kr 7 110,00 kr 984 700,00 kr 30 410,00 kr 92 600,00 kr 269 000,00 kr 182 040,00 kr 265 360,00

Eiendomsskatt

kr 4 096,75 kr 4 223,55 kr 1 914,00 kr 1 200,80 kr 94,40 kr 4 564,30 kr 1 185,05 kr 4 626,95 kr 7 196,45 kr 47,20 kr 2 964,45 kr 2 880,95 kr 1 932,10 kr 1 467,85 kr 6 805,85 kr 17,75 kr 50,00 kr 1 076,22 kr 1 896,32 kr 516,61 kr 3 435,56 kr 1 131,92 kr 1 660,48 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 608,60 kr 3 007,00 kr 2 579,71 kr 11 356,00 kr 5 273,65 kr 4 107,90 kr 2 392,90 kr 3 309,35 kr 4 014,60 kr 3 587,35 kr 4 450,00 kr 5 251,40 kr 61,60 kr 35,55 kr 4 923,50 kr 152,05 kr 463,00 kr 1 345,00 kr 910,20 kr 1 326,80

9

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

69/5/0/0 69/6/0/0 69/7/0/0 69/8/0/0 69/9/0/0 69/10/0/0 69/11/0/0 69/12/0/0 69/13/0/0 69/14/0/0 69/15/0/0 69/16/0/0 69/17/0/0 69/18/0/0 69/19/0/0 69/19/1/0 69/20/0/0 69/21/0/0 69/22/0/0 69/23/0/0 69/24/0/0 69/25/0/0 69/26/0/0 69/27/0/0 69/28/0/0 69/29/0/0 69/30/0/0 69/31/0/0 69/32/0/0 69/33/0/0 69/34/0/0 69/35/0/0 69/36/0/0 69/37/0/0 69/38/0/0 69/39/0/0 69/41/0/0 69/42/0/0 69/43/0/0 69/44/0/0 69/45/0/0 69/46/0/0 69/49/0/0 69/50/0/0 69/51/0/0 69/54/0/0 69/56/0/0

Navn

HANSEN EMMA KARLSEN EGIL HARRY LILLEVOLL LEIF HARALD JOHNSEN LILLY V DALBERG ALDOR J ROSENG ERIK HARALD DALHAUG ULF NORMAN SOLBERG LIV DALHAUG FRID DAHLHAUG LASSE BJØRNÅS STIAN HANSEN ALFON HILBERT HANSEN ALFON HILBERT KARLSEN OTTO ANDREAS HANSEN ROY ERLING LAURITSEN ALMA HENRIETTE DØDS KILLENGREN SIDSEL MARIE BEKKSTRAND GUDLEIK A ASLAKSEN MARIE VIKEN VIGDIS SØRSAND JENNY KRISTINE ELVESLETT HÅKON LARSEN ANNA ELVINE LILLEVOLL LEIF HARALD KARLSEN ASLAUG MARIE KARLSEN EGIL HARRY HERMANNSEN ROBERT NORMAN KILLENGREN SISSEL JOHNSEN NILS OLAF DØDSBO HANSEN EDVARD DØDSBO MARIE ASLAKSEN BEKKSTRAND GUDLEIK A AARDAL LIV SIGRUN VIKEN VIGDIS DALHAUG FRID SØRENSEN AUD MARIE KARLSEN EGIL HARRY MYRLAND HANS PETTER SOLBERG HERMOD K LARSSEN LARS TORE STEINLUND UNNI ELIN SØRSAND ARILD LARSEN SVERRE HANSEN ALFON HILBERT DALHAUG ANE KRISTIN FRIBORG TRYGVE A HANSEN HANSEN EMMA

Skattetakst

kr 284 720,00 kr 3 074,62 kr 76 682,14 kr 429 999,09 kr 126 328,00 kr 71 240,63 kr 369 800,00 kr 453 200,00 kr 255 208,69 kr 1 004 502,82 kr 288 600,86 kr 0,00 kr 271 658,35 kr 253 203,77 kr 140 112,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 527 760,00 kr 0,00 kr 192 564,67 kr 500 986,27 kr 222 348,13 kr 609 786,63 kr 1 098 102,82 kr 194 163,77 kr 24 400,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 278 600,00 kr 534 400,00 kr 12 000,00 kr 540 800,00 kr 1 019 791,00 kr 596 300,00 kr 753 282,00 kr 304 000,00 kr 560 410,00 kr 417 575,00 kr 7 000,00 kr 787 710,00 kr 862 520,00 kr 130 268,00 kr 191 450,00 kr 12 860,00

Eiendomsskatt

kr 1 423,60 kr 15,37 kr 383,41 kr 2 150,00 kr 631,64 kr 356,20 kr 1 849,00 kr 2 266,00 kr 1 276,04 kr 5 022,51 kr 1 443,00 kr 0,00 kr 1 358,29 kr 1 266,02 kr 700,56 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 638,80 kr 0,00 kr 962,82 kr 2 504,93 kr 1 111,74 kr 3 048,93 kr 5 490,51 kr 970,82 kr 122,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 393,00 kr 2 672,00 kr 60,00 kr 2 704,00 kr 5 098,96 kr 2 981,50 kr 3 766,41 kr 1 520,00 kr 2 802,05 kr 2 087,88 kr 35,00 kr 3 938,55 kr 4 312,60 kr 651,34 kr 957,25 kr 64,30

10

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

69/58// 69/59/0/0 69/60/0/0 70/1/0/0 70/1/1/0 70/1/2/0 70/1/3/0 70/2/0/0 71/1/0/0 71/2/0/0 71/3/0/0 71/4/0/0 71/5/0/0 71/7/0/0 71/8/0/0 71/9/0/0 71/10/0/0 71/11/0/0 71/12/0/0 71/13/0/0 72/1/0/0 72/2/0/0 72/3/0/0 72/4/0/0 72/5/0/0 72/6/0/0 72/9/0/0 72/10/0/0 72/12/0/0 72/13/0/0 72/14/0/0 72/16/0/0 72/18/0/0 72/21/0/0 72/22/0/0 72/24/0/0 72/25/0/0 72/27/0/0 72/28/0/0 72/29/0/0 72/30/0/0 72/33/0/0 72/34// 72/35/0/0 73/1/0/0 73/1/1/0 73/1/2/0 73/1/3/0

Navn

DALHAUG ELIN KNUTSEN RINGBAKKEN SIGRUN FURUFLATEN BÅTFORENING LANES ASBJØRN ODDLEIF LARSSEN JOHAN PETTER HAMNVIK HANS BERNH DØDSBO LANES JAN LYNGEN FABRIKKER AS HØGTUN ALISE NILSEN EVA ALISE JAKOBSEN RANVEIG OLINE NILSEN ODD S THOMASSEN BERGE GJÆVER DØDSBO MARTINSEN VIDLEIF SAMUELSEN S DØDSB V/ALISE JAKOBSEN RANVEIG OLINE NILSEN ODD S NILSEN KARI RØNNING NILSEN HARALD MARINIUS NILSEN HARALD MARINIUS ANDREASSEN ASTRID H KRISTOFFERSEN JOHN OLAV BRUVOLD PETER ANDRE SAMUELSEN ARILD K SLETTLAND WIGGO ASLUND KÅRE PETTER OLSEN KRISTOFFERSEN JOHN OLAV OLSEN INGRID ELISE HØGÅS ALF IVAR SAMUELSEN LEIF ARVID HØGTUN ALISE MARIE SAMUELSEN ARILD K HØGTUN ALICE PEDERSEN DAGFINN K M SLETTLAND AUD MARIE SAMUELSEN LEIF ARVID HØGÅS REIDUN ALFHILD SAMUELSEN ANETTE LANGGÅRD MARIANN ANDREASSEN ASTRID PEDERSEN DAGFINN K M DUNCAN HILLEVI SLETTLAND SLETTLAND ASBJØRN VIKTOR KRISTOFFERSEN JOHN OLAV LARSSEN TORBJØRN JENSEN EDITH LARSSEN JAN HARALD LARSSEN TORBJØRN ALFRED

Skattetakst

kr 569 480,00 kr 708 700,00 kr 5 962,00 kr 166 280,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 208 323,01 kr 380 154,00 kr 448 960,00 kr 658 240,00 kr 131 648,00 kr 268 736,00 kr 0,00 kr 543 221,31 kr 0,00 kr 513 616,00 kr 384 003,20 kr 550 320,00 kr 6 728,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr 8 000,00 kr 257 600,00 kr 61 120,00 kr 927 808,00 kr 340 800,00 kr 179 392,00 kr 284 864,00 kr 887 872,00 kr 64 873,48 kr 263 872,00 kr 628 608,00 kr 0,00 kr 216 816,00 kr 783 824,00 kr 519 608,00 kr 8 424,00 kr 8 184,00 kr 14 615,20 kr 247 876,00 kr 488 209,60 kr 171 968,00 kr 158 528,00 kr 456 400,00 kr 2 000,00

Eiendomsskatt

kr 2 847,40 kr 3 543,50 kr 29,81 kr 831,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 041,62 kr 1 900,77 kr 2 244,80 kr 3 291,20 kr 658,24 kr 1 343,68 kr 0,00 kr 2 716,11 kr 0,00 kr 2 568,08 kr 1 920,02 kr 2 751,60 kr 33,64 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 1 288,00 kr 305,60 kr 4 639,04 kr 1 704,00 kr 896,96 kr 1 424,32 kr 4 439,36 kr 324,37 kr 1 319,36 kr 3 143,04 kr 0,00 kr 1 084,08 kr 3 919,12 kr 2 598,04 kr 42,12 kr 40,92 kr 73,08 kr 1 239,38 kr 2 441,05 kr 859,84 kr 792,64 kr 2 282,00 kr 10,00

11

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

73/2/0/0 73/3/0/0 73/4/0/0 73/4/2/0 73/5/0/0 73/6/0/0 73/7/0/0 73/8/0/0 73/9/0/0 73/10/0/0 73/11/0/0 73/12/0/0 73/13/0/0 73/14/0/0 73/15/0/0 74/1/0/0 74/2/0/0 74/3/0/0 74/3/2/0 74/4/0/0 74/4/2/0 74/5/0/0 74/6/0/0 74/7/0/0 74/8/0/0 74/9/0/0 74/9/1/0 74/10/0/0 74/11/0/0 74/12/0/0 74/12/1/0 74/13/0/0 74/15/0/0 74/16/0/0 74/18/0/0 74/20/0/0 74/21/0/0 74/22/0/0 74/23/0/0 74/24/0/0 74/25/0/0 74/26/0/0 74/27/0/0 74/28/0/0 74/29/0/0 74/30/0/0 74/31/0/0 74/36/0/0

Navn

LUNDVOLL HANS S ØYÅS KRISTINE HANSEN SVERRE GEORG AHO AMINDA HANSEN NILS AGNAR SKOGVANG PER IVAR ELVEGÅRD JARLE LUNDVOLL HANS S HANSEN HANS PETTER ELVEGÅRD JARLE ELVEGÅRD JARLE ELVEGÅRD JARLE HANSEN SVEIN LARSSEN TORBJØRN ALFRED LARSSEN TORBJØRN A ØRNES SVERRE GUNVALD KRAG ROLF ULRIK HANSEN DOREEN HANSEN DOREEN KARLSTAD ANNE MAGDALENE KARLSTAD TORMOD PETTER OSVALDSEN BJØRG IRENE SKOGÅS HÅKON IGESUND ESPEN NIKOLAI HANSEN INGEBORG E HANSEN ANSGAR HANS HANSEN ANSGAR HANS KARLSEN OVE EDM BJØRN KARLSEN JØRGEN JOHANSEN JENS PETTER JOHANSEN JENS PETTER OSVALDSEN BJØRG IRENE KARLSEN ERLING JR HANSEN ULF RAGNVALD JOHANSEN JENS PETTER SKOGÅS HULDA SOFIE KARLSEN ERLING JR HOLM IVAR KARLSEN HANS KRISTIAN KARLSEN JØRGEN LEKANG ØYSTEIN HANSEN ODD ARNE SKOGVANG PER IVAR HANSSEN GRETE HANSEN KIRSTEN N S PEDERSEN ODDVEIG ANITA KARLSEN EVALD HELGE HOLM YNGVE

Skattetakst

kr 59 104,00 kr 495 680,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 140 531,20 kr 8 000,00 kr 171 968,00 kr 247 406,70 kr 0,00 kr 0,00 kr 108 470,00 kr 0,00 kr 16 000,00 kr 6 992,00 kr 523 648,00 kr 356 800,00 kr 83 520,00 kr 0,00 kr 5 136,91 kr 8 000,00 kr 474 560,00 kr 0,00 kr 392 000,00 kr 275 602,25 kr 38 071,45 kr 111 894,93 kr 558 188,37 kr 502 654,63 kr 1 015 424,00 kr 0,00 kr 429 120,00 kr 0,00 kr 33 600,00 kr 582 640,34 kr 0,00 kr 277 246,69 kr 424 528,00 kr 592 880,00 kr 702 560,00 kr 764 720,00 kr 381 202,25 kr 259 602,25 kr 1 080,00 kr 594 617,98 kr 690 400,00 kr 392 328,00 kr 426 824,00 kr 836 890,00

Eiendomsskatt

kr 295,52 kr 2 478,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 702,66 kr 40,00 kr 859,84 kr 1 237,03 kr 0,00 kr 0,00 kr 542,35 kr 0,00 kr 80,00 kr 34,96 kr 2 618,24 kr 1 784,00 kr 417,60 kr 0,00 kr 25,68 kr 40,00 kr 2 372,80 kr 0,00 kr 1 960,00 kr 1 378,01 kr 190,36 kr 559,47 kr 2 790,94 kr 2 513,27 kr 5 077,12 kr 0,00 kr 2 145,60 kr 0,00 kr 168,00 kr 2 913,20 kr 0,00 kr 1 386,23 kr 2 122,64 kr 2 964,40 kr 3 512,80 kr 3 823,60 kr 1 906,01 kr 1 298,01 kr 5,40 kr 2 973,09 kr 3 452,00 kr 1 961,64 kr 2 134,12 kr 4 184,45

12

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

74/37/0/0 74/38/0/0 74/39/0/0 74/41/0/0 74/42/0/0 74/43/0/0 74/44/0/0 74/45/0/0 74/46/0/0 74/47/0/0 74/48/0/0 74/49/0/0 74/50/0/0 74/51/0/0 74/52/0/0 74/53/0/0 74/54/0/0 74/55/0/0 74/56/0/0 74/58/0/0 74/59/0/0 74/63/0/0 74/64/0/0 74/65/0/0 74/66/0/0 74/67/0/0 74/68/0/0 74/75/0/0 74/76/0/0 75/1/0/0 75/2/0/0 75/3/0/0 75/4/0/0 75/5/0/0 75/6/0/0 75/6/1/0 75/6/2/0 75/7/0/0 75/8/0/0 75/8/1/0 75/9/0/0 75/10/0/0 75/11/0/0 75/12/0/0 75/13/0/0 75/14/0/0 75/15/0/0 75/16/0/0

Navn

STRØMSBUKT PER KRAG ROLF ULRIK KARLSEN ODD KARLSEN MAGNE HANSEN GEIR SKOG ELDBJØRG HENNIE HANSEN TURID MARIE JOHANNE OSVALDSEN ANNE MARGRETHE JOHANSEN RONNY KARLSEN HAAKON EMIL KARLSEN KARL IVAR KARLSEN KARL-IVAR MIENNA RUTH S SØREM HANSEN DOREEN HANSEN JAN INGE GAMST RUNE HANSEN GEIR LIND FRANK-ARNE LYNGSALPENE AS ANDERSEN ROALD KRAG ROLF ULRIK JENSEN BJØRNAR KARLSEN TORBJØRN RYGH ASBJØRN RYGH ASBJØRN BRYNILDSEN SYLVI BRYNILDSEN SYLVI LYNGSALPENE AS SØRVANG SISSEL HAUAN JANNE NILSEN TROND EILIF EVENSEN MAGNE J JENSSEN IDA EMILIE SAMUELSEN NILS EINAR CLAUSEN GUNNAR CLAUSEN GUNNAR CLAUSEN GUNNAR LETTO GUNN SOLFRID OSVALDSEN BJØRG LEKANG JONNY N THØRRING FIGENSCHOU MARIT LEIGLAND SKOGHEIM JIM ARE BORCK INGVALD EDVARD JOHANSEN ERLING JOHAN SKOGHEIM TORMOD ANSK SKOGVANG PER IVAR SKOGHEIM PAUL IVAR FJELLTUN LUDVIK JOHANNES

Skattetakst

kr 824 730,00 kr 12 152,00 kr 201 776,00 kr 421 192,00 kr 11 240,00 kr 480 352,00 kr 512 160,00 kr 299 880,00 kr 425 472,00 kr 15 568,00 kr 620 808,00 kr 48 528,00 kr 3 160,00 kr 9 520,00 kr 969 170,00 kr 990 090,00 kr 444 136,00 kr 1 278 280,00 kr 470 592,00 kr 833 848,00 kr 844 008,00 kr 367 360,00 kr 980 560,00 kr 900 160,00 kr 9 050,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 782,40 kr 6 079,20 kr 48 320,00 kr 357 440,00 kr 298 880,00 kr 388 747,20 kr 212 153,52 kr 0,00 kr 235 904,00 kr 605 920,00 kr 711 161,17 kr 1 083 200,00 kr 10 400,00 kr 0,00 kr 519 116,66 kr 566 720,00 kr 409 920,00 kr 0,00 kr 32 320,00 kr 509 760,00 kr 431 628,80

Eiendomsskatt

kr 4 123,65 kr 60,76 kr 1 008,88 kr 2 105,96 kr 56,20 kr 2 401,76 kr 2 560,80 kr 1 499,40 kr 2 127,36 kr 77,84 kr 3 104,04 kr 242,64 kr 15,80 kr 47,60 kr 4 845,85 kr 4 950,45 kr 2 220,68 kr 6 391,40 kr 2 352,96 kr 4 169,24 kr 4 220,04 kr 1 836,80 kr 4 902,80 kr 4 500,80 kr 45,25 kr 0,00 kr 0,00 kr 18,91 kr 30,40 kr 241,60 kr 1 787,20 kr 1 494,40 kr 1 943,74 kr 1 060,77 kr 0,00 kr 1 179,52 kr 3 029,60 kr 3 555,81 kr 5 416,00 kr 52,00 kr 0,00 kr 2 595,58 kr 2 833,60 kr 2 049,60 kr 0,00 kr 161,60 kr 2 548,80 kr 2 158,14

13

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

75/17/0/0 75/18/0/0 75/19/0/0 75/20/0/0 75/21/0/0 75/22/0/0 75/22/1/0 75/23/0/0 75/24/0/0 75/25/0/0 75/26/0/0 75/27/0/0 75/28/0/0 75/29/0/0 75/30/0/0 75/31/0/0 75/32/0/0 75/33/0/0 75/35/0/0 75/36/0/0 75/38/0/0 75/39/0/0 75/40/0/0 75/41/0/0 75/42/0/0 75/43/0/0 75/44/0/0 75/48/0/0 75/50/0/0 75/51/0/0 75/52/0/0 75/53/0/0 75/54/0/0 75/55/0/0 75/56/0/0 75/57/0/0 75/58/0/0 75/60/0/0 75/62/0/0 76/1/0/0 76/1/1/0 76/2/0/0 76/3/0/0 76/4/0/0 77/1/0/0 77/1/1/0 77/2/0/0 77/2/1/0

Navn

JOHANSEN TORSTEIN NORDAHL ARILD M/FLERE WESTGÅRD SEDOLF JOHANNES JENSEN REIDAR KARLSEN TOMMY JOHANSEN KENT EGIL HANSEN EINAR DØDSBO HAUAN JANNE NESVIK UNO LARSSEN KARINA HEGGØ KIIL KARI HAUGAN WESTGÅRD SEDOLF JOHANNES JOHANSEN TORSTEIN JENSSEN HERMOD ASBJØRN ISAKSEN FRODE HAUAN JANNE SKOGVANG PER IVAR LANGGÅRD INGER SOFIE SKOGHEIM TORMOD ANSK HØGTUN ARNT EMIL SKOGHEIM PAUL JOHS LANGGÅRD KAIA NILSEN ANN-TORILL BERGLUND RUNO BERGLUND RUNO LANGGÅRD HERBORG SKOGVANG PER IVAR LANGGÅRD ASLAUG H VEDVIK LIV HEIDI HAUAN JANNE SØRENSEN NILS B SKOGSTAD KONSTANSE NILSEN INGER SAMUELSEN PEDERSEN HALDIS C SKOGHEIM PAUL IVAR SKOGHEIM PAUL IVAR KARLSEN WIGGO RØRTVEIT ANNLAUG LANGGÅRD ARVID JOHANNES FOSSHAUG LAURA FOSSHAUG LAURA ANDREASSEN ELIDA H DØDSBO MACK LUDVIG D OG DANIEL NILSEN KNUT HELGE VOLDEN ASLAUG MARGRETHE VOLDEN ASLAUG MARGRETHE ISAKSEN ARNE ISAKSEN HENRY ALFRED

Skattetakst

kr 37 440,00 kr 193 472,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 180 032,00 kr 186 880,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 661 806,11 kr 604 096,00 kr 626 212,06 kr 452 391,63 kr 520 844,30 kr 408 661,62 kr 245 522,25 kr 262 418,25 kr 0,00 kr 0,00 kr 550 936,00 kr 638 800,00 kr 893 200,00 kr 697 440,00 kr 641 280,00 kr 430 912,00 kr 0,00 kr 20 440,00 kr 645 320,00 kr 4 672,00 kr 27 560,00 kr 577 392,00 kr 320 632,00 kr 410 360,00 kr 0,00 kr 226 656,00 kr 42 112,00 kr 0,00 kr 515 600,00 kr 396 788,80 kr 64 240,00 kr 376 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 534 080,00 kr 2 400,00 kr 265 894,40 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 187,20 kr 967,36 kr 0,00 kr 0,00 kr 900,16 kr 934,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 309,03 kr 3 020,48 kr 3 131,06 kr 2 261,96 kr 2 604,22 kr 2 043,31 kr 1 227,61 kr 1 312,09 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 754,68 kr 3 194,00 kr 4 466,00 kr 3 487,20 kr 3 206,40 kr 2 154,56 kr 0,00 kr 102,20 kr 3 226,60 kr 23,36 kr 137,80 kr 2 886,96 kr 1 603,16 kr 2 051,80 kr 0,00 kr 1 133,28 kr 210,56 kr 0,00 kr 2 578,00 kr 1 983,94 kr 321,20 kr 1 880,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 670,40 kr 12,00 kr 1 329,47 kr 0,00

14

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

77/3/0/0 77/3/1/0 77/3/2/0 77/3/3/0 77/4/0/0 77/5/0/0 77/6/0/0 77/7/0/0 77/8/0/0 77/9/0/0 77/10/0/0 77/11/0/0 77/12/0/0 77/13/0/0 77/14/0/0 77/15/0/0 77/16/0/0 77/17/0/0 77/17/1/0 77/18/0/0 77/19/0/0 77/20/0/0 77/21/0/0 77/22/0/0 77/23/0/0 77/24/0/0 77/25/0/0 77/26/0/0 77/27/0/0 78/1/0/0 78/2/0/0 78/2/1/0 78/3/0/0 78/3/1/0 78/3/3/0 78/4/0/0 78/5/0/0 78/5/1/0 78/6/0/0 78/6/2/0 78/6/3/0 78/7/0/0 78/8/0/0 78/9/0/0 78/10/0/0 78/11/0/0 78/12/0/0 78/13/0/0

Navn

GRØNBAKK JOHAN EILIF SKOGVANG INGEBORG GRØNBAKK PETTER EMIL JOHANSEN OLAF VALDEMAR KRISTIANSEN SOLFRID A KVITEBERG ROLF JOHANNES BORCK ALF ODDVAR MIKKELSEN ANN MERETHE SKOGVANG INGEBORG KVITEBERG TORUNN ISAKSEN ARNE MATHISEN ANTONA BORCH RICHARD DØDSBO KVITEBERG ROLF JOHANNES SAMUELSEN SVEIN BORCH ODD JOHANNES SAMUELSEN SVEIN VOLDEN MAGNUS GUDVAR ISAKSEN RANDI A DØDSBO GRØNBAKK BJARNE V LØKVOLL AGNES VIKTORIA VOLDEN MAGNUS GUDVAR BORCH AGNES HENRIETTE VOLDEN MAGNUS GUDVAR BORCH AGNES HENRIETTE ISAKSEN IDAR ALVIN ISAKSEN RAGNAR ISAKSEN RAGNAR FIGENSCHAU WENCHE OLSEN OSVALDSEN KURT LARSEN TORLAUG JOHANNE ØVERGÅRD ARVID J MARTHINSEN MARGIT HELENE MATHIASSEN EDVARD K.

LARSEN HUGO IVAR KARLSEN EGIL HARRY SANDSTRAND ELIN SANDSTRAND ELIN EVENSEN HARALD TORLEIF EVENSEN HARALD TORLEIF JENSEN EDITH MARIE ROSS BERNT BALLOVARRE SILJE LUNDVOLL JOHN ARNE SANDSTRAND ELIN FIGENSCHOU TORHILD LUNDBERG TROND SANDSTRAND ELIN

Skattetakst

kr 170 892,80 kr 0,00 kr 395 392,00 kr 2 576,00 kr 429 144,00 kr 93 733,02 kr 344 807,35 kr 456 749,95 kr 16 611,08 kr 642 777,60 kr 0,00 kr 0,00 kr 8 181,70 kr 26 263,04 kr 0,00 kr 344 729,60 kr 806 728,52 kr 3 602,25 kr 429 842,25 kr 245 056,00 kr 328 048,00 kr 362 080,00 kr 398 720,00 kr 50 400,00 kr 5 600,00 kr 6 208,00 kr 7 576,00 kr 7 888,00 kr 10 384,00 kr 548 685,20 kr 362 560,00 kr 266 176,00 kr 344 000,00 kr 0,00 kr 270 048,00 kr 31 680,00 kr 255 232,00 kr 16 000,00 kr 166 592,00 kr 4 800,00 kr 0,00 kr 398 400,00 kr 78 400,00 kr 500 001,60 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 315 200,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 854,46 kr 0,00 kr 1 976,96 kr 12,88 kr 2 145,72 kr 468,67 kr 1 724,04 kr 2 283,75 kr 83,06 kr 3 213,89 kr 0,00 kr 0,00 kr 40,91 kr 131,32 kr 0,00 kr 1 723,65 kr 4 033,64 kr 18,01 kr 2 149,21 kr 1 225,28 kr 1 640,24 kr 1 810,40 kr 1 993,60 kr 252,00 kr 28,00 kr 31,04 kr 37,88 kr 39,44 kr 51,92 kr 2 743,43 kr 1 812,80 kr 1 330,88 kr 1 720,00 kr 0,00 kr 1 350,24 kr 158,40 kr 1 276,16 kr 80,00 kr 832,96 kr 24,00 kr 0,00 kr 1 992,00 kr 392,00 kr 2 500,01 kr 40,00 kr 0,00 kr 1 576,00 kr 0,00

15

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

78/14/0/0 78/15/0/0 78/16/0/0 78/17/0/0 78/18/0/0 78/19/0/0 78/20/0/0 78/21/0/0 78/22/0/0 78/23/0/0 78/24/0/0 78/24/1/0 78/25/0/0 78/26/0/0 78/27/0/0 78/28/0/0 78/29/0/0 78/30/0/0 78/31/0/0 78/34/0/0 78/35/0/0 78/36/0/0 78/37/0/0 78/38/0/0 78/38/1/0 78/39/0/0 78/40/0/0 78/41/0/0 78/42/0/0 78/43/0/0 78/45/0/0 78/46/0/0 78/47/0/0 78/48/0/0 78/49/0/0 78/50/0/0 78/51/0/0 78/52/0/0 78/53/0/0 78/54/0/0 78/55/0/0 78/56/0/0 78/57/0/0 78/58/0/0 78/59/0/0 78/60/0/0 78/61/0/0 78/62/0/0

Navn

BERGLUND HANS PETER LARSEN GUNVOR MARIE BALLOVARRE SILJE LARSEN GUNVOR MARIE OLSEN ELSE MARIE ØVERGÅRD ARVID J SAMUELSEN HANS OVE HANSEN LEIF HARRY HEGDAHL WENCHE MYRSTAD BRUVOLD PETER ANDRE NILSEN JOHAN L LARSEN ASTA NORDIS BALLOVARRE SILJE BERGLUND VILMA EMELIE HANSSEN BJØRN INGE LUNDVOLL HANS S LUNDVOLL TOR AKSEL PETTERSEN LUNDVOLL EDEL OSVALDSEN KURT OLSEN ELSE MARIE SANDSTRAND ELIN LARSEN JOHN MARIUS HANSEN PEDER IVAR M NILSEN INGRID TORNEUS RAGNA NILSEN JOHAN L EDVARDSEN JHØRDIS N DØDSBO JENSEN ANDREAS OSVALDSEN MAGNE OLAF SAMUELSEN EDITH JENSINE LARSEN HARALD VALDEMAR PEDERSEN INGER JOHANNE PETTERSEN LUNDVOLL EDEL JAKOBSEN KJELLAUG R BALLOVARRE ANNA SOLBJØRG SANDSTRAND ELIN BALLOVARRE VIDAR EGIL LUNDVOLL ANITA BEATE JENSEN BJØRNAR JENSEN BJØRNAR SKOGHEIM GRETHE RIKARDA SKOGHEIM GRETHE BERGLUND KARI E B BERGLUND GEIR OTTO OSVALDSEN TOMMY BALLOVARRE SILJE NILSEN INGUNN NILSEN ROLF ARNE

Skattetakst

kr 1 119 040,00 kr 1 871,96 kr 0,00 kr 334 400,00 kr 0,00 kr 50 880,00 kr 450 892,80 kr 767 040,00 kr 453 234,65 kr 791 104,00 kr 17 600,00 kr 295 424,00 kr 302 400,00 kr 298 304,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 667 738,32 kr 526 400,00 kr 334 400,00 kr 196 928,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 356 880,85 kr 263 840,00 kr 2 400,00 kr 415 968,00 kr 16 000,00 kr 279 360,00 kr 742 008,00 kr 625 920,00 kr 625 760,00 kr 154 464,00 kr 0,00 kr 16 000,00 kr 7 232,00 kr 7 128,00 kr 583 392,00 kr 964 616,00 kr 684 120,00 kr 62 472,00 kr 7 560,00 kr 677 696,00 kr 783 776,00 kr 973 424,00 kr 909 952,00 kr 316 944,00 kr 841 568,00 kr 815 064,00

Eiendomsskatt

kr 5 595,20 kr 9,36 kr 0,00 kr 1 672,00 kr 0,00 kr 254,40 kr 2 254,46 kr 3 835,20 kr 2 266,17 kr 3 955,52 kr 88,00 kr 1 477,12 kr 1 512,00 kr 1 491,52 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 338,69 kr 2 632,00 kr 1 672,00 kr 984,64 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 784,40 kr 1 319,20 kr 12,00 kr 2 079,84 kr 80,00 kr 1 396,80 kr 3 710,04 kr 3 129,60 kr 3 128,80 kr 772,32 kr 0,00 kr 80,00 kr 36,16 kr 35,64 kr 2 916,96 kr 4 823,08 kr 3 420,60 kr 312,36 kr 37,80 kr 3 388,48 kr 3 918,88 kr 4 867,12 kr 4 549,76 kr 1 584,72 kr 4 207,84 kr 4 075,32

16

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

78/63/0/0 78/64/0/0 78/65/0/0 78/66/0/0 78/67//0 78/68/0/0 78/69// 78/70// 78/71/0/0 78/74/0/0 78/75/0/0 79/1/0/0 79/1/1/0 79/2/0/0 79/2/1/0 79/3/0/0 79/4/0/0 79/5/0/0 79/5/1/0 79/6/0/0 79/8/0/0 79/9/0/0 79/10/0/0 79/10/1/0 79/11/0/0 79/12/0/0 79/13/0/0 79/14/0/0 79/14/1/0 79/15/0/0 79/16/0/0 79/17/0/0 79/18/0/0 79/19/0/0 79/21/0/0 79/22/0/0 79/23/0/0 79/25/0/0 79/27/0/0 79/28/0/0 79/29/0/0 79/30/0/0 79/31/0/0 79/32/0/0 79/35/0/0 79/36/0/0 79/39/0/0 79/40/0/0

Navn

ISAKSEN THROND NILSEN TOVE OSVALDSEN TOMMY BALLOVARRE JARL ERIK SAMUELSEN LAURITZ S ERIKSEN TORILL MARIE SKOGHEIM GRETHE RIKARDA LUNDVOLL KARL OTTO BERGLUND GUNNHILD MARTINSEN BERIT BERGLY LARSEN ERNA KASPARA RIBE ARILD EDMUND HENRIKSEN ODD ISAK RIBE ARILD EDMUND JOHANSEN REIDULF A RASMUSSEN ODD W LIEBECK PAUL ARNE JOHANSEN ROAR JOHANSEN ROAR GREINER BRITT HENNIE SOLHAUG TROND LEIROS EMIL BECK ROGER BECK ASBJØRG LYDERSEN GUNNVOR J RIBE ARILD EDMUND OLSEN SVEIN-HELGE KARLSEN TORVALD H KARLSEN TORVALD H BAKKEHAUG HALDOR SIGFRE SØRHEIM NILS HANSSEN BJØRN INGE NERBERG SONJA THERESE NILSSE VANG REIDAR BAKKEHAUG TORGEIR NORDSVEEN PER JOHANSEN ROAR ARILD SØRHEIM NILS HENRIKSEN ÅSE J BORCH OLEIF JOAKIM HØISETH JØRN RYGH JOHANSEN LAILA VIBEKE TORBERGSEN MARGIT SAMUELSEN PER INGOLF VANG GUNN ANITA RYGH JOHANSEN UNNI STRAND OTTAR SAMUELSEN HALVARD

Skattetakst

kr 658 344,00 kr 708 464,00 kr 4 904,00 kr 229 168,80 kr 501 440,00 kr 387 152,00 kr 40 773,60 kr 52 343,20 kr 437 556,80 kr 281 696,00 kr 463 360,00 kr 422 208,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 612 096,00 kr 639 040,00 kr 244 800,00 kr 136 691,20 kr 403 200,00 kr 307 921,01 kr 361 280,00 kr 738 956,80 kr 0,00 kr 200 160,00 kr 570 000,00 kr 306 880,00 kr 349 891,01 kr 586 208,00 kr 478 000,00 kr 1 021 888,00 kr 12 684,14 kr 298 700,80 kr 340 160,00 kr 728 640,00 kr 162 741,89 kr 402 944,00 kr 27 520,00 kr 1 061 600,00 kr 16 000,00 kr 759 400,00 kr 12 000,00 kr 606 750,00 kr 525 888,00 kr 773 600,00 kr 19 376,00 kr 933 910,00 kr 1 048 220,00 kr 878 360,00

Eiendomsskatt

kr 3 291,72 kr 3 542,32 kr 24,52 kr 1 145,84 kr 2 507,20 kr 1 935,76 kr 203,87 kr 261,72 kr 2 187,78 kr 1 408,48 kr 2 316,80 kr 2 111,04 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 060,48 kr 3 195,20 kr 1 224,00 kr 683,46 kr 2 016,00 kr 1 539,61 kr 1 806,40 kr 3 694,78 kr 0,00 kr 1 000,80 kr 2 850,00 kr 1 534,40 kr 1 749,46 kr 2 931,04 kr 2 390,00 kr 5 109,44 kr 63,42 kr 1 493,50 kr 1 700,80 kr 3 643,20 kr 813,71 kr 2 014,72 kr 137,60 kr 5 308,00 kr 80,00 kr 3 797,00 kr 60,00 kr 3 033,75 kr 2 629,44 kr 3 868,00 kr 96,88 kr 4 669,55 kr 5 241,10 kr 4 391,80

17

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

79/41/0/0 79/42/0/0 79/44/0/0 79/45/0/0 79/46/0/0 79/47/0/0 79/48/0/0 79/49/0/0 79/51/0/0 79/52/0/0 79/53/0/0 79/54/0/0 79/55/0/0 79/56/0/0 79/57/0/0 79/59/0/0 79/63/0/0 80/1/0/0 80/2/0/0 80/3/0/0 80/4/0/0 80/5/0/0 80/6/0/0 80/7/0/0 80/8/0/0 81/1/0/0 81/2/0/0 81/3/0/0 81/3/1/0 81/3/2/0 81/4/0/0 81/5/0/0 81/6/0/0 81/7/0/0 81/8/0/0 81/9/0/0 81/10/0/0 81/11/0/0 81/12/0/0 81/13/0/0 81/14/0/0 81/15/0/0 81/16/0/0 81/17/0/0 81/18/0/0 81/21/0/0 81/22/0/0 81/24/0/0

Navn

SAMUELSEN HALDOR-INGE NILSEN JAN TERJE RYGH OLAUG BORCH JOHAN HAN ANSELM BAKKEHAUG NILS OLE BAKKEHAUG ASLE HALLVAR RIBE ARILD EDMUND BAKKEHAUG ELISABETH BORCH STØLAND GUNHILD GREINER BRITT HENNIE OLSEN NATALIE BECK WALTENBERG FRODE BAKKEHAUG TOR-HARRY BAKKEHAUG HÅVARD BAKKEHAUG GEIR KÅRE LARSEN ASGEIR ARLAUSKIENE INGRIDA WALTENBERG JAN ARNE ISAKSEN PAUL SKOGVANG EDMUND G NORDLI KJELL RYGH MARGITH SOFIE WALTENBERG JAN ARNE RYGH SVEIN ROALD BERGLUND ARVID JONNY BERG JOHANNES ANSGAR JENSSEN HÅVARD JENSEN REIDAR JENSEN REIDAR BERGLUND IRENE FORFANG ODDBJØRN FORFANG HERMAN LUDVIG LARSEN ASGEIR WALTENBERG JAN ARNE LARSEN EIRIK FORFANG ASBJØRN EKNES ÅSE BERGLIOT HANSEN MAGNUS ALF JOHANSEN EGIL K BERG ISAKSEN KÅRE SØREM ELLEN-WIGDIS LOCKERTSEN JENSEN OLAV INGVALD SKILLE ASLAUG I BERGLUND BJØRNAR JENSSEN PETRA INGERDA JENSSEN HÅVARD DANIEL FORFANG ROLF JOHANSEN JOHAN ANSGAR

Skattetakst

kr 936 970,00 kr 701 550,00 kr 646 230,00 kr 316 310,00 kr 396 980,00 kr 433 860,00 kr 1 151 312,00 kr 1 272 230,00 kr 806 480,00 kr 355 488,00 kr 909 823,20 kr 2 243 398,00 kr 463 112,00 kr 1 094 841,60 kr 1 132 048,00 kr 0,00 kr 11 831,20 kr 0,00 kr 381 202,25 kr 440 963,97 kr 194 199,70 kr 457 992,00 kr 443 966,40 kr 803 648,00 kr 18 551,20 kr 531 008,00 kr 1 054 182,40 kr 649 894,40 kr 9 600,00 kr 620 320,00 kr 29 760,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 208 256,00 kr 680 064,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 24 000,00 kr 181 816,40 kr 381 593,60 kr 385 600,00 kr 394 560,00 kr 268 505,60 kr 0,00 kr 207 354,88 kr 344 743,83 kr 272 960,00 kr 404 800,00

Eiendomsskatt

kr 4 684,85 kr 3 507,75 kr 3 231,15 kr 1 581,55 kr 1 984,90 kr 2 169,30 kr 5 756,56 kr 6 361,15 kr 4 032,40 kr 1 777,44 kr 4 549,12 kr 11 216,99 kr 2 315,56 kr 5 474,21 kr 5 660,24 kr 0,00 kr 59,16 kr 0,00 kr 1 906,01 kr 2 204,82 kr 971,00 kr 2 289,96 kr 2 219,83 kr 4 018,24 kr 92,76 kr 2 655,04 kr 5 270,91 kr 3 249,47 kr 48,00 kr 3 101,60 kr 148,80 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 041,28 kr 3 400,32 kr 0,00 kr 0,00 kr 120,00 kr 909,08 kr 1 907,97 kr 1 928,00 kr 1 972,80 kr 1 342,53 kr 0,00 kr 1 036,77 kr 1 723,72 kr 1 364,80 kr 2 024,00

18

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

81/25/0/0 81/26/0/0 81/27/0/0 81/28/0/0 81/29/0/0 81/31/0/0 81/32/0/0 81/33/0/0 81/34/0/0 81/35/0/0 81/37/0/0 81/39/0/0 81/40/0/0 81/41/0/0 81/42/0/0 81/43/0/0 81/44/0/0 81/46/0/0 81/47/0/0 81/48/0/0 81/49/0/0 81/50/0/0 81/51/0/0 81/52/0/0 81/53/0/0 81/54/0/0 81/55/0/0 81/57/0/0 81/58/0/0 81/59/0/0 81/60/0/0 81/61/0/0 81/62/0/0 81/63/0/0 81/64/0/0 81/65/0/0 81/66/0/0 81/67/0/0 81/68/0/0 81/69/0/0 81/71/0/0 81/72/0/0 82/1/0/0 82/2/0/0 82/3/0/0 82/4/0/0 82/5/0/0 82/6/0/0

Navn

JOHANSEN JOHAN ANSGAR MARTHINSEN GUDMUND HJ HANSEN MAGNUS ALF FORFANG ROLF OLSEN JAN-VILLY LARSEN BERNT HUGO PEDERSEN ARVE HANSEN MAGNUS ALF JENSEN ALFHILD HJØRDIS FORFANG HERMAN LUDVIG LØVLAND JARLE BIRGER BERG JOHANNES ANSGAR FORFANG ASBJØRN LARSEN TURID SAMUELSEN HENRY ALVIN FORFANG HERMAN LUDVIG SKOGHEIM MARTIN JOACIM OLSEN SIGMUND ELDRIK SLETTLI HELGE ARNE JENSEN ALFHILD HJØRDIS BERGLUND BJØRNAR AMUNDSEN ANBJØRG S WALTENBERG JUDITH F SØRENSEN ASBJØRN FORFANG JON CHARLES BERG EMIL ANDRE TROMS KRAFT NETT AS PEDERSEN FREDDY FORFANG ODDBJØRN SAMUELSEN ROGER JOHANNES JENSSEN NORALF LARSEN ODD HARALD LARSEN ASGEIR HANSEN ALF RAGNAR KOSFELD MARGIT FORFANG ARILD HAUSNER ANNE-LISE BERGLUND CAMILLA FORFANG MERETHE ANNIE H JENSSEN ARNE HUGO BERGLUND ARVID JONNY WALTENBERG JAN ARNE LARSSEN HERDIS INDIANNA KARLSEN SVEIN HÅVARD GEMERT ROLF GEORG VAN GEMERT ROLF GEORG VAN OLSEN GUDRUND ALISE HANSEN INGEBJØRG

Skattetakst

kr 0,00 kr 813 120,00 kr 282 805,60 kr 10 560,28 kr 436 788,12 kr 503 175,37 kr 98 655,86 kr 0,00 kr 276 992,00 kr 471 520,00 kr 639 360,00 kr 7 200,00 kr 343 840,00 kr 4 320,00 kr 885 600,00 kr 0,00 kr 299 160,57 kr 495 776,00 kr 6 720,00 kr 3 600,00 kr 676 768,00 kr 458 940,44 kr 619 200,00 kr 688 160,00 kr 271 462,40 kr 558 856,00 kr 0,00 kr 784 784,00 kr 736 296,00 kr 688 304,00 kr 844 416,00 kr 728 744,00 kr 575 288,00 kr 316 376,00 kr 553 512,00 kr 432 616,00 kr 846 296,00 kr 800 304,00 kr 2 048 064,00 kr 970 504,00 kr 536 964,80 kr 57 322,40 kr 521 984,00 kr 301 888,00 kr 413 760,00 kr 8 000,00 kr 392 000,00 kr 240 448,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 4 065,60 kr 1 414,03 kr 52,80 kr 2 183,94 kr 2 515,88 kr 493,28 kr 0,00 kr 1 384,96 kr 2 357,60 kr 3 196,80 kr 36,00 kr 1 719,20 kr 21,60 kr 4 428,00 kr 0,00 kr 1 495,80 kr 2 478,88 kr 33,60 kr 18,00 kr 3 383,84 kr 2 294,70 kr 3 096,00 kr 3 440,80 kr 1 357,31 kr 2 794,28 kr 0,00 kr 3 923,92 kr 3 681,48 kr 3 441,52 kr 4 222,08 kr 3 643,72 kr 2 876,44 kr 1 581,88 kr 2 767,56 kr 2 163,08 kr 4 231,48 kr 4 001,52 kr 10 240,32 kr 4 852,52 kr 2 684,82 kr 286,61 kr 2 609,92 kr 1 509,44 kr 2 068,80 kr 40,00 kr 1 960,00 kr 1 202,24

19

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

82/6/1/0 82/7/0/0 82/8/0/0 82/9/0/0 82/10/0/0 82/11/0/0 82/12/0/0 82/13/0/0 82/14/0/0 82/15/0/0 82/16/0/0 82/17/0/0 82/18/0/0 82/19/0/0 82/20/0/0 82/21/0/0 82/23/0/0 82/24/0/0 82/26/0/0 82/27/0/0 82/29/0/0 82/30/0/0 82/31/0/0 82/32/0/0 82/33/0/0 82/34/0/0 82/35/0/0 82/36/0/0 82/37/0/0 82/38/0/0 82/39/0/0 82/41/0/0 82/42/0/0 82/44/0/0 82/45/0/0 82/47/0/0 82/49/0/0 82/51/0/0 82/52/0/0 82/53/0/0 82/54/0/0 82/55/0/0 82/56/0/0 82/57/0/0 82/59/0/0 82/60/0/0 83/2/0/0

Navn

HANSEN HELGE NILSEN LEIF M. V/RIGMOR LARSEN GLOMSETH HANS OTTO HANSEN INGEBJØRG SIVERTSEN INGOLV KRISTIANSEN INGROLF BJØRN OPPHEIM JENS ODD SIVERTSEN INGOLV BLESS KJETIL REIDAR HANSEN INGEBJØRG HANSEN JENVALD K LARSEN TORE HENRIKSEN INGRID LILLIAN GLOMSETH HANS OTTO KARLSEN PER MARTIN OLSEN GUDRUND ALISE SØRENSEN VIDAR GEMERT ROLF GEORG VAN KARLSEN SVEIN HÅVARD LARSEN RIGMOR OLSEN GUDRUND ALISE OLSEN GUDRUND ALISE LARSEN HULDA MARY IRENE NILSEN MARGARETH KARLSEN ALF EINAR ELISEUSSEN ARNHILD GEMERT ROLF GEORG VAN ROGNLI ÅSMUND EGIL KARLSEN LILLY BLESS KARLSEN REIDAR MAGNUS LARSEN TORE HANSEN INGEBJØRG HANSEN INGEBJØRG OLSEN PER LUDVIG OLSEN HALVARD TORNEUS ELISE JOHANNA LARSEN GEIR-PETTER KARLSEN RONNY HANSEN HEIDI BERGSTAD FRANK MARTIN LUNDVOLL KJELL ROGER KARLSEN MARTHA HENNIE SKOG MARTIN LARSEN LINN MARIA SIMONSEN ØYVIND WALTENBERG FRODE EILERTSEN RANVEIG

Skattetakst

kr 0,00 kr 330 816,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 247 680,00 kr 0,00 kr 357 338,45 kr 0,00 kr 347 200,00 kr 0,00 kr 278 144,00 kr 223 040,00 kr 298 577,81 kr 366 400,00 kr 854 361,60 kr 278 041,60 kr 596 264,23 kr 259 571,03 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 239 328,00 kr 357 583,78 kr 726 400,00 kr 851 104,00 kr 0,00 kr 596 960,00 kr 348 000,00 kr 48 000,00 kr 915 808,00 kr 18 800,00 kr 1 200,00 kr 579 320,00 kr 3 816,00 kr 378 112,00 kr 702 472,00 kr 472 440,00 kr 521 936,00 kr 560 848,00 kr 1 118 976,00 kr 564 256,00 kr 782 504,00 kr 776 734,40 kr 1 042 575,20 kr 16 926,40 kr 84 000,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 1 654,08 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 238,40 kr 0,00 kr 1 786,69 kr 0,00 kr 1 736,00 kr 0,00 kr 1 390,72 kr 1 115,20 kr 1 492,89 kr 1 832,00 kr 4 271,81 kr 1 390,21 kr 2 981,32 kr 1 297,86 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 196,64 kr 1 787,92 kr 3 632,00 kr 4 255,52 kr 0,00 kr 2 984,80 kr 1 740,00 kr 240,00 kr 4 579,04 kr 94,00 kr 6,00 kr 2 896,60 kr 19,08 kr 1 890,56 kr 3 512,36 kr 2 362,20 kr 2 609,68 kr 2 804,24 kr 5 594,88 kr 2 821,28 kr 3 912,52 kr 3 883,67 kr 5 212,88 kr 84,63 kr 420,00

20

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

83/3/0/0 83/3/1/0 83/3/3/0 83/4/0/0 83/5/0/0 83/5/1/0 83/5/2/0 83/5/3/0 83/5/6/0 83/5/7/0 83/5/8/0 83/5/9/0 83/5/10/0 83/5/15/0 83/5/17/0 83/5/19/0 83/5/20/0 83/5/22/0 83/5/23/0 83/5/24/0 83/5/25/0 83/5/27/0 83/5/31/0 83/5/32/0 83/5/33/0 83/6/0/0 83/7/0/0 83/8/0/0 83/8/2/0 83/9/0/0 83/10/0/0 83/12/0/0 83/13/0/0 83/14/0/0 83/15/0/0 83/16/0/0 83/18/0/0 83/21/0/0 83/22/0/0 83/23/0/0 83/24/0/0 83/25/0/0 83/26/0/0 83/27/0/0 83/28/0/0 83/29/0/0 83/30/0/0 83/31/0/0

Navn

JAKLIN BERGLIOT ALVILDE LARSEN PER MAGNE HANSEN JORUNN HELENE BJØRN GUNHILD ASTRID VATNE INGUNN IRENE RIVERTZ JAKLIN KLAUS HANSEN HÅKON DØDSBO RASMUSSEN INGA JENSEN HARALD B.

SOLBERG SOLFRID MARIE HANSEN HANS GERHARD DØDSBO OLSEN RASMUS MYRAN RANNFRID BREIVIK HANS P ROGNLI EIRIK LEE HANSEN BJØRN ALISE V/TORGEIR BJØRN RIVERTZ RANDI HÆREM LYNGDAL KYRRE ODDLEIF BJØRN SYLVI NELLY H HANSEN JOHNNY ARNE BJØRN KARL JOHAN BJØRN ALISE HENRIETTE ERIKSEN EGIL MAGNE JOHANSEN RANDI EIDET ASTRID MARIE LARSEN JOHN IVAR LARSEN EGIL ARNOLD SOLHEIM INGEBORG SOLHEIM INGEBORG ROSSING HILLEBORG LEONORA WISLØFF RONALD HENNING BJØRN KLARA INGBERTE TROMS FYLKESKOMMUNE BJØRN TROND ARILD IVERSEN INGEBJØRG H BERGÅS ODD ERIK OLSEN KJELL CHARLES JARLE GARFJELL HARALD OLSEN KJELL CHARLES JARLE OLSEN ROLF HARALD JOHANSEN JAN IVAR BJØRN ROBERT BJØRKLUND ROBERT WISLØFF RAGNAR VIKTOR JENSEN HERBORG IRENE LISET SIV OPPEGÅRD RIGMOR EILERTSEN RANVEIG

Skattetakst

kr 45 289,51 kr 373 864,53 kr 337 700,00 kr 10 000,00 kr 1 096 720,00 kr 0,00 kr 13 279,72 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 797 718,37 kr 0,00 kr 389 220,00 kr 934 598,50 kr 0,00 kr 0,00 kr 597 515,00 kr 1 147 263,43 kr 646 757,60 kr 0,00 kr 310 628,16 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 432 320,00 kr 34 000,00 kr 634 064,00 kr 166 560,00 kr 0,00 kr 292 203,23 kr 830 483,70 kr 199 477,15 kr 426 267,48 kr 484 800,00 kr 190 528,00 kr 502 508,30 kr 0,00 kr 302 649,75 kr 395 840,00 kr 33 286,12 kr 812 486,00 kr 35 208,67 kr 451 482,15 kr 342 534,00 kr 443 652,58 kr 378 000,00

Eiendomsskatt

kr 226,45 kr 1 869,32 kr 1 688,50 kr 50,00 kr 5 483,60 kr 0,00 kr 66,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 988,59 kr 0,00 kr 1 946,10 kr 4 672,99 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 987,57 kr 5 736,32 kr 3 233,79 kr 0,00 kr 1 553,14 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 161,60 kr 170,00 kr 3 170,32 kr 832,80 kr 0,00 kr 1 461,02 kr 4 152,42 kr 997,39 kr 2 131,34 kr 2 424,00 kr 952,64 kr 2 512,54 kr 0,00 kr 1 513,25 kr 1 979,20 kr 166,43 kr 4 062,43 kr 176,04 kr 2 257,41 kr 1 712,67 kr 2 218,26 kr 1 890,00

21

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

83/32/0/0 83/33/0/0 83/35/0/0 83/36/0/0 83/38/0/0 83/40/0/0 83/41/0/0 83/42/0/0 83/43/0/0 83/44/0/0 83/45/0/0 83/46/0/0 83/47/0/0 83/48/0/0 83/49/0/0 83/50/0/0 83/51/0/0 83/53/0/0 83/54/0/0 83/55/0/0 83/56/0/0 83/57/0/0 83/58/0/0 83/59/0/0 83/60/0/0 83/61/0/0 83/62/0/0 83/63/0/0 83/64/0/0 83/65/0/0 83/66/0/0 83/67/0/0 83/68/0/0 83/72/0/0 83/74/0/0 83/75/0/0 83/76/0/0 83/77/0/0 83/78/0/0 83/79/0/0 83/80/0/0 83/81/0/0 83/84/0/0 83/85/0/0 83/86/0/0 83/87/0/0 83/88/0/0

Navn

BERGÅS ODD ERIK BJØRN MARTHA BERLOTTE BJØRN VIDAR OVE LUNDVOLL REIDAR OLSEN KJELL CHARLES JARLE JOHANSEN JAN FYHN JØRN OPPEGAARD RIGMOR ROSS ELIN HELENE BJØRN ELSA GULVEIG SKOGVANG ASTRID NILSEN STEN-TORE BJØRN ELSA GULVEIG BRUVOLD KLARA HELENE LUNDVOLL REIDAR LØVLI BIRGIT M MARVOLL HALLGJERD JØRGENSEN ASTRID HANSSEN ODD HELGE BJØRN ELSA GULVEIG PEDERSEN RAGNHILD H JOSEFSEN BENTE ANNIE OLSEN ROALD NORVALD OLSEN ARNE OLAV OLSEN ROLF HARALD LØVLI BIRGIT M KOCH ARILD YNGVE LARSEN JOHN IVAR JAKLIN FRODE ROSSING HILLEBORG LEONORA JAKLIN KJELL IVAR SOLHEIM TERJE HANSEN ERNA MARIE PAULI BEKKSTRAND FRANK HANSEN BENTE MERETE RASMUSSEN ODD W HANSEN OLAV RAGNVALD ROSS ELLEN TOVE MARTINSEN SOFIE RIVERTZ RANDI HÆREM HALDEN HANS OLSEN HALVARD ELLING LUND BJØRN SIGURD HANSEN ERNA MARIE PAULI HANSEN SUSAN ELIASSEN JOHNNY ISPIRLI CUMHUR

Skattetakst

kr 0,00 kr 612 720,05 kr 279 380,00 kr 339 920,00 kr 79 200,00 kr 33 600,00 kr 785 550,00 kr 12 000,00 kr 743 300,00 kr 558 000,00 kr 715 200,00 kr 446 716,10 kr 8 160,00 kr 487 720,00 kr 17 000,00 kr 706 200,00 kr 450 400,00 kr 781 600,00 kr 519 200,00 kr 1 248,00 kr 792 320,00 kr 15 000,00 kr 11 645,56 kr 12 000,00 kr 100 800,00 kr 8 000,00 kr 925 900,00 kr 738 912,00 kr 167 447,44 kr 338 560,00 kr 338 400,00 kr 388 000,00 kr 1 081 800,00 kr 1 202 910,00 kr 601 870,00 kr 360 160,00 kr 385 560,00 kr 152 456,00 kr 432 200,00 kr 6 344,00 kr 564 420,00 kr 1 072 920,00 kr 1 078 810,00 kr 1 240,00 kr 753 580,00 kr 896 670,00 kr 671 180,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 3 063,60 kr 1 396,90 kr 1 699,60 kr 396,00 kr 168,00 kr 3 927,75 kr 60,00 kr 3 716,50 kr 2 790,00 kr 3 576,00 kr 2 233,58 kr 40,80 kr 2 438,60 kr 85,00 kr 3 531,00 kr 2 252,00 kr 3 908,00 kr 2 596,00 kr 6,24 kr 3 961,60 kr 75,00 kr 58,23 kr 60,00 kr 504,00 kr 40,00 kr 4 629,50 kr 3 694,56 kr 837,24 kr 1 692,80 kr 1 692,00 kr 1 940,00 kr 5 409,00 kr 6 014,55 kr 3 009,35 kr 1 800,80 kr 1 927,80 kr 762,28 kr 2 161,00 kr 31,72 kr 2 822,10 kr 5 364,60 kr 5 394,05 kr 6,20 kr 3 767,90 kr 4 483,35 kr 3 355,90

22

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

83/90/0/0 83/92/0/0 83/98/0/0 83/99/0/0 83/100/0/0 83/101/0/0 83/105/0/0 83/107/0/0 83/108/0/0 83/121/0/0 83/123/0/0 83/128/0/0 83/129/0/0 83/130/0/0 83/131/0/0 83/132/0/0 83/134/0/0 83/135/0/0 83/136/0/0 83/137/0/0 83/138/0/0 83/140/0/0 83/142/0/0 83/143/0/0 83/144/0/0 83/147/0/0 83/148/0/0 83/149/0/0 83/150/0/0 83/151/0/0 83/152/0/0 83/157/0/0 83/161/0/0 83/162/0/0 83/163/0/0 83/164/0/0 83/165/0/0 83/166/0/0 83/168/0/0 83/169/0/0 83/170/0/0 83/171/0/0 83/172/0/0 83/176/0/0 83/177/0/0 83/180/0/0 83/181/0/0 83/182/0/0

Navn

DAHL KIRSTEN EDEL BERG HILMA HVEDING NILS DITLEF LYNGDAL ESPEN ANDRÈ LYNGDAL ESPEN ANDRÈ BERNTSEN STIG-OVE JENSEN ERNST IVAN SKOGVANG ROY ISAK BORCK INGVALD EDVARD TØLLEFSEN ROLF L ISAKSEN TOM-JARLE SØRENSEN CHARLES MIKAEL HANSEN JØRN WILLY KARLSEN ALF EDMUND LUDVIGSEN ARE HANSEN STIG ARNE BERG PER RONALD LUDVIGSEN ARE HEITMANN SINDRE KARLSEN INGUN OLSEN NITA KRISTINE ISAKSEN TOM-ARE M/FL.

HOE TROND ARNE JØRGENSEN ROALD M JOHANSEN KJETIL ROGNLI ROAR CORNELIUSSEN TORD MACKAY KJELL GUNNAR FJELLSTAD KÅRE BERG TORBJØRN UTSI JOHN HENRIK HENRIKSEN EVALD SKOG LINDA MARTINUSSEN GUNHILD HANSEN KARL HENRY HØGÅS GUDMUND L JOHANSEN KÅRE JOHAN HOE ØISTEIN JOHANSEN FREDDY ARE SOLBERG SOLFRID MARIE HVEDING NILS DITLEF LANES ASBJØRN ODDLEIF KARLSEN FRODE FIGENSCHOU TRUE HOE TROND ARNE WIKBO WILLY TORBJØRN ISAKSEN SIV-HEGE LARSEN DANIEL

Skattetakst

kr 655 790,00 kr 1 015 790,00 kr 3 712,00 kr 6 995,00 kr 1 015 250,00 kr 772 170,00 kr 316 910,00 kr 1 010 570,00 kr 1 123 600,00 kr 4 336,00 kr 1 160 150,00 kr 585 030,00 kr 1 343 290,00 kr 977 750,00 kr 997 330,00 kr 1 040 410,00 kr 858 430,00 kr 2 624,00 kr 953 080,00 kr 673 460,00 kr 879 720,00 kr 939 550,00 kr 897 510,00 kr 294 000,00 kr 923 130,00 kr 909 020,00 kr 895 450,00 kr 1 087 420,00 kr 1 290 350,00 kr 885 050,00 kr 1 083 720,00 kr 987 960,00 kr 1 069 710,00 kr 713 030,00 kr 466 900,00 kr 620 440,00 kr 745 480,00 kr 774 910,00 kr 948 330,00 kr 374 930,00 kr 475 520,00 kr 1 123 190,00 kr 1 646 930,00 kr 531 710,00 kr 17 632,00 kr 1 556 029,00 kr 969 254,00 kr 636 831,20

Eiendomsskatt

kr 3 278,95 kr 5 078,95 kr 18,56 kr 34,98 kr 5 076,25 kr 3 860,85 kr 1 584,55 kr 5 052,85 kr 5 618,00 kr 21,68 kr 5 800,75 kr 2 925,15 kr 6 716,45 kr 4 888,75 kr 4 986,65 kr 5 202,05 kr 4 292,15 kr 13,12 kr 4 765,40 kr 3 367,30 kr 4 398,60 kr 4 697,75 kr 4 487,55 kr 1 470,00 kr 4 615,65 kr 4 545,10 kr 4 477,25 kr 5 437,10 kr 6 451,75 kr 4 425,25 kr 5 418,60 kr 4 939,80 kr 5 348,55 kr 3 565,15 kr 2 334,50 kr 3 102,20 kr 3 727,40 kr 3 874,55 kr 4 741,65 kr 1 874,65 kr 2 377,60 kr 5 615,95 kr 8 234,65 kr 2 658,55 kr 88,16 kr 7 780,15 kr 4 846,27 kr 3 184,16

23

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

83/183/0/0 83/184/0/0 83/188/0/0 84/1/0/0 84/1/1/0 84/1/2/0 84/1/3/0 84/1/4/0 84/1/6/0 84/1/8/0 84/1/14/0 84/1/20/0 84/1/24/0 84/1/25/0 84/1/27/0 84/1/29/0 84/1/33/0 84/1/35/0 84/1/38/0 84/1/39/0 84/1/41/0 84/1/45/0 84/1/46/0 84/1/47/0 84/1/48/0 84/1/51/0 84/1/56/0 84/1/59/0 84/1/68/0 84/1/71/0 84/1/74/0 84/1/76/0 84/1/78/0 84/1/82/0 84/1/83/0 84/1/85/0 84/1/96/0 84/1/99/0 84/1/104/0 84/1/107/0 84/1/112/0 84/1/115/0 84/1/124/0 84/1/126/0 84/1/135/0 84/1/136/0 84/1/138/0 84/1/140/0

Navn

TØLLEFSEN ROLF LAURITZ SKILLE GRETE SØRENG BREIVIK HANS PETTER OPPLYSNINGSVESENETS FOND ROSS JR. SVERRE HAGEVOLD ANNA KRISTINE DØDSBO EIDET ASTRID MARIE SEM BERNT LEO LARSEN ARNT JOHNNY WWW ROSS AS FYHN FRANK LANES ODDLAUG RAGNHILD PAULSEN ARNE HERMANN ERIKSEN SIGRUNN F VALBERG INGVILD SIMONSEN ANNE MARGRETHE PAULSEN EDEL EIENDOMSSELSKAPET PLUTO AS EDVARDSEN ODDVEIG RØRNES KYRRE KIIL BORCH NANNY V/MARTHA SLETTLI MYRHAUG TERJE STENHAUG PER KRISTIAN ROKLING STIAN ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS SOINI TURID SOFIE JOHANSEN RANFRID E EIKESTØL SOLVEIG I ROGNLI ØIVIND PARELI PEDERSEN SIGNE ELISE B ELEKTRO SPORT AS TEIGEN ARNE HEISKEL KÅRE GEORG BJØRKLIDS FERGEREDERI JOHANSEN OLE NIKOLAI JACOBSEN KIRSTEN HELENE HANSEN JIM KJETIL ØVERGÅRD THOR WALTER NYSETH KNUT HARALD SKOGVANG ODDBJØRN LØVLAND SUSANNE KRISTOFFERSEN TOR V BERGHEI ARNSTEIN LENHARD ANTONSEN SVERRE MARTIN OPPLYSNINGSVESENETS FOND THORSTENSEN DAG KRISTIANSEN EVEN BERG HEGE KRISTIN

Skattetakst

kr 597 436,00 kr 0,00 kr 895 638,00 kr 2 218 880,93 kr 0,00 kr 0,00 kr 242 072,12 kr 597 000,14 kr 320 200,14 kr 1 707 944,06 kr 280 200,14 kr 572 520,14 kr 411 508,55 kr 367 880,00 kr 718 377,10 kr 0,00 kr 583 400,14 kr 627 430,00 kr 345 000,14 kr 435 116,17 kr 597 461,26 kr 273 529,54 kr 382 280,14 kr 358 440,14 kr 3 181 280,00 kr 498 600,14 kr 469 070,50 kr 973 800,14 kr 452 300,00 kr 414 600,14 kr 2 880,00 kr 328 200,00 kr 431 380,00 kr 884 490,00 kr 853 950,00 kr 510 540,00 kr 515 930,00 kr 424 750,00 kr 864 010,00 kr 1 293 810,00 kr 883 020,00 kr 812 690,00 kr 21 840,00 kr 924 780,00 kr 960,00 kr 864 190,00 kr 434 140,00 kr 777 820,00

Eiendomsskatt

kr 2 987,18 kr 0,00 kr 4 478,19 kr 11 094,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 210,36 kr 2 985,00 kr 1 601,00 kr 8 539,72 kr 1 401,00 kr 2 862,60 kr 2 057,54 kr 1 839,40 kr 3 591,89 kr 0,00 kr 2 917,00 kr 3 137,15 kr 1 725,00 kr 2 175,58 kr 2 987,31 kr 1 367,65 kr 1 911,40 kr 1 792,20 kr 15 906,40 kr 2 493,00 kr 2 345,35 kr 4 869,00 kr 2 261,50 kr 2 073,00 kr 14,40 kr 1 641,00 kr 2 156,90 kr 4 422,45 kr 4 269,75 kr 2 552,70 kr 2 579,65 kr 2 123,75 kr 4 320,05 kr 6 469,05 kr 4 415,10 kr 4 063,45 kr 109,20 kr 4 623,90 kr 4,80 kr 4 320,95 kr 2 170,70 kr 3 889,10

24

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

84/1/146/0 84/1/152/0 84/1/154/0 84/1/158/0 84/1/159/0 84/1/162/0 84/1/168/0 84/1/175/0 84/1/176/0 84/1/181/0 84/1/182/0 84/1/187/0 84/1/191/0 84/1/200/0 84/1/202/0 84/1/204/0 84/1/206/0 84/2/0/0 84/5/0/0 84/8/0/0 84/9/0/0 84/11/0/0 84/13/0/0 84/15/0/0 84/16/0/0 84/17/0/0 84/18/0/0 84/19/0/0 84/20/0/0 84/22/0/0 84/23/0/0 84/24/0/0 84/25/0/0 84/26/0/0 84/27/0/0 84/28/0/0 84/29/0/0 84/30/0/0 84/31/0/0 84/32/0/0 84/33/0/0 84/34/0/0 84/36/0/0 84/37/0/0

Navn

HALDEN KNUT DALE VIGGO JØRN CHRISTENSEN TORIL OLSEN VIKTOR ERIKSEN SIGRUNN F KARLSEN HANNE-CHRISTINE OLSEN EIENDOM ANS OPPLYSNINGSVESENETS FOND FJELLSØY KAY ROGER PAULSEN INGUNN HELENE SIMONSEN ASBJØRN S OPPLYSNINGSVESENETS FOND OLSEN EIENDOM ANS LYNGSEIDET AUTOSENTER OLSEN OPSTAD BUSSELSKAP COOP NORD BA REN LYNGEN AS ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS INGEBRIGTSEN SVEIN ODD KIIL KARI HAUGAN FAGERHEIM ELI MARIE STRAND LILL-AINA MOE ASTRID LYNGEN RØR FAGERHEIM ELI HANSEN GEIR HUGO ERIKSEN STEIN HARALD BERGLUND EIVIND STEFFENSEN TONE ROSSING ASBJØRN HANSEN HÅLLINDER ROLF GØRAN LUNDVOLL JOHN ARNE GARFJELL ARNE S M GARFJELL ARNE S M LYNGEN VETERINÆRSENTER AS TROMS KRAFT NETT AS SØRVOLL ØYSTEIN GIÆVER EIENDOM STRANDVN 18/22 SOLBERG KENT FAGERBORG GUNN JØRGENSEN ELNA INGERDA ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS HAUGSTAD ARNE ISAKSEN EILIN KRISTIN

Skattetakst

kr 514 870,00 kr 1 018 180,00 kr 1 009 690,00 kr 895 250,00 kr 13 430,00 kr 808 230,00 kr 864 860,00 kr 280,00 kr 775 330,00 kr 802 400,00 kr 543 980,00 kr 5 240,00 kr 619 240,00 kr 1 013 780,00 kr 408 590,00 kr 6 001 540,00 kr 4 681 556,00 kr 3 227 864,19 kr 926 620,00 kr 1 121 260,00 kr 7 024,00 kr 1 064 340,00 kr 487 270,00 kr 1 088 950,00 kr 612 600,00 kr 1 108 480,00 kr 646 370,00 kr 925 000,00 kr 714 360,00 kr 308 430,00 kr 777 210,00 kr 6 688,00 kr 955 570,00 kr 1 024,00 kr 438 630,00 kr 5 618 210,00 kr 484 500,00 kr 2 876 240,00 kr 909 270,00 kr 406 180,00 kr 609 620,00 kr 225 720,00 kr 697 550,00 kr 739 160,00

Eiendomsskatt

kr 2 574,35 kr 5 090,90 kr 5 048,45 kr 4 476,25 kr 67,15 kr 4 041,15 kr 4 324,30 kr 1,40 kr 3 876,65 kr 4 012,00 kr 2 719,90 kr 26,20 kr 3 096,20 kr 5 068,90 kr 2 042,95 kr 30 007,70 kr 23 407,78 kr 16 139,32 kr 4 633,10 kr 5 606,30 kr 35,12 kr 5 321,70 kr 2 436,35 kr 5 444,75 kr 3 063,00 kr 5 542,40 kr 3 231,85 kr 4 625,00 kr 3 571,80 kr 1 542,15 kr 3 886,05 kr 33,44 kr 4 777,85 kr 5,12 kr 2 193,15 kr 28 091,05 kr 2 422,50 kr 14 381,20 kr 4 546,35 kr 2 030,90 kr 3 048,10 kr 1 128,60 kr 3 487,75 kr 3 695,80

25

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

84/39/0/0 84/40/0/0 84/41/0/0 84/42/0/0 84/43/0/0 84/44/0/0 84/45/0/0 84/46/0/0 84/47/0/0 84/48/0/0 84/49/0/0 84/50/0/0 84/51/0/0 84/52/0/0 84/53/0/0 84/54/0/0 84/55/0/0 84/56/0/0 84/57/0/0 84/58/0/0 84/59/0/0 84/60/0/0 84/61/0/0 84/62/0/0 84/63/0/0 84/64/0/0 84/65/0/0 84/66/0/0 84/67/0/0 84/68/0/0 84/69/0/0 84/70/0/0 84/71/0/0 84/72/0/0 84/73/0/0 84/74/0/0 84/75/0/0 84/76/0/0 84/77/0/0 84/78/0/0 84/79/0/0 84/80/0/0 84/81/0/0 84/82/0/0 84/83/0/0 84/84/0/0 84/85/0/0 84/86/0/0

Navn

FYHN TONE KRISTINE ERIKSEN MONICA ARNE HAUGSTAD GIÆVER EIENDOM STRANDVEIEN 24 HANSSEN RANDI PAULINE PASCOE CAROL OLSEN KRISTIAN H BERGSTAD ANNE KARIN DITLEFSEN KJELLAUG MARI DITLEFSEN KJELLAUG MARI WILHELMSEN ARNE DAHL ALMAR NORDSTRØM ROGNLI ULRIK EDVARD HANSEN BJØRG K. STRAND LARSEN ERLING H LYNGDAL ALVIN MARTIN ERIKSEN ERIK INGOLF JOHANSEN ARVID FORFANG JON CHARLES SHIRZAD ESMAT HANSEN GUNNAR JR.

STRAND TOMMY ANDREAS MIKALSEN ØYVIND LARSEN JOHN MARIUS LARSEN JOHN MARIUS JOHANSEN TOR EINAR HANSSEN RANDI PAULINE LANGGÅRD ARVID J ROLLSTAD ØYSTEIN HANSEN TORHILD HANSEN HÅKON ELNAR BERGSET MAGNE OLAV BRUN LINE BEATE H.

HØGTUN AUD KARIN TOKLE ROY KÅRE NILSEN BERGLJOT BERG HANS KRISTIAN BETTI SIGMUND ASBJØRN OLSEN BJARNE HANS LYNGEN SANITETSFORENING OLSEN HERBORG GARFJELL ØYSTEIN JR.

PAULSEN LISE HANSEN ROLF MAGNE KARLSEN INGEBORG JOHANNE FIGENSCHOU WENCHE HANSEN PEER RASMUSSEN ODD W

Skattetakst

kr 561 650,00 kr 325 060,00 kr 790 630,00 kr 3 749 600,00 kr 407 950,00 kr 850 950,00 kr 980 470,00 kr 745 880,00 kr 806 150,00 kr 59 950,00 kr 676 580,00 kr 835 250,00 kr 552 550,00 kr 890 620,00 kr 829 770,00 kr 605 600,00 kr 693 700,00 kr 750 480,00 kr 677 750,00 kr 891 990,00 kr 788 930,00 kr 610 970,00 kr 479 370,00 kr 364 400,00 kr 4 920,00 kr 2 830,00 kr 2 270,00 kr 1 110 570,00 kr 630 310,00 kr 540 210,00 kr 802 110,00 kr 697 580,00 kr 679 760,00 kr 1 026 490,00 kr 824 080,00 kr 700 860,00 kr 1 047 370,00 kr 456 690,00 kr 814 050,00 kr 293 925,00 kr 1 094 180,00 kr 947 940,00 kr 977 980,00 kr 1 009 690,00 kr 839 780,00 kr 805 590,00 kr 575 020,00 kr 823 830,00

Eiendomsskatt

kr 2 808,25 kr 1 625,30 kr 3 953,15 kr 18 748,00 kr 2 039,75 kr 4 254,75 kr 4 902,35 kr 3 729,40 kr 4 030,75 kr 299,75 kr 3 382,90 kr 4 176,25 kr 2 762,75 kr 4 453,10 kr 4 148,85 kr 3 028,00 kr 3 468,50 kr 3 752,40 kr 3 388,75 kr 4 459,95 kr 3 944,65 kr 3 054,85 kr 2 396,85 kr 1 822,00 kr 24,60 kr 14,15 kr 11,35 kr 5 552,85 kr 3 151,55 kr 2 701,05 kr 4 010,55 kr 3 487,90 kr 3 398,80 kr 5 132,45 kr 4 120,40 kr 3 504,30 kr 5 236,85 kr 2 283,45 kr 4 070,25 kr 1 469,63 kr 5 470,90 kr 4 739,70 kr 4 889,90 kr 5 048,45 kr 4 198,90 kr 4 027,95 kr 2 875,10 kr 4 119,15

26

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

84/87/0/0 84/88/0/0 84/89/0/0 84/90/0/0 84/92/0/0 84/93/0/0 84/94/0/0 84/95/0/0 84/96/0/0 84/97/0/0 84/98/0/0 84/100/0/0 84/101/0/0 84/103/0/0 84/104/0/0 84/105/0/0 84/108/0/0 84/109/0/0 84/110/0/0 84/111/0/0 84/112/0/0 84/113/0/0 84/114/0/0 84/115/0/0 84/116//0 84/117//0 84/118/0/0 84/119/0/0 84/120/0/0 84/121//0 84/122/0/0 84/123/0/0 84/125/0/0 84/126/0/0 84/127/109/0 84/128//0 84/130// 84/132/0/0 84/133/0/0 85/1/0/0 85/1/2/0 85/1/3/0 85/1/4/0 85/1/6/0 85/1/10/0 85/1/11/0 85/1/13/0 85/1/14/0

Navn

OPPLYSNINGSVESENETS FOND KARLSEN FRODE LARSSEN LIV ÅSE LIEBECK ANNA PETREA SØRENSEN IRIS STENHAUG KJELLAUG TØLLEFSEN ROLF L LYNGDAL RENATE SLETTLI HELGE ARNE JENSEN UNN ÅSA ANDREASSEN ASTRID H BERGHEI ELSA M ERIKSEN ELIASSEN MARIT JOHANNE S STRØM MATHILDE J LYNGEN KOMMUNE GRØNNBAKK LISS MARIAN JOHANSEN TOR EINAR LARSEN SVEIN ROGER HANSEN KÅRE HAUGSTAD ARNE HAUGSTAD ARNE STRAND ASLAUG MARIE HOLST ANETTE SIGRUN OLSEN OLE KRISTIAN STRAND BENTE ELISE BALE BENT HARALD SØRHEIM BRYGGE AS SØRHEIM BRYGGE AS JACOBSEN KARL VILLY FYHN REIDAR FYHN BRITA SEM BERNT LEO LABUKT JAN-PHILIPP REIDAR RYDNINGEN JAN AGNAR BJØRN MAGDALENE EVERTSEN KENT JAKOBSEN MORTEN LYNGDAL KYRRE ODDLEIF THORSTENSEN MORTEN GIÆVER OLA OLASØN JR NORSK SHELL AS ROSS SVERRE V/TORBJØRG ROSS ROSS JR. SVERRE ROSS JR. SVERRE HALTEU HALLVARD GIÆVER ANTON BJØRKLID ARNE J BAKKEN INGE GEORG

Skattetakst

kr 3 940,00 kr 491 340,00 kr 514 420,00 kr 1 225 610,00 kr 561 500,00 kr 596 990,00 kr 881 850,00 kr 595 950,00 kr 784 980,00 kr 523 040,00 kr 787 680,00 kr 669 590,00 kr 1 079 690,00 kr 436 930,00 kr 14 080,00 kr 926 050,00 kr 672 390,00 kr 824 840,80 kr 932 780,00 kr 10 940,00 kr 9 900,00 kr 571 800,00 kr 1 733 600,00 kr 1 104 950,00 kr 343 502,43 kr 928 830,00 kr 1 010 140,00 kr 1 084 330,00 kr 568 580,00 kr 633 600,00 kr 375 410,00 kr 679 790,00 kr 529 936,00 kr 1 139 646,00 kr 590 210,00 kr 746 350,00 kr 1 066 941,00 kr 1 045 277,00 kr 483 970,00 kr 1 163 600,00 kr 0,00 kr 454 400,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 360 200,00 kr 528 680,14

Eiendomsskatt

kr 19,70 kr 2 456,70 kr 2 572,10 kr 6 128,05 kr 2 807,50 kr 2 984,95 kr 4 409,25 kr 2 979,75 kr 3 924,90 kr 2 615,20 kr 3 938,40 kr 3 347,95 kr 5 398,45 kr 2 184,65 kr 70,40 kr 4 630,25 kr 3 361,95 kr 4 124,20 kr 4 663,90 kr 54,70 kr 49,50 kr 2 859,00 kr 8 668,00 kr 5 524,75 kr 1 717,51 kr 4 644,15 kr 5 050,70 kr 5 421,65 kr 2 842,90 kr 3 168,00 kr 1 877,05 kr 3 398,95 kr 2 649,68 kr 5 698,23 kr 2 951,05 kr 3 731,75 kr 5 334,71 kr 5 226,39 kr 2 419,85 kr 5 818,00 kr 0,00 kr 2 272,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 801,00 kr 2 643,40

27

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

85/1/15/0 85/1/16/0 85/1/17/0 85/1/19/0 85/1/20/0 85/1/21/0 85/1/22/0 85/1/23/0 85/1/26/0 85/1/27/0 85/1/30/0 85/1/31/0 85/1/32/0 85/1/34/0 85/1/35/0 85/1/39/0 85/1/40/0 85/1/41/0 85/1/43/0 85/1/44/0 85/1/46/0 85/1/48/0 85/2/1/0 85/2/3/0 85/2/6/0 85/2/16/0 85/2/20/0 85/2/23/0 85/3/0/0 85/5/0/0 85/8/0/0 85/10/0/0 85/12/0/0 85/13/0/0 85/16/0/0 85/17/0/0 85/18/0/0 85/21/0/0 85/23/0/0 85/28/0/0 85/29/0/0 85/30/0/0 85/34/0/0 85/35/0/0 85/37/0/0 85/38/0/0 85/39/0/0

Navn

BORCK BJARNE RICHARD MIKKELSEN ARNT BJØRKLID LISEN GIÆVER DAHL MARGITH JOHANNA GIÆVER OLA O KROGSENG HANSEN ELSA BRITT LYNGSEIDET HANDELSSTED AS ROSS TORBJØRG HANSEN SVERRE GEORG GIÆVER OLA OLASØN KROGSENG FAGERBORG SOLVEIG VAN GEMERT LINE GIÆVER OLA OLASØN KROGSENG BJØRKLID LISEN GIÆVER BJØRKLID LISEN GIÆVER KOCH GEIR MARTIN BAKKEN ODDVEIG IRENE THYRHAUG ESTER KARI FAGERBORG DANIEL JOHANSEN LIV OTELIE BJØRKLID LISEN GIÆVER SØRENSEN MARY GERHARDA HANSSEN H.U.

LYNGEN KOMMUNE PAULSEN ODD IVAR SIMONSEN ANNE MARGRETHE KARLSEN KÅRE EDVARD RYGH TORMOD LYNGSEIDET HANDELSSTED AS GIÆVER ULLA G GIÆVER ANTON K BELDO BJØRKLID LISEN GIÆVER GIÆVER ANTON K BELDO BJØRKLID LISEN GIÆVER GIÆVER EIEND KJOSVN 14 AS HANSEN JAN FREDRIK KARLSEN INGUNN BJØRKLID PER HÅKON SØRENSEN JOHN-TERJE JENSEN LAILA ELFRIDA FIGENSCHOU ROLF HANSEN BORGHILD JULIE RØRNES ARNOLD B NILSEN ODD EGIL NILELSEN INGER-JOHANNE LØFSTRØM SYNNØVE A S FORFANG ASBJØRN

Skattetakst

kr 449 886,56 kr 277 800,14 kr 0,00 kr 537 000,14 kr 580 200,14 kr 576 900,00 kr 771 002,74 kr 4 722,41 kr 459 880,14 kr 0,00 kr 371 100,00 kr 521 640,14 kr 0,00 kr 0,00 kr 17 800,29 kr 429 120,00 kr 507 720,00 kr 627 150,00 kr 606 100,00 kr 297 437,91 kr 264 280,00 kr 303 360,00 kr 0,00 kr 3 854 798,57 kr 412 200,14 kr 419 344,20 kr 1 153 540,00 kr 721 430,00 kr 7 672 000,00 kr 681 200,00 kr 22 500,00 kr 1 389 320,00 kr 683 300,00 kr 664 240,00 kr 4 066 640,00 kr 481 865,00 kr 857 790,00 kr 38 920,00 kr 1 319 390,00 kr 536 190,00 kr 513 010,00 kr 367 360,00 kr 458 184,00 kr 472 650,00 kr 549 020,00 kr 578 860,00 kr 549 410,00

Eiendomsskatt

kr 2 249,43 kr 1 389,00 kr 0,00 kr 2 685,00 kr 2 901,00 kr 2 884,50 kr 3 855,01 kr 23,61 kr 2 299,40 kr 0,00 kr 1 855,50 kr 2 608,20 kr 0,00 kr 0,00 kr 89,00 kr 2 145,60 kr 2 538,60 kr 3 135,75 kr 3 030,50 kr 1 487,19 kr 1 321,40 kr 1 516,80 kr 0,00 kr 19 273,99 kr 2 061,00 kr 2 096,72 kr 5 767,70 kr 3 607,15 kr 38 360,00 kr 3 406,00 kr 112,50 kr 6 946,60 kr 3 416,50 kr 3 321,20 kr 20 333,20 kr 2 409,33 kr 4 288,95 kr 194,60 kr 6 596,95 kr 2 680,95 kr 2 565,05 kr 1 836,80 kr 2 290,92 kr 2 363,25 kr 2 745,10 kr 2 894,30 kr 2 747,05

28

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

85/40/0/0 85/41/0/0 85/42/0/0 85/43/0/0 85/44/0/0 85/47/0/0 85/49/0/0 85/50/0/0 85/52/0/0 85/53/0/0 85/54//0 85/55//0 85/57/0/0 85/58/0/0 86/1/0/0 86/1/2/0 86/1/3/0 86/2/0/0 86/3/0/0 86/4/0/0 86/5/0/0 86/6/0/0 86/7/0/0 86/8/0/0 86/10/0/0 86/11/0/0 86/15/0/0 87/1/0/0 87/2/0/0 87/3/0/0 87/4/0/0 88/1/0/0 88/1/2/0 88/2/0/0 88/3/0/0 88/4/0/0 88/4/1/0 88/4/2/0 88/4/3/0 88/5/0/0 88/5/1/0 88/6/0/0 88/7/0/0 88/8/0/0 88/8/1/0 88/9/0/0 88/10/0/0 88/11/1/0

Navn

BJØRKLID PER HÅKON BIENDL ARE GIÆVER KRISTINA MARTHINSEN MONICA PAULSEN ODD ROBERTSEN MONA SKATVEDT-HANSEN LARS-MAGNE BAROSEN BERIT GERDSDATTER FAGERBORG GUNNAR P FJELLSTAD MAGNAR P FAGERBORG TERJE FAGERBORG ALF O NILSEN KJELL ANTON GIÆVER OLA OLASØN K ANDERSEN JOHANNES P GARFJELL SIGURD HENRIK DØDSBO ANDERSEN JOHANNES P OVESEN ANNE MARIE BERG OLA ULRIK BERG OLA ULRIK ANDERSEN JON-ARNE SOLLIEN ARNE MELBY ASTRID JOHANNE GRUMSTEDT CARL MIKAEL ROGNLI ÅSMUND EGIL OVESEN JOHANNA WILHELMINE LORNTZSEN GEORG RAGNAR STRAND ELLEN TOVE RØRNES ARNOLD B OLSEN LISS HELEN ELLINGSEN OTHILD SOLENG SOLVEIG ELISE SKOGÅS HULDA WALTENBERG ROLF GARFJELL OLAUG HANSINE FIGENSCHOU TORHILD HAMMERVOLL JOHANNES DØDSBO FIGENSCHOU SIGFRED OVESEN HANS DØDSBO ROGNLI ESPEN JONASSEN EDVARTSEN EINAR UTSI SVANHILD ALVILDE SOLBAKKEN LARS ERLING VALØ FRANK HALVARD RØRNES RAGNHILD WASMUTH E. V/SOLVEIG WASMUTH HAMMERVOLL ANNY B ISAKSEN SØREN KARSTEN DØDSBO

Skattetakst

kr 375 865,00 kr 517 240,00 kr 689 670,00 kr 174 920,00 kr 350 160,00 kr 1 814 480,00 kr 287 405,00 kr 292 435,00 kr 944 610,00 kr 799 770,00 kr 265 355,00 kr 420 740,07 kr 717 411,00 kr 54 227,00 kr 1 004 992,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 241 779,20 kr 523 688,40 kr 0,00 kr 382 400,00 kr 302 496,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 372 088,00 kr 196 000,00 kr 172 000,00 kr 232 800,00 kr 106 492,53 kr 413 099,83 kr 0,00 kr 202 400,00 kr 0,00 kr 788 928,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 479 821,19 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 723 431,32 kr 0,00 kr 348 320,23 kr 459 200,00 kr 0,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 1 879,33 kr 2 586,20 kr 3 448,35 kr 874,60 kr 1 750,80 kr 9 072,40 kr 1 437,03 kr 1 462,18 kr 4 723,05 kr 3 998,85 kr 1 326,78 kr 2 103,70 kr 3 587,06 kr 271,14 kr 5 024,96 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 208,90 kr 2 618,44 kr 0,00 kr 1 912,00 kr 1 512,48 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 860,44 kr 980,00 kr 860,00 kr 1 164,00 kr 532,46 kr 2 065,50 kr 0,00 kr 1 012,00 kr 0,00 kr 3 944,64 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 399,11 kr 0,00 kr 40,00 kr 3 617,16 kr 0,00 kr 1 741,60 kr 2 296,00 kr 0,00 kr 0,00

29

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

88/12/0/0 88/13/0/0 88/13/1/0 88/14/0/0 88/15/0/0 88/16/0/0 88/17/0/0 88/18/0/0 88/19/0/0 88/20/0/0 88/20/1/0 88/21/0/0 88/22/0/0 88/23/0/0 88/24/0/0 88/25/0/0 88/26/0/0 88/27/0/0 88/28/0/0 88/29/0/0 88/30/0/0 88/32/0/0 88/33/0/0 88/34/0/0 88/35/0/0 88/36/0/0 88/37/0/0 88/40/0/0 88/43// 89/1/0/0 89/2/0/0 89/3/0/0 89/4/0/0 89/5/0/0 89/6/0/0 89/7/0/0 89/8/0/0 90/1/0/0 90/2/0/0 90/3/0/0 90/3/1/0 90/4/0/0 90/4/1/0 90/4/2/0 90/5/0/0 90/6/0/0 90/7/0/0 90/8/0/0

Navn

UTSI SVANHILD ALVILDE MANIN ELIN FIGENSCHOU JOHANNES H DØDSBO HAMMERVOLL TORLEIF B HAMMERVOLL SOLVEIG NILSEN TORILL KJELLAUG LARSEN BRITT FIGENSCHAU SANDAAKER TONE METTE ROGNLI HEMMING EINAR NYSETH KÅRE NYSETH KÅRE LARSEN BRITT FIGENSCHAU M/FLERE FAGERLI GUNNAR LEO FIGENSCHOU ROLF ISAKSEN TOM-JARLE BAKKE ANNA VALØ FRANK HALVARD VALØ FRANK HALVARD ISAKSEN GUDMUND ISAKSEN TOM-JARLE VALØ FRANK HALVARD SANDAAKER TONE METTE BERG LARS JOHAN HANSEN SVEIN ARILD NYSETH MARGARETH ISAKSEN GUDMUND HAMMERVOLD STEINAR OLSEN KRISTIAN H FAGERBORG VIGGO HARALD BERG FREDRIK BERG BERIT OLAUG BERG FREDRIK FALK ELFRIDA JOHANNE MORTENSEN MARIT BRATTLAND ELFRIDA J BERG FREDRIK HOLLUND JOHANNE ELVINE BERG BERNT JULIUS ROGNLI ALF HARALD HEMMINGSEN ERLING SIGURD HEMMINGSEN ERLING SIGURD HANSEN HANS KONRAD HANSEN ASLAUG BAKKELI RIGMOR KATRINE KRISTIANSEN TORE S BRUVOLD NILS NILSEN JOHNNY ROGNLI KRISTIAN

Skattetakst

kr 572 121,60 kr 2 276,10 kr 0,00 kr 72 768,00 kr 136 100,00 kr 289 783,39 kr 2 635,55 kr 143 000,28 kr 263 866,11 kr 33 600,00 kr 551 712,23 kr 514 781,51 kr 430 813,27 kr 0,00 kr 518 720,00 kr 101 793,79 kr 0,00 kr 710 464,00 kr 360 887,52 kr 0,00 kr 297 600,00 kr 5 120,00 kr 1 382 880,00 kr 167 914,92 kr 112 960,00 kr 16 000,00 kr 144 956,00 kr 26 624,00 kr 41 702,40 kr 0,00 kr 837 440,00 kr 43 200,00 kr 148 000,00 kr 165 600,00 kr 0,00 kr 207 097,60 kr 593 920,00 kr 424 000,00 kr 109 024,00 kr 144 014,87 kr 0,00 kr 101 303,23 kr 139 320,17 kr 348 736,00 kr 338 718,84 kr 0,00 kr 280 640,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 2 860,61 kr 11,38 kr 0,00 kr 363,84 kr 680,50 kr 1 448,92 kr 13,18 kr 715,00 kr 1 319,33 kr 168,00 kr 2 758,56 kr 2 573,91 kr 2 154,07 kr 0,00 kr 2 593,60 kr 508,97 kr 0,00 kr 3 552,32 kr 1 804,44 kr 0,00 kr 1 488,00 kr 25,60 kr 6 914,40 kr 839,57 kr 564,80 kr 80,00 kr 724,78 kr 133,12 kr 208,51 kr 0,00 kr 4 187,20 kr 216,00 kr 740,00 kr 828,00 kr 0,00 kr 1 035,49 kr 2 969,60 kr 2 120,00 kr 545,12 kr 720,07 kr 0,00 kr 506,52 kr 696,60 kr 1 743,68 kr 1 693,59 kr 0,00 kr 1 403,20 kr 0,00

30

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gøøånr/Bnr/Fnr/Sn

90/9/0/0 90/10/0/0 90/11/0/0 90/14/0/0 90/15/0/0 90/16/0/0 90/21/0/0 90/22/0/0 90/23/0/0 90/24/0/0 90/25/0/0 91/1/0/0 91/2/0/0 91/3/0/0 91/4/0/0 91/5/0/0 91/6/0/0 91/7/0/0 91/7/1/0 91/8/0/0 91/9/0/0 91/10/0/0 91/11/0/0 91/12/0/0 91/13/0/0 91/14/0/0 91/15/0/0 91/16/0/0 91/17/0/0 91/18/0/0 91/19/0/0 91/20/0/0 91/21/0/0 91/22/0/0 91/22/1/0 91/23/0/0 91/25/0/0 91/29/0/0 91/31/0/0 91/32/0/0 91/33/0/0 91/34/0/0 91/35/0/0 91/36/0/0 91/37/0/0 91/38/0/0

Navn

KRISTIANSEN TORE S KRISTIANSEN ANBJØRN JOHAN KVITEBERG ROLF JOHANNES HANSEN SVERRE BRUVOLD NILS HANSEN KÅRE PETTERSEN KLARA EDVARDA ROGNLI ALF HARALD HOLTHE UNNI HANSEN LEIF HUGO ROGNLI KRISTIAN MONSEN SKOGLUND JORUN A DE VRIES WENDY F J GARFJELL ARNE S M ØSTHUS AKSEL STORSTEINNES KJELL IVAR MIKALSEN TOM ÅGE SIMONSEN SVEIN ARE NOTKOMPANIET STORSTEINNES RISHAUG ANVEIG SIGRID OLSEN BRITT LILLIAN OLSEN ANNBJØRG STORSTEINNES KJELL IVAR LARSEN LILLIAN SOLBERG ODD JOHANNES FALK ELFRIDA JOHANNE SIMONSEN SVEIN ARE ØSTHUS AKSEL LARSEN GEIR VIDAR JENSSEN VIGGO AUNE KONRAD JULIUS DØDSBO LARSEN TOR STEINAR LARSEN LILLIAN LARSEN TORA HELENE LARSEN TORA HELENE SIMONSEN SVEIN ARE MORTENSEN ASBJØRG LAURA M STORSTEINNES HELENE H JOHANSEN PETRA ELINE LARSEN TORA HELENE DAHL GEIR ODDVAR ODDEN TORUN LARSSEN JOHN ROGER MIKALSEN PER EIRIK NORDIC LIGHT MÅLSELV AS ODDEN TORUN

Skattetakst

kr 0,00 kr 160 800,00 kr 204 192,90 kr 226 880,00 kr 827 680,00 kr 355 184,00 kr 148 820,00 kr 7 864,00 kr 11 704,00 kr 44 080,00 kr 13 575,20 kr 330 560,00 kr 662 080,00 kr 73 920,00 kr 389 440,00 kr 212 032,00 kr 160 704,00 kr 745 280,00 kr 0,00 kr 788 800,00 kr 389 526,49 kr 214 809,60 kr 532 160,00 kr 41 120,00 kr 766 511,88 kr 203 712,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 250 995,20 kr 30 872,24 kr 278 400,00 kr 616 320,00 kr 596 480,00 kr 1 207 040,00 kr 720,00 kr 484 672,00 kr 281 280,00 kr 10 800,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 3 602,25 kr 8 144,00 kr 561 168,00 kr 14 400,00 kr 317 440,00 kr 661 552,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 804,00 kr 1 020,96 kr 1 134,40 kr 4 138,40 kr 1 775,92 kr 744,10 kr 39,32 kr 58,52 kr 220,40 kr 67,88 kr 1 652,80 kr 3 310,40 kr 369,60 kr 1 947,20 kr 1 060,16 kr 803,52 kr 3 726,40 kr 0,00 kr 3 944,00 kr 1 947,63 kr 1 074,05 kr 2 660,80 kr 205,60 kr 3 832,56 kr 1 018,56 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 254,98 kr 154,36 kr 1 392,00 kr 3 081,60 kr 2 982,40 kr 6 035,20 kr 3,60 kr 2 423,36 kr 1 406,40 kr 54,00 kr 0,00 kr 40,00 kr 18,01 kr 40,72 kr 2 805,84 kr 72,00 kr 1 587,20 kr 3 307,76

31

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

91/39/0/0 91/40/0/0 91/41/0/0 91/45/0/0 91/46/0/0 91/47/0/0 91/48/0/0 91/49/0/0 91/51/0/0 91/53/0/0 92/1/0/0 92/2/0/0 92/3/0/0 92/4/0/0 92/5/0/0 92/6/0/0 92/6/2/0 92/7/0/0 92/8/0/0 92/9/0/0 92/10/0/0 92/11/0/0 92/12/0/0 92/13/0/0 92/14/0/0 92/15/0/0 92/16/0/0 92/17/0/0 92/18/0/0 92/19/0/0 92/20/0/0 92/21/0/0 92/22/0/0 92/23/0/0 92/24/0/0 92/25/0/0 92/26/0/0 92/27/0/0 92/28/0/0 92/29/0/0 92/30/0/0 92/31/0/0 92/32/0/0 92/33/0/0 92/34/0/0 92/35/0/0 92/36/0/0 92/37/0/0

Navn

KILNES TOR OVE TOLLEFSEN IVAR MAGNE LARSEN VERNER STORSTEINNES HEGE UTSI INGA KEMI JOHANNESSEN ANITA STORSTEINNES KJELL IVAR LERØY EURORA AS PROCHNOW MARION GERTRUD DAHL GEIR ODDVAR FOSSMO ØYSTEIN KARLSEN BORGHILD K KARLSEN BORGHILD K BIENDL ARE KARLSEN BORGHILD K JENSEN JONNY EMIL NORDBY KAJ WILHELMSEN MARIANNE WASMUTH E. V/SOLVEIG WASMUTH HEIMSTAD KONRAD NORE MIKALSEN OTTO SOLÅS VIBEKE JOHANSEN JOHN BRODAHL KRISTBJØRG B OLSEN HERBORG NORDBY GUNVOR K RASMUSSEN HARDIS PEDERSEN INGVALD TROMS KRAFT PRODUKSJON AS HANSEN SVEIN-OTTO PEDERSEN INGVALD HAMMERVOLD HAGBART O OVESEN JOHANNA WILHELMINE JENSEN INGEBJØRG JOHANNE RASMUSSEN HARDIS OLSEN HERBORG HANSEN LIV KONSTANSE RASMUSSEN HARDIS JOHANSEN ASLØV FYHN PER KRISTIAN HAMMERVOLL GUNNAR A MIHLAN INGEBJØRG H ROLF KNUTSEN HIJMAN JAN ANTOON WILHELMSEN ARNE W.

JOHANSEN ASLØV HAMMERVOLD JENS KR NILSEN KARSTEN MIKAEL

Skattetakst

kr 136 192,00 kr 294 936,00 kr 259 832,00 kr 651 432,00 kr 477 312,00 kr 1 008 120,00 kr 10 328,00 kr 1 554 245,60 kr 288 152,00 kr 226 847,20 kr 811 360,00 kr 26 000,00 kr 0,00 kr 183 600,00 kr 347 344,00 kr 260 992,00 kr 984 200,29 kr 354 624,00 kr 25 890,93 kr 171 400,00 kr 634 000,00 kr 974 800,00 kr 635 885,27 kr 11 022,40 kr 518 336,74 kr 324 686,73 kr 723 321,73 kr 397 600,00 kr 0,00 kr 901 950,70 kr 0,00 kr 747 440,00 kr 579 398,38 kr 837 320,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 936 600,00 kr 0,00 kr 1 044 810,00 kr 417 000,00 kr 510 200,00 kr 658 900,00 kr 833 800,29 kr 844 400,00 kr 464 160,23 kr 103 460,00 kr 1 118 280,29 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 680,96 kr 1 474,68 kr 1 299,16 kr 3 257,16 kr 2 386,56 kr 5 040,60 kr 51,64 kr 7 771,23 kr 1 440,76 kr 1 134,24 kr 4 056,80 kr 130,00 kr 0,00 kr 918,00 kr 1 736,72 kr 1 304,96 kr 4 921,00 kr 1 773,12 kr 129,45 kr 857,00 kr 3 170,00 kr 4 874,00 kr 3 179,43 kr 55,11 kr 2 591,68 kr 1 623,43 kr 3 616,61 kr 1 988,00 kr 0,00 kr 4 509,75 kr 0,00 kr 3 737,20 kr 2 896,99 kr 4 186,60 kr 0,00 kr 0,00 kr 4 683,00 kr 0,00 kr 5 224,05 kr 2 085,00 kr 2 551,00 kr 3 294,50 kr 4 169,00 kr 4 222,00 kr 2 320,80 kr 517,30 kr 5 591,40 kr 0,00

32

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

92/38/0/0 92/39/0/0 92/40/0/0 92/41/0/0 92/42/0/0 92/43/0/0 92/44/0/0 92/45/0/0 92/46/0/0 92/47/0/0 92/48/0/0 92/49/0/0 92/50/0/0 92/51/0/0 92/52//0 92/53// 92/54// 92/57/0/0 92/58/0/0 93/1// 93/2/0/0 93/3/0/0 93/3/3/0 93/4/0/0 93/5/0/0 93/6/0/0 93/7/0/0 93/7/1/0 93/8/0/0 93/8/1/0 93/9/0/0 93/10/0/0 93/11/0/0 93/13/0/0 93/14/0/0 93/15/0/0 93/16/0/0 93/17/0/0 93/18/0/0 93/19/0/0 93/20/0/0 93/21/0/0 93/22/0/0 93/23/0/0 93/24/0/0 93/25/0/0 93/26/0/0

Navn

HAMMERVOLD ODD-ARNE JOHANSEN TOR HALVARD DØDSBO WILHELMSEN KARL JOHAN ÅRSAND HARRY AGNAR JOHANSEN JOHN JENSEN JONNY EMIL LUNDVOLL TOR-JONNY TØNSETH KJELL HUGO JOHANSEN ASLØV JOHANSEN GURLI-MARLEN HARRYSTAD GUDLEIV KARLSEN BJØRG KARLSEN BORGHILD K OLSEN HERBORG PAULINE MIKALSEN OTTO MIKALSEN OTTO MIKALSEN OTTO KNUTSEN ROLF MIKALSEN OTTO HAMMERVOLD LISE MARIE KRISTIANSEN KURT HAMMERVOLL TORILL HAMMERVOLL TORILL KVITEBERG JO KRISTIANSEN KURT KNUTSEN KNUT HAGEN SONJA HAGEN SONJA SOLLID KIRSTI SOLLID KIRSTI BENJAMINSEN HANS HARALD KNUTSEN FREDRIK MITCHELL ELLEN MARTA SOLLID KIRSTI KNUTSEN VIGGO STRAND SVEIN ARVID PEDERSEN JOHN EILIF STRAND SVEIN ARVID TROMS KRAFT NETT AS KVITEBERG PER BENJAMINSEN ØRJAN HOLM JØRGENSEN TROND IVAR KNUTSEN KNUT HJELLE SOLFRID HAMMERVOLD LISE MARIE HAMMERVOLL TORILL BENJAMINSEN HJØRDIS

Skattetakst

kr 956 360,00 kr 36 630,00 kr 491 105,00 kr 659 590,00 kr 7 980,00 kr 1 114 060,00 kr 1 146 440,00 kr 811 240,00 kr 8 700,00 kr 9 710,00 kr 22 960,00 kr 358 110,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 8 039,00 kr 8 140,00 kr 9 801,00 kr 8 542,00 kr 38 433,00 kr 8 000,00 kr 193 472,00 kr 19 520,00 kr 334 412,94 kr 353 600,00 kr 279 360,00 kr 100 800,00 kr 52 800,00 kr 365 760,00 kr 27 200,00 kr 9 249,60 kr 182 988,80 kr 190 784,00 kr 716 480,00 kr 680 384,00 kr 569 363,49 kr 0,00 kr 376 800,00 kr 19 200,00 kr 0,00 kr 685 600,00 kr 505 248,23 kr 739 400,00 kr 1 081 624,00 kr 179 368,00 kr 763 528,00 kr 14 112,00 kr 6 232,00

Eiendomsskatt

kr 4 781,80 kr 183,15 kr 2 455,53 kr 3 297,95 kr 39,90 kr 5 570,30 kr 5 732,20 kr 4 056,20 kr 43,50 kr 48,55 kr 114,80 kr 1 790,55 kr 0,00 kr 0,00 kr 40,20 kr 40,70 kr 49,01 kr 42,71 kr 192,17 kr 40,00 kr 967,36 kr 97,60 kr 1 672,06 kr 1 768,00 kr 1 396,80 kr 504,00 kr 264,00 kr 1 828,80 kr 136,00 kr 46,25 kr 914,94 kr 953,92 kr 3 582,40 kr 3 401,92 kr 2 846,82 kr 0,00 kr 1 884,00 kr 96,00 kr 0,00 kr 3 428,00 kr 2 526,24 kr 3 697,00 kr 5 408,12 kr 896,84 kr 3 817,64 kr 70,56 kr 31,16

33

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

93/27/0/0 93/28/0/0 93/30/0/0 93/31// 93/32/0/0 94/1/0/0 94/2/0/0 94/3/0/0 94/4/0/0 94/5/0/0 94/6/0/0 94/7/0/0 94/9/0/0 94/11/0/0 94/12/0/0 94/13/0/0 94/15/0/0 94/16/0/0 95/1/0/0 95/2/0/0 95/3/0/0 95/4/0/0 95/6/0/0 95/7/0/0 95/7/1/0 95/8/0/0 95/8/1/0 95/9/0/0 95/10/0/0 95/11/0/ 95/12/0/0 95/13/0/0 95/14/0/0 95/15/0/0 95/16/0/0 95/17/0/0 95/20/0/0 95/21/0/0 95/22/0/0 95/23/0/0 95/24/0/0 95/25/0/0 95/27/0/0 95/28/0/0 95/29/0/0 95/30/0/0 95/31/0/0

Navn

BENJAMINSEN HJØRDIS HAMMERVOLL BJØRN IVAR STRAND SVEIN ARVID FJELLSTAD NILS HARALD TROMS KRAFT PRODUKSJON AS DAHL THORVALD JOHAN NYGÅRD ANNA ELISE DAHL THORVALD JOHAN HENRIKSEN INGRID LILLIAN NYGÅRD TORALF DØDSBO JOHNSEN EIVIND I DAHL HANS ANDOR DAHL THORVALD JOHAN NYGÅRD ANNA ELISE SAMUELSEN ANDREAS LARSEN ROLF ERLING TROMS KRAFT PRODUKSJON AS NYGÅRD ANNA ELISE KIIL EVA BERGLJOT HOLM TOR INGE WILHELMSEN KARL EGIL HEBNES ELLEN GIÆVER OLA OLASØN JR.

KASPERSEN PAUL TORE AARØY KASPERSEN TORSTEIN D THORSTENSEN TROND VIDAR THORSTENSEN JOHN SKOG KÅRE SIGURD ROSS INGEBORG ALISE OLSEN VIKTOR GIÆVER OLA OLASØN JR.

HANSEN HALVDAN IDAR NYHUS HANS BERGETON HEBNES TERJE HANSEN ANNA BERGITTE HANSEN ANNA BERGITTE HOLM TOR INGE SKOG EDMUND KVITEBERG PER STEINBERG INGER LISE HANSEN DAG OVE WILHELMSEN KARL EGIL HENRIKSEN JAN INGE HOLM LEIF ERIK HOLM EDEL HEBNES ELLEN HOLM EDEL

Skattetakst

kr 8 552,00 kr 935 848,00 kr 713 792,00 kr 12 980,00 kr 434 240,00 kr 8 000,00 kr 782 274,46 kr 478 471,06 kr 8 652,46 kr 313 415,43 kr 619 487,54 kr 324 000,00 kr 733 600,23 kr 539 040,00 kr 652 376,00 kr 153 489,60 kr 517 075,83 kr 7 720,87 kr 512 960,00 kr 40 000,00 kr 56 000,00 kr 284 480,00 kr 753 632,00 kr 803 520,00 kr 456 722,25 kr 408 093,56 kr 376 640,00 kr 142 720,00 kr 8 000,00 kr 424 640,00 kr 321 024,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 382 400,00 kr 201 152,00 kr 0,00 kr 186 944,00 kr 281 458,54 kr 3 149,90 kr 463 168,00 kr 417 696,00 kr 623 360,00 kr 313 809,51 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 42,76 kr 4 679,24 kr 3 568,96 kr 64,90 kr 2 171,20 kr 40,00 kr 3 911,37 kr 2 392,36 kr 43,26 kr 1 567,08 kr 3 097,44 kr 1 620,00 kr 3 668,00 kr 2 695,20 kr 3 261,88 kr 767,45 kr 2 585,38 kr 38,60 kr 2 564,80 kr 200,00 kr 280,00 kr 1 422,40 kr 3 768,16 kr 4 017,60 kr 2 283,61 kr 2 040,47 kr 1 883,20 kr 713,60 kr 40,00 kr 2 123,20 kr 1 605,12 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 912,00 kr 1 005,76 kr 0,00 kr 934,72 kr 1 407,29 kr 15,75 kr 2 315,84 kr 2 088,48 kr 3 116,80 kr 1 569,05 kr 0,00

34

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

95/33/0/0 95/34/0/0 95/35/0/0 95/36/0/0 95/37/0/0 95/38/0/0 95/46/0/0 95/47/0/0 95/48/0/0 95/50/0/0 95/51/0/0 95/53/0/0 95/54/0/0 95/55/0/0 95/56/0/0 95/57/0/0 95/58/0/0 95/59/0/0 95/60/0/0 95/61/0/0 95/62/0/0 96/1/0/0 96/1/1/0 96/2/0/0 96/3/0/0 96/3/1/0 96/4/0/0 96/5/0/0 96/6/0/0 96/7/0/0 96/8/0/0 96/9/0/0 96/10/0/0 96/11/0/0 96/12/0/0 96/13// 97/1/0/0 97/2/0/0 97/3/0/0 97/4/0/0 97/5/0/0 97/9/0/0 97/11/0/0 97/12/0/0 97/14/0/0 97/15/0/0 97/17/0/0

Navn

HANSEN ASTRID HENRIKSEN JAN INGE ROBERTSEN BODIL PAULINE SØRENSEN VIGGO KIIL EVA BERGLJOT SKOG AUDUN SKOG KÅRE SIGURD HOLM REIDUN BEATE HENRIKSEN ODD ISAK LARSSON MARIA EIVOR SIEGFRIED BACHNER WILHELMSEN KARL EGIL ISAKSEN PER ARNE HOLST STIG BJØRKLID PER HÅKON OVESEN JAN TORE SØRENSEN IVAR EGIL SKIRNISSON DAVID JOHNSEN DAGMAR LILLEVOLL INGA MARGRETE BERG KARIN MARGOTH HENRIKSEN ÅSE J HENRIKSEN LAURITZ K DØDSBO HANSEN ALVILDE PAULINE BERG LAILA JOHANNE BERG LAILA JOHANNE HANSEN ODD HÅKON LARSSEN JORUNN HANSEN BJØRG K. STRAND LARSSEN TOR ERLING HENRIKSEN ÅSE J MIKALSEN ROGER FRODE STRAND ANN SISSEL BERG TURID HANSEN ALVILDE PAULINE BERG TURID IRENE HØYNES ELSE K M BRECKAN BRIGIDA JOHANSEN BERNT OLAV MIKKELSEN JOHN ROAR KARLSEN ASLE GEORG JOHANSEN BERNT OLAV MIKKELSEN HANNA HØYNES ELSE K M KOCH MAY SOLVEIG SKOG GUN MIKKELSEN JOHN ROAR

Skattetakst

kr 12 878,37 kr 0,00 kr 7 255,35 kr 359 247,66 kr 10 800,00 kr 11 032,00 kr 220 376,00 kr 293 920,00 kr 217 384,00 kr 397 080,00 kr 657 864,00 kr 238 080,00 kr 14 328,00 kr 587 768,00 kr 263 784,00 kr 7 544,00 kr 8 634,40 kr 236 480,00 kr 22 350,40 kr 230 518,40 kr 425 286,40 kr 296 128,00 kr 10 584,00 kr 377 280,00 kr 20 800,00 kr 208 800,00 kr 180 928,00 kr 324 736,00 kr 488 000,00 kr 363 116,28 kr 10 192,00 kr 294 608,00 kr 639 400,00 kr 271 368,00 kr 16 027,20 kr 11 168,00 kr 405 824,00 kr 271 040,00 kr 387,48 kr 323 328,00 kr 296 000,00 kr 0,00 kr 420 800,00 kr 1 440,23 kr 251 192,00 kr 506 323,40 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 64,39 kr 0,00 kr 36,28 kr 1 796,24 kr 54,00 kr 55,16 kr 1 101,88 kr 1 469,60 kr 1 086,92 kr 1 985,40 kr 3 289,32 kr 1 190,40 kr 71,64 kr 2 938,84 kr 1 318,92 kr 37,72 kr 43,17 kr 1 182,40 kr 111,75 kr 1 152,59 kr 2 126,43 kr 1 480,64 kr 52,92 kr 1 886,40 kr 104,00 kr 1 044,00 kr 904,64 kr 1 623,68 kr 2 440,00 kr 1 815,58 kr 50,96 kr 1 473,04 kr 3 197,00 kr 1 356,84 kr 80,14 kr 55,84 kr 2 029,12 kr 1 355,20 kr 1,94 kr 1 616,64 kr 1 480,00 kr 0,00 kr 2 104,00 kr 7,20 kr 1 255,96 kr 2 531,62 kr 0,00

35

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

97/18/0/0 97/19/0/0 97/20/0/0 97/21/0/0 97/22/0/0 97/23/0/0 97/24/0/0 97/25/0/0 97/26/0/0 97/27/0/0 97/28/0/0 98/1/0/0 98/1/1/0 98/1/2/0 98/1/3/0 98/1/4/0 98/2/0/0 98/2/1/0 98/2/2/0 98/3/0/0 98/3/1/0 98/4/0/0 98/5/0/0 98/5/1/0 98/5/2/0 98/5/3/0 98/5/4/0 98/6/0/0 98/7/0/0 98/8/0/0 98/9// 98/10/0/0 98/12/0/0 98/14/0/0 98/18/0/0 98/19/0/0 98/21/0/0 98/24/0/0 98/25/0/0 98/27/0/0 98/29/0/0 98/30/0/0 98/31/0/0 98/32/0/0 98/33/0/0 98/34/0/0 98/35/0/0 98/36/0/0

Navn

MIKKELSEN JOHN ROAR MATHISEN VIVIAN DINESSEN FRODE RØKENES HANNA KOCH LEIF HARALD NYVOLL JOHN OSKAR DARBO MORTEN LARSEN RITA RAGNA JOHNSEN DAGMAR BRECKAN INGEBJØRG KARIN NYVOLL JOHN OSKAR STENHAUG KJELL MAGNE STENHAUG KJELLAUG KRISTOFFERSEN ROLF HUGO OLSEN HALVARD ELLING KIIL WERNER HANSEN ASTRID JOSEFINE BERGMO NINA HANSEN ASTRID JOSEFINE BECK ARVE JOHANSEN JENNY PETRIK DØDSBO HANSEN TONE ISABEL ERIKSEN GUNN TORILL ERIKSEN SVEIN ANTON WESØE OLAUG GIÆVER GIÆVER MARITH DILLE FYHN REIDAR BERGSTAD ANNE KARIN HAMMER FINN BECK ARVE NS MORTENSEN EIENDOM AS LEKNESSUND ARILD ÅRØYBUKT EIENDOM AS HANSEN ASTRID JOSEFINE HANSEN HEIDI E BERG M/FLERE GIÆVER OLA OLASØN JR.

NYVOLL JOHN OSKAR STENHAUG KJELL MAGNE THEODORSEN TONY ROGNLI ØIVIND PARELI ÅRSAND LISBETH NYVOLL JOHN OSKAR NYVOLL JOHN OSKAR NYVOLL JOHN OSKAR JOHNSEN GRETHE BERG SHØNING LASSE MIKALSEN JAN ISAK JOHANSEN HALLVAR MAX

Skattetakst

kr 0,00 kr 584 944,00 kr 330 344,00 kr 442 440,00 kr 644 880,00 kr 419 000,00 kr 301 504,00 kr 402 472,00 kr 289 600,00 kr 489 384,00 kr 152 760,00 kr 528 320,00 kr 227 602,25 kr 298 002,25 kr 355 602,25 kr 330 002,25 kr 281 384,83 kr 249 993,26 kr 377 726,91 kr 582 720,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 316 390,40 kr 248 248,30 kr 207 687,31 kr 304 000,00 kr 162 255,09 kr 179 315,20 kr 370 240,00 kr 0,00 kr 779 840,00 kr 404 879,76 kr 864 000,00 kr 0,00 kr 196 280,00 kr 773 136,00 kr 24 808,00 kr 2 648,00 kr 542 320,00 kr 231 560,00 kr 262 032,00 kr 18 816,00 kr 10 000,00 kr 8 056,00 kr 476 840,00 kr 536 133,60 kr 521 768,00 kr 567 848,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 2 924,72 kr 1 651,72 kr 2 212,20 kr 3 224,40 kr 2 095,00 kr 1 507,52 kr 2 012,36 kr 1 448,00 kr 2 446,92 kr 763,80 kr 2 641,60 kr 1 138,01 kr 1 490,01 kr 1 778,01 kr 1 650,01 kr 1 406,92 kr 1 249,97 kr 1 888,63 kr 2 913,60 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 581,95 kr 1 241,24 kr 1 038,44 kr 1 520,00 kr 811,28 kr 896,58 kr 1 851,20 kr 0,00 kr 3 899,20 kr 2 024,40 kr 4 320,00 kr 0,00 kr 981,40 kr 3 865,68 kr 124,04 kr 13,24 kr 2 711,60 kr 1 157,80 kr 1 310,16 kr 94,08 kr 50,00 kr 40,28 kr 2 384,20 kr 2 680,67 kr 2 608,84 kr 2 839,24

36

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

98/37/0/0 98/38/0/0 98/39/0/0 98/45/0/0 98/50/0/0 99/1/0/0 99/2/0/0 99/3/0/0 99/4/0/0 99/5/0/0 99/5/1/0 99/6/0/0 99/7/0/0 99/8/0/0 99/8/1/0 99/8/2/0 99/8/3/0 99/8/4/0 99/8/5/0 99/8/7/0 99/8/8/0 99/8/9/0 99/9/0/0 99/12/0/0 99/13/0/0 99/14/0/0 99/16/0/0 99/17/0/0 99/18/0/0 99/19/0/0 99/20/0/0 99/21/0/0 99/22/0/0 99/23/0/0 99/24/0/0 99/25/0/0 99/26/0/0 99/27/0/0 99/28/0/0 99/29/0/0 99/30/0/0 99/31/0/0 99/32/0/0 99/33/0/0 99/34/0/0 99/35/0/0 99/36/0/0 99/37/0/0

Navn

JAKOBSEN HELGE THORLEIF NYVOLL JOHN OSKAR NYVOLL JOHN OSKAR TÅRNES JEN KRISTIAN ARNE LYNGDAL KYRRE HALVDAN BERGMO JOHN HUGO BERG TORBJØRG JOHANNE MIKKELSEN MAGNE P HENRIKSEN NILS ODDBJØRN OPHAUG LARS-ANDRE OPHAUG ISAK B DØDSBO V/GUN JOHANSEN AASE MARGARETH GRUNNEIER UKJENT MYRLAND ARNE HELGE PEDERSEN REIDAR OLSEN HERBORG PAULINE OLSEN HERBORG JOHANSEN ASLØV ELIASSEN STEIN-ERIK JOHANSEN GEIR MYRLAND ARNE HELGE KRÆMER MORTEN STRAND HERMOD HAUGLI SNEFRID SKOGLI HARALD MESØY HERDIS BRÆCK MARION A PEDERSEN WILLY EDGAR LYNGDAL ALVIN MARTIN STRAND HERMOD EDVARDSEN NILS KRISTOFFERSEN ROLF HUGO JOHANSEN AASE MARGARETH BERG HANS KRISTIAN BERG TORBJØRG JOHANNE BRÆCK MARION A MOEN HANS M BRUN LINE BEATE HANSEN HENRIKSEN MIKARDA O STRAND ANN-ELIN STRAND PETTER MARIUS STRAND RUTH HERLAUG BERGMO KITTY BJØRN TORLAUG JOHNSEN HARALD NIELSEN SVENN ARNE HENRIKSEN NILS ODDBJØRN MIKKELSEN KJELL R

Skattetakst

kr 489 768,00 kr 9 768,00 kr 9 768,00 kr 521 070,40 kr 846 746,40 kr 248 179,20 kr 0,00 kr 420 800,00 kr 30 400,00 kr 447 040,00 kr 605 592,00 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 34 240,00 kr 253 202,25 kr 3 602,25 kr 432 402,25 kr 314 401,15 kr 374 802,25 kr 374 802,25 kr 3 602,25 kr 3 602,25 kr 0,00 kr 388 800,00 kr 210 368,00 kr 331 200,00 kr 30 400,00 kr 331 200,00 kr 237 120,00 kr 221 120,00 kr 0,00 kr 427 848,26 kr 0,00 kr 0,00 kr 283 205,32 kr 340 800,00 kr 424 000,00 kr 558 402,30 kr 310 234,94 kr 423 040,00 kr 477 440,00 kr 594 560,00 kr 625 024,00 kr 711 040,00 kr 895 360,00 kr 794 928,00 kr 266 686,32 kr 912 288,23

Eiendomsskatt

kr 2 448,84 kr 48,84 kr 48,84 kr 2 605,35 kr 4 233,73 kr 1 240,90 kr 0,00 kr 2 104,00 kr 152,00 kr 2 235,20 kr 3 027,96 kr 40,00 kr 0,00 kr 171,20 kr 1 266,01 kr 18,01 kr 2 162,01 kr 1 572,01 kr 1 874,01 kr 1 874,01 kr 18,01 kr 18,01 kr 0,00 kr 1 944,00 kr 1 051,84 kr 1 656,00 kr 152,00 kr 1 656,00 kr 1 185,60 kr 1 105,60 kr 0,00 kr 2 139,24 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 416,03 kr 1 704,00 kr 2 120,00 kr 2 792,01 kr 1 551,17 kr 2 115,20 kr 2 387,20 kr 2 972,80 kr 3 125,12 kr 3 555,20 kr 4 476,80 kr 3 974,64 kr 1 333,43 kr 4 561,44

37

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

99/38/0/0 99/39/0/0 99/40/0/0 99/42/0/0 99/43/0/0 99/44/0/0 99/45/0/0 99/46/0/0 99/47/0/0 99/48/0/0 99/49/0/0 99/50/0/0 99/51/0/0 99/52/0/0 99/53/0/0 99/54/0/0 99/56/0/0 100/1/0/0 100/3/0/0 100/4/0/0 100/5/0/0 100/6/0/0 100/7/0/0 100/8/0/0 100/9/0/0 100/10/0/0 100/11/0/0 100/12/0/0 100/14/0/0 100/15/0/0 100/16/0/0 100/17/0/0 100/18/0/0 100/19/0/0 100/20/0/0 100/21/0/0 100/22/0/0 101/1/0/0 101/1/1/0 101/2/0/0 101/3/0/0 101/4/0/0 101/5/0/0 101/6/0/0 101/6/1/0 101/7/0/0 101/8/0/0 101/9/0/0

Navn

REIERSEN HÅKON V BERG TORBJØRG JOHANNE STENBAKK OLE-JOHNNY SØRENG ELLINOR THERESE KRISTOFFERSEN ROLF HUGO BERGMO RONNY SKOGLUND BJØRNULF MARTINUSSEN GUNHILD LYNGDAL MARTIN OPHAUG JENS SVERRE SKOGLUND ROGER KRISTOFFERSEN KJELL A LYNGDAL TONE LYNGDAL MAY KIRSTI HAUGLI SNEFRID BERG TORBJØRG JOHANNE JOHANSEN AASE MARGARETH PAULSEN ROLF BJØRNAR ANDREASSEN LAILA ÅSLI LEIF HAROLD ADRIANSEN LILL-TORUNN BJØRKLI INGEBJØRG NILSEN ODDMAR ÅSLI LEIF HAROLD ÅSLI LEIF HAROLD MORTENSEN SYLVI ODDVEIG ANDREASSEN LAILA ENGENES TORE ROBERTSEN ROALD JOHAN NILSEN BERIT HELENE NILSEN OLE IVAR MIKKELSEN HEDLØY NILKVIST BJØRKLI INGEBJØRG ÅSLI LEIF HAROLD NERBERG SONJA THERESE NILSSE KLERSY HANS KLERSY HANS BORCH ASLE HAGBART HANSEN GEIR ANGELO GEIR ASLE LARSEN BERNT SIGMUND HANSEN HARRY LUDVIG MATHISEN KNUT FAGERBORG GUNNAR P FAGERBORG GUNNAR P JOHANSEN MATHILDE H DØDSBO FAGERBORG GUNNAR P TAPIO MARTHA ELISABETH

Skattetakst

kr 463 547,99 kr 308 882,26 kr 521 848,57 kr 340 232,00 kr 58 288,00 kr 577 232,00 kr 802 312,00 kr 196 056,00 kr 9 640,00 kr 609 888,00 kr 4 080,00 kr 666 184,00 kr 4 240,00 kr 434 564,00 kr 13 658,40 kr 20 261,60 kr 434 115,20 kr 480 320,00 kr 14 080,00 kr 79 282,65 kr 437 440,00 kr 0,00 kr 315 840,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 406 080,00 kr 388 814,86 kr 566 080,00 kr 345 888,00 kr 626 400,00 kr 395 592,00 kr 24 000,00 kr 427 360,00 kr 528 450,30 kr 449 440,00 kr 351 752,00 kr 33 408,00 kr 350 400,00 kr 267 231,20 kr 0,00 kr 668 480,00 kr 59 200,00 kr 432 755,84 kr 85 381,84 kr 749 437,23 kr 0,00 kr 430 400,00 kr 427 200,00

Eiendomsskatt

kr 2 317,74 kr 1 544,41 kr 2 609,24 kr 1 701,16 kr 291,44 kr 2 886,16 kr 4 011,56 kr 980,28 kr 48,20 kr 3 049,44 kr 20,40 kr 3 330,92 kr 21,20 kr 2 172,82 kr 68,29 kr 101,31 kr 2 170,58 kr 2 401,60 kr 70,40 kr 396,41 kr 2 187,20 kr 0,00 kr 1 579,20 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 030,40 kr 1 944,07 kr 2 830,40 kr 1 729,44 kr 3 132,00 kr 1 977,96 kr 120,00 kr 2 136,80 kr 2 642,25 kr 2 247,20 kr 1 758,76 kr 167,04 kr 1 752,00 kr 1 336,16 kr 0,00 kr 3 342,40 kr 296,00 kr 2 163,78 kr 426,91 kr 3 747,19 kr 0,00 kr 2 152,00 kr 2 136,00

38

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

101/10/0/0 101/11/0/0 101/12/0/0 101/13/0/0 101/14/0/0 101/15/0/0 101/16/0/0 101/17/0/0 101/18/0/0 101/19/0/0 101/20/0/0 101/21/0/0 101/22/0/0 101/23/0/0 101/24/0/0 101/25/0/0 101/26/0/0 101/27/0/0 101/29/0/0 101/31/0/0 101/32/0/0 101/33/0/0 101/34/0/0 101/35/0/0 101/36/0/0 101/37/0/0 101/38/0/0 101/39/0/0 101/40/0/0 101/41/0/0 101/42/0/0 101/43/0/0 101/44/0/0 101/45/0/0 101/46/0/0 101/47/0/0 101/48/0/0 101/49/0/0 101/50/0/0 101/51/0/0 101/52/0/0 102/1/0/0 104/7/0/0 105/1/0/0 105/2/0/0

Navn

HANSEN STIAN LARSEN BERNT HUGO EDVARDSEN JANNE HENNIE ENGENES OLAUG MARIE ENGENES OLAUG MARIE NILSEN SISSEL ENGENES MIKKELSEN VALLY J ISAKSEN GEORG NORALF LARSEN JANN LEVI HANSEN NORA KRISTINE FAGERBORG ODDVAR FAGERBORG ODDVAR PEDERSEN ANNE SØRLI OTTAR VILHELM HENRIKSEN LAURITZ JOHANNES ANGELO KNUT SVERRE MATHISEN KNUT SLETTSTRAND GUNNHILD LYNGEN ASSURANSE AS FAGERBORG SOLVEIG JOSEFSEN VALBORG JOHANSEN MATHILDE H DØDSBO SØRLI OTTAR VILHELM HANSEN HARRY LUDVIG HANSSEN KAREN MARGRETHE HANSEN HARRY LUDVIG HANSEN WILLIAM BERG STEVE GEMERT ELSE MARIE VAN KOPPANGEN BRYGGER AS KINGE ALF IVER HANSSEN BORGHILD HANSEN WILLIAM BERG GUNN MERETE HANSEN GUNNAR JR MCCORMACK ANNE MARIE CATH NILSEN BJØRN NILSEN BJØRN LYNGEN ASSURANSE AS FAGERBORG VIGGO HARALD HANSEN SVEIN ARILD MARWOLL HERMOD MATHISEN KNUT KROGH TOMAS YTTERØY LARSEN ADRIAN

Skattetakst

kr 486 753,07 kr 0,00 kr 825 280,00 kr 0,00 kr 361 382,19 kr 473 280,00 kr 619 840,00 kr 365 787,42 kr 577 600,00 kr 229 760,00 kr 0,00 kr 369 423,07 kr 496 385,92 kr 1 295 416,00 kr 504 144,24 kr 370 039,94 kr 0,00 kr 650 904,20 kr 504 301,32 kr 6 400,00 kr 345 440,00 kr 12 000,00 kr 7 640,00 kr 673 136,00 kr 384 624,00 kr 6 472,00 kr 649 800,00 kr 292 152,00 kr 4 816,00 kr 527 960,00 kr 12 016,00 kr 11 888,00 kr 234 272,00 kr 2 416,00 kr 9 754,40 kr 6 460,80 kr 511 208,00 kr 3 944,00 kr 1 091,20 kr 844,80 kr 16 298,40 kr 19 483,00 kr 800,00 kr 0,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 2 433,77 kr 0,00 kr 4 126,40 kr 0,00 kr 1 806,91 kr 2 366,40 kr 3 099,20 kr 1 828,94 kr 2 888,00 kr 1 148,80 kr 0,00 kr 1 847,12 kr 2 481,93 kr 6 477,08 kr 2 520,72 kr 1 850,20 kr 0,00 kr 3 254,52 kr 2 521,51 kr 32,00 kr 1 727,20 kr 60,00 kr 38,20 kr 3 365,68 kr 1 923,12 kr 32,36 kr 3 249,00 kr 1 460,76 kr 24,08 kr 2 639,80 kr 60,08 kr 59,44 kr 1 171,36 kr 12,08 kr 48,77 kr 32,30 kr 2 556,04 kr 19,72 kr 5,46 kr 4,22 kr 81,49 kr 97,42 kr 4,00 kr 0,00 kr 0,00

39

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

105/3/0/0 105/4/0/0 105/5/0/0 105/6/0/0 105/7/0/0 105/8/0/0 106/1/0/0 106/2/0/0 106/3/0/0 106/4/0/0 107/1/0/0 107/2/0/0 107/3/0/0 107/4/0/0 107/5/0/0 107/6/0/0 107/7/0/0 107/8/0/0 107/9/0/0 107/10/0/0 107/11/0/0 107/12/0/0 107/13/0/0 107/14/0/0 107/15/0/0 107/16/0/0 107/17/0/0 107/18/0/0 107/20/0/0 107/21/0/0 107/22/0/0 107/23/0/0 107/24/0/0 107/25/0/0 107/26/0/0 107/27/0/0 107/28/0/0 107/29/0/0 107/30/0/0 107/32/0/0 107/33/0/0 107/34/0/0 107/35/0/0 107/36/0/0 107/37/0/0 107/38/0/0 107/39/0/0 107/40/0/0

Navn

ERIKSEN TORLEIF JOHANNES HESTDAL ANNE PAULINE DØDSBO LENANGER SIGURD HALVDAN GÄRTNER THORLEIF JOHAN LARSEN NILS ANDRÈ THOMASSEN THOR DANIEL LABBEN JOHN JOHNSEN LABBEN JOHN JOHNSEN EILERTSEN H.

EILERTSEN H.

LEONHARDSEN BJARNE J HANSEN TORSTEIN E J HAUGEN NICOLAY NÆSS JENS-ÅGE HENRIKSEN BJØRNAR LEONHARDSEN BJARNE J NÆSS FRANK IVAR LUND REIDAR LUND JENS HÅKON LARSEN JODLEIF ARNE KRISTIAN LUND REIDAR LARSENJODLEIF ARNE KRISTIAN NILSEN ROGER HANSEN PER LIDVAR HAUGEN HAGBART JOHAN THOMASSEN ARVID E ANDREASSEN ELISABETH PETTERSEN KARL IVAN S HAUGEN SVANHILD LISBETH LUND SONJA ALISE BENDIKSEN LARS-BENDIK ANDERSEN HANNE JENSINE LEONHARDSEN EROLD TRENGEREID ARNE LEONHARDSEN CHRISTINE NÆSS FRANK IVAR ABELSEN RAGNHILD ANDERSEN HANNE JENSINE HANSEN BRITT ALVILDE BENDIKSEN NIKOLAI ALF DØDSBO BENDIKSEN NIKOLAI ALF DØDSBO TRENGEREID ARNE HANSEN SVEIN ERIK HANSEN TORSTEIN E J ARNTZEN ARTHUR LÆGREID TOR DAHL PER ERLING BUSUND LILL-TOVE

Skattetakst

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 212 550,40 kr 220 000,00 kr 315 200,00 kr 0,00 kr 233 818,28 kr 0,00 kr 709 120,00 kr 802 062,19 kr 0,00 kr 152 032,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 758 784,00 kr 937 856,00 kr 877 184,00 kr 417 600,00 kr 912 640,00 kr 314 569,78 kr 923 200,00 kr 870 560,00 kr 606 560,00 kr 865 616,00 kr 423 856,00 kr 763 832,00 kr 461 632,00 kr 0,00 kr 10 768,00 kr 4 808,00 kr 882 912,00 kr 4 920,00 kr 5 208,00 kr 10 832,00 kr 8 224,00 kr 9 592,00 kr 620 568,00 kr 578 880,00 kr 6 344,00 kr 588 776,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 062,75 kr 1 100,00 kr 1 576,00 kr 0,00 kr 1 169,09 kr 0,00 kr 3 545,60 kr 4 010,31 kr 0,00 kr 760,16 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 793,92 kr 4 689,28 kr 4 385,92 kr 2 088,00 kr 4 563,20 kr 1 572,85 kr 4 616,00 kr 4 352,80 kr 3 032,80 kr 4 328,08 kr 2 119,28 kr 3 819,16 kr 2 308,16 kr 0,00 kr 53,84 kr 24,04 kr 4 414,56 kr 24,60 kr 26,04 kr 54,16 kr 41,12 kr 47,96 kr 3 102,84 kr 2 894,40 kr 31,72 kr 2 943,88

40

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

107/41/0/0 107/42/0/0 107/43/0/0 107/44/0/0 107/45/0/0 107/46/0/0 107/47/0/0 107/48/0/0 107/49/0/0 107/50/0/0 107/51/0/0 107/52/0/0 107/53/0/0 107/54/0/0 107/55/0/0 107/56/0/0 107/58/0/0 107/63/0/0 107/64/0/0 108/1/0/0 108/2/0/0 108/3/0/0 108/4/0/0 108/5/0/0 108/7/0/0 108/8/0/0 108/9/0/0 108/10/0/0 108/11/0/0 108/12/0/0 108/13/0/0 108/14/0/0 108/15/0/0 108/16/0/0 108/17/0/0 108/18/0/0 108/19/0/0 108/21/0/0 108/22/0/0 108/23/0/0 108/24/0/0 108/26/0/0 108/27/0/0 108/28/0/0 108/29/0/0 108/30/0/0 108/30/1/0

Navn

SØNVISEN ELSE BERNTINE HANSEN TORSTEIN E J HANSEN TORSTEIN E J NORDEN OLE ROBIN HANSEN TORSTEIN E J HANSEN TORSTEIN E J NÆSS FRANK IVAR HANSEN TORSTEIN EVALD JOHAN HANSEN TORSTEIN E J JOHNSEN TORE HANSEN TORSTEIN E J HANSEN TORSTEIN E J HANSEN TORSTEIN E J BUSUND LILL-TOVE R BUSUND LILL-TOVE RASMUSSEN HANSEN TORSTEIN E J HANSEN TORSTEIN EVALD JOHAN HANSEN BRITT ALVILDE HANSEN BRITT ALVILDE LUDVIGSEN ÅGOT JOHANSEN ELSA JOHANSEN MALVIN J JOHANSEN ELSA ENGENES KURT ELVESTAD JASPER A BERNTSEN JULIE LUDVIGSEN EFRAIM A HANSEN HERMOD BJØRNAR LUDVIGSEN ÅGOT PEDERSEN HERMOD LUDVIGSEN VILMAR LUDV ELVESTAD ASTRID LUDVIGSEN EFRAIM A M/FLERE JOHANSEN ARVID K LUDVIGSEN ROALD GUNNAR HANSEN MAI-BRITT HANSEN ARNT LEVI KRISTOFFERSEN SIGRID SAND ØYVIND LYNGSALPAN EIENDOM A/S THUNE ODD-ARNE BAKKELI SIGNAR JOHAN BAKKELI SIGNAR JOHAN BAKKELI SIGNAR JOHAN BOLTÅS REIDUN A. NERLI PETTERSEN JAN ERIK MIDTTUN STEIN ÅGE

Skattetakst

kr 6 088,00 kr 7 168,00 kr 8 392,00 kr 8 824,00 kr 520 376,00 kr 8 712,00 kr 170 144,00 kr 6 768,00 kr 8 952,00 kr 514 099,20 kr 8 712,00 kr 8 920,00 kr 9 024,00 kr 824,00 kr 746,40 kr 824,00 kr 6 077,60 kr 7 084,00 kr 6 170,40 kr 273 088,00 kr 127 648,00 kr 58 298,92 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 348 480,00 kr 163 904,00 kr 0,00 kr 25 600,00 kr 404 632,31 kr 0,00 kr 22 080,00 kr 294 240,00 kr 22 720,00 kr 0,00 kr 581 184,00 kr 42 249,54 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 667 840,00 kr 583 831,96 kr 54 400,00 kr 376 928,00

Eiendomsskatt

kr 30,44 kr 35,84 kr 41,96 kr 44,12 kr 2 601,88 kr 43,56 kr 850,72 kr 33,84 kr 44,76 kr 2 570,50 kr 43,56 kr 44,60 kr 45,12 kr 4,12 kr 3,73 kr 4,12 kr 30,39 kr 35,42 kr 30,85 kr 1 365,44 kr 638,24 kr 291,49 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 742,40 kr 819,52 kr 0,00 kr 128,00 kr 2 023,16 kr 0,00 kr 110,40 kr 1 471,20 kr 113,60 kr 0,00 kr 2 905,92 kr 211,25 kr 0,00 kr 40,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 339,20 kr 2 919,16 kr 272,00 kr 1 884,64

41

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

108/31/0/0 108/32/0/0 108/32/1/0 108/33/0/0 108/34/0/0 108/36/0/0 108/38/0/0 108/39/0/0 108/40/0/0 108/41/0/0 108/43/0/0 108/46/0/0 108/47/0/0 108/48/0/0 108/49/0/0 108/50/0/0 108/51/0/0 108/52/0/0 108/53/0/0 108/54/0/0 108/55/0/0 108/56/0/0 108/57/0/0 108/58/0/0 108/60/0/0 108/61/0/0 108/62/0/0 108/63/0/0 108/64/0/0 108/65/0/0 108/66/0/0 108/67/0/0 108/68/0/0 108/69/0/0 108/70/0/0 108/71/0/0 108/74/0/0 108/75/0/0 108/76/0/0 108/77/0/0 108/78/0/0 108/79/0/0 108/80/0/0 108/81/0/0 108/82/0/0 108/83/0/0

Navn

HENRIKSEN AUD NELLY JOHANSEN ALFRED E JOHANSEN YNGVE LARSEN ÅSTA GUNHILDA THUNE HELENE MIKKELSEN KURT ARNE THUNE ODD HARALD PEDERSEN BJØRN IVAR JOHANSEN MALVIN J JOHANSEN ARVID K JOHANSEN ARVID K JØRGENSEN ASBJØRN H HANSEN VERNER INGOLF HAUGEN LISS VENKE HEIDI GRANLI PER PEDERSEN STIG IVAR SOLSTAD EDVIN ASTRUP LANGENES JØRGEN SIMONSEN ALMAR ELVESTAD JASPER A JOHANSEN MARIE OTHELIE WIKERØY TOMMY LUND ERNST SAND SVEIN HÅKON KRISTOFFERSEN SVERRE SAND EDGAR MAGNAR SAND EGIL MAGNUS MIDTTUN STEIN ÅGE HANSEN THOR SØREN ANDREAS WESTBY ANNLAUG WIKERØY JØRN RUNE BOLSTAD ROGER JOHAN HØYER ELFRID JOHANNE LUDVIGSEN ROALD GUNNAR JOHANSEN ALFRED E AS SIMONSEN ALMAR L BROSE PÅL INGE LUDVIGSEN BERNT OLAV LUDVIGSEN ROALD GUNNAR PETTERSEN ROGER M B HØISETH BJØRN OVE JOHANSEN IVAR SKOGENG GØRAN JOHANSEN MARIANN HANSINE SKOGENG FRED THUNE ODD HARALD

Skattetakst

kr 268 910,15 kr 343 706,32 kr 876 800,00 kr 83 968,00 kr 160 576,00 kr 403 328,00 kr 0,00 kr 531 072,00 kr 195 078,40 kr 8 000,00 kr 15 600,00 kr 506 120,00 kr 534 872,00 kr 70 080,00 kr 656 512,00 kr 127 200,00 kr 161 536,00 kr 528 814,40 kr 309 920,00 kr 320 384,00 kr 592 832,00 kr 1 120 360,00 kr 1 624 640,00 kr 12 000,00 kr 802 840,00 kr 620 000,00 kr 765 920,00 kr 471 140,00 kr 789 440,00 kr 634 040,00 kr 359 044,00 kr 233 836,00 kr 390 320,00 kr 439 680,00 kr 640 272,00 kr 679 040,00 kr 474 556,00 kr 613 442,30 kr 588 928,00 kr 749 136,00 kr 541 032,00 kr 988 952,00 kr 989 240,00 kr 427 800,00 kr 539 744,00 kr 369 396,00

Eiendomsskatt

kr 1 344,55 kr 1 718,53 kr 4 384,00 kr 419,84 kr 802,88 kr 2 016,64 kr 0,00 kr 2 655,36 kr 975,39 kr 40,00 kr 78,00 kr 2 530,60 kr 2 674,36 kr 350,40 kr 3 282,56 kr 636,00 kr 807,68 kr 2 644,07 kr 1 549,60 kr 1 601,92 kr 2 964,16 kr 5 601,80 kr 8 123,20 kr 60,00 kr 4 014,20 kr 3 100,00 kr 3 829,60 kr 2 355,70 kr 3 947,20 kr 3 170,20 kr 1 795,22 kr 1 169,18 kr 1 951,60 kr 2 198,40 kr 3 201,36 kr 3 395,20 kr 2 372,78 kr 3 067,21 kr 2 944,64 kr 3 745,68 kr 2 705,16 kr 4 944,76 kr 4 946,20 kr 2 139,00 kr 2 698,72 kr 1 846,98

42

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

108/84/0/0 108/85/0/0 108/86/0/0 108/87/0/0 108/88/0/0 108/89/0/0 108/90/0/0 108/91/0/0 108/92/0/0 108/93/0/0 108/94/0/0 108/95/0/0 108/96/0/0 108/97/0/0 108/98/0/0 108/99/0/0 108/100/0/0 108/101/0/0 108/102/0/0 108/103/0/0 108/104/0/0 108/105/0/0 108/106/0/0 108/107/0/0 108/108/0/0 108/109/0/0 108/111/0/0 108/112/0/0 108/113/0/0 108/114/0/0 108/115/0/0 108/119/0/0 108/120/0/0 108/121/0/0 108/122/0/0 108/123/0/0 108/124/0/0 108/125/0/0 108/126/0/0 108/127/0/0 108/128/0/0 108/129/0/0 108/130/0/0 108/131/0/0 108/132/0/0 108/133/0/0 108/134/0/0 108/135/0/0

Navn

JØRGENSEN VEGAR ARNE VANGEN BERIT SOLVEIG HOLE BERNT NILSEN KRISTIAN M MIDTTUN MAGNAR EMIL JOHANSEN ELNAR MAGNE HOLE BERNT JOHANSEN ARVID K LYNGSALPAN EIENDOM A/S GANGSØ REIDAR LYNGENFJORD ASVO AS JOHANSEN ROY HUGO E THUNE ANNA JUDITH JOHANSEN ELI JANNE JOHANSEN TONE MARI JOHANSEN MARGARETH BENTE LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER JOHANSEN ROY HUGO E SAND ANNBJØRG SAND RIGMOR ERNA SAND SVEIN HÅKON SAND ØYVIND SAND EDGAR MAGNAR HANSEN ASVEIG JENSEN STEN HÅVARD EIKREM JUNE ELISABETH LUDVIGSEN HEDLØY OLAV PEDERSEN SIGURD HARALD PEDERSEN ARE STELLANDER PÅL LUDVIGSEN VILMAR LUDV PEDERSEN GEIR ASBJØRN JOHANSEN WILLY ROGER NILSEN ANNE-PAULINE ELLINGSEN ANN-ELIN SKOGENG FRED JOHANSEN EIVIND MONRAD SIGVALDSEN ANDRE JULIAN BOLSTAD ROY MARENO SAND ØYVIND JOHANSEN KÅRE JOHAN PEDERSEN JARLE LEVI JOHANSEN BENT JØRAN JOHANSEN ALFRED E AS CONRADSEN KJELL BAKKELI SIGNAR JOHAN GRANLI PER KRAG VERA

Skattetakst

kr 617 280,00 kr 338 668,00 kr 11 376,00 kr 299 264,00 kr 347 772,00 kr 698 556,00 kr 11 984,00 kr 8 144,00 kr 316 736,00 kr 438 264,00 kr 454 296,00 kr 8 152,00 kr 265 952,00 kr 9 680,00 kr 9 360,00 kr 8 488,00 kr 441 880,00 kr 447 156,00 kr 10 288,00 kr 31 760,00 kr 15 368,00 kr 18 376,00 kr 6 016,00 kr 7 232,00 kr 258 648,00 kr 115 560,36 kr 338 304,00 kr 145 032,00 kr 206 000,00 kr 413 584,00 kr 769 632,00 kr 553 538,30 kr 387 820,00 kr 717 232,00 kr 6 392,00 kr 3 096,00 kr 1 136 024,00 kr 384 132,00 kr 437 428,00 kr 984 640,00 kr 233 464,00 kr 0,00 kr 440 708,00 kr 301 872,00 kr 863 848,80 kr 12 976,00 kr 60 888,00 kr 311 280,00

Eiendomsskatt

kr 3 086,40 kr 1 693,34 kr 56,88 kr 1 496,32 kr 1 738,86 kr 3 492,78 kr 59,92 kr 40,72 kr 1 583,68 kr 2 191,32 kr 2 271,48 kr 40,76 kr 1 329,76 kr 48,40 kr 46,80 kr 42,44 kr 2 209,40 kr 2 235,78 kr 51,44 kr 158,80 kr 76,84 kr 91,88 kr 30,08 kr 36,16 kr 1 293,24 kr 577,80 kr 1 691,52 kr 725,16 kr 1 030,00 kr 2 067,92 kr 3 848,16 kr 2 767,69 kr 1 939,10 kr 3 586,16 kr 31,96 kr 15,48 kr 5 680,12 kr 1 920,66 kr 2 187,14 kr 4 923,20 kr 1 167,32 kr 0,00 kr 2 203,54 kr 1 509,36 kr 4 319,24 kr 64,88 kr 304,44 kr 1 556,40

43

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

108/137/0/0 108/138/0/0 108/139/0/0 108/140/0/0 108/142/0/0 108/143/0/0 108/144/0/0 108/145/0/0 108/146/0/0 108/147/0/0 108/148/0/0 108/149/0/0 108/150/0/0 108/151/0/0 108/152/0/0 108/153/0/0 108/154/0/0 108/155/0/0 108/156/0/0 108/157/0/0 108/158/0/0 108/159/0/0 108/161/0/0 108/163/0/0 108/164// 108/165/0/0 108/167/0/0 109/1/0/0 109/2/0/0 109/3/0/0 109/4/0/0 109/5/0/0 109/6/0/0 109/7/0/0 109/8/0/0 109/10/0/0 109/11/0/0 109/12/0/0 109/13/0/0 109/14/0/0 109/15/0/0 109/16/0/0 109/17/0/0 109/18/0/0 109/19/0/0 109/20/0/0 109/24/0/0

Navn

LUDVIGSEN HUGO LUDVIG JOHANSEN MALVIN J MIDTTUN AS PEDERSEN BENGT EIULF RØYSET PER MAGNE WIKERØY TOMMY WIKERØY TORE ERLING HANSEN MAI-BRITT LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER LUDVIGSEN SIGURD J ANTONSEN RAYMOND JOHANSEN MALVIN J SAND ØYVIND MIDTTUN MAGNAR EMIL JOHANSEN ARVID K JOHANSEN ARVID K JOHANSEN ARVID K MIDTTUN REIDUN MIDTTUN SIGMUND M MIDTTUN STEIN ÅGE ELIASSEN KJELL LEO LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER AS JENSEN STEN HÅVARD JOHANSEN IVAR JOHANSEN ROBIN JOHANSEN ARVID KARPER ANGENENDT HEINZ-DIETER HANSEN EGIL MAGNAR PEDERSEN NINNI HELLEN SIMONSEN ALMA JOHANNA L SKOGENG GØRAN EIKREM ARILD OLAF LUDVIGSEN INGER ANNE PEDERSEN HERMOD STORGALTEN FERIE CAMP ANS EIDE PER INGE PEDERSEN ELLEN SIGVALDA PEDERSEN KJELL P E JOHANSEN AIDA LUDVIGSEN HILDUR INDINE RISBERG TERJE EIKREM ARILD OLAF SIMONSEN ALMA JOHANNA L SCHIVE TOR MATHISEN FRITZ PEDERSEN KJELL P E ANDREASSEN MARION

Skattetakst

kr 874 752,00 kr 260 972,00 kr 1 004 592,00 kr 4 056,00 kr 4 264,00 kr 4 440,00 kr 4 240,00 kr 0,00 kr 819 168,00 kr 248 728,00 kr 3 968,00 kr 4 240,00 kr 196 560,00 kr 227 960,00 kr 4 056,00 kr 4 184,00 kr 3 936,00 kr 4 104,00 kr 4 352,00 kr 142 708,00 kr 229 192,00 kr 9 840,00 kr 350 472,00 kr 3 736,80 kr 100 410,40 kr 745 614,40 kr 857 420,80 kr 461 760,00 kr 404 748,80 kr 505 280,00 kr 140 787,20 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 27 008,67 kr 152 000,00 kr 0,00 kr 350 195,20 kr 0,00 kr 782 400,00 kr 658 076,81 kr 671 200,00 kr 839 040,00 kr 13 600,00 kr 1 049 532,40 kr 780 000,00 kr 136 254,49 kr 10 560,00

Eiendomsskatt

kr 4 373,76 kr 1 304,86 kr 5 022,96 kr 20,28 kr 21,32 kr 22,20 kr 21,20 kr 0,00 kr 4 095,84 kr 1 243,64 kr 19,84 kr 21,20 kr 982,80 kr 1 139,80 kr 20,28 kr 20,92 kr 19,68 kr 20,52 kr 21,76 kr 713,54 kr 1 145,96 kr 49,20 kr 1 752,36 kr 18,68 kr 502,05 kr 3 728,07 kr 4 287,10 kr 2 308,80 kr 2 023,74 kr 2 526,40 kr 703,94 kr 40,00 kr 0,00 kr 135,04 kr 760,00 kr 0,00 kr 1 750,98 kr 0,00 kr 3 912,00 kr 3 290,38 kr 3 356,00 kr 4 195,20 kr 68,00 kr 5 247,66 kr 3 900,00 kr 681,27 kr 52,80

44

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

109/25/0/0 109/26/0/0 109/27/0/0 109/28/0/0 109/29/0/0 109/30/0/0 109/31/0/0 109/32/0/0 109/33/0/0 109/34/0/0 109/35/0/0 109/36/0/0 109/37/0/0 109/38/0/0 109/39/0/0 109/40/0/0 109/42/0/0 109/43/0/0 109/44/0/0 109/45/0/0 109/46/0/0 109/47/0/0 109/48/0/0 109/49/0/0 109/50/0/0 109/51/0/0 109/52/0/0 109/54/0/0 109/55/0/0 109/56/0/0 109/57/0/0 109/58/0/0 109/62/0/0 109/63/0/0 109/64/0/0 109/67/0/0 109/68/0/0 109/69/0/0 109/70// 109/71// 110/1/0/0 110/2/0/0 110/3/0/0 110/4/0/0 110/5/0/0 110/6/0/0 110/7/0/0 110/8/0/0

Navn

HEGGE LEIF ERIK SIMONSEN SIMON MALVIN SIMONSEN NORA ERLANDSEN ERNA SYLVI SIMONSEN NORA WIKERØY TORE ERLING LEONARDSEN MARLY SISSEL JOHANSEN KETIL ARE JOHANSEN MAGNUS A K LUND JESSICA JOHANSEN MAGNUS A K WESTBY LAILA ANITA WIKERØY TOMMY BROSE JONNY AGNAR ERIKSEN UNNI BEATE EIKREM ARILD OLAF HANSEN HALVARD MOLUND JOHN ARNE OLAFSEN ERNA ALVILDE SKAN SKOGHEIM HILDE PEDERSEN WIKERØY FRODE HEITMANN OLE STEINAR WIKERØY JØRN RUNE BLIKRA SONJA ELIN MATHISEN FRITS OLIVER JOHANSEN SIV EVA HEGGE LEIF ERIK LIND ANNICKEN HAUGEN KARIN OTHELIE HANSEN VERNER INGOLF ASLE HANSEN EGIL MAGNAR SOMMERSETH SILJE HANSEN FRANK OLE OLSEN LEIF ARILD HANSEN STIG HALVARD HANSEN EGIL MAGNAR EIKREM ARILD OLAF STRAND ANN-ELIN HANSEN JIMMY-ERIK EIKREM ARILD OLAF LEONHARDSEN JANNE PEDERSEN ROLF PEDER J HANSEN PER LIDVAR JOHANSEN ODD-ERIK ALBRIGTSEN ALBRIGT M PEDERSEN INGEBJØRG LOVISE ENGENES HILDUR M KRAG RAGNHILD SOFIE

Skattetakst

kr 706 320,00 kr 850 560,00 kr 689 280,00 kr 16 000,00 kr 819 840,00 kr 1 311 752,00 kr 652 504,00 kr 821 960,00 kr 54 792,00 kr 901 128,00 kr 771 112,00 kr 1 127 552,00 kr 649 056,00 kr 714 664,00 kr 17 704,00 kr 12 248,00 kr 536 496,00 kr 446 400,00 kr 10 240,00 kr 15 904,00 kr 1 138 168,00 kr 941 672,00 kr 11 168,00 kr 546 080,00 kr 50 424,00 kr 424 640,00 kr 5 478,40 kr 552 728,80 kr 8 248,80 kr 8 833,60 kr 9 640,80 kr 8 472,80 kr 7 304,80 kr 418 605,60 kr 9 441,60 kr 40 874,40 kr 7 620,80 kr 6 648,80 kr 7 839,20 kr 229 396,00 kr 152 640,00 kr 581 440,00 kr 397 636,00 kr 668 480,00 kr 25 600,00 kr 467 600,00 kr 0,00 kr 522 212,29

Eiendomsskatt

kr 3 531,60 kr 4 252,80 kr 3 446,40 kr 80,00 kr 4 099,20 kr 6 558,76 kr 3 262,52 kr 4 109,80 kr 273,96 kr 4 505,64 kr 3 855,56 kr 5 637,76 kr 3 245,28 kr 3 573,32 kr 88,52 kr 61,24 kr 2 682,48 kr 2 232,00 kr 51,20 kr 79,52 kr 5 690,84 kr 4 708,36 kr 55,84 kr 2 730,40 kr 252,12 kr 2 123,20 kr 27,39 kr 2 763,64 kr 41,24 kr 44,17 kr 48,20 kr 42,36 kr 36,52 kr 2 093,03 kr 47,21 kr 204,37 kr 38,10 kr 33,24 kr 39,20 kr 1 146,98 kr 763,20 kr 2 907,20 kr 1 988,18 kr 3 342,40 kr 128,00 kr 2 338,00 kr 0,00 kr 2 611,06

45

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

110/9/1/0 110/10/0/0 110/11/0/0 110/12/0/0 110/13/0/0 110/14/0/0 110/15/0/0 110/16/0/0 110/17/0/0 110/18/0/0 110/19/0/0 110/20/0/0 110/21/0/0 110/22/0/0 110/23/0/0 110/24/0/0 110/25/0/0 110/26/0/0 110/27/0/0 110/28/0/0 110/29/0/0 110/30/0/0 110/31/0/0 110/32/0/0 110/33/0/0 110/34/0/0 110/35/0/0 110/36/0/0 110/37/0/0 110/38/0/0 110/39/0/0 110/40/0/0 110/41/0/0 110/42/0/0 110/43/0/0 110/44/0/0 110/45/0/0 110/46/0/0 110/47/0/0 110/48/0/0 110/49/0/0 110/50/0/0 110/51/0/0 110/52/0/0 110/53/0/0 110/54/0/0 110/55/1/0 110/56/0/0

Navn

KEMI ANDERS M FAGERVOLL GUNN ELSE SANDVIK EILIV MAGNAR HANSEN KJELL HILBERT M ALBRIGTSEN ALBRIGT M PEDERSEN ROLF PEDER J HANSEN PER LIDVAR KRAG KARI ÅS INGERD ENGENES ELISE MARIE LUND GØRIL JOHANNE KRAG KRAG GERD ELISE NORD-LENANGEN PRODUKSJONSL NORD-LENANGEN PRODUKSJONSL KRAG ANNE KARI KRAG ANNE KARI JOHNSEN HALDIS PETRINE JOHANSEN EINAR LUDVIGSEN INGER ANNE KRAG HÅKON ANATON PEDERSEN STIG IVAR JØRGENSEN TOR ARNE PEDERSEN KJELL P E PEDERSEN ANNIE FAGERVOLL ÅGE JOHANSEN EFRAIM ASLE EIDE PER INGE HANSEN ARNT KALLE JAN FAGERVOLL ODDVAR B KRISTIANSEN BEATHE ELISE PEDERSEN SIGURD HARALD KARLSEN GEORG NIKOLAI KRISTIANSEN BERIT BECK PEDERSEN ALF L J FAGERVOLL SIGBJØRG A M ÅS EGIL ARNT RØNNING KÅRE MARTIN KASBERGSEN MAY-BRITT GULLBEKKHEI GUNN HELENE KRAG ÅSMUND ALBRIGTSEN ALBRIGT M ALBRIGTSEN ALBRIGT M JOHANSEN TOR LEVI J LIE LILL-MARLEN ENGENES NINNI-ROSE ENGENES KURT MAGNE A TELENOR EIENDOM HOLDING SAND ANNBJØRG

Skattetakst

kr 4 040,00 kr 765 200,00 kr 392 000,00 kr 778 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 379 840,00 kr 571 200,00 kr 423 360,00 kr 46 000,00 kr 616 384,00 kr 87 944,94 kr 0,00 kr 684 480,00 kr 0,00 kr 489 700,13 kr 0,00 kr 455 040,00 kr 430 144,00 kr 247 000,00 kr 392 168,00 kr 658 640,00 kr 516 000,00 kr 487 224,00 kr 847 360,00 kr 478 400,00 kr 392 160,00 kr 387 712,00 kr 20 000,00 kr 548 056,00 kr 656 640,00 kr 300 647,23 kr 713 440,00 kr 704 400,00 kr 701 280,00 kr 715 100,00 kr 16 200,00 kr 0,00 kr 895 400,00 kr 796 400,00 kr 10 500,00 kr 0,00 kr 764 300,00 kr 12 300,00 kr 902 380,00 kr 0,00 kr 848 290,00

Eiendomsskatt

kr 20,20 kr 3 826,00 kr 1 960,00 kr 3 890,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 899,20 kr 2 856,00 kr 2 116,80 kr 230,00 kr 3 081,92 kr 439,72 kr 0,00 kr 3 422,40 kr 0,00 kr 2 448,50 kr 0,00 kr 2 275,20 kr 2 150,72 kr 1 235,00 kr 1 960,84 kr 3 293,20 kr 2 580,00 kr 2 436,12 kr 4 236,80 kr 2 392,00 kr 1 960,80 kr 1 938,56 kr 100,00 kr 2 740,28 kr 3 283,20 kr 1 503,24 kr 3 567,20 kr 3 522,00 kr 3 506,40 kr 3 575,50 kr 81,00 kr 0,00 kr 4 477,00 kr 3 982,00 kr 52,50 kr 0,00 kr 3 821,50 kr 61,50 kr 4 511,90 kr 0,00 kr 4 241,45

46

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

110/57/0/0 110/58/0/0 110/62/0/0 110/63/0/0 110/65/0/0 110/66/0/0 110/67/0/0 110/69/0/0 110/70/0/0 110/71/0/0 110/73/0/0 110/76/0/0 110/79/0/0 110/80/0/0 110/81/0/0 110/82/0/0 110/84/0/0 110/86/0/0 110/87/0/0 110/89/0/0 110/90/0/0 110/91/0/0 110/92/0/0 110/93/0/0 110/94/0/0 110/95/0/0 110/96/0/0 110/98/0/0 110/99// 110/101/0/0 110/103/0/0 111/1/0/0 111/2/0/0 111/4/0/0 111/5/0/0 111/6/0/0 111/7/0/0 111/8/0/0 111/9/0/0 111/10/0/0 111/11/0/0 111/12/0/0 111/13/0/0 111/14/0/0

Navn

SAND SVEIN HÅKON MYRENG RONNY RØNNING TOVE BROSE ANN-KARIN RAVNA SVEIN INGVALD ENGENES KURT MAGNE A JOHANSEN TOR LEVI J HANSEN ARNT KALLE JAN JOHANSEN HELGE ØYSTEIN FAGERVOLL VIGGO TRYGVE ALBRIGTSEN OVE SIGVART JOHANSEN LINDA FAGERVOLL ODDVAR B NORUM JAN KRAG HÅKON ARE LUND FRITZ JENSEN ARVID STEVE PEDERSEN ERNST LEO KRAG TROND OLE EILIF GRANLI STEN EDELMANN NELLY ÅS EGIL ARNT GRANLI STEN LENANGEN FISKERISELSKAP AS RYSTAD ANNE KRISTINE PEDERSEN NELLY JOHANNE EVANG ARNE BRIAN ENGENES KURTH MAGNE FAGERMO BJØRN OLE KEMI BERIT MARGRETHE M TAK & METALL EIENDOM AS ANTONSEN ANN-MARI GRANLI PER PEDERSEN IDAR HANSEN LINE SKOGENG HILBERTSEN TOMMY LUND ERNST PEDERSEN ANNHILD KRISTINE BÅTNES HARALD NIKOLAI GRANLI PER PEDERSEN ERNST LEO LUDVIGSEN JOHAN PEDERSEN JORUNN LIV LUND ERNST

Skattetakst

kr 879 440,00 kr 725 350,00 kr 747 240,00 kr 923 400,00 kr 557 890,00 kr 1 641 424,00 kr 823 380,00 kr 526 776,00 kr 844 010,00 kr 3 700,00 kr 488 600,00 kr 562 380,00 kr 4 008,00 kr 426 744,00 kr 835 740,00 kr 1 185 704,00 kr 767 864,00 kr 55 008,00 kr 458 912,00 kr 882 470,00 kr 345 848,00 kr 37 880,00 kr 14 608,00 kr 379 288,00 kr 411 272,00 kr 241 925,60 kr 1 077 880,00 kr 493 346,40 kr 40 095,20 kr 15 224,00 kr 66 834,40 kr 246 131,20 kr 8 000,00 kr 244 800,00 kr 0,00 kr 758 080,00 kr 0,00 kr 331 456,00 kr 302 208,00 kr 178 419,20 kr 236 480,00 kr 0,00 kr 525 555,20 kr 578 880,00

Eiendomsskatt

kr 4 397,20 kr 3 626,75 kr 3 736,20 kr 4 617,00 kr 2 789,45 kr 8 207,12 kr 4 116,90 kr 2 633,88 kr 4 220,05 kr 18,50 kr 2 443,00 kr 2 811,90 kr 20,04 kr 2 133,72 kr 4 178,70 kr 5 928,52 kr 3 839,32 kr 275,04 kr 2 294,56 kr 4 412,35 kr 1 729,24 kr 189,40 kr 73,04 kr 1 896,44 kr 2 056,36 kr 1 209,63 kr 5 389,40 kr 2 466,73 kr 200,48 kr 76,12 kr 334,17 kr 1 230,66 kr 40,00 kr 1 224,00 kr 0,00 kr 3 790,40 kr 0,00 kr 1 657,28 kr 1 511,04 kr 892,10 kr 1 182,40 kr 0,00 kr 2 627,78 kr 2 894,40

47

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

111/15/0/0 111/16/0/0 111/17/0/0 111/18/0/0 111/19/0/0 111/20/0/0 111/21/0/0 111/22/0/0 111/23/0/0 111/24/0/0 111/25/0/0 111/26/0/0 111/27/0/0 111/28/0/0 111/29/0/0 111/30/0/0 111/31/0/0 111/32/0/0 111/33/0/0 111/35/0/0 111/36/0/0 111/38/0/0 111/39/0/0 111/40/0/0 111/41/0/0 111/42/0/0 111/43/0/0 111/44/0/0 111/45/0/0 111/46/0/0 111/47/0/0 111/48/0/0 111/49/0/0 111/52/0/0 111/53/0/0 111/54/0/0 111/55/0/0 111/56/0/0 111/57/0/0 111/58/0/0 111/59/0/0 111/60/0/0 111/62/0/0 111/63/0/0 111/64/0/0 111/66/0/0 111/67/0/0 111/68/0/0

Navn

SIGVALDSEN ODD EILIF KRAG GERD ELISE PEDERSEN OLAF ANATON PEDERSEN SIGURD HARALD JOHANSEN LILLIAN PAULINE PEDERSEN ERNST LEO LARSEN PEDER J SAND RUTH MARIE PEDERSEN ERNST LEO HANSEN PER LIDVAR PEDERSEN OTTO ARNOLD DØDSBO LARSEN PEDER J PEDERSEN OLAF ANATON PEDERSEN JORUNN LIV PEDERSEN LIV PAULINE MATHIASSEN TROND SKOGENG SIGVALD N PEDERSEN OVE ARNOLD EIDE ALBERT ANDREASSEN ARVID N M NILSEN STEINAR PEDERSEN RAGNA MYRENG ANNE-LISE PEDERSEN TORLEIF J STANDAL KNUT HARALD SIGVALDSEN BJØRN PEDERSEN HARRY E M BJERK LINDA JOHANSEN STEIN ERIK PEDERSEN ERNST LEO ULRIKSEN KNUT STEINAR SIGVALDSEN NILS SVERRE SIGVALDSEN NILS SVERRE HILBERTSEN MAGNE ANATON JOHANSEN ANN KRISTIN HANSEN LINE SKOGENG HANSEN LINE SKOGENG ULRIKSEN BENTE RUSHFELDT CHRISTIAN AUGESTAD KNUT MAGNE HOGNESTAD JONE HOLTE JAN PEDERSEN BENGT JOHANSEN RUNE LIE STEINAR KRISTIANSEN KEN ARE HANSEN ASBJØRN BORCK BJARNE RICHARD

Skattetakst

kr 352 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 206 400,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 52 617,29 kr 231 744,00 kr 389 920,00 kr 715 872,00 kr 607 424,00 kr 506 880,00 kr 641 600,00 kr 392 320,00 kr 386 080,00 kr 392 240,00 kr 525 280,00 kr 594 263,80 kr 786 496,00 kr 515 040,00 kr 12 160,00 kr 638 432,00 kr 723 296,00 kr 1 156 960,00 kr 12 160,00 kr 340 896,23 kr 438 400,00 kr 685 496,00 kr 14 224,00 kr 11 456,00 kr 16 584,00 kr 455 680,00 kr 571 056,00 kr 327 304,00 kr 493 856,00 kr 764 784,00 kr 1 329 624,00 kr 1 054 744,00 kr 435 088,00 kr 527 216,00 kr 215 944,00

Eiendomsskatt

kr 1 760,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 032,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 263,09 kr 1 158,72 kr 1 949,60 kr 3 579,36 kr 3 037,12 kr 2 534,40 kr 3 208,00 kr 1 961,60 kr 1 930,40 kr 1 961,20 kr 2 626,40 kr 2 971,32 kr 3 932,48 kr 2 575,20 kr 60,80 kr 3 192,16 kr 3 616,48 kr 5 784,80 kr 60,80 kr 1 704,48 kr 2 192,00 kr 3 427,48 kr 71,12 kr 57,28 kr 82,92 kr 2 278,40 kr 2 855,28 kr 1 636,52 kr 2 469,28 kr 3 823,92 kr 6 648,12 kr 5 273,72 kr 2 175,44 kr 2 636,08 kr 1 079,72

48

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

111/69/0/0 111/70/0/0 111/71/0/0 111/72/0/0 111/73/0/0 111/74/0/0 111/75/0/0 111/78/0/0 111/79/0/0 111/80/0/0 111/87/0/0 111/88/0/0 111/89/0/0 111/90/0/0 111/92/0/0 111/93/0/0 112/1/0/0 112/2/0/0 112/3/0/0 112/5/0/0 112/6/0/0 112/8/0/0 112/9/0/0 112/10/0/0 112/10/1/0 112/11/0/0 112/12/0/0 112/13/0/0 112/14/0/0 112/14/1/0 112/15/0/0 112/16/0/0 112/17/0/0 112/18/0/0 112/19/0/0 112/20/0/0 112/21/0/0 112/22/0/0 112/23/0/0 112/24/0/0 112/25/0/0 112/28/0/0 112/29/0/0 112/30/0/0 112/31/0/0 112/32/0/0 112/32/1/0 112/33/0/0

Navn

ELIASSEN BJØRN BERG THOMAS SKOGLY TROND OLSBORG TROND BORCH KNUT JOHANNES GARDAR AS MOLTUBAKK TERJE PAUL SVERRE HILBERTSEN BJARNE HERMAN PEDERSEN BENGT EIULF NS MORTENSEN EIENDOM AS LØKEN RUNE ARCTIC RESORT AS HILBERTSEN KATO BENGT M JOHANSEN AGNAR VILHELM STOREHEIER PÅL VEGAR NILSEN REIDUN HELENE ALBERTSEN KYRRE ROGER ROBERTSEN FRODE ANDREASSEN HERMANN A ALBRISTSEN ANITA SYNNØVE ELIASSEN SVEIN HARALD MAGNE GAARE PER H SOLVANG RANDI H DØDSBO HØISETH DANIEL PEDERSEN PEDER DØDSBO HANSEN KARL HALFDAN ERIKSEN TOR- WILHELM KRISTIANSEN JOHN BIRGER K HØISETH DANIEL HØISETH BJØRN OVE ERIKSEN OLINE EMELIE OTTESEN AUD BJØRGHILD HANSEN PER HALVARD ROBERTSEN JENS RICHARD ELIASSEN GEIR KAARE LILLEVIK HENRY G M ERIKSEN OLINE EMELIE KARLSEN KJELL SIGFR KASBERGSEN GOTFRED ROBERTSEN FRODE JOHANNES JOHANSEN ROGER L H JENSSEN TROND VIDAR OLSEN NELLY JENNY M SIVERTSEN ÅSMUND IVAR ERIKSEN OLINE EMELIE HENRIKSEN ANNE-LISS HENRIKSEN SEDOLF P ALM GUNN ELLINOR

Skattetakst

kr 356 698,40 kr 484 200,00 kr 765 960,00 kr 449 096,00 kr 7 752,00 kr 8 368,00 kr 514 854,40 kr 740 160,00 kr 4 406,40 kr 21 166,40 kr 909 727,20 kr 10 732,80 kr 9 333,60 kr 591 525,60 kr 691 389,60 kr 7 576,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 310 553,60 kr 420 339,20 kr 507 200,00 kr 702 869,98 kr 59 085,34 kr 766 976,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 16 028,75 kr 643 264,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 430 400,00 kr 792 964,03 kr 482 624,00 kr 0,00 kr 404 480,00 kr 407 889,66 kr 27 357,78 kr 104 735,40 kr 630 080,00 kr 0,00 kr 398 671,13 kr 0,00 kr 833 472,00 kr 324 032,00 kr 243 904,00 kr 8 768,07 kr 629 600,00 kr 376 196,79

Eiendomsskatt

kr 1 783,49 kr 2 421,00 kr 3 829,80 kr 2 245,48 kr 38,76 kr 41,84 kr 2 574,27 kr 3 700,80 kr 22,03 kr 105,83 kr 4 548,64 kr 53,66 kr 46,67 kr 2 957,63 kr 3 456,95 kr 37,88 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 552,77 kr 2 101,70 kr 2 536,00 kr 3 514,35 kr 295,43 kr 3 834,88 kr 0,00 kr 0,00 kr 80,14 kr 3 216,32 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 152,00 kr 3 964,82 kr 2 413,12 kr 0,00 kr 2 022,40 kr 2 039,45 kr 136,79 kr 523,68 kr 3 150,40 kr 0,00 kr 1 993,36 kr 0,00 kr 4 167,36 kr 1 620,16 kr 1 219,52 kr 43,84 kr 3 148,00 kr 1 880,98

49

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/34/0/0 112/35/0/0 112/36/0/0 112/37/0/0 112/38/0/0 112/39/0/0 112/40/0/0 112/42/0/0 112/43/0/0 112/44/0/0 112/45/0/0 112/46/0/0 112/47/0/0 112/48/0/0 112/50/0/0 112/51/0/0 112/52/0/0 112/53/0/0 112/54/0/0 112/55/0/0 112/56/0/0 112/57/0/0 112/58/0/0 112/59/0/0 112/60/0/0 112/61/0/0 112/63/0/0 112/64/0/0 112/65/0/0 112/66/0/0 112/69/0/0 112/71/0/0 112/73/0/0 112/74/0/0 112/75/0/0 112/76/0/0 112/78/0/0 112/79/0/0 112/81/0/0 112/82/0/0 112/84/0/0 112/85/0/0 112/86/0/0 112/88/0/0 112/89/0/0 112/91/0/0 112/93/0/0

Navn

SOLVANG RANDI H DØDSBO HØISETH DANIEL ØRVOLL ELIN P H ØIEN ØREN ELLA KVITEBERG BORGHILD OLINE JOHANSEN HERMOD R HØISETH DANIEL NILSEN GERD C/O GRETA NILSEN SOMMERSETH JAN EMIL SOMMERSETH JAN EMIL NILSEN JANNE ALFREDA S KVITEBERG BORGHILD OLINE KRISTIANSEN ASLE S ELIASSEN ASLAUG MARIE BJØRNDAHL JA-STEINAR H ELVEBAKK ARVE OLSEN BRIT SIVERTSEN ÅSMUND IVAR PEDERSEN GUDRUN M K ANDERSEN ESTER AAGOT HØISETH DANIEL SIVERTSEN ÅSMUND IVAR OLSEN BJØRN ARILD HANSEN RON BÅTNES TOFTE ISABEL SOLVANG PETTERSEN INGE SIVERTSEN ÅSMUND IVAR HENRIKSEN JOHAN ANDRE DØDSBO HEITMANN GUNNAR ANTONSEN ATLE PAUL JAKLIN TROND HØISETH DANIEL ELIASSEN ASLAUG MARIE ROBERTSEN JENS RICHARD KRISTIANSEN JORUNN ANDREA ERIKSEN TOR-VILHELM LARSEN STEINAR HUGO JENSSEN KRISTIN ANDERSEN ODD STEINAR ROBERTSEN JENS RICHARD ELIASSEN SVEIN HARLAD JENSEN TROND VIDAR JENSEN BORGHILD HANSEN JENNY HELMINE SIVERTSEN VIDAR OLSEN BRIT ROBERTSEN FRODE

Skattetakst

kr 630 080,00 kr 0,00 kr 605 138,43 kr 411 392,00 kr 305 548,80 kr 461 017,60 kr 0,00 kr 289 984,00 kr 474 995,20 kr 0,00 kr 479 680,00 kr 25 303,17 kr 331 840,00 kr 541 647,98 kr 0,00 kr 542 400,00 kr 46 400,00 kr 0,00 kr 375 360,00 kr 482 880,00 kr 30 400,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 758 592,00 kr 36 517,65 kr 59 025,81 kr 340 800,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 090 147,45 kr 8 000,00 kr 16 000,00 kr 7 873,86 kr 665 303,24 kr 19 686,07 kr 648 000,00 kr 474 560,00 kr 159 680,00 kr 0,00 kr 249 380,74 kr 0,00 kr 0,00 kr 411 968,00 kr 537 280,00 kr 0,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 3 150,40 kr 0,00 kr 3 025,69 kr 2 056,96 kr 1 527,74 kr 2 305,09 kr 0,00 kr 1 449,92 kr 2 374,98 kr 0,00 kr 2 398,40 kr 126,52 kr 1 659,20 kr 2 708,24 kr 0,00 kr 2 712,00 kr 232,00 kr 0,00 kr 1 876,80 kr 2 414,40 kr 152,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 792,96 kr 182,59 kr 295,13 kr 1 704,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 5 450,74 kr 40,00 kr 80,00 kr 39,37 kr 3 326,52 kr 98,43 kr 3 240,00 kr 2 372,80 kr 798,40 kr 0,00 kr 1 246,90 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 059,84 kr 2 686,40 kr 0,00 kr 0,00

50

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/94/0/0 112/94/1/0 112/95/0/0 112/98/0/0 112/99/0/0 112/102/0/0 112/104/0/0 112/105/0/0 112/106/0/0 112/107/0/0 112/108/0/0 112/109/0/0 112/110/0/0 112/111/0/0 112/112/0/0 112/114/0/0 112/115/0/0 112/115/1/0 112/115/2/0 112/115/3/0 112/115/4/0 112/116/0/0 112/116/1/0 112/118/0/0 112/119/0/0 112/120/0/0 112/121/0/0 112/122/0/0 112/123/0/0 112/124/0/0 112/125/0/0 112/126/0/0 112/127/0/0 112/128/0/0 112/129/0/0 112/130/0/0 112/133/0/0 112/134/0/0 112/135/0/0 112/136/0/0 112/137/0/0 112/138/0/0 112/139/0/0 112/140/0/0 112/141/0/0 112/142/0/0 112/143/0/0 112/144/0/0

Navn

ROBERTSEN FRODE ROBERTSEN FRODE JENSSEN TROND VIDAR OLSEN SOLVEIG OLINE ERIKSEN TOR-VILHELM OLSEN MAY LISS RYDNINGEN TORE DAGFIN KLINGENBERG ARE-OTTAR SOLVANG GUNHILD SOLVANG GUNHILD SOLVANG TORVALD DØDSBO KVITEBERG GRY-HEGE JOHANSEN ROGER L H JENSSEN KRISTIN NILSEN JANNE ALFREDA S ELIASSEN ARNOLD J SIVERTSEN ÅSMUND IVAR SIVERTSEN ÅSMUND IVAR SIVERTSEN ÅSMUND IVAR SIVERTSEN ÅSMUND IVAR SIVERTSEN ÅSMUND IVAR ERIKSEN TOR-VILHELM ERIKSEN TOR-VILHELM HENRIKSEN EVA JAKOBSEN GUNN-RITA JOHANSEN INGVALD R DØDSBO DALBY ALEXANDER RØNNEVIK ODD SIGMUND RØNNEVIK ODD SIGMUND JENSEN GUTTORM EVENSEN ARVID JOHANNES SIVERTSEN ASBJØRG ALISE ELIASSEN HJØRDIS H ROBERTSEN JENS RICHARD DALBY ALEXANDER ROBERTSEN JENS RICHARD ROBERTSEN JENS RICHARD ØREN ANN KRISTIN NILSEN IRENE HENNIE OTTEM BERNT BIRGER JOHANSEN JØRN TORE OLSEN TORGUNN RICHARDSEN INGEBJØRG TEIGEN ULF ARNE BOTNGAARD KARL HALFDAN SOLVANG TOR-STEINAR DALBY ALEXANDER MORTENSEN IVAN

Skattetakst

kr 861 241,95 kr 5 600,00 kr 8 000,00 kr 386 060,80 kr 600 256,00 kr 336 037,32 kr 424 512,00 kr 693 184,00 kr 510 144,00 kr 33 666,04 kr 16 000,00 kr 552 997,62 kr 0,00 kr 0,00 kr 15 089,18 kr 541 854,32 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 282 401,15 kr 278 163,13 kr 3 822,60 kr 0,00 kr 138 228,24 kr 4 162,93 kr 340 246,82 kr 257 600,00 kr 6 035,62 kr 486 240,00 kr 501 360,00 kr 380 032,00 kr 620 480,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 431 760,00 kr 329 520,00 kr 200 800,00 kr 470 812,97 kr 375 616,03 kr 430 080,00 kr 601 600,00 kr 300 736,00 kr 16 000,00 kr 0,00 kr 772 871,27

Eiendomsskatt

kr 4 306,21 kr 28,00 kr 40,00 kr 1 930,30 kr 3 001,28 kr 1 680,19 kr 2 122,56 kr 3 465,92 kr 2 550,72 kr 168,33 kr 80,00 kr 2 764,99 kr 0,00 kr 0,00 kr 75,45 kr 2 709,27 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 412,01 kr 1 390,82 kr 19,11 kr 0,00 kr 691,14 kr 20,81 kr 1 701,23 kr 1 288,00 kr 30,18 kr 2 431,20 kr 2 506,80 kr 1 900,16 kr 3 102,40 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 158,80 kr 1 647,60 kr 1 004,00 kr 2 354,06 kr 1 878,08 kr 2 150,40 kr 3 008,00 kr 1 503,68 kr 80,00 kr 0,00 kr 3 864,36

51

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/145/0/0 112/146/0/0 112/147/0/0 112/148/0/0 112/149/0/0 112/150/0/0 112/151/0/0 112/152/0/0 112/153/0/0 112/154/0/0 112/155/0/0 112/157/0/0 112/158/0/0 112/159/0/0 112/162/0/0 112/163/0/0 112/164/0/0 112/165/0/0 112/169/0/0 112/170/0/0 112/171/0/0 112/172/0/0 112/173/0/0 112/174/0/0 112/175/0/0 112/176/0/0 112/177/0/0 112/178/0/0 112/179/0/0 112/180/0/0 112/181/0/0 112/182/0/0 112/183/0/0 112/185/0/0 112/186/0/0 112/187/0/0 112/188/0/0 112/189/0/0 112/190/0/0 112/191/0/0 112/192/0/0 112/193/0/0 112/194/0/0 112/195/0/0 112/196/0/0 112/197/0/0 112/198/0/0 112/199/0/0

Navn

ROBERTSEN FRODE HANSEN HELLE-KARIN KIIL ANDREAS HANNUS MARIA ANNELI PEDERSEN INGULF B H SKOGSTAD EILIF JENSEN JOHAN JØRGEN HANSEN TOMMY JOHANNESSEN ÅSE IRENE OLSEN FRANK JAKOBSEN BENGT MANNVIK HANS PETTER JOHANSEN KJELL J J HANSEN ARNE JENTOFT KARLSEN ÅSBJØRG THERESE ANDREASSEN SVEIN HILMAR EVENSEN ARVID JOHANNES TOLLEFSEN MONICA MELKILD JOHANSEN RAGNHILD MARIA OLSEN BJØRN ARILD HANSEN ROGER ALEX JØRGENSEN HERMOD NILSEN JANNE ALFREDA S PETTERSEN WILLIAM OLSEN KNUT H KASBERGSEN HERMOD B ROBERTSEN ODD EINAR ALBERTSEN KYRRE ROGER ELIASSEN ASLAUG MARIE ERIKSEN VIKTOR RØRBAKK HARRY R BALTESKARD LISE JOHANNESSEN ÅSE JENSSEN KRISTIN TEIGEN ALF MILTON NOBLE LILLIAN BOLETTE HELE HAUGEN SVANHILD LISBETH JENSEN KRISTIN ERIKSEN HERULF JOHAN HANSSEN LONE HENRIETTE ROBERTSEN JENS RICHARD ERIKSEN ANGELA KRISTIANSEN ASLE HANSEN KJELL A BRANDAL RUNE NÆSS ÅSE SIVERTSEN ASBJØRG ALISE OLSEN SVEIN TORE

Skattetakst

kr 0,00 kr 0,00 kr 485 120,00 kr 296 000,00 kr 1 434 640,00 kr 20 800,00 kr 421 600,00 kr 499 360,00 kr 688 640,00 kr 444 800,00 kr 751 200,00 kr 342 320,00 kr 622 168,00 kr 603 232,00 kr 1 177 920,00 kr 472 640,00 kr 283 328,00 kr 668 336,00 kr 600 672,00 kr 956 800,00 kr 728 080,00 kr 746 288,00 kr 3 040,00 kr 619 193,30 kr 841 568,00 kr 320 964,18 kr 460 502,65 kr 0,00 kr 0,00 kr 18 612,00 kr 15 200,00 kr 499 520,00 kr 70 160,00 kr 0,00 kr 12 000,00 kr 14 400,00 kr 14 400,00 kr 690 321,34 kr 644 880,00 kr 7 200,23 kr 63 680,00 kr 877 200,00 kr 10 068,90 kr 232 400,00 kr 0,00 kr 626 640,00 kr 2 400,00 kr 608 208,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 0,00 kr 2 425,60 kr 1 480,00 kr 7 173,20 kr 104,00 kr 2 108,00 kr 2 496,80 kr 3 443,20 kr 2 224,00 kr 3 756,00 kr 1 711,60 kr 3 110,84 kr 3 016,16 kr 5 889,60 kr 2 363,20 kr 1 416,64 kr 3 341,68 kr 3 003,36 kr 4 784,00 kr 3 640,40 kr 3 731,44 kr 15,20 kr 3 095,97 kr 4 207,84 kr 1 604,82 kr 2 302,51 kr 0,00 kr 0,00 kr 93,06 kr 76,00 kr 2 497,60 kr 350,80 kr 0,00 kr 60,00 kr 72,00 kr 72,00 kr 3 451,61 kr 3 224,40 kr 36,00 kr 318,40 kr 4 386,00 kr 50,34 kr 1 162,00 kr 0,00 kr 3 133,20 kr 12,00 kr 3 041,04

52

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/202/0/0 112/203/0/0 112/204/0/0 112/205/0/0 112/206/0/0 112/209/0/0 112/210/0/0 112/211/0/0 112/212/0/0 112/215/0/0 112/216/0/0 112/217/0/0 112/219/0/0 112/220/0/0 112/221/0/0 112/222/0/0 112/223/0/0 112/224/0/0 112/227/0/0 112/237/0/0 112/238/0/0 112/239/0/0 112/240/0/0 112/241/0/0 112/242/0/0 112/243/0/0 112/244/0/0 112/245/0/0 112/246/0/0 112/249/0/0 112/250/0/0 112/251/0/0 112/252/0/0 112/253/0/0 112/254/0/0 112/255/0/0 112/256/0/0 112/257/0/0 112/258/0/0 112/259/0/0 112/260/0/0 112/261/0/0 112/262/0/0 112/263/0/0 112/264/0/0 112/265/0/0 112/266/0/0

Navn

ROBERTSEN FRODE JOHANNES OLSEN ODDLAUG MARIE TEIGEN OLSEN BRIT BRATTLAND DAGMAR J GAARE TORGRIM HANSEN KARL HALFDAN KARLSEN ASBJØRN MORSO SOLVANG TOR-STEINAR SOLVANG SIV-MARION JENSEN JERMUND P ENGEN MARGRETHE ELISABETH ERIKSEN OLINE EMELIE KARLSEN KJELL SIGFR MIDTTUN STEIN ÅGE AMUNDSEN AINA AMUNDSEN AINA LENANGSØYRA FISKEMOTTAK AL STEEN YNGVAR JAKOB ROBERTSEN IVAR JARLE BALTESKARD LISE GRØDAHL BERTIL KEMI MIKKEL ISAK M KEMI MARGRETHE EIRA KEMI MARGRETHE EIRA ANTONSEN ALTE PAUL OLSEN BJØRN ARILD EILERTSEN GEIR OLSEN MAGNE KARESIUS BERNTSEN JAN ARNE ØREN EMIL-INGE ØREN RAGNHILD JAKOBSEN BENGT KRISTIANSEN ASMUND E NS MORTENSES EIENDOM AS NORDHAGEN BENTE SOLVANG IVER MORTENSEN PER VEGARD SIVERTSEN JANN SIGURD INGEBRIGTSEN BIRGER MELKILD KARIN MARIE MELKILD KARIN MARIE PALLESEN ØYVIND MELSBØ HANS-PETTER KLINGENBERG KURT KOLBEIN ERIKSEN OLAV KARLSEN VERONIKA CECILIE BØE JOSTEIN

Skattetakst

kr 0,00 kr 16 000,00 kr 394 090,23 kr 603 840,00 kr 1 044 640,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 657 040,00 kr 855 088,00 kr 748 280,00 kr 494 736,00 kr 3 264,00 kr 0,00 kr 34 040,00 kr 348 736,00 kr 27 024,00 kr 337 560,00 kr 497 632,00 kr 10 528,00 kr 18 744,00 kr 594 368,00 kr 44 720,00 kr 355 344,00 kr 22 712,00 kr 3 440,00 kr 1 191 360,00 kr 282 370,40 kr 963 008,00 kr 656 976,00 kr 665 104,00 kr 658 232,00 kr 33 848,00 kr 8 760,00 kr 288 602,40 kr 368 784,00 kr 896 463,20 kr 721 640,00 kr 661 120,00 kr 792 968,00 kr 1 145 328,00 kr 8 144,00 kr 494 408,00 kr 400 960,00 kr 251 576,00 kr 5 840,00 kr 344 152,00 kr 474 848,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 80,00 kr 1 970,45 kr 3 019,20 kr 5 223,20 kr 0,00 kr 40,00 kr 3 285,20 kr 4 275,44 kr 3 741,40 kr 2 473,68 kr 16,32 kr 0,00 kr 170,20 kr 1 743,68 kr 135,12 kr 1 687,80 kr 2 488,16 kr 52,64 kr 93,72 kr 2 971,84 kr 223,60 kr 1 776,72 kr 113,56 kr 17,20 kr 5 956,80 kr 1 411,85 kr 4 815,04 kr 3 284,88 kr 3 325,52 kr 3 291,16 kr 169,24 kr 43,80 kr 1 443,01 kr 1 843,92 kr 4 482,32 kr 3 608,20 kr 3 305,60 kr 3 964,84 kr 5 726,64 kr 40,72 kr 2 472,04 kr 2 004,80 kr 1 257,88 kr 29,20 kr 1 720,76 kr 2 374,24

53

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

112/267/0/0 112/268/0/0 112/269/0/0 112/270/0/0 112/271/0/0 112/272/0/0 112/273/0/0 112/274/0/0 112/275/0/0 112/276/0/0 112/277/0/0 112/278/0/0 112/279/0/0 112/280/0/0 112/281/0/0 112/282/0/0 112/283/0/0 112/284/0/0 112/285/0/0 112/286/0/0 112/287/0/0 112/288/0/0 112/289/0/0 112/290/0/0 112/294/0/0 112/295/0/0 112/300/0/0 112/301/0/0 112/302// 112/304/0/0 112/306// 112/316// 113/1/0/0 113/2/0/0 113/3/0/0 113/4/0/0 113/5/0/0 113/6/0/0 113/7/0/0 113/9/0/0 113/10/0/0 113/11/0/0 113/12/0/0 113/14/0/0 113/15/0/0 113/16/0/0 113/18/0/0 113/19/0/0

Navn

BØE ELIN HENNIE KOBERG RISNES TURID KARLSEN HARALD KATO KARLSEN HARALD KATO HANSEN PER HALVARD MYRVOLL YNGVE MELSBØ ANITA KLODIUSSEN JON OLAF LIAHJELL LARS SIVERTSEN HANS INGE MYRLAND ANN MARI MORTENSEN NILS STEINAR PETTERSEN ELLY ANETTE GABRIELSEN ELIAS R B KVITEBERG FREDDY OLSEN STEN JØRAN THORSEN BJØRN LOMAX ANDREW GERM LOMAX ANDREW MORTENSEN NILS STEINAR FIGENSCHAU ANNE BERIT ANDREASSEN ARVID MAGNE BERGHEIM KJETIL ENDRESEN ØYVIND MORTENSEN INGER-LISE GAARE ANN HARRIET SANDBERG PEDER ÅGE LYNGEN SEAFOOD AS JOHNSEN GUNNAR LILLEVIK ELLINOR BORCH HØISETH KENT OLE SIVERTSEN KARL EMIL PEDERSEN ARNT OLE NYMO MARINIUS JOHANSEN OLAUG PEDERSEN ARNT OLE ROBERTSEN FRODE NYMO BERGLIOT K. H.

SCHOUSGAARD CHRISTIAN LENANGEN BYGG HANSEN HÅKON ELIOT REIERSEN ANNE LISE NYMO JORUNN ELLINOR ERIKSEN INGE NYMO BENGT LUDVIG NYMO LISS-NORA NYMO SØLVI BJORDAL ERLING

Skattetakst

kr 45 904,00 kr 715 496,00 kr 787 792,00 kr 3 192,00 kr 594 112,00 kr 291 076,80 kr 6 664,00 kr 379 264,00 kr 497 600,00 kr 891 376,00 kr 159 168,00 kr 669 216,00 kr 334 208,00 kr 236 512,00 kr 714 440,00 kr 417 632,00 kr 516 776,00 kr 1 315 648,00 kr 6 584,00 kr 7 608,00 kr 411 200,00 kr 332 480,00 kr 267 336,00 kr 865 600,00 kr 695 154,40 kr 694 288,00 kr 1 029 483,20 kr 135 356,00 kr 584 000,00 kr 334 608,00 kr 198 080,00 kr 11 677,60 kr 444 096,00 kr 0,00 kr 178 688,00 kr 0,00 kr 20 800,00 kr 0,00 kr 425 728,00 kr 2 206 400,00 kr 833 496,00 kr 524 160,00 kr 637 280,00 kr 431 896,00 kr 422 123,20 kr 252 565,60 kr 51 059,20 kr 459 200,00

Eiendomsskatt

kr 229,52 kr 3 577,48 kr 3 938,96 kr 15,96 kr 2 970,56 kr 1 455,38 kr 33,32 kr 1 896,32 kr 2 488,00 kr 4 456,88 kr 795,84 kr 3 346,08 kr 1 671,04 kr 1 182,56 kr 3 572,20 kr 2 088,16 kr 2 583,88 kr 6 578,24 kr 32,92 kr 38,04 kr 2 056,00 kr 1 662,40 kr 1 336,68 kr 4 328,00 kr 3 475,77 kr 3 471,44 kr 5 147,42 kr 676,78 kr 2 920,00 kr 1 673,04 kr 990,40 kr 58,39 kr 2 220,48 kr 0,00 kr 893,44 kr 0,00 kr 104,00 kr 0,00 kr 2 128,64 kr 11 032,00 kr 4 167,48 kr 2 620,80 kr 3 186,40 kr 2 159,48 kr 2 110,62 kr 1 262,83 kr 255,30 kr 2 296,00

54

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

113/20/0/0 114/1/1/0 114/3/0/0 114/4/0/0 114/5/0/0 114/6/0/0 114/7/0/0 114/8/0/0 114/9/0/0 114/10/0/0 114/12/0/0 114/13/0/0 114/14/0/0 114/15/0/0 114/16/0/0 114/17/0/0 114/18/0/0 114/19/0/0 114/20/0/0 114/21/0/0 114/22/0/0 114/23/0/0 114/24/0/0 114/25/0/0 114/26/0/0 114/27/0/0 114/28/0/0 114/29/0/0 114/30/0/0 114/31/0/0 115/1/0/0 115/1/1/0 115/2/0/0 115/3/0/0 115/4/0/0 115/4/2/0 115/5/0/0 115/6/0/0 115/12/0/0 115/13/0/0 115/14/0/0 115/15/0/0 115/16/0/0 115/17/0/0 115/18/0/0 115/19/0/0 115/21/0/0 115/22/0/0

Navn

HANSEN TORIL MAGDALENA INGEBRIGTSEN ARILD ROY MORTENSEN ÅGE INGEBRIGTSEN BJØRN ERLING MORTENSEN HARRY A ERIKSEN EGIL MAGNE SIVERTSEN ÅSMUND IVAR ALBERTSEN KYRRE ROGER EVENSEN ARVID JOHANNES LUND MARIANNE PRYTZ ALBERTSEN KYRRE ROGER SUNDT STEINAR HØYDALSVIK STEIN MARTHINSEN TORE HENNING ENDSJØ TRINE KRÆMER TONJE FELDT KRÆMER HAGBART BORCH KNUT JOHANNES JAKOBSEN TERJE NILSEN FRANK BERG ASPVIK ANNIE BERGLJOT ANGELL ELLINOR MORTENSEN HARRY A MONSEN OLE JOHANNES HALL BÅRD ALEXANDER KONGSBERG SATELLITE SERVICES ULRIKSEN GEIROLF KRISTIAN DRECKER PETER KLAUS F LINDGÅRD SIGMUND NORALF MORTENSEN NILS STEINAR TEIGEN ARILD OLAV OLSEN KJETIL FYHN KRISTIN SOFIE WITH BUGJERDE ANGELIKA TEIGEN TOR ODDVAR TEIGEN TOR ODDVAR JOHANSEN TOM HARALD TROMS LANDBRUKSSELSKAP SØRENSEN TRINE HELENE UTKILDE MORTENSEN OTTO HARRY BERGLUND KJETIL TEIGEN NILS PEDER PEDERSEN HARALD DØDSBO LILLEAAS ASTRID REIDUN TEIGEN ALF MILTON FYHN ÅGOT JOHANNE DØDSBO TEIGEN TOR ODDVAR ÅSMUND SIVERTSEN

Skattetakst

kr 21 051,20 kr 0,00 kr 512 960,00 kr 510 400,00 kr 330 688,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 0,00 kr 1 124 800,00 kr 544 985,60 kr 627 840,00 kr 656 840,00 kr 270 400,00 kr 16 304,00 kr 7 280,00 kr 1 153 472,00 kr 1 057 408,00 kr 680 304,00 kr 500 664,00 kr 580 560,00 kr 580 208,00 kr 16 448,00 kr 638 931,20 kr 638 424,00 kr 827 001,60 kr 829 552,00 kr 649 188,80 kr 617 216,00 kr 424 000,00 kr 631 692,80 kr 195 600,00 kr 268 480,00 kr 397 734,40 kr 32 320,00 kr 402 260,80 kr 441 664,00 kr 0,00 kr 541 600,00 kr 441 984,00 kr 280 800,00 kr 614 592,00 kr 280 800,00 kr 0,00 kr 245 526,40 kr 276 288,00 kr 0,00 kr 0,00

Eiendomsskatt

kr 105,26 kr 0,00 kr 2 564,80 kr 2 552,00 kr 1 653,44 kr 0,00 kr 0,00 kr 40,00 kr 0,00 kr 5 624,00 kr 2 724,93 kr 3 139,20 kr 3 284,20 kr 1 352,00 kr 81,52 kr 36,40 kr 5 767,36 kr 5 287,04 kr 3 401,52 kr 2 503,32 kr 2 902,80 kr 2 901,04 kr 82,24 kr 3 194,66 kr 3 192,12 kr 4 135,01 kr 4 147,76 kr 3 245,94 kr 3 086,08 kr 2 120,00 kr 3 158,46 kr 978,00 kr 1 342,40 kr 1 988,67 kr 161,60 kr 2 011,30 kr 2 208,32 kr 0,00 kr 2 708,00 kr 2 209,92 kr 1 404,00 kr 3 072,96 kr 1 404,00 kr 0,00 kr 1 227,63 kr 1 381,44 kr 0,00 kr 0,00

55

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

115/24/0/0 115/26/0/0 115/27/0/0 115/29/0/0 115/30/0/0 115/31/0/0 115/32/0/0 115/33/0/0 115/35/0/0 115/36/0/0 115/37/0/0 116/1/0/0 116/2/0/0 116/3/0/0 116/3/1/0 116/4/0/0 116/5/0/0 116/6/0/0 116/7/0/0 116/10/0/0 116/13/0/0 116/14/0/0 116/15/0/0 116/16/0/0 116/17/0/0 116/18/0/0 116/19/0/0 116/20/0/0 116/21/0/0 116/22/0/0 116/23/0/0 116/24/0/0 116/25/0/0 116/26/0/0 116/27/0/0 116/28/0/0 116/32/0/0 116/33/0/0 117/1/0/0 117/2/0/0 117/4/0/0 117/5/0/0 117/6/0/0 117/7/0/0 117/8/0/0 117/10/0/0 117/11/0/0 117/12/0/0

Navn

BUGJERDE ANGELIKA TEIGEN ENDRE OTTAR RASMUSSEN SIGRID HJELLNES SVERRE E J NS MORTENSEN EIENDOM AS NS MORTENSEN EIENDOM AS HANSEN ROLF OTTO RUMPSFELD MARKUS THOMAS TEIGEN ALF MILTON NORDGÅRD STEIN HARRY LILLEAAS ASTRID REIDUN KNUTSEN OSVALD EDMUND TEIGEN TOR ODDVAR ERSFJORD ALFRED ERSFJORD ALFRED NYVOLD ROBIN BERGER TEIGEN GUNVOR MARIE ERSFJORD ALFRED TEIGEN GUNVOR MARIE FRØILI ELSA KRISTINE FYHN KNUTSEN OSVALD EDMUND JOHANSEN JOSEFINE E DØDSBO HENRIKSEN JØRN MAGNAR NYVOLD KARIN THERESE ERSFJORD ELDAR OLSEN HARALD OLSEN HARALD TEIGEN ALF MILTON JOHANSEN PAUL STENULV HANSEN RUNE ERLAND HANSEN RUNE ERLAND BÅTNES KJELL OLAUS NS MORTENSEN EIENDOM AS MEYER GRO METTE JOHANNESSEN ESPEN MADSEN STÅLE GRYTTING TRULS JOHAN ESPEN JOHANNESSEN ROBERTSEN GEORG M ROBERTSEN GEORG M MOEN FRITHJOF ANTON KRISTENSEN LIV RIBE RAGNA NELLY ROBERTSEN SVEIN MAGNE ROBERTSEN GEORG M HEITMANN GUNNAR ROBERTSEN GEORG M KNUTSEN OSVALD EDMUND

Skattetakst

kr 0,00 kr 404 112,00 kr 290 424,00 kr 642 416,00 kr 9 432,00 kr 8 856,00 kr 10 816,00 kr 8 536,00 kr 568 640,00 kr 683 315,20 kr 41 177,60 kr 0,00 kr 0,00 kr 167 411,20 kr 389 257,53 kr 353 600,00 kr 444 812,80 kr 20 005,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 217 110,25 kr 322 352,86 kr 352 506,90 kr 637 440,00 kr 488 432,00 kr 624,00 kr 19 536,00 kr 8 216,00 kr 450 048,00 kr 4 440,00 kr 4 416,00 kr 15 816,00 kr 7 880,00 kr 10 968,00 kr 7 204,80 kr 3 148,80 kr 3 425,60 kr 906 240,00 kr 74 560,00 kr 155 891,20 kr 412 480,00 kr 286 528,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 623 372,80 kr 0,00 kr 196 160,00

Eiendomsskatt

kr 0,00 kr 2 020,56 kr 1 452,12 kr 3 212,08 kr 47,16 kr 44,28 kr 54,08 kr 42,68 kr 2 843,20 kr 3 416,58 kr 205,89 kr 0,00 kr 0,00 kr 837,06 kr 1 946,29 kr 1 768,00 kr 2 224,06 kr 100,03 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 085,55 kr 1 611,76 kr 1 762,53 kr 3 187,20 kr 2 442,16 kr 3,12 kr 97,68 kr 41,08 kr 2 250,24 kr 22,20 kr 22,08 kr 79,08 kr 39,40 kr 54,84 kr 36,02 kr 15,74 kr 17,13 kr 4 531,20 kr 372,80 kr 779,46 kr 2 062,40 kr 1 432,64 kr 0,00 kr 0,00 kr 3 116,86 kr 0,00 kr 980,80

56

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

117/13/0/0 117/19/0/0 117/20/0/0 117/21/0/0 117/22/0/0 117/23/0/0 117/24/0/0 117/25/0/0 117/26/0/0 117/27/0/0 117/28/0/0 117/29/0/0 117/30/0/0 117/31/0/0 117/32/0/0 117/33/0/0 117/34/0/0 117/35/0/0 117/36/0/0 117/37/0/0 117/38/0/0 117/39/0/0 117/40/0/0 117/41/0/0 117/43/0/0 117/44/0/0 117/45/0/0 117/46/0/0 117/47// 118/1/0/0 118/2/0/0 118/2/2/0 118/2/3/0 118/2/4/0 118/2/5/0 118/2/6/0 118/3/0/0 118/4/0/0 118/5/0/0 118/6/0/0 118/7/0/0 118/8/0/0 118/9/0/0 118/10/0/0 118/11/0/0 118/12/0/0 118/13/0/0 118/15/0/0

Navn

ARONSEN JAN-TORE ROBERTSEN GEORG M HEITMANN GUNNAR HEITMANN GUNNAR RIBE RAGNA NELLY ARONSEN JAN-TORE MOEN FRITHJOF ANTON JOHANSEN LAILA LIE ANBJØRG MARIE ANTONSEN KJELLAUG JOHANNE SKOGVIK LILLIAN HERDIS ANTONSEN ALTE PAUL RIBE JAN JOHANNES ARONSEN TORALF RIBE RAGNA NELLY SIMONSEN ARNE MARTIN STEINHOLM GUNNAR SKOGVIK GUDMUND ELVENES JAN RIBE RAGNA NELLY SCHENK GUNN MARIA SVENSBY KLINGENBERG KURT-KOLBEIN SKOGVIK GUDMUND JOHANNES ELVENES JAN JOHANSEN LAILA JENSINE SCHENK GUNN MARIA SVENSBY MOEN ANN KRISTIN MOEN FRANK ROAR YTTERSTAD PÅL FREDRIK BAKKELUND KYRRE JEGERVATN KAASBØLL MONICA JOHANNESSEN LIV KARIN HOLST ANETTE SIGRUN GIÆVER ANTON K BELDO GIÆVER ANTON K BELDO SVEIN PETTER RICHARDSEN PETTERSEN MAY KJELLAUG LYNGMO LASSE-HÅVARD HANSEN ELBJØRG ANNY JØRGENSEN ARVID EIVIND J HANSEN NORDIS IRENE BAKKELUND KYRRE JOHANSEN TORBJØRN ROBERTSEN GEORG M BIRKEBÆK BJØRN L THOMASSEN OSKAR A NYHEIM JULIAN H. A.

ANDERSEN AMANDA V/LYNGEN

Skattetakst

kr 546 700,80 kr 11 520,00 kr 7 011,26 kr 373 568,00 kr 0,00 kr 858,83 kr 334 840,00 kr 782 800,00 kr 262 224,00 kr 284 160,00 kr 401 888,00 kr 11 096,00 kr 379 816,00 kr 522 064,00 kr 200,00 kr 285 760,00 kr 684 456,00 kr 8 344,00 kr 386 256,00 kr 0,00 kr 379 200,00 kr 9 480,00 kr 13 208,00 kr 16 208,00 kr 16 408,00 kr 23 552,00 kr 5 779,20 kr 6 357,60 kr 8 528,80 kr 8 000,00 kr 244 800,00 kr 3 602,25 kr 3 602,25 kr 3 602,25 kr 432 402,25 kr 464 402,25 kr 317 139,67 kr 394 304,00 kr 369 600,00 kr 281 920,00 kr 72 000,00 kr 11 350,50 kr 489 551,58 kr 0,00 kr 317 888,00 kr 211 008,00 kr 328 530,66 kr 61 760,00

Eiendomsskatt

kr 2 733,50 kr 57,60 kr 35,06 kr 1 867,84 kr 0,00 kr 4,29 kr 1 674,20 kr 3 914,00 kr 1 311,12 kr 1 420,80 kr 2 009,44 kr 55,48 kr 1 899,08 kr 2 610,32 kr 1,00 kr 1 428,80 kr 3 422,28 kr 41,72 kr 1 931,28 kr 0,00 kr 1 896,00 kr 47,40 kr 66,04 kr 81,04 kr 82,04 kr 117,76 kr 28,90 kr 31,79 kr 42,64 kr 40,00 kr 1 224,00 kr 18,01 kr 18,01 kr 18,01 kr 2 162,01 kr 2 322,01 kr 1 585,70 kr 1 971,52 kr 1 848,00 kr 1 409,60 kr 360,00 kr 56,75 kr 2 447,76 kr 0,00 kr 1 589,44 kr 1 055,04 kr 1 642,65 kr 308,80

57

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

118/16/0/0 118/17/0/0 118/18/0/0 118/19/0/0 118/21/0/0 118/22/0/0 118/24/0/0 118/26/0/0 118/27/0/0 118/29/0/0 118/30/0/0 118/32/0/0 118/33/0/0 118/34/0/0 118/35/0/0 118/36/0/0 118/37/0/0 118/38/0/0 118/39/0/0 118/41/0/0 118/42/0/0 118/43/0/0 118/44/0/0 118/45/0/0 118/46/0/0 118/47/0/0 118/48/0/0 118/49/0/0 118/50/0/0 118/51/0/0 118/52/0/0 118/53/0/0 118/54/0/0 118/55/0/0 118/56/0/0 118/58/0/0 118/59/0/0 118/60/0/0 118/61/0/0 118/62/0/0 118/63/0/0 118/64/0/0 118/65/0/0 118/66/0/0 118/67/0/0 118/68/0/0 118/69/0/0 118/70/0/0

Navn

ROBERTSEN HANS HALVDAN JESSEN ELI AGNES BERG JOHANSEN TORBJØRN ROBERTSEN GEORG M OLSEN HANS OLAV BAKKELUND KYRRE HALDORSEN INGRID HELENE JOHANSEN MONIKA MØLLER JACK-ROBERT LYNGMO LASSE-HÅVARD ROBERTSEN ROBERT SØRENG ODDGEIR JEGERVATN KAASBØLL MONICA ROBERTSEN HANS HALVDAN JOHANNESSEN HENRIETTE H BAKKELUND HELGA BJØRKLID LISEN GIÆVER MØLLER LINDA LUND REIDAR JÆGERVATN STEINAR JEGERVATN STIAN ANDRE JÆGERVATN STEINAR BAKKELUND KYRRE BAKKELUND KYRRE HENRIKSEN STEINAR JOHNSEN KRISTIAN JÆGERVATN STEINAR JOHNSEN KRISTIAN BAKKELUND JIM SVENSBY VILLE ASBJØRN THOMASSEN OSKAR A BAKKELUND WENCHE HELEN ROBERTSEN ROBERT ELBERG KRAKNES LISBETH THOMASSEN ÅSE ROBERTSEN GEORG M JOHANSEN MONIKA THYRHAUG KRISTIN MARI THOMASSEN GUTTORM SKOGAN BJØRG NESHEIM HÅVARD JEGERVATN RAGNHILD V BAKKELUND BODIL JØRGENSEN DIDRIK J HENRIKSEN TORE HENRIKSEN TORE HENRIKSEN TORE

Skattetakst

kr 258 880,00 kr 288 576,00 kr 0,00 kr 212 800,00 kr 0,00 kr 463 680,00 kr 42 449,06 kr 518 720,00 kr 860 799,22 kr 439 280,34 kr 243 648,00 kr 196 000,00 kr 248 640,00 kr 898 176,00 kr 392 800,00 kr 728 800,00 kr 390 400,00 kr 2 880,00 kr 13 826,79 kr 171 654,51 kr 12 834,66 kr 510 000,00 kr 0,00 kr 200 000,00 kr 423 557,02 kr 584 637,33 kr 34 400,00 kr 123 746,26 kr 28 000,00 kr 266 144,00 kr 12 000,00 kr 253 480,00 kr 56 000,00 kr 610 111,78 kr 469 248,00 kr 8 800,00 kr 303 904,00 kr 246 200,00 kr 341 978,56 kr 548 832,00 kr 198 992,00 kr 420 584,00 kr 197 520,00 kr 639 840,00 kr 136 000,00 kr 0,00 kr 379 840,00

Eiendomsskatt

kr 1 294,40 kr 1 442,88 kr 0,00 kr 1 064,00 kr 0,00 kr 2 318,40 kr 212,25 kr 2 593,60 kr 4 304,00 kr 2 196,40 kr 1 218,24 kr 980,00 kr 1 243,20 kr 4 490,88 kr 1 964,00 kr 3 644,00 kr 1 952,00 kr 14,40 kr 69,13 kr 858,27 kr 64,17 kr 2 550,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 2 117,79 kr 2 923,19 kr 172,00 kr 618,73 kr 140,00 kr 1 330,72 kr 60,00 kr 1 267,40 kr 280,00 kr 3 050,56 kr 2 346,24 kr 44,00 kr 1 519,52 kr 1 231,00 kr 1 709,89 kr 2 744,16 kr 994,96 kr 2 102,92 kr 987,60 kr 3 199,20 kr 680,00 kr 0,00 kr 1 899,20

58

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

118/71/0/0 118/72/0/0 118/73/0/0 118/74/0/0 118/75/0/0 118/76/0/0 118/77/0/0 118/78/0/0 118/79/0/0 118/80/0/0 118/81/0/0 118/82/0/0 118/83/0/0 118/84/0/0 118/85/0/0 118/86/0/0 118/87// 118/88// 118/89/0/0 118/90/0/0 118/91/0/0 118/94/0/0 118/95/0/0 119/1/0/0 119/1/1/0 119/2/0/0 119/3/0/0 119/4/0/0 119/5/0/0 119/6/0/0 119/7/0/0 119/7/1/0 119/8/0/0 119/9/0/0 119/10/0/0 119/11/0/0 119/12/0/0 119/13/0/0 119/14/0/0 119/15/0/0 119/16/0/0 119/18/0/0 119/19/0/0 119/20/0/0 119/22/0/0 119/23/0/0 119/24/0/0 119/25/0/0

Navn

DITLEFSEN SISSEL KJÆR HENRIKSEN STEINAR JEGERVATN KAASBØLL MONICA DRAG MAY BRITT BAKKELUND ANNE PAULINE JESSEN ARE CHR.

ROBERTSEN INGER JOHANNE VALUM ROLF SVERRE RIEBER HANNE JESSEN ARE CHR.

MØLLER LINDA JØRGENSEN LIV KIRSTI ROBERTSEN HANS HALVDAN NYHEIM JORUNN JÆGERVATNET AS MØLLER LINDA HANSEN NORDIS IRENE MATHISEN HEDLY MARINIUS GRANBERG ODDNY ANN NILSEN STEINAR SÆVNES ANNE LISE ROBERTSEN KJELL IVAR MÆLEN SIGVE BROSE JONNY AGNAR BROSE JONNY AGNAR HEGGELUND JOHAN ALMAR KRISTIANSEN JAN OLE KNUTSEN FREDRIK J KRISTIANSEN MARGRETHE HEGGELUND JOHAN ALMAR LYNGMO LASSE-HÅVARD LYNGMO ENHARD JOHANNES KVITEBERG PAUL INGULV STØBAKK MORTEN VIDAR KRISTIANSEN MARGRETHE HANSEN ANNE BRITH SKOGLUND ODD-ARE SKOGLUND LUDVIK BROSE TORHIL JOHANNE BROSE ANITA M S BROSE JONNY AGNAR SKOGLUND ARNHILD IRIS BROSE KARL ARVID BROSE TORHIL JOHANNE HEGGELUND JERMUND K DØDSBO HEGGELUND JOHAN ALMAR HEGGELUND JOHAN ALMAR BÅRDSEN BORGNY SYNNØVE

Skattetakst

kr 384 032,00 kr 2 872,00 kr 5 544,00 kr 259 960,00 kr 8 064,00 kr 620 312,00 kr 135 776,00 kr 228 160,00 kr 515 928,00 kr 0,00 kr 32 512,00 kr 295 944,00 kr 12 288,00 kr 510 898,40 kr 0,00 kr 289 920,00 kr 348 631,20 kr 328 353,60 kr 341 558,40 kr 515 496,00 kr 7 924,00 kr 799 427,20 kr 1 179 263,20 kr 465 472,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 443 046,40 kr 241 856,00 kr 531 084,80 kr 712 640,00 kr 7 488,00 kr 575 987,20 kr 16 000,00 kr 16 000,00 kr 7 000,00 kr 8 400,00 kr 721 856,00 kr 200 120,00 kr 8 400,00 kr 12 000,00 kr 9 208,00 kr 12 480,00 kr 753 024,00 kr 7 920,00 kr 7 928,00 kr 7 848,00 kr 305 104,00

Eiendomsskatt

kr 1 920,16 kr 14,36 kr 27,72 kr 1 299,80 kr 40,32 kr 3 101,56 kr 678,88 kr 1 140,80 kr 2 579,64 kr 0,00 kr 162,56 kr 1 479,72 kr 61,44 kr 2 554,49 kr 0,00 kr 1 449,60 kr 1 743,16 kr 1 641,77 kr 1 707,79 kr 2 577,48 kr 39,62 kr 3 997,14 kr 5 896,32 kr 2 327,36 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 215,23 kr 1 209,28 kr 2 655,42 kr 3 563,20 kr 37,44 kr 2 879,94 kr 80,00 kr 80,00 kr 35,00 kr 42,00 kr 3 609,28 kr 1 000,60 kr 42,00 kr 60,00 kr 46,04 kr 62,40 kr 3 765,12 kr 39,60 kr 39,64 kr 39,24 kr 1 525,52

59

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

119/26/0/0 119/31/0/0 119/32// 120/1/0/0 120/2/0/0 120/3/0/0 120/4/0/0 120/5/0/0 120/6/0/0 120/7/0/0 120/8/0/0 120/9/0/0 120/10/0/0 120/11/0/0 120/12/0/0 120/13/0/0 120/14/0/0 120/15/0/0 120/16/0/0 120/17/0/0 120/19/0/0 120/21/0/0 120/22/0/0 121/1/0/0 121/2/0/0 121/3/0/0 121/5/0/0 121/6/0/0 121/7/0/0 121/9/0/0 121/10/0/0 121/11/0/0 121/14/0/0 121/15/0/0 122/1/0/0 122/2/0/0 123/1/0/0 123/1/2/0 123/2/0/0 123/3/0/0 123/4/0/0 123/5/0/0 123/6/0/0 123/7/0/0 123/8/0/0 123/9/0/0 123/10/0/0 123/10/1/0

Navn

LEER HANS PETTER LEER HANS PETTER HANSEN GRETHE MARVEL H PEDERSEN ARNE FRITHJOF BRYNJULFSEN STEINAR A JOHANNESSEN NELLA ODA ANN PETTERSEN KNUT BRYNJULFSEN STEINAR A PEDERSEN KÅRE HERALF JOHANNESSEN NELLA ODA ANN AASMOE INGUNN PEDERSEN ARNE HUGO PEDERSEN SVEINUNG CLAVESEN ROLF RISMO RENATHE SØREM SVEIN ARNE NILSEN KJELL NORENG BENTE RØE KNUT ERLING PEDERSEN PEDERSEN MAI INGHILD JOHANSEN TOM ROGER ROBERTSEN OLA HANSEN LARS ØRJAN TEIGEN ELSA JOHANNE BRYNILDSEN HERMOD BRYNILDSEN VIDAR M/FLERE MANIN BJØRN IVAR OLSEN UNNI BJØRNERDATTER RYBKA ODD FREDRIK ADRIANSEN GEIR ØYSTEIN ADRIANSEN GEIR ØYSTEIN RYBKA ODD FREDRIK MANIN PER FREDRIK RYBKA ODD FREDRIK VÅTVIK KARL MARTIN NOTØ TORALV EDMUND BENSNES HARALD ÅSMUND BRÆCK ÅSE SAND SYLVI BOTHOLFSEN BRÆCK RAGNAR BÅRDSEN KJELL IVAR ARONSEN ODD VERNER BROSE SVEIN ERIK IVERSEN REMI ROBERTSEN TROND PETTER WILHELMSEN TERJE IVAR ROBERTSEN TROND PETTER ROBERTSEN TROND PETTER

Skattetakst

kr 353 656,00 kr 2 484,00 kr 465 731,20 kr 316 352,00 kr 545 600,00 kr 137 024,00 kr 734 281,11 kr 0,00 kr 257 280,00 kr 287 840,00 kr 193 048,79 kr 296 432,00 kr 296 416,00 kr 581 808,00 kr 357 832,00 kr 7 027,20 kr 488 800,00 kr 519 576,00 kr 8 968,00 kr 8 392,00 kr 9 359,20 kr 284 000,00 kr 8 050,40 kr 362 688,00 kr 270 720,00 kr 792 000,00 kr 488 563,20 kr 338 000,00 kr 552 000,00 kr 296 000,00 kr 13 168,00 kr 1 736,00 kr 703 624,00 kr 24 216,00 kr 244 800,00 kr 283 553,61 kr 184 319,52 kr 16 200,00 kr 763 200,00 kr 630 720,00 kr 579 776,00 kr 538 073,60 kr 622 784,00 kr 571 072,00 kr 0,00 kr 12 634,38 kr 1 035 200,00 kr 3 456,00

Eiendomsskatt

kr 1 768,28 kr 12,42 kr 2 328,66 kr 1 581,76 kr 2 728,00 kr 685,12 kr 3 671,41 kr 0,00 kr 1 286,40 kr 1 439,20 kr 965,24 kr 1 482,16 kr 1 482,08 kr 2 909,04 kr 1 789,16 kr 35,14 kr 2 444,00 kr 2 597,88 kr 44,84 kr 41,96 kr 46,80 kr 1 420,00 kr 40,25 kr 1 813,44 kr 1 353,60 kr 3 960,00 kr 2 442,82 kr 1 690,00 kr 2 760,00 kr 1 480,00 kr 65,84 kr 8,68 kr 3 518,12 kr 121,08 kr 1 224,00 kr 1 417,77 kr 921,60 kr 81,00 kr 3 816,00 kr 3 153,60 kr 2 898,88 kr 2 690,37 kr 3 113,92 kr 2 855,36 kr 0,00 kr 63,17 kr 5 176,00 kr 17,28

60

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

123/11/0/0 123/12/0/0 123/13/0/0 123/14/0/0 123/15/0/0 123/16/0/0 123/17/0/0 123/18/0/0 123/19/0/0 123/20/0/0 123/21/0/0 123/22/0/0 123/24/0/0 123/30/0/0 123/31/0/0 123/32/0/0 123/33/0/0 123/34/0/0 123/35/0/0 123/37/0/0 123/38/0/0 123/39/0/0 123/40/0/0 123/41/0/0 123/42/0/0 123/43/0/0 123/44/0/0 124/1/0/0 124/2/0/0 124/3/0/0 124/4/0/0 124/5/0/0 124/6/0/0 124/7// 124/8/0/0 124/9/0/0 124/10/0/0 124/11/0/0 124/12/0/0 124/13/0/0 124/15/0/0 124/15/1/0 124/16/0/0 124/18/0/0 124/19/0/0 124/21/0/0 124/22/0/0 124/23/0/0

Navn

TEIGEN HALVDAN BRÆCK ROGER A ARONSEN VIGGO K ROBERTSEN TROND PETTER SVENSBY TURSENTER BA BRÆCK EVA MARIE BRÆCK RAGNAR KRISTIANSEN JAN OLE BRÆCK ROGER ANDREAS THOMASSEN EVELYN MORTENSEN ODD ARVID MORTENSEN ODD ARVID N THOMASSEN GUTTORM BÅRDSEN LEIF JARLE RIISE OLAV BAKKEVOLL MAYLIN TEIGEN BENDIKSEN ODD NORMANN LARSEN KJETIL BONES OLAUSSEN ELLINOR JOHANNE HOLTE ASBJØRN HELLUM ØYVIND SKEIE ERIKSEN ROGER BECK MARIANNE I TIDEN AS SVENSBY TURSENTER SA SVENSBY TURSENTER SA SVENSBY TURSENTER SA BROSE KARL ARVID BENSNES HARALD ÅSMUND BERG EDITH SYNNØVE MORTENSEN ALBERT O HAUGEN ALF ERLING BÅRDSEN SVEIN OLAV RIBE JAN MARINIUS BERG JAN ØYVIND HENRIKSEN HELENE RIBE KJETIL FREDRIKSEN FRANK R.

BÅRDSEN SVEIN OLAV JOHANNESSEN TOVE NANSY LARSEN TOR-IVAR LARSEN TRO-IVAR RIBE KJETIL BERG TROND ANTONSEN SIGNOR LYDER GARFJELL OLAUG HANSINE RIBE KJETIL INDREBERG HALDIS ALVILDE

Skattetakst

kr 249 280,00 kr 168 640,00 kr 22 400,00 kr 0,00 kr 1 707 899,38 kr 604 296,30 kr 0,00 kr 724 544,00 kr 1 120 640,00 kr 0,00 kr 917 120,00 kr 2 000,00 kr 578 752,00 kr 924 544,00 kr 395 352,00 kr 1 012 336,00 kr 507 808,00 kr 510 944,00 kr 507 392,00 kr 512 153,60 kr 515 615,20 kr 522 380,80 kr 402 019,20 kr 1 094 040,80 kr 13 491,20 kr 14 552,00 kr 14 016,00 kr 757 056,00 kr 168 076,80 kr 318 241,52 kr 351 791,00 kr 134 131,20 kr 0,00 kr 8 000,00 kr 452 684,80 kr 291 597,44 kr 446 851,52 kr 309 385,00 kr 596 339,20 kr 364 019,20 kr 505 920,00 kr 3 602,25 kr 479 616,00 kr 680 000,00 kr 1 012 800,00 kr 188 096,00 kr 0,00 kr 445 120,00

Eiendomsskatt

kr 1 246,40 kr 843,20 kr 112,00 kr 0,00 kr 8 539,50 kr 3 021,48 kr 0,00 kr 3 622,72 kr 5 603,20 kr 0,00 kr 4 585,60 kr 10,00 kr 2 893,76 kr 4 622,72 kr 1 976,76 kr 5 061,68 kr 2 539,04 kr 2 554,72 kr 2 536,96 kr 2 560,77 kr 2 578,08 kr 2 611,90 kr 2 010,10 kr 5 470,20 kr 67,46 kr 72,76 kr 70,08 kr 3 785,28 kr 840,38 kr 1 591,21 kr 1 758,96 kr 670,66 kr 0,00 kr 40,00 kr 2 263,42 kr 1 457,99 kr 2 234,26 kr 1 546,93 kr 2 981,70 kr 1 820,10 kr 2 529,60 kr 18,01 kr 2 398,08 kr 3 400,00 kr 5 064,00 kr 940,48 kr 0,00 kr 2 225,60

61

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn

124/25/0/0 124/26/0/0 124/27/0/0 124/28/0/0 124/29/0/0 124/30/0/0 124/30/1/0 124/31/0/0 124/32/0/0 124/34/0/0 124/35/0/0 124/36/0/0 124/37/0/0 124/38/0/0 124/39/0/0 124/40/0/0 124/41/0/0 124/42/0/0 124/43/0/0 124/44/0/0 124/45/0/0 124/46/0/0 124/47/0/0 124/48/0/0 124/49/0/0 124/50/0/0 124/51/0/0 124/55/0/0 124/56/0/0 124/57/0/0 124/58/0/0 124/59/0/0 124/60/0/0 124/63/0/0 124/64/0/0 124/66/0/0 124/67/0/0

Navn

HENRIKSEN ALF HENRY JOHANSEN TROND ARVE HAUGEN INGEBJØRG ALBINE HEMMINGSEN MAGNAR MORTENSEN ALBERT O MORTENSEN MARIE MAGDA DØDSBO MORTENSEN GUNNAR BERG JAN ØYVIND LUND TORE EILIF BENSNES HARALD ÅSMUND BRÆCK GEIR-ARNE WILHELMSEN LARS-ERIK HAUGEN HARALD PETTERSEN VILJAR BRÆCK TORE HAUGEN RAGNAR JOHANNES MORTENSEN BENTE FREDRIKSEN STEINAR BÅRDSEN ASTRID MARGRETHE HAUGEN JUNE IRENE HEITMANN FRED MAGNE HAUGEN AUD HANSINE SOLE HAUGEN ALF ERLING BERG JAN ØYVIND HEMMINGSEN VERA BÅRDSEN ARNE JOHAN RIBE ROLF HUGO BERG MAY HELENE BERG HERLAUG MARGRETHE BERG TROND BERG LEIV MOURUJARVI MERJA HANNELE INDREBERG HERMOD FIVE GRETA-ELINE OUDENSTAD INGA MERETE JESSEN TOR ORMAR RIBE ARILD EDMUND

Skattetakst

kr 462 400,00 kr 600 858,54 kr 246 768,28 kr 282 022,40 kr 0,00 kr 21 693,58 kr 607 200,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 260 096,00 kr 14 669,37 kr 140 751,35 kr 505 494,97 kr 519 808,00 kr 14 800,00 kr 346 400,00 kr 340 196,93 kr 736 000,00 kr 473 600,00 kr 14 058,56 kr 682 392,00 kr 689 432,00 kr 9 832,00 kr 687 648,00 kr 577 680,00 kr 842 448,00 kr 706 440,00 kr 16 304,00 kr 15 600,00 kr 13 544,00 kr 16 736,00 kr 825 504,00 kr 15 640,00 kr 7 819,20 kr 404 000,00 kr 44 843,20 kr 209 804,80

Eiendomsskatt

kr 2 312,00 kr 3 004,29 kr 1 233,84 kr 1 410,11 kr 0,00 kr 108,47 kr 3 036,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 300,48 kr 73,35 kr 703,76 kr 2 527,47 kr 2 599,04 kr 74,00 kr 1 732,00 kr 1 700,98 kr 3 680,00 kr 2 368,00 kr 70,29 kr 3 411,96 kr 3 447,16 kr 49,16 kr 3 438,24 kr 2 888,40 kr 4 212,24 kr 3 532,20 kr 81,52 kr 78,00 kr 67,72 kr 83,68 kr 4 127,52 kr 78,20 kr 39,10 kr 2 020,00 kr 224,22 kr 1 049,02

62

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune

Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen kommune

Gnr/Bnr/Fnr/Sn Navn

Eiendomsskatt - verker og bruk 2013

. 67/34/122 67/76 67/98 67/104 67/118 67/123 78/29 84/6 84/1/147 og 84/35 85/1/25 90/13 91/26 91/37 93/12 108/35/45 108/136 110/75/0 110/77/0 110/83/85 112/62/214 200/1 200/2 200/3 200/4 200/6 200/7 200/8 200/9 200/10 200/11 Lyngen Fabrikker AS Lyngen Fabrikker AS Ecotech AS Haplast Invest AS Furstål AS Akva Ren AS Lundvolls Maskinstasjon AS Lundvoll Tor Aksel Lyngen Plast AS Lyngseidet Bilverksted AS Tyttebærvika grustak Lerøy Aurora AS Nordic Light Målselv AS Troms Kraft, produksjon Rottenvik Lyngsalpan Eiendom AS Elnar Johansen, Johansen Maskin og Transport AS Tak og Metall Eiendom AS Hansen utleiebygg DA Bioprawns AS Lyngen Seafood AS Netcom Telenor Telekom Solutions Telenor Mobil Troms Kraft Nett AS Bredbåndsfylket i Troms Statsnett Lerøy Eurora AS Troms Kraft Fiber AS Norkring AS Lyngen Kommune Fiber Ytre Lyngen kr

Skattetakst

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 4.400.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 7.400.000,00 4.500.000,00 1.100.000,00 570.000,00 1.100.000,00 3.500.000,00 2.100.000,00 200.000,00 3.800.000,00 4.600.000,00 67.634.000,00 8.500.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 2.800.000,00 6.800.000,00 1.880.000,00 7.620.000,00 1.130.000,00 115.870.000,00 1.529.098,00 550.000,00 6.365.600,00 2.319.799,00 490.000,00 8.800.000,00

Eiendomsskatt

kr 22.000,00 kr 10.500,00 kr kr 12.500,00 37.000,00 kr kr kr kr kr kr 22.500,00 5.500,00 2.850,00 5.500,00 17.500,00 10.500,00 kr kr 1.000,00 19.000,00 kr 23.000,00 kr 338.170,00 kr 42.500,00 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 11.000,00 6.500,00 7.500,00 kr kr kr kr 14.000,00 34.000,00 9.400,00 38.100,00 kr 5.650,00 kr 579.350,00 7.645,00 2.750,00 31.828,00 11.599,00 2.450,00 44.000,00

63