Søker Stikningsingeniør/ landmåler

Download Report

Transcript Søker Stikningsingeniør/ landmåler

Bedriften ble etablert i 1972 og er en solid og seriøs maskinentreprenør. Bedriften omsetter
for ca. 175 mill. med ca. 100 ansatte. Inkludert i tallene er også Miljøhager AS som i likhet
med Rygg Maskin AS har vært Gaselle bedrifter gjennom flere år. Geografisk arbeidsområde
er Rogaland. Bedriften er lokalisert i eget nybygg med adresse Tangen 2A i Dusavik og har en
meget solid økonomi.
Vi mener at kompetanse og trivsel gir den kvalitet som våre kunder forventer av oss!
Vi har en god ordrereserve og har behov for å styrke vår organisasjon med en ny person.
Søker Stikningsingeniør/ landmåler
Kvalifikasjoner:




Kjennskap til og gjerne erfaring med programvarene Gemini terreng og
masseberegning. Leica GPS og totalstasjon, samt Leica maskinstyring
Selvstendig, nøyaktig og systematisk.
Erfaring med mengde dokumentasjon.
Kjennskap til NS 3420, samt Statens vegvesens prosesskoder.
Vi tilbyr:









Konkurransedyktig lønn.
Pensjons- og velferdsordninger.
Ekspansivt miljø.
Fokus på teknologi.
Utviklingsmuligheter.
Godt arbeidsmiljø.
Nødvendig opplæring.
Resultatorientert ledelse.
Nytt moderne stikkningsutstyr og programvare.
Vi har et svært godt arbeidsmiljø og kan tilby gode betingelser. Stillingen rapporterer til
driftsdirektør.
Søknadsfrist: Snarest
Nærmere opplysninger om stillingen:
Kontakt Jan Magnus Jonassen 91539734 eller Tønnes Rygg 90098031.
Søknad med kortfattet cv sendes pr mail til: [email protected]