Snøscooter utstyr 2014 - Yamaha

download report

Transcript Snøscooter utstyr 2014 - Yamaha

Snøscooter utstyr 2014
www.yamaha-motor.no
Modell kode liste
Modell
Innhold
Modellkode liste, fargekoder .......................................
3
Tilbehørspakker .............................................................. 4-6
Scott Snøscooterbekledning ....................................... 7-10
Blue Paddoc Team Bekledning ..................................... 11-13
Vesker & Ryggsekker .....................................................
14
Deler og tilbehør
SR Viper X-TX SE ............................................................. 15-18
FXNytro............................................................................... 19-29
Phazer................................................................................. 30-36
RX-1, Apex & Attak......................................................... 37-46
RSVector, RSRage & Nytro............................................. 47-55
RSVenture GT & TF........................................................... 56- 61
Venture Lite & Venture Multi-Purpose....................... 62-64
RSViking Professional..................................................... 65-66
VK540.................................................................................
67
SOS Artikler.......................................................................
68
Universalartikler............................................................... 69-71
Styrer med mer ................................................................
72
Tennplugger & Variatorreimer......................................
73
Støtdemper beskyttelse & Overtrekk..........................
74
Skvettlapper og beskyttelse..........................................
75
Slider...................................................................................
76
Ski, Plastbelegg & Håndtak .......................................... 77-78
Håndtak & Plastbelegg...................................................
78
Styrestål koromant..........................................................
79
Totaltek............................................................................... 79-81
Boggihjul i aluminium.................................................... 82-83
Boggihjul i plast............................................................... 84-85
Yamalube........................................................................... 86-87
2
år
Modellkode fargekode
APEX SE......................................2011.........8CJ2...................SMX
APEX SE......................................2012.........8CJ4...................VPBC5 & SMX
APEX X-TX.................................2011.........8HN2..................DPBMC & DRMK
APEX X-TX.................................2012.........8HN4..................VPBC5 & SMX
APEX X-TX ................................2013.........8HN8..................BWC1 & SMX
APEX T-TX..................................2014.........8HNA.................DPBMC
SR VIPER X-TX SE .................2014.........8JR......................HTR & RB
FX Nytro ER..............................2008.........8GL2...................DPBSE & BWS1
FX Nytro R-TX ER...................2008.........8HB2..................DPBSE & BWS1
FX Nytro R-TX 40th .............2008.........8HB4..................BWS1
FX Nytro R-TX ER...................2009.........8HB6..................YB
FX Nytro R-TX..........................2010.........8HB8..................VYRS4
FX Nytro R-TX..........................2012.........8HK8..................DPBSE & YB
FX Nytro R-TX ........................2013.........8HKA..................YB
FX Nytro R-TX SE...................2009.........8HK2..................DPBSE
FX Nytro R-TX SE...................2010.........8HK4..................DPBSE
FX Nytro R-TX SE...................2011.........8HK6..................DPBSE & YB
FX Nytro X-TX .........................2009.........8HL2...................DPBSE & BWS1
FX Nytro X-TX .........................2010.........8HL4...................BWS1 & YB
FX Nytro X-TX .........................2011.........8HL6...................BWS1 & DPBSE
FX Nytro X-TX..........................2012.........8HL8...................DPBSE & YB
FX Nytro T-TX .........................2013......... 8JJ2...................YB
FX Nytro T-TX...........................2014.........8JJ4....................YB
FX Nytro M-TX.........................2008.........8HA6..................DPBSE
FX Nytro M-TX.........................2009.........8HAA..................DPBSE & BWS1
FX Nytro M-TX.........................2010.........8HR2..................DPBSE & YB
FX Nytro M-TX.........................2011.........8HR4..................DPBSE & YB
FX Nytro M-TX 153”..............2012.........8HU4..................YB
FX Nytro M-TX 153” ............2013.........8HU6..................YB
FX Nytro M-TX 153”..............2014.........8HU8..................DPBSE
FX Nytro M-TX 162”..............2012.........8HR6..................DPBSE & YB
FX Nytro M-TX 162” ............2013.........8HR8..................YB
FX Nytro M-TX 162”..............2014.........8HRA..................DPBSE
Phazer X-TX..............................2014.........8JT.......................BWS1
Phazer R-TX..............................2008.........8GN4..................DPBSE & BWS1
Phazer R-TX..............................2009.........8GN6..................BWS1 & VYRS4
Phazer R-TX..............................2010.........8GN8..................VYRS4
Phazer R-TX..............................2011.........8GNA.................BWS1
Phazer R-TX..............................2012.........8GNC.................BWS1
Phazer R-TX ............................2013.........8GNE..................BWS1
Phazer R-TX ............................2014.........8GNG.................BWS1
Phazer M-TX............................2008.........8GP4..................DPBSE & BWS1
Phazer M-TX............................2009.........8GP6..................BWS1
Phazer M-TX............................2010.........8GP8..................YB
Phazer M-TX............................2011.........8GPA..................BWS1
Phazer M-TX............................2012.........8GPC..................BWS1
Phazer M-TX ...........................2013.........8GPE..................BWS1
Phazer M-TX............................2014.........8GPG..................BWS1
RS Venture GT.........................2008.........8GW4.................DBNM8
RS Venture GT.........................2009.........8HF2...................DRMK
RS Venture GT.........................2010.........8HF4...................DRMK & YB
RS Venture GT.........................2011.........8HF6...................VPBC5
RS Venture GT ........................2012.........8HX2..................DRMK & YB
RS Venture GT ........................2013.........8HX4..................DPBML & YB
RS Venture TF..........................2008.........8FM8..................VDRM2 & S3
RS Venture TF..........................2009.........8HP2..................BS4
RS Venture TF..........................2010.........8HP4..................DRMK & YB
RS Venture TF..........................2011.........8HP6..................VPBC5 & YB
RS Venture TF..........................2012.........8HY2..................DRMK & YB
RS Venture TF .........................2013 .......8HY4..................DPBML & YB
RS Venture TF..........................2014.........8HY6..................DRMD & DPBMX
RS Rage GT...............................2007.........8GX2..................YB
RS Vector ER SP......................2007.........8GH4..................YB & DPBMC
RS Vector Mountain.............2007.........8FK6...................YB
RS Vector L-TX GT..................2008.........8HE2..................DPBMC
RS Vector L-TX .......................2013.........8HW3.................DPBML
RS Vector L-TX........................2014.........8HW5.................MBM3
RS Viking...................................2008.........8GS4..................DRMK
RS Viking...................................2009.........8GS6..................DRMK & DBNM8
RS Viking...................................2010.........8GS8..................DRMK & SMM
RS Viking...................................2011.........8GSB..................BWC1 & SMM
Modell
år
Modellkode fargekode
RS Viking...................................2012.........8GSD..................DRMK
RS Viking ..................................2013.........8JE1....................DGNM3
RS Viking...................................2014.........8JE3....................DGNM3 & BWC1
RX-1 GT 40th...........................2008.........8GD8..................BWC1
RX-1 R-TX.................................2008.........8GU4..................YB
RX-1 Warrior GT.....................2008.........8GV4..................DPBMC
RX-1 Warrior GT 40th..........2008.........8GV6..................BWC1
RX-1 Warrior GT.....................2009.........8GV8..................DPBMC
RX-1 L-TX GT...........................2010.........8GVA..................YB
RX-1 Mountain.......................2007.........8FS4...................DPBMC
RX-1 M-TX 40th.....................2008.........8GY4..................BWC1
RX-1 M-TX................................2009.........8GY8..................YB & DPBMC
RX-1 M-TX................................2010.........8GYA..................BWC1
Venture Lite..............................2008.........8GJ4...................DRMK & DPBML
Venture Lite..............................2009.........8GJ6...................DRMK & BS4
Venture Lite..............................2010.........8GJ8...................PBM7 & DRMK
Venture Lite..............................2011.........8GJA...................BWC1
Venture Lite..............................2012.........8GJC...................PMB7
Venture Lite .............................2013.........8GJE...................DRMK
Venture Multi-purpose........2008.........8GR4..................DRMK & YB
Venture Multi-purpose........2009.........8GR6..................DRMK & BS4
Venture Multi-purpose........2010.........8GR8..................BS4 & PBM7
Venture Multi-purpose........2011.........8GRA..................BWC1
Venture Multi Purpose.........2012.........8GRC..................PMB7
Venture Multi purpose .......2013.........8GRE.................. DRMK
Venture Multi Purpose.........2014.........8GRG.................PBM7
VK540III.....................................2008.........8ACL...................YNM8
VK540III.....................................2009.........8ACP..................BWC1 & SMX
VK540III.....................................2010.........8ACS..................BWC1 & SMX
VK540III.....................................2011.........8ACU..................BWC1 & SMX & YB
VK540 III jubileum.................2012.........8ACW.................SMX & BWC1
VK540 IV.................................... 2013.......8JD1...................SMX & DYRC4
VK540IV.....................................2014.........8JD2...................SMX & S3
VT500 XL....................................2006.........8DX8..................BS4
SRX120.......................................2014.........8JM.....................RB
Fargekoder
DGNM3......................................Dark Greenish Gray Metallic 3
YNM8..........................................Yellowish Gray Metallic 8
BS4...............................................Bluish Silver 4
S3.................................................Silver 3
DPBML........................................Dark Purplish Blue Metallic L
RB.................................................Racing Blue
YB.................................................Yamaha Black
DRMD.........................................Dull Red Metallic
DRMK..........................................Deep Red Metallic
DPBMC.......................................Deep Purplish Blue Metallic C
DPBSE.........................................Deep Purplish Blue Solid E
DPBMX.......................................Dull Purplish Blue Metallic X
HTR..............................................Heat Red
BWS1..........................................Bluish White Solid 1
PMIB............................................Pastel Mineral Blue
MBM2.........................................Mat Blue Metallic
MBM3.........................................Mat Blue Metallic 3
BWC1..........................................Bluish White Coctail 1
VDRM2.......................................Very Dark Red Metallic 2
DBNM8.......................................Dark Bluish Gray Metallic 8
VYRS4.........................................Vivid Yellowish Red Solid 4
SMX.............................................Black Metallic X
SMM............................................Black Metallic M
VPBC5.........................................Vivid Purplish blue cocktail 5
PBM7..........................................Purplish blue metallic 7
DYRC4.........................................Dull Yellowish Red Cocktail 4
3
Yamaha ettermarkedspakker 2014
Yamaha ettermarkedspakker 2014
1. Touring pakke- RS Venture
3. Tilbehørspakke - mountain
Touringpakke til
Yamaha RS Venture GT/TF
Fjellpakke med praktisk utstyr
Her har vi satt sammen en pakke med personlig utstyr som
passer til deg som kjører i fjell og dal.
RS Venture GT - Det finnes ingen bedre touringscooter med
servostyring. Yamaha’s berømte servostyring gjør den stor
forskjellen. om du vil oppleve dette, velger du RS Venture GT Verdens beste og luksuspregede touringscootere.
RS Venture TF Touring verdensmester med servostyring. Den
luksusspekkede og komfortable følelsen er der hele veien også når du har nådd ditt mål. RS Venture TF, med revlosjonerende elektrisk servostyring EPS, byr på uovertruffen komfort
også på de lange turene, hvor lange bestemmer du selv.
Nå har vi satt sammmen en touringpakke med passende
tilbehør til din RS Venture GT/TF.
Art.nr: SMAMTXKIT13
Fjellpakke ...................................................................... 1 595,(verdi ca 2.591,-)
l l l
l
* Mountain Backpack by True North Adventure
OBS! Montering inkludert i prisen.
Art.nr: SMARSTOURING13
Touringpakke ............................................................
(verdi ca 6.603,-)
l
l
l
Ryggsekk*
Vindtett balaclava
Brystvarmer
Snøskuffe
3 799,-
Bagasjebærer
Overtrekk
Bagasjebærer
Bagsjeboks (til bagasjebærer ikke på bildet)
Overtrekk
OBS! Montering inkludert i prisen.
Brystvarmer
Bagasjeboks
2. Overtrekk/bagasjepakke –
Venture MP
Nå har vi satt sammen en prakitsk tilbehørspakke som passer
til Yamaha’s FX Nytro X-TX & T-TX snøscootere.
Art.nr: SMANYTROKIT13
FX Nytro T-TX Brukspakke ........................................ 4 095,(verdi ca 7.508,-)
l Sledefeste
Krok
l
l Kombitveske
Bukplate
l
l Eksos stuss
Art.nr: SMAVTMPKIT14
•
Overtrekk SMA-COVER-74-00
C/COVER VENTURE MULTI PURPOSE
•
Bagasjebox ACC-50970-00 BOX VENTURE LITE & MP
Vindtett balaclava
4. FX Nytro T-TX Brukspaket
Tilbehørspakke til
Yamaha Venture MP
Venture MP-paket .................................................
(Verdi Ca 3 900,-)
Ryggsekk
Snøskuffe
2 519,-
OBS! Monteringskostnad er inkludert i prisen.
Sledefeste med krok
OBS! Montering inkludert i prisen.
Overtrekk
Bagasjebox
Kombiveske
Bukplate
Eksos stuss
4
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid .
Prisene er inkludert moms.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Prisene er inkludert moms.
5
Yamaha ettermarkedspakker 2014
Snøscooter bekledning 2014
5. Tilbehørspakke
- RSVector L-TX
Tilbehørspakke til
Yamaha RS Vector L-TX snøscooter
Snøscooter Bekledning
RSVector L-TX - Egentlig finnes det ikke noe bedre for deg! For
mange førere er denne helt nye scooteren banebrytende med
sin helt nye elektriska servostyring (EPS) og sin legendariske
Genesis® 4-taktsmotor, så nær den perfekte snøscooteren det
går ann og komme.
Nå har vi satt sammen en anbefalt tilbehørspakke som
passer til din RSVector L-TX.
På de neste sidene vil du finne detaljer om
våre Nye scooterklær.
Art.nr: SMARSVECTOR13
Vectorpaket ......................................................................... 3 895,- (verdi ca 6 769,-)
l
l l l l
Overtrekk
Speilsett
Kombiveske
Ekstra høy vindskjerm
Vindskjermveske
OBS! Montering inkludert i prisen.
Når været blir kaldt og bakken blir dekket
av snø, fyrer våre Yamaha kunder opp
snøscooteren.
DRYOsphere stoffer gir en
vanntett / vindtett / pustende
barriere, beskytter deg mot påvirkning utenfra. Denne teknologien fungerer som et skjold mot
vann og vind, samtidig som damp
kan slippe ut, holder deg tørr
og komfortabel varm under alle
forhold.
Speilsett
Overtrekk
TriPhase (TP) er en klimakontroll teknologi basert på en PU
(polyuretan) membran utviklet
eksklusivt av SCOTT Sports. Konstruksjonen gir en høy grad av
pusteevne samtidig holde førerens kropp klima komfortabel
ved å holde kontroll på været
man møter i forskjellige områder.
Vindtett og vanntett funksjoner
beskytter under alle værforhold
mens pustende egenskaper tillater fuktighet og damp å slippe
ut og samtidig opprettholde den
høyeste grad av komfort.
Kombiveske
Vindskjermveske
Ekstra høy vindskjerm
6. Tilbehørspakke VK540
Tilbehørspakke til
Yamaha VK540 snøscooter
VK540IV - Den trofaste partner du kan tenke deg! Den siste
modellen av VK540IV presterer nå ennå bedre også i dyp snø
og utfordrende terreng, og kan i tillegg håntere ennå tyngre
last. Alt i samme økonomiske og spesialtilpassede pakke fra
Yamaha.
Nå har vi satt sammen en prisgunstig og anbefalt tilbehørspakke, som passer perfekt til din VK540.
Art.nr: SMAVK540IV13
VK540-pakke .............................................................. 2 999,(verdi ca 4 480,-)
l
l
l
Overtrekk
Snøskuffe
Bagasjeboks
OBS! Montering inkludert i prisen.
Snøskuffe
Overtrekk
Bagasjeboks
6
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Prisene er inkludert moms.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
7
Snøscooter bekledning 2014
Snøscooter bekledning 2014
Toppmodellen i vår nye snøscooterbekledning fra Scott
Våre Snøscooter bukser er designet og konstruert
for å gi beskyttelse og varme uten at dette går
utover bevegelsesfriheten som er avgjørende for en
snøscooter fører. Tilgjengelig har vi flere buksemodeller, dette for å kunne tilfredsstille de fleste ønsker og
behov. SCOTT har lang erfaring og alle muligheter for
både nybegynnere og erfarne snøscooter førere.
Yamaha, SCOTT/Sport Jakke Comp-two Blå/sort Hvit
Yamaha, SCOTT/ Touring Jakke Blå
Artikkelnummer
Texst
Str
Pris
2 999,-
SMU14TJKBLXS
YAM Touring Jacket Nordic Blue
XS
2599,-
S
2 999,-
SMU14TJKBL0S
YAM Touring Jacket Nordic Blue
S
2599,-
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
M
2 999,-
SMU14TJKBL0M
YAM Touring Jacket Nordic Blue
M
2599,-
SMU14SJKBW0L
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
L
2 999,-
SMU14TJKBL0L
YAM Touring Jacket Nordic Blue
M
2599,-
SMU14SJKBWXL
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
XL
2 999,-
SMU14TJKBLXL
YAM Touring Jacket Nordic Blue
XL
2599,-
SMU14SJKBW2XL
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
XXL
2 999,-
SMU14TJKBL2X
YAM Touring Jacket Nordic Blue
XXL
2599,-
SMU14SJKBW3XL
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
XXXL
2 999,-
SMU14TJKBL3X
YAM Touring Jacket Nordic Blue
XXXL
2599,-
Artikkelnummer
Texst
Str
SMU14SJKBWXS
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
XS
SMU14SJKBW0S
YAM Sport Jacket Comp-two BL/W
SMU14SJKBW0M
Pris
Yttermateriale: Dryosphere
Stoff kombinasjon: 100% Polyamid Fòr:
100% Polyester Isolasjon 230g
Passform: Regular
Spesifikasjoner: Store lommer med enkel
adkomst
Varmelommer
Scott reflexer på skuldre
Avtagbar hette
Justerbar hetteåpning
”Powder skirt”
Innerlomme i jakke og mobil lomme.
Yamaha SCOTT/Sport Bukse Comp-two Blå/sort Hvit
8
Artikkelnummer
Texst
Str
Pris
SMU14SPPBWXS
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
XS
2 599,-
SMU14SPPBW0S
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
S
2 599,-
SMU14SPPBW0M
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
M
2 599,-
SMU14SPPBW0L
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
L
2 599,-
SMU14SPPBWXL
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
XL
2 599,-
SMU14SPPBW2XL
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
XXL
2 599,-
SMU14SPPBW3XL
YAM Sport Pant Comp-two BL/W
XXXL
2 599,-
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Prisene er inkludert moms.
Ytterstoff: Dryosphere
Stoff kombinasjon:
100% Polyamid- 100% Polyamide/59%
Resirkulert Polyester, 41% Polyester
Isolasjon Fòr: 120g i Jakken / 100g I
Armer
Passform: Regulær
Spesifikasjoner: Avtagbar, fullt justerbar
hette, Førerkortlomme på armen, Ventilasjon under armene, «Powderskirt» med
jakke-til-bukse interlock system, Enhånds
justerbar midje, Inner sikkerhetslomme
med MP3 cordportal, Anti-gnage spoff i
hakeparti, Borrelås på mansjetter
Hånd varmere lommer.
Yamaha SCOTT Dame Jakke Magnet Blue
Artikkelnummer
Texst
Str
Pris
SMU14WJKBLXS
YAMAHA Lady Jacket Magnet Blue
XS
2 999,-
SMU14WJKBL0S
YAMAHA Lady Jacket Magnet Blue
S
2 999,-
SMU14WJKBL0M
YAMAHA Lady Jacket Magnet Blue
M
2 999,-
SMU14WJKBL0L
YAMAHA Lady Jacket Magnet Blue
L
2 999,-
SMU14WJKBLXL
YAMAHA Lady Jacket Magnet Blue
XL
2 999,-
SMU14WJKBLXXL
Lady Jacket Magnet Blue
XXL
2 999,-
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Prisene er inkludert moms.
9
Scott Pants
Yamaha Blue Paddock
Dame Snøscooter Bukse Sort
Artikkelnummer
Texst
Str
SMU14SPHBLXS
SMU14SPHBL0S
SMU14SPHBL0M
SMU14SPHBL0L
SMU14SPHBLXL
SMU14SPHBLXXL
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
YAMAHA Lady Pants SAPHIRE Black
XS
S
M
L
XL
XXL
1. Polstret Jakke Herre
Pris
Frontlommer med vanntette glidelåser. Sømmer og
broderier er teipet. Ermene kan justeres med gummibelagte mansjetter. Myke innvendige mansjetter,
to innerlommer hvorav en er med glidelås.
Yamaha racing logoen brodert på ryggen, brystet
og armene og trykt på venstre krage.
Speed-blokk brodert på nedre front. Stoff belagt
med et vanntett pustende membran stoff.
2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,-
Ytterstoff: 100% Nylon FD Dobby;
Fôr: 100% Polyester materiale med polstring
Dele Nr: B14-FJ104-E0-XX
Størrelser: 0S,0M,0L,1L,2L,3L.
1
2. Herre Windbreaker
2
Vanntette glidelåser i frontlommene. Armene kan
justeres med gummibelagte mansjetter.
Myke innvendige mansjetter avtakbar hette, stoff
belagt med et vanntett pustende membran.
Sømmer og broderier er teipet Yamaha racing
logoen brodert på ryggen, brystet og armene og
speed-blokk på nedre front. Tre innvendige lommer
hvorav en er med glidelås.
Ytterstoff: 100% Nylon FD Dobby;
Fôr: 100% Polyester pongee.
Dele Nr: B14-FJ103-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
3
4
3. Herre Fleecejakke
Ribbestrikket på armene justerbar midje
Glidelås i frontlommer To innvendige lommer
hvorav en med glidelås. Yamaha racing logoen
brodert på ryggen, venstre bryst & - krage og
speed-blokk logo på nedre frontstoff.
Ytterstoff: 100% polyester fleece
Fôr: 100% polyester mesh / pongee
Dele Nr: B14-FJ112-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
4. Yamaha Vest Herre
5
6
Lett polstret, med ribbet midje glidelås i frontlommer. To innerlommer hvorav en med glidelås.
Yamaha racing logo brodert på brystet & ryggen
og trykt på kragen Stoff belagt med et vanntett
pustende membran stoff.
Ytterstoff: 100% Nylon FD Dobby
Fôr: 100% Polyester pongee med polstring
Dele Nr: B14-FJ105-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
Herre Snøscooter Bukse Sort
10
Artikkelnummer
Texst
Str
SMU14TOPBKXS
SMU14TOPBK0S
SMU14TOPBK0M
SMU14TOPBK0L
SMU14TOPBKXL
SMU14TOPBK2X
SMU14TOPBK3X
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
YAMAHA Touring Pant Spatter Black
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Pris
2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,2 199,-
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Prisene er inkludert moms.
5. Herre Depot Skjorte
Kort arm enkelt stoff og holde rent.
Lomme på venstre bryst er Yamaha racing logoen
brodert på venstre bryst, - krage og - armen.
7
8
Kvalitet: 65% Pes35%, Co, twill.
Part Nr: B14-FT104-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
6. Herre Polo
Kort arm enkel å holde ren Lomme I Venstre bryst
Yamaha racing logoen brodert på Venstre bryst, krage og armen.
Kvalitet: 65% Pes35% Co, twillPart
Nr: B14-FT109-E0-00
Størrelser: 0S-3L
7. T-Shirt Herre
8. Herre Hettegenser
Lett stoff og holde rent
Lomme på Venstre bryst Yamaha racing
logoen brodert I Venstre bryst, - krage
og - ermet.
Kvalitet: 65% Pes35% Co, twill
Dele Nr: B14-FT101-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
Kengurulomme
Ribbet midje og armer. Yamaha racing
logoen trykt på forsiden og baksiden
* Speed-blokk trykt på forsiden av lommen
Stoff: 80% Co20% , Pes, u-børstet terry
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dele Nr: B14-FT107-E0-XX
Størrelser: 0S-3L
11
Yamaha Blue Paddock
Yamaha Blue Paddock
1. Fòret Barnejakke
1. Dame Jakke
Glidelås i frontlommer
Ribbet armer og midjen
En innerlomme med glidelås Yamaha racing logoen
brodert på ryggen, brystet og ermene og trykt på
kragen:
Glidelås frontlommer Yamaha racing logoen
brodert på venstre bryst og - krage og på baksiden
Membran med 8000mm vanntetthet og 3000 gsm
pusteevne.
Stoff: 96% Pes4% spandex med fleece belegg
Ytterstoff: 100% nylon Taslan;
Fôr: 100% polyester pongee
Dele Nr: B14-FJ212-E0-XX
Størrelser: 0S-2L
Part Nr: B14-FJ604-E0-XX
Størrelser: 92-116cm. 06.08.10
2. Dame Hettegenser
Kengurulomme
Ribbet midje og armer. Yamaha racing logoen trykt
på forsiden og på ryggen.
Speed-blokk logo trykt på lommen
1
2. T-skjorte Barn
Crew hals kort erm
Yamaha racing logoen trykt på baksiden, foran og
venstre arm.
2
Stoff: 80% Co20% Pes, u-børstet terry
Dele Nr: B14-FT601-E0-XX
06.08.10
Størrelser: 92-116cm
3. Dame Topp
Yamaha racing logoen trykt på forsiden og på
ryggen.
Speed-blokk logo trykt på Lommen
Stoff: 80% Co20% Pes, u-børstet terry
3. Barn Hettegenser
Glidelås foran
Kengurulomme
Ribbet midje og armer Yamaha racing logoen
brodert foran og bak.
3
Stoff: 80% Co20% Pes, ubørstet terry.
4. Dame T-shirt
4
Dyp V-hals kort arm. Yamaha racing logo trykt på
venstre bryst, ryggen og venstre arm.
Dele Nr: B14-FT607-E0-XX
Størrelser: 92-116cm. 06.08.10 år.
3
4. Voksen Cap
Kvalitet: 95% og 5% elastan single jersey.
Dele Nr: B14-FT201-E0-XX
Størrelser: XS-XL
Nydeseignet cap for Voksne,stort justeringsområde
for riktig størrelse.
Med de riktige Yamaha Racing logoer.
5. Junior Vest, Foret
N14-FH300-E0-00
Glidelås på frontlommer Yamaha racing logoen
brodert på ryggen og venstre bryst.
5. Barne Cap
Nydeseignet cap for Barn, stort Justeringsområde
for riktig størrelse.
Med de riktige Yamaha Racing logoer.
Stoff: 96% Pes 4% spandex med fleece
Dele nr: B14-FJ504-E0-XX
Størrelser: 12.=128 & 14=140 cm
(12=7/8 år & 14=9/10 år)
2
Stoff: 100% Co jersey
Delenummer: B14-FT207-E0-XX
Størrelser: XS-2L
Dele Nr: B14-FT208-E0-XX
Størrelser: XS-2L
1
5
4
N14-FH400-E0-00
6. Lue
6. JR T-Shirt med Crew hals
Kort arm Yamaha racing logo trykt på ryggen,
foran og venstre arm.
6
Nydesignet lue med de riktige Racing logoer.
5
N14-FH301-E0-00
Stoff: 100% Co single jersey.
Dele nr: B14-FT501-E0-XX
Størrelser: 128=12 & 140 cm=14
(12=7/8 år &14= 9/10 år)
7. Junior Hettegenser
Kengulomme, ribbet midje og armer Yamaha racing
logo brodert på foran og bak Speed blokk logo trykt
på lommen.
Stoff: 80% Co20% Pes, u-børstet terry
Dele nr: B14-FT507-E0-XX
Størrelser: 12=128 & 14=140 cm
(12=7/8 år &14= 9/10 år)
12
6
7
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
13
Vesker & Ryggsekker
SR Viper X-TX SE
1. Yamaha Lyn Mountain Pack av
True North Adventure
For ekstrem snøscooter eller høy ytelse sport modeller.
Ryggsekk med stor kapasitet er fullt utstyrt og klar
for friluftsliv og ekstremsport, noe som gjør den ideell
for fjellet, og aktive mennesker.
Denne har kapasitet på 1300 cubic inches (20 ”H x
12 ’W), med et hovedrom og et mindre med et panel
pute i hovedrom og et mindre rom, og en utvendig
nettinglomme. Inkluderer fjellklatring style avtagbar /
justerbar spade stropper for spedefeste.
(Fungerer med alle spader), Rom på innsiden for
lavinesonde.
Denne sekken har et quick-release ultra-fit skulderrem system, som gir bevegelsesfrihet for komfort
hele dagen, pluss en dobbel pull Sternum stropp som
inkluderer en innebygd fløyte.
Funksjoner Daisy Kjeder og D-ringer, ripstop ballistiske
nylon konstruksjon med dobbel bunn for styrke, fullt
reflekterende striper front, # 8 og # 10 YKK ® glidelåser, og beefy Duraflex ® og ITW Nexus ™ tekstil. To
flaskeholdere tilbehør lommer utenpå sekken. Polstret
plastplate for ryggen din.
Kan passe godt med en protector eller Tekvest ®-lignende verneutstyr.
Sort
SMA-09LPK-BL-00
Orange
SMA-09LPK-HO-00
Camo
SMA-09LPK-CM-00
1
2
1. Deluxe Snøscooter Overtrekk
2. Yamaha H2O Backpack
T13HB00100E8
3. Yamaha H20 ROLL BAG
T13HB00700E8
3
Disse overtrekkene er laget i en premie Sur
Last ® polyesterstoff. Dette materialet er
svært UV og farge sikkert. Det er belagt på
innsiden med uretan for å gi en utmerket
beskyttelse mot vann og søle ved transport
på bilhenger. Det følger med en myk vaskbar
polyester innertrekk, for ekstra beskyttelse
av vindskjerm og lakk, både ved transport
og for lagring gjennom sommeren. Disse
overtrekkene har en to-tone farger design og
Originale Yamaha grafikk.
1
3
2
4
Passer ‘2014 SR Viper, X-TX SE model
Sort/Sølv
SMA-COVER-86-10
2. Custom Snøscooterovertrekk
Våre formsydde overtrekk er produsert i
kraftig, forhåndskrympet, to-lags militær
stoff som er spesielt behandlet for å tåle store
påkjenninger, og behandlet spesielt for å vare
i årevis. Bomulls, overtrekket er naturligvis
svært mykt på innsiden mot scooteren og
passer som hånd i hanske til din scooter. Dette
materialet ventilerer
fuktighet bedre enn de fleste andre materialer
på markedet. Disse overtrekkene er sorte med
original Yamaha grafikk.
Passer ‘2014 SR Viper X-TX SE modell
Sort
SMA-COVER-87-10
14
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
3. Høy Vindskjerm
For høye førere er dette et must om man
skal få god vindbeskyttelse, eller for de som
foretrekker en mer oppreist kjørestilling.
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller 27.2”
Høy
Klar
SMA-8JP96-30-00
Disse tilbehør passer alle SR Viper X-TX SE-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
4. Medium Vindskjerm
Standard medium vindskjerm. Kan monteres
på alle SR Viper modeller.
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller,
20.4” Høy
Klar
SMA-8JP96-20-00
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller,
20.4” Høy
Tonet
SMA-8JP96-20-SM
15
SR Viper X-TX SE
3. Medium Sports
Vindskjer
Gir bedre beskyttelse enn standard
skjermen og har stilge grafikk som
passer godt sammen med din SR
Viper’s utseende.
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 20.4” Høy
Klar
SMA-8JR96-20-00
4. Lav Vindskjerm
Standard lav vindskjerm.
Kan monteres på alle SR Viper
modeller.
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 9.5” Høy
Sort
SMA-8JP96-10-BK
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeler, 9.5” Høy
Tonet
SMA-8JP96-10-SM
5. Lav Sport Vindskjerm
Lav sport vindskjerm, med stilig
Racing inspirert grafikk. For best
mulig beskyttelse, monter også
håndbeskyttere. Kit (SMA-8JPHG00-BK, SMA-8JPHG-00-RD).
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 9.5” Høy, Blue
SMA-8JP96-10-BL
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 9.5” Høy,
SR Viper X-TX SE
Red
SMA-8JP96-10-RD
6. Extreme Lav
Vindskjerm
For SR Viper førere som ser etter
en superlav vindskjerm, disse
fargede vindskjermene passer
utmerket og gir et oppgradert
racing look.
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 7.7” Høy,
Sort
SMA-8JP96-00-BK
8. Bagasje bærer
10. Seat PackVeske
Ta med noen ekstra artikler du
trenger med denne bagasjebæreren. Utformingen av bæreren
gjør det enkelt i stroppe det du
måtte ønske og ha med på tur.
• Requires Rear Bumper & Hitch
Kit (SMA-8JP41-00-00;
SMA-8JR41-00-01)
• All hardware included
Få litt ekstra lagringsplass du
trenger og samtidig opprettholde
den opprinnelige profilen din SR
Viper.
Passer alle ‘14 SR Viper models,
Sort
SMA-8JPRK-00-BK
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 7.7” Høy,
Blå med striper
SMA-8JP96-00-BL
7. Vindskjerm Veske
Til å oppbevare din Mobiltelefon,
lommebok,Nøkler eller andre
småartikler du har med på tur, lett
tilgjengelig I denne vesken.
• For middels og Høye vindskjermer
• Det brukes vindskjermskruer for
å feste den.
12
13
14
15
16
17
18
19
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone
Sort
SMA-8JR63-00-00
9. Utvidbar Ramme
utstyrs bag
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 7.7” Høy,
Rød
SMA-8JP96-00-RD
• Multi-kupé utforming
• Festes til tunnelen og under
setet
• Slitesterkt, værbestandig 1000
denier nylon
• 800 denier nylon aksent materialet
Når du trenger å ta med ekstra
utstyr for turen eller trenger større
lagringsplass,er denne utvidbare
tunnel bag hva du trenger.
• Kan utvides toppen
• Festes til rammen og under setet
• Slitesterkt, værbestandig 1000
denier nylon sammen
• 800 denier nylon aksent mate- .
rialet
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone
Sort
SMA-8JP63-00-00
11. Saddlebags
Når du trenger å ta med ekstra
utstyr for turen, vil disse saddlebagene være avgjørende.
• To store bags, en på hver side av
setet /ramme
• Festes i Tunellen og under setet
• Slitesterkt, værbestandig 1000
denier nylon
• 800 denier nylon aksent materialet
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone Sort
SMA-8JP73-00-00
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone Sort
12. Styre veske
Utstyrer du scooteren din med
denne styrevesken får du praktisk
oppbevaringsplass lett tilgjengelig.
SMA-8JP21-00-00
• Festes til styret og styrestemmen.
• Slitesterkt, værbestandig 1000
denier nylon sammen
• 800 denier nylon aksent materialet
Passer alle ‘2014 SR Viper
modellers, 2-Tone Sort
3
4
5
SMA-8JP43-00-00
13. Veske/holder for
dine Scooterbriller
6
7
8
Tar vare på scooterbrillene dine
når de ikke er I bruk.eller andre
briller mens du kjører.
• Monterse mellom styret og
instrumenter
• Kraftig værbestandig materiale
1000 denier
nylon
• 800 denier nylon accent material
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone Sort
SMA-8JP53-00-00
14. Kombinasjonsveske/
Sadel Bag
Øk din bagasjeplass med alternativet med plass til overs og masse
rom for å holde dine artikler
organisert slik du vil ha dem.
• Tunnel bag med salveskene
kombinasjon
• Multi-kupé utforming
• Slitesterkt, værbestandig 1000
denier nylon
• 800 denier nylon aksent
materialet
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller, 2-Tone Sort
SMA-8JW63-00-00
15. Støtfanger &
Sledefeste Kit
Støtfanger / Sledefeste I kraftig
stålkonstruksjon, og Trekkrok I
kraftig stålkonstruksjon.
Leveres med merket område for
hvor Bagasjebærer (som selges
separat) skal festes.
• Alle nødvendige monteringsdetaljer inkludert.
• Nødvendig for å kunne montere
Bagasjebærer (SMA-8JPRK-00BK)
16. Snow Flap
18. Tunnel Spoilere
Fargede SR Viper snow flap med
monteringssett inkludert.
Passer alle ‘14 SR Viper modeller
Sort
SMA-8JP77-59-BK
Disse spoilerne sørger for å
minimere snøsprut fra beltet og
hindrer at stener og is kastes
opp fra beltet ved løypekjøring.
Funksjonelle og stilige spoilere,
inkludert monterings detaljer.
Passer alle ‘14 SR Viper modeller,
Blå
SMA-8JP77-59-BL
Passer alle ‘2014 SR Viper
modellene
Sort
SMA-8JPTN-FL-BK
Passer alle ‘14 SR Viper modeller,
Rød
SMA-8JP77-59-RD
Passer alle ‘14 SR Viper models
Blå
SMA-8JPTN-FL-BL
17. Billet Aluminium
Tank Lokk
For de som vil gi scooteren sin
egen detalj vil dette stilige tanklokket gir scooteren et kvalitetsmessig look. Tanklokket er laget
i aluminium og har en særegen,
ren design med et kuppelformet
stemmegaffel logo.
Passer Alle ‘2014 SR Viper
modeller
SMA-BLFCP-14-00
Passer alle ‘14 SR Viper models
Rød
SMA-8JPTN-FL-RD
19. Håndbeskytter
Mont KitPolyester
Polyester håndbeskytter monterings kit er laget I fleksibel Nylon.
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller
SMA-8JPHG-MP-00
Passer ‘2014 SR Viper, X-TX SE
modeller
9
16
10
11
Disse tilbehør passer alle SR Viper X-TX SE-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Sledefeste / Krok Delenummer:
SMA-8JR41-00-00
Disse tilbehør passer alle SR Viper X-TX SE-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
17
SR Viper X-TX SE
1. Sports Front Fanger
Gir ekstra beskyttelse og et stilig utseende, til
din SR
• Aluminum konstruksjon
• Motstandsdyktig solid pulver lakkering
• Monterings sett inkludert
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort
SMA-8JPFT-BU-BK
4 .Billet Støtdemper
Justerings Blokk
Hjelper deg med å oppnå kjørekomfort ved at
understellet kan justeres etter vekt og terreng.
Flere nivåer på forspenning.
Laget av solid billet aluminium og eloksert for
lang levetid.
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
SMA-8JP39-BL-00
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller,
Blå
SMA-8JPFT-BU-BL
5. Rear Skid Plate
2. Is Rivere
Hjelper til, slik at sleidene får kjøling fra is og
snø som kastes opp og set til at sleidene varer
lengre. Kan løftes opp, slik at den hviler på
metallsleiden når den ikke benyttes.
• Kan ikke brukes ved rygging
• Solgt I par
Gir full beskyttelse for clutch, eksos, og
kjedekasse. Kan brukes sammen med front
bukplate (SMA-8JP34-FR-BK, SMA-8JP34FR-BL, SMA-8JP34-FR-RD) eller valgfri sport
aluminium fremre støtfanger (SMA-8JPFT-BUBK, SMA-8JPFT -BU-BL).
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort
SMA-8JP34-RR-BK
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
SMA-8JP38-00-KT
Blå
SMA-8JP34-RR-BL
3. Nye DuPont ™ Sleider
Rød
SMA-8JP34-RR-RD
Spesifikasjon: DuPont ™ vespel ® materiale
innsatser i sleidene
• Space-age polymer / komposittmateriale
• Sterkere enn herdet stål, aluminium, eller
titan
• Tåler ekstrem friksjon og varme
• Deler er plassert i en 45-graders vinkel over
hele sliden for konstant kontakt og jevn
slitasje
• Laget ved hjelp av komprimering støpe
prosessene
• Lett, og utrolig solid
• Delvis laget med eksisterende UHMW plast
materiale
Leveres i praktisk 144 “lengde - Lett kuttet til
riktig lengde.
Bedrer comfort og gir ekstra Grip for dine
knær.
Monterings detaljer inkludert
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort
SMA-8JP24-00-BK
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller,
2-Toner Sort
Sort/Hvit besetting
SMA-8JP24-00-WH
8. Hånd beskyttere
Beskytt hendene mot vær og vind ved kjøring
spesielt i høye hastigheter, samtidig gjør det
noe med designen på hele scooteren med
disse moto-x inspirerte hånd beskyttere.
Fungerer med både polyester braketter SMA8JPHG-MP-00 og aluminiums fester SMA8JPHG-MA-00.
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort/Sort
SMA-8JPHG-00-BK
6. Front Buk Plate
Forbedrer vinkel mot underlaget og beskytter
frontplaten fra skade av stubber, steiner, is
biter og annet.
Kan kombineres med bakre bukplate (SMA8JP34-RR-BK, SMA-8JP34-RR-BL, SMA8JP34-RR-RD)
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort
SMA-8JP34-FR-BK
Blå
SMA-8JP34-FR-BL
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
Sort/Rød
SMA-8JPHG-00-RD
Håndbeskytter Mont Kit- Aluminum
Kraftige aluminums fester, for enkel og
anbefales ved for eksemplel Racing bruk eller
kjøring I skogen..
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
SMA-8JPHG-MA-00
Håndbeskytter Mont Kit- Polyester
Polyester håndbeskytter monterings kit er
laget I fleksibel Nylon.
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
SMA-8JPHG-MP-00
Rød
SMA-8JP34-FR-RD
1. DeLuxe overtrekk
Produsert i høykvalitets SurLast™ polyesterstoff.
Dette materialet gir den beste beskyttelse
for scooteren din, beskytter mot falming og
beskytter din scooter fra vær og vind. Et spesielt
polyuretan belegg slipper fukt ut fra undersiden,
samtidig som den er vannavstøtende. Innsiden
består av et mykt polyester stoff som beskytter
scooterens finish.
1
2A
2B
3
2A. Formsydde snøscooter­
overtrekk
9. Håndbeskytter Mont
Kit- Aluminum
Passer alle ‘2014 SR Viper
modeller
SMA-8JPHG-MA-00
Overtrekk
Blå
SMA-COVER-80-11
Passer alle ‘2014 SR Viper modeller
SMA-8JPDP-SS-00
Kraftige aluminums fester, for enkel og anbefales ved for eksemplel
Racing bruk eller kjøring I skogen..
FXNytro
7. Konsoll Kne Puter
1
2
3
Kraftig Militærcanvas i dobble lag gir økt
holdbarhet og er utformet for å beholde sine
vannavvisende egenskaper enda lengere enn
tidligere. Legg til panserovertrekk for å beskytte
vindskjerm og panser.
Sort
SMA-COVER-80-01
2B. Formsydde snøscooter
overtrekk
4
5
6
300D polyestertrekk med integrert innvendig
beskyttelse. UV-resistent, vannavstøtende belegg,
patentert “V-Loc system” (beskyttelse under
scooteren). Passer med sportstøtfanger foran og
bukplast.
3. Overtrekk for vindskjerm og
panser
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og panser.
Brukes under et formsydd overtrekk. (standard
med alle deluxe overtrekk)
Hvit
SMA-8GL93-50-00
Sort
SMA-COVER-80-AC
7
18
8
9
Disse tilbehør passer alle SR Viper X-TX SE-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
19
FXNytro
FXNytro
Vindskjermer
Vindskjermer og speil
1. Høy vindskjerm (14”)
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse
vindskjermer er laget spesiellt med tanke på
et sportslig utseende på din scooter, og med
tanke på at de skal holde seg fleksible også i
streng kulde.
Produsert i kraftig polykarbonat som gir utmerket vindbeskyttelse, med Yamaha-grafikk. Enkel montering.
4. Lav vindskjerm
A. Sort (9”)
SMA-8GL96-10-BG
B. Sort/orange flammer (9”)
SMA-8GL96-10-RI
C. Sort/rød flammer (9”)
SMA-8GL96-10-RL
D. Sort/blå flammer (9”)
SMA-8GL96-10-BF
E. Chrome (9”)
SMA-8GL96-10-CG
F. Hvit/blå flammer (9”)
SMA-8GL96-10-WE
G. Mattsort (7,5”)
SMA-8GL96-10-FB
H. Blank sort (7,5”)
SMA-8GL96-10-GB
I. Blank/Hvit (7,5”)
SMA-8GL96-10-GW
4A
4C
4B
4D
2. Ekstra høy vindskjerm 15”
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
2
3A
Klar
SMA-8GL96-50-BK
5. Medium høy vindskjerm
Klar (11”)
SMA-8GL96-20-BK
6.Fleksibel fibervindskjerm
A. Svart/blå med flammer
SMA-8GL96-30-BF
B. Sort/orange med flammer
SMA-8GL96-30-RI
C. Sort/rød med flammer
SMA-8GL96-30-RL
D. Sort/rød
SMA-8GL96-30-BS
E. Hvit/blå med flammer
SMA-8GL96-30-WE
F. Rød
SMA-8GL96-30-RS
G. Klar
SMA-8GL96-30-BK
H. Sort med lyn
SMA-8GL96-30-BZ
I. Isblå med sort ornament
SMA-8GL96-30-BI
J. Blå med hvitt ornament
SMA-8GL96-30-BH
3. Deflektor- kit vindskjerm
4E
4F
Vindskjerm med vind-flip i øverkant. Windflip gjør at fartvinden styres opp over førerens hode. Perfekt for bruk i dypsnø.
Sort
SMA-SFTSH-00-BK
4G
4H
Monteres direkte på vindskjermen (selges separat) maksimerer
vindbeskyttelsen samtidig som din snøscooter bibeholder sitt
flotte utseende. Inkluderer feste for en bra passform.
A. Sort
SMA-8GL96-61-BK
B. Klar
SMA-8GL96-61-00
C. Blå
SMA-8GL96-61-BL
D. Hvit
SMA-8GL96-61-WH
4. Vindskjermdekal Yamaha
Legg til en Yamaha-dekal for å gi din vindskjerm et genuint
utseende.
4TV-2153A-00-00
5. Speil-kit
Speil-kit for din snøscooter. Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer. Om du installerer disse på en FX Nytro MTX kreves
montering av “hand guards”. (selges separat)
4I
5
6
Sort
8HB-W2628-00-SC
3B
3C
20
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
3D
4
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
5
21
FXNytro
FXNytro
Vesker & Mounts
Vesker og bagasje rack
1. Semi-Rigid Tankveske
5. Kombinasjon Sports Bag
Produsert i formpresset strukturskum for å
beholde sin form til og med når den er tom. Enkel
montering og demontering. Levereres komplett
med alle nødvendige fester og instruksjoner.
A. Laget av 1680 ballistisk nylon og strukturskum for å passe det moderne setets former
med et flott utseende. Bra oppbevaringsrom
for langturer. Monteringskit medfølger for
både korte og lange scootere.
Sort
SMA-8FA83-40-00
Sort
SMA-8HG73-20-00
B. Premium Kombinasjon Sportveske inneholder praktiske løsninger, en kartlomme,
fleksible oppbevaringsrom. Vanntette glidelås
og refleksbånd.
2. Bagasjeroms-veske
A. Veske i nylon som monteres bak, lettilgjengelig og kan brukes sammen med, eller uten
salvesker.
5A
Sort
SMA-8GC63-00-00
Blå/sort
SMA-8GC63-00-BL
Rød/sort
SMA-8GC63-00-RD
B. Premium bagasjeromsveske med en veske
i vesken, kartlomme og innvendige nettlommer.
Grå/sort
SMA-8FC63-DX-00
6. Sal- og sidevesker
A. Laget av ballistisk nylon bunn og sider av skum
for ekstra støtte som hjelper veskene til å holde
formen selv når den er tom. Enkel installasjon, rask
og enkel fjerning.
Sort
SMA-8GC73-00-00
5B
3. Vindskjermveske
Nyskapende design, montert bak vindskjermen,
som gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
A. Laget av ballistisk nylon. Tank bag er praktisk for oppbevaring og har en gjennomsiktig
kartlomme.
Passer standard vindskjerm
Sort
SMA-8GC83-00-00
Blå/sort
SMA-8GC83-00-BL
Sort
SMA-8GL21-20-00
Passer tilbehør vindskjerm
Sort
SMA-8GL21-30-00
2B
3
4
5A
5B
6
4. Midjeveske
6
Grå/sort
SMA-8GL83-DL-00
Laget i nylon, vanntette glidelåser, ventilerende
polyesternett. Kan brukes separat eller festes i
Premium Trunk vesken.
8. Spadeveske
Sort
SMA-BELTB-AG-00
Laget av 1680 ballistisk nylon og strukturskum.
Eksklusiv design tillater enkel oppbevaring av
tilbehør f.eks. sonder, spade, førstehjelps utstyr.
Inneholder to lommer med borrelås for mindre
tilbehør. Passer på ‘08-14 FX Nytro MTX
Sort
SMA-8HA63-00-00
2A
Grå/sort
SMA-8FP63-DX-00
7. Tankvesker
B. Premium Tankveske med en generøs kartlomme, mange oppbevaringslommer, løstagbart innerfor.
1
5. Sportsveske for styret
Laget av 1680 ballistisk nylon og strukturskum.
Gir intrykk av et stilrent utssende på styret med
praktisk lagring for småsaker.
Passer på 08~09 FX Nytro MTX, ‘10~12 FX Nytro MTX
SE 153, ‘10~12 FX Nytro MTX SE 162.
7A
A. Sort
SMA-8HA43-00-00
Passer på 08~14 FX Nytro, ‘08~14 FX Nytro RTX,
‘09~12 FX Nytro RTX SE, ‘09~12 FX Nytro XTX.
B. Sort
SMA-8GL43-00-00
8
Laget i nylon, perfekt lagringsrom for verktøy og
småsaker under panseret.
Sort
SMA-8GL23-00-00
7B
22
6. Panser-veske
Passer på ‘08~12 FX Nytro MTX
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
23
FXNytro
FXNytro
Vesker, bagasjeholder og sledefester
7. Sidevesker med drivstofftank
Leveres med 5-liters Sceptor drivstofftank.
Passer på begge sider (selges enkeltvis).
Sort
SMA-8GL63-00-00
SMA-8GL63-10-00 (nylon festeremmer til
veske)
SMA-8GL63-30-00 (kun nylon veske)
8. Vanntett veske for
­bagasjeholder
8. Vanntett veske for bagasjeholder A. Den
inneholder to kompakte og vanntette poser.
­Sveisede sømmer som sikrer at innholdet
holder seg tørt. “roll top”. Sitter sikkert på Nytro
XTX Bagasjebærer bak (SMA-8GLRK-00-SL),
som selges separat.
Passer på ‘09~14 FX Nytro XTX
Sort
SMA-8HLBW-XT-00
B. Tykk vinylveske, vanntette sømmer, “roll
top” med reimer og hurtigspenner for enkel adkomst. Krever bagasjeholder bak for montering.
Passer på ‘08~09 MTX, ‘10~14 FX Nytro MTX 153,
‘10~14 FX Nytro MTX SE 162.
Sort
SMA-8HABW-MT-00
9. Styrveske
Polstret vanntett veske med mange lommer,
perfekt for kamera, verktøy etc. Passer alle
Mountain-snøscooter styrer.
Passer på ‘08~09 FX Nytro MTX, ‘10~14 FX Nytro
MTX 153, ‘10~14 FX Nytro MTX SE 162.153, ‘10 FX
Nytro M-TX SE 162
Sort
SMA-UNMTB-00-00
10. Vanntett Styreveske
Stort innerom, sterk og vanntett veske.
Passer på ‘08~09 FX Nytro MTX, ‘10~14 FX Nytro
MTX 153, ‘10~14 FX Nytro MTX SE 162.
Sort
SMA-WPMTB-00-00
11. Bagasjebærer
Styrer & diverse
12. Slepekrokfeste
Passer på ‘09~14 FX Nytro XTX / TTX
FXN-X0000-03-00
Slepekrok
Slepekrok må kjøpes til nedenforstående
slepekrokfester.
8AC-77591-99
Alternativt
Heavy duty Krok
8AC-77591-99-HD
13. Bakveske
Oppdatert design med flere rom
Og stor lagrings kapasitet, er
lett tilgjengelig men allikevel diskret.
Passer på alle ‘08~12 FX Nytro
Sort
SMA-8HG63-00-00
Yamahas egen utformede bagasjebærer, laget
av 5.052-H32 aluminium. Hydro-Tuft plattformen gir bedre stabilitet. Leveres med bøyd
eksostupp som må monteres for å unngå
skader på bagasje.
1. Mountain Strap
Benytt denne remmen for enklere manøvrering
av din snøscooter. Perfekt for kjøring i løs snø..
OBS. Vær nøye med plasseringen av festene, slik
at de ikke kommer i konflikt med ledninger og
kabler på styret
Passer på ‘08~14 FX Nytro XTX
1
2
3
4
5
6
SMA-8HAMT-ST-00
2. Ekstra vindbeskyttelse for
hendene
Laget av nylon, disse monteres på noen sekunder.
Gir økt ly for fartsvinden og beskytter hendene
mot ekstrem kulde. Med FX Nytro grafikk.
Sort
SMA-8GLHG-CF-00
Rød
SMA-8GLHG-RD-00
Hvit
SMA-8GLHG-WH-00
Gul
SMA-8GLHG-YW-00
3. Ekstra vindbeskyttere med
Yamaha logo
A.Passer på ‘08~09 FX Nytro MTX, ‘10~14 FX Nytro
MTX 153, ‘10~14 FX Nytro MTX SE 162.
Denne funksjonelle og populære favoritt finnes
Nå med generiske YAMAHA-bokstaver. Fire
farger, blå, sort og rød med hvite bokstaver og
et tofarget sort/hvit omslag med grafikk. Kun
Sort /hvit Vises på bilde.
Sølv
SMA-8GLRK-00-SL
B. Passer på ‘09~14 FX Nytro XTX
Sølv
SMA-8GLRK-XT-SL
7
Sort
SMA-8GLHG-BK-10
Blå
SMA-8GLHG-BL-10
Rød
SMA-8GLHG-RD-10
Sort/hvit
SMA-8GLHG-BW-10
4. Revers håndtak i aluminium
7
8A
8B
Skikkelig tilpasset revershåndtak i aluminium
Erstatter original håndtaket.
SMA-8GLBL-RH-00
5. Mountain-styre med
bøyde styreender
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling.
Settet inneholder varmeelementer og håndtak.
Passer på ‘09-14 FX Nytro XTX, ‘08~14 FX Nytro
MTX
9
10
11 A
1.5”
SMA-BAR15-WH-00
3”
SMA-BAR30-WH-00
6. Rett Mountain-styre
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling.
Settet inneholder varmeelementer og håndtak.
Passer på ‘09-14 FX Nytro XTX
1.5”
SMA-BAR15-NH-00
11 B
24
12
7. Oilite® forings sett
passer på FX Nytro 2009-2014
SMA-8GLFR-KT-00
Oilite® forings sett
passer på FX Nytro 2008
SMA-8GLFR-KT-08
Dette 12-delers sett erstatter STD forstillingens skiopphengs plastforinger
med metall Oilite® foringer. Disse er
produsert i en legering av kobber/jern,
impregnert med et olje smøremiddel
(selvsmørende)
som vanligvis benyttes i industrien- og
høykvalitets lager. Disse foringene
reduserer slitasje drastisk. Kunderapporter
sier at de holder 10 ganger lengre med
Oilite® foringer kontra STD plast foringer.
Med
kunnskap om naturlige materialer kan
man konstruere foringer med mye mindre
tolleranser, hvilket gjør at det blir mindre
slakk og det reduserer uønsket bevegelse i
ditt skioppheng.
Settet Inneholder:
Øvre indre A-Arm 4 stk
Nedre indre A-Arm (8 stk).
(4 stk). stk).
13
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
25
FXNytro
FXNytro
Kundetilpasset tilbehør
9. Støtfanger foran
Produsert i aluminium, som gir et sporty og
aggressivt utseende. Samtidig som det gir ekstra
beskyttelse.
Sort
SMA-8GLFT-BU-BK
Blå
SMA-8GLFT-BU-BL
Sølv
SMA-8GLFT-BU-MP
Mattsort. Ikke på bilde
SMA-8GLFT-MT-11
10. Forlenget støtfanger fram
Produsert i polert aluminium med aluminium
fester. Kan monteres sammen med bukplast.
Vises på bilde uten reflekser. Enkel montering
1. Fotstøtter fører
Spesialkonstruert, med solid anodisert aluminium. Gir ekstra fotfeste. Erstatter originaldel.
Selges i par.
9
10
Blå
SMA-8GLFH-BL-00
Sølv
SMA-8GLFH-SL-00
11
12
Lett, anodisert bakre støtfanger i aluminium.
12. A-Arm beskyttere
Produsert i høykvalitets polyeten, A-Armbeskyttere som beskytter mot skader samtidig som de
gir ekstra bæring i dypsnø.
Blå.
SMA-8GL91-00-BL
Rød (Ikke på bilde)
SMA-8GL91-00-RD
Sølv (ikke på bilde)
SMA-8GL91-00-SL
Gul. Ikke på bilde
SMA-8GL91-00-YW
13. Heldekkende Bukplast
Høy kvalitets molekylvektspolytylene (HMWPE)
Bukplate, 6,35 mm tykkelse gir optimal bæreevne.
Dekker hele bunnen for effektiv beskyttelse. Må
monteres sammen med forlenget støtfanger foran (selges separat). Avtagbar for enkel adkomst
til chassiet.
Sort
SMA-8GL34-SP-BK
Heldekkende bukplate
(utskåret)
se forøverig posisjon 14
SMA-8GL34-20-BK
13
14
3
4
5
6
7A
7B
Gir ekstra fotfeste og god kontroll under kjøring
i løs snø. Produsert i lettvekts aluminium med en
kraftig anodisert overflate. Selges i par.
Sort
SMA-8GMTX-FH-BK
Blå
SMA-8GMTX-FH-BL
Rød
SMA-8GMTX-FH-RD
Sølv
SMA-8GMTX-FH-SL
3. Tanklokk i anodisert
­aluminium
Erstatter, original tanklokket. Med stemmegaffel
logo.
15
16
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
4. Tanklokk i aluminium
Utskjært i et helt stykke Aluminium. Dette fine
tanklokket har et meget spesielt utseende og
ren design, med Yamaha`s stemmegaffel logo.
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
14. Bukplast
UHMW Bukplast-system som gir den beste
beskyttelse. Som dekker alle vitale deler av
framdelen på din snøscooter.
Sort
SMA-8GL34-00-BK
Blå
SMA-8GL34-00-BL
Sølv
SMA-8GL34-00-SL
Hvit
SMA-8GL34-00-WT
Gul
SMA-8GL34-00-YW
16. Tankbeskyttelse
Gir ekstra beskyttelse mot tanken samt
at det gir et bedre grep for dine knær.
Syntetisk material med PVC-overtrekk
og kullfiber.
Carbonfiber
SMA-8GLTA-NK-00
15. Konsoll knebeskyttere
Nylonstoff med stopping. Gir full dekning
av konsollen for å beskytte dine knær under
aktiv kjøring. Solid konstruksjon. Selges i par.
Sort
SMA-8GC24-00-00
26
2
Passer på ‘08~’14 FX Nytro MTX
11. Støtfanger bak XTX
Sort
SMA-8HLRR-BU-BK
Blå
SMA-8HLRR-BU-BL
Sølv
SMA-8HLRR-BU-MP
1
2. Fotstøtter MTX
Sølv
SMA-8GL14-SP-00
Passer på ‘09~14 FX Nytro XTX
Passer på ‘08~09 FX Nytro, ‘08~09 FX Nytro RTX,
‘08~09 FX Nytro MTX, ‘10~14 FX Nytro MTX SE 153,
‘10~14 FX Nytro MTX SE 162.
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
5. Avtappingsplugg
Denne plugg gjør din snøscooter mer personlig.
Aluminium
SMA-8GLBP-SL-00
6. Graphic Kits
Eksklusiv Yamaha-grafikk.
Rød (Dødningehode grafikk FX Nytro)
SMA-FXDCL-00-SK
7C
7. Dekalkit
A. beregnet for FX Nytro X-Ride
Rød
MTX-153DE-CK-IT 2012
Ikke på bilde
Sort
MTX-153DE-CK-IT-13 2013
Blå
MTX-153DE-CX-RI-14 2014
Ikke på bilde
B. beregnet for FX Nytro TTX 2013-2014
C. Pberegnet for FX Nytro M-Ride 2013
Gul ramme rundt tekst
NYT-ROTXD-EC-KI-T 2013
FXM-RIDED-EC-KI-T 2013
Dekal sidedeksel sort/hvit
NYT-RODEC-SI-DE-14 2014
Ikke på bilde
Blå
MTX-162DE-CK-IT 2014
Ikke på bilde
Panser dekal sort/hvit
NYT-RODEC-HO-OD-14 2014
Ikke på bilde
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
27
FXNytro
FXNytro
Kundetilpasset tilbehør
9. Sidedeksel
1. Håndbeskyttere
Dekorativ sidedeksel i aluminium med
stemmegaffel-logo som gir et mer personlig
preg. Selges i par.
Aluminium
SMA-8GLBC-SL-00
Fleksible plastdeksler med fine grafiske
uttrykk. Enkle å plassere på dine originale
håndbeskyttere
10. Mutter for tenningslås
Carbonfiber
SMA-8GLCV-CF-00
Diamond
SMA-8GLCV-DP-00
SMA-8GLIR-SL-00
2. Sidevind avvisere
9
10
Produsert i aluminium.
11. Lokk til bremseveske
­beholder
Produsert i aluminium.
SMA-8GLMC-SL-00
11
12A
12. Eksos stuss
Eksos stuss med stilig keramisk belegg. Leder
Eksosen ut til siden og bort fra bagasjebærer.
En nødvendighet når en monterer vesker og
bagasjebærer.
Passer på ‘08~10 FX Nytro, ‘08~10 FX Nytro RTX,
‘09~14 FX Nytro RTX SE, ‘09~14 FX Nytro XTX.
A. Sølv
Dette seteovertrekk har grovt mønster
på toppen av setet, for aktiv kjøring.
Yamaha-grafikk med stilige matchende farger.
12B
13
Et tilbehør som passer godt for racing, som
brukes av ”FX Nytro freestyle team”, som vant
X Games-gull. Robust konstruksjon laget av
3,2mm eller 2,3mm tykk aluminium for
maksimal stivhet som gir en ultra-aggressivt
utseende på ditt chassis.
Passer på ‘10 FX Nytro, ‘10 FX Nytro RTX, ‘09~14 FX
Nytro XTX, ‘10~14 FX Nytro RTX SE.
Sort
3,2mm: SMA-8RR57-BK-00
2,3mm: SMA-8RR58-BK-00
Blå
3,2mm: SMA-8RR57-BL-00
2,3mm: SMA-8RR58-BL-00
Sølv
3,2mm: SMA-8RR57-SL-00
2,3mm: SMA-8RR58-SL-00
Passer på ‘10~12 FX Nytro MTX
Mattsort
2,3mm: SMA-8RR58-MT-11
14
15
Sort
SMA-8GL96-SW-BK
Sort/blå
SMA-8GL96-SW-BL
Sort/rød. Vises på bilde
SMA-8GL96-SW-RD
Sort/gul
SMA-8GL96-SW-YW
Sort/rosa
SMA-8GL96-SW-PK
4. Støtfanger foran
14. Ventilasjons gitter i metall
Solid, dekorativt ventilasjons gitter som
beskytter mot snø- og is oppbygning. Produsert i pulverlakkert stål
Blå
SMA-8GL26-BL-00
Orange
SMA-8GL26-PN-00
Rød
SMA-8GL26-RD-00
Sølv
SMA-8GL26-PS-00
Hvit
SMA-8GL26-WH-00
15. Aluminiumslokk, Torsjons
justeringsblokk
Tilpasset justeringsblokk i bearbeidet
aluminium, erstatter standard plastblokk
på snøscootere med torsjonsfjærig. Selges
i par.
Passer på alle FX Nytro ‘10~14.
Sølv
SMA-47447-AD-BI
Blå. Ikke på bilde
SMA-47447-AD-BL
Rød- Ikke på bilde
SMA-47447-AD-RD
Ventilasjons beskyttelse kit
(nett)
Ikke på bilde
SMA-8GL26-PT-00
FX Nytro Støtfanger foran.
Mattsort
SMA-8GLFT-MT-11
Blå
SMA-8GLFT-BL-11
Rød
SMA-8GLFT-RD-11
Sølv
SMA-8GLFT-SL-11
5. Støtfanger bak
Passer på ‘10~14 FX Nytro 153 & 162 MTX
Sort
SMA-8HRRR-BU-BK
Matt sort
SMA-8HRRR-BU-MT
Blå
SMA-8HRRR-BU-BL
Sølv
SMA-8HRRR-BU-SL
6. Bezel sidedekor “BajaStyle”
Med behandlede forfilter, dette settet gir
din snøscooter. Et mer ekstremt og stilig
utseende. OBS! Skjæring og nagling kreves for
montering.
Passer på alle FX Nytro ‘08~14.
SMA-BZEL6-BA-JA
28
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
2
3
4
5
6
7
8A
8B
Sort
SMA-8GLDF-00-00
3. Seteovertrekk
SMA-8GL14-00-00
B. Sort
SMA-8GL14-BK-00
13. GYT-R Tunnel- forsterkninger (til bruk i racing)
Permanent monterte sidevind avvisere fører
luften bort fra midtseksjonen på din FX Nytro
For ekstra beskyttelse ved kjøring i sterk kulde.
Enkel å installere
1
8C
7. Bezel siddekor “TrailStyle”
Med behandlede forfilter. Dette sett gir din
snøscooter ett tøffere utseende. OBS! Skjæring
og nagling kreves for montering.
Passer på alle FX Nytro ‘08~14.
SMA-BZEL6-TR-AL
8. Panser sett spesial
Med dette tilpassede panser sett forandrer du
utseende på din scooter som får et spesielt utseende. Yamaha Custom-panser sett
Forvandler din snøscooter på en slik måte som
ingen andre tilbehør kan gjøre. Velg mellom
en av 12 fantastiske tilpassede grafikker og
farger.
Settet inneholder, panser, øvre tankdeksel,
tanklokk, stemmegaffel emblem. Velg ditt
spesielle deksel sett, legg til for eksempel en
designet vindskjerm fra det store utvalget vi
har å velge i. Så er det bare å legge i vei.
A. Blå “Mimicry by Mothwing”
SMA-8GLCH-IB-00
B. Rød “Blizzard”
SMA-8GLCH-SG-00
Carbonfiber
SMA-8GLCH-CF-00
Blue carbonfiberlook
SMA-8GLCH-BC-00
Blue “splasch”
SMA-8GLCH-BS-00
“Tundra blue!
SMA-8GLCH-MF-B0
“Raging red”
SMA-8GLCH-MF-R0
“Snow camo”
Disse tilbehør passer alle FX Nytro-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
9
SMA-8GLCH-MW-00
“Zebraflage”
SMA-8GLCH-ZF-00
C. ”Red Armor”
SMA-8GLCH-RA-00...............
Passer på alle FX Nytro 2008-2014.
9. Lettvekts sett til bakre
boggi
Designet for deg som kjører mye i ulendt
terreng. For å gi helt spesielle egenskaper
ved kjøring i løs snø, med vektreduksjon på
11,34 kg.
SMA-RSUSP-FX-00
Passer på FX Nytro M-TX 2010-2014.
Bør monteres av autorisert personell.
29
Phazer
Vindskjermer og Speil
Phazer
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse
vindskjermer er laget spesielt med tanke på et
sportslig utseende på din scooter, og med tanke
på at de skal holde seg fleksible også i streng
kulde.
1. Lav vindskjerm
Ekstra monterings sett trenger du for å montere
dette. (Selges separat)
A. Blå (14”)
SMA-8GC96-10-BB
B. Rød (14”)
SMA-8GC96-10-RC
C. Sort/krom (14”)
SMA-8GC96-10-BK
D. Krom/sort (14”)
SMA-8GC96-10-CH
E. Blå/krom (14”)
SMA-8GC96-10-BC
F. Blå med stripe (14”)
SMA-8GC96-10-BM
2. Monterings sett til Lav og
­Medium vindskjerm
SMA-8GC96-WS-MT
1A
1B
1C
1D
1E
1F
2
3A
3B
3C
3D
4
3. Medium vindskjerm
A. Klar (18”) Standard Original Vindskjerm
8GK-77210-00-00
B. Blå (20”)
SMA-8GC96-20-BB
C. Orange (20”)
SMA-8GC96-20-OG
D. Rød (20”)
SMA-8GC96-20-RC
Overtrekk
1. Fasongsydde snøscooter­
overtrekk
4. Høy Vindskjerm
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag som gir
øket holdbarhet og er produsert for å beholde
sine vanntette egenskaper over lang tid. Bestill
også overtrekk til vindskjerm og panser i tillegg.
Passer på ‘07~09 Phazer, ‘07~’10 Phazer GT, ‘07
Phazer FX, ‘08~’14 Phazer RTX.
Klar (22”)
SMA-8GC96-30-CL
1A
2
Vindskjermfester til høy
­vindskjerm
Ikke på bilde.
8GK-77222-00-KT
A. Sort/blå
SMA-COVER-70-00
B. Sort/rød
SMA-COVER-71-00
Passer på ‘07 Phazer Mountain Lite, ‘08~14
Phazer MTX
C. Sort/rød
SMA-COVER-72-00
2. Overtrekk for vindskjerm og
panser
1B
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og Panser.
Brukes under et formsydd overtrekk. (standard
med alle deluxe overtrekk)
Hvit
SMA-8GL93-50-00
Mange av våre tilbehør vindskjermer er produsert av samme fabrikk som
Yamaha fabrikken bruker. Yamaha har en mengde lave, medium høye og
høye vindskjermer. Dette øker komforten både for deg og din passasjer.
Yamaha’s Vindskjermer er produsert i polycarbonat med CAD-teknikk.
1C
30
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
31
Phazer
Phazer
Vesker og bagasjebærere
Vindskjermer og Speil
4. Yamaha-dekal til vindskjerm
1. Vanntett Styreveske
4TV-2153A-00-00
Passer på ‘07 Phazer Mountain Lite, ‘08~14 Phazer
MTX.
5. Speil sett (universal)
Sort
SMA-WPMTB-00-00
Monter en yamaha dekal på vindskjermen for
å gi din Yamaha et genuint utseende.
Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer.
Passer for bruk på alle 7/8”
Sort
SMA-MIROR-00-KT
Stor styreveske, i solid og vanntett konstruksjon.
4
5
6. Speilsett for montering på
vindskjermen
Yamahas egendesignede bagasjebærere, produsert I solid 5.052-H32 aluminium. Inkluderer
eksos stuss må monteres sammen med bagasjebærer, ellers kan skader oppstå under bagasjebæreren)
2
Sølv
SMA-8GCRK-00-SL
3. Tankvesker
6
Laget av ballistisk nylon. Tank bag er praktisk for
oppbevaring og har en gjennomsiktig kartlomme.
3
Sort
SMA-8GC83-00-00
Blå/sort
SMA-8GC83-00-BL
Vesker og bagasjebærere
7. Kombi Sportsveske
4. Bagasjeroms veske
Sort
SMA-8HG73-20-00
Sort
SMA-8GC63-00-00
Blå/sort
SMA-8GC63-00-BL
Rød/sort
SMA-8GC63-00-RD
Veske i nylon, for montering i bagasjerom, lett å
komme til, og kan brukes sammen med salvesker.
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av
skum for ekstra støtte som hjelper veskene
til å holde formen selv når den er tom. Enkel
installasjon, rask og enkel fjerning.
7
9
8. Sete og Sidevesker
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av
skum for ekstra støtte som hjelper veskene
til å holde formen selv når den er tom. Enkel
installasjon, rask og enkel fjerning.
Sort
SMA-8GC73-00-00
1
Passer på ‘08~09 Phazer MTX
Passer å montere på Vindskjerm Medium eller
høy tilbehørs skjerm. Selges stykkevis. Passer
også på standard 18 og 21 ” Vindskjerm.
Sort
8GR-W2628-00-CA
2. Bagasjebærer
4
5. Vindskjermvesker
8
10
9. Styreveske
Nyskapende design, montert bak frontruten, som
derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
Sort
SMA-8GC21-20-00
5
6
6. Styreveske
Stor vattert veske som er utstyrt med
flere rom for å skille dine eiendeler.
Stor funksjonalitet, vanntett konstruksjon.
A.Formsydd veske for styret produsert i1680
ballistisk nylon for god holdbarhet. Har to separate rom ,har et stilig og rent design., som passer
til din FX.
Passer alle mountain modeller.
Passer på ‘07 Phazer Mountain Lite, ‘08~14
Phazer MTX.
Passer på ‘07~09 Phazer, ‘07~10 Phazer GT, ‘07
Phazer FX, ‘08~14 Phazer RTX.
Sort
SMA-UNMTB-00-00
Vanntette glidelåser, to kopp holdere tre separate
rom.
7
Sort
10. Bagasjeromsveske
SMA-8FA43-DX-00
Ny design med flere oppbevaringrom og
generøs lagringskapasitet som er lettillgjengelig.
Sort
SMA-8HG63-00-00
7. Rumpetaske
Produsert i nylon, vanntette glidelåser
Og ventilerende polyesternett. Kan brukes separat
eller festes sammen med veskene
Premium trunk eller Premium sportsveske
Sort
SMA-BELTB-AG-00
32
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
33
Phazer
Phazer
Styrer og Diverse
Beskyttelse og slitedeler
8. Flyttbart feste for speedometer
1. Støtfanger foran
Senker speedometeret og gir et personlig preg
i konsollen. Produsert i Aluminium med Yamaha
stemmegaffel.
Støtfanger i aluminium som gir et sportslig
og aggressivt utseende på din scooter,
samtidig som det gir ekstra beskyttelse.
Sort
SMA-8GCRE-LO-BK
Blå
SMA-8GCRE-LO-BL
Sølv
SMA-8GCFT-BU-MP
9. MX Styrepute Yamaha
2. Støtfanger ”sport” foran
8
Polert aluminium, sportslig støtfanger som
fungerer sammen med bukplast (selges
separat) enkelt å montere.
Med utskjæring for kabler.
Sort
SMA-8GTHP-00-BK
Uten utskjæring for kabler.
Sort
SMA-8GFHP-00-BK
Sort
SMA-09HGC-BK-00
Blå
SMA-09HGC-BL-00
Rød
SMA-09HGC-RD-00
10
3
4
5
6
3. Bukplast
Produsert i polythylene (HDPE) denne
Bukplasten gir meget god beskyttelse for
din snøscooters buk og framdel.. Monteringsdetaljer som medfølger gjør det raskt og
enkelt å montere denne, monteringsdetaljene
er konstruert for lett å kunne demontere
bukplaten.
9
11
11. Rett Mountain-styre
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling.
Settet inneholder varmeelementer og håndtak.
Passer på ‘07 Phazer Mountain Lite, ‘08~12 Phazer
MTX.
1.5”
SMA-BAR15-NH-00
OBS! 3” Styre passer ikke (kun ‘09~12 FX Nytro
XTX)
Blå
SMA-8GC34-00-BL
Rød
SMA-8GC34-00-RD
Sølv
SMA-8GC34-00-SL
Hvit
SMA-8GC34-00-WT
Gul
SMA-8GC34-00-YW
Sort
SMA-8GC34-00-BK
4. Ekstra stor bukplast
Høykvalitets polythelene (HMWPE) bukplast,
6,35 mm tykkelse gir optimal flyteegenskaper
i djup snø.. Dekker helle bunnen av scooterens framdel. Må monteres sammen med
forlenget støtfanger foran.(selges separat).
Avtagbar for enkel tilgang under chassiet.
Sort
SMA-8GC34-SP-BK
5. A-Armsbeskyttere
Laget av Høykvalitets polyeten
(HMWPE). A-Arms Beskyttere, beskytter
mot skader samtidig som det gir ekstra
bæring i dyp snø.
Sort
SMA-8GC91-00-BK
34
2
Sølv
SMA-8GCFT-SP-00
10. Ekstra vindskjerm for hendene
Laget av nylon, disse monteres på noen sekunder.
Gir økt ly for hendene og beskytter hendene mot
ekstrem kulde. Med Yamaha logo.
1
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
6. Oilite® foringer sett
Passer på alle Phazer 2007-2014
SMA-8GCFR-KT-00
Dette 12-delers sett erstatter STD forstillingens skiopphengs plast foringer med metall
Oilite® foringer. Disse er produsert i en legering av kobber/jern, impregnert med en olje
smøremiddel (selvsmørende) som vanligvis
benyttes i industrien- og høykvalitets lager.
Disse foringene reduserer slitasje drastisk.
Kunderapporter sier at de holder 10 ganger
lengre med Oilite® foringer kontra STD
plast foringer. Med kunnskap om naturlig
materialer kan man konstruere foringer med
mye mindre tolleranser, hvilket gjør at det
blir mindre slakk og det reduserer uønsket
bevegelse i ditt skioppheng.
Settet Inneholder:
Øvre indre A-Arm 4 stk
Nedre indre A-Arm (8 stk).
(4 stk). stk).
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
7
7. Styrelager sett
til alle Phazer modeller.
Heavy-duty styrelager sett, som gjør din
snøscooter mer behagelig ved lengre tids
kjøring/bruk. Reduserer slitasje i styringen
på din scooter over tid.
SMA-BEARI-NG-KT
35
Phazer
8. Tunnelforsterkning
Tunnelforsterkninger finnes i ulike farger for et
sportslig utseende. Selges parvis.
Blå
SMA-8GC96-40-BL
Rød
SMA-8GC96-40-RD
Sølv
SMA-8GC96-40-SL
8
10
9A
11
9B
12
RX-1, Apex & Attak
9. Eksosbend
Kjeramisk belagt eksonsbend. Leder eksosen
bort fra bakre plattform og bagasjebærer.
Passer på ‘07~09 Phazer, ‘07 Phazer FX, ‘08-14
Phazer RTX, ‘07~10 Phazer GT.
A. Sølv
SMA-8GC14-00-00
B. Sort
SMA-8GC14-BK-00
10. Tanklokk i anodisert
­aluminium
Erstatter standardtanklokk. Med stemmegaffellogo.
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
11. Tanklokk i aluminium
Frest ut av et helt stykke Aluminium. Dette fine
tanklokket har et meget spesiellt utseende og ren
design med Yamaha`s stemmegaffel logo.
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
12. Lokk til bremseveskebeholder
Produsert i aluminium.
Aluminum
SMA-8GLMC-SL-00
13. Boggiefjær-justeringsblokk i
Aluminium
Tilpasset justeringsblokk i bearbeidet aluminium,
erstatter standard plastblokk på snøscootere med
torsions-fjærer. Selges i par. Erstatter originaldelen
(8ES-47447-00-00).
Fits ‘07~’09 Phazer, ‘07~’12 Phazer GT, ‘07 Phazer FX,
‘08~’12 Phazer RTX, ‘07 Phazer Mountain Lite,
‘08~’09 Phazer MTX
Sølv. Vises på bilde
SMA-47447-AD-BI
Blå
SMA-47447-AD-BL
Rød
SMA-47447-AD-RD
36
14. Tunnelsbeskyttere
Beskytter mot skader på tunnel ved bruk av pigg i
beltet. Selges i par.
13
1. Formsydde snøscooterovertrekk
Fits ‘07~’09 Phazer, ‘07~’12 Phazer GT, ‘07 Phazer FX,
‘08~’14 Phazer RTX
Sterk armécanvas i doble lag gir økt holdbarhet
og er designet for å beholde sine vannavisende
egenskaper enda lengere enn tidligere. Legg til panserbekyttelse for å beskytte vindskjerm og panser.
Aluminum
SMA-8GC21-00-00
15. Saltrekk
Saltrekk med gripmønster på toppen av
setet noe som blir verdsatt ved aggressiv kjøring.
Sort
SMA-8GC96-SW-BK
Sort/blå
SMA-8GC96-SW-BL
Sort/rød
SMA-8GC96-SW-RD
Sort/orange
SMA-8GC96-SW-OR
16. Vindsavvisere
Overtrekk
Passer på 06’~10 RX-1 Mountain, ‘08~10 RX-1 MTX.
14
A. Sort/blå
SMA-COVER-63-00
1A
1B
1C
1D
1E
2
Passer på ‘06~10 RX-1 ER GT, ‘06~10 RX-1 Warrior,
‘11~14 Apex SE, ‘11~14 Apex XTX.
B. Svart/blå
SMA-COVER-61-21
C. Sort/sølv
SMA-COVER-61-11
Passer på RX-1 MM 2003-2007
15
D. Custom Cover Sort/blå
SMA-COVER-52-00.
Passer på RX-1 MM 2003-2007
Permanent monterte vindavvisere som leder bort
Fartsvinden fra knærne. Lett å montere.
Sort
SMA-8GCDF-00-00
E. Custom Cover Sort/sølv
SMA-COVER-53-00
Passer på RX-1 MM 2003-2007
16
Disse tilbehør passer alle Phazer-modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
2. Beskyttelse for vindskjerm og
panser
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og
panser Brukes under et formsydd overtrekk.
(standard med alle deluxe overtrekk)
Hvit
SMA-UNV93-50-00
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
37
RX-1, Apex & Attak
RX-1, Apex & Attak
Vindskjermer og speil
Vindskjermer og speil
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse
vindskjermer er laget spesielt med tanke på
et sportslig utseende på din scooter, og med
tanke på at de skal holde seg fleksible også i
streng kulde.
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse
vindskjermer er laget spesielt med tanke på
et sportslig utseende på din scooter, og med
tanke på at de skal holde seg fleksible også i
streng kulde.
1. Lav vindskjerm
1. Medium vindskjerm
A. Klar/sort (12.5”)
SMA-8FT96-10-00
B. Sort (13”)
SMA-8FT96-10-BK
C. Matt sort (13.5”)
SMA-8FT96-10-FB
D. Blank sort (13.5”)
SMA-8FT96-10-GB
E. Blank hvit (13.5”)
SMA-8FT96-10-GW
F. Krom med stripes
SMA-8FT96-11-CH
G. Krom/sort
SMA-8FT96-12-BK
Blå/krom. Ikke på bilde
SMA-8FT96-10-BC
1A
1C
1B
1D
2. Høy vindskjerm
2. Ny Høy Vindskjerm til Apex
1C
1D
1E
1F
Klar sort (19”)
SMA-8FT96-30-BK
OBS! Passer ikke på APEX 11~14
1E
1F
3. Ekstra høy vindskjerm
Denne vindskjermen leveres med stag for ekstra
stabilitet, hull må borres.
1G
Klar sort (21”)
SMA-8FT96-40-BK
3. Vindrute deflektor kit
OBS! Passer ikke på APEX 11~14
Vindskjerm/høy. Sort
SMA-8HG96-60-00
Fleksibel vindskjerm med vind-flip i overkant.
Wind-flip skaper en vindstrøm over førerens
hode. Perfekt for å leke i den dype snøen.
1B
Denne vindskjermen leveres med stag for ekstra
stabilitet, hull må borres.
Gir skikkelig god beskyttelse . Komplettere
med sidebeskyttelse i knehøyde.. Noen
tilpasninger er nødvendig.
4. Flexi-fiber vindskjerm
1A
OBS! Passer ikke på APEX 11~14
OBS! Passer ikke på APEX 11~12
Klar
SMA-8HG96-30-BK
Medium vindskjerm røykfarget
Ikke på bilde
SMA-8HG96-20-BK
Lav vindskjerm klar. Ikke på bilde
SMA-8HG96-10-BK
A. Klar/sort (14.25”)
SMA-8FT96-20-BK
B. Sort/blå med flammer (16”)
SMA-8FT96-20-BR
C. Sort/rød med flammer (16”)
SMA-8FT96-20-RS
D. Klar sort(16”)
SMA-8FT96-21-BK
E. Røkfarget (16”)
SMA-8FT96-22-BK
F. Klar krom (16”)
SMA-8FT96-23-BC
G. Blå med stripe (16”)
SMA-8FT96-20-BS
Vindskjermdekaler
1G
2
2
3
4
5
Dekal for et tøffere utseende.
4. Apex
Passer på alle Apex
Sort
SMA-8FAWF-OO-BK
SMA-DECAL-AP-00
5. Attak
Passer på ‘06~07 Attak, ‘07 Attak GT.
SMA-DECAL-AT-00
3
4
6. Yamaha
Dekal for et tøffere utseende.
4TV-2153A-00-00
6
38
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
39
RX-1, Apex & Attak
RX-1, Apex & Attak
Vesker og bagasjebærere
Vindskjermer og speil
1. Semi-Rigid tankveske
7. Speilkit (universal)
Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer. Passer på
alle 7/8 tommers styrer.
Sort
SMA-MIROR-00-KT
8B
8A
7
Black
SMA-8FA83-40-00
8. Speilkit
Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer
A. Sort
8FP-W2628-02-KT
B.
8HG-W2628-00-CA
2. Bagasjeromsveske
Passer på APEX ‘11~13
Sort
SMA-8GC63-00-00
Sort/blå
SMA-8GC63-00-BL
Sort/rød
SMA-8GC63-00-RD
B. Premium Trunk som inneholder en veske i
vesken, kartlomme, innvendige nettlommer og
premium design og konstruksjon.
A. Veske i nylon som monteres bak, lett tilgjengelig og kan brukes sammen med eller uten
salvesker.
Vesker og bagasjebærere
9. Kombinasjon Sportveske
A. Laget av ballistisk nylon, bunn og sider av skum for
ekstra støtte som hjelper veskene til å holde formen
selv når de er tomme. Enkel installasjon, rask og enkel
fjerning.
9A
9B
10
11A
Sort
SMA-8FA73-60-DX
Produsert i ballistisk nylon, denne veske har to sidelommer med en tydelig kartlomme på oversiden.
Premium kombinasjon tankveske inneholder en generøs
kartlomme, mange rom for lagring, uttakbart innerfor
med premium design og konstruksjon.
Grå
SMA-8FP83-DX-00
12. Bak/sidevesker
11B
12
Produsert av 1680 ballistisk nylon og strukturskum. Som gir inntrykk av et flott utseende på
styret, perfekt for lagring av småsaker.
13
14
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~09 RX-1
MTX
B. Sort
SMA-8GL43-00-00
15
16
13. Tankveske for Apex & Vector
Passer på ‘06~11 Apex, ‘09~11 RS Vector, ‘06~11 RX-1,
‘11~14 Apex.
Ny design med flere store oppbevarings­rom som er lett
tilgjengelig men fortsatt diskret plassert.
Passer på ‘11~14 Apex.
Sort
SMA-8HG63-00-00
4A
4B
5
6
7
A. Sort
SMA-8HA43-00-00
Passer på ‘06~11 RX-1, ‘06~11 Apex, ‘08~11 RS Vector,
‘06~07 RX- Warrior, ‘11~14 Apex.
14. Bakveske
3B
4. Styreveske sport
Passer på ‘06~10 RX-1 ER & GT, ‘06~09 RX-1 RTX,
‘06~10 RX-1 Warrior.
Sort
SMA-8HG83-00-00
3A
Grå
SMA-8FA21-DX-00
Produsert i Nylon med tre oppbevaringsrom. Enkel
montering med hurtigkopplinger.
Sort
SMA-8HG73-20-00
2B
A. Nyskapende design, montert bak frontruten,
som derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
Sort
SMA-8FP21-20-SC
B. Premium vindskjermveske, med vanntette
glidelåser, to interne nettlommer, med premium
styling og konstruksjon.
Produsert i robust komprimert skumstruktur som er
utformet for å holde sin form, også når den er tom.
Enkel montering og demontering.
11. Tankveske
2A
3. Vindskjermveske
Grå
SMA-8FC63-DX-00
10. Sal- og sidevesker
1
Grå
SMA-8FP63-DX-00
Sort/orange
SMA-8FA73-20-OR
B. Premium kombinasjon sportveske.
40
Produsert i robust komprimert skumstruktur
som
er laget for å holde sin form, også når den er
tom. Enkel montering og demontering.
15. Sidevesker til Apex 2011
16. Vindskjermveske til Apex
2011
Sidevesker med to store rom med plass til
en hel del verktøy.
Med plass til mer og er lett tilgjengelig, sitter fint plassert bak feste for
Passer på ‘11~14 Apex.
instrumenter.
Sort
SMA-8HG73-00-00
Passer på ‘11~14 Apex.
Sort
SMA-8HG21-00-00
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
5. Midjeveske
Produsert i nylon, vanntett med ventilerte
polyesternett. Kan brukes separat eller festes
sammen med Premium Trunk-vesken.
Sort
SMA-BELTB-AG-00
6. Styreveske
Vanntette glidelåser, to flyttbare flaskeholdere,
og tre separate lommer.
Sort
SMA-8FA43-DX-00
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
7. Styreveske
Store polstrede lommer for kamera eller
verktøy. Indre glidelås og sidelommer.
Passer på ‘06~09 RX-1 Mountain, ‘08~09
RX-1 MTX
Sort
SMA-UNMTB-00-00
41
RX-1, Apex & Attak
RX-1, Apex & Attak
Vesker og bagasjebærere
Styrer og diverse
8. Oppbevaringsveske foran
1. MX Styrepute Yamaha
Sort
SMA-8FP13-10-00
Passer på alle ‘06~10 RX-1 & ‘06~07 RX-1 Warrior,
‘06~10 Apex & Apex GT, ‘06~09 Apex RTX, ‘08~10
Apex LTX, ‘08~10 Apex LTX GT.
9. Spadeveske
Uten utsparing for kabler.
Med utsparing for kabler.
Forbedret design. Vesken passer foran under
panseret på maskinen, for sikker oppbevaring.
Produsert av 1680 ballistisk nylon og strukturskum. Eksklusiv design og praktisk oppbevaring
av tilbehør f.eks. sonder, spade, førstehjelpsutrustning. Inneholder to rom med borrelåsbånd
for å sikre mindre saker.
Sort. Ikke på bilde
SMA-8GTHP-00-BK
8
9
10. Vanntett styreveske
10
11
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~10 RX-1 MTX
Sort
SMA-WPMTB-00-00
11. Vanntett veske for
­bagasjebærer
Sort
SMA-09HGC-BK-00
Blå
SMA-09HGC-BL-00
Rød
SMA-09HGC-RD-00
Gul. Ikke på bilde
SMA-09HGC-YW-00
12
13
5
6
7
Sort
SMA-8FTBL-RH-00
Passer ikke på Apex 2011-2014
Grå
SMA-8ETHP-DR-00
Håndvarmere, gir god beskyttelse mot kald vind.
12. Bagasjebærer
Bagasjebærer i lettvektsaluminium. Leveres komplett med alle monteringsdetaljer.
5. Mountain styre med bøyde
ender
14
15
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling. Settet
inneholder varmeelement og håndtak.
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~09 RX-1 MTX,
‘07~09 Apex Mountain & MTX
Passer ikke på ‘11~14 Apex XTX.
13. Slepekrok (standard)
For støtfangere med sledefeste.
1.5”
SMA-BAR15-WH-00
Sort
86D-77591-00-00
6. Mountain styre uten bøyde
ender
14. Hullfeste (standard)
For støtfanger med sledefeste.
Sort
84R-77592-00-00
4
Pent og tilpasset revershåntak i aluminium som
erstatter originalhåndtak.
4. Håndvarmere for fører
SMA-8FSRR-RA-CK
3
3. Revers håndtak
Sort
SMA-8HABW-MT-00
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘06~07 Apex
Mountain.
2
Sort.
SMA-8GFHP-00-BK
Laget av nylon, disse monteres på noen sekunder.
Gir økt ly for hendene og beskytter hendene mot
ekstrem kulde. Med Yamaha logo.
Sort
SMA-8FS63-00-00
Vanntette vesker. Sveisede sømmer som sikrer at
innholdet holder seg tørt.”roll topp” med borrelås
som gjør det enkelt å komme til, sitter godt fast
og passer til de fleste bagasjebærere, disse selges
separat.
1B
2. Ekstra vindbeskyttelse for
­hendene.
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~10 RX-1 MTX,
Stor veske, kraftig og vanntett
konstruksjon.
1A
16
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling. Settet
inneholder varmeelement og håndtak.
Passer på ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~09 RX-1 MTX,
‘07~09 Apex Mountain & MTX.
Passer ikke på ‘11~14 Apex XTX.
15. Slepekrok
Må kjøpes til nedenforstående sledefester.
1.5”
SMA-BAR15-NH-00
8AC-77591-99
16. Sledefeste til Apex X-TX
7. Oilite® Foring sett
Passer på alle RX-1 & Apex 2004-2010
SMA-8FTFR-KT-00
Dette 28-delers sett erstatter STD fremre
skiopphengets plastforinger med metall
Oilite® foringer. Disse er produsert i en
legering av kobber og jern, impregnert
med ett olje smørmiddel (selvsmørende)
som vanligvis benyttes i industri- og høy
kvalitets lager. Disse foringene reduserer
slitasje dramatisk. Rapporter sier at disse
varer 10 ganger lengre kontra plastforinger.
Med kunnskap om materialets natur, metall
og plast, kan man konstruere foringer med
mindre tolleranser, vilket gir mindre glipp
og reduserer uønsket bevegelse i skiopphenget.
Settet inneholder:
Øvre (4 st).
Nedre (4 st), øvre indre A-Arm (4 st),
nedre indre A-Arm (4 st), øvre yttre A-Arm
(4 st), nedre yttre A-Arm (4 st); spindel
(4 st).
RX1-APEX1-13-00
Passer på 11~14 APEX XTX
42
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
43
RX-1, Apex & Attak
RX-1, Apex & Attak
Beskyttelses artikler
Kundetilpasset tilbehør
1. Tanklokk i anodisert aluminium
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
2. Tanklokk i aluminium.
9
9. A-Arm beskyttere
Produsert i høykvalitets polyethene (HMWPE). A-armbeskyttere som beskytter mot
skader og samtidig gir bedre egenskaper i
løs snø.
Passer alle modeller med A-Arm.
Sort
SMA-8FP91-00-BK
Blå
SMA-8FP91-00-BL
Sølv
SMA-8FP91-00-SL
Gul
SMA-8FP91-00-YL
10
11
10. Bukplast
Laget av polyetylen (HDPE), denne bukplasten gir god beskyttelse for snøscooter buken
og front rammen. Montering av tilbehør som
muliggjør rask og enkel fjerning av bukplasten inkludert.
11. Konsoll knebeskyttere
Puter som gir god beskyttelse for tank og
knær, Produsert i kullfibernylon.
Carbonfiber
SMA-8FP24-00-00
Sort
SMA-8FA34-01-BK
Blå
SMA-8FA34-00-BL
Rød
SMA-8FA34-00-RD
Sølv
SMA-8FA34-00-SL
Gul
SMA-8FA34-00-YW
Utskjært fra et helt stykke Aluminium. Dette fine
tanklokket har et meget spesiellt utseende og ren
design.
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
3. Lokk til bremseveskebeholder
Gir ekstra godt feste og gir en god kjørestilling.
Produsert i lette aluminium med motstandsdyktig
overflate behandling. Selges i par.
Passer på ‘08~’09 RX-1 MTX, ‘08~09 Apex MTX, ‘07
RX-1 Mountain.
Sort
SMA-8GMTX-FH-BK
Blå
SMA-8GMTX-FH-BL
Sølv
SMA-8GMTX-FH-SL
10. Tunnelforsterker foran
Aluminium
SMA-8GLMC-SL-00
Gir ekstra godt grep. Dekorativ og funksjonell
4. Spindel deksel med stemmegaffel dekal
Sølv. Ikke på bildet
SMA-8HG58-SL-00
Blå. Ikke på bildet
SMA-8HG58-BL-00
Matt Sort. Ikke på bildet
SMA-8HG58-MT-00
Rød. Ikke på bildet
SMA-8HG58-RD-00
Sort aluminium. Selges i par.
SMA-8FASP-00-BK
5. Kåpe til luftboks.
Kullfiber utseende, enkel montering, ingen endringer må gjøres. Tilpasset for ekstrem kulde.
Carbonfiber
SMA-8FAAC-IN-00
Sølv
SMA-8FAAC-IN-SL
6. Eksos stuss
Eksos stuss med keramisk belegg. Leder eksosen ut
til siden og bort fra bagasjebærer.
1
2
Passer på ‘11~14 Apex.
3
11. Ventilasjons sett
Vinylbelagt polyester gjør at maskinen får nok luft
samtidig som den beskytter mot snø og is.
Sort
4
SMA-8FA26-PT-00
Passer på ‘06~10 RX-1, ‘06~10 RX-1 GT, ‘06~09 RX-1
RTX, 06~10 Apex, ‘06~10 Apex GT, ‘06~09 Apex RTX.
A. Sort
SMA-8FT14-BK-00
5
Passer på ‘11~14 Apex SE & XTX
B. Sølv
SMA-8HG14-SL-00
12
12. Ekstra Stor Bukplast
Høykvalitets polyethene (HMWPE) Bukplast,
6,35 mm tykkelse gir optimal flyteevne.
Dekker hele underdelen for effektive beskyttelse. Må monteres sammen med forlenget
støtfanger foran (selges separat). Avtagbar
for enkel adkomst til chassiet.
Sort
SMA-8FA34-SP-BK
7. Torsjons justeringsblokk.
13
13. Deluxe håndbeskyttere.
Gir veldig god beskyttelse for førerens hender.
Produsert i høyteknologisk materiale som gjør
at de beholder sin fasong i de tøffeste vær og
kjøreforhold.
Passer på ‘06~10 RX-1, ‘06~10 RX-1 GT, ‘06~09
RX-1 RTX, ‘06~07 RX-1 Mountain, ‘08~09 RX-1
MTX, ‘06~07 RX-1 Warrior,‘11~14 Apex XTX.
Passer på bøyde styreender
Sort
SMA-MUFHK-00-00
Passer på rette styrer
SMA-MUFST-00-00
Justeringsblokk i tilpasset og bearbeidet aluminium, erstatter standard plastblokk på snøscootere
med torsion-fjæring. Selges i par. Erstatter
original del (8ES-47447-00-00).
6A
6B
Passer på ‘08~09 RX-1 RTX, ‘06~07 RX-1 Mountain,
‘08~09 Apex RTX, ‘06~07 Apex Mountain.
Sølv
SMA-47447-AD-BI
Blå. Ikke på bilde
SMA-47447-AD-BL
Rød. Ikke på bilde
SMA-47447-AD-RD
7
8
8. Eksklusivt Yamaha-dekal-kit
Dekal-kit med Snø-dødningehoder. Passer alle
‘11~14 Apex.
C. Sort/rød
SMA-APDCL-11-SK
9. Fotstøtte for passasjer
9
10
11
44
Disse tilbehør passer alle RX-1 samt Apex & Attak modeller om ikke annet angis.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle RX-1, Apex & Attak modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
45
RX-1, Apex & Attak
Nyheter! Beskyttelses detaljer/Vesker
12. Seteovertrekk Apex
Passer på ‘2011-2014 Apex
12
Sort
SMA-8HG11-SW-BK
Blå
SMA-8HG11-SW-BL
Rød
SMA-8HG11-SW-RD
17. Dual ski
SMA-BEZLA-06-00
14. Støtfanger foran
Passer på ‘11~14 Apex, ‘03~05 RX-1, ‘05~11 RS Vector, & alle RS Venture GT,TF.
Sølv. Ikke på bildet
SMA-8HGFT-BU-SL
Matt sort. Ikke på bildet
SMA-8HGFT-BU-MT
Rød. Ikke på bildet
SMA-8HGFT-BU-RD
Rosa. Ikke på bildet
SMA-8HGFT-BU-PK
15. Fjernstart
15
Programmerbar for å kunne starte scooteren
Hver hele time. Ved en valgt temperatur eller på
kommando. Fjernkontroll med rekkevidde på 1,4
km, enkel montering, inkluderer alle monteringsdetaljer.
SMA-8JHDS-00-00
18. Styrejern til dual ski
9 mm rund stål uten koromant. (9mm-0”)
selges i par.
SMA-8JH31-01-00
Styrejern til dual ski
9 mm rund stål med 2” koromant. (9mm-2”)
selges i par.
SMA-8JH31-02-00
Styrejern til dual ski
11 mm rund stål med 4” koromant. (11mm-4”)
selges i par.
SMA-8JH31-03-00
Styrejern til dual ski
Passer på ‘11 Apex
SMA-START-02-00
11mm rund stål med 6” koromant. (11mm-6”)
selges i par.
Passer på alle Apex
SMA-START-04-00
SMA-8JH31-04-00
Universal Fjernstart
(med nye kontakter)
Passer på alle modeller
SMA-START-04-00
17
18
19
46
(anti darting ski) med dobble skistål
(som kjøpes separat)
Passer på ‘06~10 RX-1 Warrior & Apex.
SMA-START-01-00
16
Beskytter din motor om du skulle være uheldig å
velte.
SMA-TETHR-00-00
Passer på ‘06~10 RX-1 & Apex, ‘09~11 RS Vector.
14
16. Velte Bryter
Passer på alle ‘07~’12 Phazer, ‘08~’12 FX Nytro,
‘05~’12 RS Vector, ‘06~’14 Apex, ‘06~’10 RX-1.
13. Bezel Kit
13
RSVector, RSRage & Nytro
Overtrekk
1. Formsydde snøscooter
­overtrekk
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag som gir øket
holdbarhet og er produsert for å beholde sine
vanntette egenskaper over lang tid. Bestill også
overtrekk til vindskjerm og panser i tillegg.
1B
1C
1D
1E
2
Passer på RS Vector LTX 2013-2014
A. Sort
SMA-COVER-61-11
Passer på RS Vector LTX 2013-2014
19. Sledstart HID lys kit 4300AX
B. Deluxe overtrekk Blå
SMA-COVER-61-21
Passer de fleste nyere maskiner.
Passer på ‘06~07 RS Vector Mountain SE.
Bi-Xenon High Intensity Discharge (HID) Kit med
kort kabler for scootere med avtagbare paneler.
Bi-Xenon betyr både høy og lav serie funksjon
innebygget. Hver lampe har egen magnet for å
endre possisjon i huset. HID lamper øker synlighet
og gir mer opplyst dekning enn halogenlysene.
HID trekker også mindre Strøm. HID Xenon
lamper holder cirka 4.000 timer, over 8 gånger
lengre en OEM halogenlamper og har en øket lysstyrke på ca 300% sammelignet med tradisjonelle
halogenlamper. Plug and play - ingen tilpassning
eller heftelser. Kit modifisert til Yamaha 4-takts
snøscootere. 4300K lamper brukes i hovedsak for
å bedre sikten på snø.
1A
C. Sort/blå
SMA-COVER-63-00
Passer på ‘05~07 RS Rage, ‘07 RS Rage GT, ‘05~07
RS Vector, ‘06~07 RS Vector GT.
D. Sort/Sølv
SMA-COVER-54-00
Passer på ‘06~07 Nytro.
E. Sort/gul
SMA-COVER-65-00
2. Beskytter vindskjerm og
­panser
SMA-HIDLT-00-00
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og Panser.
Brukes under et formsydd overtrekk. (standard
med alle deluxe overtrekk)
3 til 2 konverterings sett
Hvit
SMA-UNV93-50-00
Dette settet eliminerer et av tre bakhjul.
Passer alle maskiner ‘03~’14.
Og reduserer vekten med ca 1 kg.
på maskinen. (Bilde savnes)
SMA-FX2WH-00-00
Dette tilbehøret passer til alle RX-1, Apex & Attak modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
47
RSVector, RSRage & Nytro
RSVector, RSRage & Nytro
Vindskjermer og Speiler
Vindskjermer og Speiler
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse
vindskjermer er laget spesiellt med tanke på
et sportslig utseende på din scooter, og med
tanke på at de skal holde seg fleksible også i
streng kulde.
1. Medium Vindskjerm
3. Lav Vindskjerm
A. Klar/Sort (13,75”)
SMA-8FA96-21-BK
Røkfarget (13,75”)
SMA-8FA96-21-SK Ikke på bilde
Passer på ‘06~07 Nytro, ‘05~07 RS Rage, ‘07 RS
Rage GT, ‘05~07 RS Vector, ‘06~07 RS Vector GT,
‘05~06 RS Vector Mountain.
A. Sort (12,25”)
SMA-8FA96-10-BK
B. Klar/sort (12,25”)
SMA-8GF96-10-BK
Krom/sort. Ikke på bilde.
SMA-8FA96-10-CH.
Rød/krom. Ikke på bilde.
SMA-8FA96-10-RC
Passer på ‘08~09 RS Vector, ‘08~10 RS Vector GT,
‘08~09 RS Vector LTX, ‘08~10 RS Vector LTX GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
C. Sort (13”)
SMA-8FT96-10-BK
D. Krom/sort (12,5”)
SMA-8FT96-11-CH
E. Sort (13,5”)
SMA-8FT96-10-FB
F. Blank Sort (13,5”)
SMA-8FT96-10-GB
G. Blank Hvit (13,5”)
SMA-8FT96-10-GW
H. Krom/sort
SMA-8FT96-12-BK
Blå/krom. Ikke på bilde.
SMA-8FT96-10-BC
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS
Rage GT, ‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT,
‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector
Mountain SE
3A
3C
3E
3B
3D
Passer på ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX
GT, 2013~2014 RS VECTOR LTX.
B. Sort/blå med flammer (16”)
SMA-8FT96-20-BR
C. Sort/rød med flammer (16”)
SMA-8FT96-20-RS
D. Klar/sort (14,25”)
SMA-8FT96-20-BK
E. Klar/sort (16”)
SMA-8FT96-21-BK
F. Røkfargad/Sort (16”)
SMA-8FT96-22-BK
G. Klar/krom (16”)
SMA-8FT96-23-BC
H. Blå/klar med striper (16”)
SMA-8FT96-20-BS
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
3F
4. Flexi vindskjerm
Fleksibel vindskjerm med justerbar overdelWind-flip skaper en vindstrøm over førerens
hode. Perfekt for kjøring i løssnø.
Passer på ‘08~09 RS Vector, ‘08~10 RS Vector GT,
‘08~14 RS Vector LTX, ‘08~10 RS Vector LTX GT.
3G
3H
Sort
SMA-8FAWF-OO-BK
4
Det tar mange timer å lage optimale løsninger for våre høye kvalitet Yamaha snøscooter kapell. Hvert kapell er konstruert, montert og målt møysommelig for hånd for hver
modell, ligner en eksklusivt skreddersydd dress. Våre “skreddere har 40 års erfaring i
søm.
48
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
49
RSVector, RSRage & Nytro
RSVector, RSRage & Nytro
Vindskjermer og Speiler
Vindskjermer og speiler
1. Speilsett universal
2. Høy Vindskjerm
Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer
Denne vinskjermen leveres med stag for ekstra
stabilitet, hull må borres.
Passer på ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT
Passer på ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX
GT, 2013~2014 RS Vector LTX.
Sort
8ET-W2628-00-US
Klar/Sort (19”)
SMA-8FT96-30-BK
2. Speilsett
Denne vinskjermen leveres med stag for ekstra
stabilitet, hull må borres.
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS
Rage GT, ‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT,
‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector
Mountain SE
1
Inkluderer alle nødvendige monteringsdetaljer
3. Ekstra Høy vindskjerm
2
3A
2A
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS
Rage GT, ‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT,
‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector
Mountain SE
A. Sort
8CR-W2628-00-US
Passer på ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
A. Klar/sort (17,5”)
SMA-8FA96-40-BK
B. Sort
8FP-W2628-02-KT
Passer på ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX
GT, 2013~2014 RS Vector LTX.
2B
B. Klar/sort (21”)
SMA-8FT96-40-BK
4. Ekstra Exstra Høy Vindskjerm
3B
4
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS
Rage GT, ‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT,
‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector
Mountain SE
Vesker og bagasjebærere
Ruten kan ikke benyttes på modeller hvor det
er montert Custom touring kit.
3. Kombinasjons sportsveske
Klar/Sort (18,5”)
SMA-8FA96-50-BK
5. Vindskjermdekaler
5A
5B
Dekor for sportslig utseende
A. Yamaha
4TV-2153A-00-00
B. Nytro
SMA-DECAL-NY-OO
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av skum
for ekstra støtte som hjelper veskene til å
holde formen selv når den er tom. Enkel installasjon, rask og enkel fjerning.
Sort/orange
SMA-8FA73-20-OR
3A
3B
4
5
6A
6B
B. Premium kombi sportsveske.
Vanntette glidelåser, refleks, to skillevegger i
nett/stoff.
Grå
SMA-8FC63-DX-00
4. Sete og sidevesker
Produsert i robust komprimert skumstruktur
som er utformet for å holde sin form, også når
den er tom. Enkel montering og demontering.
Sort
SMA-8FA73-60-DX
5. Semi Rigid tankveske
Produsert i robust komprimert skumstruktur
som er utformet for å holde sin form, også
når den er tom. Monteres på noen minutter
og kan avmonteres på noen sekunder. Leveres
komplette med alle nødvendige monterings
detaljer
Sort
SMA-8FA83-40-00
50
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
6. Tankveske
B. Premium Bagasjeromsveske som inneholder en veske i vesken, kartlomme, flere rom
for lagring, innvendig nettlommer med super
design og konstruksjon.
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS
Vector LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS
Vector GT, 2013~2014 RS Vector LTX.
Grå
A. Produsert i ballistisk nylon. Har to
sidelommer med en tydelig kartlomme på
oversiden
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
SMA-8FP83-DX-00
51
RSVector, RSRage & Nytro
RSVector, RSRage & Nytro
Vesker og bagsjebærer
7. Tankveske med kartlomme
Produsert i ballistisk nylon, har to sidelommer.
Med en tydelig kartlomme på oversiden. Leveres
komplett med alle nødvendige monteringsdetaljer og instruksjoner.
Passer ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS Rage
GT, ‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT,
‘05~’07 RS Vector Mountain,
‘06~’07 RS Vector Mountain SE
Sort
SMA-8FA83-00-SC
8. Bagasjeroms veske
A. Veske i nylon som monteres bak, lett å
komme til, kan brukes sammen med eller
uten salvesker.
Sort
SMA-8GC63-00-00
Blå/sort
SMA-8GC63-00-BL
Rød/sort
SMA-8GC63-00-RD
B. Premium Bagasjeromsveske som inneholder en veske i vesken, kartlomme, innvendig
nettlommer med super design og konstruksjon.
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
Grå/sort
SMA-8FP63-DX-00
9. Vindskjermvesker
A. Nyskapende design, montert bak frontruten,
som deav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
Passer på ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
10. Styreveske
1. Vanntett bakre bagasjebærer
veske.
Vanntette glidelåser, to flyttbare flaskeholdere og
tre saparate lommer.
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
Vanntette vesker. Sveisede sømmer som sikrer
at innholdet holder seg tørt.”roll topp” med
borrelås som gjør det enkelt å komme til, sitter godt fast og passer til de fleste bagasjebærere, disse selges separat. Krever bagasjebærer for å passe. (selges separat)
7
Sort
SMA-8FA43-DX-00
Passer på ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
86D-77591-00-00
3. Hårnåls pinne for krok
For støtfanger med krok
84R-77592-00-00
4. Bagsjebærer
8B
A
Sort
SMA-8FP13-10-00
13. Styreveske
Passer på RS Vector LTX 2013~2014.
4A
For støtfanger med krok
8A
12. Oppbevaringsveske foran
Passer på ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
3
2. Slepekrok (standard)
Sort
SMA-BELTB-AG-00
Forbedret design. Vesken passer foran under
panseret på maskinen, for sikker oppbevaring.
2
Sort
SMA-8HABW-MT-00
11. Rumpetaske
Produsert i Nylon, vanntette glidelåser med ventilerende polyester nett. Kan brukes separat eller
festes sammen med Premium Trunk vesken
1
9
B. Sledefeste RS VECTOR L-TX
2013~2014
Passer på RS Vector LTX 2013~2014.
A. Bagsjebærer i aluminium, leveres komplett
med alle monterings artikler.
RX1-RSVLT-X0-13
Passer på ‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07
RS Vector Mountain SE.
Passer IKKE RS Vector LTX 2013~2014.
C. Trekkrok 2009 ALLE MODELLER
Krok må bestilles separat når du bestiller sledefeste.
SMA-8FSRR-RA-CK
8AC-77591-99
4B
B
Sort
SMA-8GL43-00-00
14. Tunnel/bak veske
Passer på RS Vector LTX 2013~2014.
Sort
SMA-8HG63-00-00
4C
Beskyttelses artikler
10
Sort
SMA-8FP21-20-SC
B.Premium Vindskjermveske, med vanntette
glidelåser, to innvendige skillevegger i nett stoff,
eksklusiv styling og konstruksjon.
11
Passer på ‘08~’14 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
5. A-Armbeskytter
Grå
SMA-8FA21-DX-00
Produsert i høykvalitetspolyeten, AArmbeskyttere som beskytter mot skader
samtidig som de gir ekstra bæring i dypsnø.
12
13
52
5
14
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Passer til alle modeller med A-arm
Blå
SMA-8FP91-00-BL
Sølv
SMA-8FP91-00-SL
Gul
SMA-8FP91-00-YL
6
6. Bukplast
Laget av polyetylen (HDPE), denne bukplasten
gir god beskyttelse for snøscooter buken og
front rammen. Montering av tilbehør som
muliggjør rask og enkel fjerning av bukplasten
inkludert.
Sort
SMA-8FA34-01-BK
Blå
SMA-8FA34-00-BL
Rød
SMA-8FA34-00-RD
Sølv
SMA-8FA34-00-SL
Gul
SMA-8FA34-00-YW
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
7
7. Konsoll knebeskytter
Puter som gir god beskyttelse mot tank og
knær, produsert i kullfibernylon.
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, 2013~2014 RS Vector LTX.
Carbonfiber
SMA-8FP24-00-00
53
RSVector, RSRage & Nytro
RSVector, RSRage & Nytro
Kundetilpassede ekstra tilbehør
Styrer & diverse
1. Tanklokk i anodisert
­alu­minium
8. MX Styrepute Yamaha
Med utsparing for kabler.
Erstatter standard tanklokk. Med stemmegaffel logo.
Passer på ‘05~’07 RS Rage, ‘08~’14 RS Vector LTX,
‘07 RS Rage GT, ‘08~’10 RS Vector LTX GT,
‘05~’09 RS Vector, ‘06~’10 RS Vector GT.
A. Sort
SMA-8GTHP-00-BK
Uten utsparing for kabler.
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector Mountain SE
8A
10
9. Ekstar vindbeskyttelse for
hendene
Sort
SMA-09HGC-BK-00
Blå
SMA-09HGC-BL-00
Rød
SMA-09HGC-RD-00
Gul
SMA-09HGC-YW-00
8B
11
Gir perfekt beskyttelse mot vind for førerens
hender. Produsert i 4-lags høyteknologisk materiale, som beholder sin fasong selv i de tøffeste
vær og kjøreforhold.
A. Passer på ‘05~’07 RS Rage, ‘07 RS Rage GT,
‘05~’07 RS Vector, ‘06~’07 RS Vector GT, ‘05 RS
Vector Mountain. Passer på rette styrer
Sort
SMA-MUFST-00-00
B. Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS
Vector LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, ‘06 RS Vector Mountain, ‘06~’07 RS Vector
Mountain SE, 2013~2014 RS Vector LTX. Passer på
styrer med bøyde ender.
Sort
SMA-MUFHK-00-00
54
3
4
5
6
7
8A
Selges i par.
Sort Aluminium
SMA-8FASP-00-BK
5. Ventilasjonskit
12
Vinylbelagt polyester, gjør at maskinen får
bedre lufting samtidig beskytter det mot snø
og is.
Passer på ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector
GT, ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector LTX,
2013~2014 RS Vector LTX.
SMA-8FTBL-RH-00
12. Ny Deluxe håndbeskyttere for
fører
Aluminium
SMA-8GLMC-SL-00
4. Spindellokk med
­stemmegaffel
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS Vector
LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS Vector GT,
2013~2014 RS Vector LTX.
Grå
SMA-8ETHP-DR-00
2
3. Lokk til bremseveskebeholder
Fint og tilpasset
Gir god beskyttelse mot kald vind
1
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
10. Gir hendel i Aluminium
11. Håndvarmere for fører
2. Tanklokk i aluminium.
Frest ut fra et helt stykke Aluminium. Dette
fine tanklokket har et meget spesiellt utseende
og ren design med Yamaha`s stemmegaffel
logo.
B. Sort
SMA-8GFHP-00-BK
Laget av nylon, disse monteres på noen
sekunder. Gir økt ly for hendene og beskytter
hendene mot ekstrem kulde. Med Yamaha logo.
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
Sort
SMA-8FA26-PT-00
9
6. Torsjons justeringsblokk
13. Oilite® forings sett
Passer på RS Vector LTX 2013~2014.
SMA-8FTFR-KT-00
Dette 28-delers sett erstatter STD forstillingens skiopphengs plastforinger med metall
Oilite® foringer. Disse er produsert i en legering av kobber/jern, impregnerad med ett olje
smøremiddel (selvsmørende) som vanligvis
benyttes i industrien- og høykvalitets lager.
Disse foringene reduserer slitasje drastisk.
Kunderapporter sier at de holder 10 ganger
lengre med Oilite® foringer kontra STD plast
foringer. Med kunnskap om naturlig om
materialer kan man konstruere foringer med
mye mindre tolleranser, hvilket gjør at det
blir mindre slakk og det reduserer uønsket
bevegelse i ditt skioppheng.
13
Kittet Inneholder:
Øvre (4 st). Nedre
(4 st), øvre indre A-Arm (4 st), nedre indre
A-Arm (4 st), øvre yttre A-Arm (4 st),
nedreyttre A-Arm (4 st); spindel (4 st).
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Tilpasset og bearbeidet aluminiumsblokk,
erstatter standard plastblokk på snøscootere
med torsjonsfjæring. Erstatter originaldelen
(8ES-47447-00-00)
Passer på ‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Vector,
‘05~’06 RS Vector Mountain,
‘06~’07 RS Vector Mountain SE
Sølv
SMA-47447-AD-BI
Blå Ikke på bilde.
SMA-47447-AD-BL
Rød Ikke på bilde.
SMA-47447-AD-RD
7. Kåpe til Air box
Kullfiber utseende, enkel montering, ingen endringer må gjøres. Tilpasset for ekstrem kulde.
Passer på ‘08~’09 RS Vector LTX, ‘08~’10 RS
Vector LTX GT, ‘08~’09 RS Vector, ‘08~’10 RS
Vector GT
Carbonfiber
SMA-8FAAC-IN-00
8. Eksos stuss
Eksos stuss med keramisk belegg, leder
eksosen bort fra bagasjebærer.
Passer på ‘10 RS Vector GT, ‘10 RS Vector LTX GT
A. Sort
SMA-8FT14-BK-00
Dette tilbehøret passer til alle RS Vector & RS Rage modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
55
RSVenture GT & TF
Vindskjermer
Produsert i høykvalitets polykarbonat. Disse vindskjermer er laget spesielt med tanke på et sportslig utseende på din scooter, og med tanke på at de
skal holde seg fleksible også i streng kulde.
1. Lav vindskjerm
Passer på RS Venture GT samt TF ‘09~’14
A. Klar (11”)
8HF-77210-10-SC
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
B. Sort (12.25”)
SMA-8FA96-10-BK
C. Klar/sort (12.25”)
SMA-8GF96-10-BK
1A
1B
1C
2
3
4
2. Ekstra høy vindskjerm
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
A. Klar/Sort (17,5”)
SMA-8FA96-40-BK
3. Ekstra høy og bred vindskjerm
Ruten kan ikke monteres på modeller hvor det
er montert. Custom touring kit
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
Klar/Sort (18,5”)
SMA-8FA96-50-BK
RSVenture GT & TF
4. Ekstra høy og bred vindskjerm
vindruta
Ruten kan ikke på modeller hvor det er montert
Custom touring kit.
Overtrekk
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, 07~’08 RS Venture GT
Klar (18.75” x 34”)
8FM-77210-00-00
1. Formsydde overtrekk
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag som gir
øket holdbarhet og er produsert for å beholde
sine vanntatte egenskaper over lang tid.
Bestill også overtrekk til vindskjerm og panser
i tillegg.
passer på RS Venture GT samt TF ‘09~’14.
A. Sort Passer på maskiner med
­bagasjebærer og vesker (Ikke for modeller
hvor bagasjeboks er montert)
SMA-COVER-57-00
Sort. Passer maskiner uten bagasjebærer.
SMA-COVER-56-00
Passer på alle ‘05~’08 RS Venture og RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
B. Sort/sølv passer på maskiner med
bagasjebærer.
SMA-COVER-67-00
Sølv/Sort passer på modeller uten
­bagasjebærer
SMA-COVER-50-00
1A
1B
2. Beskyttelse av vindskjerm og
panser
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og
panser. Brukes under et formsydd overtrekk
(standard på alle deluxe overtrekk)
Hvit
SMA-UNV93-50-00
Spesialtilpasset for RS Venture 2010-2014.
2
SMA-8HF93-50-00
Visste du…
56
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Ekte Yamaha tilbehør er konstruert, montert og testet på Yamaha`s
produkter, i Yamaha`s fabrikker, med hjelp av teknisk ekspertise for beste
funksjon og passform.
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
57
RSVenture GT & TF
RSVenture GT & TF
Speiler og vesker
Vesker og bagasjebærere
7. Vindskjermdekaler
10. Sete og sidevesker
Yamaha dekaler gir et mer sporty utseende
4TV-2153A-00-00
8. Speilsett
Inneholder alle nødvendige monteringsdeteljer
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
Sort
8ET-W2628-00-US
10B
Passer på ‘05~’08 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
Sort Vises på bildet
SMA-8GC63-00-00
Blå/Sort
SMA-8GC63-00-BL
Rød/Sort
SMA-8GC63-00-RD
A. Sort
SMA-8ET73-00-00
Passer på RS Venture GT samt TF ‘09~’14
11. Semi-Rigid tankveske
Produsert i kompakt robust skumstruktur som
er utformet for å holde på fasongen også når
den er tom.
For sikker oppbevaring med mange praktiske
rom,stor kartlomme, reflexbånd og skillevegger
i nett stoff.
Passer på ‘09~’14 RS Venture GT, ‘09~’14 RS
Venture TF
A. Veske i nylon som monteres bak. Er lett å komme
til og kan brukes sammen med eller uten salvesker.
B.Sort
SMA-8HF73-00-00
9. Premium Kombinasjons
Sportsveske
11
Grå
SMA-8FC63-DX-00
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture
TF, ‘07~’08 RS Venture GT
Sort
SMA-8FA83-40-00
12. Tankveske
Premium kombinasjons tankveske, inneholder
en stor kartlomme, mange smårom for uttagbart innerfòr
Passer på RS Venture GT samt TF ‘09~’14
12
Grå
SMA-8FP83-DX-00
13. Tankveske med kartlomme
Produsert i ballistisk nylon, har to sidelommer
og en tydlig kartlomme på oversiden.
7
Passer på ‘05~’08 RS Venture.
Sort
SMA-8FA83-00-SC
14. Vindskjermveske
13
Nyskapende design, montert bak frontruten, som
derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
Passer på ‘05~’08 RS Venture.
8
Sort
SMA-8ET21-00-00
15. Vanntett bagasjebærer veske
Ikke på bilde.
Passer alle RS Venture 2005-2008.
14
Vanntett bagasjebærer veske
OBS! Passer når bagasjebærer SMA-8ETRR-RK01er montert.
SMA-8ET63-WP-00
9
1. Bagsjeromsveske
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av skum
for ekstra støtte som hjelper veskene til å
holde formen selv når den er tom. Enkel installasjon, rask og enkel fjerning.
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture TF,
‘07~’08 RS Venture GT
8. Bagasjebærer for RS Venture Gt
&TF 2009-2011
Øker lastekapasiteten, laget i aluminium. Hengsler
i platen og leddede støttestag som gjør det enkelt
å komme til det faste bagasjerommet.
(Ikke eksakt som bilde)
Passer på ‘09~’14 RS Venture GT, ‘09~’14 RS Venture
TF
SMA-8HFRR-RA-CK
9. Pakkveske
Sort
SMA-8HF53-00-00
Tilpasset til RS Venture TF/GT bagasjeholder.
Kraftig nylon som er vannavvisende med
polyuretan forsterkninger. Foret med en lett
sort vannavvisende nylon. Denne vesken har,
to ekstra sidevesker, tilstrekkelig plass alt du
behøver og ha med på turen og vel så det.!
Ergonomisk form med reflexstriper og egen design
samt Yamaha emblem. Enkel montering med
hurtigkoblinger,gummihåndtak som gjør den lett
og bære. Vannavvisende belagt glidelås.
3. Vindskjermveske
SMA-8HF63-30-BK
2. Innerveske RS Venture GT, TF
2009-2011
Velorganisert og bra innerveske, som enkelt og
greit tas løs fra scooterens bagasjerom bak.
Passer på ‘09~’14 RS Venture GT, ‘‘09~’14 RS Venture
TF
Nyskapende design, montert bak frontruten, som derav
gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås
for enkel tilgang.
Passer på ‘05~’10 RS Venture, ‘05~’08 RS Venture TF,
‘07~’08 RS Venture GT
Sort
SMA-8FA21-20-SC
4. Styreveske
Vanntette glidelåser, to flyttbare flaskeholdere og
tre separate lommer.
Passer på ‘09~’14 RS Venture GT, ‘09~’14 RS Venture TF
Grå
SMA-8FA43-DX-00
1
2
3
10. Slepekrog (OMC)
Monteres på støtfanger bak
86D-77591-00-00
11. Forsterket trekkrok (standard)
4
8AC-77591-99 (PRODUSERT I SVERIGE)
12. Schakel Dragkrok
8AC-77591-99-HD
Transportboks
Passer på alle RS Venture 2009-2014 med bagasjebærer. Ikke på bilde.
ACC-50990-00
5
5. Rumpetaske
Produsert i Nylon, vanntett og ventilerende polyester nett. Kan brukes separat eller sammen med
Premium Trunk-vesken.
6
Passer ‘RS Venture GT samt TF ‘09~’14
Sort
SMA-BELTB-AG-00
6. Vanntette bakre
­bagasjebærerveske.
Vanntette vesker. Sveisede sømmer som sikrer at
innholdet holder seg tørt.”roll topp” med borrelås
som gjør det enkelt å komme til, sitter godt fast
og passer til de fleste bagasjebærere, disse selges
separat.
7
8
9
10
11
12
Sort
SMA-8HABW-MT-00
7. Vindskjermveske
Nyskapende design, montert bak frontruten, som
derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
Passer på ‘09~’14 RS Venture GT, ‘09~’14 RS Venture TF
Sort
SMA-8HF21-00-00
15
10A
58
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
59
RSVenture GT & TF
RSVenture GT & TF
Beskyttelses artikler
13. A-Armbeskyttere
Laget I Høymolekylvekts polyeten (HMWPE).
A-Arms Beskyttere, beskytter mot skader
samtidig som det gir ekstra bæring i dyp snø.
Passer alle modeller med A-arm
Sort
SMA-8FP91-00-BK
Blå
SMA-8FP91-00-BL
Sølv
SMA-8FP91-00-SL
Gul
SMA-8FP91-00-YL
14. Bunnplate Plast
Laget av polyetylen (HDPE), denne bukplasten
gir god beskyttelse for snøscooter buken og
front rammen. Montering av tilbehør som
muliggjør rask og enkel fjerning av bukplasten
inkludert.
Sort
SMA-8FA34-01-BK
Blå
SMA-8FA34-00-BL
Rød
SMA-8FA34-00-RD
Sølv
SMA-8FA34-00-SL
Gul
SMA-8FA34-00-YW
Kundetilpassede ekstrautstyr
15. RSI håntak med
varmeelement
1. Tanklokk i anonisert aluminium.
Passer på alle RS Venture 2009-2014. Passer til
rette styrer
Erstatter standard tanklokket, med stemmegaffel logo.
SMA-HOTGP-ST-00
13
Passer til bøyde styrer.
SMA-HOTGP-HK-00
2. Tanklokk i Aluminium
16. Oilite® forings sett
Passer på RS Vector LTX 2013~2014.
Dette 28-delers sett erstatter STD forstillingens skiopphengs plastforinger med metall
Oilite® foringer. Disse er produsert i en legering av kobber/jern, impregnerad med olje,
smøremiddel (selvsmørende) som vanligvis
benyttes i industrien- og høykvalitets lager.
Disse foringene reduserer slitasje drastisk.
Kunderapporter sier at de holder 10 ganger
lengre med Oilite® foringer kontra STD plast
foringer. Med kunnskap om naturlig om
materialer kan man konstruere foringer med
mye mindre tolleranser, hvilket gjør at det
blir mindre slakk og det reduserer uønsket
bevegelse i ditt skioppheng.
Bukplast
Kittet Inneholder:
Øvre indre A-arm(4 st). Nedre indre (4 st),
øvre indre A-Arm (4 st), nedre indre
A-Arm (4 st), øvre yttre A-Arm (4 st), nedre
yttre A-Arm (4 st); spindel (4 st).
Passer RS Venture 2010-2014.
SMA-8FTFR-KT-00
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
14
Utskåret fra et helt stykke Aluminium. Dette
fine tanklokket har et meget spesiellt utseende
og ren design med Yamaha`s stemmegaffel
logo.
1
2
3
4
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
3. Lokk til bremseveskebeholder
Aluminium
SMA-8GLMC-SL-00
15
4. Spindel deksel med
­stemmegaffel
Selges i par.
Sort Aluminium
SMA-8FASP-00-BK
5. Fjernstart
16
SMA-8HF34-BK-SC Ikke på bilde
Programmerbar, kan starte snøscooteren per
hel time, ved en valgt temperatur eller på
kommando. 2 fjernkontroller, 1,4 km rekke­
vidde. Enkel montering.
Passer på RS Venture 2009-2011
5
SMA-START-03-00
Passer på Alle årsmodeller.
Universal Fjernstart (med nye kontakter)
Passer på RS Venture 2009-2014.
SMA-START-04-00
Styrer og Diverse
17. Håndbeskyttere for fører
Gir god beskyttelse mot kald vind.
Grå
SMA-8ETHP-DR-00
18. Håndvarmere for passasjer
Gir god beskyttelse mot kald vind
Passer på RS Venture GT samt TF ‘09~’14
17
18
Sort
SMA-8ETHP-PS-00
19. NY Deluxe håndbeskytter
for fører.
Gir utmerket beskyttelse for førerens hender,
produsert i 4-lags høyteknologisk materiale
som beholder sin form i de tøffeste vær og
kjøreforhold.
19
Sort
SMA-MUFST-00-00
60
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle RS Venture modeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
61
Venture Lite & Multi-Purpose
Vesker og Bagsjebærere
Venture Lite & Venture Multi-Purpose
1. Sete og sidevesker
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av skum
for ekstra støtte som hjelper veskene til å
holde formen selv når den er tom. Enkel installasjon, rask og enkel fjerning.
Sort
SMA-8GJ73-00-00
2. Vindskjermvesker
Nyskapende design, montert bak frontruten,
som derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert glidelås for enkel tilgang.
1
2
Sort
SMA-8GJ21-20-SC
3. Tankvesker
Laget av ballistisk nylon. Tank bag er praktisk
for oppbevaring og har en gjennomsiktig
kartlomme.
Sort
SMA-8GC83-00-00
Blå/Sort
SMA-8GC83-00-BL
Rød/Sort
SMA-8GC83-00-RD
3
4. Polstret oppbevaringsboks
Rotasjons støpt, foret oppbevarings boks med
overlegen holdbarhet, spesialutviklet for MultiPurpose. Tykt foret lokk
Passer på ’07~’14 Venture Multi-Purpose.
Sort
SMA-8GR63-00-BK
4
5
6
7
5. Boks med stor lagerplass
USA-produsert eksklusivt for Yamaha, med stil
og fin finish.
Overtrekk
Passer Venture Lite och MultiPurpose.
For å montere på Venture må SMA-8FN63RB-FT (Pris 195, - ) monteres, passer da på alle
Venture Lite & Multi Purpose ’07~’14.
Sort
SMA-8FN63-02-TR
6. Transportboks Std på 2013
1
1. Tilpassede snøscooter
­overtrekk
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag som gir
øket holdbarhet og er produsert for å beholde
sine vanntatte egenskaper over lang tid.
Bestill også overtrekk til vindskjerm og panser
i tillegg.
Passer på ’07~’14 Venture Lite ’10~’14 Venture
Multi-Purpose.
2
3
2. Beskyttelse for vindskjerm og
Panser
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og
Panser. Brukes under et formsydd overtrekk.
(standard med alle deluxe overtrekk)
Hvit
SMA-8GL93-50-00
3. Speil sett
Kommer som standard på Venture Lite, kan
benyttes som ekstra utstyr på Venture MultiPurpose
Sort
8GR-W2628-00-CA
Passer Venture Lite og MultiPurpose.
Sort
ACC-50970-00
8. Eksosrør forlenger
Passer alle Venture Lite/Multipurpose
SMA-8GC14-00-SC
En forlenger til originalt eksosrør som leder
eksosen ut fra tunellen som gjør at det blir
merkbart mindre is, reduserer lydnivået.
7. Fjernstart
8
Programmerbar, kan starte snøscooteren per
hel time, ved en valgt temperatur eller på
kommando. 2 fjernkontroller, 1,4 km rekkevidde. Enkel montering.
Passer Venture Lite & MP 2007-2010.
SMA-START-01-00
Sort
SMA-COVER-73-00
Passer på Venture Lite & MP 2007-2014.
Universal Fjernstart (med nye kontakter)
SMA-START-04-00
Passer på ’07~’14 Venture Multi-Purpose.
Sort
SMA-COVER-74-00
62
Produsert i Sverige eksklusivt for Yamaha, med
stil og fin finish.
Dette tilbehøret passer til alle Venture lite & Multi Purposemodeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dette tilbehøret passer til alle Venture lite & Multi Purposemodeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
63
Venture Lite & Multi-Purpose
Beskyttelses artikler
9. Støtfanger foran
Støtfanger i lettvekts aluminium som gir et
sportslig preg og aggresivt utseende på din
scooter,samtidig som den gir ekstra beskyttelse.
Passer på ’07~’14 Venture Lite
Sølv
SMA-8GCFT-BU-MP
RSViking Professional
10. Bunnplate Plast
Laget av polyetylen (HDPE), denne bukplasten
gir god beskyttelse for snøscooter buken og
front rammen. Montering av tilbehør som
muliggjør rask og enkel fjerning av bukplasten
inkludert.
Passer på ’07~’14 Venture Lite
Sort
SMA-8GJ34-00-BK
9
Passer på ’07~’14 Venture Multi-Purpose.
Sort
SMA-8GR34-00-BK
Tilpasset tilbehør
10
11. Tanklokk i anonisert
aluminium
Erstattning for standard tanklokk, med stemmegaffel logo
Blå
SMA-FUELC-AP-BL
Sølv
SMA-FUELC-AP-SL
12. Tanklokk i Aluminium
11
12
Frest ut et helt stykke Aluminium. Dette fine
tanklokket har et meget spesielt utseende og ren
design med Yamaha`s stemmegaffel logo.
Overtrekk
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
1. Formsydde overtrekk
3. Ekstra Høy Vindskjerm
Passer også på maskiner hvor det er montert
Bagasjebærer og transportboks
Klar
SMA-8FN96-50-CL
Sort/ Sølv
SMA-COVER-VK-AC
4. Speilkit
13. Lokk til bremseveske­beholder
Produsert i Aluminium
SMA-8GLMC-SL-00
14
13
14. Radiator deksel i plast
Plastdeksel som beskytter kjøleren fra skader
SMA-8GC26-PT-00
15. Oilite® forings sett
Passer på alle Phazer 2007-2014
SMA-8GCFR-KT-00
Dette 12-delers sett erstatter STD fremre skiopphengs plastforinger med metall.
Oilite® foringer. Er produsert i en legering av
kobber/stål, impregnert med spesialolje (selvsmørende) som vanligvis benyttes av industrien
i lager ol. Disse foringene reduserer slitasje
vesentlig. Kunder rapporter
sier 10 ganger lengre levetid med disse
Oilite® foringer kontra STD plast foringer. Disse
foringer kan produseres med vesenlig mindre
tolleranser enn det plastforinger kan. Dette fører
til vesentlig mindre slakk i forstilling.
Settet inneholder:
Øvre indre A-Arm (4 stk).
Nedre indre A-Arm (8 st).
64
15. Phazer Styrelinksett ->2013
Passer alle Phazer & Venture Lite opp til 2013.
Ikke på bilde.
2. Beskyttelse for vindskjerm og
panser.
8GC-23847-00-00
16. Styrelager sett
Heavy-duty styrelager sett, som gjør din scooter
mer behagelig ved langturer og etter lang tids
kjøring. Reduserer slitasje i styringen på din
scooter etter lengre tids bruk.
Passer alle Venture Lite, MP samt Phazer modeller.
Sterk militær canvas i dobbelt lag gir økt holdbarhet og er designet for å holde vanntett ennå
lenger enn før. Legg til panser beskyttelse for å
beskytte vindskjerm og panser.
15
Gir ekstra beskyttelse for vindskjerm og panser,
benyttes under tilpasset overtrekk. (standard med
alle deluxe overtrekk)
Vindskjermer & Speiler
Produsert i høykvalitets polycarbonat. Disse
vindskjermene er laget med tanke på design,
og beholder sin fleksibilitet i ekstrem kaldt
klima.
3
Inkluderer nødvendige monteringsdetaljer.
Passer på ‘06~’14 VK Professional
Sort
8CR-W2628-00-US
Hvit
SMA-UNV93-50-00
4
SMA-BEARI-NG-KT
16
Dette tilbehøret passer til alle Venture lite & Multi Purposemodeller om ikke annet er oppgitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
1
2
Disse tilbehør passer alle RS Viking om ikke annet er angitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
65
RSViking Professional
Vesker og Bagasjebærere
5. Setevesker og Sidevesker
Laget av ballistisk nylon bunn og sider av skum for
ekstra støtte som hjelper veskene til å holde formen
selv når den er tom. Enkel installasjon, rask og enkel
fjerning.
Sort
SMA-8FN73-00-00
8. Transportboks
Spesielt utviklet for RS Viking “Canada modell”
Bagasjebærer for Panser
6. Vindskjermvesker.
Nyskapende design, montert bak frontruten, som
derav gir praktisk oppbevaring med overdimensjonert
glidelås for enkel tilgang.
Sort
SMA-8FN21-20-SC
MAX last 68 kg, Pulverlakkert for ekstra holdbarhet. Innstalleres på støtfangeren (Støtfanger
og panserbeskyttelse) kreves for å montere denne
bagasjebæreren
5
Støtfanger som gir ytterligere
beskyttelse foran.Pulverlakkert for
ekstra holdbarhet
Sort
SMA-8FN14-00-BK
11. Panserbeskyttelse
Panserbeskyttelse laget av stål og
tilhørende vinsj feste. Enkel design
som gir rask tilgang til motorrommet. Eksklusiv teknologi sikrer at
vinsjen kan brukes uten skader på
scooteren. Fungerer som en feste for
bagasjebærer. Inkluderer hurtigsplinter, pulverlakkering for holdbarhet
og lavt feste for ekstralys. Støtfanger
8. Yamaha VK540 2013->, Forgasser
varmer kit
For de som bruker snøscooteren i ekstreme temperaturer.
Dette kit hjelper til og holde en stabil forgasser temperatur,
og vil dermed hindre
Ising av forgasser.
8JD-83790-00-00
6
9. Speil sett
Boks med stort lagringsrom, svenskprodusert eksklusivt for Yamaha.
Sort
8E1-W2628-00-00
Spesielt utviklet for RS Viking
Sort/Carbon
ACC-50960-00
Formsydde snøscooter overtrekk
7
Beskyttelses artikler
10. Støtfanger foran
foran (SMA 8FN14-00-BK) er nødvendig for installasjonen.
Sort
SMA-8FNHG-00-BK
9
12. Bukplast
Svart
ACC-50010-99
Sort
SMA-VK540-II-97
Sort
ACC-50010-RS
Se øverige plastski på side 78.
2. Beskyttelse for Vindskjerm og panser
10
11
Sort
SMA-8FN34-00-BK
Gir ekstra beskyttelse av vindskjerm og motordeksel. Benyttes under et
formsydd snøscooter overtrekk (standarg med de-luxe overtrekk
Sølv
SMA-FUELC-BI-LT
RS VIKING breddekitt
2013
Breddekitt for forstilling på RS Viking,
spesielt utviklet for Scandinavia.
Bilde savnes.
SMA-RSVK1-0KIT-13
2
3
4
5
6
Hvit
SMA-UNV93-50-00
Spesielt utviklet for VK540, svenskprodusert.
12
13
4. Trekkrok (schakel)
14. Yamaha RSVK10 Side
Exhaust kit
Med dette kit vil eksosen ledes ut på
siden av shassiet,
dette for å unngå is oppbygging i
tunellen.
Sort
ACC-50520-20
Heavy Duty krok med chakkel. Klarer meget høy belastning på grunn av
utformingen. Spesielt utviklet for VK540, svenskprodusert.
Passer VK450.
14
15
SMA-VKMOD-EX-KT
Eloksert
8AC-77591-99-HD
5. Trekkule
15. Yamaha RSVK10 &
VK540 2013->, Control
rod Stopper Kit
Denne plastklossen er til god hjelp
for de som kjører med tunge lass.
Reduserer under styring, justerbar i
to stillinger.
OBS! 2st er nødvendig for montering.
Dobbelt krok med kule. Klarer meget høy belastning på grunn av utformingen. Spesielt utviklet for VK540, svensprodusert.
Passer VK450.
Eloksert
YFM91050
Disse tilbehør passer alle RS Viking om ikke annet er angitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
7
8
9
10
6. Bremse klosser
Passer VK540 III
SDP848SNX
8JE-4745D-00-00
66
1
3. Transportboks
Tilpasset tilbehør
Frest ut et helt stykke Aluminium.
Dette fine tanklokket har et meget
spesielt utseende og ren design med
Yamaha`s stemmegaffel logo.
Passer alle VK540 ‘06~’12
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag gir økt holdbarhet og er designet
for å holde vanntett ennå lenger enn før. Legg til panser overtrekk for
å beskytte vindskjerm og panser området. Passer også på maskiner med
bagasjebærer og transportboks montert.
Sort/Sølv
SMA-COVER-VK-AC
Transportboks utviklet for VK540
13. Tanklokk Aluminium
10. Plastbelegg for ski (brede)
Passer alle VK540 ‘06~’12
Kraftig Militærkanvas i dobbelt lag som gir øket holdbarhet og er produsert
for å beholde sine vanntatte egenskaper over lang tid. Bestill også overtrekk til
vindskjerm og panser i tillegg. Dekker kun til bak setet.
Tilpassede formsydde snøscooterovertrekk
8
Laget av polyetylen (HDPE), denne
bukplasten gir god beskyttelse for
snøscooter buken og front rammen.
Montering av tilbehør som muliggjør
rask og enkel fjerning av bukplasten
inkludert.
Denne plastklossen er til god hjelp
for de som kjører med tunge lass.
Reduserer under styring, justerbar i to stillinger.
OBS! 2st er nødvendig for montering.
8JE-4745D-00-00
Sort
SMA-8FN63-02-TR
9. Transportboks
7. Bagasjebærer for montering på
Panser.
VK540
SMA-8FN14-00-BK 1 stk og SMA-8FNHG-00-BK 1
stk) begge kreves.
Sort
SMA-8FNRK-00-BK
7. Yamaha RSVK10 & VK540 2013->,
Control rod Stopper Kit
Disse passer alle VK540 om ikke annet er angitt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
67
SOS artikler
Universaltilbehør
1. SOS Snøspade
6. Terminalkit / Uttak for strøm
Teleskophåndtak for enkel justering. Bladet har
en unik struktur, som sørger for stor styrke og
holdbarhet av spaden.
Monteres for å kunne kople til ditt elektriske
visir og andre elektriske tilbehør.
SMA-SHOVE-L0-DX
2. SOS artikler
Patentert låsesystem med unike detaljer for rask
og enkel montering, Ueretanbelagt som sikrer
lang levetid.
1
2
Passer på ‘09~’11 FX Nytro, ‘09~’11 FX Nytro RTX,
‘09~’11 FX Nytro RTX SE, ‘09~’11 FX Nytro XTX,
‘07 Phazer FX, ‘08~’11 Phazer RTX, ‘07~’11 Phazer
GT, ‘07 Phazer Mountain Lite, ‘08~’11 Phazer MTX,
‘06~’07 Nytro, ‘05~’07 RS Rage, ‘08 RS Vector LTX,
‘05~’08 RS Vector, ‘05~’06 RS Vector Mountain,
‘06~’07 RS Vector Mountain SE
SMA-PROBE-00-00
8ET-W8192-00-KT
3. SOS Standard spade
7. Plugg tilpasset for bruk av
oppvarmet visir.
Teleskophåndtak for enkel justering. Bladet har
en unik struktur, som sørger for stor styrke og
holdbarhet av spaden.
SMA-SHOVE-L0-SD
Koble DC uttak og koble oppvarmet visir
til. Fungerer med alle oppvarmet visir RCtilkobling. DC Outlet Kit (8ET-W8192-00-KT) er
nødvendig for modeller med DC kopling som et
alternativ.
3
SMA-DCOUT-PL-UG
6
7
8
9
10
11
8. 12v Plugg,(kun hann)
Løs plugg (hann) som er en del av DC terminalkit (8ET-W8192-00-KT)
ATV-12VPG-00-PL
Universal tilbehør og detaljer
9. Sledstart hid light Kit 4300AX
4. Reparasjons sett for
seteknapper
Reparere knappene i stedet for å erstatte hele
setet. Monteringsverktøy og instruksjon følger
med.
SMA-SNAPS-00-KT
5. Remm og festespenne
Hurtigfeste for enkelt å flytte baggasje mellom
scootere
5
4
1.0” — Sort
SMA-LUGGE-HW-KT
1.5” — Sort
SMA-LUGGE-HW-20
SMA-HIDLT-00-00
6. Lukeknapper til setet
Legg til disse låsene for å sikre luken på opp­
bevaringsrommet under setet.. Pålitelig låsing
som er enkel i bruk også med hansker på. Selges
I par.
SMA-TRUNK-CL-SP
7. Universal styreveske
SMA-8FS43-00-00
68
Bi-Xenon High Intensity Discharge (HID) Kit
med korte kabler for scootere med avtagbare
paneler. Bi-Xenon innebærer både høy og lav
funktion innnebyget. Hver lampe har egen en
egen magnet for å endre posisjon på lampen i
lampehuset. HID pærer øker vesentlig synlighet
og gir en mer opplyst dekkning enn halogenbelysning. HID trekker også mindre strøm, 35W
tar 55W per lampe.
HID Xenon pærer holder ca 4.000 timar,
over 8 ganger mer enn OEM halogenlamper
og har en øket lystyrke på ca 300 % sammenlignet med tradisjonelle halogenlamper.
Plug and play - ingen kutting av kabler eller
borring eller fresing i maskinen. Kit modifisert
klart for Yamaha 4-takts snøscootere. 4300K
pærer brukes spesielt for best mulig sikt på snø.
10. Sled start® Fjern start
6
7
8. Universale håndtaks
beskyttere
Brukes til å forhindre skader på scooteren når
maskinen er tippet på siden for vedlikeholdsarbeid. Enkelt sagt: Sett håndtaket enden av
håndtaket på støtte slik at du får et stabilt
og trygt arbeidsmiljø. Foten er justerbar for å
passe alle ulike lengder på styret.
Blå
SMA-STAND-HB-AR
12
13. Universal håndtaksvarmere
Passer på alle 7/8” styrer
Sort
HOT-GRIPS-85-BK
Programerbar, kan starte snøscooteren per hele
time, ved valgt temperatur eller på kommando.
2 fjernkontroller, 1,4 km rekkevidde. Enkel
montering.
13
Passer på RS venture 2009 ->2014
SMA-START-04-00
Passer de fleste modeller
Sort
SMA-8GFHG-00-BK
Blå
SMA-8GFHG-00-BL
Rød
SMA-8GFHG-00-RD
Sølv
SMA-8GFHG-00-SL
Gul
SMA-8GFHG-00-YL
12. Styrestøtte
11. Manuell Scooterløft.
Løfteanordning for forstilling på snøscooter. For
verkstedbruk eller ved flytting av scooter.
8
Alle disse artikler passer eller kan tilpasses de fleste Yamaha modeller, eller tilbehør.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Blå
SMA-FRONT-LI-FT
Alle disse artikler passer eller kan tilpasses de fleste Yamaha modeller, eller tilbehør.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
69
Universaltilbehør
Universaltilbehør
1. Tennpluggholder (standard)
8. Cobra slepetau
Holder dine reserve tennplugger praktisk
på plass.
Et sterkt Scooter -til-scooter-slepetau-som
utveksler og vedlikeholder trekkraften når du
skal trekke opp en snøscooter som har kjørt seg
fast. Laget av elastisk tau som oppbevares i etn
vinylrør med kroker i begge ender.
8CR-77378-00-00
2. Yamaha pisk-antenne
SMA-SBCOB-00-00
Den mest populære pisk-antennen på markedet. Settes sammen uten bruk av verktøy, enkel
transport og lagring
ABA-POPIT-WP-00
9. Trekke Tau
1
2
3. Rullebrett for Snøscooter
A. Disse lettvekts rullebrett på hjul gjør at det
blir lett å flytte scooteren rundt, Produsert i
Aluminium med Yamaha Logo. Selges i sett à
3stk
3A
3B
4A. Yamaha Rullesete
Tillater bruk av slepetau fra 6 meters avstand.
Lagres i egen veske, Supersterk, lett, kapasitet
1100 Kg. Rattler Slepetau (SMA-SBRAT-00-00)
eller Cobra slepetau (SMA-SBC0B-00-00) som
begge selges separat.
SMA-SBSTP-00-00
4A
4B
4B. Spesialbeskyttelse for belter
5. Fjærverktøy
5
6
6. Startkabler
11. Trekke remm
Remm for å kunne trekke i skiene når om du
sitter fast.
Universaldeler
1. Isriver
Designet for mountain belte, for å forhindre at kammene bøyer seg, når rulleplater
benyttes.
Sort. Ikke på bilde
SMA-CADDY-TR-SV
SMA-SPRNG-TO-OL
11
SMA-SBTAS-00-00
Med dette praktiske rullebrettet, kan du enkelt
flytte rundt når du utfører vedlikehold eller
reparerer. Holder verktøyene på plass og lett
tilgjengelig mens du arbeider.
Den unike puch-pull konstruksjonen,gjør det
enkelt å justere fjærtrykket.
10
En kraftig scooter -til-hånd-line, Fjærende tau
som oppbevares i vinylrør. Den har en krok i
den ene enden og håntak i den andre enden.
Det maksimerer trekkraften din kropp kan yte
når du skal trekke løs en scooter som har kjørt
seg fast.
10. Forlenger line for slepatau
eller hånd trekking
B. Lettvekts rulleplater i plast
SMA-CADDY-SC-BL
4A. Blå
SMA-RLLCA-20-00
9
SMA-SBRAT-00-00
Blå
SMA-CADDY-PR-BL
Reservehjul for rullebrett ovenfor.
Sort (selges pr stk)
SMA-CADDY-PR-WH
8
Smører og kjøler ned slides ved kjøring på
hardpakkede løyper eller is. Borring kan kreves.
Kan benyttes med eller uten “Idler” ektrahjul.
Kontakt din Yamaha forhandler for ytterligere
informasjon.
OBS! Glem ikke at du ikke kan rygge med
denne Isriveren nedfellt. På grunn av dette
gjelder ingen garantier på dette produkt.
Yamaha Isrivere. (Original)
Utviklet av Yamaha
8ET-W2378-09-00
1
3. Tric® Isrivere
Passer universalt
SMA-ICESC-02-ST
Blå
SMA-ICESC-BK-00
2. Adapter til hjul på Isriver
3m lang men allikevel kompakt til å få plass i
oppbevaringsrommet
Dette adapter hvis “Idler” ekstra hjul skal
monteres. Kontakt din Yamaha forhandler for
ytterligere informasjon
Mount
SMA-ICEAD-00-00
MAR-JUMPR-CA-BL
2
3
Visste du…
70
Ta alltid med ekstra variatorrem, tennplugger,
verktøy og solide snøscooter klær.
Alle disse artikler passer eller kan tilpasses de fleste Yamaha modeller, eller tilbehør.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Visste du…
Yamahas Icebreaker kan enkelt installeres og gir ekstra smøring og kjøling, en forsikring
når du er på harde isete underlag. Laget av fleksibelt fjærstål, montert på baksiden av
skiene og forblir i sammenslått stilling til det er nødvendig med kjøling. Riverne kaster opp
is og snø i tunnelen, noe som gjør en stor forskjell på slitasje på sleider og belte.
Alle disse artikler passer eller kan tilpasses de fleste Yamaha modeller, eller tilbehør.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
71
Styrer m m
Tennplugg
1. Justerbare Styreforhøyere
Passer RX-1 2006-2010 med lav pivot
adaptor, sammen med +1,5” styre og rett styre.
Passer APEX XTX 2010-2014 med lav pivot
adaptor, sammen med rett styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med lav
pivot adaptor, sammen med +1,5” styre
og rett styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med høy
pivot adaptor, sammen med rett styre.
Passer FX Nytro RTX 2007-2014 med lav
pivot adaptor, sammen med rett styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med lav
pivot adaptor, sammen med Original
styre 1,5” (OEM)
SMA-2381A-DJ-10
For å kunne montere disse , må det
Også bestilles SMA-PVADP-TL-00 høy
Pivot Adapter eller SMA-PVADP-SH-00 lav
Pivot Adapter, som selges separat.
SMA-PVADP-TL-00
SMA-PVADP-SH-00
4
1
94701-00410-00
5A
2A
2. Faste styreforhøyer
Faste styreforhøyere i sølv og sort, tatt frem
for deg som vil ha muligheten til å finjustere
din snøscooter og tilpasse til din kjørestil. Er
beregnet for å bruke sammen med SMAPIVOT-FX-00 (selges separat).
Fast styreforhøyer 51 mm sølv
SMA-RISE2-SL-00
Fast styrforhøyer 51 mm sort
SMA-RISE2-BL-00
Passer APEX XTX 2010-2014 med FX pivot
adaptor,
Sammen med +1,5 & +3,0” styre samt
Rett styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med +1,5” & +3,0” styre
samt rett styre.
Passer FX Nytro XTX 2009-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med rett styre.
Passer FX Nytro RTX 2007-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med +1,5” styre og rett styre.
Fast styreforhøyer 102 mm sølv
SMA-RISE4-SL-00
Fast styreforhøyer 102 mm sort
SMA-RISE4-BK-00
Passer RX-1 2006-2010 med FX pivot adaptor,
sammen med +1,5” & +3,0” styre.
Passer APEX XTX 2010-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med +1,5” styre samt rett
styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med +1,5” & +3,0” styre
samt rett styre.
Passer FX Nytro RTX 2007-2014 med FX pivot
adaptor,sammen med rett styre.
Fast styreforhøyer 152 mm sølv
SMA-RISE6-SL-00
Fast styreforhøyer 152 mm sort
SMA-RISE6-BK-00
Passer RX-1 2006-2010 med FX pivot adaptor,
sammen med +1,5” & rett styre.
Passer APEX XTX 2010-2014 med FX pivot
adaptor,
Sammen med rett styre.
Passer FX Nytro MTX 2007-2014 med FX pivot
adaptor, sammen med rett styre.
2B
5B
Passer på
Alle RX-1 < -2005 ( NGK CR9E ) Alle FX Nytro 2008 ->, SR-Viper fra 2013>
94702-00409-00
Alle RX-1 2006- > og på alle Apex 2011-> ( NGK CR9EB )
94701-00411-00
Alle RS90 2005- > ( NGK CR8E )
94701-00188-00
SXV700,VK540,VT500XL,VT600/700,PZ480/500,VX750.
ET400/410,EX570,CS340,VT480,MM700,VX500/600/700,SX600/700.
94702-00384-00
SRX600/700 1998.
94702-00383-00
SRX600/700 1999 - 2002
9079E-NG007-00
Spesialtennplugg for snøscootere
94702-00403-00
Alle Phazer & Venture lite modeller.
94702-00331-00
SRX 120 2013-2014
3
Variatorremmer
Original Variatorremm
For priser og øvrig informasjon kontakt din Yamaha
forhandler.
3. Håntaksvarmere
Håntaksvarmere for bøyde styrer, løse
­element med tilhørende monterings
detaljer
SMA-HOTGP-HK-00
Håndtaksvarmere for rette styrer, løse
­element med tilhørende monterings
detaljer
SMA-HOTGP-ST-00
Passer universalt på alle 2006 og nyere
modeller.
5. Dekk lokk til styret
Solid, lettvekts billet aluminum styre klemme.
A. Solid, lett aluminium. Stemmegaffel logo
SMA-23441-BI-TF
B. Solid, lett aluminium. FX Nytro logo
SMA-23814-BI-FX
Blå
SMA-23814-BI-BL
Sort
SMA-23814-BI-BK
4. Mountainstyre med bøyde
ender
Øker styrets høyde for bedre kjørestilling.
Settet inneholder varmeelement og
Håndtak.
Passer på ‘08~09 FX Nytro MTX, ‘10~11 FX
Nytro MTX 153, ‘10~11 FX Nytro MTX SE 162.
1.5”
SMA-BAR15-WH-00
3”
SMA-BAR30-WH-00
SMA-PIVOT-FX-00
72
Artikel nr
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Model
SR-Viper
RX-1, alle
Nytro & FX Nytro, alle
Phazer, alle
RS Rage, alle
RS Vector, alle
RS Venture, alle
Venture Lite, alle
Venture Multi Purpose, alle
RS Viking
RS Viking
VK540
VK540
VK540
Modell
ET250
CS340
ET340,ET400/410,SR540,
XL540,EX570
VT480,PZ480,PZ500
VT500/600,VT500XL
VX500/600
VK540
VK540 (AP tillval)
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Year
‘14~
‘06~’11
‘06~’14
‘07~’14
Stock V-Belt
‘05~’07
‘05~’14
‘05~’14v
‘07~’14
‘07~’14
8JP-17641-00-00
8DN-17641-01-00
8DN-17641-01-00
8GK-17641-10-00
8DN-17641-01-00
8DN-17641-01-00
8DN-17641-01-00
8GK-17641-10-00
8GK-17641-10-00
‘06
‘07~’14
‘98~’10
‘11~’12
‘13~’14
8DN-17641-01-00
8GS-17641-00-00
87X-17641-00-00
89L-17641-02-00
8DN-17641-01-00
Year
1980-1984
1990-1993
1988-1992
1993-2008
Stock V-Belt
820-17641-00-00
820-17641-00-00
89X-17641-00-00
89X-17641-00-00
89L-17641-01-00
89L-17641-01-00
89L-17641-01-00
89L-17641-01-00
89L-17641-01-00
73
Støtdemper beskyttelse og overtrekk
Skvettlapper og beskyttelse
Front Shock Covers
SMA-SCVRR-FL
Blackorange
(BK)
Model
Blackwhite
(BB)
Blueorange
(BL)
Bluewhite
(BW)
Maroon Redwhite Orange
(MR)
(RD)
Fox Float AirShox
Shock Covers
Blackred
(BR)
Silverorange
(SL)
Silverwhite
(SW)
Yelloworange
(YL)
SMA-FFCVR-00-BK
Snow Flap
Fox Float Guards
SMA-FLOAT-GD
Black
(BK)
Blue
(BL)
Red
(RD)
Year
Blue
Black
8ED-77595-10-BK 8ED-77595-10-BU
Silver Yellow
(SL)
(YL)
-
Model
Red
8ED-77595-10-RD
Black
8CR-77595-10-BK
Red
8CR-77595-10-RD
Black
8GT-K7595-00-00
Blue
SMA-K7595-00-BL
Red
SMA-K7595-00-RD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Year
RX-1, Apex
‘06
RX-1, Apex XTX
‘07~’14
RX-1, Apex GT
‘06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex XTX
‘06~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex GT
‘07~’11
RX-1, Apex GT
‘06~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex RTX
‘06
RX-1, Apex RTX
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex RTX
‘07~’09
RX-1 Warrior, Attak
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak
‘06
RX-1 Warrior, Attak GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak
'07
•
•
•
RX-1, Apex LTX
‘08~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak GT
'07
•
•
•
RX-1, Apex LTX GT
‘08~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex LTX
'08~'11
•
•
•
RX-1, Apex Mountain
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex LTX GT
'08~'11
•
•
•
RX-1, Apex Mountain SE
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex Mountain
'06~'07
•
•
•
RX-1, Apex MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex Mountain SE
'07
•
•
•
RX-1, Apex MTX SE
‘08
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX
'08~'09
•
•
•
FX Nytro
‘08~’12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX SE
'08
•
•
•
FX Nytro RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro
'08~'12
•
•
•
FX Nytro RTX SE
‘09~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro RTX
'08~'14
•
•
•
FX Nytro XTX / TTX
‘09~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro RTX SE
'09~'11
•
•
•
FX Nytro MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro XTX / TTX
'09~'14
•
•
•
FX Nytro MTX SE 162 /153
‘~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX
'08~'09
•
•
•
Nytro
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX SE 162 / 153
'10~’14
•
•
•
Phazer
‘07~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nytro
'06
Phazer FX
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nytro
'07
•
•
•
Phazer RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer
'07~'09
Phazer GT
‘07~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer FX
'07
•
•
•
Phazer Mountain Lite
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer RTX
'08~'14
•
•
•
Phazer MTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer GT
'07~'11
RS Rage
‘05~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer Mountain Lite
'07
RS Rage GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer MTX
'08~'14
RS Vector LTX
08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage
'05~'07
RS Vector LTX GT
08~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage GT
'07
•
•
•
RS Vector
‘05~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX
'08~'14
•
•
•
RS Vector GT
‘06~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX GT
'08~'11
•
•
•
RS Vector Mountain
‘05~’06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector
'05~'07
RS Vector Mountain SE
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector
'08~'09
•
•
•
RS Venture
‘05~’11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector GT
'06
RS Venture GT
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector GT
'07~'11
•
•
•
RS Venture TF
‘05~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector Mountain
Venture Lite
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Venture Multi Purpose
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VK Professional
‘06~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VK540
‘98~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'05~'06
•
•
•
RS Vector Mountain SE
'06~'07
•
•
•
RS Venture
'05~'08
•
•
•
Venture Lite
'07~'09
•
•
•
Venture Multi-Purpose
'07~'09
•
•
NYHET !
Skvettlapp sort
Passer på Venture Lite, Venture Multi
Purpose, RS Venture GT / TF 2010 – 2014.
8GW-K7595-00-00
74
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
75
Plastsleider (original) og HP (high performense)
Stock Slide
Model
Year
Originale styrejern selges
enkeltvis.
Ski og Plastbelegg samt styrejern
1. Ski
High Performance Slide
Size
RX-1, Apex SE
06~’12
121”
8FU-47421-00-00
SMA-8FU92-00-HP
RX-1, Apex GT
06~’11
121”
8FU-47421-00-00
SMA-8FU92-00-HP
Passer til: Phazer MM & MTX 2007-2014, RS
Vector MM 2005-2007, RX-1 MM & MTX 2005-2010,
FX Nytro MTX 2008-2011.
Finnes også i blå og rød” BL & RD
RX-1, Apex RTX
‘06
121”
8FU-47421-00-00
SMA-8FU92-00-HP
8FK-23711-00-BK
RX-1, Apex RTX
‘07~’09
136”
8ES-47421-00-00
SMA-8ES92-00-HP
RX-1 Warrior, Attak
‘06~’07
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RX-1 Warrior, Attak GT
‘07
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RX-1, Apex LTX
‘08~’11
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
Passer til: RS Venture 2005-2011, RS Rage
2005-2007, RX-1 Warrior 2006-2008, Venture Lite
2007-2014, Multi-Purpose 2007-2014.
RX-1, Apex LTX GT
‘08~’11
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
8FM-23711-00-BK
RX-1, Apex XTX
'11~’14
153”
8HL-47421-00-00
SMA-8HL92-00-HP*
RX-1, Apex Mountain
‘06~’07
162”
8FS-47421-00-00
SMA-8FS92-00-HP*
RX-1, Apex Mountain SE
‘07
162”
8FS-47421-00-00
SMA-8FS92-00-HP*
RX-1, Apex MTX
‘08~’09
162”
8FS-47421-00-00
SMA-8FS92-00-HP*
RX-1, Apex MTX SE
‘08
162”
8FS-47421-00-00
SMA-8FS92-00-HP*
FX Nytro
‘08~’11
121”
8GL-47421-00-00
SMA-8GL92-00-HP
FX Nytro RTX
‘08~’14
121”
8GL-47421-00-00
SMA-8GL92-00-HP
FX Nytro RTX SE
‘09~’11
144”
8GL-47421-00-00
SMA-8GL92-00-HP
FX Nytro XTX / TTX
‘09~’14
153”
8HL-47421-00-00
SMA-8HL92-00-HP*
FX Nytro MTX 153
‘08~’14
153”
8HA-47421-00-00
SMA-8HA92-00-HP*
FX Nytro MTX SE 162
‘10~’14
162”
8HR-47421-00-00.
SMA-8HR92-00-HP*
Nytro
‘06~’07
121”
8ES-47421-00-00
SMA-8ES92-00-HP
Phazer
‘07~’09
121”
8GC-47421-00-00
SMA-8GC92-00-HP
Phazer FX
‘07
121”
8GC-47421-00-00
SMA-8GC92-00-HP
Phazer RTX
‘08~’14
121”
8GC-47421-00-00
SMA-8GC92-00-HP
Phazer GT
‘07~’11
144”
8GC-47421-00-00
SMA-8GC92-00-HP
Phazer Mountain Lite
‘07
144”
8FK-47421-00-00
SMA-8FK92-00-HP
Phazer MTX
‘08~’14
136”
8FK-47421-00-00
SMA-8FK92-00-HP
RS Rage
‘05
136”
SMA-8CW92-70-BK
SMA-8CW92-70-HP
RS Rage
‘06~’07
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RS Rage GT
‘07
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RS Vector LTX
‘08~’14
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RS Vector LTX GT
‘08~’11
136”
8FT-47421-00-00
SMA-8FT92-00-HP
RS Vector
‘05
121”
8ES-47421-00-00
SMA-8ES92-00-HP
RS Vector
‘06~’09
121”
8FU-47421-00-00
SMA-8FU92-00-HP
Passer til FX Nytro ER 2008-2011, FX Nytro RTX /
SE 2009-2011, FX Nytro XTX 2009-2011, Phazer ER
2007-2009, Phazer FX 2007, Phazer RTX 2008-2014,
Phazer GT 2007-2014.
RS Vector GT
‘06~’11
121”
8FU-47421-00-00
SMA-8FU92-00-HP
8EX-23711-00-BK
RS Vector Mountain
‘05~’06
162”
8FK-47421-00-00
SMA-8FK92-00-HP
RS Vector Mountain SE
‘06~’07
144”
8FS-47421-00-00
SMA-8FS92-00-HP
RS Venture
‘05~’11
144”
8ET-47421-00-00
SMA-8ET92-00-HP
RS Venture GT
‘07~’14
144”
8ET-47421-00-00
SMA-8ET92-00-HP
RS Venture TF
‘05~’14
151”
8FM-47421-00-00 (FR)
8FM-47424-00-00 (RR)
SMA-8EP92-70-HP (FR)
Venture Lite
‘07~’14
144”
8ET-47421-00-00
SMA-8ET92-00-HP
Venture Multi-Purpose
‘07~’14
144”
8ET-47421-00-00
SMA-8ET92-00-HP
VK Professional
‘06~’12
156”
SMA-8CW92-70-BK (FR)
8AC-47424-00-00 (RR)
SMA-8CW92-70-HP (FR)
8AC-47424-00-00( RR)
SMA-8JHDS-00-00
VK540
‘98~’12
156”
SMA-8CW92-70-BK (FR)
8AC-47424-00-00 (RR)
SMA-8CW92-70-HP (FR)
8AC-47424-00-00 (RR)
Til disse Dual ski passer spesielle styrejern:
OBS! Det går med 2 par til 1 scooter!
Passer til: RS Viking 2006-2012, FX Nytro XTX
2009-2012, Apex XTX 2011-2014, RS Venture 20122014.
8FN-F3711-00-00
Passer til: Ny for RS Viking 2013~2014.
8JE-F3730-00-00
Passer til: VK540 2005-2012.
8AC-23711-00-BK
Sterkere en herdet stål, aluminium , ja til og med
titan. Tåler ekstrem friksjon og varme. Innlegg er
plasert en 45-graders vinkel over hele siden for
stabil og jevn slittasje.
Finnes i 144” lengde, kan lett kappes ned til 121”,
128” samt 136”
8JD-23711-00-00
Passer til: Apex SE 2011, Apex XTX 2011.
8HG-23711-00-BK
Passer til: Apex XTX 2012-2014, RS Vector LTX
2013~2014, FX Nytro XTX 2012. FX Nytro ER 2012.
8HV-F3711-00-00
2. Ny dobbeltski
A. For maksimal antidarting, med ddobble styrejern.
Passer til : FX Nytro RTX 2013~2014, FX Nytro XTX/
TTX 2013~2014.
Passer også: Alle RX-1 & Apex 2003-2014, FX Nytro
2003-2012, RS Venture 2003-2014, Phazer 2003.
B. Rundstål 9 mm uten koromant (9 mm-0”)
selges i 1par.
SMA-8JH31-01-00
Rundstål 9 mm med 2” koromant (9 mm-2”)
selges i 1par.
SMA-8JH31-02-00
2. Hvite sleider UHMW 164 cm
Beregnet for FX nytro MTX 153” & 162”. Kan
selvfølgelig kappes ned til de øverige lengder
for tilpassing til alle maskiner.
YA16U
3. MT9 GYT-R®ski
Passer på: Apex, RS Vector, Phazer, FX Nytro, RS
venture 2006 og nyere.
SMA-23711-00-BK
1
GYT-R®styrejern
Til dissa skiene passer kun GYT-R®styrejern
se nedenfor:
Rund 9 mm 3” koromant
SMA-F3731-30-09
Rund 11 mm 3” koromant
SMA-F3731-30-00
Rund 11 mm 6” koromant
SMA-F3731-60-00
Firkantet 11x11 mm 3” koromant
SMA-F3731-30-03
Firkantet 11x11 mm 6” koromant
SMA-F3731-30-04
2A
Passer til: Ny for VK540 2013~2014.
NYHETER!
1. Dupont® slides 144”
Totaltek® ”utility” styrejern
1
SMA-SLIDE-16-40
Rundstål 11mm med 4” koromant (11mm-4”)
selges i 1par.
SMA-8JH31-03-00
Skibytte
2B
Artikkler som går med ved skibytte 8FK til Øvrige
modeller også eldre.
SMARTXSKICHANGE
Svart skid byte:
8FK2371100BK
2
SMAHANDLMTKT
2
901051010600
2
903871003600
2
903871602200
2
903871602300
2
Arikler som går med ved skibytte 8FK til FX
Nytro MTX 2012 års modell (artikkel nummer for
komplett skibytte SMAMTXSKICHANGE)
SMAMTXSKICHANGE
Sort ski bytte:
8FK2371100BK
2
YA13R
1
8DM2371200BK
2
SMAHANDLMTKT
2
9571708300SC
8
8EK2375100SC
8
90201086P8SC
8
9018510154SC
2
9149020025SC
2
3
4
4. Snowtracker Semi-Aggressive 6
Styrestabilisator til snøscooter, dette består av
U-blad til hver ski som arbeider sammen med
styrejern med koromant(kan ikke selges separat)
for å forbedre styrekontrollen ved hardt underlag
og isbelagte vann. OBS! styrejern og U-blad selges
altså separat. U.blad selges kun i par.
SMA-20412-00-00
SMA-20413-00-00
Firkantstål 11 mm med 6” koromant (11 mm-6”)
selges i 1par.
SMA-8JH31-04-00
SMA-DPSSR-00-00
2
76
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
77
Ski og Håndtak (også plastbelegg)
Styrejern std og Koromant Totaltek
1. Skihåndtak
Model
Til ski ovenfor kan disse håndtak nedenfor
benyttes. Selges pr stk.
8DM-23712-00-BK Håndtag sort
8DM-23712-00-BU Håndtag blå
8DM-23712-00-RD Håndtag rød
8DM-23712-00-YL Håndtag gul
Year
Original styrstål
(säljes i styck)
8HG-23731-00-00
Yamaha anbefaler i tillegg til originale styrejern, også
Totaltek styrejern.
RX-1, Apex SE
~’12
RX-1, Apex X-TX
~’13~’14
RX-1, Apex
‘06~’11
8DM-23731-00-00
RX-1, Apex GT
‘06~’11
8DM-23731-00-00
RX-1, Apex RTX
‘06~’09
8DM-23731-00-00
RX-1 Warrior, Attak
‘06~’07
8DM-23731-00-00
RX-1 Warrior, Attak GT
‘07
8DM-23731-00-00
YA02S,YA04S YA09T
RX-1, Apex LTX
‘08~’11
8DM-23731-00-00
‘08~’11
8DM-23731-00-00
Sport/Touring
RX-1, Apex LTX GT
RX-1, Apex Mountain
‘06~’07
SMAF3731EN00
RX-1, Apex Mountain SE
‘07
SMAF3731EN00
RX-1, Apex MTX
‘08~’09
SMAF3731EN00
RX-1, Apex MTX SE
‘08
SMAF3731EN00
Selges pr stk.
FX Nytro
‘08
8DM-23731-00-00
ACC-50010-02
VK540 1988-1992
ACC-50010-89
FX Nytro
‘09~’11
8GK-23731-00-00
YA06R,YA07R,YA08R,YA09R,YA10R,YA12R,YA13R,YA14R
FX Nytro RTX
‘08
8EK-23731-01-00
‘09~’10
8GK-23731-00-00
Racing
FX Nytro RTX
FX Nytro RTX SE
’11
8EK-23731-01-00
FX Nytro RTX SE
‘12
8HG-23731-00-00
FX Nytro XTX
‘09~’12
8GP-23731-00-00
FX Nytro RTX/STX/TTX inre stål
‘13~’14
8JH-23731-00-00
FX Nytro RTX/STX/TTX yttre stål
‘13~’14
8JH-23732-00-00
YA12N,YA13N,YA14N
FX Nytro MTX
‘08~’11
8GP-23731-00-00
FX Nytro MTX SE 153
‘08~‘11
8GP-23731-00-00
Sprint
RX-1, RX-1 MM
ACC-50010-RX
FX Nytro MTX SE 162
‘08~‘11
8GP-23731-00-00
FX Nytro MTX
‘12~’14
8HR-23731-00-00
SX Viper,PZ/VT 2001->
ACC-50010-SX
Nytro
‘06~’07
8DM-23731-00-00
Phazer
‘08~’14
8GK-23731-00-00
Phazer FX
‘07
8GK-23731-00-00
Phazer RTX
‘08~’11
8GK-23731-00-00
Phazer GT
‘07~’11
8GK-23731-00-00
Phazer Mountain Lite
‘07
8GP-23731-00-00
Phazer MTX
‘08~’14
8GP-23731-00-00
RS Rage
‘05
8EN-23731-01-00
RS Rage
‘06~’07
8DM-23731-00-00
Vmax500/600/700, SX, MM 1997-2000.
8CV-23732-11-RD
rød
RS Rage GT
‘07
RS Vector LTX
08~’09
FX Nytro RTX 08’ , APEX ’06~14,
RX-1 Warrior ’08~10,
RS Vector LTX GT
09
8GK-23731-00-00
RS Vector LTX
‘13~’14
8HG-23731-00-00
SMA-8ESSK-75-BK
RS Vector
‘05~’07
8DM-23731-00-00
FX Nytro ’08~14, FX Nytro RTX ’09~14,
FX Nytro XTX ’09~14.
RS Vector
‘08~’09
8GK-23731-00-00
RS Vector GT
‘06~’07
8DM-23731-00-00
RS Vector GT
‘08~’11
8GK-23731-00-00
RS Vector Mountain
‘05~’06
SMAF3731EN00
RS Vector Mountain SE
‘06~’07
SMAF3731EN00
RS Venture
‘05~’08
8EN-23731-01-00
RS Venture GT
‘08~’14
8EN-23731-01-00
YA15U, YA16U
Venture Lite
‘07~’14
8GP-23731-00-00
Venture Multi Purpose
‘07~’14
8GP-23731-00-00
Utility
VK Professional
‘06~’12
SMAF3731EN00
VK Professional
‘13~’14
8JD-23731-00-00
VK540
‘05~’12
SMAF3731EN00
VK540
‘13~’14
8JD-23731-00-00
2. MT9 GYT-R®skida
Selges pr stk
Passer på: Apex, RS Vector, Phazer, FX Nytro, RS
venture 2006 og nyere.
SMA-23711-00-BK
1
3. Plastbelag
2
VT 480, VK540 1993-1996, PZ480, ET410.
ACC-50010-VT
VMX,XTC,700MM, SX700, VT700. 1997-98.
ACC-50010-97-SV
VT500XL, PZ500,
ACC-50010-XL
3
VK540 III 1999->
ACC-50010-99
RS Viking 2006->
ACC-50010-RS
VX500/600/700,SX,MM. 1997-2000.
8CV-23732-11-BK sort
SMA-8EXSK-75-BK
RS Viking 2006 – 2012 samt Venture MP 20072013
SMA-8FNSK-11-BK
SMAF3731EN00
SMAF3731EN00
8EN-23731-01-00
Totaltek har mer en 20 års erfaring med produksjon av styrejern og deres sortiment er det største i verden.De ha styrejern for alle typer kjøring, fra touring
til den mest aggressive racing. Det finnes 5 forskjellige utgave som nedenfor er
beskrevet.
Sport og touring-modellene er det beste valget for Yamaha TSS front dempere
fordi maskinen blir letthåndterlig. Dette stårejern er egnet for folk som ikke har
krefter til å kontrollere aggressive ski stål, men selvsagt ønsker fortsatt å komme
ut og kjøre i løypa og nyte livet. 10 mm tykt stål med 5 stk 90 graders Koromantklosser. Totallengden på Koromant er 127 mm.
Vår mest populære modell styrejern for sport og konkurranse bruk. Hvis du er
usikker på hva er best for deg, velg racing. To av tre kunder kjøpe denne modellen. 12 mm tykt stål med 8 stk 90 graders Koromant-klosser. Totallengden på
Koromant er 204 mm.
Sprint er et godt kompromiss mellom den aggressive og lette styringen i “snocross” og lettere kontroll i “racing”. Vi anbefaler dette styrejernet for moderne
snøscootere med lang fjæringsvei. Når skiene er holdt nede av støtdempere,
fungerer det godt også med en kortere Koromant. 12 mm tykt stål med 4 stk 75
graders Koromant-klosser. Totallengden på Koromant er 130 mm.
YA10C,YA12C,YA13C
SnoCross
SnoCross er Totaltek mest allsidige modell for racing og aggressive løypekjøring.
SnoCross brukes av de fleste profesjonelle sjåfører i snocross World Cup og i det
finske nasjonale enduro mesterskap. SnoCross er for førere av maskiner med hitech fjæring og perfekt balansert chassis. 12 mm tykt stål med 6 stk 75 graders
Koromant-klosser. Totallengden på Koromant er 195 mm.
YA10X,YA12X
Extreme
Disse styrejern i stål til de mest krevende situasjoner der presis styring er
avgjørende. Vår Extreme Ski stål er ditt valg hvis du har 32 mm eller høyere kammer eller også med pigger i beltet.Begge sider av dette styrejernet er slip flate
for ennå bedre styring. 13 mm tykt stål med 6 stk 90 graders Koromant-klosser.
Totallengden på Koromant er 192 mm.
Nye styrejern for arbeidsscootere. Disse styrejernene er en kombinasjon av
“Touring” stålets gunstige pris, og den eksakte styringen man får ved bruk av
“ekstreme stål”. Skiene får en mer eksakt og direkte styring med bruk av disse
styrejernene.
13 mm tykt stål med 5 stk 90 graders koromant-blokker. Total lengde på
­koromant er 127 mm.
Se neste side for hvilke styrejern som passer til din snøscooter.
Visste du…
78
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Dine styrejern slites ut etter en stund, dette får negativ effekt på streevnen på din
snøscooter. Kjører du mye på løyper er det viktig og alltid ha skarpe styrejern.
Yamaha tilbyr derfor Koromant-styrejern fra Totaltek i varierende Lengder,
­diameter og design for å passe til ulike modeller og kjøreforhold.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
79
Totaltek
80
Alle Totaltek-styrejern selges i par.
Snowmobile model
Year model
CS 340 Ovation
EX 570 Exciter II
EX 570 Exciter II ST
EX 570 II Exciter SX
PZ 480 Phazer
PZ 480 Phazer II
PZ 480 Phazer II ST
SR 540 SRV
VK 540 Viking
VX 540 Vmax
XL-V 540
ET 410 Enticer
ET 410 Enticer TR
VK 540 II Viking
VK 540 III
VT 480 Venture
VT 480 Venture TF
VT 480 Venture TR
VX 500 DX Vmax
VX 500 ST Vmax
VX 500 Vmax
VX 500 XT Vmax
VX 600 DX Vmax
VX 600 ST Vmax
VX 600 Vmax
VX 600 XT Vmax
VT 500 Venture
VT 600 Venture
VT 700 Venture
VX 500 Vmax
VX 500 XTC Vmax
VX 600 ER Vmax
VX 600 SX Vmax
VX 600 XTC Vmax
VX 700 SX Vmax
VX 700 Vmax
VX 700 XTC Vmax
SRX 600
SRX 700
SRX 700 MM
PZ 500 Phazer
VT 500 XL Venture
700 MM
PZ 500 ML Phazer
SRX 700
SX 500 R
SX 600 R
SX 700 R
FX Nytro
FX Nytro ER
FX Nytro R-TX
FX Nytro RTX ER
FX Nytro RTX ER 40th
FX Nytro R-TX SE
Phazer FX
Phazer GT
Phazer R-TX
PZ 500 Phazer
RS Vector ER
RS Vector ER SP
RS Vector SP Bad Boy
RX-1 ER
RX-1 ER GT
1989 - 1991
1991 - 1992
1993
1993
1984 - 1989
1990 - 1993
1993 - 1996
1985 - 1986
1988 - 1992
1983 - 1986
1985 - 1988
1993 - 1995, 1997
1996, 1998 - 2001
1993 - 1998
1999 - 2004
1992 - 1993
1993, 1998 - 2001
1996 - 1998
1995 - 1996
1996
1994 - 1996
1994 - 1996
1996
1994 - 1996
1994 - 1996
1996
1997 - 2000
1997 - 2000
1998 - 2000
1999
1997 - 1998
1999 - 2000
1997
1997 - 1998
1997
1999
1998
1998 - 1999
1998 - 1999
1998
1999 - 2000
1999 - 2000
2001 - 2002
2000
2000 - 2002
2000 - 2001
2000 - 2002
2000 - 2001
2009
2008
2009 - 2010
2008
2008
2009 - 2011
2007
2007
2008 - 2013
2001
2005 - 2006
2006
2007
2005 - 2006
2006
Screws
Sport / Touring
Utility
Racing
SpriNt
snoCross
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
4
YA-02S
3
YA-04S
3
YA-04S
3
YA-04S
3
YA-04S
3
YA-04S
3
YA-04S
3
YA-04S
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-06R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-07R
4 YA-08R
4 YA-08R
4 YA-08R
4
YA-09T
4
YA-09T
4 YA-10R
4 YA-10R
4 YA-10R
4 YA-10R
4 YA-10R
4 YA-10R
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
4 YA-12R YA-12N YA-12C
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
Totaltek
Snowmobile model
Alle Totaltek-styrejern selges i par.
Year model
Screws
Sport / Touring
Utility
Racing
SpriNt
snoCross
RX-1 ER SP
2006
4 YA-12R YA-12N YA-12C
RX1 GT
2007
4 YA-12R YA-12N YA-12C
RX-1 GT 40th
2008
4 YA-12R YA-12N YA-12C
RX-1 RTX
2008
4 YA-12R YA-12N YA-12C
RX1 SP
2007
4 YA-12R YA-12N YA-12C
SXViper 700
2002 - 2004
4 YA-12R YA-12N YA-12C
SXViper 700 ER
2002 - 2004
4 YA-12R YA-12N YA-12C
Viper Venture 600
2004
4 YA-12R YA-12N YA-12C
Viper Venture 700
2004
4 YA-12R YA-12N YA-12C
VT 500 XL Venture
2001 - 2008
4 YA-12R YA-12N YA-12C
VT 600 Venture
2001 - 2003
4 YA-12R YA-12N YA-12C
VT 700 Venture
2001 - 2003
4 YA-12R YA-12N YA-12C
Apex X-TX
2011 - 2013
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro MTX
2009
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro M-TX 153
2014
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro M-TX 162
2014
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro MTX ER
2008
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro M-TX SE 162
2010 - 2011
4 YA-13R YA-13N YA-13C
FX Nytro X-TX
2009 - 2012
4 YA-13R YA-13N YA-13C
Phazer Mountain Lite
2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
Phazer M-TX
2008 - 2014
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Rage
2005 - 2006
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Rage GT
2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Vector LTX GT
2008 - 2009
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Vector MM
2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Vector Mountain
2005 - 2006
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Venture
2005 - 2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Venture GT
2007 - 2013
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Venture TF
2005 - 2014
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RS Viking Professional
2006 - 2012
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX Warrior
2005 - 2006
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX Warrior GT
2008 - 2010
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX Warrior GT 40th
2008
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1
2003
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 ER
2003 - 2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 LE
2003 - 2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 MM
2003 - 2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX1 Mountain
2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 M-TX
2009 - 2010
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 MTX 40th
2008
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 Warrior
2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX1 Warrior GT
2007
4 YA-13R YA-13N YA-13C
RX-1 Warrior LE
2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
SXViper 700 MM
2003 - 2004
4 YA-13R YA-13N YA-13C
Venture Lite
2007 - 2013
4 YA-13R YA-13N YA-13C
Venture Multipurpose
2007 - 2014
4 YA-13R YA-13N YA-13C
VK 540 III Viking
2005 - 2012
4 YA-13R YA-13N YA-13C
Apex SE
2011 - 2013
4 YA-14R YA-14N
FX Nytro R-TX
2012
4 YA-14R YA-14N
RS Vector L-TX
2013
4 YA-14R YA-14N
FX Nytro M-TX 153 X-Ride
2012 - 2013
3
YA-15U
FX Nytro M-TX 162
2012 - 2013
3
YA-15U
Apex X-TX 2014
2
YA-16U
FX Nytro R-TX
2013
2
YA-16U
FX Nytro T-TX 2013
2
YA-16U
FX Nytro X-TX 1.75 2013 - 2014
2
YA-16U
Phazer R-TX 2014
2
YA-16U
Phazer X-TX 2014
2
YA-16U
RS Vector L-TX 2014
2
YA-16U
RS Viking Professional
2013 - 2014
4 YA-17R
VK 540 IV
2013 - 2014
4 YA-17R
SR Viper X-TX-SE
2014
4 YA-18R YA-18N
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
81
Boggi-hjul i aluminium
Boggi-hjul i aluminium
Billet Tuning Fork
SMA-BILWH-TF
Large 7”
(LG)
Model
Small 5”
(SM)
Billet 5-Spoked
SMA-BILWH-5S
Large 7”
(LG)
Small 5”
(SM)
Billet Mesh
SMA-BILWH-MS
Large 7”
(LG)
Small 5”
(SM)
Guidehjul m
stämgaffel*
Marginal Snow Wheel Kit
SMA-8FP9500-SC
SMA-8FT9500-SC
SMA-8FA9500-SC
SMA-BILWHTF-10
Year
1. Billet Tuning Fork
Large 7” (LG)
Small 5” (SM)
SMA-BILWH-TF
2. Billet 5-Spoked
Large 7” (LG)
Small 5” (SM)
RX-1, Apex
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex GT
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex RTX
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex LTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex LTX GT
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex Mountain
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex Mountain SE
‘07
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX SE
‘08
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX SE
‘12
•
RX-1, Apex X-TX
‘12
•
FX Nytro
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
sett til RS Viking
FX Nytro RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
SMA-VKPRO-WH-KT
FX Nytro RTX SE
‘09~’14
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro XTX
‘09~’14
•
•
•
•
•
•
•
Marginal Snow Wheel Kit
FX Nytro MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
SMA-8FT95-00-SC
FX Nytro MTX SE 153
‘10~‘14
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX SE 162
‘10~‘14
•
•
•
•
•
•
Nytro
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
Phazer
‘07~’09
•
•
•
•
•
•
•
5. Guidehjul m stemmegaffel
Phazer FX
‘07
•
•
•
•
•
•
•
Stort hjul passende til ”MONO Shock II
Phazer RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
Phazer GT
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
SMA-BILWH-TF-10
Phazer Mountain Lite
‘07
•
•
•
•
•
•
•
Phazer MTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage
‘05~’07
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX
08~’09
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX GT
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
RS Vector
‘05~’09
•
•
•
•
•
•
RS Vector GT
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
RS Vector Mountain
‘05~’06
•
•
•
•
•
•
RS Vector Mountain SE
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture
‘05~’14
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture GT
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture TF
‘05~’14
•
•
•
•
•
•
•
Venture Lite
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
Venture Multi Purpose
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
VK Professional
‘06~’14
•
•
•
•
•
•
Stort hjul ideelt for ”MONO Shock II”.
Visste du…
82
•
•
•
•
3
4
Large 7” (LG)
Small 5” (SM)
SMA-BILWH-MS
•
•
4. Billet Wheel Bushing
SMA-8FP95-00-00
•
•
2
3. Billet Mesh
•
•
1
SMA-BILWH-5S
•
Marginal Snow wheel
SMA-8FA95-00-SC
5
•
•
•
•
•
•
I alle tilbehørs boggie og vendehjul er lager inkludert.
Mange av de små boggi-hjul som er vanlig på Yamaha snøscootere har inkappslede
lager som betyr at du må bytte hele hjulet når hjullagrene er utslitt. Yamaha har
et bredt sortiment av hjul utstyrt med utskiftbare lager. Dette er standard lager og
tilgjengelig hos din lokale Yamaha-forhandler. Tilbehørshjulene kan redusere dine
vedlikeholdskostnadene på lang sikt.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
83
Boggi og Vendehjul i plast
Boggi og Vendehjul i plast
1. Spoked Idler Bogey
Spoked Idler Bogey
SMA-8FP38-01
Model
Year
Yellow
(YL)
Silver
(SL)
Black
(BK)
Blue
(BL)
Spoked Rear Axel Guide
SMA-8FP38-02
Red
(RD)
Yellow
(YL)
Silver
(SL)
Black
(BK)
Blue
(BL)
Stock-Style Rear Axle Guide
SMA-8EK38-02
Red
(RD)
Red
(RD)
Silver
(SL)
Blue
(BL)
Yellow
(YL)
Original utseende boggiehjul
SMA-8EK38-01
Closed Rear Axle
Guide 8DF-47550-01
Blue
(BL)
Silver
(SL)
Red
(RD)
Silver
(SL)
Yellow
(YL)
Blue
(BL)
Black
(BK)
Fourth Wheel
Kit
SMA-WHEEL-KT-05
Yellow (YL)
Silver (SL)
Black (BK)
Blue (BL
Red (RD)
SMA-8FP38-01
2. Spoked Rear Axel Guide
RX-1, Apex
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex GT
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex RTX
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1 Warrior, Attak GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex LTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yellow (YL)
Silver (SL)
Black (BK)
Blue (BL
Red (RD)
RX-1, Apex LTX GT
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SMA-8FP38-02
RX-1, Apex Mountain
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex Mountain SE
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RX-1, Apex MTX SE
‘08
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro RTX SE
‘09~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro XTX
‘09~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX SE 153
‘10~‘14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FX Nytro MTX SE 162
‘10~‘14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nytro
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer
‘07~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer FX
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer RTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer GT
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer Mountain Lite
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phazer MTX
‘08~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage
‘05~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Rage GT
‘07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector LTX GT
‘08~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector
‘05~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector GT
‘06~’09
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector Mountain
‘05~’06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Vector Mountain SE
‘06~’07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture
‘05~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture GT
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RS Venture TF
‘05~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Venture Lite
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Venture Multi Purpose
‘07~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VK Professional
‘06~’14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
3. Stock-Style Rear Axle Guide
Yellow (YL)
Silver (SL)
Blue (BL
Red (RD)
SMA-8EK38-02
4. Originalutseende boggiehjul
Yellow (YL)
Silver (SL)
Blue (BL
Red (RD)
SMA-8EK38-01
5. Closed Rear Axle Guide
8DF-47550-01-BK
8DF-47550-01-SL
8DF-47550-01-BL
6. Fourth Wheel Kit
SMA-WHEEL-KT-05
Spoked Idler Bogey wheel
130 mm
Black (BK)
Blue (BL)
Red (RD)
Silver (SL)
SMA-8HF38-01
Universal passer alle!
1. “Anti Bottoming Kit”
Dette kit gir deg hardere boggiefjæring
Black (BK)
Blue (BL)
Red (RD)
Silver (SL)
Passer Phazer M-TX <- 2011, Phazer R-TX <2011, Phazer GT <- 2011, FX Nytro R-TX <- 2011
FX Nytro X-TX <- 2011
SMA-BUMPS-TO-PS
SMA-8HF38-20-BK
2. Marginal snow wheel kit
Passer på alle 1997 och nyere maskiner.
SMA-8FA95-00-SC
84
Spoked Rear Axel Guide wheel
178 mm
1
2
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
85
Yamalube Oljer
Beskrivelse
Beskrivelse
Artikel nummer
Spesifikasjon
FP/ Størrelse
Antal / FP
Motorolje 4-takt
Yamalube SMB 4T
Yamalube SMB 4T
YMD670400101
YMD670400401
0W-30
0W-30
1
4
Yamalube SMB 4T
YMD670402000
0W-30
20
1
Yamalube SMB 4T
YMD670402080
0W-30
208
1
Artikkel nummer
Spesfikasjon
Yamalube Coolant
YMD650490092
FP / Størrelse
Antall / FP
20
1
Yamalube Brake Fluid
YMD650490101
DOT5
500 ml
12
Yamalube Brake Fluid
YMD650490111
DOT4
500 ml
12
Engine Degreaser
YMD65049A071
400 ml
12
Brake Cleaner
YMD65049A081
400 ml
12
Contact Cleaner
YMD65049A091
400 ml
12
Wheel Bearing Grease
YMD650490171
250 ml
12
Carburettor Cleaner
YMD65049A101
400 ml
12
Premium Chain Cleaner Gel
YMD65049A031
300 ml
6
Pro-Active Cleaning Gel
YMD560490021
1
6
Pro-Active Cleaning Gel
YMD650490041
25
Prisma Silicon Spray
YMD65049A041
300 ml
6
Power Shield Spray
YMD65049A051
300 ml
6
Paint & Plastic Polish
YMD650490061
220 ml
12
Perfect Helmet Interior
YMD65049A060
300 ml
P-Neutral Visor & Helmet Cleaner
YMD650490071
100 ml
Plug 25L Container
YMD65049P020
1
6
12
3
High Performance Snowmobile Grease
ACCSMBPF14CS
400 gr
10
Snowmobil Premium Chain Case lube
ACCCHNCSLUBE
250 ml
24
12 4
Motorolje 2-takt
Olje filter til nyere snøscootere nedenfor:
Yamalube SMB 2T
YMD670210101
1
12
Yamalube SMB 2T
YMD670210401
4
4
Passer alle PZ, FX, RS 2005-2013
5DM-13440-00-00
Preservation Oil Spray 400ml English lable
ACC110001515
400 ml
12
Passer alle RX-1 2003-2005
5GH-13440-30-00
Konserveringsolje spray (spray) Swedish lable
ACC110001512
400 ml
12
Passer alle RX-1 2006-2013
5GH-13440-50-00
Kedjespray
Platinum Chain Spray
YMD65049A011
Platinum Chain Spray Pocket
YMD65049A021
300 ml
6
75 ml
12
Övriga produkter
Grizzly Grease
ACCULTRAGRSE
80 Z
1
Yamalube Coolant
YMD650490082
1
12
På lite snø og isete forhold er en høy risiko for
forbrenning snøscooter plastsleider. Yamaha
tilbyr et originalt WHEELKIT (se side 83) som leveres komplett og klar til å montere. Disse ekstra
hjul reduserer trykk og friksjon mellom beltet og
plastsleidene. Installasjon av disse vil spare deg
for tid og penger.
86
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
OBS! Noen artikler er bestillingsvare, kontakt din forhandler for informasjon om leveringstid.
87
www.yamaha-motor.se
Disclaimer
”Alle snøscootere er bygget for bruk til sitt spesielle formål. For best holdbarhet og pålitelighet, men
fremfor alt for sikkerheten til sjåføren, bør du aldri overstiger de begrensninger i kapasitet, hastighet
eller andre begrensninger oppgitt i brukerhånboken. Ta kontakt med forhandleren når du kjøper en
snøscooter for et bestemt bruk.
Bruk alltid riktig bekledning og verneutstyr, inkludert hjelm. Kjør alltid på en forsvarlig måte i henhold
til dine egne begrensninger og av hensyn til miljøet, landskapet og de lover som gjelder. Alle sjåførene
i denne brosjyren er profesjonelle sjåfører. Ikke prøv å etterligne dem. Spesifikasjoner, dimensjoner og
andre tekniske data kan endres uten varsel og modellene som er vist her er bare til illustrasjon og ikke
bindende design beskrivelser av produktet. Noen modeller er vist med ekstrautstyr. Modell Programmer og fargealternativer kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler for mer informasjon.
Dette dokumentet inneholder mange av de verdifulle varemerker og servicemerker eid og brukt av
Yamaha i verden. Disse ,merker og produktnavn er brukt kun for identifikasjon av denne informasjon,
og referanser til navn, merker, produkter eller tjenester fra tredjeparter er ikke, eller til å forstå som
ansvar, assistanse eller anbefalinger fra tredjepart av slike produkter eller tjenester.”
Yamaha anbefaler på det sterkeste å benytte originale tilbehør og
bekledning. Ta kontakt med din Yamaha forhandler eller sjekk våre
hjemmesider.
www.yamaha-motor.no
Forhandler:
Yamaha Motor Scandinavia AB
Sverige - Norge - Danmark
Telefon: +47 64 97 94 00
www.yamaha-motor.no
Yamaha forbeholder seg retten til å justere prisene, med bakgrunn i
omstendigheter som er utenfor vår kontroll.
Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner.
Trykket på klorfritt papir.
SMBACC14NO