JULEKATALOGEN 2013 - Nynorsk antikvariat

Download Report

Transcript JULEKATALOGEN 2013 - Nynorsk antikvariat

Julekatalogen 2013
Katalog 94
www.nynorskantikvariat.no
Julekatalogen 2013
Velkommen til katalog 94. Det skal ikkje vante på julelesnad i år. I denne katalogen finn du meir enn 600 julehefte og bøker som har med jula å gjere. Merk
deg at du også kan finne julehefte i bolkane med lokalhistorie, til dømes Jol i
Telemark, som vi har mest heile rekkja av.
Det er to bøker om julehefte som vi særskilt vil lyfte fram.
Det er Haakon W. Isaksens bok Ingen jul uten juleheftene. Julehefter i Norge 1911–2003. Ho sel vi no på tilbod til 150 kroner.
Den andre boka er Norske Julehefter. De litterære juleheftene
fra 1880 til i dag av Tom Brenne. Boka presenterer eit stort kulturhistorisk kartleggingsarbeid og er ei verdfull kjeldeskrift, ho
gjev både oversikt og detaljkunnskap om dei einskilde hefta.
Her er også ei mengd faksimilar og bilete i fargar og mykje
interessant kunsthistorisk stoff. Fleire kjende forfattarar hadde
sine første tekstar på trykk, nettopp i julehefta!
Vi trur du finn mange hyggelege julegåver både til deg sjølv
og til andre i katalogen her, og vi skal vere raske med ekspederinga! Om du ønskjer at vi skal sende bøkene til andre og
rekninga til deg, så ordnar vi gjerne det også.
Eit godt julegåvealternativ er også GÅVEKORT i Nynorsk
Antikvariat. Desse «skreddarsyr» vi med namn og helsingar
som du ønskjer, og med den summen du vil.
Takk til alle for hyggeleg kontakt i 2013 og vel møtt til god
handel i 2014 – jubileumsåret vårt. Til sommaren feirar vi 25
år, mange av dykk har følgt oss trufast i alle desse åra.
Men både «gamle» og «nye» kundar: kvar og ein er viktig
for oss, og vi gjer alt som står i vår makt for at du som kunde skal vere nøgd.
Må jula bli god for alle vener av antikvariatet vårt!
Tvedestrand i desember 2013
Arne-Ivar Kjerland
2 |
Julekatalogen 2013
Innhald
Føreord 2
Mat
62
Julelesnad
4
Natur, planter, dyr
63
Realfag
63
Norsk og nordisk historie
64
Biletbøker, barnebøker
og faktabøker for born
50
Romanar, novellesamlingar
og forteljingar 54
Lokalhistorie Austlandet
67
Lyrikk
55
Lokalhistorie Sørlandet
71
Essay, filosofi, artikkelsamlingar og ordskifte
56
Lokalhistorie Vestlandet,
Trøndelag og Nord-Noreg 72
Litteratur og forfattarskap
56
Atlas, reiser, verda
73
Musikk
57
Verk og varia
74
Kunst, arkitektur
og kulturhistorie
58
Katalogtinging: Helst skriftleg eller på telefon (+47)
NYNORSK ANTIKVARIAT AS
37 16 66 66
www.nynorskantikvariat.no
Org.nr: NO 859 629 652 MVA
Nynorsk Antikvariat
Telefon (+47)
Hulgata 11
Faks: (+47) 37 16 30 00
Mobiltelefon:
(+47) 92 82 90 98 (Kjerland)
4900 TVEDESTRAND
E-post:
[email protected]
Internett:
www.nynorskantikvariat.no
37 16 66 66
|3
Julelesnad
Julelesnad
Alfsen, Gerd. Juleverksted. Oslo 1992. Ex Libris. Originalband. Rosa rygg m. kvit tekst. 4to.
96 s. Gjennomill. i fargar. Helsing. Pen. Med mønster og sjablongar. T.nr.: 59376
kr 80,00
Andersen, H. C. Den lille pige med svovelstikkerne. Oslo 1957. Fabritius. Stifta. Brun rygg.
Lite kvartformat. Upaginert. Små rifter i omslaget. To fargetresnitt av Hans Gerhard
Sørensen. Dansk. T.nr.: 59378
kr 150,00
Andersen, Knut J. (red.). Soloppgang 1966. Oslo 1966. Norsk Litteraturselsk. 4to. 25 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Svak slitasje. Av innhaldet: Angst av Stein Balstad.
Musikk og hyrdetoner i India av Fredrik Franklin. Fortelling om Galileo Galilei. Ein del
bilete og lysingar. T.nr.: 59475
kr 95,00
Andersen, Knut J. (red.). Soloppgang 1966. Oslo 1966. Norsk Litteraturselsk. 4to. 25 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget er lausna . Av innhaldet: Angst av Stein
Balstad. Musikk og hyrdetoner i India av Fredrik Franklin. Fortelling om Galileo Galilei.
Ein del bilete og lysingar. T.nr.: 59476
kr 70,00
Andersen, Knut J. (red.). Soloppgang 1970. Oslo 1970. Norsk Litteraturselsk. 4to. 25 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. Av innhaldet: Det gylne evangelium av Gabriel Scott.
En julegjest av Selma Lagerlöf. Den tredje fjellturen av Stein Balstad. Ein del bilete og
lysingar. T.nr.: 59477
kr 100,00
Andersen, Knut J. og Erling Tønder Wang (red.). Ungdommens Julebok 1958. Oslo 1958. Norsk
Baptistungdom. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak
slitasje. Ei side er lausna, side 8-9 manglar. Av innhaldet: Tre konger red av Carl Fredrik
Engelstad. Holtet kristelige ungd.skole. (Fotomontasje). Musikkliv i Det gamle testamente. Om Lina Sandell. Mange bilete. T.nr.: 59454
kr 80,00
Andreassen, A. m.fl. (red.). Barnas Julebok. Nr. 1. Oslo ca.1971. Lutherstiftelsen. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Svak slitasje. Av innhaldet: For de små av
Randi Dyrerud. Skituren av Leif Ansgar Andersen. Oppgaver, puslespel, kryssord.
Mange ill. T.nr.: 59479
kr 150,00
Anglund, Joan Walsh. Christmas is a Time of Giving. London 1962. Collins. Liten 8vo. Upag.
Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. svart skrift. Gjennomill., delvis i fargar. Helsing. Pen. Vers og heilsideteikningar. T.nr.: 56055
kr 100,00
Anglund, Joan Walsh. Til jul får vi nok at gøre. U.stad. 1964. Gyldendal. Liten 8vo. Upag. Originalbind. Kvit rygg m. svart skrift. Gjennomill., delvis i fargar. Pen. Vers og heilsideteikningar. Dansk. T.nr.: 59348
kr 120,00
Ask, Gunvor. Jul igjen. Oslo 1976. 8vo. 64 s. Hefta m. originalt omslag. Raud rygg m. svart
tekst. Gjennomill., litt i fargar. Pen. M.a.: Juletrepynt. Julekort. Dekorerte lys. (Mønsterteikningar til det meste). T.nr.: 64705
kr 150,00
Asplund, Liv og Jane Asprusten. Absolutt jul. Oslo 2002. Damm. 4to. 72 s. Originalbind.
Raud rygg m. svart skrift. Rikt ill. i fargar. Som ny. Ein del kakeoppskrifter og alskens
pynt og dekorasjonar. T.nr.: 59375
kr 140,00
Bamsemann. Julenummer 1967. Av Øyvind Dybvad. Ill. av Bjarne Kristoffersen. Oslo 1967. Barnebladet Magne. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå/kvit rygg. Gjennomill. i
fargar. Svak slitasje. Teikneseriehefte. T.nr.: 59331
kr 150,00
Barnas Julemoro fra Hjemmet. Barnas Julemoro fra Hjemmet. Juleeventyr. Puslesider. Gåter.
Leker. Oppgaver. Oslo. U.år. 4to. 50 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Ei
vekklippt side. Noko brukt. Av innhaldet: Stabburskatten som ikke ville leve sunt av
onkel Svein. Gutten som fant en tryllestav av tante Tove og onkel Lars. Mange bilete.
T.nr.: 59396
kr 90,00
4 |
Julekatalogen 2013
Barnas Julemoro fra Hjemmet. Barnas Julemoro fra Hjemmet. Tryll, klipp, mal, gjett og les. Oslo.
U.år. 4to. 50 s. Hefta m. originalt omslag. Grøn rygg u. tekst. Åtte vekklippte sider. Noko
brukt. Av innhaldet: Tom og den store hunden av Grete Janus Hertz. Kattenes julaften
av Robert Fisker. Mange bilete. T.nr.: 59394
kr 70,00
Barnas Julemoro fra Hjemmet. Barnas Julemoro fra Hjemmet. Tryll, klipp, mal, gjett og les. Oslo.
U.år. 4to. 50 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg u. tekst. Noko brukt, litt laus i ryggen. Av innhaldet: Kråka som ville bo i byen av onkel Karl. Pyramidemysteriet av KariAnne Berg. Mange bilete. T.nr.: 59395
kr 100,00
Barnehelg . Julen 1949. Bergen 1949. Sambåndets Forl. Stor 8vo. 33 s. Stifta hefte med originalt illustrert omslag. Slitasje på omsl. M.a.: Julekjolen, av Sigrun Storset. Den fyrste
byturen, av Hans Svarstad. Fortelling fra India, av Berit Hodne. Jolegåva til mor, av Ester
Rånes. T.nr.: 59531
kr 55,00
Barnehelg Julen 1959. Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Bergen 1959. Sambåndets Forl.
Stor 8vo. 33 s. Stifta m. originalt omslag. Ein del bilete. Pen. Av innhaldet: Det største i
livet, av Anne Grimdalen. På besøk hos fjellsamer, av Ansgar Ellingsgård. Etter joletre,
dikt av Solveig Lavik. T.nr.: 59373
kr 200,00
Barnens Missionstidning. Julnummer 1912,1913, 1916, 1918. 4 hefte). Helsingfors 1912-18.
Finska Missionssällskapet. 8vo. Ca. 16 s. pr. hefte. Stifta m. originalt omslag. Gyllen/
lyse ryggar. Mange ill., fint dekorert framside frå 1912. Svak slitasje. M.a.: Huru barnen i
Indien ha det, av Margit Andersin. Julkväll i ödemarken. Verklighetsskildring av Hanna
Frosterus-Segestråle. Reskamraten, av E. B. Holmsten. T.nr.: 60524
kr 200,00
|5
Julelesnad
Barnets Herold. Julen 1918. Foreningen til forsømte barns vel. Red. av Fredrik Jansen. Kristiania)
1918. 4to. 26 s. + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Rosa rygg. Mange ill. Svak slitasje,
omslaget er lausna. M.a.: Julelys, av Per Sivle. Om Hans Christian Andersen. Lille Lisas
historie, av Søster Olga. T.nr.: 60511
kr 100,00
Berg, Johnny (red.). Jul i Bygda 1978. Bergen 1978. 4to. 34 s. Stifta m. originalt omslag. Pen.
Av innhaldet: Sælare å gi enn å ta av Bjarne Slapgard. Alexander Seippel og Setesdal av
Svein Hovet. Den lange fasten av Nils Johan Rud. Mange bilete og lysingar.
T.nr.: 59517
kr 90,00
Betlehemstjernen. Julen 1968. Red.: L. G. Terray. Oslo 1968. Den Norske Israelsmisj. 4to. 25
s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Hva sier De om å flytte juledag til 19. januar? av Egil Selvaag. Ein lang veg, av Magne Solheim. Masada - Festningsklippen i ørkenen, av Arne Strømme. T.nr.: 59400
kr 85,00
Billy. Julen 1979. Oslo 1979. Hjemmet, Bladforl. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Grøngul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68586
kr 100,00
Billy. Julen 1980. Oslo 1980. Hjemmet, Bladforl. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Grønblå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68587
kr 100,00
Billy. Julen 1996. Av Mort Walker. Oslo 1996. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. 34 s. Stifta
m. originalt omslag. Blåraud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 68580 kr 75,00
Billy. Julen 2009. Av Mort Walker. Red.: Harry Hansen. Oslo 2009. Egmont Serieforl. Tverr
4to. 34 s. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60921
kr 70,00
Blondie. Julen 1980. 2. utg. Utg. første gang i 1966. Oslo 1980. Hjemmet, Bladforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje.
T.nr.: 60894
kr 70,00
Blondie. Julen 1980. 2. utg. Utg. første gang i 1966. Oslo 1980. Hjemmet, Bladforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Noko
slitasje. T.nr.: 68540
kr 60,00
Blondie. Julen 1985. 2. utg. Utg. første gang i 1972. Oslo 1985. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul/kvit rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60895
kr 70,00
Blondie. Julen 1985. 2. utg. Utg. første gang i 1972. Oslo 1985. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul/kvit rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje, eitt
laust legg. T.nr.: 68541
kr 60,00
Blondie. Julen 1986. 2. utg. Utg. første gang i 1973. Oslo 1986. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60896kr 70,00
Blondie. Julen 1986. 2. utg. Utg. første gang i 1973. Oslo 1986. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68542kr 70,00
Blondie. Julen 1987. 2. utg. Utg. første gang i 1974. Oslo 1987. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lilla/raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60897
kr 70,00
Blondie. Julen 1987. 2. utg. Utg. første gang i 1974. Oslo 1987. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lilla/raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68543
kr 70,00
Blondie. Julen 1989. 2. utg. Utg. første gang i 1976. Oslo 1989. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60898
kr 70,00
Blondie. Julen 1990. 2. utg. Utg. første gang i 1977. Oslo 1990. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60899kr 70,00
6 |
Julekatalogen 2013
Blondie. Julen 1991. Oslo 1991. Hjemmet, Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Blå/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60900
kr 70,00
Blondie. Julen 2003. Red.: Knut Eide. Oslo 2003. Egmont Serieforl. Tverr 4to. 32 s. Stifta m.
originalt omslag. Oransje rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68544
kr 70,00
Blondie. Julen 2006. Red.: Knut Eide. Oslo 2003. Egmont Serieforl. Tverr 4to. 34 s. Stifta m.
originalt omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68545
kr 70,00
Blondie. Julen 2009. Red.: Harry Hansen. Oslo 2009. Egmont Serieforl. Tverr 4to. Upag.
Stifta m. originalt omslag. Mørk/grøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60901
kr 70,00
Blå Kors Julehilsen. Red.: Johs. Theodor Hovda. Stavanger 1950. 4to. 24 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Et bortglemt aks, av Lars Rustbøle. Julegaven, dikt av Paul Thue. Vinterminner, av Fritjov Foss. T.nr.: 60473
kr 140,00
Blå Kors Julehilsen 1943. Red.: Johs. Theodor Hovda. Stavanger 1943. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Fred, av Håkon Ulltveit Moe. Fader
vår, av Erling Lian. Gikt og brennevin, av Halvor Midtbø. T.nr.: 60472
kr 200,00
Blåkorsbladets Julehilsen 1934. Red.: O. St. Isene. Oslo 1934. 4to. S. 571-594. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Noko slitasje. M.a.: Bilete frå Ulvik og frå Odda. Når et barn
ber, av Albert Holsen. Også en julaften, av H. A. Skare. T.nr.: 60471
kr 130,00
Brandt, Sverre. Reisen til Julestjernen. Et eventyr for barn av ... Bilder av Oliver Neerland. Oslo
1986. DnB. 4to. 39 s. Originalbind. Rikt ill., mest i fargar. Pen. T.nr.: 65223
kr 200,00
|7
Julelesnad
Brantzeg, Nils (red.). Christmas greetings from Norway. Oslo u.å. International Publications.
4to. 56 s. Illustrert. Omslag av Gunnar Bratlie. Norsk og engelsk parallelltekst. I god
stand. Tekstar av: Fritjof Nansen, Arthur Omre, Halldis Moren Vesaas, Gunvor Hofmo,
Hilmar Stigum, Sigbjørn Marius Hølmebakk, W. Werwnskiold, Thorleif Schelderup.
Reproduksjonar av norsk grafikk; Sigurd Winge og Espolin Johnson. T.nr.: 59418 kr 200,00
Breilid, Magnus (red.). Kristiansands Avis. Nr. 25-26. 23. des. 1944. Kristiansand 1944. 4to. 33
s. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje på omslaget. Namn på baksida. Av innhaldet:
Hva troende bønn utretter av Johannes Daasvand. Barnet av Anders Hovden. Styrke av
Orm Mo. Ein del bilete. Mange lysingar. T.nr.: 59411
kr 200,00
Brenne, Tom. Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag. Oslo 2009. Messel
Forlag. 4to. 224 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. kvit/svart tekst. Rikt ill.,
mest i fargar. Forlagsnytt eksemplar. Personregister bak. T.nr.: 64695
kr 375,00
Brinck, Lotta. Lisa Örtengren. Jul igjen. Oversatt av Bente Egner. Oslo 1995. Gyldendal Tiden.
8vo. 92 (+ 2) s. Originalbind. Kartonasje med fleirfarga rygg. Illustrert. Nær som ny.
Julemat, pynt, strikkeoppskrifter, juleleikar m.m. T.nr.: 59361
kr 120,00
Bruknapp, Olav (utg.). Dag over Norge. Nr. 2 1945. 1. årg. Stavanger 1945. 4to. 33 s. Stifta m.
originalt omslag. Pen. Av innhaldet: Guds ord var dyrt på Grini av pastor Sunde Øiestad.
Varder. Dikt av R. W. Stensrud. Kyrkjeklokkene ringjer av Torgeir Bue. Ein del bilete.
T.nr.: 59412
kr 200,00
Brøvig, Chr. (red.). Evangelisten. Jul 1947. Stavanger 1947. Dreyers. Stor 4to. 25 s. Stifta m.
originalt omslag. Litt smuss og slitasje. Av innhaldet: Jesus, julens lys av Dagny Sødal.
Juleglede av Edin Holme. Cereus-blomen av Lars Berg. Mange bilete. T.nr.: 59507 kr 100,00
Bultarnas Jul 1924. Utg. av Växsjö Seminaristers Kamratförening. Växsjö 1924. 4to. 24 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Theobaldus Johansson. Herrens vägar. Pristävlan. T.nr.: 60481
kr 100,00
Christmas Story. The Christmas Story. London 1978. Scripture Union. 8vo. Upag. Spiralhefta
m. kvite spiralar. Rikt ill. i fargar. Pen. T.nr.: 60973
kr 100,00
Dag over Norge. Julenummer 1945. 1ste Årg. Stavanger 1945. Dreyers Gr. Anstalt. 4to. 32 s.
Stifta m. originalt omslag. Lyseblå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Kvinna frå båten og
bussen, av Olav Vikøren. Finne Brita, av Marie Egeland Drangsholt. Nybrotsmannen, av
Reidar Bolling. Om Hans Christian Knudsen). Nazismen i historisk betydning, av Karl
Vold. T.nr.: 60873
kr 100,00
Dahl, Johs. (red.). Jul i Skjærgaarden 1923. 6te aarg. Kristiania 1923. 4to. 33 s. Stifta m. originalt
omslag. Litt skribleri på baksida. Av innhaldet: Til Norges Fiskerier (hymne til silden) av
sogneprest Thorne til Haaland. En søn paa sjøen av Alf Harbitz. Paa slotsbal hos generalguvernøren av Arvid Skappel. Mange bilete og lysingar. T.nr.: 54492
kr 175,00
Den Store Glede 1952. Strand, Egil (red.). Oslo 1952. Filadelfiaforl. Stor 4to. 25 s. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje. Av innhaldet: Minnet om mor av Sven Ski. Ordet ble kjød
av Osvald Orlien. I menneskers liknelse av Erling Strøm. Mange bilete. T.nr.: 59510 kr 55,00
Den store glede 1958. Strand, Egil (red.). Oslo (1958). Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet: I
tidens fylde av Netel Åshammer. Bare en gård ved veien av Sven Ski. To familier av Sven
Selmander. Mange bilete. T.nr.: 59459
kr 55,00
Den store glede 1959. Strand, Egil (red.). Oslo (1959). Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet:
Rom for Jesus av Ingolf Kolshus. Guds kall til en sjøgutt av Magne Tangen. Jul på Grønland av Erik Martinsson. Mange bilete. T.nr.: 59462
kr 55,00
8 |
|9
Julekatalogen 2013
Den store glede 1960. Strand, Egil (red.). Oslo 1960. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet:
Golvplankene av Alf Solberg. Leser-Berits julekveld av Olav Kvam. Juletretyven av John
Hall. Mange bilete. T.nr.: 59461
kr 55,00
Den store glede 1964. Strand, Egil (red.). Oslo 1964 Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Mørk rygg. Pen. Av innhaldet: Det glade budskap av Erling Strøm. Ettersøkt av Gud av David Østby. Olav Taraldlien - bygdeoriginalen fra Telemark av Henrik
Friis. Mange bilete. T.nr.: 59460
kr 55,00
Det lyser i stille grender. Syng jula inn. Oslo 2002. Samlaget. Smal 8vo. 60 s. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. lys skrift. Pen. 30 julesongar. T.nr.: 59401
kr 100,00
Disney, Walt. Jul i Andeby - og andre steder. Oslo 1991. Hjemmet-Serieforlaget. 4to. 50 s. Hefta
m. orig. omslag. Kvit rygg. Pen. Utv. historier 1976-1982. Teikneseriehefte. I fargar.
T.nr.: 59442
kr 80,00
Du slette tid. Forfatterforeningens julebok 1949. Oslo 1949. Stor 8vo. S. 17-80. (Dei første sidene
er borte). Hefta med originalt illustrert omslag. Litt solbleika rygg m. blå tekst, ryggen
delvis lausna. M.a.: På hjul, av Hans Geelmuyden. Den ene med de mange, av Kåre
Fasting. realverdier, av Bjørn Rongen. Framside (i fargar) av Aukrust. T.nr.: 59532
kr 55,00
Dudley, Kerrie. Juleverksted. Over 30 julegaver, julepynt og dekorasjoner. Oversatt av Ellen Bjølseth.
Oslo 1995. Teknologisk Forlag “Lett å lage”. 8vo. 112 s. Kartonasje med raud rygg. Som
ny. T.nr.: 59358
kr 160,00
Dybvad, Øyvind (tekst) og Håkon Aasnes (ill.). Smørbukk 1983/84. Gullgravaren. Larvik 1983.
Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64729
kr 80,00
Dørumsgaard, Arne / Øystein Jørgensen. Julens bok. Toner - Tekst og Bilder. Oslo 1946. Fabritius. 4to. 84 s. Ryggsjirting originalbind. Grå rygg m. gulaktig tekst. Mange ill. Litt slitasje. Innhald: Julesalmar og -sangar m. notar. Dikt til julen. Julens billedkunst.
T.nr.: 59426
kr 100,00
East, Stella hovedill. - . Bestemors julebok for de små. Bergen. U.å. Eide forl. 4to. 134 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Raud rygg m. grøn/svart tekst. Mange ill., mykje i
fargar. Stempel. Boka pen. Jule-eventyr. Da bestemor var liten m.m. T.nr.: 60756
kr 200,00
Ekroll, Kåre (red.). Ved juletid 1992. Oslo 1992. Fjellhaug skoler. 4to. 24 s. Stifta m. originalt
omslag. Blå rygg. Pen. Av innhaldet: Maria vise. Juledikt av Haldis Reigstad. Jul i mi
heimbygd då eg var barn av Ludvig Hope. Ei sjel og ei fange av Rune Næsje. Mange
bilete. T.nr.: 59487
kr 65,00
Ellingsen, Svein. Da tenner moder alle lys. Julen i norske dikt fra Wergeland og Landstad til våre
dager. I utvalg ved ... Oslo 1991. Liten 4to. 196 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg
m. svart tekst. Pen. T.nr.: 68690
kr 200,00
Elstad, Anne Karin. Mona Lærum. Et juleeventyr. Oslo 2008. Liten 4to. 22 s. Ryggsjirting
originalbind. Raud rygg m. sølvfargeskrift. Mange ill. i fargar. Stempel. Som ny. Om den
vesle musa Petter. T.nr.: 59372
kr 150,00
Elster, Torolf (red.). Kontakt. Nr 11 - 1950. 4. årgang. Oslo 1950. A/S Tidsskriftet Kontakt. 8vo.
40 s. Stifta hefte. Pent. AV innhaldet: Mister arbeiderne førerskapet? Stalin i historien.
Kirken og kjønnslivet. Demokratiets halvjomfruer. T.nr.: 59534
kr 80,00
Ernst G. Mortensens Forlag. Familiens Julebok. Håndbok for alle hjem. Oslo 1962. Ernst G.
Mortensen. Heilsjirting originalband. Smussomslag med ei rift. Kvit rygg m. svart tekst.
Kvartformat. 191 s. Boka pen. Oppskrifter. Julesongar med notar. Ein del bilete.
T.nr.: 59381
kr 200,00
Julelesnad
Espeland, Velle (tekst) Håkon Aasnes (ill.). Smørbukk 1988. Larvik 1988. Norsk Barneblad.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg. Gjennomill. i fargar. Pen.
T.nr.: 64731
kr 80,00
Espeland, Velle (tekst) og Solveig Muren Sanden m.fl. (ill.). Tuss og Troll 1998. Oslo 1998.
Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Gråblå rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. Med innslag frå årg. 1949 og 1956. M.a.: Sølvkongen på Meheia.
Jutulen og Johannes Blessom. T.nr.: 64723
kr 80,00
Espeland, Velle og Gard Espeland (tekst). Håkon Aasnes (ill.). Smørbukk 1993. Dei store vinterleikane. Oslo 1993. Norsk Barneblad. Tverr 4to. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg.
Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64732
kr 80,00
Espeland, Velle og Gard Espeland (tekst). Håkon Aasnes (ill.). Smørbukk 1998. Juleposten skal
fram. Oslo 1998. Norsk Barneblad. Tverr 4to. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64733
kr 80,00
Farestveit, Johannes (tekst) og Solveig Muren Sanden (ill.). Smørbukk 1976. Larvik 1976.
Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64728
kr 80,00
Finbeck og Fia. Julen 1982. Oslo 1984. Hjemmet-Bladforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60915
kr 90,00
Finbeck og Fia. Julen 1986. 2. utg. Utg. første gang i 1971. Oslo 1986. Hjemmet-Serieforl. 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul/grøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60916
kr 95,00
Finbeck og Fia. Julen 1990. 2. utg. Utg. første gang i 1975. Oslo 1990. Hjemmet-Serieforl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60917
kr 75,00
Finbeck og Fia. Julen 1991. 2. utg. Utg. første gang i 1976. Oslo 1991. Hjemmet-Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Fleirfarga rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak
smussflekk på framsida, elles pen. T.nr.: 68546
kr 70,00
Finbeck og Fia. Julen 1993. 2. utg. Utg. første gang i 1978. Oslo 1993. Hjemmet-Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60918
kr 90,00
Finbeck og Fia. Julen 1995. 2. utg. Utg. første gang i 1980. Oslo 1995. Hjemmet-Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60919
kr 80,00
Finbeck og Fia. Julen 1996. 2. utg. Utg. første gang i 1981. Oslo 1991. Hjemmet-Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Brungul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68547
kr 75,00
Finbeck og Fia. Julen 2003. Red.: Knut Eide. Oslo 2003. Egmont Serieforl. Tverr 4to. 32 s.
Stifta m. originalt omslag. Oransje rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68548 kr 75,00
Finbeck og Fia. Julen 2009. Red.: Harry Hansen. Oslo 2009. Egmont Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Svart/grøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60920
kr 80,00
Folkets Ven. Folkets Ven. Julenummer 1933. 32. årg. Sandefjord 1933. 4to. S. 393-420. Stifta m.
originalt omslag. Noko slitasje. Av innhaldet: Julaften av Edin Holme. Jul i doktorgården
av Kristian Bjørnstad. Blomen - dikt av Bjarne Slapgard. Mange bilete og lysingar.
T.nr.: 59520
kr 150,00
10 |
Julekatalogen 2013
Folkets ven. Julen 1925. Organ for hjemmet og ungdommen. Utgitt og red. av Julius From. Sandefjord 1925. 4to. S. 401-432. Stifta m. originalt omslag. Rosa rygg. Mange ill. Uspretta.
Litt slitasje. M.a.: Om Chr. Skredsvig. Miskjend, av Rolleiv Olavsson. Brør, av Hans
Hyldbakk. T.nr.: 60489
kr 150,00
Folkets ven. Julen 1928. Organ for hjemmet og ungdommen. Utgitt og red. av Julius From. Sandefjord 1928. 4to. S. 393-421 + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt
slitasje. M.a.: En hyggelig julekveld, av Magnhild Rein. ved Sivlesteinen på Stallheim, av
Alf Røgeberg. Skuggar og sol, av Randi Fevelen. T.nr.: 60490
kr 140,00
Folkets ven. Julen 1930. Organ for hjemmet og ungdommen. Utgitt og red. av Julius From. Sandefjord 1930. 4to. S. 393-421 + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Mange ill.
Litt slitasje. M.a.: Rosor i rim, av Olav B. Vindedal. Det hender så mangt ved juletid, av
Ellen Dahl. I de lavloftede stuer, av Kristian Bjørnstad. T.nr.: 60491
kr 80,00
Folkets ven. Julen 1934. Utgitt og red. av Irene og Solveig From. Sandefjord 1934. 4to. S. 385-413
+ lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Krisen, av
Asta Berg Nilsen. Du bjarte stjerne, av Bjarne Slapgard. Julegaven, av Gunnar Liknæs.
T.nr.: 60492
kr 150,00
Folkets ven. Julen 1935. Utgitt og red. av Irene From. Sandefjord 1935. 4to. S. 145-174 + lysingar.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Jul, av Olav Aarhaug.
Finnenes prest Nils Stockfleth, av Aagot Røgeberg. Sol-draumen, av Magnar Grønoset.
T.nr.: 60493
kr 140,00
Folkets ven. Julen 1936. Utgitt og red. av Irene From. Sandefjord 1936. 4to. S. 177-206 + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Vesle Per, av
Johanne Petrine Bakke. Jul ved havet, av Dagfinn Grønoset. Innunder jol, av Ola Heggelid. Bilete frå Larvik. T.nr.: 60494
kr 150,00
Forfatternes julehefte 1977. Red.: dag Skogheim og Camilla Carlson. Oslo 1977. Forfatterfor./
Gyldendal. 4to. 63 s. Hefta m. originalt omslag. Lilla rygg. Mange ill. Pent. Av innh.:
Balsam, av Bjørg Vik. Finest quality, av Hans Børli. Den heilage natt, av Anna Skeide.
barnet, av Olaf Bull. T.nr.: 59028
kr 100,00
| 11
Julelesnad
Foss, Hans Petter og Eyvind Skeie. Adventskrans og julekrybbe. Ill. av Anne Kristin Hagesæther.
Oslo 1996. Luther. 8vo. 143 s. Originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Blå rygg m.
kvit/gul tekst. Mange fargeill. Boka som ny. Advent. Betlehem. Juleevangeliet. De vise
menn m.m. T.nr.: 68709
kr 150,00
Frihug. Jol 1923. Telemark folkehøgskule. Skriftstyre: Gunda Tufte, Torjus Loupedalen, Jostein
Naadland. Skien 1923. Erik St. Nilssen. Folio. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Mange ill. Litt slitasje, noko solbleika. M.a.: Telemarki, av Anders Hovden. Solfesten på
Huvestad, av T. H. Paa Utgarden, av Svein Ung. Lysingar. T.nr.: 60443
kr 250,00
Frå Ven til Ven. Julen 1966. Red.: Bjarne Edvin Landro. Bergen 1966. Bibelskolen i Bergen.
4to. 25 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit/blå rygg. Mange ill. Svak slitasje. Av innh.: Fartein Valen, av Magnar Mangersnes. Misjonskallet, av Ingolf Strand. da snømannen ble
omvendt, av P. A. Bredvei. T.nr.: 59295
kr 100,00
Frå Ven til Ven. Julen 1960. Redaktør: K. Stormark. Bergen 1960. Sambaandets Tr. 4to. 24 s.
Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: En Frelser født, av
Ludvig Hope. Bestefar Gabi forteller om julen, av J. Einrem. Sør-Varanger før og nå, av
Ragnvald Fatland. T.nr.: 59316
kr 125,00
Génsbøl, Jonna. Ting til JUL. Lademann 1981. Hefta. Kvit rygg. Oktav. 48 s. Eit bretta hjørne,
elles pen. Gjennomillustrert i fargar. Med sjablongar. Dansk. T.nr.: 59433
kr 65,00
12 |
| 13
Julekatalogen 2013
Glade Jul 1958. Utgitt av Misjonsselskapets forlag. Redaktør: Sverre Ognedal. Sandnes 1958. Hefta
med originalt omslag. Lys rygg. Lite kvartformat. 23 s. Pen. Av innhaldet: ‘Gud er allmektig’ av Mary Salomonsen. ‘Lille Meiling’ av Eli Aarsheim. Ein del teikningar.
T.nr.: 59435
kr 80,00
Glod. Utg. av elevlaget ved Nidaros lærerskole. Julen 1926. Trondhjem 1926. 4to. 31 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Vær beredt, av Karen
Stendahl. Den morlause guten, av Ludvik Lundh. Gleda, av Ola Aksnes.
T.nr.: 60479
kr 150,00
God Jul! 1900. 6:te Årgången. Hälsning från Kristliga Föreningen af Unge Män i Stockholm.
Redigerad af Karl Fries . Stockholm 1900. Originalband. Blå rygg. 128 s. Oktav. Namnetrekk. Pen. Ein del bilete. T.nr.: 51464
kr 100,00
God Jul! 1956. Utgis av Norsk Jernbanemisjon. Red.: Harald Larsen - Kristian Torgalsen. Drammen 1956. Centraltr. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt
slitasje. M.a.: Jul i julen, av Gunnar Dehli. Neste stasjon, av J. Fængsrud. Da Norge var
misjonsmark, av Solveig A. Pettersen. T.nr.: 60870
kr 100,00
Goli, S. Anker (red.). Juleboken. Årgang 13. Bergen 1966. Dagbladet Dagen. Liten 4to. 64 s.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Litt slitasje. M.a.: Alfred Hauge, John
Rø, Ottar Bondevik. T.nr.: 68469
kr 150,00
Grønvik, Ivar m.fl. (red.). Jul på Sunnmøre. 11. årg. Volda 1977. Sunnm. Fril. Ungd.l. 4to. 37
s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg m. litt slitasje . Av innhaldet: Krubba, krossen og
stjerna av Marie Lovise Widnes. Dikt av Magnus Buflod. Artikkel om Børre I. Grønningsæter. Bjørnesoger frå Ørsta. Mange bilete. Lysingar. T.nr.: 59337
kr 100,00
Grønvik, Ivar m.fl. (red.). Jul på Sunnmøre. 8. årg. Volda 1974. Sunnm. Fril. Ungd.l. 4to.
37 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg m. slitasje . Av innhaldet: Julepreike av Olav
Ekeland. Dikt av Ivar Orgland. Møre Folkehøgskule. Spelemannen Karl Eidem. Mange
bilete. Lysingar. T.nr.: 59336
kr 100,00
Gubben og Katten. Julen 2008. Oslo 1980. Egmont Serieforl. 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Mørk rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68589
kr 90,00
Guisewite, Cathy. Sørine. Julen 1985. Oslo 1985. Ernst G. Mortensen. Tverr 8vo. Upag. Stifta
m. originalt omslag. Grøn rygg. Pen . Teikneserie-hefte. T.nr.: 59339
kr 80,00
Gustavsen, Erling og Frantz W. Nilsen (red.). Livets Gang. Organ for fengsel og slum. Jul 1952. 6.
årg. Oslo 1952. 4to. 33 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Noko slitasje . Sannferdige
forteljingar. Av innhaldet: Et Guds under av Lauritz Johansen. Glimt fra slummisjonen i
Helsingfors. Historien om Betty Baxter. Ein del bilete og lysingar. T.nr.: 59481
kr 150,00
Gyldendal. Julekrybben og andre Julefortællinger. København 1956. Gyldendal. 4to. 125 s. Hefta
med originalt omslag. Raud rygg m. gyllen tekst og noko slitasje. Små flenger i omslaget. Materien pen. Dansk. T.nr.: 59377
kr 130,00
Hagen, Gudny Ingebjørg. Jul i Blåfjell. Hobbybok for nisser med alle luefarger. Modeller av Marie
Andreassen. Oslo 2004. Damm. Originalband. Blå rygg m. kvit tekst. Kvartformat. 72 s.
Som ny. Gjennomillustrert i fargar. T.nr.: 59391
kr 160,00
Hallingdal (Jul i Hallingdal). Red.: Marit Stølen. Ål 1972. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta
m. originalt omslag. Gulgrå rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Svein Hovet. Per Haug. Hallvard
Bergh. T.nr.: 68515
kr 120,00
Halse, Leif. Vangsgutane 1976. Ivar Pettersen teiknar. Sandnes 1976. Fonna Forl. Tverr 4to. 16
s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 64706 kr 100,00
Halse, Leif. Vangsgutane 1979. Ivar Pettersen teiknar. Bergen 1979. Fonna Forl. Tverr 4to. 16
s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Brett på to siste sidene, elles
pen. T.nr.: 64708
kr 100,00
Julelesnad
Halse, Leif. Vangsgutane 1987. Jens R. Nilssen teiknar. 2. utg. Oslo. U.å. Fonna Forl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. Pen. T.nr.: 68516
kr 100,00
Halse, Leif. Vangsgutane 1989. Jens R. Nilssen teiknar. 2. utg. Oslo. U.å. Fonna Forl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. Pen. T.nr.: 68517
kr 100,00
Halse, Leif. Vangsgutane 1998. Bjarne Kristoffersen teiknar. U.stad. 1998. Fonna Forl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. Pen. T.nr.: 64713
kr 100,00
Halse, Leif. Vangsgutane 2001. Jens R. Nilssen teiknar. Utdrag frå hefte 2. U.stad. 2001. Fonna
Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Gjennomill. i fargar. Pen.
Framsideteikning Marianne Mo. T.nr.: 64715
kr 100,00
Halse, Leif. Vangsgutane 2004. Jens R. Nilssen teiknar. Utdrag frå hefte 2 og hefte 7. U.stad. 2004.
Fonna Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar.
Pen. T.nr.: 64716
kr 100,00
Hanche, Josef (red.). Norsk Ungdomsblad. Julenummer 1930. (Gledelig Jul 1930). Oslo 1930. A.
M. Hanches Forl. 4to. S. 482-512. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje. Av innhaldet:
Innesnedd av Nina Moe Leganger. Vinter-kveld. Dikt av Gunnar Liknæs. En hjemkomst
av Ola Berg. Ein del bilete og lysingar. T.nr.: 59505
kr 120,00
Hardangerjol 1981. 32. årg. Red.: Vidar Magnus Solheim. Øystese 1981. Hardanger Ungdomsl.
4to. 29 + lysingar. s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Pen. Av
innh.: Ole Bull og Hardanger, av Halldor O. Opedal. Nils Aasprang, av Svein Hovet.
Hardingfela, av Torgils Brandstveit. T.nr.: 59420
kr 150,00
Hardangerjol 1990. 47. årg. Red.: Olaug Hamre m.fl. Øystese 1990. Hordaland Ungdomsl.
4to. 35 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Pen. Av innh.: Lidt om kvindesangen, av Nils Bu, 1898. Soga om ljoset i Øvre Eidfjord, av Olmod Garatun. Den døde i
«Munkegrava», av Bjørn Oma. T.nr.: 59419
kr 140,00
Haugan, Randolph E. Christmas. An American Annual of Christmas Literature and Art. Minneapolis 1963. Augsburg Publ. House. Stor 4to. 68 s. Hefta m. originalt omslag. Grøn
rygg u. tekst. Mange ill., delvis i fargar. Litt slitasje. M.a.: Carol of the Birds, m. notar.
Frans of Assisi and the Christmas Tradition. The Christmas Story. T.nr.: 60340
kr 150,00
Haugan, Randolph E (red.). Christmas. Volume 30. An American Annual of Christmas Literature and Art. Minneapolis 1960. Augsburg Publishing House. Stor 4to. 68 s. Hefta m.
originalt omslag. Blå rygg u. tekst m. lita rift nedst. Bakside m. solbleika stripe øvst.
Av innhaldet: The Christmas Gospel, illustrated by Lee Mero. Denmark’s Christmas
Spoons 1910-1952 Fire songar m. notar, ma. Mary Mother,... Sweet and Mild av Robert
Wetzler. Fargeplansjar: “Christmas in the Valley” av Edmund Kopietz. “The Small Cowper Madonna” by Raphael. Elles både i fargar og svart/kvitt. Engelsk. T.nr.: 59440 kr 500,00
Haugen, Anund (red.). Magne. 1961. Nynorsk. Oslo 1961. 4to. S. 166-194. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Svak slitasje. Av innhaldet: Juleevangeliet. Den skamferte grana av
Stein Balstad. Jul i øydemarka av Ingvald Sinsaas. Mange teikningar (m.a. Unni Lise
Jonsmoen), bilete og lysingar. T.nr.: 59407
kr 100,00
Hausken, Ragna (red.). Glade jul. Oslo 1972. Det norske Misjonsselskap/Nomi Forlag. 8vo.
20 (+ 2) s. Stifta hefte. Illustrert. Av innhaldet: Lille Leos julesang, av Andrea Dølør. Jul i
Tulear, av Astrid Torbjørnsen. Frå Kamerun, av Aud Skagestad. (Fargebilete).
T.nr.: 59449
kr 65,00
Heimhug. Jol 1922. Utgjeve av norskdomslaget ved Notodden lærarskule. Notodden 1922. 4to. 32
s. + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Heimatt,
av Knut Opheim. I reinsdyrheimen, av A. Hauge. Jolekvad. Dikt av O. Grimdalen.
T.nr.: 60513
kr 150,00
14 |
Julekatalogen 2013
Hellige Jul. Redaksjon: Alf K. Igland m.fl. Stavanger. U.å. NMS. 4to. 31 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Svak slitasje. M.a.: Kan julen betraktes? av Sigurd
Lunde. Med bestemor på førjulsfest, av Gerd Grønvold Saue. En eventyrlig bryllupsreise,
av G. Andr. Meling (1882). T.nr.: 59318
kr 100,00
Hellige Jul. Stavanger. U.år. NMS. 4to. 25 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. Av
innhaldet: Juleandakt holdt på Berg 1944 av K. O. Kornelius. Ein Blom. Dikt av Hans
Hylen. Julegaven, av Elida Fykse. Forstanderen og læreren Jonas Myhre, av Nils Kolberg.
T.nr.: 59410
kr 150,00
Hellige Jul 1940. Stavanger 1940. NMS. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Mange ill. Litt slitasje. Stykke av Johan B. Rian, Henrik Vika, Åsta Hovda m.fl. Omslag
av Sverre Madsen. T.nr.: 68725
kr 150,00
Hjemmet. Nr. 52 - 1957. Redaktør: Ernst Gervin. Oslo 1952. Stor 4to. 39 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Mysteriet bak Påskeøyas kjemper, av Thor
Heyerdahl. Røverens kjæreste, av Giovanni Verga. Mange lysingar. T.nr.: 59314
kr 100,00
Hodne, Bjarne. Glædelig Jul! Glimt fra julefeiringens historie. Billedred. ved Anna-Marie Wiersholm. Oslo 1982. Univ.forl. 4to. 125 s. Originalbind. Smussomslag m. tapa rift. Blå rygg
m. kvit/raud tekst. Rikt ill., delvis i fargar. Boka pen. T.nr.: 59425
kr 200,00
Holly Leaves . Holly Leaves 1961. Christmas number of Farm & Country. London 1961. Folio.
56 s. Stifta m. originalt omslag. Pen. Av innhaldet: Cottages In The Woods av E. A. R.
Ennion. Some Surviving Windmills. Smugglers of the North Country by Sidney Moorhouse. Mange heilsides fargebilete og bilete i svart/kvitt. Mange lysingar. Engelsk.
T.nr.: 59413
kr 130,00
Holmquist, Ingvor. Ett år med Nissen. Ill.: Leif Holmquist. Oslo 1990. Carlsen Forl. Liten 4to.
Upag. Originalbind. Raud rygg. Pen . Bilebok. I fargar. T.nr.: 59392
kr 160,00
| 15
Julelesnad
Holth, Paul (red.). Pinseliljen. Julen 1945. Oslo 1945. Filadelfiaforlaget. 4to. 16 s. Stifta hefte.
Illustrert originalt omslag. Pent. Tekstar, dikt og artiklar av: M. Mjelde, Arthur Nyborg
Pettersen, Karin Mossberg, Axel Nilssen, Sven Ski, Fredrik Eriksen, Paul Hoth, Chr.
Aurdal. Omslagsteikning og illustrasjonar av Rolf Hidle. T.nr.: 59446
kr 100,00
Holth, Paul og Egil Strand (red.). Ungdomsglede 1953. Oslo 1953. Filadelfiaforl. Stor 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen.
Av innhaldet: Marits seier av Tore H. Rem. Indisk ungdom på valg av Hans Svartdahl.
Englandsbrevet av Johs. Ludviksen. Mange bilete. T.nr.: 59465
kr 55,00
Holth, Paul og Egil Strand (red.). Ungdomsglede. Julen 1952. Oslo 1952. Filadelfiaforl. Stor 4to.
24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av
innhaldet: O skjønne julenatt av Øivind Fragell. George Müller og Bibelen. Linn av Eva
Ski. Mange bilete. T.nr.: 59455
kr 55,00
Holtvedt, Reidar (red.). Redningsskøyta Julen 1961. Oslo 1961. NSSR. Stor 4to. 40 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med litt slitasje. Materien pen. Av innhaldet: Jul
på 76º nordlig bredde av John Giæver. Så lys ein klang kring juletre av Ingebj. Kasin
Sandsdalen. Stigefiske av Bjarne M. Langelo. Mange bilete. T.nr.: 59469
kr 100,00
Horgmo, Jørgine (red.). Slik opplevde jeg julen. Bergen 1961. Lunde. 8vo. 149 s. Ryggsjirting
originalbind. Smussomslag m. små rifter. Blå/raud rygg. Boka pen. Stykke av m.a.
Jakob B. Bull, Asbjørn Aavik, Marie Monsen. T.nr.: 59341
kr 150,00
Hurlen, P. (red.). Vintersol. U.stad. U.år. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje.
Av innhaldet: Den Sterkeste av Ellen Hernæs. Mot forløysinga. Dikt av Magnus Buflod.
Artikkel om Edin Holme av Andreas Borch Sandsdalen. Dei hadde kvar sin gut av
Bjarne Slapgard. Ein del bilete. T.nr.: 59503
kr 150,00
16 |
| 17
Julekatalogen 2013
Hurlen, Peter (red.). Vintersol 1937. Oslo 1937. Det Norske Misj.forb. Stor 4to. 32 s. Stifta m.
originalt omslag. Litt smuss på omslaget. Av innhaldet: Kirketrappen av Kari Gløersen.
Fatig av Per Hillerern. En Spillemann - kulturskildring fra 1870-årene av Joh. Gustafson.
Mange bilete. T.nr.: 59508
kr 150,00
Imregh, Magda. Jul med lappegleder. Oslo 1997. Schibsted. Liten 4to. 70 s. Originalbind. Blå
rygg. Som ny. Dukar, brikker, puter, veggbilde, vognteppe, adventskalender, julekorger
m.m. Gjennomill. i fargar. T.nr.: 59397
kr 150,00
Ingeniør Knut Berg på Eventyr. 2000. Vigleik Vikli fortel. Ronald Stone teiknar. U.stad. 2000.
Fonna Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blåbrun rygg. Gjennomill. Pen.
T.nr.: 64735
kr 100,00
Ingeniør Knut Berg på Eventyr. 2001. Vigleik Vikli fortel. Ronald Stone teiknar. U.stad. 2001.
Fonna Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blågul rygg. Gjennomill. Pen.
T.nr.: 64736
kr 100,00
Ingeniør Knut Berg på Eventyr. 2005. Vigleik Vikli fortel. Ronald Stone teiknar. U.stad. 2005.
Fonna Forl. Tverr 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Gjennomill. Pen.
Orig.utg. 1955 og 1956. Hallvard Sandnes alias Vigleik Vikli. T.nr.: 64738
kr 100,00
Ingeniør Knut Berg på Eventyr. Hefte 24. 2004. Vigleik Vikli fortel. Ronald Stone teiknar.
U.stad. 2004. Fonna Forl. Tverr 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Gjennomill. Pen. T.nr.: 64737
kr 100,00
Ingeniør Knut Berg. 2007. Bing & Bringsværd fortel. Knut Westad teiknar. U.stad. 2007. Fonna
Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blåaktig rygg. Gjennomill. i fargar. Pen.
T.nr.: 64739
kr 100,00
Ingeniør Knut Berg. 2009. Ei tid for å så - Ei tid for å hauste. Bing & Bringsværd fortel. Knut
Westad teiknar. U.stad. 2009. Fonna Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Blåaktig rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. Fonna Forl. 75 år. T.nr.: 64740
kr 100,00
Isacchsen, Haakon med Knut Brandal. Ingen jul uten juleheftene. Julehefter i Norge 1911-2003.
Oslo 2004. Egmont. Tverr 4to. 191 s. Originalbind. Raud rygg m. kvit/grøn skrift.
Rikt ill. i fargar. Forlagsnytt eksemplar. Tilbod! T.nr.: 55488
kr 150,00
Isachsen, Haakon W. og Nana Rise-Lynum (red.). Tuss og Troll 2009. Teiknarar: Håkon Aasnes
m.fl. Oslo 2009. Egmont Serieforl./Norsk Barneblad. Tverr 4to. 34 s. Stifta m. originalt
omslag. Mørk rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. Med opptrykk av Tuss og Troll 1959. M.a.:
Huldrekua. Soria Moria slott. T.nr.: 64727
kr 80,00
Jeg synger Julekvad. Julens sanger. U.stad. U.å. Dreyer. Liten 8vo. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Pen. Jule-evangeliet er med. T.nr.: 68701
kr 90,00
Jol i Setesdal 39. årg. 2000. Skriftstyre: Lilly Esther Scanescu m.fl. Evje/Hornnes, Bygland, Valle
og Bykle 2000. 4to. 48 s. + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Helsing. Pen. Av innhaldet: “Stemningsbilete frå Bykle” av Aasmund Tveiten. “Ein sykkeltur for 51 år sidan “ av
Anne Løyland Haugå. “Bjønnejakt” av Knut Liestøl. Mange illustrasjonar. T.nr.: 59438kr 75,00
Jolehøgtid 1919. Skriftstyrar: Helge Nesheim. Fyr bilæti: Mons Breidvik. Stavanger 1919.
Umbodsmannalaget Trygd. Folio. Upag. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg m. rifter
øvst og nedst, u. tekst. Mange ill., noko i fargar. Litt slitasje. M.a.: Norigs ungdom,
dikt av Mathias Orheim. Svarthamaren, av Olav Gullvaag. Fraa Selje, av Bernt Tunold.
(Fargepl.) Omslagsteikning i fargar av Voss kyrkje (Breidvik). T.nr.: 65203
kr 500,00
Joner, Tone Bergli. Julepynt. Oslo 1995. Forlaget Allehånde. 4to. Originalbind. Blå rygg m. kvit
tekst. Rikt ill. i fargar. Namnetrekk. Elles pen. Med mønsteromriss. T.nr.: 59355
kr 110,00
Jubilo 1937. Redaksjon: Hans Høivik og Olav Egeland. Oslo 1937. Credo. 8vo. 73 s. + ann. Hefta
m. orig. omslag. Kvit rygg u. tekst. Noko solbleika. Av innhaldet: Marie Monsen: Ikke
kineser, men himmelborger. Alfred Hauge: Gjesten. Einar Berg: På fiske. Mange illustrasjonar. T.nr.: 59439
kr 150,00
Julelesnad
Jubilo 1939. Redaksjon: Hans Høivik og Olav Egeland. Oslo 1939. Norges Kr. stud. og gymnasiastl. Hefta med originalt omslag. Raud rygg. 79 s. Oktav. Pen. Av innhaldet: ‘De første
roser’ av Andreas Borch Sandsdalen. ‘Det brenner en ild’ av Fridtjov Birkeli. Ein del
bilete. T.nr.: 59436
kr 90,00
Jubilo 1941. Redaksjon: Hans Høivik og Olav Egeland. Oslo 1941. Norges Kr. stud. og gymnasiastl. Hefta med originalt omslag. Blå rygg. 80 s. Oktav. Pen. Av innhaldet: ‘Jul 1941’.
Dikt av Alfred Hauge. ‘Hans store operasjon’ av Arne Prøis. Ein del bilete.
T.nr.: 59441
kr 90,00
Jul i Hallingdal (1958). Red.: Olav Austigard. Ål 1958. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 48 s. Stifta m.
originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Guri Ulshagen. Svein Hovet.
Kåre Søgård. T.nr.: 68479
kr 120,00
Jul i Hallingdal (1967). Red.: Marit Stølen. Vikersund 1967. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Andres Haug. Guthorm Sollien. Hallgrim Berg. T.nr.: 68491
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1959. Red.: Olav Austigard. Ål 1959. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta m.
originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Olav Akerlie. M. Høgåsen. Nils
Gjeldokk. T.nr.: 68480
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1960. Red.: Ard Aslak. Hønefoss 1960. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 36 s. Stifta
m. originalt omslag. Kvit/oransje rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Liv Skarsgard. Steinar Storruste. Olav Tveito. T.nr.: 68481
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1961. Red.: Einar Tufte. Fagernes 1961. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 44 s. Stifta
m. originalt omslag. Kvit/gul rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Peder H. Nelson. Svein
Hovet. Klara Semb. T.nr.: 68482
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1962. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1962. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 54 s. Stifta
m. originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Erling Lian.
Lars Opsata. Signe Seim. T.nr.: 68483
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1963. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1963. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 54 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Paul Skiaker.
Tor Halle. Hallvard Svello. T.nr.: 68484
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1964. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1964. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 54 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Erling Lian.
Mikkjel Fønhus. Boye Skeie. T.nr.: 68485
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1964. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1964. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 54 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Erling Lian. Mikkjel Fønhus.
Boye Skeie. T.nr.: 68486
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1965. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1965. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 58 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Olav Brusletto. Knut
Hauge. Jens Haugen. T.nr.: 68487
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1965. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1965. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 58 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje, tapa i ryggen. M.a.: Olav
Brusletto. Knut Hauge. Jens Haugen. T.nr.: 68488
kr 100,00
Jul i Hallingdal 1966. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1966. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 50 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Kjell Snerthe. Kolbjørn Akervold. Paul Breiehagen. T.nr.: 68489
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1966. Red.: Marit Stølen. Fagernes 1966. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 50 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Stempel. Pen. M.a.: Kjell Snerthe. Kolbjørn Akervold. Paul Breiehagen. T.nr.: 68490
kr 120,00
18 |
Julekatalogen 2013
Jul i Hallingdal 1968. Red.: Marit Stølen. Ål 1968. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta m.
originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Lars Skrindo. Solveig Ristesund.
Leif Arnesen. T.nr.: 68492
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1968. Red.: Marit Stølen. Ål 1968. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta m.
originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Sår på framsida, materien pen. M.a.: Lars
Skrindo. Solveig Ristesund. Leif Arnesen. T.nr.: 68493
kr 100,00
Jul i Hallingdal 1969. Red.: Marit Stølen. Ål 1968. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 48 s. Stifta m.
originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Solveig Ristesund. Svein Hovet.
Helga Bakken. T.nr.: 68494
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1970. Red.: Marit Stølen. Ål 1970. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Marit Endrestøl. Svein Hovet. Kari
Haug. T.nr.: 68495
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1971. Red.: Marit Stølen. Ål 1971. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta m.
originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Leif M. Einarsen. Olav Holm. Liv
Skarsgard. T.nr.: 68496
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1974. Red.: Håkon Ulshagen. Ål 1974. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 52 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Einfrid Grønvik. Terje Snare.
Aagot Noss. T.nr.: 68497
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1975. Red.: Håkon Ulshagen. Ål 1975. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta m.
originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Peder H. Nelson. Harriet Foss.
Knut Hauge. T.nr.: 68498
kr 120,00
| 19
Julelesnad
Jul i Hallingdal 1976. Red.: Håkon Ulshagen. Ål 1976. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Olav Sletto. Ågot Gjærde. Guri
Ulshagen. T.nr.: 68499
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1977. Red.: Håkon Ulshagen. Ål 1977. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Inge Krokann. Nils Reinton. Signe
Seim. T.nr.: 68500
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1978. Red.: Håkon Ulshagen. Ål 1978. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Raud rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Anne Stuve. Olav Sletto. Sverre
Søgnen. T.nr.: 68501
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1979. Red.: Sigrun Solheim m.fl. Ål 1979. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Ingar Skrede. Reidun Brusletten. Liv
Sollien. T.nr.: 68502
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1980. Red.: Sigrun Solheim . Ål 1980. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 68 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Bernhard Smette. Ola Fauske. Anne
Stølen. T.nr.: 68503
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1981. Red.: Sigrun Solheim . Ål 1981. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 60 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Svein Nestegard. Jacob Sande.
Gudny Larsen. T.nr.: 68504
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1982. Red.: Sigrun Solheim . Ål 1982. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 72 s. Stifta m.
originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Edvard Elsrud. Gudny Eidal.
Tordis Hagen. T.nr.: 68505
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1983. Red.: Sigrun Solheim . Ål 1983. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 64 s. Stifta
m. originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Frank Kolberg. Astrid
Brekko. Olav Sehl. T.nr.: 68506
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1984. Red.: Kaare Wensaas og Einar Tufte . Ål 1984. Hallingdal Fylkeslag. 4to.
72 s. Stifta m. originalt omslag. Blågrå rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Signe Øyo.
Anne Myregard. Arne Horge. T.nr.: 68507
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1986. Red.: Olav O. Moen. Ål 1986. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 68 s. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Borghild Oftestad. Embrik Luksengard. Ole Nilsen Johanmoen. T.nr.: 68508
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1987. Red.: Olav O. Moen. U.stad. 1987. 4to. 68 s. Hefta m. originalt omslag.
Blå rygg u. tekst. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Kåre Sønsterud.Ola Holde. Liv Opsata.
T.nr.: 68472
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1988. Red.: Jan Robert Wick og Sander Ottar Søndrål. Ål 1988. Hallingdølen Tr.
4to. 68 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit/blå rygg m. kvit tekst. Mange ill. Helsing. Pen.
M.a.: Einar Deim. Hallgrim Berg. Bernt Ødegård. T.nr.: 68473
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1989. Red.: Olav O. Moen og Olav Lilleaas. Ål 1989. Hallingprent. 4to. 60 s.
Hefta m. originalt omslag. Mørk rygg m. svart tekst i raudt felt. Mange ill. Helsing. Pen.
M.a.: Rose Maria Dusegard. Ola Holde. Barbro Tyribakken. T.nr.: 68474
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1990. Red.: Olav Moen og Helge Fivelstad. U.stad. 1990. 4to. 62 s. Hefta m.
originalt omslag. Burgunderaktig rygg m. kvit tekst. Mange ill. Pen. M.a.: Margit Hermansen. Barbro Tyribakken. Ola Holde. T.nr.: 68475
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1991. Red.: Einar Tufte. U.stad. 1991. 4to. 80 s. Hefta m. originalt omslag.
Blåaktig rygg m. kvit tekst i raudt felt. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Henrik Mørk. Einar
Tufte. Klara Reime. T.nr.: 68476
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1992. Red.: Einar Tufte. Ål 1992. Hallingprent. 4to. 72 s. Hefta m. originalt
omslag. Lys rygg m. kvit tekst i lilla felt. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Paul Breiehagen.
Edvard Elsrud. Kjell Huso. T.nr.: 68477
kr 120,00
20 |
| 21
Julekatalogen 2013
Jul i Hallingdal 1993. Red.: Einar Tufte. Ål 1993. Hallingprent. 4to. 56 s. Hefta m. originalt
omslag. Blåaktig/mørk rygg m. kvit tekst. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Anna Stølen.
Pål Gunnar Mikkelsplass. Olav O. Dokk. T.nr.: 68478
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1994. Red.: Einar Tufte. Ål 1994. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 64 s. Stifta m.
originalt omslag. Blå/brunaktig rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Margit Hermansen.
Solveig Stølen. Henrik E. Mørk. T.nr.: 68509
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1995. Red.: Einar Tufte. Ål 1995. Hallingdal Fylkeslag. 4to. 68 s. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Paul Breihagen. Ola
Fauske. Terje Østro. T.nr.: 68510
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1996. Red.: Einar Tufte. Ål 1996. Hallingdal Ungdomslag. 4to. 60 s. Stifta m.
originalt omslag. Svart rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Ola Vaagan Slåtten. Olav Sletto. Kåre
Sævre. T.nr.: 68511
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1997. Red.: Eli Dybsjord. Ål 1996. Hallingdal Ungdomslag. 4to. 66 s. Stifta m.
originalt omslag. Blågrøn rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Knut V. Seim. Olav Flatåker. Heidi
Molstad Andresen. T.nr.: 68512
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1998. Red.: Eli Dybsjord. Ål 1998. Hallingdal Ungdomslag. 4to. 66 s. Stifta m.
originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Einar Tufte. Hans Tyri. Margit Hermansen. T.nr.: 68513
kr 120,00
Jul i Hallingdal 1999. Red.: Eli Dybsjord. Ål 1999. Hallingdal Ungdomslag. 4to. 50 s. Stifta m.
originalt omslag. Blå rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Siv Nesfossen. Halgrim Ulsaker. Inge
Ryan. Vedlegg: Nes-Ungdomslag 1899-1999. T.nr.: 68514
kr 120,00
Jul i Hallingdal 85. Red.: Kaare Wensaas og Martin Thue. Ål 1985. Hallingprent. 4to. 80 s.
Hefta m. originalt omslag. Rosaaktig/mørk rygg u. tekst. Mange ill. Pen. M.a.: Reidun
Brusletten. Einar Tufte. Ola Fausko. Marit Stølen. T.nr.: 68471
kr 120,00
Jul i Sunnfjord 1974. Skriftstyre: Didrik Kittang m.fl. Førde 1974. Sunnfjord Sogelag. 4to. 42 s.
Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Pent. Av innh.: Huldrefossen ved Mo i
Førde. Litt om Olina Fossen sitt arbeid ... Gamle minne, av Samuel Sandnes.
T.nr.: 59015
kr 100,00
Jul i Valdres 1978. Red.: Knut Holden m.fl. Valdres Tr. 1978. Valdres Ungd.lag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Mikkjel Fønhus, Gerd
Lilly Fjuk, Nils Hovi. T.nr.: 68537
kr 110,00
Jul i Valdres 1980. Red.: Knut Holden m.fl. Valdres Tr. 1980. Valdres Ungd.lag. 4to. 56 s. Stifta
m. originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Mikkjel Fønhus, Sigurd
Lybeck, Marit Myhre. T.nr.: 68538
kr 110,00
Jul i Valdres. 23. årg. 1982. Red.: Knut Lauvrud. Valdres 1982. 4to. 52 s. Stifta m. originalt
omslag. Brunblå rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Syskin, av Olav Robøl. Ved
kveldsbålet, av Mikkjel Fønhus. Ørneflog, av Knut Hauge. Mange lysingar.
T.nr.: 60332
kr 90,00
Jul i Valdres. 24. årg. 1983. Red.: Knut Lauvrud. Fagernes 1983. 4to. 56 s. Stifta m. originalt
omslag. Blå rygg. Mange ill. Helsing. Pent. M.a.: Syskin, av Olav Robøl. Dikt av Halldis
Thune. To spissburer finner på en ny jobb, av Sigurd Lybeck. Gardstunet som bumerke,
av Knut Hauge. Mange lysingar. T.nr.: 60333
kr 90,00
Jul i Valdres. 25. årg. 1984. Red.: Knut Lauvrud. Fagernes 1984. 4to. 52 s. Stifta m. originalt
omslag. Blå rygg. Mange ill. Helsing. Pent. M.a.: Den lange natt, av Jan-Magnus Bruheim. Spor i snø, av Ingri Tyldum. Ski-idrott i Valdres i gamal tid, av Knut Hermundstad. Mange lysingar. T.nr.: 60334
kr 90,00
Julelesnad
Jul i Vesterheimen 1957. Herman E. Jørgensen, redaktør. Minneapolis 1957. Augsburg Publ.
House. Folio. 48 s. Hefta m. originalt omslag. Grøn/kvit delvis oppsprukken rygg u.
tekst. Mange ill., litt i fargar. Noko slitasje på omsl. Materien i god stand. M.a.: Finnmark, de store tragediers land, av Edvard Welle Strand. Mor, av Mikkjel Lønning. En jul
for lenge siden, av Hilda Nelson . T.nr.: 65207
kr 200,00
Jul i Vesterheimen. 25. årg. 1935. Red.: A. M. Sundheim. Minneapolis 1935. Augsburg Publ.
House. Stor 4to. Upag. Hefta m. originalt omslag. Gyllen rygg u. tekst. Mange ill., delvis
i fargar. Noko slitasje. M.a.: Udvandreren, av Olav Bøhmer. God jul, partner, av Hans
Ash. En minneverdig tur, av John Heitmann. T.nr.: 60341
kr 400,00
Jul med Gråtass og vennene hans. Julen 2005. Ill.av Håkon Aasnes. Tekst og grafisk design:
Morten Myklebust. Oslo 2002. Egmont Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Grønaktig rygg. Rikt ill. i fargar. Pen. T.nr.: 68582
kr 90,00
Jul på Sunnmøre 2008. Utgjevar: Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag. Ansv. red. Roar Rønning.
Volda 2008. Egset Trykk. 4to. 54 s. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill., noko
i fargar. Pen. M.a.: Sunnmørsprisen til Frode Grytten. To voggesongar frå Volda, av Ingeborg Aarflot. Tuna i Gomsdalen, av Olav Elling Gausdal. Mange lysingar. T.nr.: 60871kr 90,00
Juleboka. Design: Kine Røst. Illustrasjonar: Ragnar Aalbu. Modellteikningar:Hilde Guttormsen.
Oslo 2002. Samlaget. Stor 8vo. 93 s. Originalbind m. dekorert framside. Lys rygg
m. raud tekst. Ein del fargeill. Som ny. Frå dag til dag i advent-tida. Om å lage kort,
karamellar, peparkakedeig, knekk, seigmenn, julekaker m.m. Julesongar og juleevangeliet. T.nr.: 59390
kr 145,00
Julefryd. Red.: Reidar Thomassen. Oslo (1966). Norsk Forl.selsk. 4to. 24 s. Stifta m. originalt
omslag. Gul rygg. Svak slitasje. Av innhaldet: La oss derfor holde høytid av pastor Leif
Reigstad. Henrik Ibsen og hans barber av Lars Forseth. Brødre av Stein Balstad. Julesalme med notar: I midnattstimens dunkle stund. Mange bilete. T.nr.: 59473
kr 150,00
Juleglede 1922. Trondhjems K.F.U.K.s julenummer. Trondhjem 1922. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Pent. Av innh.: Tilgir hverandre. (Fortelling fra Island).
Fra finnmark, av Constance Berg. Mors store gutt, av Faster. T.nr.: 59026
kr 100,00
Juleglede. 32. Årg. Redaktør: Kristofer Eriksen. Oslo. U.å. Eberh. B. Oppi A/S. Folio. Upag.
Hefta m. originalt omslag. Gyllen rygg rep. m. tape øvst. Materien pen, men delvis lausna. Mange ill., litt i fargar. Av innh.: Sneskredet, av Alf Harbitz. Sivleborka, av Thomas
Øye. Høstjord, av Nils Johan Rud. Forsoningsferda, av Sigrid Tang. T.nr.: 58996
kr 200,00
Julegrisen. Redaktør: Brinck Løvstad. Tegnere: Bødtker, Hjort, Vik. Kristiania. U.å. Helge
Schultz’s Bogtr. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg m. tapa rifter. Gjennomill. Stempel. M.a.: Hvad der hændte Mimmi i Julen. Humoristiske teikningar m. kort
tekst. T.nr.: 59321
kr 200,00
Julegrisen 1911. Kristiania 1911. Otto Stenersens Bogtr. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Lys rygg m. tapa rift. Gjennomill. Stempel. Noko slitasje. M.a.: Skandale paa Karl Johan.
Humoristiske teikningar m. kort tekst. T.nr.: 59322
kr 200,00
Julehelg 1918. Redaktør: Jens Thiis. Oslo. U.å. Mittet & Co. Folio. Upag. Hefta m. originalt
omslag. Kvit rygg rep. m. tape. Materien pen, men lausna. Mange ill., noko i fargar. Av
innh.: Klokkene, dikt av Nils Collett Vogt. Barnedaab i Stange kirke, heilsides plansje av
Harriet Backer. Juninatt, av Peter Egge. “Bonden”, av Oskar Braaten. T.nr.: 58993 kr 300,00
Juleroser 1901. Red. af Karl Larsen. København/Kristiania/Helsingfors./Stockholm 1901. Det
Nordiske Forl. Folio. Upag. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. tapa sår og rifter.
Materien pen. Mange ill., delvis i fargar. Av innh.: Kristianiafjord, af Johannes V. Jensen.
I Øresund, af Peter Egge. Kristi fødsel. Mysterie-scener af Edvard Blaumüller. En julegave, af Herman Bang. T.nr.: 58990
kr 200,00
22 |
Julekatalogen 2013
Juleroser 1909. Red. af Karl Larsen. København/Kristiania 1909. Gyldendalske. Folio. Upag.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. tapa sår og rifter. Materien pen. Mange ill., litt
i fargar. Av innh.: Et mindebæger, av Johan Bojer. Tegninger af E. Werenskiold og L.
Find. Julekveld i præstegaarden, af Jacob B. Bull. T.nr.: 58989
kr 160,00
Juleroser 1911. Red. af Karl Larsen. København/Kristiania 1911. Gyldendalske. Folio. Upag.
Hefta m. originalt omslag. Smussomslag. Grå rygg m. tapa sår og rifter. Materien pen.
Mange ill., delvis i fargar. Av innh.: Spirtus, af Selma Lagerlöf. Maleren Pettersen, af
Jonas Dahl. Nordiske Skuespillere i Karikaturer. T.nr.: 58988
kr 120,00
Julesongar. (Hefte med julesangar). Oslo. U.å. Rich. Andvord. Tverr 12mo. 24 s. Stifta m. originalt omslag m. norsk flagg. Litt slitasje. T.nr.: 65691
kr 65,00
Juletre. Norsk Barneblad nummer 22 - 2003. Red.: Margunn Sundfjord. Oslo 2003. 4to. 30 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys/mørk rygg. Mange fargeill. Pen. M.a.: Jul hos Tarzan og
farsan, av Gunnar Hagen. Snufs og den utspekulerte butikktjuven, av Gard Espeland.
Lydlaust, av Erna Osland. T.nr.: 60879
kr 80,00
Juletre 1954. Tillegg til Norsk Barneblad. Bladstyrar: Andreas Haavoll. U.stad. 1954. 4to. 32 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: -Det vart jul likevel, av
Jens Haukdal. Mannen med den lange munnladningsbørsa, av Mikkjel Fønhus. Reinkalven, av Ivar Kleiva. T.nr.: 68539
kr 110,00
Juletre 1976. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Johannes Farestveit. Larvik 1973. 4to. 32 s. Stifta
m. originalt omslag. Mørk rygg. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Veteranen frå Vassfaret, av Mikkjel Fønhus. Kremfløyten, av Ivar Kleiva. Spekulantane, av Bjørn Rongen.
T.nr.: 64742
kr 100,00
Juletre 1976-1980. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Johannes Farestveit. Larvik 1976-1980. 4to.
Ulik pag. Privatbind. Brun sjirtingrygg m. gyllen tekst. Mange ill., mykje i fargar. Pen.
M.a.: Fangstmenn, av Arvid Hanssen. Bjørnejakt, av Halvor J. Sandsdalen. Isbjørnen, av
Bjarne Rognan. Smørbukk. T.nr.: 64700
kr 400,00
| 23
24 |
Julelesnad
| 25
Julekatalogen 2013
Juletre 1986. Tillegg til Norsk Barneblad. Bladstyrar: Olav Norheim. Larvik 1986. 4to. 24 s. Stifta
m. originalt omslag. Raud rygg. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Julekortet, av Sigbjørn Heie. Kvar er Christmas?, av Gard Espeland. Jutulhistorie av Ola Jonsmoen.
T.nr.: 64743
kr 100,00
Juletre 1990. Tillegg til Norsk Barneblad. Bladstyrar: Olav Norheim. Larvik 1990. 4to. 24 s. Stifta
m. originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: -Kjælastepal!, av
Erna Osland. Dame i bur, av Rune Belsvik. Alt for deg, av Olav Norheim.
T.nr.: 64744
kr 100,00
Juletre 1994. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Gard Espeland. Oslo 1994. 4to. 32 s. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Mange ill., delvis i fargar. Namneetikett. Pen. M.a.: Ny
snø, av Erna Osland. Jula verda rundt på frimerke. I vegen for sola, av Leiv Arne Grimstad. T.nr.: 64745
kr 75,00
Juletre 1995. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Gard Espeland. Oslo 1995. 4to. 32 s. Stifta m.
originalt omslag. Blågrå rygg. Mange ill., delvis i fargar. Namneetikett. Pen. M.a.: Julestjerna, av Erna Osland. Kvitebjørnen, av Rasmus Løland. Smørbukk. T.nr.: 64746 kr 75,00
Juletre 2004. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Nana Rise-Lynum. Oslo 2004. 4to. 32 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Ein dårleg dag for
Nissen, av Tor Arve Røssland. Jul: Avlyst, av Hilde Kristin Kvalvaag. Juletreet, av Dag
Helleve. T.nr.: 64747
kr 75,00
Juletre 2005. Tillegg til Norsk Barneblad. Red.: Margunn Sundfjord. Oslo 2005. 4to. 32 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill., delvis i fargar. Namn/adr. på baksida. Pen.
M.a.: Nissemor blir avslørt, av Gard Espeland. Den første jula, av Gunnar Hagen. Berre
eit tre, av Arnfinn Kolerud. T.nr.: 64748
kr 75,00
Julgranen 1919. K. F. U. K. Årg. 3. Helsingfors 1919. 8vo. 16 s. Stifta m. originalt omslag.
Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Hem till jul, av Rafaël Herzberg. Ingen jul utan
Jesus, av Z. Topelius. T.nr.: 60521
kr 80,00
Julgranen 1924. K. F. U. K. 7:de årgång. Tavastehus 1924. Stor 8vo. 15 s. + lysingar. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Höströk på Riutula, av Saimi
R-nen. Tranorna, av Farbror Grus . T.nr.: 60520
kr 80,00
Jultoner. Vita Bandets jultidning. Stockholm 1945. 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys
rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Lenas julljus, av Bernhard Nordh. Glimtar från Palestina, av Fia Öhman. Villospår, av Roger Berg. T.nr.: 60504
kr 100,00
Jultoner. Vita Bandets jultidning 1922. Red. Henny Widström. Stockholm 1922. Folio. 16 s. Stifta
m. originalt omslag. Lyseblå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Roddarnes sång, av Bertil
Malmberg. Flickan från Bellevue, av Aivva Uppström. T.nr.: 60445
kr 100,00
Juul, Kåre og Egil Strand (red.). Den store glede. Julen 1966. Oslo 1966. Filadelfiaforl. Stor 4to.
24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av
innhaldet: Skatten i bagasjen av Willy Rudolph. Den lille veilederen av Bjarne Nysæther.
Til Betlehem av Signe Pedersen. Mange bilete. T.nr.: 59451
kr 55,00
Juul, Kåre og Egil Strand (red.). Den store glede. Julen 1967. Oslo 1967. Filadelfiaforl. Stor 4to.
24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av
innhaldet: En sangers historie av Josef Haugen. Korset i urskogen av Frithjov Iversen.
De fattiges trøst av William Bjerch. Mange bilete. T.nr.: 59458
kr 55,00
Juul, Kåre og Egil Strand (red.). Ungdomsglede. Julen 1967. Oslo 1967. Filadelfiaforl. Stor 4to.
24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av
innhaldet: I bryggerhuset av Trygve Lie. Stjerneglimt over Nepal før og nå. Et stort lys av
Erling Strøm. Mange bilete. T.nr.: 59453
kr 55,00
Kapteinens Jul . Julen 1991. Oslo 1994. Bladkompaniet. Tverr 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Grønaktig rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68579
kr 90,00
Julelesnad
Kapteinens Jul . Julen 1994. Oslo 1994. Bladkompaniet. Tverr 4to. 34 s. Stifta m. originalt
omslag. Brun/lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60924
kr 90,00
Kapteinens Jul . Julen 1996. Oslo 1996. Bladkompaniet. Tverr 4to. 34 s. Stifta m. originalt
omslag. Rosa/grøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60925
kr 90,00
Kapteinens Jul . Julen 2005. Oslo 2005. Schibsted. Tverr 4to. Upag. Stifta hefte med originalt
illustrert omslag. Nær som ny. Teikneseriehefte i fargar. T.nr.: 59530
kr 55,00
Kasborg, Alf (red.). Jul. Skien (1946). Missionærens Forl. Tverr 4to. 25 s. Stifta m. originalt
omslag. Mørk rygg. Pen. Av innhaldet: Øyas hemmelighet av Marie Collins. Vær glad!
av Lyder Engh. Fange nummer 985 av Rein Seehus. Mange teikningar og bilete.
T.nr.: 59408
kr 150,00
Ketilson, Eli. God jul! Jar 1991. Medusa. Stor 8vo. Upaginert. Illustrert, også i fargar. Originalt
grønt pappbind med svart og raud ryggtittel. Lang helsing på friblad. I god stand. Illustrasjonar av Th. Kittelsen. T.nr.: 59360
kr 150,00
26 |
Julekatalogen 2013
Kjenn ditt land. Julenummer 1927. Red.: B. A. Grimeland. Bergen 1927. 4to. 41 s. + lysingar.
Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Noko slitasje. M.a.: Det gamle Bergen, av
Einar Lexow. Bergen i 1814 og 1905, av Just Bing. Bergenserne, av Henrik Ameln.
T.nr.: 60480
kr 100,00
Klíma, Ivan. Karpene. En julefortelling om sammensvergelse. Ill. av Anna Poustová. Med et essay
av František Janouch ... Oslo 1980. Fabritius. Stor 8vo. 48 s. Originalbind. Smussomslag
m. litt slitasje. Grå rygg m. grøn dekor, u. tekst. Ein del ill. Boka pen. Nr. 164 av 650
numm. eks. Julebok 1980. T.nr.: 68683
kr 200,00
Knoll og Tott. Julen 1976. Oslo 1976. Hjemmet, Bladforl. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Grønraud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Litt slitasje. T.nr.: 68583 kr 75,00
Knoll og Tott. Julen 1977. Oslo 1977. Hjemmet, Bladforl. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Grønaktig rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Skeivt stifta, ei lausna og innlimt
side, slitasje i kantane. T.nr.: 68584
kr 60,00
Knoll og Tott. Julen 1983. Oslo 1983. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Grøn/blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Nokre fasttapa sider. T.nr.: 68549 kr 70,00
Knoll og Tott. Julen 1984. Oslo 1984. Hjemmet-Bladforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Blå/raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60903
kr 90,00
Knoll og Tott. Julen 1985. Oslo 1985. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Grøn/brun rygg. Teikneseriehefte i fargar. Noko slitasje, ei side m. tapa rift, ei
m. sår ytst. T.nr.: 68550
kr 50,00
Knoll og Tott. Julen 1986. Oslo 1986. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Blå/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60902
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 1987. Oslo 1987. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Grøn/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60904
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 1987. Oslo 1987. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 68551
kr 70,00
| 27
Julelesnad
Knoll og Tott. Julen 1989. Oslo 1989. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Lys/raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60905
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 1990. Oslo 1990. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60908
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 1991. Oslo 1991. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68552
kr 50,00
Knoll og Tott. Julen 1993. Oslo 1993. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Lys/lilla rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60906
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 1995. Oslo 1995. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60907
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 2003. Oslo 2003. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68553
kr 75,00
Knoll og Tott. Julen 1994. 2. utg. Utg. første gang i 1979. Oslo 1994. Hjemmet, Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60910
kr 80,00
Knoll og Tott. Julen 2009. Red.: Harry Hansen. Oslo 2009. Egmont Serieforl. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Gul/beige rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60913
kr 80,00
Kom kära Jul. Stockholm 1957. Wilhelmssons Boktr. 4to. 41 s. Stifta m. originalt omslag.
Kvit/raud rygg. Mange ill. Svak slitasje. Av innh.: Du kommer, dikt av Mads Nielsen.
Soldaten Ivan och eremiten, en legend, enligt maxim Gorki. Garage utan Dörr, av Ida
Vado. Svensk. T.nr.: 59296
kr 120,00
Kooperatøren. Nr. 24 - 1937. Red.: Randolf Arnesen. Oslo 1937. 4to. S. 297-324 + lysingar. Stifta
m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Julekvelden på Tørmoen,
av Stein Balstad. Den grønne steinen av Lars Hansen. Kunsten å lese god litteratur, av
Arne Kildal. T.nr.: 60496
kr 150,00
Kooperatøren. Nr. 1 - 1939. Red.: Randolf Arnesen. Oslo 1939. 4to. S. 1-23 + lysingar. Stifta m.
originalt omslag. Grå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Ubegrundet mistanke, av Charles Haugbøll. Nyttårskveld i fremmed land, av Diderik Brochmann. Piggsvinet kan og
vera til nytte og hygge, av Olav Gullvåg. T.nr.: 60497
kr 150,00
Kooperatøren. Nr. 24 - 1939. Red.: Randolf Arnesen. Oslo 1939. 4to. S. 539-566. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Julaften ved fronten, av Torkils Lovra.
Skomaker’n, av Ingeborg Refling Hagen. Lasskjøyraren, av Halvor Floden.
T.nr.: 60498
kr 150,00
Kooperatøren. Nr. 21 - 1940. Red.: Randolf Arnesen. Oslo 1940. 4to. S. 379-407. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Var jeg et tre, av Arnulf Øverland.
Da gjøken gol, av Johan Bojer. Det var krig, av Cora Sandel. T.nr.: 60499
kr 200,00
Kornbåndet 1929. Solstrålen nr. 43-45-julenummer) Red. av Andr. H. Holm. Utg. av Den evang.
luth. Frikirke. Moss 1929. Stor 8vo. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill.
Noko slitasje. M.a.: Aprikosen, av Cornelia Levetzow. Den første sang og bekjennelse, av
Andr. H. Holm. T.nr.: 60517
kr 75,00
Kornbåndet 1930. Solstrålen nr. 43-45-julenummer) Red. av Andr. H. Holm. Utg. av Den evang.
luth. Frikirke. Moss 1930. Stor 8vo. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill.
Noko slitasje. M.a.: En liten solstråle, av Paul Walstad. Kristians julekveld, av Andreas
Holm jr. T.nr.: 60518
kr 150,00
28 |
| 29
Julekatalogen 2013
Krigsropet. Jul 1916. Officielt organ för Frälsningsarmén i Finland. Helsingfors 1916. 4to. 16 s.
Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. Av innh.: Ett ljus till hedningarnas upplysning. (Frå Japan). Där norrskenet flammar. Bjellornas sång, av Eino
Salmela. T.nr.: 59025
kr 100,00
Krigsropet. Julen 1913. Officielt organ för Frälsningsarmén i Finland. Helsingfors 1913. 4to. 16 s.
Stifta m. originalt omslag. Blå/kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. Av innh.: Julafton i Gränskarelen. Bland tigrar och krokodiler. (Frå India). En jul i Finnmarken. T.nr.: 59023 kr 100,00
Krigsropet. Julnummer 1913. Helsingfors 1915. 4to. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Blå/kvit
rygg. Mange ill. Litt slitasje. Av innh.: Bland flyktningar. (Frå Petrograd). Ula - En lappgosses korta lefnadssaga. Julsånger. Svensk. T.nr.: 59024
kr 100,00
Krigsraabets julenummer 1920. Kristiania 1920. Frelsesarmeen. 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Kvit rygg. Mange ill. Uoppskore. Litt slitasje. Av innh.: Indiske kvinder, av fru
Booth-Tucker. Hvordan en julesang blev til. Julelys, av Per Sivle. T.nr.: 59018
kr 80,00
Kristiansen, H. Asak (red.). Den Skandinaviske Sjømannsnisjon. Julenummer 1966. Trondheim
1952. 4to. 27 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen . Av innhaldet: Jul blant “opprørere” i Kongo av Greta Holte. Lykkelige mennesker av Stein Balstad. Norsk skipsfart av
H. Asak Kristiansen. Ein del bilete og lysingar. T.nr.: 59482
kr 90,00
Krohn, J. Peters Jul. Vers for børn . Søndags-B.T. Julen 1979. Med tegninger af Pietro Krohn.
U.stad. 1979. Gyldendal. Liten 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent. T.nr.: 65222
kr 90,00
Krohn, J. Peters Jul. Vers for børn af ... Ill. af Herluf Jensenius. 6. udg. 19. opl. Denmark 2006.
Gyldendal. Liten 4to. Upag. Originalbind. Grøn rygg m. gul/kvit tekst. Mange ill., mykje
i fargar. Som ny. T.nr.: 64703
kr 150,00
Kvalbein, Asbjørn (red.). Ved juletid 1993. Oslo 1993. Fjellhaug skoler. 4to. 25 s. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Pen. Av innhaldet: Uventa førjolsgjester av Sigurd Rydland. Tre
dikt av Lars-Johannes Liknes. Sionssongen av Trygve Bjerkrheim. Mange bilete.
T.nr.: 59488
kr 65,00
Kvale, Anne Johanne (red.). Mors Julenummer 1985. Oslo 1985. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s. Stifta m. originalt omslag. Namneetikett. Pen. Av innhaldet: Juletreet på vandring og soga
om då juletreet kom til Selje av Reidar Djupedal. Sara Oust av Asbjørn Langseth. Dikt av
Liv Holtskog. Mange bilete. T.nr.: 54174
kr 65,00
Landro, Bjarne Edvin (red.). Frå ven til ven 1964. Utg. av elevringen ved Bibelskolen i Bergen. Bergen 1964. 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Litt slitasje. Av innhaldet: Dialog mellom
tvilen og troen - Arne Garborg og en dansk prest. Underets bok Bibelen av Rolf Onarheim. Julebesøket av Kari Sandvik. Mange bilete. T.nr.: 59514
kr 100,00
Larsen, Oddvar og Nils Johan Rud (red.). Magasinet. Nr. 47-48 1947. Oslo 1947. Liten 4to. 47 s.
Stifta m. originalt omslag. Noko slitasje. Av innhaldet: Kryssing av Bjørn Rongen. Enna
av Odd Solumsmoen. Mote og mønster - damekjole. Mange bilete og lysingar.
T.nr.: 59506
kr 200,00
Larsen, Thøger. Barndoms Kilder. To noveller og et digt om julen. Lemvig 2003. Lemvig Museum/Lemvig Boghandel. 8vo. 19 s. Stifta m. orig. omslag. Kvit rygg. Som ny. “Julesang”
m. notar. Dansk. T.nr.: 59444
kr 150,00
Lauveng, Kåre (red.). Den Skandinaviske Sjømannsnisjon. Julen 1972. Oslo 1972. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Svak slitasje. Av innhaldet: Min første lommelykt av
Frank Mangs. Julenissen av Lars Rustbøle. Om han bare ville komme av Leo Tolstoi. Ein
del bilete og lysingar. T.nr.: 59485
kr 90,00
Julelesnad
Lauveng, Kåre (red.). Den Skandinaviske Sjømannsnisjon. Julen 1972. Oslo 1972. 4to. 31 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Stempel og helsing på framsida. Av innhaldet: Min første
lommelykt av Frank Mangs. Julenissen av Lars Rustbøle. Om han bare ville komme av
Leo Tolstoi. Ein del bilete og lysingar. T.nr.: 59486
kr 80,00
Lebech, Mogens. Julemanden. København 1968. Alfred G. Hassing. 8vo. 62 s. Hefta m. originalt omslag. Blågrå rygg m. svart tekst. Mange ill. Som ny. T.nr.: 68697
kr 100,00
Lindgren, Astrid. Jul i stallen. Med tegninger av Harald Wiberg. Oslo 1961. Tverr 4to. Upag.
Originalbind. Raud sjirtingrygg u. tekst. Gjennomill. i fargar. Litt slitasje på omsl.,
materien pen. T.nr.: 64704
kr 400,00
Ljosglytt des. 2002. Helsing frå Framnes. Red.: Astrid Reinlund. Norheimsund 2002. 8vo. 20 s.
Stifta m. originalt omslag. Beige rygg. Ein del fargeill. Namneetikett. Pen. M.a.: Juleandakt, av Arne Sørheim. Skuletur til Tunisia. T.nr.: 60934
kr 75,00
Lund, Troels. Gamle juleskikker. Oslo 1970. Fabritius & sønner (Institusjonen Scheibler). Liten
4to. Upaginert. Illustrert. Stifta. Gulraudt pappomslag. Pen. Illustrert med tresnitt av
Hans Georg Sørensen. T.nr.: 59352
kr 150,00
Lundh, Gunnar. Julotta. Textsättning Anders Frostenson. Stockholm 1955. LTs Förl. 4to. Upag.
Ryggsjirting originalbind. Lys rygg m. gyllen skrift. Rikt ill. Helsing. Litt slitasje . Bilete
m. kort tekst. T.nr.: 59367
kr 100,00
30 |
Julekatalogen 2013
Lybeck, Sigurd (tekst). Jens von Bustenskjold. Julen 1988. Tegnet av Anders Bjørgaard. Oslo 1988.
Bladkomp. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Gjennomill. Pen.
T.nr.: 64753
kr 80,00
Lybeck, Sigurd (tekst). Jens von Bustenskjold. Julen 1996. Tegnet av Anders Bjørgaard. Oslo 1996.
Bladkomp. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Gjennomill. Pen.
T.nr.: 68591
kr 90,00
Lybeck, Sigurd (tekst). Jens von Bustenskjold. Julen 1996. Tegnet av Anders Bjørgaard. Oslo 1996.
Bladkomp. 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Gjennomill. Noko smuss på
framsida, elles pen. T.nr.: 68592
kr 75,00
Løland, Rasmus. Kor vart det av jula? Ill. av Espen Friberg. 6. utg. Oslo 2007. Samlaget. 8vo. 62
s. Originalbind. Raud rygg m. kvit tekst. Som ny. T.nr.: 64940
kr 100,00
Magasinet for alle 1956. 22. desember 1956. Nr. 51-52.. Redaktør: Nils Johan Rud. Oslo 1956.
4to. 32 s. Stifta hefte. Med originalt illustrert omslag. Juleutgåva. Noko slitasje. M.a.:
Mitt første voksne ball, av Tilla Valstad. Varg-jul, av Anton Rodahl. Sangen om Helga, av
Kristian Kristiansen. T.nr.: 59538
kr 125,00
Magasinet for alle 1965. 15. desember 1965. Nr. 51/52. Redaktør: Nils Johan Rud. Oslo 1965.
4to. 68 s. Stifta hefte. Med originalt illustrert omslag. Juleutgåva. Litt slitasje. M.a.:
Trysilskogen, av Dagfinn Grønoset. Julegrisen, av Arthur Omre. Fant går i land, av Vigdis Stokkelien. T.nr.: 59543
kr 75,00
| 31
Julelesnad
Magasinet For Alle. 20. desember 1958. Nr. 51-52.. Redaktør: Nils Johan Rud. Oslo 1958. 4to.
42 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Brødrene i røverborgen, av Karsten
Haug. Minner om Georg Brandes. Kjølstadvisa, av Alf Prøysen. T.nr.: 68590
kr 125,00
Markusson, Andreas. Jul på Fredrikssons fabrikk. Oslo 1996. 8vo. 110 s. Heilsjirting originalbind. Smussomslag m. ei rift. Raud rygg m. svart tekst. Boka som ny. T.nr.: 59387 kr 80,00
Mathiesen, Thyra Bork. Jul i mange land. Oslo 1976. Fabritius. Kvadr. 8vo. 86 s. Originalbind. Blå rygg. Litt slitasje på deklane. Pen inni. Ei fortljing, song m. notar, julepynt og
oppskrift på julemat frå kvart land, m.a. frå Australia, England Grønland, India, Latvia,
Polen, Romania, Holland. Mange teikningar. T.nr.: 59342
kr 115,00
Menneskevennen. Nr. 48-49. Julen 1921. Ansv. red.: Nils Høgevold. Kristiania 1921. Alfons
Hansen & Sønners Boktr. Stor 4to. S. 383-395. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg.
Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Hjaa Ola Aasen. Paa gjensyn, av And. Jørgensen. bilete frå
Tromsø. Lysingar. T.nr.: 60458
kr 150,00
Menneskevennen. Nr. 76-77. Organ for D. N. T. Julenummer 1920. Ansv. red.: Nils Høgevold.
Kristiania 1920. Nordisk Bogtr. Stor 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg.
Mange ill. Uspretta. Litt slitasje. M.a.: I. A. Grimsmo, av Sven Aarrestad. Arbeidshug, av
Julli Wiborg. Ved solhŏve, melodi av Torleif Homme. Lysingar. T.nr.: 60457
kr 170,00
Menneskevennen. Nr. 97-98. Julen 1917. Kristiania 1917. Gustav O. Eriksens Bogtr. Stor 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Delvis uspretta. Litt slitasje. M.a.:
Tvo nye jolesalmar, av Bernt Støylen. Professor Caspari hos Hanna Winsnæs i julen.
Mors bønner, av K. H. Nordbø. Lysingar. T.nr.: 60455
kr 120,00
Midtbø, Haakon (red.). Norske gutter. Julenummer 1946. Oslo 1946. Liten 4to. S. 322-350. Stifta
m. originalt omslag. Noko slitasje, sår på framsida. Av innhaldet: Hjem til jul av Bjørn
Sandberg. Gutter og bikkjer av Gunnar Løtveit. Vindusruten av Kjell Aspaas. Mange
bilete og lysingar. T.nr.: 59417
kr 100,00
Mikke Mus og Langbein. Julen 1992. Av Walt Disney. Oslo 1992. Hjemmet-Serieforl. Tverr
4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60922
kr 100,00
Moen, Torhild og Hanne Halvorsen. Espens jul. Oslo 1983. Luther Forlag. Originalband. Blå,
spraglete rygg u. tekst. Gjennomill. i fargar. Kvartformat. Upaginert. Som ny. Biletbok.
T.nr.: 59379
kr 150,00
Mohr, O. E. (red.). “Glade Jul” 1903. Missionsselskabets Barneblads Julehefte. VII aarg. Stavanger
1903. Liten 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Noko slitasje. Av innhaldet: Seks billeder fra Kina av misj. Hertzberg. Småfuglene paa juleneget - digt af Henrik Wergeland.
En juleaften i lodsens hjem. Mange bilete. Mest gotisk skrift. T.nr.: 59416
kr 100,00
Monssen, Trude [red.]. Jul i Norge. Vi pynter til jul. Oslo 2002. Liten 4to. 140 s. Originalbind.
Smussomslag. Beige/raud rygg m. raud/kvit skrift. Rikt ill. i fargar. Som ny. M.a.: Julepynt og julegaver. Mønster. T.nr.: 59366
kr 150,00
Mors Julenummer 1978. Olseth, Signe Eimind og Karin Kjærsund (red.). Oslo 1978. Det Hvite
Bånd. 4to. 31 s. Stifta m. originalt omslag. Mørk rygg. Pen. Av innhaldet: Det står skrive.
Dikt av Aslaug Låstd Lygre. Giskekyrkja av Ivar Grimstad. Senja av Arvid Hanssen.
Mange bilete. T.nr.: 59490
kr 65,00
Mors Julenummer 1980. Olseth, Signe Eimind og Karin Kjærsund (red.). Oslo 1980. Det Hvite
Bånd. 4to. 31 s. Stifta m. originalt omslag. Blåaktig rygg. Pen. Av innhaldet: Den lange
skituren av Kåre Holt. Juleskisser av Ragnhild Grenskott. Nidarosdomen av Hanne
Berentzen. Artikkel om Abraham Vereide. Mange bilete. T.nr.: 59491
kr 65,00
32 |
| 33
Julekatalogen 2013
Mors Julenummer 1984. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1984. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Namneetikett. Pen. Av innhaldet: Det undergjørende krusufikset i Røldal, av Nanna Ebbing. Krigskvardag, av Agathe Hagene. Dorothea Schjoldager 1853-1938. Mange bilete. T.nr.: 59492
kr 65,00
Mors Julenummer 1989. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1989. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Helsing. Pen. Av innhaldet: Islandshesten av Nanna Ebbing.
Julesalme av Edin Holme. Helga Forfang av Hjørdis Urdahl Forfang. Mange bilete.
T.nr.: 59499
kr 65,00
Mors Julenummer 1989. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1989. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Merke etter etikett, elles pen. Av innhaldet: Islandshesten av
Nanna Ebbing. Julesalme av Edin Holme. Helga Forfang av Hjørdis Urdahl Forfang.
Mange bilete. T.nr.: 59500
kr 65,00
Mors Julenummer 1990. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1990. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje. Av innhaldet: Frelser eller julenisse av Monrad
Norderval. Jul av Theodor Caspari. Min hvite skråning av Dagny Tande Lid. Mange
bilete. T.nr.: 59496
kr 65,00
Mors Julenummer 1991. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1991. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Namneetikett. Pen. Av innhaldet: En gammel julefortelling
av Charles Dickens. Cistercienser-abbediet på Hovedøya ved Oslo av Kurt-Johnny Olsen.
Dikt av Anna Skeide. Mange bilete. T.nr.: 59497
kr 65,00
Mors Julenummer 1992. Kvale, Anne Johanne (red.). Oslo 1992. Det Hvite Bånd. 4to. 31 s.
Stifta m. originalt omslag. Namneetikett. Pen. Av innhaldet: Ei oppleving for livet - Færøyane av Jan Kløvstad. Fuglefangeren av Hans Aanerud. De hellige tre konger av Gunnar Reiss Andersen. Mange bilete. T.nr.: 59498
kr 85,00
Munter, Martin (red.). Julehilsen. 11. årg. Oslo. U.år. Bladkompaniet. 4to. 42 s. Stifta m. originalt omslag. Litt smuss og slitasje. Av innhaldet: Julekveld av Gunnar Berglie. Huldrefolk ved Einar Tufte. Julegranen av Oscar Kjelstad. Mange bilete. T.nr.: 59523
kr 150,00
Mühlberger, Richard. Forteljinga om jula. Framstilt gjennom målarkunsten. kommentarar ved ...
Oslo 1991. Samlaget. 4to. 40 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg m. kvit tekst.
Rikt ill. i fargar. Nær som ny. T.nr.: 65895
kr 150,00
Myklegård, Finn (red.). For Alle. Sanne historier. 12. årg. 23. des. 1933. Oslo 1933. Emil Moestue.
4to. 57 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Mykje slitasje på omsl. Av
innh.: Julefortelling av Owen Oliver. Rocambole, av Ponson du Terrail. Den selvstendige
kvinne og ekteskapet. T.nr.: 55804
kr 100,00
Männikkö, Lise og Anette Grøstad. Da Englebarnet pyntet til jul. Oslo 2000. 4to. Upag. Originalbind. Brun/grøn rygg m. kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. T.nr.: 60747 kr 140,00
Mørck, Finn. Tunsberg vårt bispedømme. 22. årg. Julen 1971. Tønsberg 1971. T. bispedømmeråd.
4to. 33 s. Stifta m. originalt omslag. Svart rygg. Helsing . Av innhaldet: I dag på apostolisk vis av Dagfinn Hauge. Ungdomsting på Strandheim. Nye kirkebygg. Mange bilete.
T.nr.: 59338
kr 80,00
Nemi - julen 09. Red.: Sigbjørn Stabursvik. Oslo 2009. Egmont Serieforl. 4to. Upag. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60933
kr 90,00
Nissens jul 1994. Barnas eget julehefte. Red.: Stein Aage Hubred. Oslo 1994. Bladkompaniet.
4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg. Rikt ill., mest i fargar. Pent brukt. Teikneseriar, forteljingar, eventyr. T.nr.: 60872
kr 100,00
Nordmandsforbundets Julehefte 1923. Kristiania 1923. 4to. 56 s. + lysingar. Hefta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Han Mons, av Johan Bojer. Hans aanrud, av Kr. Elster. Norsk hvalfangst, av Sigurd Risting. T.nr.: 60484
kr 200,00
Julelesnad
Nordmandsforbundets Julehefte 1923. Kristiania 1923. 4to. 56 s. + lysingar. Hefta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje, rustmerke på framsida. M.a.: Han Mons, av
Johan Bojer. Hans aanrud, av Kr. Elster. Norsk hvalfangst, av Sigurd Risting.
T.nr.: 60485
kr 130,00
Nordmandsforbundets Julehefte 1960. Red. ved Johan Hambro. Oslo 1960. 4to. 64 s. Hefta
m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Omslagsbilde av Ulf Aas.
Sommerhuset, av Johan Borgen. Møte i St. Morotz, av Annik Saxegaard.
T.nr.: 60487
kr 150,00
Nordmanns Forbundet Julehefte 1954. Redaksjon ved Oddm. Ljone. Oslo 1954. Grøndahl. 4to.
64 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Dømmer
ikke, av Annik Saxegaard. Bark i ilden, av Nils Johan Rud. Barnerim, av Aslaug Låstad
Lygre. Omslag av Ulf Aas. T.nr.: 60865
kr 160,00
Nordmanns Forbundet Julehefte 1961. Redaksjon ved Johan Hambro. Oslo 1961. Grøndahl.
4to. 64 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Det
var eingong, av Tarjei Vesaas. Hunden, av Kåre Holt. Ring med rød sten, av Ragnhild
Magerøy. Omslag av Ulf Aas. T.nr.: 60866
kr 160,00
Nordmanns-Forbundet. Julehefte 1955. Red.: Johan Hambro. Oslo 1955. Grøndahl. 4to. 64 s.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Pent. M.a.: Norskættede i Alaska, av Fridtjof Endresen. Munnspillet og havet, av Nils Johan Rud. Omslag av Ulf Aas.
T.nr.: 60344
kr 150,00
Nordmanns-Forbundet. Julehefte 1957. Red.: Johan Hambro. Oslo 1957. Grøndahl. 4to. 64 s.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Hvis jeg hadde
hatt en sønn, av Annik Saxegaard. Forsvunnen sjømann, av Kåre Holt. Kværna må gå,
av Georg Tveit. Omslag av Ulf Aas. T.nr.: 60345
kr 150,00
Nordmanns-Forbundet. Julen 1936. Red.: Ludv. Saxe. Oslo 1936. Grøndahl. 4to. 64 s. Hefta
m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Noko slitasje. M.a.: Stefans rose, av
Hulda Garborg. Julefisk, av Torvald Tu. En tollekniv, av Helge Ingstad. Mange lysingar.
T.nr.: 60339
kr 160,00
Nordnorsk Magasin. Nr. 7/8 - 2003. Red.: Jann-Oskar Granheim. Stonglandseidet 2003. 4to.
55 s. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill., mykje i fargar. Namneetikett. Pen.
M.a.: Svarta bjørn, rallarkokka ... , av Ann-Kristin Klausen. Ung enke uti grenda, av Torbjørn Saga. Steinaldermennesker i Indre Troms, av Hans Prestbakmo. Mange lysingar.
T.nr.: 60878
kr 100,00
Norges Jul. Nordmandsforbundets Julehefte 1983. Red. ved Johan Hambro. Oslo 1983. 4to. 56 s.
Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill., delvis i fargar. Litt slitasje. M.a.: Jul på
Gilje, av Jonas Lie. Håbet, av Nils Collett Vogt. Jan Bluhmes julepresenter, av Dikken
Zwilgmeyer. T.nr.: 60488
kr 140,00
Norges Jul. Nordmanns-Forbundets Julehefte 1975. Redaksjon ved Johan Hambro. Oslo 1975.
Grøndahl. 4to. 56 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje.
M.a.: Julelys, av Per Sivle. Utvandring i min egen slekt, av Synnøve Smedal. Krusifikset i
Røldal, av Alfred Hauge. T.nr.: 60867
kr 120,00
Norges Jul. Nordmanns-Forbundets Julehefte 1981. Redaksjon ved Johan Hambro. Oslo 1981.
Grøndahl. 4to. 56 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje.
M.a.: Ved Rondane, av Fridtjof Nansen. Den hvite lille dame, av Hans E. Kinck. Kirsten
Jordbærpike, av Gabriel Scott. Josef, av Nordahl Grieg. T.nr.: 60868
kr 150,00
Norges Jul. 1975. Nordmanns-Forbundets Julehefte. Red.: Johan Hambro. Oslo 1975. Grøndahl.
4to. 56 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Krusifikset i Røldal, av Alfred Hauge. Julelys, av Per Sivle. Bare en liten stein, av Ragnhild
Jølsen. T.nr.: 60336
kr 130,00
34 |
Julekatalogen 2013
Norges Jul. 1976. Nordmanns-Forbundets Julehefte. Red.: Johan Hambro. Oslo 1976. Grøndahl.
4to. 56 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: I stall
og krybbe trang, av Kaare Støylen. Reisen hjem, av Gunnar Reiss-Andersen. Bliv lys, av
Aasmund Brynildsen. T.nr.: 60337
kr 130,00
Norges Jul. 1977. Nordmanns-Forbundets Julehefte. Red.: Johan Hambro. Oslo 1977. Grøndahl.
4to. 56 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Kristin og broder Edvin, av Sigrid Undset. På prærien, av Knut Hamsun. Jul i havnen, av
Gabriel Scott. T.nr.: 60338
kr 130,00
Norges Jul. 1984. Nordmanns-Forbundets Julehefte. Red.: Johan Hambro. Oslo 1957. 4to. 56 s.
Hefta m. originalt omslag. Lys rygg u. tekst. Mange ill. Pent. M.a.: Hvitsymre i utslaatten, av Hans E. Kinck. Kulokk, av Olav Aukrust. Elvira, av Olaf Bull. T.nr.: 60346 kr 125,00
Norheim, Olav og Håkon Aasnes (tekst). Håkon Aasnes (ill.). Smørbukk 1985/86. Larvik 1985.
Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Grøn/grå rygg. Gjennomill. i fargar. Smussflekk bak, elles pen. T.nr.: 64730
kr 75,00
Norsk Arbeidsliv. Organ for nasjonalt samhold og sosialt fellesskap. Nr. 40. 24 Desember
1942. 1. årgang. Ansvarlig redaktør: Odd Melsom. Elefantformat. 12 s. ‘Rustflekkar’ på
framsida, rifter og flenge i midtbretten. Av innhaldet: ‘Smijernskunsten som gjør heimen vakker’. ‘Ministerpresidentens julegaver til det arbeidende folk’. Mange bilete.
T.nr.: 50890
kr 65,00
Norsk Jord. Nr. 22. 12. desember 1944. 4. årg. Ansvarlig redaktør: T. Dehli Laurantzon. Hefta
med originalt omslag. Grå rygg. Stort kvartformat. 23 s. Solbleika omslag med noko
smuss. Ei lita rift i toppsnitt. Av innhaldet: Joleminni, dikt av Arnfinn Urnes. Jol og joleskikkar på Sørlandet i gamal tid, av redeaktør Jørgen Haugedal. Mange bilete.
T.nr.: 50882
kr 160,00
| 35
Julelesnad
Norsk Jul 1964. Red.: Bergitt Villesvik. Oslo 1964. Fonna Forl. 4to. 30 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys/mørk rygg. Mange ill. Pen. Stykke av Rasmus Lyngnes, Ola Løset, Sturla
Brørs m.fl. Omslag av Magnus Hardeland. T.nr.: 68727
kr 100,00
Norsk Jul 1967. Red.: Bergitt Villesvik. Oslo 1967. Fonna Forl. 4to. 31 s. Stifta m. originalt
omslag. Blå/mørk rygg. Mange ill. Pen. Stykke av Rolf Myklebust, Liv Holtskog, Edvard
Ruud m.fl. Omslag av Magnus Hardeland. T.nr.: 68728
kr 100,00
Norsk Julestemning. Norsk Julestemning 1923. Utgit til indtægt for typografkorets reisefond. Oslo
1923. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Litt smuss og slitasje, sår i framsida. Av innhaldet: De fortapte av Oscar Kjelstad. I Nysveen av Øyvind Hogstad. Omslaget malt av
G. Gjerding. Mange bilete og lysingar. T.nr.: 59415
kr 200,00
Norsk Ukeblads store julebok. Julematen. Baksten. Tradisjonene. Pynten. Leker, sanger og eventyr.
Nissen og treet.. Oslo 1987. Ernst G. Mortensens Forlag A/S. 4to. 180 s. Originalbind.
Rikt illustrert. Pen. T.nr.: 59357
kr 200,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1975. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1975. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Litt slitasje. T.nr.: 68557
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1977. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1977. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68558
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1979. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1979. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Rusta stiftar. T.nr.: 68559
kr 80,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1979. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1979. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 68560
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1980. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1980. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68561
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1980. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1980. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68562
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1981. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1981. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68563
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1982. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1982. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68564
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1983. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1983. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65209
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1983. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1982. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68565
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1984. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1984. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60882
kr 80,00
36 |
Julekatalogen 2013
Nr. 91 Stomperud. Julen 1984. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1984. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65210
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1984. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1982. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68566
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1985. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1985. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65211
kr 100,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1985. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1985. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68567
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1986. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1986. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65212
kr 100,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1986. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1986. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68568
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1987. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1987. Forenede Trykkerier.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65213
kr 100,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1989. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1989. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60886
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1991. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1991. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65214
kr 100,00
| 37
Julelesnad
Nr. 91 Stomperud. Julen 1991. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1991. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68569
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1992. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1992. Hjemmet Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65215
kr 95,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1992. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1992. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68570
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1993. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1993. Hjemmet Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 65216
kr 100,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1994. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1994. Hjemmet Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/gul rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60890
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1995. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1995. Hjemmet Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60891
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1996. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1996. Hjemmet Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 60892
kr 90,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1996. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1996. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68571
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 1996. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 1996. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Smuss på
baksida. T.nr.: 68572
kr 75,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2000. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 2000. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68573
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2001. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 2001. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68574
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2003. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 2003. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68575
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2003. Tekst og tegning: Leif Isaksen. Oslo 2003. Ernst G. Mortensen.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 68576
kr 75,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2006. Tekst og tegning: Håkon Aasnes. Oslo 2003. Egmont Serieforl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen.
T.nr.: 68577
kr 85,00
Nr. 91 Stomperud. Julen 2009. Tekst og tegning: Håkon Aasnes. Red.: Dag E. Kolstad. Oslo
2009. Egmont Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys/blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60893
kr 80,00
38 |
Julekatalogen 2013
Nybakk, Magne (red.). Bygdeungdommen. God Jul 1950. 14. årg. Oslo 1950. 4to. 39 s. Stifta m.
originalt omslag. Blåaktig rygg. Ein smussflekk og litt slitasje på omslaget. Namnetrekk.
Av innhaldet: Legende av Jacob Sande. Julekveld i Avdal av Arthur Omre. Ny jord og
høstfrukt av Nils Johan Rud. Mange bilete. Lysingar. T.nr.: 59335
kr 170,00
Nødtvedt, Kaare og Inger Otterlei (red.). Fiskerens Venn. Den indre Sjømannsmisjons Julehefte
1979. Bergen 1979. 4to. 25 s. Stifta m. originalt omslag. Pen. Av innhaldet: Den første
julesangen av Thorleif Sæther. Ei skisse frå Espevær av Arne Grimstad. Strandhugget i
Lofoten av Lauritz Blom. Mange bilete. T.nr.: 59518
kr 100,00
Nørby, Mette og Ulla Mosegaard. Gode ideer. Julegaver du kan lage selv. Stavanger 1994. Ex
Libris. Originalbind. Stor 8vo. 63 s. Raud rygg m. svart tekst. Mange ill., delvis i fargar.
Som ny. T.nr.: 59351
kr 150,00
Oakley, Graham. Jul hos kirkemusene. Oslo 1980. Tiden. Tverr 4to. Upag. Originalbind. Kvit
rygg. Som ny . Biletbok. I fargar. T.nr.: 59343
kr 125,00
Ognedal, Sverre (red.). Glade Jul 1958. Sandnes 1958. Misj.selskapets forl. Liten 4to. 23 s.
Stifta m. originalt omslag. Blå/beige rygg. Pen . Av innhaldet: Gud er allmektig av Mary
Salomonsen. Slik feirer de jul i Zululand - på Taiwan - i Japan. Berre ein gris av Johanne
Bakke. Mange bilete. T.nr.: 53711
kr 80,00
Pharo, Ingvild og Egil Sagstad. Et barn er født. Julemysteriet i vår billedtradisjon. Fotografier:
Jacques Lathion. Oslo 1997. Aschehoug. 4to. Originalt blått tekstilbind. Med smussomslag. Lilla rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Fuktmerke til høgre på framdeklet,
smussomslaget litt bølgete, men begge delar lite skjemmande. T.nr.: 59363
kr 150,00
| 39
Julelesnad
Prøysen, Alf. Julebok for barn. Ill. av Kari Grossmann. Oslo 1998. 8vo. 111 s. Originalbind.
Raud rygg m. svart tekst. Mange fargeill. Som ny. Musevisa, Teskjekjerringa m.m.
T.nr.: 68744
kr 150,00
Prøysen, Alf. Julekveldsvise. Ill. av Borghild Rud. 3. oppl. Oslo 1998. 8vo. Upag. Originalbind.
Fleirfarga rygg m. brunt øvst og kvit/gul tekst. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 68445kr 140,00
Prøysen, Alf. Teskjekjerringa på julehandel. Tegninger av Bjørn Berg. Oslo 1971. Tiden. Tverr
4to. Upag. Ryggsjirting originalbind. Raud rygg u. tekst. Rikt ill. i fargar. Noko slitasje,
fuktskjold bak i boka, klassing m. fargeblyant. T.nr.: 60440
kr 150,00
Prøysen, Alf og Jens Ahlbom. Snekker Andersen og julenissen. Oslo 1998. Liten 4to. Upag. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68640
kr 200,00
Pusur. Julen 1998. Oslo 1998. Egmont Serieforl. Tverr 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag.
Oransjeaktig rygg. Teikneseriehefte i fargar. Litt slitasje. T.nr.: 68581
kr 90,00
Rastad, Gunhild m.fl. red. - . Jul i Eidskog 1987. Eidskog 1987. 8vo. 112 s. Stifta m. originalt
omslag. Blå/kvit rygg. Mange ill. Helsing. Pen. M.a.: Billavassdraget. Litt om månen og
Jupiter. Tanker fra neverkont-tiden. Lysingar. T.nr.: 60974
kr 100,00
Redd Barna. God jul, Sulochana! En julefortelling for voksne og barn. Oslo 1999. Redd Barna.
Hefta med originalt omslag. Kvit/beige rygg. Oktav tverrformat. Upaginert. Pen. Frå
Nepal. Mange fargebilete. T.nr.: 59431
kr 55,00
Redse, Emil (red.). Sol. Julen 1934. Utg. av Det Norske Totalavh.selskap. Oslo 1934. 4to. 33 s.
Stifta m. originalt omslag. Noko smuss og slitasje. Av innhaldet: Barnets jul av Othilie
Hanssen. Dei Nye Klædi av Kristofer Sydnes. En julekveldstragedie fra de brede bygder
av Karl Tallhaug. Mange bilete og lysingar. T.nr.: 59519
kr 150,00
Rem, Håvard. Jødenes konge. Et julespill. Oslo 1991. Hefta med originalt omslag. Raud rygg m.
svart tekst. Stor oktav. 80 s. Pen. Med notar. T.nr.: 59380
kr 200,00
Robinson, Hilary (tekst). Anthony Lewis (ill.). e-post: Jesus@Betlehem. Oslo 2000. Luther Forl.
4to. Upag. Originalbind. Raud rygg m. kvit tekst. Som ny. “Tenk om Jesus ble født i
dag”. T.nr.: 68691
kr 130,00
Rødde- helsing. Jola 1930. Utgjeve av Rødde elevlag. U.stad. 1930. Joh. Ludv. Vikans Boktr. 4to.
24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Svak slitasje. M.a.: Julebudskapet, av Johannes Dåsvand. Til norsk ungdom, av Peder Fostervold, Minnesota.
T.nr.: 60510
kr 200,00
Rønningen, Bjørn. Jul i Skomakergata. Oslo 2003. Orion. 4to. 151 s. Originalbind. Kvit rygg
m. blått øvst og kvit tekst. Mange fargeill. Pen. T.nr.: 68443
kr 120,00
Røst, Kine (design), Ragnar Aalbu (ill.) og Hilde Guttormsen (modellteikn.). Juleboka. Oslo
2002. Samlaget. 8vo. 93 s. Originalbind. Gul rygg med raud tittel. Mange fargeill. Som
ny. “Ein litt annleis adventskalender”. -Om kakebaking, laging av julepynt og gåver
m.m. T.nr.: 59547
kr 150,00
Sambaandet. Sambaandet 1929. (Julenummer). Bergen 1929. 4to. 24 s. Stifta m. originalt
omslag. Samtidig helsing. Mange ill. Litt slitasje på omslaget. Av innhaldet: På Haugetunet av Olav Vikøren. Under polarlyset. Skisser fra Finnmark av Ansgar Ellingsgård.
Soga frå livet av Nils Lavik. Omslag av Olav Skagen. T.nr.: 59504
kr 200,00
Schartum, Sv. og Vilhelm Vilhelmsen (red.). Sjømandsmissionens Julenummer/Julehefte 1915,
1919, 1928, 1937, 1940. (Pluss ein del sider av ukjent årg.). Oslo. 8vo. Ca. 50 s. pr. årgang.
Privatbind. Grøn, noko solbleika rygg m. sølvfareskrift. Maskert namnetrekk. Noko slitasje på deklane. Av innhaldet: Musikkbilag til Tend, o Gud din julestjerne. En sjømann
går i land av Finn Sommer. Generalforsamlingen i Aalesund 1928. Mange bilete.
T.nr.: 59368
kr 150,00
40 |
Julekatalogen 2013
Schildt, Margareta. Jul i vårt hus. Juletradisjoner fra advent til 20. dag jul. Samlet og redigert av
... Oslo 1985. DnB. 4to. 160 s. Originalbind. Blå rygg m. gul tekst. Mange ill., delvis i
fargar. Namnetrekk. Pen. M.a.: Pepperkaker. På julehandel, av Marie Hamsun. Juleevangeliet. T.nr.: 68639
kr 200,00
Schildt, Margareta. Jul i vårt hus. Juletradisjoner fra advent til 20. dag jul. Samlet og redigert av ...
2. oppl. Oslo 1986. Aschehoug. 4to. 160 s. Originalbind. Blå rygg m. gul tekst. Mange
ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Pepperkaker. På julehandel, av Marie Hamsun. Juleevangeliet. T.nr.: 68665
kr 190,00
Schildt, Margareta (red.). Julen varar än till påska. Sagor och sånger. Seder och traditioner. Pyssel och lekar. 1998. Bonnier Carlsen. 4to. 163 s. Originalbind. Grøn rygg m. raud tekst.
Mange fargeill. Som ny. Delvis med notar. T.nr.: 59399
kr 120,00
Schjøll, Finn og Morten Brun. Vinterfryd. Ideer, tips og oppskrifter. Oslo 1998. Messel Forlag
A/S. 4to. 180 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg med kvit tittel. Gjennomill. i
fargar. Pen. M.a.: Hvordan drive frem svibler, tulipaner og amaryllis så de blomstrer til
jul? Luciasangen. Juleevangeliet. Enebærsild. Flamberte epler. Lussekatter. Brente mandler. T.nr.: 59546
kr 175,00
Schjønneberg, H. (red.). Humoristen. Julen 1949. Oslo 1949. 4to. 27 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Litt smuss på baksida . Av innhaldet: Song til kvinna av H. Østerholt.
Mange satiriske teikningar, m.a. Gerhardsen, Hitler, Øksnevad, Hambro.
T.nr.: 59484
kr 250,00
| 41
Julelesnad
Sinding, Holger. Jul i stua. Muntre historier og den slags. Kristiania. U.å. J. Chr. Gundersens
Boktr. Hefta m. originalt omslag. Lys, solbleika rygg u. tekst. Tittelsida manglar. Materien delvis lausna. Fuktmerke i kantane. T.nr.: 68468
kr 130,00
Sjömannens Jul 1917. Sjömannsvännens julblad. Helsingfors 1917. 8vo. 16 s. Stifta m. originalt
omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Jultankar, av Toiwo Waltari. Sjömannen
och altarena, av A. Renwall. Gotisk skrift. T.nr.: 60522
kr 100,00
Sjömannens Jul 1918. Sjömannsvännens julblad. Helsingfors 1918. 8vo. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill., fint dekorert framside. Svak slitasje. M.a.: Minnenas
afton, av Thure af Björksten. Jag har kallad dig vid ditt namn, av Aune Krohn. Gotisk
skrift. T.nr.: 60523
kr 100,00
Sjømannsmisjonens Julehefte 1936. Red.: Vilhelm Vilhelmsen. U.stad. 1936. 8vo. 72 s. Tverrstifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Jolesalme. (Grundtvig
ved biskop Støylen. Folketone frå Nordmøre). Kvernstenen, av Andreas Birkeland. Men
engang vil han komme, av O. H. Loftesnes. T.nr.: 59333
kr 80,00
Sjømannsmisjonens Julehefte 1958. Red.: Ingard Henriksen. Bergen 1958. 8vo. 64 s. Hefta m.
originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Pent. Av innh.: Julaften, dikt av Jonas Dahl. Historien om en far, av Ingard Henriksen. Eit ugløymande minne, av Vilhelm Vilhelmsen.
T.nr.: 59301
kr 100,00
Skipper’n. Julen 1992. Av Bud Sagendorf. Oslo 1992. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag.
Stifta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 60923 kr 80,00
Skipper’n. Julen 1992. Av Bud Sagendorf. Oslo 1992. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag.
Stifta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Teikneseriehefte i fargar. Pen. T.nr.: 68578 kr 80,00
Skogheim, Dag og Odd Winger (red.). Forfatternes julehefte 1976. Oslo 1976. 4to. 61 s. Hefta
m. originalt omslag. Blåaktig rygg u. tekst. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Cecilie Løveid. Petter Mørk. Johan Falkberget. Marta Schumann. T.nr.: 68470
kr 100,00
Skulegjenta. Jola 1919. Utgjeve av Maallaget ved Levanger lærarskule. Levanger 1919. 4to. 32 s.
Hefta m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Ho Anne Lisbet i Lia, av Einar Skaga. Jolekveld, av Paal Bugen. Fiskar-Lars, av Nikolai Leirvoll.
T.nr.: 60500
kr 200,00
Skulegjenta. Jola 1922. Utgjeve av Maallaget ved Levanger lærarskule. Levanger 1922. 4to. 32 s.
Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Namnetrekk. Litt slitasje. M.a.: Jol, av Ola
R. Moen. På sætra, av Per Kallset. For trongt heime, av Ola Kvendset. T.nr.: 60503 kr 200,00
Skulegjenta. Jola 1923. Utgjeve av Maallaget ved Levanger lærarskule. Levanger 1923. 4to. 32 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Umslagsteikning av
Peter Skei. Ingvald Forfang, av Jakob Våge. Manndraptjørna, av Bernh. Hovstad.
T.nr.: 60502
kr 200,00
Skulegjenta. Jola 1925. Utgjeve av Maallaget ved Levanger lærarskule. Levanger 1925. 4to. 32 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Julekveld, dikt av N.
Lundekvam. Fri, av Peder L. Nesje. Heim til jol, av Birger Solberg. T.nr.: 60501
kr 200,00
Slummens Jul 1927. Helsingfors 1927. Stor 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg.
Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Julljus, av Per Sivle. De hemlösa, av Oskar Stjerne. jordens
röst, av Manley Orr. T.nr.: 60459
kr 100,00
Slummens Jul 1934. Helsingfors 1934. Stor 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg.
Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Julnatt m. notar), av Sigrid Wrede. Lyssna till den granens
susning ... , av Elsa Olsoni. Den stängda dörren, av Olav Hovde. T.nr.: 60460
kr 80,00
Smørbukk. Hefte 1981/82. Brettseglaren. Tekst av Øyvind Dybvad. Ill. av Solveig Muren Sanden
. U.stad. 1981. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys
rygg. Gjennomill. i fargar. Litt smuss på omsl. T.nr.: 68526
kr 80,00
42 |
| 43
Julekatalogen 2013
Smørbukk. Hefte 1983/84. Gullgravaren. Tekst av Øyvind Dybvad. Ill. av Haakon Aasnes . Larvik 1983. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 68527
kr 90,00
Smørbukk. Hefte 1984/85. Detektiven. Tekst: Ingvar Moe. Teikningar: Haakon Aasnes . Larvik
1984. Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 68528
kr 90,00
Smørbukk. Hefte 1986/87. Teikningar: Håkon Aasnes - tekst: Olav Norheim og Håkon Aasnes.
Hefta med originalt omslag. Blå rygg. Oktav tverrformat. Upaginert. Pen. T.nr.: 51086kr 55,00
Smørbukk. Hefte 1986/87. Tekst: Olav Norheim og Haakon Aasnes Teikningar: Haakon Aasnes
. Larvik 1986. Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 68529
kr 90,00
Smørbukk. Hefte 1987/88. Tekst og teikning: Haakon Aasnes . Larvik 1987. Norsk Barneblad.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Pen.
T.nr.: 68530
kr 90,00
Smørbukk. Hefte 1989. Tekst: Gard og Velle Espeland. Teikning: Haakon Aasnes . Larvik 1989.
Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Gjennomill.
I fargar. Pen. T.nr.: 68531
kr 90,00
Smørbukk. Hefte 1990. Den grøne hemnaren. Tekst: Gard og Velle Espeland. Teikning: Haakon
Aasnes . Larvik 1990. Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå
rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 68532
kr 90,00
Smørbukk. Julehefte 1969. Tekst av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. U.stad.
1969. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Gjennomill. I fargar. Pen. T.nr.: 68524
kr 250,00
Smørbukk. Julehefte 1978. Tekst av Johannes Farestveit Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik
1978. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill.
I fargar. Pent. T.nr.: 65219
kr 90,00
Smørbukk. Julehefte 1979. Tekst av Johannes Farestveit Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik
1979. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill.
I fargar. Pent. T.nr.: 65218
kr 90,00
Smørbukk. Julehefte 1979. Tekst av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden . Larvik
1979. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Gjennomill. I fargar. Pen. T.nr.: 68525
kr 90,00
Smørbukk. Julehefte 1980. Hengglidaren. Tekst av Øyvind Dybvad. Ill. av Solveig Muren Sanden.
Larvik 1980. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag.
Gjennomill. I fargar. Pent. T.nr.: 65217
kr 90,00
Smørbukk. Julehefte 1992. Teikningar: Håkon Aasnes - tekst: Velle Espeland og Gard Espeland.
Hefta med originalt omslag. Kvit/blå rygg. Oktav tverrformat. Upaginert. Pen.
Gjennomillustrert. T.nr.: 50927
kr 65,00
Smørbukk. Julehefte 1995 . Aasnes, Håkon (teikn.) og Velle og Gard Espeland (tekst). Oslo 1995.
Norsk Barneblad. Liten, tverr 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Blå/lys rygg. Pen.
T.nr.: 59427
kr 75,00
Smørbukk. Julehefte 1998. Teikningar: Håkon Aasnes - tekst: Velle Espeland og Gard Espeland.
Hefta med originalt omslag. Kvit/blå rygg. Oktav tverrformat. Upaginert. Pen.
Gjennomillustrert. T.nr.: 50928
kr 65,00
Smørbukk. Julehefte 2000. Uventa julegjest på eventyrhotellet. Teikningar og tekst: Håkon Aasnes. Oslo 2000. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag.
Gjennomill. I fargar. Pent. T.nr.: 59034
kr 75,00
Julelesnad
Sneklokken. Julen 1935. Ill. barneblad for søndagsskolen og hjemmetRed.: Aug. Abell. Oslo 1935.
Norsk Forlagsselskap. 4to. S. 153-168. Stifta hefte. Illustrert. Litt solbleika. Av innhaldet:
Marta og månen, av Per Sivle. Barnet Jesus, av H. C. Andersen. En legende om det
første juletre. T.nr.: 59450
kr 80,00
Snøfte Smith. Julen 1982. Oslo 1982. Hjemmet-Bladforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Gulaktig rygg. Litt slitasje. T.nr.: 68554
kr 100,00
Snøfte Smith. Julen 1985. Oslo 1985. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Gulaktig rygg. Svak slitasje. T.nr.: 68555
kr 100,00
Snøfte Smith. Julen 1996. Oslo 1996. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt
omslag. Gulaktig rygg. Svak slitasje. T.nr.: 68556
kr 100,00
Snøfte Smith. Snøfte Smith. Julen 1988. Oslo 1978. Hjemmet-Serieforl. Tverr 4to. Upag. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Litt slitasje på omslaget. Teikneseriar. T.nr.: 59406 kr 100,00
Sol. Menneskevennens Julenummer 1941. Red.: Olav Horneland. Oslo 1941. D. N. T. 4to. 27 s.
+ lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Mens juleklokkene kimer -, av Augusta Abrahamsen. Norge, av Idar Handagard. Nylæraren, av
Anders Moe Rognhaug. T.nr.: 60476
kr 160,00
Sol 1938. Red.: Emil Redse. Oslo 1938. D. N. T. 4to. 26 s. + lysingar. Stifta m. originalt omslag.
Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Solrenning, dikt av P. Meringen. Den gamle
vegen, av Sven Moren. Juleftan på Rogne, av Arne Magerøy. T.nr.: 60478
kr 180,00
Solberg, Edle (tekst) og Olaf Solberg (ill.). Jeg er så glad hver julekveld. Jule-evangeliet fortalt for
barn. Oslo 1947. Triangelforl. 4to. Upag. Originalbind. Blå rygg u. tekst. Helsing. Noko
slitasje, ein del brunplettar. Laus i innbindinga. Annankvar side med heilsides fargeteikning. T.nr.: 59369
kr 200,00
44 |
| 45
Julekatalogen 2013
Sol-Glimt 1931. Blad for norsk vanføresak. Bladstyrer: Torolf Sandvik. Bergen 1931. Stor 8vo. 34
s. + lysingar. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Helsing. Svak slitasje. M.a.:
Jol, av Anders Hovden. Julekveld, dikt av Torvald Tu. Amerikanaren, av Torvald Tu.
T.nr.: 60519
kr 200,00
Solglimt. Julenummer 1958. Redaktør: Bj. Sunde. Sandane 1958. Norges Vanførelag. 4to. 33 s.
Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. M.a.: Havren, av Johan Falkberget. Snø og granskog, av Tarjei Vesaas. Mistelteinen, av Lis Elkjær. T.nr.: 59319 kr 150,00
Solvending. Julen 1921. Red.: G. Krogshus. Trondhjem 1921. I. O. G. T. 4to. 33 s. + lysingar.
Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: “Vaar ved Mjøsen” i fargar) av Gerhard Munthe. Lille Fritz, av helga Hagerup. Storfuru, av Sverre By.
T.nr.: 60482
kr 100,00
Songar til julefestar. Oslo. U.å. Fonna Forlag. 16mo. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg.
Svak slitasje. Alle tekstane på nynorsk. T.nr.: 68702
kr 100,00
Speiderens Julehefte 1998. Utgitt av Norsk Speideforb. Red.: Karen Johanne Strømstad og Even
Saugstad. Oslo 1998. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Raud rygg. Mange fargeill.
Pen. M.a.: Framside av Kjell Aukrust. Padletur fra Nordkapp til Lindesnes. Grantreet, av
Tove Jansson Ein del lysingar. T.nr.: 60877
kr 100,00
Speiderpiken. Julen 1946. Oslo 1946. 4to. 28 s. + Originalt omslag. Illustrert. Stifta hefte.
Smuss i nedre hjørne. Speiding - Julehefte. T.nr.: 59429
kr 100,00
Stabursvik, Sigbjørn (red.). Nemi. Julen -02. Oslo 2002. Egmont Serieforl. 4to. Upag. Stifta m.
originalt omslag. Svak slitasje. Teikneseriehefte. T.nr.: 59398
kr 200,00
Stevenson, James. På den andre siden av jul. Oversatt av Tor Åge Bringsværd. Oslo 1983. Tverr
4to. Upag. Originalbind. Lys rygg m. svart skrift. Gjennomill. i fargar. Nær som ny. Om
Bamse og dokka Anne som hamnar i søpla. T.nr.: 59402
kr 200,00
Sørebø, Herbjørn. Truls og Guri. Teikning. R. A. Styker. Teikneseriehefte. Oslo 1986. Norsk Barneblad. Liten, tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå/lys rygg. Pen . Første utg.
1956. T.nr.: 53712
kr 80,00
Sørebø, Herbjørn. Truls og Guri. Teikning: R. A. Styker. U.stad. 1986. Norsk Barneblads Forl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Blårosa rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. Teikneseriehefte. Første utg. 1956. T.nr.: 64741
kr 75,00
Tarrant, Margareth W. The Story of Christmas. Told in Pictures by ... and in simple words by Katharine B. Bamfield. Fifth Impr. London 1960. Medici Society. Liten 8vo. 32 s. Stifta m.
orig. pappomslag. Kvit rygg. Pen. I fargar. Gjennomillustrert. Engelsk. T.nr.: 59443 kr 100,00
Tarrants, Margaret W and Katharine B. Bamfield. The Story of Christmas. Told in pictures by ...
and in simple words by ... London 1952. Medici Society. 8vo. 32 s. Tverrstifta m. originalt
omslag. Raud sjirtingrygg. Fargeill. Pen. T.nr.: 59239
kr 100,00
Tharlet, Eve. Arthurs travle jul. Oversatt av Marit Berger. Oslo 1993. Hjemmets bokforlag. Stor
8vo. Upaginert. Tverrformat. Originalt kartonasjebind utan ryggtittel. Som ny. ISBN:
82-590-1221-9. T.nr.: 59362
kr 150,00
The Child Study Association. The Christmas Book. Illustrated by Roberta Paflin. Wisconsin
1954. Whitman Publ. Heilsjirting originalband. Grøn rygg m. raud tekst. Kvartformat.
224 s. Sprekk i fals framme, noko slitasje. Mange forteljingar. Engelsk. T.nr.: 59382 kr 55,00
Thomsen, Ove. Bidrag til en Skildring af Nordens Julefest i ældre og nyere, hedensk og christelig
Tid. Odense 1855. Hefta. Brun rygg med mykje slitasje. Smal oktav. 64 s. Omslaget
er delvis lausna frå ryggen og med ein del smuss. Eit avrive hjørne på baksida. Gotisk
skrift. Dansk. T.nr.: 59432
kr 300,00
Julelesnad
Tingstad, Arnkjell (red.). Jul i Trøndelag 1989. Jørstad 1989. Trønderlaget. 4to. 45 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Pen. Av innhaldet: Julestjerna. Dikt av Henrik Buseth. Da
hunden slutta å snakke av Astrid Volden. Gulstad og Mokk Kobberværk av Arve Martinsen. Mange bilete og lysingar. T.nr.: 59489
kr 100,00
Tom & Jerry. Julen 2003. Red.: Iselin Røsjø Evensen. Oslo 2003. Bladkompaniet. 4to. 34 s. Stifta
m. originalt omslag. Gulaktig rygg. Teikneseriehefte i fargar. Tapa rift i omsl., elles pen. T.nr.: 68585
kr 80,00
Tommy & Tigern. Julen 200. Av Bill Watterson. Oslo 1980. Egmont Serieforl. 4to. 32 s. Stifta
m. originalt omslag. Blå rygg. Teikneseriehefte i fargar. Svak slitasje. T.nr.: 68588 kr 100,00
Trulte. Julehefte 1988. Tekst og teikning: Jerry Scott. Larvik 1967. Norsk Barneblad. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå/gul rygg. Gjennomill. i fargar. Svak slitasje. Teikneseriehefte. T.nr.: 59332
kr 75,00
Trulte. Julehefte 1988. Tekst og teikning: Jerry Scott. Larvik 1988. Norsk Barneblad. Tverr 4to.
Upag. Stifta m. originalt omslag. Blå/gul rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64754 kr 65,00
Tuss og Troll. Hefte 1982/83. Heimemusa og fjellmusa. Høna trippar i Berget. Mannen som fekk
ei fleskeskinke til jul. Tekst av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1982.
Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar.
Pent. T.nr.: 68520
kr 90,00
Tuss og Troll. Hefte 1983/84. Jomfrua på Glasberget. Jenta og toskilingane. Den dumme friaren.
Tekst av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1983. Norsk Barneblads
Forl. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent. T.nr.: 68521 kr 90,00
Tuss og Troll. Hefte 1984/85. Kvitebjørnen. Presten og husmannen. Smeden og kongsdottera.
Florentina. Tekst av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1984. Norsk
Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent.
T.nr.: 68522
kr 90,00
Tuss og Troll. Hefte 1987/88. Sander og korpen. Bjørnen og reven. Pølsa. Teikna av Anders Kvåle
Rue. Larvik 1987. Norsk Barneblad. Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent. T.nr.: 68523
kr 90,00
Tuss og Troll. Julehefte 1979. Guten og prinsessa. Oskeladden som stal sølvendene til trollet. Tekst
av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1979. Norsk Barneblads Forl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent. T.nr.: 65221 kr 90,00
Tuss og Troll. Julehefte 1979. Guten og prinsessa. Oskeladden som stal sølvendene til trollet. Tekst
av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1979. Norsk Barneblads Forl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent. T.nr.: 68518 kr 90,00
Tuss og Troll. Julehefte 1979. Guten og prinsessa. Oskeladden som stal sølvendene til trollet. Tekst
av Johannes Farestveit. Ill. av Solveig Muren Sanden. Larvik 1979. Norsk Barneblads Forl.
Tverr 4to. Upag. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Litt slitasje.
T.nr.: 68519
kr 80,00
Tuss og Troll. Julehefte 2005. Rype Sal. Teikning Solveig Muren Sanden. Tekst Gard Espeland.
Jenta frå berget. Teikning: Håkon Aasnes. Tekst Gard Espeland. Oslo 2005. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent.
T.nr.: 59042
kr 80,00
Tuss og Troll. Julehefte 2005. Rype Sal. Teikning Solveig Muren Sanden. Tekst Gard Espeland.
Jenta frå berget. Teikning: Håkon Aasnes. Tekst Gard Espeland. Oslo 2005. Norsk Barneblads Forl. Tverr 4to. 15 s. Stifta m. originalt omslag. Gjennomill. i fargar. Pent.
T.nr.: 65220
kr 80,00
Tømt, Wenche (red.). Glad i Mat. Julen 1995. Oslo 1995. Hakon Gruppen. 4to. 99 s. Stifta m.
originalt omslag. Pen. Av innhaldet: Førjul i Pasvikdalen. (Pasvik Taiga). Den gode julefisken av Arne Brimi. Mange bilete og oppskrifter. T.nr.: 59502
kr 70,00
46 |
Julekatalogen 2013
Ukemagasinets Julenummer 1957. Oslo 1957. Johansen & Nielsen. 4to. 33 s. Stifta m. originalt omslag. Svak slitasje. Av innhaldet: Klokken til farfar av Lars Tveit. Veien du vandrer av Gustav Berg. Byttingen av Tor Vangen. Mange bilete. T.nr.: 59522
kr 100,00
Under Kirkehvælv. Jul 1922. 15. Aarg. Organ for “Den norske kirkes frivillige menighetsarbeidere”.
Kristiania 1922. Folio. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Litt slitasje.
M.a.: Julekveld. Digt m. noter, av Eugène Hanssen. Kirken den er et gammelt hus-, av
Thorleif Jahnsen. T.nr.: 60444
kr 100,00
Ungdomsglede 1951. Ill. av Birger Imislund. Oslo 1951. Filadelfiaforl. Stor 4to. 25 s. Stifta m.
originalt omslag. Rust og slitasje i ryggen. Av innhaldet: Kong Salomos ungdomsbønn
av Osvald Orlien. De passet ikke sammen av Ada Vågå. Særlingen av Josef Haugen.
Mange bilete. T.nr.: 59511
kr 55,00
Ungdomsglede 1957. Strand, Egil (red.). Oslo 1957. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet: Tjeneren og tjenerinnen av Ada Vågå. Margit Prest av Eva Ski. Og livet seiret av Josef Haugen.
Mange bilete. T.nr.: 59468
kr 55,00
Ungdomsglede 1958. Strand, Egil (red.). Oslo 1958. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. Av innhaldet: Den beste boka av Oddvar Nilsen. Glede og
fred av Håkon Hanssen. Gått vill i storskogen av Kjell Tjernstrøm. Mange bilete.
T.nr.: 59467
kr 55,00
Ungdomsglede 1959. Strand, Egil (red.). Oslo (1959). Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet:
Jul likevel av Kjell Ahlblom. Morfars koffert av Per Anderås. “Sylen” av Josef Haugen.
Mange bilete. T.nr.: 59457
kr 55,00
Ungdomsglede 1960. Strand, Egil (red.). Oslo 1960. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet: Han
er vår fred av Hans Svartdal. Jul i India av Kåre Jansen. Broder David av Guri Kråknes.
Mange bilete. T.nr.: 59456
kr 55,00
Ungdomsglede 1962. Strand, Egil (red.). Oslo 1962. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. Av innhaldet: Han er vår fred av Thor Sørlie. Motorstopp
av Erik Larsson. Eilert, du valgte rett av Trygve Lie. Mange bilete. T.nr.: 59464
kr 55,00
| 47
Julelesnad
Ungdomsglede 1964. Strand, Egil (red.). Oslo 1964. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med svak slitasje. Materien pen. Av innhaldet: Tonen
fra himmelen av Magne Tangen. Jul på en ny måte av Odd Bergum. Da Gud velsignet
betasuppa av Martin Gran. Mange bilete. T.nr.: 59466
kr 55,00
Ungdomsglede 1965. Strand, Egil (red.). Oslo 1965. Filadelfiaforl. Stor 4to. 24 s. Stifta m.
originalt omslag. Pen. Av innhaldet: Sneen var ikke hvit av Morgan Kornmo. Da Sigurd
fant løsningen av Arne Nilsen. Stjernen av Trygve Nilsen. Mange bilete. T.nr.: 59512 kr 55,00
Urd. Julen 1922. Red.: Anna Bøe. Kristiania 1922. Folio. S. 701-740. Stifta m. originalt omslag.
Lys rygg. Mange ill. Noko slitasje. M.a.: I høsten, dikt av Olaf Bull. Blomsterhjertet, av
Ole Bang. Aagerkarlen, av Wiers Jensen. Lysingar. T.nr.: 60446
kr 150,00
Urd. Julen 1934. Oslo 1934. Folio. S. 1413-1450. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill.
Litt slitasje. M.a.: Blåstens bror, av Magnhild Haalke. Kvinnene på Rød, av Karoline Bøe.
Jul. Dikt av Kristen Gundelach. Lysingar. T.nr.: 60447
kr 150,00
Urd. Julen 1935. Oslo 1935. Folio. S. 1571-1608. Stifta m. originalt omslag. Blå rygg. Mange ill.
Litt slitasje. M.a.: Omsl.tegning av Arne Wold. Voggesong, av Aslaug Vaa. Kivi Lappos
juleferd, av P. Lykke-Seest. Lysingar. T.nr.: 60448
kr 150,00
Urd. Julen 1936. Oslo 1936. Stor 4to. S. 1603-1648. Stifta m. originalt omslag. Gul rygg.
Mange ill. Litt slitasje, rift nedst i ryggen. M.a.: Omsl.tegning av Edvarda Lie. Jul hos
Selma Lagerlöf. Bridge, av Ala Sandberg. Tegning av Kaare Espolin Johnson. Lysingar.
T.nr.: 60449
kr 120,00
48 |
| 49
Julekatalogen 2013
Urd. Julen 1937. Oslo 1937. Stor 4to. S. 1611-1648. Stifta m. originalt omslag. Gul/blå rygg.
Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Vise, av Åsmund Sveen. Kvinnene på Tomb, av Karoline
Bøe. Julesang, med noter av Elisabeth Onarheim Ringdal. Lysingar. T.nr.: 60450
kr 150,00
Urd. Julen 1940. Redaktør: . Oslo 1940. 4to. S. 1354-1391. Stifta hefte. Med originalt illustrert
omslag. Svak slitasje. M.a.: Hannibal Sehested og fru Christiane, av Yngvar Hauge.
Julesne (m. notar) av G. Emil Thomassen/Agnes Landmark. Religionen, av Olav Sletto.
Omkring Nils Kjær. (Kåseri av hans datter Ebba Ree). T.nr.: 59545
kr 200,00
Urd. Julen 1955. Red.: N. Steen Christensen. Oslo 1955. Emil Moestue. Stor 4to. 42 s. Stifta m.
originalt omslag. Blå rygg. Mange ill. Pen. Stykke av Jon Johnson, Lars Steinøy, Sonia
Mortensen, Inger Enø m.fl. T.nr.: 68726
kr 150,00
Ved Juletid. Red. av Trygve Bjerkrheim. Oslo. U.å. Fjellhaug Elevlag. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys/grå rygg. Mange ill. Litt slitasje. Stykke av Tormod Vågen, Einar Berg
m.fl. Omslag av Milly Heegaard. T.nr.: 68724
kr 130,00
Ved Juletid. Red. av Trygve Bjerkrheim. Oslo. U.å. 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys
rygg. Mange ill. Svak slitasje. Stykke av Randi Anda, Tormod Vågen, P. E. Botten m.fl.
Omslag av Milly Heegaard. T.nr.: 68729
kr 150,00
Ved Juletid. Ved Juletid 1934. Oslo 1934. Fjellhaug elevlag. 4to. 31 s. Stifta m. originalt omslag.
Svak slitasje. Av innhaldet: Det du sår av Olaf Lie. Ivan av Lars Berg. Fedrelandssong.
Tekst av Trygve Bjerkrheim - tone av Lars Aanestad. Ein del bilete. T.nr.: 59409
kr 150,00
Ved Juletid 1931. Utgitt av Fjellhaug Elevlag. Stavanger 1931. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Kvit rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Jol på præria, av Otto Torvik.
Alvor og glede, av Olav Espegren. Notesang, ved Lars Aanestad. T.nr.: 60461
kr 150,00
Ved Juletid 1932. Utgitt av Fjellhaug Elevlag. Stavanger 1932. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Kvit rygg. Mange ill. Helsing. Litt slitasje. M.a.: Den siste jul, av E. Osnes. Fattigfolks jul, av Einar Berg. En uheldig dag, av P. S. Eikrem. T.nr.: 60462
kr 150,00
Ved Juletid 1934. Utgitt av Fjellhaug Elevlag. Stavanger 1934. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Kvit/blå rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: “Under”, av Tormod Vågen. Ivan, av
Lars Berg. Fedrelandssong m. notar), av Bjerkrheim/Aanestad. T.nr.: 60463
kr 150,00
Ved Juletid 1937. Utgitt av Fjellhaug Elevlag. Red. av Trygve Bjerkrheim. Stavanger 1937. Stor 4to.
32 s. Stifta m. originalt omslag. Gyllen rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Knut Samset, av
P. S. Eikrem. Spurvene, av Einar Berg. Notesang, av Thor Ullsvik. T.nr.: 60465
kr 150,00
Ved Juletid 1938. Utgitt av Fjellhaug Elevlag. Stavanger 1938. Stor 4to. 32 s. Stifta m. originalt
omslag. Gyllen rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Skatten, av Jakob Straume. Mor og
sønn, av Karl Holm. Glimt frå høgfjellet, av Trygve Bjerkrheim. T.nr.: 60464
kr 170,00
Ved Juletid 1950. Utgitt av Fjellhaug skoler. Red. av Trygve Bjerkrheim. Oslo 1950. Stor 4to. 24 s.
Stifta m. originalt omslag. Gråaktig rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: Frå Vest-Etiopia,
ved Magnus Tausjø. Li-Sien-Dji, av Asbjørn Aavik. “Betlehem, du kongeby” m. notar.
T.nr.: 60466
kr 125,00
Ved Juletid 1951. Utgitt av Fjellhaug skoler. Red. av Trygve Bjerkrheim. Oslo 1951. Stor 4to. 24 s.
Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Mange ill. Litt slitasje. M.a.: “Borgarleg konfirmasjon” i Akayamura, av Lars Jøssang. Blant stammefolk i Ny-Guineas jungel, av Fredrik
Schiotz. “jeg kjenner et navn” m. notar. T.nr.: 60467
kr 125,00
Walter, Elizabeth. A Christmas Scrapbook. Compiled by ... London 1979. Collins. Kvadr. 8vo.
Upag. Originalbind. Gul rygg m. svart skrift. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. Engelsk.
T.nr.: 59403
kr 200,00
Wang, Erling Tønder (red.). Soloppgang 1953. Oslo 1953. Norsk Litteraturselsk. Stor 4to. 24 s.
Stifta m. originalt omslag. Utkrota namnetrekk. Litt slitasje. Av innhaldet: Inger-Marie
av Anna Sørbø. “Et juleselskap” av Lars Rustbøle. En Julenattdrøm av Andreas Borch
Sandsdalen. Mange bilete. T.nr.: 59513
kr 100,00
Julelesnad
Wang, Erling Tønder (red.). Soloppgang 1962. Oslo 1962. Norsk Litteraturselsk. 4to. 23 s. Stifta
m. originalt omslag. Lys rygg. Pen . Av innhaldet: Øksen og skurebørsten av Runa. Hvitere
en snø av Lars Rustbøle. Slekters gang av Stein Balstad. Ein del bilete. T.nr.: 59478
kr 100,00
Welhaven, Johan Sebastian. Asgårdsreien. Oslo 1971. Fabritius & Sønner. 8vo. Upaginert. Illustrasjonar ved Knut Rumohr. Hefta. Stifta blått originalt omslag. “Trykt som julehilsen til
firmaets venner og forbindelser julen 1971”. T.nr.: 59374
kr 100,00
Wikand, Ilon (bild). När juldagsmorgon glimmar. Stockholm 1998. Brombergs. 8vo. 48 s.
Originalbind. Blå rygg m. lys skrift. Gjennomill., m. notar. Som ny. M.a.: Ett barn är fött
på denna dag. Nu tändas tusen juleljus. Stilla natt. Små grodorna. T.nr.: 59345
kr 100,00
Wærum, Kari (red.). Bokklubbens Julebok 2000. Oslo 2000. DnB. Stor 8vo. 202 s. Originalbind.
Smussomslag. Raudbrun rygg m. gul tekst. Nokre ill. Nær som ny. M.a.: Juleevangeliet.
Julemat- og sangar. Leker. Den gamle skomakeren, av Leo Tolstoj. T.nr.: 65977
kr 150,00
Wåde, Mich. B. (red.). Hjemmets Venn. Julen 1957.12. årg. Trondheim 1957. Mich. B. Wåde.
4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med litt slitasje og fuktflekk
nedst. Av innhaldet: Juleevangeliet. Om linkledet i Torino. Hanna fikk bønnesvar av
Jette Rodahl-Wågsdal. Mange bilete. T.nr.: 59470
kr 90,00
Wåde, Mich. B. (red.). Hjemmets Venn. Julen 1961.16. årg. Trondheim 1961. Mich. B. Wåde.
4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Omslaget med litt slitasje. Av innhaldet:
Juleevangeliet. Forunderlig opplevelse på Finnmarksvidda av Didrik T. Solli. Vannglasset
av Lars Rustbøle. Engelen i Puerto Rico av Sally Olsen. Mange bilete. T.nr.: 59471 kr 100,00
Øiestad, Per Chr. (tekst). Den første julaften. Tegnet av Reidar Johan Berle. Oslo 1968. Liten 4to.
Upag. Originalbind. Grå sjirtingrygg m. gyllen tekst. Gjennomill., mest i fargar. Namnetrekk bak. Svak slitasje. T.nr.: 68669
kr 140,00
Øiestad, Per Chr. (tekst). Den første julaften. Tegnet av Reidar Johan Berle. 2. oppl. Oslo 1981.
Liten 4to. Upag. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny.
Om Jesusbarnet, Josef og Maria. T.nr.: 59347
kr 150,00
Aamodt, Ingunn. Pulverheksa hjelper Julenissen. Oslo 2011. Omnipax. Kvadr. 8vo. 45 s. Originalbind. Raud rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. T.nr.: 68684
kr 130,00
Aasmundstveit, Anne Kristin (red.). Verbums julebok. Oslo 2006. Verbum. 8vo. 168 s. Originalbind m. blå rygg og kvit tekst. Mange ill. i fargar. Som ny. Av innhaldet: Mat til
fuglene. Oppskrift på lussekatter. Julesanger. Den lille piken med svovelstikkene, av H.
C. Andersen. En legende om sankt Nikolaus, av Jo Tenfjord. Esmeraldas vente-vers, av
Peter Svalheim. Fødselen i Betlehem, av Johannes Møllehave. T.nr.: 59371
kr 200,00
Aasnes, Håkon (ill. og tekst). Smørbukk 2001. På glattisen. Oslo 2001. Norsk Barneblad. Tverr
4to. 16 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Gjennomill. i fargar. Pen. T.nr.: 64734 kr 75,00
Biletbøker, barnebøker
og faktabøker for born
Bachelet, Gilles. Katten min - den dummeste i hele verden. 2. oppl. Oslo 2007. Damm. Tverr 4to.
Upag. Originalbind. Kvit rygg m. teikning og svart tekst. Gjennomill. i fargar. Pen. Om
ein elefant! T.nr.: 68740
kr 100,00
Balit, Christina. Flukten fra Pompeii. Oslo 2004. Avenir. Brei 4to. Upag. Originalbind. Gul
rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. “ ... bakteppe av historiske fakta”.
T.nr.: 68785
kr 135,00
Bing og Bringsværd (red.). Fantastiske Fortellinger fra Norden samlet av ... Oslo 1982. DnB. Stor
8vo. 256 s. Originalbind. Kvit rygg m. grøn/svart tekst. Mange ill. Litt solbleika omsl.,
elles pen. T.nr.: 68738
kr 150,00
50 |
Julekatalogen 2013
Byles, Monica. Livet ved Polerne. Holte 1991. Forl. Flachs Brei 4to. 32 s. Originalbind. Gråblå
rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen . På dansk. T.nr.: 68784
kr 90,00
Bødtker, Cecil og Bengt-Arne Runnerström. Maria frå Nasaret. Oslo 1990. Samlaget. Tverr
4to. Upag. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny.
T.nr.: 68742
kr 145,00
Cobb, Rebecca. Spisetid. Oslo 2013. Omnipax. 4to. Upag. Originalbind. Kvit rygg m. raud/blå
tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny. “Er ikke sulten!”. T.nr.: 68792
kr 100,00
Cole, Babette. Mamma la eit egg! Oslo 1994. Samlaget. Tverr, stor 8vo. Upag. Originalbind.
Kvit rygg m. svart tekst. Gjennomill. i fargar. Forl.stempel. Som ny. Humoristisk om
korleis barn blir til. T.nr.: 68746
kr 130,00
Ditlefsen, Else (red.). Høstboka. Ill. av Sigrun Sæbø Kapsberger. 2. oppl. Oslo 1999. Damm.
4to. 37 s. Originalbind. Mørk rygg m. gult nedst og gul tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny.
Mange viser m. besifring, m.m. T.nr.: 68781
kr 115,00
Ditlefsen, Else (red.). Vårboka. Ill. av Hanne Halvorsen. Oslo 1997. Damm. 4to. 37 s. Originalbind. Grønaktig rygg m. gult nedst og blå tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny.
Mange viser m. besifring, m.m. T.nr.: 68782
kr 120,00
Elsässer, Ruth. Den lille gjetergutten. Fortalt og ill. av ... Stuttgart. U.å. Antropos. Tverr 4to.
Upag. Originalbind. Blå rygg m. svart tekst. Gjennomill. i fargar. Fargeskribling på bakre
forsats, elles pen. T.nr.: 68751
kr 125,00
Ersland, Bjørn Arild. Modellbyggeren. Ill. av Lars M. Aurtande. Oslo 2007. Tverr 4to. Upag.
Originalbind. Raud rygg m. svart/raud tekst. Gjennomill. i fargar. Forl.etikett. Som ny.
T.nr.: 68747
kr 125,00
Ersland, Bjørn Arild. Onkel Arne. Moderne fiskerier. Ill.: Annlaug Auestad. U.stad. 2008. Omnipax. Brei 8vo. 59 s. Originalbind. Raud rygg m. kvit tekst. Mange fargeill. Som ny. Faktabok for barn om livet i havet m.m. T.nr.: 68749
kr 125,00
Ersland, Bjørn Arild og Annlaug Auestad. Tigli. Oslo 2004. Omnipax. Brei 4to. Upag. Originalbind. Rosa rygg m. svart/kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. “ ... passer for alle som
liker godteri”. T.nr.: 68788
kr 140,00
| 51
Biletbøker, barnebøker ...
Gifford, Clive (tekst). 10 ledere som forandret verden. Ill. av David Cousens. Oslo 2009. 4to. 64
s. Originalbind. Svart rygg m. kvitgrøn tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. Biografiar m.
dramatiske ill. -Gandhi, Mao, Stalin, Hitler, Mandela m.fl. T.nr.: 68797
kr 120,00
Grue, Jan og Eivind Gulliksen. Oliver. Oslo 2012. Brei 4to. Upag. Originalbind. Svart rygg m.
kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Stempel. Som ny. “ ... den første fortellingen om verdens
første rullestol”. T.nr.: 68796
kr 120,00
Halley, Ned. Utrolig men sant. Oslo 2013. Omnipax. 4to. 44 s. Originalbind. Kvit rygg m. raud
tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny. “ ... fascinerende fakta for barn”. T.nr.: 68793 kr 125,00
Handford, Martin. Hvor er Willy nå? Oslo 1997. Orion. 4to. Upag. Originalbind. Kvit rygg m.
svart tekst. Rikt ill. i fargar. Litt klabbing på bakre forsats, elles pen. “Finn Willy der han
reiser gjennom tidene”. T.nr.: 68790
kr 140,00
Hansen, Thore. Vår verden, Victoria. Oslo 1995. 4to. 37 s. Originalbind. Kvit rygg m. svart
tekst. Rikt ill. Som ny. Finurlege teikningar m. tekst. T.nr.: 68765
kr 400,00
Hermansen, Pål m.fl. Ut og lek. Liv og lyst i naturbarnehagen. Otta 2011. Kom forl. Brei 8vo. 95
s. Originalbind. Blåaktig/lys rygg m. raud/kvit tekst. Mange fargeill. Som ny.
T.nr.: 68753
kr 150,00
Horn, Anne (red.). Morn, morn. Barnetimen for de minste. 50 år. Oslo 1997. NRK/DnB. Brei
8vo. 203 s. Originalbind. Raud rygg m. kvit tekst. Mange ill., noko i fargar. Pen.
T.nr.: 68444
kr 200,00
Lambert, David. Dinosaurene. Oslo 2000. Damm. Folio. 64 s. Originalbind. Kvit rygg m. gult
nedst og svart tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny. T.nr.: 68808
kr 160,00
Larsen, Thor. Espen i isen. Oslo 1981. DnB. Liten 4to. 91 s. Originalbind. Blå/grå rygg m.
svart/raud tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. Med “Polarstar” til Svalbard.
T.nr.: 68641
kr 100,00
Lindgren, Astrid (tekst). Sjørøverne på Saltkråkan. Foto: Sven-Eric Delér. Oslo 1976. Damm.
4to. 48 s. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen. T.nr.: 68789 kr 150,00
Läckberg, Camilla. Super-Charlie. Ill.: Millis Sarri. Oslo 2011. 4to. Upag. Originalbind. Gyllen
rygg m. raud tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny. T.nr.: 68803
kr 125,00
Marko, Susanne og Ulrica Hydman-Vallien. Rappatakk. Sjalusiens svarte sanger. Oslo 1996.
4to. Upag. Originalbind. Svart rygg m. raud/blå tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny.
“Klara har fått en pitteliten Bullebror”. T.nr.: 68800
kr 100,00
Mediaas, Ingunn. Diktet om Linn. Historien bortenfor ordene. Ill. av Trude Tjensvold. Oslo. U.å.
Brei 8vo. Upag. Originalbind. Oransjeaktig/grøn rygg m. oransje/kvit tekst. Mange fargeill. Som ny. T.nr.: 68754
kr 100,00
Norac, Carl og Carll Cneut. Å nei, ikke spis meg. Oslo 2011. Tverr 4to. Upag. Originalbind.
Oransje rygg m. svart tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. “Om en glupsk liten gris ...“
T.nr.: 68745
kr 130,00
Ousland, Bjørn. Penger! Oslo 2012. Cappelen Damm. Brei 4to. Upag. Originalbind. Grøn
rygg m. svart/gyllen tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Som ny. “Fredrik fant en sekk med
penger ...“ T.nr.: 68783
kr 130,00
Peter Spier. Vi mennesker. Tegnet og fortalt av ... Oslo 1981. Stor 4to. Upag. Originalbind. Lys
rygg m. teikningar og svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen. Mange småteikningar med korte
kommentarar. T.nr.: 68809
kr 100,00
Platt, Richard. Aztekerne. En sivilisasjons fall. Ill. av Peter Dennis. Oslo 1999. Damm. 4to. 48 s.
Originalbind. Raud rygg m. gult nedst og kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny.
T.nr.: 68780
kr 100,00
52 |
Julekatalogen 2013
Platt, Richard. Everest. Til topps på verdens høyeste fjell. Ill. av Russell Barnet og John James. Oslo
2000. Damm. 4to. 48 s. Originalbind. Blå rygg m. gult nedst og kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. “Oppdag verden”. T.nr.: 68779
kr 125,00
Robertson, Jenny. Barnas Bibelbok. Ill.: Gordon King. Oslo 1976. Stor 4to. 272 s. Originalbind.
Smussomslag m. noko slitasje. Rygg m. svart tekst, bilete og gult øvst og nedst. Rikt ill. i
fargar. Boka pen. T.nr.: 68773
kr 130,00
Rosen, Michael. Vi skal på bjørnejakt.Ill. av Helen Oxenbury. 2. oppl. Oslo 2013. Mangschou.
Tverr 4to. Upag. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Gjennomill., mest i fargar. Som
ny. T.nr.: 68741
kr 150,00
Røyset, Ingunn og Annlaug Auestad. prins Storm. Oslo 2012. Samlaget. Tverr 8vo. Upag.
Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. “... ei varm bildebok
...“ T.nr.: 68743
kr 120,00
Sande, Hans. Arkimedes og brødskiva. Ill. av Gry Moursund. Oslo 2000. Tverr 4to. Upag.
Originalbind. Raud rygg m. svart/kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. “Pappa vil bli
oppfinnar”. T.nr.: 68748
kr 120,00
Schwarz, Johanna. Sølvfuglen. Mette Newth. Bergen. U.å. Eide forl. 4to. Upag. Originalbind.
Lilla rygg m. Rosablåaktig rygg m. blå tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. T.nr.: 68802 kr 140,00
Skeie, Eyvind. Den hemmelige prinsen. Illustrert av Hilde Kramer. Oslo 1991. 4to. 96 s. Originalbind. Smussomslag. Lysebrun rygg m. svart/brun tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny.
“En påskeberetning for barn og voksne”. T.nr.: 68771
kr 225,00
Stoltz, Gerhard. Hvem bor her? Realistiske rim for nysgjerrrige barn. Bergen 1998. Eide forl. 4to.
Upag. Originalbind. Smussomslag m. noko slitasje. Svart rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i
fargar. Stempel. Boka pen. T.nr.: 68775
kr 120,00
Stott, Carole. Måneferdene. Kappløpet til månen. Ill. av Richard Bonson. Oslo 1999. Damm. 4to.
48 s. Originalbind. Blå rygg m. gult nedst og kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. “Oppdag verden”. T.nr.: 68778
kr 125,00
Svalheim, Peter. Gry Moursund. Himmelkua. Oslo 1998. Brei, liten 4to. Upag. Originalbind.
Gul rygg m. svart/raud tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. T.nr.: 68787
kr 120,00
| 53
Biletbøker, barnebøker ...
Sæther, Wera. Kan kamelene synge? Fotografier ved forf. Oslo 1994. Brei 8vo. 59 s. Originalbind. Blå/brunaktig/lys rygg m. lys/blå tekst. Mange fargeill. Som ny. “ ... om å være barn
i ørkenen i Rajastan”. T.nr.: 68752
kr 130,00
Topelius, Zacharias & Veronica Leo. Sampo Lappelill. En saga från finska Lappland ... Højberg
1989. Fripress Bokförl. 4to. Upag. Originalbind. Mørk rygg m. lyseblått nedst og kvit
tekst. Rikt ill. i fargar. innlimt kort m. helsing. Pen. T.nr.: 68794
kr 120,00
Winther, Beate. Er det her jeg bor? Ill. av Christian Hovden Bloom. Valdres 2008. Imprintforl.
Brei 8vo. 45 s. Originalbind. Gråaktig rygg m. gul/kvit tekst. Mange fargeill. Forl.stempel. Som ny. Om ein ulvegut og flokken hans. T.nr.: 68756
kr 110,00
Yokoland. Malermester Grønn. Oslo 2012. Liten 4to. Upag. Originalbind. Svart rygg m. kvit/
grøn tekst. Gjennomill. i grønt/kvitt på svart botn. Stempel. Som ny. M. kort tekst.
T.nr.: 68791
kr 100,00
Aamodt, Ingunn. Tutankhamon. Livet - kjærligheten - døden. Ill. av Kari Sortland. Oslo 2006.
Omnipax. Brei 4to. 96 s. Originalbind. Gul rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel.
Som ny. Om barnefaraoen Tutankhamon. T.nr.: 68786
kr 150,00
Aasmundtveit, Anne Kristin (tekst). Gule roser til pappa. Hilde Kramer, ill. Oslo 2006. IKOForl. Tverr 4to. 25 s. Originalbind. Gul rygg m. raud/kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som
ny. “Når noen dør... fortelling til trøst for barn og voksne i sorg”. T.nr.: 68750
kr 100,00
Romanar, novellesamlingar
og forteljingar
Christensen, Dag H. (red.). Noveller fra de 7 hav. Utvalgt ... Oslo 1976. DnB. Stor 8vo. 252 s.
Originalbind. Blågrøn rygg m. svart tekst. Ein del ill. Namnetrekk. Noko solbleika bakside. T.nr.: 68735
kr 150,00
Erichsen, Henry Oddlo. Kystens lasaroner. Roman. Oslo 1985. Aventura. 8vo. 158 s. Blått originalbind. Rygg m. sølvfarga tekst. Ein del ill. Pen. Om kystens fraktemenn. T.nr.: 68455 kr 150,00
Janson, Kristofer. a) Han og Ho. Andre Upplaget. b) Sigmund Bresteson. c) Jon Arason. Syrgespil
i 5 Aktar. d) Austanfyre Sol og vestanfyre Maane. Eit Eventyr i Song. Bergen/Bjørgvin 1878,
1872, 1867, 1879. Ed. B. Giertsen. 8vo. 156+149+146+67 s. Burgunder halvskinnbind
med dekor og fire opphøgde band. I god stand. Bok a) med gotisk skrift.
T.nr.: 68826
kr 500,00
Mykle, Agnar. “Jeg er like glad”, sa gutten. Noveller. Oslo 1952. Gyldendal. 8vo. 177 s. Ryggsjirting originalbind. Smussomslag og ekstra plastomslag. Kvit rygg m. svart skrift. Stempel. Pen. Uvanleg pent smussomslag! T.nr.: 68821
kr 900,00
Mykle, Agnar. Taustigen. Noveller. Oslo 1948. Dreyers Forlag. 8vo. 132 s. Originalt omslag.
Uspretta pen materie. Lita fuktrand til venstre på omslaget framme. Debutsamlinga!
T.nr.: 68822
kr 900,00
Nordberg, Nils (red.). En kriminelt god jul. Femten svarte julefortellinger. Oslo 2006. 8vo. 319 s.
Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. juletre og gul tekst. Ein del ill. Pen.
T.nr.: 68458
kr 200,00
Normann, Regine. Dengang-. Kristiania 1912. 8vo. 260 s. Privatbind. Blå sjirtingrygg m. gyllen tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. H. M. Refsum. Universitetsbiblioteks Bogbinder.
T.nr.: 68440
kr 600,00
Tvedt, Jens. Godmenne. Forteljing. Bergen 1893. Mons Litleré. 8vo. 272 s. Halvsjirting, vakkert
brunt privat halvsjirtingbind med marmorerte overtrekk og gullfarga tverrstilt ryggtittel.
Namnetrekk på smusstittelsida. T.nr.: 68820
kr 600,00
54 |
Julekatalogen 2013
Tvedt, Jens. Ramnagrø. Forteljing. Andre upplage. Kristiania 1901. Norli. 8vo. 184 s. Halvsjirting, vakkert brunt privat halvsjirtingbind med marmorerte overtrekk og gullfarga
tverrstilt ryggtittel. Namnetrekk på smusstittelsida. T.nr.: 68819
kr 320,00
Økland, Einar. Gull-alder. Lyrikk - prosa - dramatikk. Oslo 1972. Samlaget. 8vo. 399 s. Hefta
med originalt omslag. I god stand. T.nr.: 68823
kr 250,00
Lyrikk
Boye, Karin. Før tredets skull. Dikter av Karin Boye. Stockholm 1935. Albert Bonniers Førlag.
Stor 8vo. 126 s. Limhefta. Originalt omslag. I god stand. T.nr.: 68828
kr 400,00
Lodén, Eirik. Preludium. Dikt og gjendiktninger. Oslo 1993. 8vo. 131 s. Hefta m. originalt
omslag. Svart rygg m. gul/kvit tekst. Ulesen. Pen. T.nr.: 68818
kr 175,00
Orgland, Ivar (omdikting). Dikt av islandske kvinner frå 1700-talet til våre dagar. Oslo 1985.
Fonna Forl. 8vo. 346 s. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. svart tekst. Nær som
ny. T.nr.: 68710
kr 150,00
Seim, Signe. Trø varleg, min fot. Oslo 1960. Fonna Forl. 8vo. 41 s. Originalbind. Smussomslag
m. svak slitasje. Lys rygg u. tekst. Boka pen. Debut. T.nr.: 68716
kr 140,00
| 55
Essay, filosofi, artikkelsamlingar ...
Essay, filosofi, artikkelsamlingar og ordskifte
Berg, Paal. For godvilje og rett. Taler og artikler. Oslo 1947. Stor 8vo. 176 s. Hefta m. originalt
omslag. Lys, litt solbleika rygg m. brun/gul tekst. Litt slitasje. T.nr.: 68464
kr 200,00
Crary, Jonathan and Sanford Kwinter (Ed.). Incorporations. Zone 6. New York 1992. Urzone.
8vo. 633 s. pag. Hefta m. originalt omslag. Blåaktig rygg m. oransje/svart/kvit tekst.
Mange ill. Pen. M.a.: Nonorganic Life. The Genesis of the Individual. Virtual Systems.
T.nr.: 68815
kr 200,00
Crary, Jonathan m.fl. (Ed.). Fragments for a History of the Human Body. Part One. Zone 3. Sec.
pr. New York 1990. Urzone. 8vo. 480 s. pag. Hefta m. originalt omslag. Mørk/lillaaktig rygg m. gul tekst. Mange ill. Pen. M.a.: Dim Body, Dazzling Body. Holbein’s Dead
Christ. The Chimera Herself. T.nr.: 68814
kr 200,00
Crary, Jonathan m.fl. (Ed.). Zone 1|2. New York 1986. Urzone. 8vo. 467 s. pag. Hefta m. originalt omslag. Blå rygg m. kvit/gul tekst. Mange ill. Pen. Essays and Projects. M.a.: The
Overexposed City. A City is not a Tree. Urban Feeds. T.nr.: 68813
kr 200,00
Derrida, Jacques. Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning, & the New International. New York and London 1994. Routledge. 8vo. 198 s. Hefta m. originalt omslag.
Gråaktig rygg m. svart nedst og kvit/raud tekst. Som ny. T.nr.: 68816
kr 160,00
Derrida, Jacques. Writing and Difference. Repr. London 1990. Routledge. 8vo. 342 s. Hefta m.
originalt omslag. Svart rygg m. svart nedst og grå/gul tekst. Som ny. T.nr.: 68817 kr 160,00
Hæger, Knut (red.). Läkare leker. En antologi ... Stockholm 1968. Almqvist & Wiksell. 8vo. 270
s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Kvit/grøn rygg m. svart tekst. Ein del ill.
Boka pen. T.nr.: 68457
kr 130,00
Litteratur og forfattarskap
Den norske Forfatterforenings håndbok. Lover. Vedtekter og avtaler. Medlemsfortegnelse. Oslo.
[1981]. 8vo. 235 s. Ringperm. Raud rygg m. gyllen tekst. Pen. Svensk og norsk liste for
1957, 1958 ligg ved. T.nr.: 68460
kr 250,00
Hamsun, Knut. Bjørn Erik Olsen. Rolf Steffensen: Hjemlængsel - vandringer i Knut Hamsuns rike.
Bodø 2004. Forl. Nordlandsbilder. Brei, stor 8vo. 132 s. Originalbind. Smussomslag m.
svak slitasje. Blåaktig rygg m. kvit tekst. Mange fargeill. Merke etter avriven etikett på
forsats, elles er boka som ny. T.nr.: 68708
kr 150,00
Ibsen, Henrik. Breve fra Henrik Ibsen. Udgivne med indledning og oplysninger af Halvdan Koht
og Julius Elias I-II. København og Kristiania 1904. Gyldendalske. 8vo. 335+277 s. Private
eksklusive brune og grøne skinnhalvbind med fem opphøgde ryggband og marmorerte
overtrekk og forsatsar. Markering i gull mellom skinn og overtrekk. Eit flott sett.
T.nr.: 68827
kr 700,00
Jacobsen, Rolf. Ove Røsbak: Rolf Jacobsen. En dikter og hans skygge. Oslo 1998. 8vo. 464 s.
Originalbind. Smussomslag. Burgunder/lys rygg m. lys tekst. Mange ill. Stempel i
toppsnitt. Nær som ny. T.nr.: 68703
kr 150,00
Ramm, Fredrik. Av kristen rot. Artikler om norsk og fremmed litteratur. Red. og innledet av Carl
Fredrik Engelstad. Oslo 1945. Ansgar. 8vo. 380 s. Originalbind. Brun rygg m. dekorstriper og sølvfarga tekst. Namnetrekk. Noko slitasje i ryggen, elles bra. T.nr.: 68759
kr 100,00
56 |
Julekatalogen 2013
Shakespeare. Jon Ewo: Vil den virkelige William være så snill å reise seg! William Shakespeare - et
puslespill av en biografi. Ill. av Bjørn Ousland. Oslo 2003. Omnipax. 4to. 144 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit/oransje tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel. Namnetrekk. Pen.
T.nr.: 68799
kr 150,00
Skard, Vemund. Norsk litteratur gjennom 1000 år. I-III. 4. og 3. oppl. Oslo 1962/63. Fonna Forl.
8vo. Ulik pag. Originalbind. Smussomslag. Kvite ryggar m. svart tekst. Ein del ill. Nokre
blyantkomm. Svak slitasje. “Godkjend til bruk i høgre skular ... “. T.nr.: 68717
kr 250,00
Undset, Sigrid. Tordis Ørjasæter: Menneskenes hjerter. Sigrid Undset - en livshistorie. 3. oppl. Oslo
1993. 8vo. 426 s. Originalbind. Smussomslag m. noko slitasje. Kremgul skrift på mørk
rygg. Mange ill. Boka pen. T.nr.: 68659
kr 150,00
Wergeland, Henrik. Odd Arvid Storsveen: Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Oslo
2008. 8vo. 754 s. Originalbind. Smussomslag. Brunaktig/lys rygg m. bilete og lys tekst.
Nokre ill. Nær som ny. T.nr.: 68704
kr 250,00
Åsen, Jimmy og Terje Skulstad. “Smuler fra smau”. Stykker fra Kragerø. Kragerø 1978. Kragerø
Forl. Tverr 8vo. 77 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. kvit tekst. Pen.
T.nr.: 68467
kr 150,00
Musikk
Gundersen, Mia. Bjarte Hjelmeland. Oslo Gospel Choir. “Lys i mørket”. København 1968.
Alfred G. Oslo 2005. Norsk Musikforl. 4to. 44 s. Stifta m. originalt omslag. Gråaktig
rygg. Som ny. 12 songar m. notar og besifring. M.a.: Deilig er jorden. Det lyser i stille
grender. Joy to the world. T.nr.: 68698
kr 100,00
Hansen, Wilhelm. Klaverbogen. Bind II. København... U.å. Wilhelm Hansen, Musik-Forl. 4to.
393 s. Hefta m. originalt omslag. Svart sjirtingrygg u. tekst. Helsing datert 1941. Litt slitasje. M.a.: Plaisir d’amour. Åses Död. Pariser-Marsch. T.nr.: 68810
kr 300,00
| 57
Musikk
Okkenhaug, Paul m.fl. (red.). Norsk tonesamling. Melodibok for skoler for ungdom ... Oslo 1965.
Fabritius. Liten 4to. 448 s. Grått heilsjirting originalbind. Rygg m. blå tekst. Noko
smuss på deklane, materien pen. 652 melodiar. T.nr.: 68667
kr 500,00
Taube, Evert. 75 viser/dikt i utvalg ved Johan Fr. Heyerdahl. Oslo 1977. DnB. Stor 8vo. 237 s.
Originalbind. Kvit, litt solbleika rygg m. svart tekst. Mange ill. Boka pen. Med besifring.
T.nr.: 68737
kr 200,00
Aano, Tarald (words). Dag Øverland (music). Lille barn. Little child. Stavanger 2006. Cantando
Musikforl. 4to. 5 s. Stifta m. originalt omslag. Kvit rygg. Som ny. Norsk og engelsk tekst.
CD ligg ved. T.nr.: 68699
kr 120,00
Kunst, arkitektur og kulturhistorie
Chłędowski, Kasimir. Renässansmänniskorna i Rom. Stockholm 1915. Hugo Gebers. 8vo. 515 s.
Privatbind. Mørk sjirtingrygg m. gyllen tekst. Mange ill. Namnestempel. Litt slitasje på
omsl. T.nr.: 68760
kr 250,00
Dagestad, Magnus. Ole Didrik Lærum: Magnus Dagestad. Treskjerar, spelemann og livskunstnar.
Teikningar av Ivar Kvåle. Oslo 1986. Samlaget. Stor 8vo. 132 s. Rikt illustrert. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg mefd kvit tekst. Forlagsnytt eksemplar. Tilbod!
T.nr.: 68705
kr 100,00
Engen, Einar (red.). Norsk Kulturminnefond - de fem første årene. U.stad. 2009. Brei, stor 8vo.
357 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Mange fargeill. Som ny. Prestegårdslåna på
Melhus, Vikeholmen Fyr, Sandviken i Bergen, Ormelid i Luster m.m. T.nr.: 68673 kr 350,00
Erdmann, Domenico. Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken. Oslo 1940.
Jacob Dybwad. 4to. 323 s. Halvskinn originalbind. Smussomslag m. rifter og stort sår
nedst på framsida. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill. Boka pen. T.nr.: 68730
kr 300,00
Flavik, Anne Lise (red.). Fattig talt. Foto: Morten Krogvold. Oslo 2004. Stølen Media. Stor, brei
8vo. 131 s. Originalbind. Smussomslag. Gul rygg m. grå tekst. Mange ill. Nær som ny.
T.nr.: 68714
kr 125,00
Fox, Howard N. A Primal Spirit. Ten Contemporary Japanese Sculptors. New York 1991. Harry
N. Abrams. Stor 8vo. 144 s. Hefta m. originalt omslag. Oransjeaktig rygg m. svart tekst.
Mange fargeill. Som ny. Los Ageles County Museum of Art. T.nr.: 68811
kr 200,00
Gingras, Nicole (red.). Le Mois de la Photo à Montréal. Septembre 1991. Montréal 1991. Vox
Populi. 4to. 164 s. Hefta m. originalt omslag. Sølvfarga rygg m. svart nedst og svart
tekst. Mange ill. Svak slitasje. Fransk og eng. tekst. T.nr.: 68692
kr 100,00
Gjessing, Steinar. Terje Bergstad. Bilder. Tegn. Oslo 2000. Orfeus. Stor, brei 8vo. Upag. Originalbind. Svart sjirtingrygg u. tekst. Gjennomill., noko i fargar. Som ny. T.nr.: 68668 kr 225,00
Gulbransen, Wenche (forord). Norske billedhoggere i dag. Innl. av Hans-Jakob Bun ... 131 kunstnere presenterer seg selv ... Oslo 1983. Tanum-Norli. 4to. 174 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Kvit rygg m. blå tekst. Rikt ill. Boka som ny. M.a.: Nina Due, Kjell
Johannessen, Kari Rolfsen, Axel tostrup. T.nr.: 68711
kr 150,00
Hellandsjø, Karin. The Erling Neby Collection. Oslo 2011. Skira / Henie Onstad Art Centre.
4to. 203 s. Originalbind. Smussomslag. Gul rygg m. svart tekst. Rikt ill., mykje i fargar.
Nær som ny. T.nr.: 68654
kr 400,00
Hertervig, Lars og Helge Torvund. Blått sug. Stavanger 2002. Wigestrand Forl. 4to. 175 s.
Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. kvit/blå tekst. Rikt ill. i fargar. Stempel/helsing. Elles som ny. T.nr.: 68652
kr 275,00
58 |
Julekatalogen 2013
Hovden, Knut K. (red.). Gammel rosemaling i Rogaland. Samlet og opptegnet av ... Mappe m. 8
fargeplansjar. Stavanger. Etter 1938. Rogaland Husflidslag ... Stor 4to. Gråbrun mappe m.
helsing på framsida, datert 1945. Plansjane pene. T.nr.: 68722
kr 200,00
Ingulstad, Frid og Svein Solem. Nissen. Den norske nissens forunderlige liv og historie. Oslo 1991.
4to. 94 s. Originalbind. Smussomslag m. tapa rift på framsida. Blå rygg m. kvit/raud
tekst. Mange fargeill. Boka som ny. M.a. oppskrift på nisselue. T.nr.: 68768
kr 220,00
Johansen, Øystein Kock. Fra stokk og sten til glass og betong. U.stad. 1999. Veidekke ASA. 4to.
220 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg m. kvit tekst. Rikt ill., mykje i fargar. Nær
som ny. Forf. er arkeolog. -Bergøysundet flytebro, Terland Klopp, kavlveien på Finsnes,
jernalderens stenindustri m.m. T.nr.: 68656
kr 220,00
Johansen, Øystein Kock. Stein. Maktens symbol. Milano 2001. Veidekke ASA. 4to. 160 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. kvit/grå tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. Forf.
er arkeolog. -Frå jungelen i Kambodsja til Ceausescus marmorpalass.
T.nr.: 68644
kr 220,00
Karlsson, Uno (red.). Vevring og kunsten. Førde 2000. Liten, brei 4to. 112 s. Originalbind. Grå
rygg m. svart tekst. Rikt ill. Nær som ny. Vevringutstillinga 1979-1999. T.nr.: 68642kr 150,00
| 59
Kunst, arkitektur og kulturhistorie
Klonaris, Maria og Katerina Thomadaki. Technologies et Imaginaires. ArtCinema. ArtVideo Art
Ordinateur. Paris 1990. 4to. 53 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart/raud
tekst. Mange ill., mykje i fargar. Pen. T.nr.: 68695
kr 150,00
Krogvold, Morten. Folk. ULOBA møter Morten Krogvold. Drammen 2006. Uloba. Brei, liten
4to. 44 s. Originalbind. Smussomslag. Gråsvart rygg u. tekst. Mange ill. Pen. Svat/kvittbilete m. kort tekst på norsk og eng. T.nr.: 68660
kr 150,00
Leithe, Janne. Else Marie Jakobsen. Levd liv. Vevd liv. Kr.sand 2012. 4to. 214 s. Grått heilsjirting
originalbind. Rygg m. brun tekst. Rikt ill. Som ny. Mange heilsides fargeplansjar.
T.nr.: 68763
kr 250,00
Lindelöw, Frans (foreword). Carnegie Art Award 2012. Stockholm 2011. 4to. 220 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg m. kvit tekst. Rikt ill., mykje i fargar. Nær som ny. M.a.:
Kjell Torriset. Klara Lidén. Ann Edholm. Christia Schmidt-Rasmussen. T.nr.: 68655 kr 300,00
60 |
| 61
Julekatalogen 2013
Lousiana Revy nr. 3 1995. Japan i dag. (Kunstnernes Hus ... 1996). Danmark 1995. 4to. 96 s.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Mange fargeill. Pen. Noboro Tsubaki.
Takashi Murakami. Shiego Toya m.fl. English Supplement ligg ved. T.nr.: 68693 kr 140,00
Mannila, Leena. God form i Norge. Jacob-prisens vinnere 2005-1957. Good Form in Norway ...
Oslo 2005. Norsk Form. Brei, stor 8vo. 257 s. Originalbind. Svart rygg m. rosa tekst.
Mange fargeill. Som ny. M.a.: Odd Thorsen. Liv Blåvarp. Dagny og Finn Hald.
T.nr.: 68757
kr 200,00
Michalka, Matthias. Changing Channesl. Kunst und Fernsehen 1963-1987. Köln 1987. Walther
König. 4to. 295 s. Originalbind. Grå rygg m. kvit tekst. Mange ill., noko i fargar. Som ny.
MUMOK. T.nr.: 68664
kr 300,00
Munch. Munch blir “Munch”. Kunstneriske strategier 1880-1892. Forord av Gro Balas. Oslo 2008.
Munch-museet. 4to. 335 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. raud/kvit tekst.
Rikt ill., mykje i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68658
kr 500,00
Møller, Arvid. Ernst Magne Johansen. Et kunstner portrett. Tvedestrand 2003. Utgitt av E. M.
Johansen og Grizel Blair. 4to. 189 s. Rikt illustrert. Karonasjebind. Blå rygg med kvit
skrift. Forlagsnytt eksemplar. T.nr.: 68830
kr 200,00
Paasche, Marit m.fl. (red.). Mer enn det du ser. Om kunst og arkitektur i Akershus universitetssykehus. Oslo 2008. Akershus universitetssykehus HF. 4to. 208 s. pag. Originalbind.
Burgunder sjirtingrygg m. burgunder tekst i grått felt. Rikt ill. i fargar. Som ny. Birgir
Andrésson, Tony Cragg, Vesa Honkonen m.fl. T.nr.: 68670
kr 250,00
Risåsen, Geir Thomas. Staten bygger. Oslo 2003. Forl. Press. 4to. 176 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. gul/grå tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. Høgsteretts hus, Planteforsk Ullensvang, Ivar Aasen-tunet, Operaen m.m. T.nr.: 68645
kr 200,00
Rivoire, Mario (red.). The Life and Times of Dürer. Text by Adelaide Murgia. London... 1970.
Hamlyn. 4to. 75 s. Originalbind. Blå rygg m. gyllen tekst. Rikt ill., mykje i fargar. Pen.
T.nr.: 68767
kr 130,00
Rokkan, Ulf (Photo). For all. Englisk text: Emilie Magnus. U.stad. 2003. Vestfossen Kunstlaboratorium. Brei 8vo. 252 s. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill., mest i fargar.
Som ny. Jon Kessler. Fiona Banner. Jes Brinch. Morten Viskum m.fl. T.nr.: 68663 kr 250,00
Sérullaz, Maurice (text). Eugène Delacroix. New York. U.å. Stor 4to. 168 s. Originalbind.
Smussomslag m. litt slitasje. Kvit rygg m. svart tekst. Boka pen. “141 ill., including 48
hand-tipped plates in full color and 16 drawings in full color”. T.nr.: 68772
kr 250,00
Singer, Hans W. Meister der Zeichnung. Herausgegeben von ... Erster Band. Max Klinger ... Zweiundfünfzig Tafeln mit Lichtdrucken ... Leipzig 1912. Baumgärtner’s Buchhandlung. 4to. 52
s. Grått heilsjirting originalbind. Rygg m. svart tekst. Namnestempel. Helsing frå 1916.
Svak slitasje, flekk på baksida. T.nr.: 68762
kr 150,00
Trachtenberg, Marvin and Isabelle Hyman. Architecture from Prehistory to Post-Modernism
/ The Western Tradition. New York 1986. Harry N. Abrams. 4to. 606 s. Originalbind.
Smussomslag m. litt slitasje. Kvit/blå rygg m. svart tekst. Rikt ill., noko i fargar. Boka
pen. T.nr.: 68682
kr 400,00
Tronvoll, Mette. Photographs. Fotografien. Teksts by / Mit texten von Stephanie von Spreter. David
Elliott. Vibece Salthe. Mosel 2009. Schirmer. 4to. 132 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit
rygg m. svart tekst. Mange fargeill. Pen. Eng., tysk, norsk tekst. T.nr.: 68694
kr 250,00
Valebrokk, Eva og Geir Thomas Risåsen. Norske Slott, Herregårder og Gods. Bo-Aje Mellin
(foto). U.stad. U.å. Andresen & Butenschøn. Brei 4to. 445 s. Originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Kvit rygg m. blå tekst. Rikt ill. i fargar. Lite synleg fuktskade øvst
ved ryggen, elles pen. M.a.: Rosendal. Hafslund Hovedgård. Jarlsberg. Kjerringøy.
T.nr.: 68689
kr 250,00
Mat
Mat
Floyd, Keith. Floyds fjordfiesta. Oslo 1998. Stor 8vo. 224 s. Originalbind. Smussomslag m.
noko slitasje. Oransje rygg m. kvit/blå tekst. Mange fargeill. Namneetikett. Boka pen.
Bilete av mat og natur, mange oppskrifter. T.nr.: 68706
kr 200,00
Gayler, Paul. Vegetarmat. Oslo 1999. Teknol. Forl. 4to. 168 s. Originalbind. Smussomslag m.
svak slitasje. Kvit rygg m. gyllen tekst. Rikt ill. i fargar. Boka som ny. T.nr.: 68774 kr 200,00
Størksen, Jan Aasmann (red.). Drikk mer. 103 gode grunner. Stavanger 2008. Drivkraft Forl.
4to. Upag. Originalbind. Smussomslag. Gyllen rygg m. Frelsesarmémerke og kvit/grå
tekst. Gjennomill. i fargar. Nær som ny. “ ... et bidrag til å få alkoholfrie drikker på dagsordenen.” 103 varme og kalde oppskrifter. T.nr.: 68643
kr 200,00
Underdal, Hans Martin (forf.). En reise i Norge. Særpregede overnattingssteder i Sør-Norge. Espen
Grønli fotograf. Cecilie F. Stang stylist. 2. oppl. Kr.sund N 2002. Kom Forl. 4to. 311 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. grå/sølvfarga tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som
ny. Mange matoppskrifter. Bjørnsgard, Oslo. Jotunheimen Fjellstue. Hotel Ullensvang.
Harahorn, Hemsedal. T.nr.: 68675
kr 300,00
Wolter, Anne. Backen köstlich wie noch nie. 4. Aufl. München 1993. Gräfe und Unzer. 4to. 240
s. Originalbind. Kvit rygg m. gult nedst og svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen.
T.nr.: 68442
kr 100,00
62 |
Bakkevig, Sverre. Botanikk for fjellvenner. Stavanger 1983. Stavanger turistforening. 8vo. 109 s.
Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen.
T.nr.: 68466
kr 200,00
Frislid, Ragnar og Arne Semb-Johansson (red.). Norges dyr. I-VI. 1,2. oppl. Oslo 1969-72. Liten
4to. Ulik pag. Grøne heilsjirting originalbind. Ryggar m. gyllen tekst i blåe/raudt felt.
Rikt ill., delvis i fargar. Eit pent og solid sett. T.nr.: 68761
kr 550,00
Goksøyr, Harald og Halfdan Ullmann. Kroppen vår. Funksjonar og røkt. 7. oppl. Oslo 1959.
Fabritius. 8vo. 99+IV s. Hefta m. originalt omslag. Gråblå rygg m. kvit tekst. Mange ill.
Pen. T.nr.: 68465
kr 100,00
Hay, Roy m.fl. Hageselskapets store bok om Stueplanter. Omarb. for Norge av ... Steinar Sjøborg.
Oslo 1976. Hageselsk./Grøndahl. 4to. 155 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje.
Rygg m. plantebilete og kvit tekst i svart felt. Rikt ill. i fargar. Boka pen. T.nr.: 68777 kr 140,00
Hay, Roy og Patrick m. Synge. Hageselskapets planteleksikon i farger. Norsk utg. red. av Dagfinn
Tveito og Gerd Sinding-Larsen. 2. oppl. Oslo 1974. Hageselsk./Grøndahl. 4to. 328 s. Originalbind. Grøn rygg m. gyllen tekst. Rikt ill. Pen. T.nr.: 68766
kr 350,00
Larsen, Helmik. Ødemarken. Fjerde tusen. Oslo 1933. 8vo. 206 s. Beige heilsjirting originalbind. Rygg m. dekorstriper og brun tekst. Nokre få ill. Svak slitasje. Frå Alaska.
T.nr.: 68453
kr 175,00
Nilsson, Lennart (foto) i samarb. med Jan Lindberg. Mennesket. En fotoferd til vårt indre univers
av ... Tekst av David H. Ingvar ... 2. oppl. Oslo 1978. Gyldendal/DnB. 4to. 256 s. Originalbind. Smussomslag m. tapa rifter. Raudoransje rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Namnetrekk. Boka pen. “Et nytt bilde av kroppen vår ... “. T.nr.: 68731
kr 100,00
Rabben, Jan. Makkevika. Rasteplassen ved havet. Oslo 1984. Grøndahl. 4to. 111 s. Originalbind.
Smussomslag m. noko slitasje. Grøn rygg m. kvit/oransje tekst. Rikt ill., mykje i fargar.
Boka pen. Frå Giske på Sunnmøre. T.nr.: 68733
kr 140,00
Stoppard, Miriam. Barn. Befruktning, graviditet och förlösning. U.stad. 1994. Bonnier Alba.
8vo. 348 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. raud/kvit tekst. Mange fargeill.
Namnetrekk. Pen. T.nr.: 68459
kr 100,00
Suul, Jon m.fl. (red.). Natur i Nord. Naturskydd i Norden under 1900-talet. Köpenhamn 2003.
Nordiska ministerrådet. 4to. 264 s. Originalbind. Smussomslag. Blåaktig rygg m. kvit
tekst. Rikt ill., mest i fargar. Nær som ny. M.a.: Breiðafjörður. Vettisfossen. Stora Alvaret.
Vejlerne. T.nr.: 68651
kr 230,00
Realfag
Buhl-Mortensen, Lene m.fl. (red.). Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - ny
kunnskap fra MAREANO ... U.stad 2010. 4to. 128 s. pag. Originalbind. Svart rygg m.
kvit tekst. Mange fargeill. Som ny. NGO, Havforskningsinstit., Statens Kartverk.
T.nr.: 68679
kr 200,00
Couper, Heather og Nigel Henbest (tekst). Er det noen der? Ill. av Luciano Corbella. Oslo 1998.
Damm. 4to. 45 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. gult nedst og sølvfarga
tekst. Rikt ill. i fargar. Pen. Om universet og verdsrommet. Fagkonsulent: Knut Jørgen
Røed Ødegaard. T.nr.: 68776
kr 120,00
Johansen, Øystein Kock og Yngvar Ellingbø. Veidekke. I lys av fortiden. Italia 2009. Veidekke
ASA. 4to. 255 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar.
Nær som ny. Tunellen, flyplassen, boligen, damanlegg, naturens byggmestere m.m.
T.nr.: 68647
kr 225,00
| 63
Julekatalogen 2013
Natur, planter, dyr
Realfag
Punga, Franklin und Otto Raydt. Drehstrommotoren mit Doppelkäfiganker und verwandte Konstruktionen. Mit 197 Textabbildungen. Berlin 1931. Julius Springer. 8vo. 165 s. Originalbind. Svart sjirtingrygg m. gyllen tekst. Mange ill. Rift øvst i ryggen, elles bra.
T.nr.: 68758
kr 200,00
Walter, Michael. Kurzschlußströme in Drehstromnetzen. Berechnung und Begrenzung. Zweite ...
Aufl. Mit 124 Abbildungen. München und Berlin 1938. R. Oldenbourg. 8vo. 167 s. Grått
heilsjirting originalbind. Rygg m. grøn tekst. Litt slitasje. T.nr.: 68764
kr 200,00
Ødegaaard, Knut Jørgen Røed. Bang! Kollisjoner og eksplosjoner i verdensrommet. 2. oppl. U.stad.
2007. Aller Forl. 4to. 277 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. gul/kvit tekst.
Rikt ill. i fargar. Helsing. Nær som ny. Dedikasjon: “God tur i Universets dramatikk!
Mange astrohilsener fra Knut Jørgen”. T.nr.: 68646
kr 300,00
Norsk og nordisk historie
Brandal, Nik (red.). Kaderprosjektet presenterer: Den store ml-boka. Norsk maoisme sett nedenfra.
Oslo 2009. Kagge Forl. Liten 4to. 304 s. Originalbind. Smussomslag. Raud rygg m. gyllent øvst og nedst og svart tekst. Ein del ill., noko i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68648 kr 275,00
Ewo, Jon. Fortellingen om et drap. Et spørsmålstegn av en biografi om middelalderkongen Håkon
Sverresson. Ill. av Bjørn Ousland. Oslo 2007. Omnipax. 4to. 144 s. Originalbind. Lilla rygg
m. kvit/oransje tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. T.nr.: 68801
kr 150,00
Halvorsen, Eyvind Fjeld m.fl. (red.). Corpus codicum Norvegicorum ... King Magnus Håkonsson’s
Laws of Norway and other legal texts. Oslo 1983. Stor 4to. 208 s. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. svart tekst. Delvis i fargar. Boka ligg i solid grå pappkassett. Som ny.
“Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter”. Mange faksimilesider.
T.nr.: 68721
kr 750,00
Ingulstad, Frid . Vikingene. Ill. av Svein Solem. Oslo 1993. Cesam Media. 4to. 119 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Blåaktig rygg m. kvit/raud tekst. Ein del ill., noko i
fargar. Boka pen. T.nr.: 68769
kr 160,00
Lerøen, Bjørn Vidar. Dråper av svart gull. Statoil 1972-2002. Stavanger 2002. Statoil. 4to. 264 s.
Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. gyllen tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny.
T.nr.: 68677
kr 220,00
Manus, Max. Det blir alvor. Oslo 1946. P. F. Steensballe. 8vo. 221 s. Originalbind. Raud rygg
med svart stripedekor og gyllen tekst i svart felt. Mange ill. Namnetrekk. Svak slitasje.
T.nr.: 68448
kr 150,00
Meyer, Ulla. Norske mødre. Oslo 1945. Jacob Dybwad. 4to. 156 s. Originalbind. Grøn rygg m.
gyllen tekst. Mange ill. Litt slitasje på omsl. M.a.: Anna Getz, f. Jenssen. Mariane Bing, f.
Holst. Johanne Margarethe Baade, f. Magnus. -Bilete av alle. Avisutklipp ligg ved.
T.nr.: 68666
kr 150,00
Pedersen, Per Helge. Landet bygges. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 100 år. Oslo 2010.
4to. 320 s. Originalbind. Blå/mørkaktig rygg m. kvit/oransje tekst. Rikt ill., mykje i fargar. Som ny. Nye Holmenkollen, Bærum kulturhus, Vatnedalsdammen, Ormen Lange
m.m. T.nr.: 68661
kr 250,00
Petersen, Erling og Carl Jacob Arnholm. Frydenlunds Bryggeri 100 år. 1859-1959. Oslo 2008.
4to. 356 s. Originalbind. Blå skinnrygg m. dekorstriper og gyllen tekst i raudt felt. Ein
del ill. Ei solid bok. T.nr.: 68671
kr 200,00
Rolfsen, Nordahl og E. Werenskiold (h.red.). Norge 1814-1914. Tekst og bilder av norske forfattere
og kunstnere. Øket folkeutgave av nationalverket Norge i det XIX Aarhundrede. I-III. Kristiania 1914. Cammermeyer. Stor 4to. Ulik pag. Originalbind. Burgunder ryggar m. gyllen
tekst. Mange ill. Litt slitasje på omsl., materien pen. T.nr.: 68688
kr 750,00
64 |
Julekatalogen 2013
Skib ohoi Nr. 8b-1945. Utgiver: Fred. A. Fredhøi. Red.: Fritz G. Fredhøi. Oslo 1945. Fredhøis.
Stor 4to. 24 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Noko slitasje. Mange bilete av kongefam. og frå krigen. T.nr.: 68723
kr 120,00
Vold, Ragnar (red.). Dagbladet i krig og fred. 1930-1954. Oslo 1968. 8vo. 380 s. Originalbind.
Smussomslag m. litt slitasje. Svartblå/grøn rygg m. kvit tekst. Boka pen. Tillegg av Reidar Anthonsen. T.nr.: 68715
kr 170,00
Øverås, Asbjørn og John Midgaard. Noregs historie ... For Realskulen. 3. utg. Nynorsk. Oslo 1958.
8vo. 196 s. Originalbind. Burgunder rygg m. sølvfarga handskrift. Mange ill. Litt slitasje
i hjørna. T.nr.: 68447
kr 140,00
| 65
66 |
Lokalhistorie
Asker, Randi m.fl. Norske Bygder. Bind V. Glåmdal. Med 6 fargetrykk, 40 plansjer og 258 bilder.
Bergen 1942. John Grieg. Stor 4to. 256 s. + pl. Originalbind. Beige sjirtingrygg m. gyllen tekst i raudt felt. Omslaget er forsterka m. brunt limband i kantane og ryggen. Materien pen. T.nr.: 68807
kr 220,00
Berge, William. Fra nøytralitet til krig. Kristiansand og befestninger. 1939-1940. Tvedestrand 1995.
Tvedestrand Boktrykkeri. 4to. 410 s. Originalbind. Rundt 300 bilete. Brun rygg med
oransje tekst. Som ny. T.nr.: 68829
kr 300,00
Brandt, Peter T. M. m.fl. (red.). Dronningen. Oslofjordens funkisperle. Oslo 2007. Norsk Maritimt Forl. 4to. 160 s. Originalbind. Smussomslag. Blåaktig rygg m. kvit tekst. Rikt ill.,
mest i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68650
kr 300,00
Garbo, Gro Lien m.fl. (tekst). En kilde til vekst. Fontenehuset - et arbeidsfellesskap for mennesker
med psykiske utfordringer. Foto: Annelise Jackbo. Oslo 2012. Fontenehuset. 4to. 175 s. Hefta
m. originalt omslag. Gul rygg m. brun/svart tekst. Mange fargeill. Som ny.
T.nr.: 68696
kr 190,00
Grønvold, Svein m.fl. Eventyrlige Follo - fra dype skoger til solfylt kyst. U.stad. 2003. Orion forl.
Brei 4to. 192 s. Originalbind. Smussomslag. Blåaktig rygg m. gul/kvit tekst. Rikt ill. i
fargar. Nær som ny. T.nr.: 68649
kr 275,00
Johannessen, Finn Erhard. I støtet. Oslo Energi gjennom 100 år. 1892-1992. Oslo 1992. 4to.
285 s. Originalbind. Smussomslag. Svart rygg m. langt bilete og kvit/gul tekst. Rikt ill.,
mykje i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68734
kr 230,00
Jol i Telemark 1963. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1963. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Kraft, av
Tarjei Vesaas. Enno susar Finnskogen, av Kjetil Haugstøl. Bare han Aslak, av Torbjørg
Solberg. T.nr.: 68598
kr 130,00
Jol i Telemark 1965. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1965. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Et barn
er født i Betlehem, av Ingebjørg Kasin Sandsdalen. Bjønne-Barbro, av Kåre Holt.
T.nr.: 68599
kr 130,00
Jol i Telemark 1967. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1967. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Lel er
det hjå oss, av Tarjei Vesaas. Stølar og stølsliv i Gransherad, av Aaste Nisi. Verm meg, av
Aslaug Høydal. T.nr.: 68600
kr 130,00
Jol i Telemark 1968. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1968. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Auksjonshammaren, av Eirik Evju. Det var ein stad, av Aslaug Vaaa. Ravneberg, av Åsulv
Edland. T.nr.: 68601
kr 130,00
Jol i Telemark 1969. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1969. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Minne
om Annette Schirmer, av Eldrid Robberstad. Dei gamle jolehefti, av Jon Bleie.
T.nr.: 68602
kr 130,00
Jol i Telemark 1970. Skriftstyrar: Øivind Sande. Skien 1970. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Syngar-Andres,
av Eirik Evju. På barndoms stigar, av Aslak Versto. Bilæt-vev, av Gudrun Hovde Gvåle.
T.nr.: 68603
kr 130,00
| 67
Julekatalogen 2013
Lokalhistorie Austlandet
Lokalhistorie
Jol i Telemark 1972. Skriftstyrar: Terje Gaathaug. Skien 1972. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 25 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Kva kan det
vere?, av Ingebjørg Tveito. Kvinnelist, av Halvor J. Sandsdalen. Gamle skikkar, av Helga
Homme. T.nr.: 68604
kr 130,00
Jol i Telemark 1973. Skriftstyrar: Terje Gaathaug. Skien 1973. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Adventsalme,
av Eva Øye. Brustova frå Vinje, av Steinar Larsen. Lundefaret, av Liv Langelid.
T.nr.: 68605
kr 130,00
Jol i Telemark 1974. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1974. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Svarthotten,
av Aslaug Høydal. Toving og stamping, av Oline Øverland. Julebryllaup i Grungedal, av
Svein Hovet. T.nr.: 68606
kr 130,00
Jol i Telemark 1975. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1975. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Tarjei tresjar,
av Arne O. Lie. På Svalastoghaugen, av Olav Bakken. Stølsjentas minne, av Kristine
Gjelstad. T.nr.: 68607
kr 130,00
Jol i Telemark 1976. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1976. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 27 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Ein dag
utanom alt, av Ingebjørg Vatskin. Kong Valemon, av Liv Holtskog. Torleiv Stadskleiv, av
Torstein Børte. T.nr.: 68608
kr 130,00
Jol i Telemark 1977. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1977. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Inga ny skjorte, av Stein Flottin. Besøk av bamsen, av Kjetil Haugstøl. Barndom, av Liv Holtskog.
T.nr.: 68609
kr 130,00
Jol i Telemark 1978. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1978. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Våre folkeminne, av Mari Seltveit. Heislåtta, av Arne O. Lie. Tunet, av Olaus Høydal.
T.nr.: 68610
kr 130,00
Jol i Telemark 1979. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1979. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 26 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Augustnatt, av
Kristine Gjelstad. Ommørsdølen, av Finn Kvalem. Rypefangarane, av Kjetil Haugstøl.
T.nr.: 68611
kr 130,00
Jol i Telemark 1980. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1980. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 27 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Rokken til
bestemor, av Eirik Evju. Gullbring, av Liv Sevatdal. På fesjå, av Halvor J. Sandsdalen.
.
T.nr.: 68612
kr 130,00
Jol i Telemark 1981. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1981. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 31 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Bestefars
salme, av Jon Fjone. Joletreet, av Olaus Høydal. Anne bakstekone, av Liv Sevatdal.
T.nr.: 68613
kr 130,00
Jol i Telemark 1982. Skriftstyrar: Harald Oppebøen. Skien 1982. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 28 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Joleevangeliet
på landsmål 1867, av A.Chr. Bang. myllargutens siste ferd, av Torstein Børte. Mors hender, av Jon Fjone. T.nr.: 68614
kr 130,00
Jol i Telemark 1986. Skriftstyrar: Brita Jordal. Bø i T. 1986. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 34 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Magiske midlar
mot muro, av Halvor Landsverk. Barn, av Hallbjørg Strøm. Då snøskrida tok meg, av
Kjetil Haugstøl. T.nr.: 68615
kr 130,00
68 |
| 69
Julekatalogen 2013
Jol i Telemark 1987. Skriftstyrar: Halvor J. Sandsdalen. Skien 1987. Telemark Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 40 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Eit barn
er oss fødd, av Robert Munk. Men telemarksbjønnen var ikkje død, av Hans Andor
Lauvdal. Torkjell Kyrkjebyggar, av Kjetil Haugstøl. T.nr.: 68616
kr 130,00
Jol i Telemark 1988. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1988. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Ein gong i
livet, av Kjell Åsen. Spelemennene, av Audun Nilsskog. Du skal leva, av Guri Todal.
T.nr.: 68617
kr 130,00
Jol i Telemark 1989. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1989. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Hestane heime, av
Aslaug Høydal. Torbjørn Eikhaugen, av Alf Engset. Skilåmer, av Jon Fjone.
T.nr.: 68618
kr 130,00
Jol i Telemark 1991. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1991. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Bestemors hus, av
Stein Versto. Ei nedlagd heigrend i Sannidal, av Trygve Fosstveit. Dei tvo små jentun i
Rui, av Margit Bergland. T.nr.: 68619
kr 130,00
Jol i Telemark 1992. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1992. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Aslak Kasti, av Sondre Bratland. Jolefisk, av Sigurd Telnes. Vår jord, av Torun Løberg. T.nr.: 68620
kr 130,00
Jol i Telemark 1993. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1993. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Suset i skogen, av
Tor Thorsen. Langs gamlevegen, av Per Høidalen. Fleinsmålet ... , av Gunnar Hagelia.
T.nr.: 68621
kr 130,00
Jol i Telemark 1994. Skriftstyrar: Per Høidalen. Skien 1994. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Halvor kjem, av
Kjell Åsen. Hardingslepa, av Birgit Landsverk. Elden frå Øverbø, av Jan Gravdal.
T.nr.: 68622
kr 130,00
Jol i Telemark 1995. Red.: Bo Lilledal Andersen. Bø i T. 1995. Telemark Mållag og Telemark
Ungd.lag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Halldis Moren
Vesaas - siste dikt. Sigmund Groven - med munnspel og kamera. Møte med Lårdal i
1945. T.nr.: 68623
kr 130,00
Jol i Telemark 1996. Red.: Torbjørn Lurås. Bø i T. 1996. Telemark Mållag og Telemark Ungd.
lag. 4to. 39 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Eit hundreårsminne frå
Haukelifjell. Bondal i Telemark. Kvifor ein gamal artikkel om ei Telemarksku.
T.nr.: 68624
kr 130,00
Jol i Telemark 1997. Red.: Torbjørn Lurås. U.stad. 1997. Telemark Mållag og Telemark Ungd.
lag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Haust hjå Telebonden.
Åsmund Trondson. Gamle juletradisjonar i Sauherad. T.nr.: 68625
kr 130,00
Jol i Telemark 1997. Red.: Torbjørn Lurås. U.stad. 1997. Telemark Mållag og Telemark Ungd.
lag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Noko slitasje på omsl. M.a.: Haust
hjå Telebonden. Åsmund Trondson. Gamle juletradisjonar i Sauherad. T.nr.: 68626 kr 100,00
Jol i Telemark 2000. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2000. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 43 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.:
Husmannen i Nyhus. Telerosa. Attlagde plassar langs Bandak. T.nr.: 68627
kr 110,00
Jol i Telemark 2001. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2001. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.:
I gamle dagar på Breidalsheii. Spelemannen Leif Neset. Haukelivegen - ferdselsåre gjennom 1000 år. T.nr.: 68628
kr 110,00
Lokalhistorie
Jol i Telemark 2002. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2002. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i
fargar. Pen. M.a.: På Homvasstålan. Felemannen i Tuddal. Høgeskor i Fyresdal.
T.nr.: 68629
kr 110,00
Jol i Telemark 2003. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2003. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i
fargar. Pen. M.a.: Dei gode somrane på støylen. (Margit Myrann). Huldregardane att i
heia. Om kvedaren Talleiv Skarkevje. T.nr.: 68630
kr 110,00
Jol i Telemark 2003. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2003. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i
fargar. Litt slitasje. M.a.: Dei gode somrane på støylen. (Margit Myrann). Huldregardane
att i heia. Om kvedaren Talleiv Skarkevje. T.nr.: 68631
kr 90,00
Jol i Telemark 2004. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2004. Telemark
Mållag og Telemark Ungd.lag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis
i fargar. Pen. M.a.: Reidar Kolbrek - ein kristen kunstmålar. Steinen i kveiteåkeren, av
Gunleik Bergrud. Anne Bamle - skaparen av Aust-Telemarksbunaden. T.nr.: 68632 kr 110,00
Jol i Telemark 2005. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2005. Telemark
Mållag. 4to. 49 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Levande mattradisjonar i vandring. Rosemålaren Knut K. Hovden. Brurlifossen, av Eilert
Kvernes. T.nr.: 68633
kr 110,00
70 |
Lokalhistorie Sørlandet
De e ogoskli. Årsskrift 1989. Redakjonskomité: Gunvor Elise Ufsvatn m.fl. Risør 1989.
Mållag. 4to. 30 s. pag. Stifta m. originalt omslag. Rosa rygg. Mange ill. Pen. M.a.:
Vegårsheikniven, av Knut Moland. Vegardsbåten, av Leiv Solheim. Hola skule, av
Ingjerd Myhre. T.nr.: 68533
kr 120,00
De e ogoskli. Årsskrift 1996. Redakjonskomité: Mangår Landberg m.fl. U.stad. 1996. Vegårshei Mållag. 4to. 86 s. pag. Hefta m. originalt omslag. Grøn rygg. Mange ill. Pen. M.a.:
Heimbygda, av Harald Åsheim. Om ålekar og ålefiske, av Tjøstolv Moland. Mølla, av
Tone Barbro Loftesnes. T.nr.: 68534
kr 120,00
De e ogoskli. Årsskrift 2001. Redakjonskomité: Lars Værland m.fl. Tvedestrand 2001. Vegårshei Mållag. 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Grønkvit rygg. Mange ill. Pen. M.a.:
Storbrannen på Våje i 1920, av Agnar Tore Vaaje. Om r-ane på Vegårshei, av Magnhild
Selås. Alkoholpolitikk før og no, av Inge Våje. T.nr.: 68535
kr 120,00
De e ogoskli. Årsskrift 2005. Redakjonskomité: Johannes G. Torstveit m.fl. Tvedestrand 2005.
Vegårshei Mållag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Grønkvit rygg. Mange ill. Pen.
M.a.: Alis Takserås, av Anne Grimstad. Eit 60-års minne, av Astrid Taxerås og Berit Mo.
Vegårshei rett etter 1905, av Olaug Hommelsgård. T.nr.: 68536
kr 120,00
Før i tida ... 2001. Red.: Olav Ulltveit-Moe m.fl. Tvedestrand 2001. Gjerstad Historielag.
4to. 56 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Gunstein Kleivane forteller.
Sinnssvake i Gjerstad 1825. Min første huspost, av Birgit Aasbø. T.nr.: 68593
kr 130,00
| 71
Julekatalogen 2013
Jol i Telemark 2006. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2006. Telemark
Mållag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Knut
Flatin ... Kyrvegrend ... Om Tor Vinje og Songadammen. T.nr.: 68634
kr 110,00
Jol i Telemark 2007. Red.: Hans Magne Gautefall og Ragnar Lurås. U.stad. 2007. Telemark
Mållag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Om Jan
Petter Bratsberg. Torgeir Vraa - politikar og bladmann. Jolekveld i nyare tid.
T.nr.: 68635
kr 110,00
Jol i Telemark 2009. Red.: Ragnar Lurås og Hans Magne Gautefall. U.stad. 2009. Telemark
Mållag. 4to. 45 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Minne
um spillemannen Sveinung Skavlid. Jolefesten i Kristofferbu. Telemarksfoto frå 1950talet. T.nr.: 68636
kr 110,00
Jol i Telemark 2010. Red.: Ragnar Lurås og Hans Magne Gautefall. U.stad. 2010. Telemark
Mållag. 4to. 47 s. Stifta m. originalt omslag. Mange ill., delvis i fargar. Pen. M.a.: Bilete
frå dei gamle byane i Telemark. Olav Torjusson Berge. Langs kyrkjevegar i Kviteseid.
T.nr.: 68637
kr 110,00
Jol i Telemark 2011. Red.: Ragnar Lurås. U.stad. 2011. Telemark Mållag. 4to. 47 s. Stifta m.
originalt omslag. Mange fargeill. Pen. M.a.: På rommet hos Jonny Andvik. Minne frå
Askjeheiane i Lårdal. Dag Bondeheim og ein hest. T.nr.: 68638
kr 110,00
Skartveit, Emil. Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891. U.stad. 2011.
Frelsesarmeen. 4to. 382 s. pag. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. Frelsesarmémerke og svart tekst. Mange ill., noko i fargar. Høgre forsats er utskoren, elles pen.
T.nr.: 68653
kr 190,00
Vaage, Jakob. Holmenkollen. Oslo 1971. DnB. Stor 8vo. 258 s. Originalbind. Kvit rygg m. svart
tekst. Mange ill. Litt solbleika omsl. Omarb. og utv. utg. av “Holmenkollbakken” frå
1959. T.nr.: 68736
kr 120,00
Lokalhistorie
Før i tida ... 2005. Red.: Olav Ulltveit-Moe . U.stad. 2005. Gjerstad Historielag. 4to. 52 s. Stifta
m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Olav Øybekk til minne. “Skinnbrevet”, av Odd
Haugen. Barndomsminner fra Gjerstad prestegård, av Reidun Glette . T.nr.: 68594 kr 130,00
Før i tida ... 2008. Red.: Kåre Dalane . U.stad. 2008. Gjerstad Historielag. 4to. 62 s. Stifta m.
originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Byholt skule. Tømmermåling, av Finn Birkeland.
Løite helselag, av Agnes Aasbø . T.nr.: 68595
kr 130,00
Før i tida ... 2009. Red.: Jan Olav Olsen . U.stad. 2009. Gjerstad Historielag. 4to. 63 s. Stifta
m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Juleminner frå 1940-50-tallet. Skihopping i
Gjerstad. Aanon Ausland. T.nr.: 68596
kr 130,00
Før i tida ... 2012. Red.: Jan Olav Olsen . U.stad. 2012. Gjerstad Historielag. 4to. 63 s. Stifta
m. originalt omslag. Mange ill. Pen. M.a.: Om Ellef Gryting. Skoleregler fra 1815. Åssen
bygda ble til. T.nr.: 68597
kr 130,00
Lokalhistore Vestlandet,
Trøndelag og Nord-Noreg
Bremnes, Ola og Trym Ivar Bergsmo. Kirkemellom. En odyssé gjennom Lofoten og Vesterålen.
U.stad. 2002. God Strek. 4to. 220 s. Originalbind. Smussomslag. Gulaktig/mørk rygg
m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. T.nr.: 68657
kr 275,00
Gjendem, Ola og Øivind Leren. Molde, Molde. Molde 2006. Øivind Leren. Tverr, stor 8vo.
131 s. Originalbind. Smussomslag. Kvit rygg m. grå tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny.
Tekst på norsk, eng., tysk. T.nr.: 68712
kr 200,00
Haukenæs, Th. S. Gammelt og Nyt fra Voss og Vossestranden af ... XI og sidste del af “Natur, folkeliv og folketro”. Med forfatterens portræt. Bergen 1896. I komm. hos C. Floor. 8vo. 496 s.
Privat mjukbind med svart ryggsjirtingrygg og gullfarga tverrstilt ryggtittel.
Pen. T.nr.: 68824 kr 2 000,00
Haukenæs, Thrond S. Gammelt og nyt fra Voss og Vossestranden. XI og siste del af “Natur, Folkelv
og Folketro”. Med forfatterens portræt. Bergen 1896. I kommisjon hos C. Floor. 8vo. 496
s. Privat blått granitolbind, omslaget ikkje medbunde. Samtidig namnetrekk og stempel
(Voss Landsgymnas, O. Olafsen) på tittelblad, same stempel også på kolofonside. I god
stand. T.nr.: 68825 kr 1 750,00
72 |
Atlas, reiser, verda
Amin, Mohamed m.fl. Pakistan. From Mountains to Sea. Nairobi 1994. Camerapix. Stor 4to.
256 s. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. svart/gyllen tekst. Rikt ill. i fargar. Nær
som ny. T.nr.: 68686
kr 200,00
Bárta, Vladimír & Vladimír Barta. Slovensko v tretom tisíročí in the 3rd millenium ... Slovensko.
Ca. 2000. Art Press. 4to. 207 s. Originalbind. Smussomslag. Blå rygg m. kvit/gyllen
tekst. Rikt ill. i fargar. Nær som ny. Tekst på slovakisk, engelsk, tysk. T.nr.: 68676 kr 170,00
Churchill, Winston S. Der zweite Weltkrieg. Mit einem Epilog über die Nachkriegsjahre. Bern...
1954. Scherz Verl. 8vo. 1135 s. Blått heilsjirting originalbind. Rygg m. gyllen tekst i blåe
felt. Svak slitasje. T.nr.: 68450
kr 130,00
China. Beautiful Landscape. Beijing 2007. China Foto Press. Kvadr. 4to. 259 s. Originalbind.
Smussomslag. Gråbrun rygg m. gyllen/svart tekst. Gjennomill. i fargar. Nær som ny.
T.nr.: 68681
kr 250,00
Einarsson, Guðmundur frá Miðdal. Heklugos 1947-1948. Köbenhavn/Reykjavík 1948. Stor
8vo. 184. Originalbind. Svart rygg u. tekst. Mange ill. Helsing Pen. T.nr.: 68446
kr 200,00
Høst, Per. Hva verden viste meg. Fra Ishavet til jungelen. Oslo 1973. DnB. Stor 8vo. 215 s. Originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Kvit rygg m. svart tekst. Mange ill. Boka pen.
T.nr.: 68713
kr 150,00
Jensen, Carsten. Det glemte folk. En reise i Burmas grenseland. Foto: Elmer Laahne. Oslo 2004.
Forl Press. 4to. 185 s. pag. Originalbind. Smussomslag. Burgunder rygg m. gul/kvit/
svart tekst. Mange fargeill. Nær som ny. Om karen-folket. T.nr.: 68680
kr 225,00
Johnson, Pål Espolin. Hurtigruta. Ny utg. Oslo 1982. 4to. 124 s. Originalbind. Smussomslag
m. svak slitasje. Blåaktig rygg m. svart tekst. Rikt ill., mykje i fargar. Boka pen. Bilete
m.a. frå Ørnes, Vardø, Meløya, Tromsø. T.nr.: 68770
kr 175,00
Miani, Giuliano. Carina. Montagna Vissuta e Montagna Sognata impressioni fotografiche di ...
Milano 2002. ECOM. Tverr 4to. 146 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit/oransje tekst.
Gjennomill. i fargar. Pen. Helsing på forsatsblad underskriven av forf. Tekst også på
eng. og tysk. T.nr.: 68720
kr 160,00
Rolfsen, Nordahl (red.). Lande og Folk. Geografien i skildringer og livsbilleder. Illustrert. Kristiania
1910/11. Cammermeyer. Stor 8vo. 590 s. Privatbind. Brun skinnrygg u. tekst. Mange ill.
Litt slitasje. “Lys over land. Videnskap for alle”. M.a.: Byliv og bondeliv i Mandsjuriet.
Finland. Europæisk storindustri. Indien. T.nr.: 68806
kr 100,00
Stieler, Adolf. Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten. Gotha
1881. Justus Perthes. Folio. 201 s. Originalbind. Brun skinnrygg m. opphøgde band,
dekorstriper og gyllen tekst. Skinnhjørne m. noko slitasje. Namnestempel på forsatsblad. Ei solid bok, materien pen. T.nr.: 68700 kr 2 000,00
| 73
Julekatalogen 2013
Kalvik, Kjell Vidar. Hele Bergens stolthet. Den komplette historien om Brann. U.stad 2005. Kalvik
Forl. 4to. 155 s. pag. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Rikt ill., noko i fargar. Som
ny. T.nr.: 68678
kr 200,00
Karlsen, Malvin (tekst). Harstad. Panorama. Harstad 2007. To-Foto AS. Tverr 4to. 184 s.
Originalbind. Blå rygg m. flagg og kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som ny. Bilete m. kort
tekst på norsk, eng., tysk, fransk. T.nr.: 68672
kr 200,00
Østerbø, Kjell. Da Bergen tok av. De beste flyhistoriene fra Bergen og Vestlandet. Bergen 2005.
Avinor Bergen lufthavn. Brei 8vo. 240 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Mange
ill., noko i fargar. Som ny. T.nr.: 68662
kr 350,00
Atlas, reiser, verda
Tabără, Cristian (text). semme ale credinţei. Romania. signs of faith. Fotografii/Photographs Dan
Ioan Dinescu. Bucuresti 1990. Noi Media Print. Tverr 4to. 88 s. Originalbind. Svart rygg
m. flagg og gul/kvit tekst. Mange ill. Som ny. Tekst på rumensk og eng. T.nr.: 68755 kr 150,00
Thierse, Wolfgang. Das Deutsche Parlament. Stuttgart 1999. W. Kohlhammer. Tverr 4to. 355 s.
Originalbind. Smussomslag. Grå rygg m. svart tekst. Mange ill., mykje i fargar. Som ny.
Engelsk, tysk, fransk tekst. Boka ligg i solid pappkassett.. T.nr.: 68674
kr 250,00
Unicef. Mitt liv. Barns hverdag rundt om i verden. Oslo 2003. Damm. 4to. 128 s. Originalbind.
Kvit rygg m. bilete øvst og raud/blå tekst. Rikt ill. i fargar. Som ny. T.nr.: 68441
kr 150,00
Verk og varia
Amundsen, Sverre Harald m.fl. (red.). NKI’s Leksikon i farger. A-Å. Oslo 1979. NKI-forl. Liten
4to. 615 s. Originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Oransjeaktig/blå rygg m. kvit/
svart tekst. Mange fargeill. Boka som ny. T.nr.: 68707
kr 100,00
Bergendahl, Lars. Løypa ut av Sørkedalen. Oslo 1951. 8vo. 112 s. Originalbind. Grøn sjirtingrygg m. dekorstriper og svart tekst. Mange ill. Svak slitasje. T.nr.: 68456
kr 150,00
74 |
Julekatalogen 2013
Bolneset, Tove. Du og jeg om samliv og seksualitet. Ill. av Wenche Øyen. Oslo 1980. DnB. Stor
8vo. 144 s. Originalbind. Kvit rygg m. svart tekst. Mange ill. Litt solbleika bakside, elles
pen. T.nr.: 68739
kr 100,00
Braune, Wilhelm (red.). Althochdeutsches Lesebuch. Zusammengestellt ... Neuntf Aufl. Halle
1928. Max Niemeyer. 8vo. 287 s. Grått heilsjirting originalbind. Solbleika rygg m. svart
tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. T.nr.: 68452
kr 150,00
Bøhn, Svein (red.). En læreplan for Steinerskolen 1. - 12. klasse. Oslo 1992. Brei 8vo. 96 s. Hefta
m. originalt omslag. Blå rygg m. raud tekst. Mange ill., mykje i fargar. Pen.
T.nr.: 68812
kr 140,00
Dahlbak, Knut og Øystein Kleiven. Bildet i journalistikken. BIJ Håndbok og lærebok i fotojournalistikk og bilderedigering. Oslo 1982. Instit. for journalistikk. 4to. 255 s. Originalbind.
Smussomslag m. noko slitasje. Kvit rygg m. svart tekst. Rikt ill., litt i fargar. Boka pen.
T.nr.: 68687
kr 200,00
Folkard, Claire (h.red.). Guinness World Records 2003. Oslo 2002. Schibsted. 4to. 288 s. Originalbind. Sølvfarga rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen. T.nr.: 68805
kr 100,00
Folkard, Claire (h.red.). Guinness World Records 2005. Oslo 2004. Schibsted. 4to. 288 s. Originalbind. Gyllen rygg m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pen. T.nr.: 68804
kr 100,00
Fries, Sigurd. Stätt och Stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelsesutveckling och ett bidrag till
studiet av Hägnadsterminologien. Uppsala 1964. Lundequitska Bokhandeln. Stor 8vo. 160
s. Hefta m. originalt omslag. Grå rygg m. svart tekst. Nokre ill. Uspretta. Helsing. Litt
slitasje. T.nr.: 68461
kr 125,00
Goossens, Jan. Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse. Mit
30 Karten. Heidelberg 1969. Carl Winter. Stor 8vo. 148 s. Blått heilsjirting originalbind.
Rygg m. dekor og gyllen tekst. Pen. T.nr.: 68454
kr 150,00
| 75
Verk og varia
Hauger, Torill Thorstad. Den lange reisen. I-IV. 2. utg. Oslo 1995. 8vo. Ulik pag. Originalbind.
Brunaktige ryggar m. blått øvst og blå/kvit tekst. Som nye. Om husmannsguten Endre
som reiser til Amerika. T.nr.: 68718
kr 500,00
Heine. Heines Werke in fünf Bänden. 10. Aufl. Berlin und Weimar 1968. Aufbau-Verl. 8vo.
Ulik pag. Blåe heilsjirting originalbind. Ryggar m. stripedekor og gyllen tekst i svart felt.
Svak slitasje. T.nr.: 68449
kr 250,00
Holm, Gösta. Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb. Uppsala 1958. Uppsala Univ.
Stor 8vo. 255 s. Hefta m. originalt omslag. Lys, solbleika rygg m. svart tekst. Uspretta.
Helsing. Litt slitasje. Utbrettkart bak. T.nr.: 68462
kr 150,00
Hustad, Tom. Stor Norsk-Tysk ordbok. 3. rev. utg. Oslo 1999. Univ.forl. Stor 8vo. 950 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst i grønt felt. Som ny. T.nr.: 68719
kr 300,00
Jeffs, Angela (h.red.). Skapende hender. Brukskunst - forming - hobby - håndverk. Oslo 1983. Teknologisk Forl. Brei 4to. 256 s. Heilsjirting originalbind. Smussomslag m. litt slitasje. Blå
rygg m. kvit tekst. Rikt ill. i fargar. Namnetrekk. Boka pen. T.nr.: 68732
kr 350,00
Matthiesen, Oscar. Praktisk Tegnekursus af ... Med illustrationer. Kjøbenhavn. U.å. “Frem”. Det
Nordiske Forl. 4to. 100 spalter. Originalbind. Svart rygg u. tekst. Rikt ill. Namnetrekk.
Litt slitasje på omsl. T.nr.: 68795
kr 100,00
Nobel, Alfred. Giorgio S. Marcou: Alfred Nobel. His life and Work. Athens 2003. Hellenic Nobel
Museum. 4to. 169 s. Originalbind. Smussomslag m. svak slitasje. Kvit rygg m. blå tekst.
Rikt ill. Helsing frå forf. Boka pen. Dedikasjon: “With my respect, G.S. Marcou (Athen,
10/10/2003)”. T.nr.: 68685
kr 200,00
Pogorelskij, Antonij. Den Svarte Høna eller Det Underjordiske Folket. Oslo/Moskva 1986. Falken/Raduga. 4to. 56 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit tekst. Gjennomill. i fargar. Som
ny. Eventyr, pluss skildring av kostskoleliv, skrive i 1929 i St. Petersburg.
T.nr.: 68798
kr 130,00
Richard, Olfert. Kristus og hans menn. Bibelske hendinger og skikkelser som kaster lys over det religiøse sjeleliv. Oslo. U.å. Ansgar. Stor 8vo. 221 s. Hefta m. originalt omslag. Lys, solbleika
rygg m. svart/raud tekst. Delvis uspretta. Mange ill. Litt slitasje. T.nr.: 68463
kr 150,00
Shakespeare, William. The Complete Works of ... Comprising his plays and poems. With an introduction and glossary by B. Hodek. London. U.å. Spring Books. 8vo. 1081 s. Svart heilsjirting originalbind. Rygg m. gyllen tekst. Svak slitasje. T.nr.: 68451
kr 200,00
76 |
Opplysningar
om bøkene i
katalogen, får
du på telefon
✔ Eg tingar desse bøkene:
T.nr. Forfattar Tittel (+47) 37 16 66 66
Porto kjem i tillegg
Eg vil betale bøkene innan 8 dagar frå eg får dei.
NYNORSK
ANTIKVARIAT AS
Org.nr: 859 629 652
Hulgata 11
4900 Tvedestrand
Telefon (+47) 37 16 66 66
Faks: (+47) 37 16 30 00
E -post:
tinging@
nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no
Mobiltelefon:
(+47) 92 82 90 98
Namn:
Adr.:
Postnr. Poststad:
Telefon:
E-post:
Betaling pr 8 dager. Rekning ligg ved sendinga.
Betal gjerne med PayPal til [email protected]
Vi godkjenner desse
betalingskorta:
● Visa
Bankgiro: 8101 07 05398
● EuroCard / MasterCard
Frå utlandet:
● Diners
BIC / SWIFT DABANO22
● American Express
IBAN: NO4981010705398
Pris
B
Hulgata 11
4900 TVEDESTRAND
Porto