TH 2013 plast og tejp

Download Report

Transcript TH 2013 plast og tejp

Tekniskhåndbok
• Brukes som sperresjikt mot inntrenging
av vanndamp/fukt fra varm mot kald side
i veggens/takets konstruksjon samt som
kapillær brytende sjikt i gulv mot grunn
Spesifikasjon
• Produktene er produsert i forhold til
Norsk Standard
• Det er ikke nødvendig med vedlikehold.
• Produksjonen av produktene forurenser ikke det ytre miljøet og alt fabrikkspill
går til gjenvinning for bruk i andre produkt
Folie produseres av polyetylen (PE). Fremstillingen av
PE skjer fra gassen etylen (eten) som igjen er utvunnet
av nafta eller naturgass.
Poser og folier kan være tilsatt slippmiddel, UV-stabilisator, antioksidant og kan være innfarget.
Produkt tips:
Egenskaper:
Monteringsanvisning
Fuktsperre Motek
Navn
25
Art nr
Tykkelse
Bredde
Lengde
Areal/rull Vekt
Fuktsperre Motek 015
32017
0,15mm
2,6m
15m
39m2
5,5kg
Fuktsperre Motek 020
32018
0,20mm
4,0m
25
100m2
18,4kg
Tekniskhåndbok
Produkt tips:
Egenskaper:
Monteringsanvisning
Byggfolietape Motek 5050
• For permanent skjøting av alders bestandig byggfolie/fuktsperre av polyeten
• Underlaget må være rent og tørt ved
montasjen
•
•
•
•
•
Sitac godkjent
P merket
UV resistent i 9mnd
Aldersbestandig
Diffusjonstett
Byggfolietape av polyeten med lim av akryl
• Ingen tape kan lagres i ubegrenset
tid. Livs lengden kan økes gjennom
å følge foreskrifter. Lagre tapen i tørr,
mørk og svalt rom, luftfuktighet 50 %
Navn
Byggfolietape Motek 5050
26
Spesifikasjon
Temperaturbestandighet:
-30 / +60 ºC
Klebeevne:
4,0N/10mm
Strekkfasthet:
8,0N/10mm
Elastisitet:
maks 200 %
Farge:
Blå
Lagrings temp:
15 - 20 ºC
Art nr
Tykkelse
Bredde
Lengde
32026
0,13mm
50mm
50m
Vekt