Installasjonsveiledning ADSL-modem Jensen NL7100B

Download Report

Transcript Installasjonsveiledning ADSL-modem Jensen NL7100B

Innstallasjon og oppsett
Net:Link 7100B
1
2
3
4
Telefonuttak
4
Trådløs ruter
Internet
1
3
Strømkabel
2
Nettverkskabel (RJ-45)
1
Telefonkabel (RJ-11)
Koble medfølgende nettverkskabel (RJ-45) fra den gule LAN-kontakten på Net:Link 7100B
til nettverksporten merket Internet på din trådløse ruter.
2 Koble medfølgende telefonkabel (RJ-11) fra telefonuttaket på veggen til porten merket LINE
på Net:Link 7100B.
Net:Link 7100B
3 Sett medfølgende strømadapter i en ledig strømkontakt og koble ledningen til Net:Link7100B.
Installasjonsguide
4 Trykk inn av/på bryteren på baksiden av Net:Link7100B.
5 Net:Link 7100B vil starte tilkoblingen til internett.
6 Når lampen
Internet
lyser er Net:Link 7100B tilkoblet internett.
Innhold i esken
Net:Link 7100B
Telefonkabel (RJ-11)
Innstallasjonsguide
6
Nettverkskabel (RJ-45)
Strømadapter
Forklaring på LED lamper og tilkoblinger på neste side
Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive):
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that this ADSL modem is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of confirmity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/
This equipment may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY,
CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV,LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
PRODUCT USAGE RESTRICTIONS: This product is intended for indoor use only.
LED-lamper og funksjoner
På forsiden av Net:Link 7100B er det lamper for forskjellige funksjoner.
Se forklaring på disse i tabellen under.
Internett-tilkoblet lampe
ADSL Link-lampe
Internet
ETH
Link
Ethernet-lampe
Power
Strømlampe
Forsiden av Net:Link 7100B
Symbol
Farge
På
Blinker
Av
Grønn
Klar
Modemet starter opp
Modem slått av
Grønn
LAN port tilkoblet
Sender / mottar data
LAN port
frakoblet
Grønn
LINE port tilkoblet
LINE port frakoblet
Brukes ikke
Grønn
Modem tilkoblet
internett
Sender / mottar data
Brukes ikke
Power
ETH
Link
Internet
Tilkoblinger
Tabellen under forklarer de forskjellige tilkoblingene på Net:Link 7100B.
Baksiden av Net:Link 7100B
Tilkobling
Beskrivelse
POWER
Tilkobling for strøm (5V DC)
SWITCH
Strømbryter for å skru Net:Link 7100B av eller på
LAN
LINE
RESET
Nettverksport (RJ-45) for tilkobling av trådløs ruter eller PC
Port for tilkobling til telefonlinjen (ADSL)
Trykk og hold denne knappen i minst 5 sekunder for å nullstille
Net:Link 7100B tilbake til fabrikkinnstilling