Slå ring om ekteskapet og barnet!

Download Report

Transcript Slå ring om ekteskapet og barnet!

Samtidig med kommunevalget er det valg på bispedømmeråd og Kirkemøte.
Her er to gode grunner for å bruke stemmeretten din ved KIRKEVALGET 11. og 12. september:
Slå ring om ekteskapet og barnet!
“Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende
etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.” Biskopene i 1997
2004 og 2005: To enstemmige bispemøter avviste
planene om en kjønnsnøytral ekteskapslov.
2006: Av Lærenemndas 20 medlemmer understreket
16 at ekteskapet mellom mann og kvinne står i en særstilling og ikke kan sidestilles med likekjønnet samliv.
2007: 83% av Kirkemøtet avviste regjeringens forslag
om kjønnsnøytral ekteskapslov. (Loven ble vedtatt av
Stortinget i 2008 på tross av massiv kirkelig motstand.)
2011: Nærmere halvparten av kandidatene til Kirke-
møtet ønsker å sette strek over det kirken hittil har lært
om ekteskapet og barns rett til far. De vil i stedet innføre
ekteskapsliturgi for personer av samme kjønn. Kirken kan
få en helt ny lære om ekteskap, familie og barn.
Den nye vranglæren:
•
•
Slik gjør du på valgdagen
– hvis du vil følge våre anbefalinger:
1. Finn ditt bispedømme nedenfor.
Ekteskapet kan være for
andre enn mann og kvinne.
Barn trenger ikke far.
En “medmor” er like bra.
Ta med deg navnelisten til valglokalet.
2. På stemmeseddelen er det en tom rute foran hvert
navn. I ruten skriver du inn tallet som står ved
de anbefalte kandidatene nedenfor. Stem på alle.
Hvis ekteskapet og barns rett til far er viktig for deg,
anbefaler vi at du stemmer på disse kandidatene i ditt bispedømme:
Oslo
Tunsberg
Stavanger
Møre
Sør-Hålogaland
1. Hegstad, Harald
1. Bratsberg, Ingjerd S.
1. Lindø, Svein Arne
1. Aukan, Modulf
1. Sivertsen, Unny Nome
2. Kvalbein, Aud
2. Holby, Timea Bakay
2. Grastveit, Marie Klakegg
2. Isene, Målfrid Synnøve
2. Fjærvoll, Dag Jostein
3. Skaaheim, Anfin
3. Hedberg, Ingjerd Breian
3. Nærheim, Jakob
3. Steen, Ole Gerhard
3. Bovim, Einar
4. Arstad, Fredrik
4. Dahl, Merethe Kjønnø
4. Heskestad, Liv Heidrun S.
4. Husøy, Eldar
4. Brun, Reimar
5. Egeland, Anne Mari
5. Lona, Einar
5. Soppeland, Tor
5. Flatø, Karen Andrine
5. Wikstrøm, Jan Edvin
6. Aarsland, Jon
6. Rabbevåg, Frode
6. Pettersen, Maud Carly
7. Glad, Thorleif Holm
Agder og Telemark
7. Skartland, Steinar
7. Brunvoll, Hilde Bergfjord
8. Mosvold, Jacob Torbjørn
1. Olsen, Jan Olav
8. Glette, Liv Hjørdis
8. Ringstad, Hallgeir
Nord-Hålogaland
2. Benestad, Øivind
9. Lende, Jon
9. Hoemsnes, Anna-Birgitta
1. Andreassen, Gunnhild M.
Borg
3. Nordal, Torstein
10. Bakkane, Reidun
10. Møller, Kathinka R.
2. Samuelsen, Hans Ove
1. Myhre, Jofrid Trandem
4. Junker, Karen
Nidaros
4. Eira, Nils Mathis N.
3. Olsen, Tore
5. Westermoen, Markus
Bjørgvin
3. Kleiven, Anne Gangnes
6. Torvik, Rønnaug
1. Morland, Egil
1. Eikli, Gabriel
5. Løvstad, Kato
4. Hagen, Arne
7. Lilleaasen, Kari
2. Hetlebakke, Bjarte
2. Skogesal, Gunnar S.
6. Aadland, Annhild
5. Andersen, Anne Brun
8. Jakobsen, Martin
3. Nordeide, Inger Helene T.
3. Aas, Ann-Mari
7. Tangvik, Vigdis Abelvik
6. Gjerlaug, Ole Petter
9. Tønnesøl, Kristian
4. Dale, Berit Nøst
4. Søsveen, Åge
8. Grimstad, Ottar
7. Magnussen, Geir Arild
10. Edland, Aasne Djuve
5. Nordheim, Arnt Erik
5. Knutsen, Per
8. Mathisen, Bjørn Terje
11. Svendsen, Ingrid Breilid
6. Ljones, Ingmar
6. Bruholt, Jon Roar
7. Muri, Kari Synnøve
7. Hugdal, Liv Marie
2. Birkedal, Erling
Hamar
1. Kristiansen, Toril
2. Bjørgen, Arnfinn
Obs! Vi har greid å skaffe informasjon om standpunktet til de aller
fleste av kandidatene. Om noen mot
formodning skulle være utelatt på
anbefalingen vår, beklager vi det.
8. Halsnes, Terje Roald
9. Stundal, Aud Marie
10. Edvardsen, Terje Steen
11. Grønås, Sigbjørn
På www.MorFarBarn.no finner du listen ovenfor,
pluss masse verdifull info og argumenter om saken.
Send kandidatlisten på e-post til venner og kjente,
og lag link til MorFarBarn.no på Facebook o.l.
Info-kampanjen er et samarbeid mellom Foreldrerett og MorFarBarn. Hjertelig takk for din støtte!
MorFarBarn, Boks 8253, 4676 Kristiansand – Prosjektkonto 3000.22.70028
Byggevirksomhet AS
6. Lemvik, Jørn