Ros og rose for kampen mot rus

Download Report

Transcript Ros og rose for kampen mot rus

2
AKTUELT
TORSDAG 25. NOVEMBER 2010
GRUNNLAGT 1925
LOKALAVIS FOR BYDELENE:
NORDSTRAND, ØSTENSJØ OG SØNDRE NORDSTRAND
UTKOMMER MANDAG OG TORSDAG
ANSVARLIG REDAKTØR: TORE BOLLINGMO
www.noblad.no
Nordstrands Blad ønsker å
rette seg etter regler for god
presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær Varsomplakaten.
Den som mener seg rammet
av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen. Det er også anledning
til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgaten 17, Tlf. 22 40 50 40, Fax. 22 40 50 55.
Viktige
penger
■■ Denne uken ble det inngått budsjettforlik mellom det borgerlige byrådet og KrF sammen med Venstre.
Det medførte en del gladmeldinger
til vår del av byen. Riktig nok kom
det ikke noen nye kroner til Nordstrand kirke. Vi har tidligere gitt uttrykk for vår betydelige skuffelse
over at utvidelsen av kirken skyves
ut i det uvisse. Vi håpet pengene
skulle komme i det endelige budsjettet, men nei.
Et slags plaster på såret er det at
Bekkelaget kirke får 12 millioner
kroner til rehabilitering. Et arbeid
som er høyt prioritert av kirken selv.
En annen gledelig påplussing for oss
er at flerbrukshallen i Leirskallen er
inne i budsjettet igjen. Og at det
kommer penger til mer miljøvennlig
banedekke på Rustad. Mange har
nok fått med seg problemene som
følger med granulatene som spres
om vinteren. Nå kan vi håpe på en
varig løsning i konflikten mellom
fugler og idrett.
Det som kanskje
Det som
gleder oss aller
kanskje
mest av enkeltgleder oss
poster er at
aller mest er skytehallen på
Åsland igjen er
at skytehallen igjen tilgodesett med
er tilgodesett penger. Vi mener
var nærmest
med penger. det
skandaløst å
trekke midlene
etter all motbør
skytterne er påført etter at de ga opp
skytebanen i Prinsdal. Nå våger vi å
håpe at hallen faktisk kommer, og at
vi slipper flere runder frem og
tilbake. Byrådet gjør et poeng av at
bydelene får nye millioner til eldre.
Da er det viktig å understreke at
dette er statlige penger, og at det
dreier seg om en engangsutbetaling.
Det blir viktig at bydelene våre
klarer å bruke disse millionene på en
slik måte at det ikke skapes et høyere
forbruk enn det er budsjett til i 2012.
Ellers legger vi merke til at skoler
med høy minoritetsandel får en økt
pott på 10 millioner som blant
annet skal gå til å styrke elevenes
grunnleggende ferdigheter i lesing,
skriving og regning, samarbeidstiltak mellom hjem og skole og styrking av rekrutteringsprogrammer
som gjør det mulig å sikre at skolene
har de beste lærerne. Det er klokt.
Vi er også glade for at støtten til Oslo
Røde Kors Ressursenter for barn og
unge på Mortensrud videreføres. Det
hadde vært svært trist om det opprinnelige budsjettet ble stående. For
her gjøres det en stor og viktig jobb.
Til slutt: Handlingsprogrammet
Oslo sør styrkes med 2 millioner.
Bra.
OVERREKKELSE: Gro Smedsrud motar prisen «IOGT Bryns Rose» på vegne av Manglerud politistasjon.
FOTO: SIMEN SUNDSBØ
Ros og rose for
kampen mot rus
På grunn av sitt
arbeid for å forebygge rus blant
ungdom fikk
Manglerud politistasjon Årets Rose
og 10.000 kroner.
Simen Sundsbø
[email protected]
NORDRE
SKØYEN:
For
åttende år på rad ble prisen
”IOGT Bryns Rose” delt ut. I år
gikk den til Manglerud politistasjon for sitt arbeid mot
KONTAKT OSS:
Besøksadresse:
Akersgata 28, Oslo
Postadresse:
Pb. 428 - Sentrum, 0103 Oslo
www.noblad.no
Telefon:
22 63 91 00
Abbonement:
85 23 32 90
Opplag: 55.700
Trykk: Edda Trykk
Distribusjon: Posten
Ansvarlig utgiver:
Lokalavisene Oslo AS
Edda Media
Copyright: Lokalavisene Oslo AS.
Alle rettigheter reservert. henv. til
redaktør.
REDAKSJON:
Tore Bollingmo, ansvarlig redaktør:
Tlf. 928 40 177
[email protected]
Ivar Brynildsen, redaktør:
Tlf. 911 76 413
[email protected]
rusmiddelbruk blant unge.
Samfunnsproblem
–Alkohol er et alvorlig
samfunnsproblem.
Ikke
minst er det alarmerende at
ungdom drikker stadig mer,
samtidig som debutalderen
for bruk av alkohol nå ligger
på 14 – 15 år, sa Sigurd
Gullerud i innledningen til
sin begrunnelse for tildelingen av Årets Rose.
Kjører ungdommer hjem
Gullerud trakk frem de
mange tiltakene Manglerud
politistasjon har innført mot
Hege Braaten, nyhetsredaktør:
Tlf. 98 80 25 77
[email protected]
Arne Vidar Jenssen, journalist:
Tlf. 22 63 91 07/ 92 86 79 95
[email protected]
Aina Moberg, journalist:
Tlf. 22 63 91 06
[email protected]
Kristin Trosvik, journalist:
Tlf. 22 63 91 03
[email protected]
Nina Schyberg Olsen, journalist:
Tlf. 22 63 91 24
[email protected]
SPORT OG KULTUR:
Arild Jacobsen, sportsleder:
Tlf. 91 59 41 87
[email protected]
Andreas Lindbæk, sportsjournalist:
Tlf. 48 07 19 10
[email protected]
Anders Halvorsen, sportsjournalist:
Tlf. 98 42 61 16
[email protected]
ungdomsrus. Særlig berømmet han praksisen med å
kjøre hjem ungdommer som
er beruset eller har alkohol
med seg.
Stolt
Det var en stolt og takknemlig stasjonssjef Gro Smedsrud
som mottok prisen på vegne
av hele Manglerud politistasjon. Hun satte veldig pris
på at noen har lagt merke til
arbeidet hun og kollegene
har lagt ned for å forebygge
rus blant unge.
- Det er bedre å forebygge enn
å repare, sa Smedsrud til for-
Maren T. Bleskestad, kulturansvarlig:
Tlf. 23 20 56 35/91 53 71 47
[email protected]
Trine Dahl-Johansen, kulturjournalist:
Tlf. 22 63 91 02
[email protected]
MARKEDSAVDELING:
[email protected]
[email protected]
Jan Tore Kristiansen, adm.dir:
Tlf. 90 87 40 26
[email protected]
Ole Christian Corneliussen, ass.dir.:
Tlf. 98 02 45 68
[email protected]
Anette Syversen, salgssjef lokal:
Tlf. 90 19 53 45
[email protected]
Ole Narverud, mediekonsulent:
Tlf. 92 63 26 06
[email protected]
Johan Kalenius, mediekonsulent:
Tlf. 41 34 57 26
[email protected]
Per Nordby, mediekonsulent:
Tlf. 45 25 89 21
[email protected]
samlingen i sin takketale
Politiet har ikke lov til å ta i
mot penger fra andre enn
staten, men det er blitt
ordnet slik at de kan få prisen
på 10.000 kroner, så lenge det
ikke brukes på dem selv.
Pengene vil derfor bli brukt
til å støtte politiets samarbeidspartnere i kampen
mot ungdomsrus.
Geir Helljesen
Etter pris utdelingen inntok
det kjente TV-fjeset Geir Helljesen talerstolen, der kåserte
han om sine år i NRK. Til slutt
var det bevrætning.
Nina Skarprud, salgssjef storkunde
Tlf. 928 19 550
[email protected]
Trude Rekdal, key account manager:
Tlf. 98 88 56 93 - Eiendom
[email protected]
Ole Langmyr, key account manager:
Tlf. 92 45 28 55 - Eiendom
[email protected]
Elin Hodne, key account manager:
- Eiendom - Kjedekunder/Byråkunder
Tlf. 40 22 81 51 [email protected]
Marie Stenvik, key account manager:
Tlf. 47 75 77 85 - Kjøpesenter
[email protected]
Hanne Bae C. Ottho, key account manager:
Tlf. 91 81 52 35 - Bil
[email protected]
Renate Weie, key account manager:
- Off. sektor - Kjedekunder/Byråkunder
Tlf. 41 54 02 56
[email protected]
Brit Jelstrup, key account manager:
- Stilling - Kjedekunder/Byråkunder
Tlf. 99 74 92 14
[email protected]
Åsa Iversen, markedssjef:
Tlf. 47 41 48 20
[email protected]
Caroline Stenhammer, fakturahenv.:
Tlf. 23 20 56 27 / 95 14 17 15
[email protected]
Sajid Awan, Booking/salgskoordinator:
Tlf. 22 61 91 19
[email protected]
PRODUKSJON:
[email protected]
[email protected]
Tina Enge, Desksjef:
Tlf. 915 88 004
[email protected]
Helene Ottosen, desker:
Tlf. 23 20 56 73
[email protected]
Carina Lydersen, desker:
Tlf. 22 63 91 14
[email protected]
Ida Hansen, desker:
Tlf. 22 63 91 32
[email protected]
Steinar Knudsen, desker:
Tlf. 22 63 91 29
[email protected]
Tips oss på tlf: 22 63 91 00 eller e-post: [email protected] / For abonnement: 85 23 32 90 / For annonser ring 22 63 91 00 eller e-post: [email protected]