Gratis prøveeksemplar

Download Report

Transcript Gratis prøveeksemplar

Kjerringvise mot vinter'n
  
 





 




Tekst: Einar Skjæråsen - Musikk: Henrik Lyssand
SOPRANO
ALTO
TENOR

BASS


  


så sul la
så sul la





 


   


kar de
bit te
ul
ul
          
  
 
la tå var
la tå ragg
mas te
trå den
to Svar te sko gen står i å sa og vog ger i sno
stri Kvi te stjer ner skin i el va ved me kjel mess ti
 
           
           

  

    
      













Svar te sko gen står i å sa og vog ger i sno
Kvi te stjer ner skin i el va ved me kjel mess ti
Svar te sko ge står i å sa og vog ger i sno
Kvi te stjer ner skin i el va ved me kjel mess ti
  
     
  

Svar te sko gen står i å sa og vog ger i sno
Kvi te stjer ner skin i el va ved me kjel mess ti
  

15

Mm
Mm

 
Mm



 
   

 


 
 
     
Dumdum sim.
7


     
Dum dum sim.
 
  
 



Du du du sim ....

 

Hei,
Hei,
Arr.: Per Ivar Søbstad

   
 vog ger i
  
Mm


Hei,
Hei,


sno

så sul
så sul

la
la

spin
ven

ne
de

ul
ul
  
la hei tvin
la mot vill


ne
skap
og
og
  
         
Du du sim.

Dum

Dum

dum

sim

dum



sim










  

2
20
trø
vær

   
    

1.
2.
 
ter på
snø
 



  
Mau ren krav ler
Kom så kal de

 

Mau ren krav ler
Kom så kal de
inn i tu a og ven
kvi te vin ter men
    

ter på
snø
 

Mau ren krav ler
Kom så kal de
inn i tu a og ven
kvi te vin ter men
     
ter på
snø
Mau ren krav ler
Kom så kal de
inn i tu a og ven
kvi te vin ter men
ter på
  
   
   
   
inn i tu a og ven
kvi te vin ter men
    



 
 

rør
itt'

  
 
itt'
rør
rør
n

n
 

 
itt'
snø
rør
itt'
n
 
n
Pær
Pær

Pær

Pær