HU præsentation - Haderslev Ungdomsskole

Download Report

Transcript HU præsentation - Haderslev Ungdomsskole

1.
Information – hvem – hvad – hvordan
2.
3.
Programmet – aktiviteter
Noget interesserer dig – eller ikke
4.
Din tilmelding – hvordan
5.
Spørgsmål nu eller senere –
ring/kom/sms
 Et
gratis tilbud til alle unge i kommunen fra
7. kl og opefter.
 Man
går altså stadig i sin egen skole, mens
man i sin fritid kan vælge fag og aktiviteter i
ungdomsskolen.
 Du
tilmelder dig bare.
 Vi viser senere hvordan.
 Det
 Du
er gratis af være med.
kan være med fra 7. klasse og opefter
 Det
foregår uden for almindelig skoletid
 Det
er sunde og gode aktiviteter
 Vi
glæder os til at møde dig
 Sæsonkursus:
foregår én gang om ugen
Du kan se de nøjagtige tidspunkter på hjemmesiden, hvor du også kan læse meget mere om fagene.
Der er også masser af billeder.
 Weekendkursus:
lørdag eller fredag/lørdag
Weekendkurser kan have forskellig længde. Det kan være en lørdag eller fredag aften plus lørdag. Der kan være lidt
udgifter til mad. Men det er ikke ret meget. Du kan se meget mere om aktiviteterne på hjemmesiden, hvor der
også er masser at billeder.
 Rejser
og ture: i skolernes ferier
 Dygtige
 Vi
voksne med til alle aktiviteter
lytter til dine ønsker til undervisningen
 Løbende
information på hjemmesiden.
 Information
til forældre via din skoles intra
samt Ungdomsskolens hjemmeside.
 Undervisningen
er gratis – som i skolen.
 Almindeligt
materialeforbrug hører med i
undervisningen.
 Særlige
materialer kan betyde en lille
betaling, men så får du det at vide i god tid.
 Arrangementer
 Rejser
”med mad” koster lidt.
er for egen betaling
Gram:
Klubben, Skolen, Motionscentret mm.
Haderslev:
Ungdomsskolen Christiansfeldvej 8A
Vojens:
Ungdomsskolen Danmarksgade 8,
Lagoni øst - Motionscentret
 Du
tilmelder dig til det du vil prøve
 Du
melder fra, hvis det ikke er noget for dig
 Det
er okay at melde fra
 Bare
vi hele tiden ved, hvad vi har aftalt
 Hjemmesiden
– profil (mob.nr. & e-mail)
 Kikser det – så ring, sms eller mail
 Ingen post – kun mails og sms
 Tilmelding senest 8. sept.
 Gå
ind på: www.haderslevungdomsskole.dk
 Klik
på [fritidsundervisning]
 Klik
på [opret profil] i ”log-in boksen”.
 Udfyld
 Hvis
felterne – afslut med [opret]
det kikser, så ring eller sms efter hjælp
 Ungdomsskolens
medarbejdere er på
ungeuniverserne en dag om ugen.
 Ugedagen
kan skifte, se det aktuelle opslag
på din skole. (og på vores hjemmeside)
 For
at vi kan finde ud af, hvilke hold der kan
starte, er det nødvendigt at overholde
tilmeldingsfristerne.
 Kommer man senere er man ikke sikret en
plads, men kan selvfølgelig godt være heldig
og alligevel komme med, fordi der var en
ledig plads.
 Der er dog løbende hold, der starter, så du
kan altid kikke ind på hjemmesiden for at se
om der er noget du gerne vil være med til.
DIN UNGDOMSSKOLE – BRUG DEN

Matematik og sprog
fylder meget i skolen.
Her kan du lære nye
sprog eller blive bedre
til de sprog, du har i
forvejen. Alle
sproghold er
begynderhold, så du
kan bare komme og
være med. Det er
smadderhyggeligt, for
der er mange, der vil
det samme som dig.

Skuespil, drama og musikken
udgør tilsammen en
fascinerende verden. Du
lærer at udtrykke dig gennem
et manuskript, hvor hver
medvirkende giver
karaktererne ens eget udtryk.
Du er, sammen med de andre
på holdet, med til at levere en
eller flere forestillinger, hvor I
fyrer tingene af for fuld musik.
Gennem drama kan man lære
meget om sig selv og andre
mennesker. Mange
stemninger og følelser
kommer til udtryk gennem
såvel skuespillet som
musikken.


Her er en afdeling med fag,
hvor der kræves et bevis for
at måtte føre et fartøj, der har
motor. En solid uddannelse er
med til at undgå ulykker, og at
man via sin adfærd i trafikken
– også på vandet – er med til
at skabe en tryg og rolig
afvikling af trafikken.
Sikkerhed til lands og til
vands er et af kursernes
vigtigste elementer og alle
undersøgelser viser, at
mangel på uddannelse i
kørsel/sejlads og mangel på
respekt for andre i trafikken
kan kost menneskeliv. Derfor:
kom og lær, hvordan man gør
det rigtigt.

Er det svært for dig at
være stille alt for længe ad
gangen, som kom og
brænd noget krudt af her.
Du får flyttet dine grænser
for, hvad du tør og kan.
Selv om nogle ting kan
være voldsomme har
vores dygtige instruktører
selvfølgelig fuld kontrol.
Det drejer sig om at bruge
kroppen – og også den
sunde fornuft. Du lærer en
masse om dig selv og om
de ting, vi beskæftiger os
med i denne afdeling.



Vi kommer ikke uden om det. Vi har
det for godt. Det moderne samfund
som du er en del af, giver ikke nok
mulighed for bevægelse. I mange år
har det været sådan at alt skulle
være let og effektivt. Det medfører
også, at mennesket til sidst sidder
på en stol, og ser alting foregår
automatisk.
Vi bliver nødt til at gå mere, at løbe
mere, at løfte mere, at cykle mere,
at strække os mere, at spise
mindre, at spise sundere – og lade
de søde sager stå.
Her kan du prøve at lære din livsstil
lidt og ” komme over på et sundere
spor”.


Har du sans for farver,
materialer og har du lyst
til at prøve dine
kunstneriske evner?
Så er der en række
muligheder her. Kan du
lide at skabe noget med
hænderne, og vil du
gerne lære mere, så
meld dig til. Vore dygtige
lærere har stor erfaring
og du kan sammen med
andre unge få nogle
hyggelige og sjove
timer, hvor du lærer en
masse.

Kom med ud i naturen. Vil
du gå på jagt og se en
masse dyr og natur
undervejs? Stilhed ved at
fiske? Fart og energi på
på mountain bike gennem
ukendt terræn? Få kontrol
over din egen højdeskræk.
Lær løbe- og springteknikker ved parkour.
Vore dygtige lærere og
instruktører sørger for, at
du lærer tingene rigtigt.
At rejse er at lære. Oplev et andet land – måske skal du bo der, når du
bliver voksen. Derfor skal vi kende lidt til andre normer og værdier, så vi
kan tilpasse os i de lande, vi vil være enten turister eller have et arbejde i.
Det er også vigtigt at kende til andre landes historie, fordi det ofte er
landets historie, der ligger til grund for landets kultur. Det koster lidt penge,
så du skal i gang med at spare lidt sammen. God fornøjelse.
Ring, skriv eller kom med dig forslag.
Har du en god ide
Er i en flok som synes der mangler
noget, der hvor I bor?
Kontakt ungdomsskolen eller
ungdomsrådet
